ကမာၻ႔ အလွပဆုံးေသာ အလံမ်ား အေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ –  ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အမ်ိဳးသားအလံသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႕ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္အေန အထားကို ေဖာ္ညႊန္းေနေပသည္။ႏိုင္ငံအလံမ်ားကို ရိုးရွင္းသည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္တိုင္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ အလံ မ်ားသည္ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုအျဖစ္ထက္ပို၍ သေကၤတအနက္မ်ားကို ေဆာင္လာခဲ့သည္။လူဦးေရမ်ားတိုးပြားၿပီး ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အလံသည္ ႏိုင္ငံဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အဓိပၸာယ္ထက္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းလာခဲ့ ကာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလုံး ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်၍ တိုက္ပြဲ၀င္မႈကို ကုိယ္စားျပဳလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ အလံမ်ားကို ေလးစား ဂုဏ္ယူသည့္ အျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ၾကရၿပီး အလံတြင္ပါရွိသည့္ အေရာင္ႏွင့္ သေကၤတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးစံကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ထို႕အတူ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာကိုလည္း ေဖာ္ညႊန္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အလံမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ကမၻာတစ္၀န္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာ အနက္မွ အလွပဆုံးဟု ယူဆၾကသည့္ အလံမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံ ၁၂ ခုမွ အလံမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၂။ ကီရီဘာတီ (Kiribati)

ကီရီဘာတီႏိုင္ငံသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းတည္ရွိသည့္ ကၽြန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ သာရွိ သည္။ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္၃ ဒသမ ၅ သန္းရွိသည့္ ကီရီဘာတီသည္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သုံးကာ သမၼတ ႏွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သည္။

ကီရီဘာတီႏိုင္ငံ၏ အလံကုိ အေပၚဘက္ ထက္၀က္ျခမ္းကို အနီေရာင္ျခယ္မွႈန္း၍ အနီေရာင္ေအာက္ခံေပၚတြင္ ထြန္း သစ္စ ေရႊေရာင္ ေနလုံးေပၚတြင္ ေရႊေရာင္ Frigate ငွက္တစ္ေကာင္ပ်ံသန္းေနပုံေရးဆြဲထားသည္။အလံ၏ေအာက္ဘက္ အျခမ္း သည္ အျပာေရာင္ ေအာက္ခံေပၚ၌ အျဖဴေရာက္ အလ်ားလိုက္ လိႈင္းသုံးေၾကာင္း ျဖတ္သန္းေနပုံျဖစ္သည္။ေနလုံးမွ ျဖာထြက္ ေနသည့္ အလင္းတန္းမ်ားႏွင့္ေရလိႈင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာ ငွက္ပ်ံသန္းေနပုံသည္ လြတ္လပ္မႈ ကို သရုပ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ ဥေရာပသမဂၢ(EU)

ဥေရာပသမဂၢ(European Union) သည္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာ ႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရသည္ ခန္႕မွန္းေျခ သန္း ၅၀၀ ျဖစ္သည္။

အီးယူ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္ပိုင္အလံသည္ ရိုးရွင္း၍ လွပခန္႕ညားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။အလံ၏ ေအာက္ခံ အျပာရင့္ ေရာင္သည္ အေနာက္ကမၻာ၏ ေကာင္းကင္ျပာကိုညႊန္းဆိုကာ စက္၀ိုင္းပုံ ပတ္ထားသည့္ အ၀ါေရာင္ၾကယ္ပြင့္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ၏ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ၾကယ္ပြင့္မ်ားသည္ ၁၂ ပြင့္သာ ရွိျခင္းမွာ ဥေရာပသမဂၢကိုစတင္ ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕ကလည္း ၾကယ္ပြင့္ ၁၂ ပြင့္သည္ နတ္ ဘုရား ၏ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု အျဖစ္ ၁၂ လ၊ ဇာတာခြင္ ၁၂ ခုကို ဆိုလိုသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

၁၀။ ေပၚတူဂီ

ေပၚတူဂီ အလံသည္ အျပာေရာင္ဒိုင္း ငါးခုကို ၾကြားလုံးထုတ္ထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။အျပာေရာင္ဒိုင္းမ်ားအတြင္းမွ အျဖဴေရာင္ အကာအကြယ္အမွတ္အသားသည္ ေပၚတူဂီ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ Don Afonso Henrique ၏ ဒိုင္းျဖစ္သည္။ လွပ ေသာ အျဖဴစက္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ ကားစင္တင္ခံရစဥ္ ရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာ ငါးခုျဖစ္သည္။အျဖဴေရာင္ဒိုင္းပတ္လည္ရွိ ရဲတိုက္ ခုနစ္လုံးသည္ လေပၚမွ Don Afonso Henrique ၏ တည္ေနရာခုနစ္ေနရာဟု ဆိုလိုသည္။

အ၀ါေရာင္စက္လုံးသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကို ေပၚတူဂီတို႕ စိုးမိုးခဲ့သည့္ ၁၅ ရာစုႏွင့္ ၁၆ ရာစု ကမၻာႏွင့္ ထိုစဥ္က ေပၚတူဂီတို႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခဲ့ကာ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ခဲ့ၾက သည့္ သူမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။အလံေပၚမွ မတူညီေသာ အေရာင္မ်ားသည္ ေပၚတူဂီ တို႕၏ အျမင္မ်ားကို ဆိုလိုကာ အစိမ္းေရာင္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္၍အနီေရာင္သည္ ရဲစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း ေပၚတူဂီ တို႕က်ခဲ့သည့္ေသြးကို ေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၉။ ဘရာဇီးလ္

ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ေၾကာင္း ေၾကညာအၿပီး ေလးရက္အၾကာ ႏိုင္ငံအလံကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ရက္ တြင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံအလံကို မတူညီေသာ အေရာင္မ်ားေပါင္းစပ္ထားျခင္းသည္ စနစ္တက် ရွိျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္သည္။ယင္းအဓိပၸာယ္သည္ ျပင္သစ္ေတြးေခၚပညာရွင္ Auguste Comte ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ မူလေတြးေခၚရွင္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ကိုယ္က်င့္ တရားကဲ့သို႕ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ၊အေျခအျမစ္ကဲ့သို႕ စနစ္တက်ရွိ ပါ၊ရည္မွန္းခ်က္ကဲ့သို႕ တိုးတက္ပါဟူ၍ ျဖစ္သည္။အလံေပၚမွ ၾကယ္မ်ားသည္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း ရီယိုဒီဂ်ီေနး ရိုးၿမိဳ႕၏ ညအခ်ိန္ကို သရုပ္ေဖာ္သည္။

၈။ မေလးရွား

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအလံကို Jalur Gemilang ဟု သိရိွိၾကသည္။ယင္းအလံသည္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီဟု ထင္ရွားခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအလံကို အေထာက္အပံ့ျပဳထားသည္။မေလးရွားအလံတြင္ အနီတစ္လွည့္ အျဖဴတစ္လွည့္ အစင္းေၾကာင္း ၁၄ ေၾကာင္းပါရွိရာ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၁၃ ခုႏွင့္ အစိုးရ၏ တန္းတူညီမွ်မႈအဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ သည္။အ၀ါေရာင္လျခမ္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ရည္ညႊန္းေပသည္။

၇။ မကၠဆီကို

မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအလံကို အစိမ္း၊ အျဖဴႏွင့္အနီေရာင္ ေထာင္လိုက္အကန္႕သုံးပုံေဖာ္ထားသည္။အလံ၏ အလယ္တြင္ပါရွိသည့္ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္က ယင္း၏ ႏႈတ္သီးႏွင့္ ေျခသည္းမ်ားျဖင့္ ေၿမြတစ္ေကာင္ကို သုတ္ခ်ီထား ပုံသည္ အလံကို အလြန္လွပေစသည္ဟု ဆိုသည္။လင္းယုန္ငွက္၏ ေအာက္တြင္ ၀က္သစ္ခ်ႏွင့္ ေလာ္ရယ္လ္ ပန္းေခြကို ဖဲျပား တစ္ခုႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားပုံကို အလံ၏ အလယ္ အျဖဴကြက္တြင္ တည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။မကၠဆီကို ႏိုင္ငံအလံ၏ အလ်ား အနံ အခ်ိဳးသည္ ၄ အခ်ိဳး ၇ ျဖစ္ေပသည္။

၆။ ၾသစေၾတးလ်

ၾသစေၾတလ် ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လကၡဏာကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို ၁၉၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး လႊင့္ထူခဲ့သည္။အလံေတာ္၏ လက္၀ဲဘက္အေပၚေထာင့္တြင္ ၿဗိတိသွ် ယူနီယံ ဂ်က္အလံကို ထည့္သြင္းထားသည့္ ယင္း အလံ ၏ လက္၀ဲဘက္ေအာက္ေျခတြင္ပါရွိသည့္ ခုနစ္ေထာင့္ ၾကယ္ၾကီးသည္္ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယ အဖြဲ႕၏ၾကယ္ကို ရည္ညႊန္းသည္။ အလံေတာ္၏ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံ တြင္ အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည့္ Southern Cross ၾကယ္စုကို သရုပ္ေဖာ္ထားသည္။

၅။ စပိန္

စပိန္ႏိုင္ငံအလံသည္ လွပေသာ အေရာင္စုံပါ၀င္သည့္ အလံတစ္ခုျဖစ္ကာ အေပၚႏွင့္ ေအာက္တြင္အလ်ားလိုက္ အနီ ေရာင္ အစင္းၾကီးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ အ၀ါေရာင္ အကန္႕ၾကီးပါရွိသည္။အလံတစ္ခုလုံး၏ အဓိကအေရာင္သည္ အ၀ါ ေရာင္ ျဖစ္ ကာ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးရိုးအေဆာင္ အေယာင္ (Coat of arms) ကို အ၀ါေရာင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ထား၍ အလံတိုင္ဘက္သို႕ ဦၤးတည္ ေရးဆြဲထားသည္။စပိန္ႏိုင္ငံအလံတြင္ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္တိုင္ႏွစ္လုံးကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။စပိန္ႏိုင္ငံအလံကို အၾကိမ္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း အနီေရာင္ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

၄။ ပါကစၥတန္

လွပေသာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအလံ၏ စိတ္ကူးႏွင့္ ဖန္တီးခဲ့သူသည္ Syed Amir ျဖစ္ကာ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ မူလ အလံကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲခဲ့သည္။အလံ၏ အေရာင္သည္ အစိမ္းႏွင့္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ကာ အစိမ္းေရာင္ေအာက္ခံတြင္ အျဖဴေရာင္လျခမ္းႏွင့္ အလယ္တြင္ ငါးေထာင့္ၾကယ္တစ္လုံးကို ေရးဆြဲထားသည္။အလံ၏ ၀ဲဘက္တြင္ အျဖဴေရာင္ေထာင္လိုက္ အစင္း ေၾကာင္းရွိသည္။

တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၊ ဖာတီမာႏွင့္ သမီးေတာ္ တို႕၏ အႏွစ္သက္ဆုံးအေရာင္ျဖစ္သည့္ အစိမ္းေရာင္သည္ အလံ၏ အစၥလာမ္ဘာသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းသည္။ ထို႕အတူ အစိမ္းေရာင္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ အျဖဴ ေရာင္သည္ ပါကစၥတန္ရွိအျခားဘာသာ၀င္ လူနည္းစုကို ရည္ညႊန္းလ်က္ လျခမ္းသည္ တိုးတက္ျခင္း၏ သေကၤတျဖစ္၍ ၾကယ္ ပြင့္သည္ အသိဥာဏ္အလင္းေရာင္ဟု ဆိုလိုေပသည္။

၃။ ဂရိ

ဂရိႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႕အလံေတာ္ကို ႏိုင္ငံသေကၤတ လကၡဏာတစ္ရပ္ဟု အတည္ျပဳ ထားခဲ့ၾကသည္။ဂရိ အလံေတာ္ကို အျပာေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္ ရြယ္တူအလ်ားလိုက္ မ်ဥ္း ကိုးေၾကာင္းေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တစ္လွည့္စီေရး ဆြဲ ထားသည္။ယင္းမ်ဥ္းကိုးေၾကာင္းသည္ `လြတ္ေျမာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေသျခင္း`ဟူသည့္ ဂရိ ဘာသာစကား၏ အသံထြက္ကိုး သံကို ရည္ညႊန္းသည္။အလံ၏ လက္၀ဲေထာင့္တြင္ ရွိသည့္ အျဖဴေရာင္ အေပါင္းလကၡဏာသည္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ယုံၾကည္ကိုး ကြယ္ မႈကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ေအာ္သိုေဒါ့စ္ အေရွ႕ပိုင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဟု ဆိုလိုသည္။

၂။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အေမရိကန္ျပည္ထာင္စု၏ အလံကို အလ်ားလိုက္ အစင္းေၾကာင္း ၁၃ ေၾကာင္း၊ အျဖဴေရာင္ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။မ်ဥ္းေၾကာင္း ၁၃ ေၾကာင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီနယ္ေျမ ၁၃ ခုကို ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပသည္။အလံ၏ ၀ဲဘယ္ေထာင့္ရွိ အျပာေရာင္ကြက္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ ၾကယ္ျဖဴ အလုံး ၅၀ သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၅၀ ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

၁။ အိႏၵိယ

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအလံမ်ားတြင္ အလွပဆုံးဟုဆိုသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအလံသည္ လြတ္လပ္ေရးကို ကိုယ္စားျပဳကာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယင္းတို႕အလံကို Tiranga ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။အိႏၵိယ အလံကို ေရႊ၀ါေရာင္၊အျဖဴႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အလ်ား လိုက္ အကန္႕သုံးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။အလံ၏ အလယ္တြင္ အျပာေရာင္ဘီးကို ထည့္သြင္းထားသည္။

အလံ၏ ထိပ္ဆုံးရွိ ေရႊ၀ါေရာင္သည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း၊ကိုယ္က်ိဳးအတၱကင္းျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အျဖဴေရာင္ သည္ အမွန္တရားသို႕ ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္သည္ ေျမျပင္သို႕ ဆက္သြယ္မႈျဖစ္သည္။အလံအလယ္မွ ဘီးသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဓမၼကို ဆိုလိုသည့္ အာေသာက ဘီးျဖစ္သည္။ထို႕အတူ ယင္းဘီးသည္ ဘ၀ရွင္သန္ေရြ႕လ်ားမႈဟု ဆို လိုသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အလံတစ္ခုစီသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပ္တည္ရာေနရာကို ေဖာ္ညႊန္းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အလံမ်ားကို မည္သည့္ အလံသည္ အလွပဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ စုစည္းခဲ့ သည္။ထို႕ေနာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အလံမ်ားသည္ လွပေနၾကၿပီး မိမိတို႕ အလံကို အလွဆုံး စာရင္း ၀င္လိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႕အနက္မွ အလွပဆုံး အလံ ၁၂ ခုေပၚထြက္ခဲ့ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ

——————

အလှပဆုံးသော အလံများ အကြောင်း (unicode)

ရေးသားသူ –  ကောင်းစည်သူ

နိုင်ငံတစ်ခု၏ အမျိုးသားအလံသည် ယင်းနိုင်ငံ၏ အမှတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ သမိုင်းကြောင်း နှင့်အနေ အထားကို ဖော်ညွှန်းနေပေသည်။နိုင်ငံအလံများကို ရိုးရှင်းသည့် အမြင်များဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကြသည့်တိုင် ယနေ့အချိန်တွင် အလံ များသည် အမှတ်လက္ခဏာ တစ်ခုအဖြစ်ထက်ပို၍ သင်္ကေတအနက်များကို ဆောင်လာခဲ့သည်။လူဦးရေများတိုးပွားပြီး နိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာချိန်တွင် နိုင်ငံတစ်ခု၏ အလံသည် နိုင်ငံဟူသည့် သတ်မှတ်ချက်အဓိပ္ပာယ်ထက် ပိုမိုကျယ်ဝန်းလာခဲ့ ကာ တိုင်းသူပြည်သားများအားလုံး နှစ်ခြိုက်သဘောကျ၍ တိုက်ပွဲဝင်မှုကို ကိုယ်စားပြုလာခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ အလံများကို လေးစား ဂုဏ်ယူသည့် အမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ကြရပြီး အလံတွင်ပါရှိသည့် အရောင်နှင့် သင်္ကေတများသည် နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးစံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ထို့အတူ နိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပြည်သူများ၏ ဂုဏ် သိက္ခာကိုလည်း ဖော်ညွှန်းနေသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့် အလံများကို နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ နိုင်ငံ တကာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံများစွာ အနက်မှ အလှပဆုံးဟု ယူဆကြသည့် အလံများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ နိုင်ငံ ၁၂ ခုမှ အလံများ ပါဝင်ခဲ့သည်။

၁၂။ ကီရီဘာတီ (Kiribati)

ကီရီဘာတီနိုင်ငံသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတည်ရှိသည့် ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကာ လူဦးရေ တစ်သိန်းကျော် သာရှိ သည်။ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်၃ ဒသမ ၅ သန်းရှိသည့် ကီရီဘာတီသည် ဗြိတိသျှ လက်အောက်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးကာ သမ္မတ နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံကို ဦးဆောင်သည်။

ကီရီဘာတီနိုင်ငံ၏ အလံကို အပေါ်ဘက် ထက်ဝက်ခြမ်းကို အနီရောင်ခြယ်မှုန်း၍ အနီရောင်အောက်ခံပေါ်တွင် ထွန်း သစ်စ ရွှေရောင် နေလုံးပေါ်တွင် ရွှေရောင် Frigate ငှက်တစ်ကောင်ပျံသန်းနေပုံရေးဆွဲထားသည်။အလံ၏အောက်ဘက် အခြမ်း သည် အပြာရောင် အောက်ခံပေါ်၌ အဖြူရောက် အလျားလိုက် လှိုင်းသုံးကြောင်း ဖြတ်သန်းနေပုံဖြစ်သည်။နေလုံးမှ ဖြာထွက် နေသည့် အလင်းတန်းများနှင့်ရေလှိုင်းများသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျွန်းများကို ကိုယ်စားပြုကာ ငှက်ပျံသန်းနေပုံသည် လွတ်လပ်မှု ကို သရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

၁၁။ ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)

ဥရောပသမဂ္ဂ(European Union) သည် အဖွဲ့ဝင် ၂၈ နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးရာ နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း နေထိုင်သည့် လူဦးရေသည် ခန့်မှန်းခြေ သန်း ၅၀၀ ဖြစ်သည်။

အီးယူ အဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်ပိုင်အလံသည် ရိုးရှင်း၍ လှပခန့်ညားသည်ဟု ဆိုကြသည်။အလံ၏ အောက်ခံ အပြာရင့် ရောင်သည် အနောက်ကမ္ဘာ၏ ကောင်းကင်ပြာကိုညွှန်းဆိုကာ စက်ဝိုင်းပုံ ပတ်ထားသည့် အဝါရောင်ကြယ်ပွင့်များသည် ပြည်သူများ ၏ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ကြယ်ပွင့်များသည် ၁၂ ပွင့်သာ ရှိခြင်းမှာ ဥရောပသမဂ္ဂကိုစတင် ထူထောင်ခဲ့စဉ်က နိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။အချို့ကလည်း ကြယ်ပွင့် ၁၂ ပွင့်သည် နတ် ဘုရား ၏ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု အဖြစ် ၁၂ လ၊ ဇာတာခွင် ၁၂ ခုကို ဆိုလိုသည်ဟု ဆိုကြသည်။

၁၀။ ပေါ်တူဂီ

ပေါ်တူဂီ အလံသည် အပြာရောင်ဒိုင်း ငါးခုကို ကြွားလုံးထုတ်ထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။အပြာရောင်ဒိုင်းများအတွင်းမှ အဖြူရောင် အကာအကွယ်အမှတ်အသားသည် ပေါ်တူဂီ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင် Don Afonso Henrique ၏ ဒိုင်းဖြစ်သည်။ လှပ သော အဖြူစက်များသည် ခရစ်တော် ကားစင်တင်ခံရစဉ် ရရှိခဲ့သည့် ဒဏ်ရာ ငါးခုဖြစ်သည်။အဖြူရောင်ဒိုင်းပတ်လည်ရှိ ရဲတိုက် ခုနစ်လုံးသည် လပေါ်မှ Don Afonso Henrique ၏ တည်နေရာခုနစ်နေရာဟု ဆိုလိုသည်။

အဝါရောင်စက်လုံးသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းကို ပေါ်တူဂီတို့ စိုးမိုးခဲ့သည့် ၁၅ ရာစုနှင့် ၁၆ ရာစု ကမ္ဘာနှင့် ထိုစဉ်က ပေါ်တူဂီတို့နှင့် ကုန်သွယ်ခဲ့ကာ အတွေးအမြင်များ ဖလှယ်ခဲ့ကြ သည့် သူများကို ရည်ညွှန်းသည်။အလံပေါ်မှ မတူညီသော အရောင်များသည် ပေါ်တူဂီ တို့၏ အမြင်များကို ဆိုလိုကာ အစိမ်းရောင်သည် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်၍အနီရောင်သည် ရဲစွမ်းသတ္တိ နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း ပေါ်တူဂီ တို့ကျခဲ့သည့်သွေးကို ဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

၉။ ဘရာဇီးလ်

ဘရာဇီးလ် နိုင်ငံထူထောင်ကြောင်း ကြေညာအပြီး လေးရက်အကြာ နိုင်ငံအလံကို ၁၈၈၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက် တွင် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံအလံကို မတူညီသော အရောင်များပေါင်းစပ်ထားခြင်းသည် စနစ်တကျ ရှိခြင်းနှင့် တိုးတက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်သည်။ယင်းအဓိပ္ပာယ်သည် ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင် Auguste Comte ၏ ဆောင်ပုဒ်မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။

သို့သော် မူလတွေးခေါ်ရှင်၏ ဆောင်ပုဒ်သည် ကိုယ်ကျင့် တရားကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးပါ၊အခြေအမြစ်ကဲ့သို့ စနစ်တကျရှိ ပါ၊ရည်မှန်းချက်ကဲ့သို့ တိုးတက်ပါဟူ၍ ဖြစ်သည်။အလံပေါ်မှ ကြယ်များသည် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဟောင်း ရီယိုဒီဂျီနေး ရိုးမြို့၏ ညအချိန်ကို သရုပ်ဖော်သည်။

၈။ မလေးရှား

မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအလံကို Jalur Gemilang ဟု သိရှိကြသည်။ယင်းအလံသည် အရှေ့အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီဟု ထင်ရှားခဲ့သည့် ဗြိတိသျှ အစိုးရအလံကို အထောက်အပံ့ပြုထားသည်။မလေးရှားအလံတွင် အနီတစ်လှည့် အဖြူတစ်လှည့် အစင်းကြောင်း ၁၄ ကြောင်းပါရှိရာ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် ၁၃ ခုနှင့် အစိုးရ၏ တန်းတူညီမျှမှုအဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ဆောင် သည်။အဝါရောင်လခြမ်းသည် နိုင်ငံ၏ တရားဝင်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ရည်ညွှန်းပေသည်။

၇။ မက္ကဆီကို

မက္ကဆီကို နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအလံကို အစိမ်း၊ အဖြူနှင့်အနီရောင် ထောင်လိုက်အကန့်သုံးပုံဖော်ထားသည်။အလံ၏ အလယ်တွင်ပါရှိသည့် လင်းယုန်ငှက်တစ်ကောင်က ယင်း၏ နှုတ်သီးနှင့် ခြေသည်းများဖြင့် မြွေတစ်ကောင်ကို သုတ်ချီထား ပုံသည် အလံကို အလွန်လှပစေသည်ဟု ဆိုသည်။လင်းယုန်ငှက်၏ အောက်တွင် ဝက်သစ်ချနှင့် လော်ရယ်လ် ပန်းခွေကို ဖဲပြား တစ်ခုနှင့် ချည်နှောင်ထားပုံကို အလံ၏ အလယ် အဖြူကွက်တွင် တည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည်။မက္ကဆီကို နိုင်ငံအလံ၏ အလျား အနံ အချိုးသည် ၄ အချိုး ၇ ဖြစ်ပေသည်။

၆။ ဩစတြေလျ

ဩစတြေလျ နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လက္ခဏာကို ဖော်ညွှန်းသည့် နိုင်ငံတော် အလံကို ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး လွှင့်ထူခဲ့သည်။အလံတော်၏ လက်ဝဲဘက်အပေါ်ထောင့်တွင် ဗြိတိသျှ ယူနီယံ ဂျက်အလံကို ထည့်သွင်းထားသည့် ယင်း အလံ ၏ လက်ဝဲဘက်အောက်ခြေတွင်ပါရှိသည့် ခုနစ်ထောင့် ကြယ်ကြီးသည် ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယ အဖွဲ့၏ကြယ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အလံတော်၏ ကျန်နေရာများတွင် ဩစတြေလျနိုင်ငံ တွင် အလွယ်တကူ မြင်တွေ့ကြရသည့် Southern Cross ကြယ်စုကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။

၅။ စပိန်

စပိန်နိုင်ငံအလံသည် လှပသော အရောင်စုံပါဝင်သည့် အလံတစ်ခုဖြစ်ကာ အပေါ်နှင့် အောက်တွင်အလျားလိုက် အနီ ရောင် အစင်းကြီးနှစ်ခုအကြားတွင် အဝါရောင် အကန့်ကြီးပါရှိသည်။အလံတစ်ခုလုံး၏ အဓိကအရောင်သည် အဝါ ရောင် ဖြစ် ကာ စပိန်နိုင်ငံ၏ မျိုးရိုးအဆောင် အယောင် (Coat of arms) ကို အဝါရောင်ဖြင့် ပုံဖော်ထား၍ အလံတိုင်ဘက်သို့ င်္ဦးတည် ရေးဆွဲထားသည်။စပိန်နိုင်ငံအလံတွင် အဖြူရောင်နှင့် ရွှေရောင်တိုင်နှစ်လုံးကိုလည်း မြင်နိုင်ကြသည်။စပိန်နိုင်ငံအလံကို အကြိမ် များစွာပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း အနီရောင်နှင့် အဝါရောင်ကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ချေ။

၄။ ပါကစ္စတန်

လှပသော ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအလံ၏ စိတ်ကူးနှင့် ဖန်တီးခဲ့သူသည် Syed Amir ဖြစ်ကာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များအဖွဲ့ ၏ မူလ အလံကို အခြေခံ၍ ရေးဆွဲခဲ့သည်။အလံ၏ အရောင်သည် အစိမ်းနှင့် အဖြူရောင်ဖြစ်ကာ အစိမ်းရောင်အောက်ခံတွင် အဖြူရောင်လခြမ်းနှင့် အလယ်တွင် ငါးထောင့်ကြယ်တစ်လုံးကို ရေးဆွဲထားသည်။အလံ၏ ဝဲဘက်တွင် အဖြူရောင်ထောင်လိုက် အစင်း ကြောင်းရှိသည်။

တမန်တော် မိုဟာမက်၊ ဖာတီမာနှင့် သမီးတော် တို့၏ အနှစ်သက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်သည့် အစိမ်းရောင်သည် အလံ၏ အစ္စလာမ်ဘာသာ တန်ဖိုးများကို ဖော်ညွှန်းသည်။ ထို့အတူ အစိမ်းရောင်သည် ကောင်းကင်ဘုံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အဖြူ ရောင်သည် ပါကစ္စတန်ရှိအခြားဘာသာဝင် လူနည်းစုကို ရည်ညွှန်းလျက် လခြမ်းသည် တိုးတက်ခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်၍ ကြယ် ပွင့်သည် အသိဥာဏ်အလင်းရောင်ဟု ဆိုလိုပေသည်။

၃။ ဂရိ

ဂရိနိုင်ငံသားများသည် မိမိတို့အလံတော်ကို နိုင်ငံသင်္ကေတ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဟု အတည်ပြု ထားခဲ့ကြသည်။ဂရိ အလံတော်ကို အပြာရောင်နှင့် အပြာရောင် ရွယ်တူအလျားလိုက် မျဉ်း ကိုးကြောင်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တစ်လှည့်စီရေး ဆွဲ ထားသည်။ယင်းမျဉ်းကိုးကြောင်းသည် `လွတ်မြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သေခြင်း`ဟူသည့် ဂရိ ဘာသာစကား၏ အသံထွက်ကိုး သံကို ရည်ညွှန်းသည်။အလံ၏ လက်ဝဲထောင့်တွင် ရှိသည့် အဖြူရောင် အပေါင်းလက္ခဏာသည် ဂရိနိုင်ငံ၏ ယုံကြည်ကိုး ကွယ် မှုကို ထူထောင်ခဲ့သည့် အော်သိုဒေါ့စ် အရှေ့ပိုင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဟု ဆိုလိုသည်။

၂။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

အမေရိကန်ပြည်ထာင်စု၏ အလံကို အလျားလိုက် အစင်းကြောင်း ၁၃ ကြောင်း၊ အဖြူရောင်ကြယ်ပွင့်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည်။မျဉ်းကြောင်း ၁၃ ကြောင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ကိုလိုနီနယ်မြေ ၁၃ ခုကို ရည်ရွယ်ဖော်ပြသည်။အလံ၏ ဝဲဘယ်ထောင့်ရှိ အပြာရောင်ကွက်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည့် ကြယ်ဖြူ အလုံး ၅၀ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လက်ရှိ ပြည်နယ် ၅၀ ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

၁။ အိန္ဒိယ

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအလံများတွင် အလှပဆုံးဟုဆိုသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအလံသည် လွတ်လပ်ရေးကို ကိုယ်စားပြုကာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားများက ယင်းတို့အလံကို Tiranga ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။အိန္ဒိယ အလံကို ရွှေဝါရောင်၊အဖြူနှင့် အစိမ်းရောင် အလျား လိုက် အကန့်သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။အလံ၏ အလယ်တွင် အပြာရောင်ဘီးကို ထည့်သွင်းထားသည်။

အလံ၏ ထိပ်ဆုံးရှိ ရွှေဝါရောင်သည် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ကိုယ်ကျိုးအတ္တကင်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြု၍ အဖြူရောင် သည် အမှန်တရားသို့ ဦးတည်သည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်သည် မြေပြင်သို့ ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။အလံအလယ်မှ ဘီးသည် တရားဥပဒေနှင့် ဓမ္မကို ဆိုလိုသည့် အာသောက ဘီးဖြစ်သည်။ထို့အတူ ယင်းဘီးသည် ဘဝရှင်သန်ရွေ့လျားမှုဟု ဆို လိုသည်။

နိုင်ငံတိုင်း၏ အလံတစ်ခုစီသည် ထိုနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ရပ်တည်ရာနေရာကို ဖော်ညွှန်းကြမြဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ အလံများကို မည်သည့် အလံသည် အလှပဆုံးဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့နိုင်ရန် စုစည်းခဲ့ သည်။ထို့နောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကို ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အလံများသည် လှပနေကြပြီး မိမိတို့ အလံကို အလှဆုံး စာရင်း ဝင်လိုခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အလှပဆုံး အလံ ၁၂ ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply