ေဆးထိုး၍ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း အေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ေသဒဏ္အမိန္႔က်ခံထားသူတစ္ဦးကို အျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚစနစ္သည္ Lethal injection ဟုေခၚသည့္ ေဆးထိုး၍ ေသဆုံးေစျခင္းျဖစ္သည္။ေဆးထိုး စီရင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးအား အသက္ေသေစမည့္ ေဆးမ်ားကို တစ္မ်ိဳး သို႕မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးထက္ပို၍ ထိုးေပးကာ ခ်က္ခ်င္း ေသဆုံးေစျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းကို အဓိကအားျဖင့္ ေသဒဏ္အျပစ္က်သူမ်ားကို စီရင္သည္။သို႕ေသာ္ ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းတြင္မိမိကို မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံျခင္းႏွင့္ ညင္သာစြာ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္လိုျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခံရသူသည္ ဦးစြာေမ့ေမ်ာ သြားၿပီး အသက္ရွဴျခင္းႏွင့္ႏွလုံးခုန္ျခင္းကိုရပ္တံ့ကာ ေသဆုံးေစျခင္းျဖင့္ ေ၀ဒနာခံစားရမႈကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။

ေဆးထိုးစီရင္ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆိုဒီယမ္သီယိုပန္တယ္ (Sodium thiopental) သို႕မဟုတ္ ပန္တိုဘာဘီတယ္ (pentobarbital)ကို အသုံးျပဳကာ ေမ့ေမ်ာေစၿပီးမွ ပါဗ်ဴလြန္(Pavulon) ျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ားကို တုံ႕ဆိုင္းေစ၍ အသက္ရွဴရပ္တံ့သြား ေစသည္။ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ပိုတက္ဆီယမ္ ကလိုရိုဒ္ (potassium chloride)က ႏွလုံးခုန္ျခင္းကို ရပ္တံ့ေစကာ အသက္ေသဆုံး သြားေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းစနစ္ကို ပထမဆုံးက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး တရုတ္၊ထိုင္း၊ဂြာတီမာလာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း ေသဒဏ္က်ခံရသူမ်ားကို ေဆးထိုးစီရင္ခဲ့သည္။

ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းသမိုင္း

ေသဒဏ္က် တရားခံတစ္ေယာက္ကို ေဆးထိုး၍ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ေစျခင္းသည္ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွား လာခဲ့ သည္။လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ေစ၍ လွ်ပ္စစ္စီးကာေသေစျခင္း၊ ႀကိဳးစင္တင္ျခင္း၊ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ ေပး၍ သတ္ျခင္း၊ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းအစရွိသည့္ ေသဒဏ္စီရင္နည္းမ်ားတြင္ ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းကို အစားထိုးရန္ ရည္ ရြယ္ခဲ့သည္။ ေဆး ထိုးသတ္ျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းရာမေရာက္သည့္ ေသေစျခင္းဟုလက္ခံခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ားဆုံး က်င့္သုံး လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ဆရာ၀န္ ဂ်ဴးလီးယပ္စ္ ေမာင့္ဘလယ္ယာက ေဆးထိုး၍ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း ကို ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ပထမဆုံး အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဘလယ္ယာက ေသဒဏ္က်သူမ်ားကို ေဆးထိုး စီရင္ျခင္း သည္ ႀကိဳးစင္တင္ျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သူ အဆိုျပဳၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ၾကာခဲ့ သည့္တိုင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးထိုးစီရင္သည့္ စနစ္ကို မက်င့္သုံးခဲ့ေခ်။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ ေသဒဏ္ေပး ျခင္းကို မေက်နပ္မႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့သည္။ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္Action 14 ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ညင္သာစြာ အသက္ထြက္ေစ သည့္ ဇီ၀ိန္ေၿခြနည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ် ေတာ္၀င္ေကာ္မရွင္သည္ ေဆးထိုး ေသဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံး ရန္ စဥ္းစားခဲ့ေသးေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ် ေဆးပညာအသင္း(BMA) က ကန္႕ကြက္ ခဲ့သျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊အုတ္ကလာဟိုးမားျပည္နယ္မွ ေဆးပညာစစ္ေဆးသူ ေဂ်းခ်က္ပ္မင္းသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ နာၾကင္မႈေလ်ာ့နည္းကာ ေသဒဏ္ေပးသည့္စနစ္တစ္ခုကို တင္ျပခဲ့သည္။ခ်က္ပ္မင္း ပရိုတိုေကာ (Chapman’s protocol) ဟု ထင္ရွားသည့္ သူ၏ နည္းသစ္သည္ အက်ဥ္းသား၏ လက္ေမာင္းတြင္ ဆားငန္ဓာတ္ ပါ၀င္မႈ မ်ားျပား သည့္ အေၾကာ ေဆးကို သြင္းေပးၿပီးမွ ဓာတုေဆး ပါရာလိုင္သစ္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေသေဆးကို ထိုးေပးသည့္ နည္း ျဖစ္ သည္။ ခ်က္ပ္မင္း၏ စနစ္ကို အုတ္ကလာဟိုးမား တကၠသိုလ္၊ေဆးပညာေကာလိပ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အုတ္ကလာ ဟိုးမား ျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေသဒဏ္က်ခံထားသူ ၃၈ ဦးအနက္ ၃၇ ဦးကို ေဆး ထိုး၍ ေသဒဏ္ စီရင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တကၠဆက္ျပည္နယ္ကမူ ေဆးထိုးစီရင္သည့္ စနစ္ကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ကာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ခ်ားစ္ဘရြတ္ဆိုသူကို စီရင္ျခင္း ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးထိုးစီရင္ျခင္း ကို ပထမဆုံး က်င့္သုံးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေသဒဏ္က်သူမ်ားကို ေဆးထိုး၍ အဆုံးစီရင္သည့္ နည္းလမ္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ဂြာတီမာလာ ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ထိုင္းတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊တိုင္၀မ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မ်ားက စတင္သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္စနစ္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္ သိမ္းခဲ့ သည္။ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဒဏ္ စီရင္ ျခင္းမရွိေခ်။ထို႕အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဆးထိုးစီရင္သည့္ စနစ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေသဒဏ္

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္က်ခံသူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၍ အဆုံးစီရင္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသး ေသာ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ေဆးထိုးသတ္သည့္နည္းကို ပိုမို အသုံးျပဳခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ မည္သုိ႕စီရင္သည္၊ မည္သည့္ ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲ သည္ဆို ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိခြင့္မျပဳေခ်။ ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသား ကို ေဆးထိုးမစီရင္မီ အက်ဥး္ေထာင္တစ္ခုတြင္ထားရွိၿပီးေနာက္ ေသဒဏ္ေပးမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ စီရင္သည္။ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုံး သာမာန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ပုံေၿပာင္းထားသည့္ ယာဥ္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ျဖစ္လာခဲ့ကာ ေသနတ္ျဖင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခံရသူ အေရ အတြက္သည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ ေသဒဏ္က် တရားခံမ်ားကို ေဆးထိုးသတ္ျခင္းသည္ ပို၍ လူစိတ္ရွိသည္၊ လူဆန္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို လက္ခံကာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္၍ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ဆက္လက္ မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ တရားခံတစ္ေယာက္ကို ေဆးထိုး သတ္ျခင္းသည္ ယြမ္ ၃၀၀ သာ ကုန္က်ၿပီး ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ျခင္းသည္ ယြမ္ ၇၀၀ ကုန္က်သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေသဒဏ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးထိုးသတ္မည့္ တရားခံကို ဘီးတပ္တြန္းလွည္းတစ္ခုေပၚသို႕တင္ၿပီးခ်ည္ေႏွာင္ထားကာ လက္ ေမာင္းတစ္ဖက္စီတြင္ ေသြးေၾကာထဲသို႕ ေဆးထိုးထည့္မည့္ ပိုက္ကို တပ္ဆင္သည္။ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းသည္ ေသဒဏ္စီရင္မည့္ ေဆး ထိုးရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္ပိုက္သည္ အရံပိုက္ျဖစ္သည္။

ေဆးမထိုးမီ တရားခံ၏ လက္ေမာင္းကို အရက္ပ်ံျဖင့္သုတ္လိမ္းေပးကာ ေဆးထိုးအပ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေဆးထိုးပစၥည္းမ်ားကို ပိုးသတ္ထားသည္။ထို႕ေၾကာင့္ေသဒဏ္ေပးမည့္သူကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္မႈမွ တားဆီးရပါသနည္းဟူသည့္ ေမး ခြန္း မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ပိုးသတ္ေဆးသုံးရျခင္း၏အေၾကာင္းကို ရွင္းျပခ်က္မ်ားအနက္ ပိုးသတ္မထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြဲျခင္းသည္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေစသည္ဟူသည့္ အခ်က္ ပါ၀င္သည္။

ေဆးထိုးစီရင္ပုံ

ေဆးထိုးစီရင္မည့္ တရားခံကို ဘီးတပ္လွည္းေပၚတြင္ထားရွိၿပီး ေသြးေၾကာေဖာက္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ထားသူ ေထာင္၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ေဆးသြင္းမည့္ အပ္ကို လက္ေမာင္းတြင္ ထိုးသြင္း ျပီးေနာက္ ဒုတိယ ေထာင္၀န္ထမ္းက ေဆးရည္မ်ားကို ပိုက္မ်ားအတြင္း သို႕ ျဖည့္သြင္းရသည္။အျခားေထာင္၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးက ေဆး ရည္မ်ားျဖည့္ထားသည့္ ပိုက္မ်ားကို တရားခံ၏ ေသြးေၾကာ အတြင္း ထည့္သြင္းမည့္ ပိုက္တြင္ အေသအခ်ာ တပ္ဆင္ၾကရသည္။

ထို႕ေနာက္ တရားခံကို ေနာက္ဆုံးေျပာလိုသည့္ စကားကို ေျပာခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ေထာင္မွဴးက ေဆးထိုးရန္ အခ်က္ျပလိုက္ သည္ႏွင့္ ေထာင္၀န္ထမ္းသို႕မဟုတ္ တရားရုံးက အခြင့္အာဏာေပးထားသူ က ေဆးရည္မ်ားကို အစဥ္အတိုင္းထိုးသြင္းေပးၿပီး သည္ႏွင့္ တရားခံသည္ သက္သာစြာ ေသဆုံးသြားမည္ျဖစ္ေပသည္။

တရားခံ၏ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္အတြင္းသို႕ ေဆးရည္ကို စတင္သြင္းေပးသည္။ယင္းသို႕ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆးပညာလုပ္ ထုံးမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဆးသြင္းသည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား ပိတ္ ဆို႕မႈမရွိေစရန္၊ပိုက္အတြင္းသို႕ ေဆးရည္မ်ား အလြန္အကၽြံ မေရာက္ရွိေစရန္၊ေဆးထိုးအပ္မ်ားပိတ္ဆို႕မႈမရွိေစရန္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ တရားခံေသဆုံးေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႏွလုံးခုန္မႈကိုျပသသည့္ စက္ကိရိယာ တစ္ခုကို တြဲဆက္ထား သည္။ပထမဆုံးေဆး သည္ တရားခံကို စကၠန္႕ ၃၀ အတြင္း ေမ့ေမ်ာသြားေစၿပီး ဒုတိယေဆးက ၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈကို တုံ႕ဆိုင္း၍ အသက္ရွဴရပ္တံ့သြားေစကာ တတိယေဆးက ႏွလုံးခုန္ျခင္းကို ရပ္တံ့ေစျခင္းျဖင့္ အဆင့္သုံးဆင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ေစသည္။

အကယ္၍ ေဆးထိုးစီရင္ခံရသူသည္ လုံး၀ ေမ့ေမ်ာမသြားပါက ပ်စ္ခၽြဲသည့္ ပိုတက္ဆီယမ္ကလိုရိုက္က ေဆးထိုးခံရသူအား ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမည္ျဖစ္သည္။ယင္းေဆးရည္သည္ ေသြးေၾကာမ်ားကိုေပါက္ေစကာ ႏွလုံးၾကြက္သားလႈပ္ရွားမႈကို တုံ႕ဆိုင္း ေစၿပီး ႏွလုံးခုန္ေနျခင္းကို ရပ္သြားေစသည္။လက္ေမာင္းတြငး္သို႕ ထိုးသြင္းသည့္ ေဆးရည္ကို ေသဒဏ္က်ခံရသူႏွင့္ ကုလားကာ သို႕မဟုတ္ နံရံကာျခားေသာ ေနရာမွ ပိုက္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေပးသည္။

ႏွလုံးခုန္ျခင္းကို ျပသေနသည့္ ေမာ္နီတာက ႏွလုံး အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေၾကာင္းျပသမွသာေသဆုံးေၾကာင္း အတည္ျပဳၾကသည္။ေဆးထိုးခ်ိန္မွ ႏွလုံးရပ္ခ်ိန္သည္ ၇ မိနစ္သာၾကာျမင့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္မ်ားအပါအ၀င္ ေဆးထိုး စီရင္မႈ တစ္ခုသည္ ႏွစ္နာရီ အထိၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။

ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းကို လူျဖင့္ မျပဳလုပ္ဘဲ စက္ျဖင့္စီရင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ေဆးထိုး၍ ေသဒဏ္စီရင္စက္ကို မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္က တီထြင္ခဲ့ရာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယင္းစက္ကို နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ေသဒဏ္စီရင္စက္တြင္ ပိုက္ ၈ ေခ်ာင္းပါ၀င္သည္။အီလီႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္က ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ ၁၁ ခုက ဆိုဒီယမ္ သီအိုပင္တယ္ ေဆးတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ သုံးၿပီး ေသဒဏ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကၿပီး အိုဟိုင္းရိုး ျပည္နယ္က ယင္းစနစ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ပထမဆုံး က်င့္သုံးခဲ့ေပသည္။

ေတြ႕ၾကဳံရသည့္ ခက္ခဲမႈမ်ား

ေဆးထိုးး၍ ေသဒဏ္စီရင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရကာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဆးထိုးရန္ ေသြးေၾကာကို မိနစ္ ၃၀ ေက်ာ္ရွာရျခင္းမ်ိဳးပင္ ရွိခဲ့သည္။အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အေၾကာတြင္းသို႕သြင္း၍ သုံးစြဲခဲ့သူမ်ားတြင္ ေသေဆး သြင္း ရမည့္ ေသြးေၾကာကို ရွာေဖြရာတြင္ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေလ့ရွိသည္။ေဆးထိုးစီရင္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္သူမ်ားက အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္ ျခင္းသည္ တရားခံကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ထို႕အတူ ေဆးထိုးေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေသဆုံးခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းသည္လည္း ညွဥ္းပမ္းမႈဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္က အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူသတ္တရားခံ ဒိုင္ယာ့ဇ္ကို ေဆးထိုးစီရင္ခဲ့ရာ ၃၅ မိနစ္ၾကာသည္အထိ မေသဆုံးခဲ့သျဖင့္ ေသေဆးမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ထိုးေပးခဲ့ရသည္။ ေသဆုံး ၿပီးေနာက္ ဒိုင္ယာ့ဇ္၏ အေလာင္းကို ခြဲစိတ္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ ေသြးေၾကာအတြင္းသို႕ ထိုးထားသည့္ အပ္သည္ ေသြးေၾကာ ကိုေဖာက္၍ အသားထဲသို႕ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေဆးက ေသြးေၾကာထဲသို႕ မေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထို႕အတူ အိုဟိုင္းရိုးျပည္နယ္တြင္ ရြမ္းမဲလ္ဘရြမ္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ေဆးထိုးစီရင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ နာရီေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ လက္ေမာင္း၊ေျခေထာက္မ်ား၊လက္မ်ားႏွင့္ ေျခခ်င္း၀တ္တို႕တြင္ ေသြးေၾကာရွာ၍မေတြ႕ခဲ့သျဖင့္ ေဆးထိုး စီရင္ျခင္းကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ အိုဟိုင္းရိုးျပည္နယ္၌ လူကက္စ္ေဘးလ္ ကို ေဆးထိုးစီရင္ရာတြင္ ၁၀ မိနစ္မွ ၁၃ မိနစ္အထိ ေဟာဟဲလိုက္ေနခဲ့ကာ မိနစ္ ၂၀ ေက်ာ္သည့္အထိ အသက္မေသခဲ့ေခ်။ အုတ္ကလာဟိုးမားျပည္နယ္တြင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္တြင္ ကေလတန္ေလာ့ကက္သည္ ေဆးထိုးၿပီး ၄၃ မိနစ္ၾကာမွ ေသဆုံးခဲ့သည္။ သတိေမ့ေမ်ာေနသည့္ ေလာ့ကက္သည္ ေဆးထိုးၿပီး ၁၄ မိနစ္တြင္ ရုန္းကန္ခဲ့သည္။

ေသဒဏ္ႏွင့္ ယေန႕ကမၻာ

ယေန႕ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္ျခင္းကို လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ားက ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္ ၊ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ စေသာ ႏိုင္ငံ ၃၁ ႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္စံနစ္ကို ယေန႕တိုင္က်င့္ဆုံးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္စေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္အစၥေရး ၊ ဖိလစ္ပိုင္ စေသာအာရွတိုက္ မွႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၉ ႏိုင္ငံမွာမူ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္မွစ၍ ေသဒဏ္ကို မက်င့္ သုံးၾကေတာ့ပါေခ်။

ႀကီးမားေသာရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဤေလာကတြင္ ဆက္လက္မထားလိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ႀကီးမား၊ရက္ စက္ ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ ဟန္႕တားလိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ စနစ္ကိုေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပင္ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည္။သက္ဦးဆံပိုင္ေခတ္မ်ားကမူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ၊ မက်ဴးလြန္ျခင္းက အဓိကမက်ဘဲ အုပ္စိုး သူ အာဏာရွင္တို႕ အလိုမက်သူမ်ားသည္ ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအယူကြဲျပားၾက သူမ်ားသည္ ကမၻာႏိုင္ငံ မ်ားစြာတို႕တြင္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။

ေသဒဏ္ခ်မွတ္စီရင္ျခင္းကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေထာက္ခံသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ကန္႕ကြက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ေသဒဏ္ က်သူမ်ားကို စီရင္ရာတြင္ ခံစားမႈ အသက္သာဆုံး ျဖင့္ ေသဆုံးၾကေစရန္ ႀကံဆတီထြင္ခဲ့ၾကရာ ေဆးထိုး၍ ေသေစျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီရင္ျခင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။

ကိုးကား Lethal Injections

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply