ကမာၻတလႊား စြန္႔ပစ္ခံအေဆာက္အအုံမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

ကမၻာ့ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို မိမိတို႕ေနထိုင္ရန္ ႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူလည္းမေန အသုံးလည္းမျပဳသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။တန္ဖိုးနည္းေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို အသုံးမျပဳဘဲ စြန္႔ပစ္ထားျခင္းသည္ မထူးျခား လွ ေသာ္လည္း ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားက်ခံကာ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ကား အျမင္ထူး သည္ ႏွင့္အမွ် တစ္ခါတစ္ရံတြင္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရသည္။

၁။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ လူမေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပလာဟင္းလင္းျဖစ္ေနသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားစြာကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။သန္းႀကြယ္ သူေဌးမ်ား အိမ္တန္းဟု ေခၚသည့္ ယင္းေနရာသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေစ်းအႀကီးဆုံးေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာရွိ သန္းၾကြယ္ သူေဌးမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ သန္းႀကြယ္သူေဌးမ်ား၏ ဇိမ္ခံ အသုံးအေဆာင္မ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထိုအိမ္စုမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ဟင္းလင္းျဖစ္ေနၾကကာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးစြန္႕ပစ္ထားၾကသည့္ အိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအိမ္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ လန္ဒန္သားမ်ား မ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားက ထိုေနရာမွ အိမ္မ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ မည္သူမွ မေနထိုင္သည့္ အိမ္ႀကီး ၁၀ လုံးပါ၀င္သည့္ ေျမေနရာတစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္ စတာလင္ေပါင္ ၇၃ သန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာမွ အိမ္ အမ်ားစုကို ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားမွ ေတာ္၀င္မိသားစုမ်ားက ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ ထားၾကသည္။ ထိုအိမ္မ်ားကို ေဆာ္ဒီ တို႕က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၀ယ္ယူထားခဲ့ၾကၿပီး မည္သို႕မွ် အသုံးမျပဳ ဘဲ မရွိဘဲ ပစ္ထားခဲ့ၾကသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ သန္းႀကြယ္သူေဌး အိမ္တန္းအနီးတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနထိုင္လ်က္ရွိသူ့ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး ခြဲစိတ္ သမားေတာ္ ေဒါက္တာ မဂ္ဒီအဒစ္ဘ္ အီရွတ္ဟာနာက သူေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကာလတစ္ေလ်ာက္ မည္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းကိုမွ မေတြ႕ရ ေၾကာင္းႏွင့္ သူ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွစ၍ အိမ္သုံးလုံးသာ လူေနသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂။ တစ္ညတာ ပန္းခ်ီျပခန္းအိမ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေလာ့အိန္ဂ်ယ္၊အေနာက္ပိုင္းအာဒမ္ခရိုင္ရွိ ၿပိဳလဲက်လုနီး အိမ္အိုႀကီးတစ္လုံးတြင္ တစ္ညတာပန္းခ်ီျပပြဲ တစ္ခုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွ ပန္းခ်ီသမား ဟန္စကီႏွင့္ အျခားပန္းခ်ီသမား ၄၀ တို႕သည္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အိမ္အိုႀကီးတစ္ခုတြင္ ပန္းခ်ီျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အသက္ရွဴမွားမတတ္ ရင္ေမာခဲ့ၾကရသည္။

ထိုအိမ္အိုႀကီးသည္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းရာေက်ာ္ အိမ္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေဒၚလာကိုးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ရန္ ေစ်းေခၚထားသည္။ ပန္းခ်ီဆရာတစ္စုသည္ အိမ္အိုႀကီးေပၚတြင္ ပန္းခ်ီကားမ်ားျပသႏိုင္ရန္ လဲၿပိဳလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ အိမ္ႀကီး၏ ေနရာတိုင္းကို ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးကာ တစ္ညတာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။မည္သူတစ္ဦး တစ္ ေယာက္ မွ ေနထိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ထိုအိမ္ႀကီးကို ပန္းခ်ီသမားမ်ားက အာရုံက်ခဲ့ၾကသည္။

၃။ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြင္း အိမ္အိုႀကီး

ေလာ့စ္ အိန္ဂ်ယ္မွ ဘက္ကက္ စံအိမ္ဟု ေခၚသည့္ သမိုင္း၀င္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအုံ အမွတ္၁၁၇ ကို မႀကာမီက လူေနထိုင္ရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ အေဆာက္အအုံဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။အဆိုပါ အိမ္ႀကီးသည္ ဟားဗတ္ေတာင္ပိုင္းရိပ္သာ လမ္းေပၚ တြင္ တည္ရွိကာ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ထိုအိမ္ႀကီး၏ပိုင္ရွင္သည္ ထိုစဥ္ကေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္ေဆးပညာ ရွင္မ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀က္စ္ေလဘက္ကက္ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က အလြန္ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ အိမ္ႀကီးတြင္ အိပ္ခန္းေျခာက္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေလးခန္းရွိသည္။လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အိမ္ႀကီးကို ရုပ္ရွင္ရႈတင္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳေနသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ထိုအိမ္ႀကီးကိုေဂါဖရီေဂၚဒြန္၀ီးစစ္ ဆိုသူ က ၀ယ္ယူခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္းရွိမည့္ အေဆာက္အအုံ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

၄။ ဟဲဗီး၀ိတ္ခ်န္ပီယံ ၏ စံအိမ္အို

တစ္ခ်ိန္က ဟဲဗီး၀ိတ္လက္ေ၀ွ႕ခ်န္ပီယံ မိုက္တိုင္စန္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္အိမ္ႀကီးကို ခရစ္ယာန္၀တ္ျပဳေက်ာင္း အျဖစ္ေျပာင္း လဲ ခဲ့သည္။ မိုက္တိုင္စန္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသျဖင့္ ထိုအိမ္တြင္ မေနထိုင္ခဲ့ရ ေသာ္လည္း လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ မိုက္တိုင္စန္သည္ သူ၏ အိမ္ေဟာင္းႀကီးဆီသို႕ လာရျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိသည္။၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မိုက္တိုင္စန္သည္ ေထာင္ထပ္မံက်ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မ်ားစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရကာ ေငြေၾကးျပတ္လပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႕ ၾကပ္တည္းေနခ်ိန္တြင္ မိုက္တိုင္စန္သည္ မိမိပိုင္အိမ္ႀကီးကိုေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ အိမ္ၿခံ၀င္းႀကီးသည္ ၅၈ ဧကက်ယ္ ၀န္းၿပီး အိမ္အေဆာက္အအုံသည္ ၁၉၅၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းသည္။အိုဟိုင္းရိုးျပည္နယ္၊ေဆာက္သင္ဂန္တြင္ရွိသည့္ အိမ္ႀကီး တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက မိုက္တိုင္စန္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ယင္းအိမ္ႀကီးကို ရုပ္သံ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူသြားခဲ့သည္။ထိုလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသျဖင့္ အိမ္ႀကီးတြင္ ေနသူ မရွိခဲ့ ဘဲ ေနာက္ဆုံးတြင္ ထရမ္ဘူးလ္ အိမ္ၿခံေျမေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ၀ယ္ယူသြားခဲ့ကာ ခရစ္ယာန္ ၀တ္ျပဳ ေက်ာင္း အျဖစ္ေျပာင္း လဲခဲ့သည္။၀တ္ျပဳေက်ာင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ မူလပိုင္ရွင္ မိုက္တိုင္စန္ကို ဖိတ္ႀကားခဲ့သည္။

၅။ မိသားစုပဋိပကၡၾကားမွ အိမ္အို

ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ ဘီဗာလီ ေတာင္တန္းရွိ အိမ္ၿခံမ်ားသည္ လူအမ်ား ပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည့္ စံအိမ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ အိမ္မ်ားအနက္ ၅၈၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းသည့္ အိမ္ႀကီးတစ္လုံးသည္ ေနထိုင္သူမရွိဘဲ ၿပိဳလဲ ပ်က္ စီးမည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ယင္းအိမ္ႀကီးကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္က ကဇာတ္ရုံ မန္ေနဂ်ာ ဗင္းဆင့္ မင္နီလီဆိုသူ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ယင္းအိမ္ႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလ်က္ မင္နီလီ၏ သမီးလစ္ဇာႏွင့္ မိေထြးျဖစ္သူလီတို႕သည္ မိသားစု ပဋိပကၡျဖစ္ပြားကာ ေလးႏွစ္ၾကာ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။

မင္နီလီသည္ ထိုအိမ္ႀကီးမွာပင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။သူက သူ၏ ေသတမ္းစာတြင္ သူ၏ဇနီး လီကို အိမ္ႀကီး တြင္သူမ တစ္သက္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး သမီး လစ္ဇာကို သူ႕ အိမ္ၿခံေျမအားတာ၀န္ရွိသူအျဖစ္လြႊဲအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လစ္ဇာသည္ အိမ္ ႀကီးကို ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး မိေထြးျဖစ္သူကို ကြန္ဒို တစ္ခန္း၀ယ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။သို႕ေသာ္လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ကို ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ လီသည္ အိမ္ႀကီးမွေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ညွိႏိုႈင္း၍ မရခဲ့ပါေခ်။

သမီးႏွင့္ မိေထြးတို႕သည္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ လီသည္ အသက္ ၉၄ ႏွစ္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရမႈမ်ား ၿပီးဆုံးခဲ့ရသည္။အိမ္ႀကီးကို ၀ယ္ယူသူမ်ားက လီကို ထိုအိမ္ႀကီးတြင္ ငွားရမ္းခယူကာ ဆက္လက္ေနထိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လီသည္ မိမိခင္ပြန္းသည္၏ ဆႏၵအတိုင္း ထိုအိမ္ႀကီးတြင္ အသက္ထက္ဆုံးေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္ လြန္ ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္က အိမ္အိုႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ရပ္ကြက္တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္ေပသည္။

၆။ တစ္ေဒၚလာတန္အိမ္

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ကန္တက္ကီျပည္နယ္ရွိ အိမ္ႀကီးတစ္လုံးသည္ ၁၉ ရာစု ေရာမ လက္ရာ ရွားပါး အေဆာက္အအုံႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။အိမ္ႀကီး၏ ပိုင္ရွင္သည္ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းရွင္ ဆန္မ်ဴရယ္အြာဘကၠာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအိမ္ႀကီးကို လူေန အိမ္အျဖစ္မွ အခြန္ေကာက္ လုပ္ငန္းရုံး အျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။သို႕ေသာ္လည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္မ်ား မေပး သြင္းမႈေၾကာင့္ ထိုအိမ္ႀကီးကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။

အိမ္ႀကီးတြင္ ေနာက္ဆုံးရွိေနၾကသူမ်ား ထြက္ခြာသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္အိမ္ႀကီးသည္ ပ်က္စီးလုနီးပါးျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေဆာက္ အအုံ၏ ပင္မအစိတ္အခ်ိဳ႕ ၿပိဳက်ေနကာ ေရေပးမႈစနစ္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ စနစ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးေနခဲ့သည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လူး၀စ္စ္ဗီလီ ဂ်က္ဖာဆင္ေဒသမွ ဘဏ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဗိသုကာ ပညာရွင္ စေကာ့ ခရီမာကို တစ္ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ခရီမာသည္ ထိုအိမ္ႀကီးကို ျပဳျပင္၍ လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ လည္း ခရီမာ၏ စီမံခ်က္မ်ားမေအာင္ ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီသို႕ အေဆာက္အဦကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္က ယင္းအိမ္ႀကီးကို တစ္ေဒၚလာ ျဖင့္ ေအာ္ေရးဒီဇိုင္းသို႕ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပန္သည္။ေအာ္ေရးဒီဇိုင္းက အေဆာက္ အအုံ ေဟာင္းႀကီးကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ လူေနတိုက္ခန္း မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

၇။ မူးယစ္ရာဇာအိမ္မွ ပန္းၿခံ အျဖစ္သို႕

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံအတ္တီယို ကြီယာရွိ ဧက ၅၅၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ ၿခံက်ယ္ႀကီးအတြင္းမွ အိမ္ႀကီးသည္ တစ္ခ်ိန္က ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ရာဇာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပါဘလိုအက္စ္ကိုဘာ၏ အိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။အက္စ္ကိုဘာသည္ စပိန္ကိုလိုနီ ပုံစံ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ႀကီးမားေသာယင္းအိမ္ႀကီးကို သူ၏ အၿမဲ ေနအိမ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။က်ယ္၀န္းေသာ သူ၏ ၿခံႀကီး အတြင္း တိရိစၦာန္ရုံတစ္ခု၊ သက္ရွိ အရြယ္ဒိုင္ႏိုေဆာရုပ္ထုႀကီးတစ္ခု ႏွင့္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတစ္ခုတို႕ကို တည္ေဆာက္ထားသည္။

ကိုလံဘီယာ အစိုးရသည္ အက္စ္ကိုဘာ ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အက္စ္ကိုဘာ မိသားစု ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ သူ၏ အိမ္ႀကီးကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အထိ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။သို႕ေသာ္လည္း အေဆာက္အအုံ ထိန္းသိမ္း ရသည့္ စရိတ္မ်ားျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ကိုလံဘီယာ အစိုးရသည္ အက္စ္ကိုဘာ၏ အိမ္ႀကီးေနရာကို ပန္းၿခံတစ္ခု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္ အက္စ္ကိုဘာ၏ စံအိမ္ကို လာေရာက္သူမ်ားအား ၿခံ၀င္းအတြင္း လွည့္ လည္ လမ္းေလွ်ာက္ ၾကည့္ရႈ ခြင့္ျပဳထားသည္။

၈။ ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ အိမ္ပ်က္ႀကီး

ဆန္ဖရန္စစၥကို ရွိ လူမေနသည့္ အိမ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းမွ တန္ဖိုးႀကီး ပန္းခ်ီကား ၁၁ ကားကိုေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ာရီမီယာ့ေကလာ ဆိုသူကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဂ်ာရီမီယာ့သည္ ထိုအိမ္တြင္ လ အတန္ၾကာ တရား မ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။အိပ္ခန္းရွစ္ခန္းႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္း ခုနစ္ခန္းပါ၀င္သည့္ ယင္းအိမ္ႀကီးသည္ တစ္ခ်ိန္က နည္းပညာ သတင္း၀က္ ဆိုက္ CNET ကို ထူေထာင္ခဲ့သူ ဟယ္လ္ေစးမိုင္နာဆိုသူက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ႀကီးျဖစ္သည္။ဟယ္လ္ေစးမိုင္နာ သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒ၀ါလီခံခဲ့ၿပီး ေနာက္ ထိုအိမ္ႀကီးကို ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ဖူးသည္။

ဂ်ာရီမီယာ့ သည္ ယင္းအိမ္အတြင္းသို႕ တရားမ၀င္ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ေနထိုင္ေနေၾကာင္း ထိုအိမ္အနီးတြင္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိသည့္ ဟယ္လ္ေစးမိုင္နာ၏ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက ရဲမ်ားထံ ဖုန္းျဖင့္ သတင္းေပးခဲ့ရာမွ ဂ်ာရီမီယာ့ ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္ တိုဘာလတြင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ရဲမ်ားေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဂ်ာရီမီယာ့သည္ အိမ္အတြင္း၌ ရွိေနခဲ့ကာ ရဲ မ်ားကို ထိုအိမ္ကိုသူပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီးအိမ္၀ယ္ယူထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ားကို ထုတ္ျပခဲ့သည္။သို႕ေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ အိမ္ထဲမွ ပန္းခ်ီ ကားအခ်ိဳ႕ကို အေပါင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့သည္။ယင္းပန္းခ်ီကားအနက္ ကိုးခ်ပ္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူ ႏိုင္ ခဲ့သည္။

၉။ တစ္ခ်ိန္က အခ်မ္းသာဆုံးသူေဌးႀကီး၏ အိမ္

တစ္ခ်ိန္က ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္းသာေသာ မိသားစု တစ္ခုပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ႀကီးတစ္လုံးသည္ ေနာ္ထေရးဒိမ္းမွ ငါးမိုင္ အကြာတြင္တည္ရွိေနသည္။အက္ဒ္မြန္ဒီ ေရာ့စ္ခ်ိဳင္း ပန္းၿခံ၏ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ျမင္ခင္းစိမ္းမ်ား၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ထူထဲစြာ ေပါက္ ေနသည့္ခ်ဳံပင္မ်ားသည္ တံတိုင္းတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ယင္း ၿခဳံတံတိုင္း၏ အေနာက္တြင္ စြန္႔ပစ္ခံထားရသည့္ သူရဲအိမ္ႀကီးရွိေနသည္။

ယင္းအိမ္ႀကီးကို ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးကတည္းက စြန္႔ပစ္ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ ကံအလြန္ေကာင္း ၾကသူမ်ား ယူဆခံရသည့္ အက္ဒ္မြန္ဒီေရာ့စ္ခ်ိဳင္း မိသားစုသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႕ ဂ်ာမာန္မ်ားေရာက္ရွိမလာမီ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။စစ္အတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါရီ ၿမိဳ႕ကို နာဇီမ်ားက ေလးႏွစ္ၾကာသိမ္းပိုက္ထားစဥ္ ထိုအိမ္ႀကီးကို သိမ္းယူ ထား ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က ထိုအိမ္ႀကီးတြင္ေနထိုင္ခဲ့သည္။အေမရိကန္ ထိုအိမ္မွ ထြက္ခြာၿပီးခ်ိန္တြင္ အိမ္ပိုင္ရွင္မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိဘဲ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စြန္႔ပစ္ထားသျဖင့္ အိမ္ႀကီး က တစ္ျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့ကာ အိမ္ႀကီးသည္ လက္သရမ္းသူမ်ား၊ပ်ံက်ေနထိုင္သူမ်ား၏ ကစားကြင္းတစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အိမ္နံရံမ်ားတြင္ ဂရစ္ဖစ္တီ ပုံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအိမ္အိုႀကီးကိုသမိုင္း၀င္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ အက္ဒ္ မြန္ဒီ ေရာ့စ္ခ်ိဳင္း ၏ သားျဖစ္သူဘာရြန္ အက္ဒ္မြန္သည္ မိသားစုပိုင္ အိမ္ႀကီးကို အထိမ္းအမွတ္ ျပတိုက္တစ္ခု အျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီသို႕ တစ္ဖရန္႕ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီက ေဆာ္ဒီ သူေဌးတစ္ဦးအား ဖရန္႕ သန္း၅၀ ျဖင့္ ထပ္မံ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေဆာ္ဒီ သူေဌးက အိမ္ႀကီးကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားကဲ့သို႕ပင္ စြန္႕ပစ္ထားသျဖင့္အိမ္ႀကီးက ပ်က္စီးေနခဲ့သည္။အိမ္ႀကီးကိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ေပါင္ သန္း ၃၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ထားၾကသည့္ အိမ္အိုႀကီးမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ ကြဲျပားေသာ သမိုင္းေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည့္ ယင္းအိမ္အို အိမ္ေဟာင္းမ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားဖြယ္ တည္ရွိ ေနၾက ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply