ဝကၤပါ ဆုိသည္မွာ

Posted on

အေကြ႕အေကာက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ လူတို႔အား မ်က္စိ လည္ေစႏိုင္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ိဳးကို ဝကၤပါဟုေခၚသည္။ ေကာက္ေကြ႕ ေသာ ေတာင္ဟုအနက္ထင္သည့္ ပါဠိစကား ဝကၤပဗၺတမွ ဆင္းသက္လာ ေသာ စကားျဖစ္ဟန္တူသည္။

ေဝႆႏၱရာမင္းႀကီးသည္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို လွဴၿပီးေနာက္ ျပည္သူတို႔ မၾကည္ျဖဴသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေတာ္မူကာ ဝကၤပါေတာင္ရွိ ေက်ာင္းသခၤမ္း၌ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ေျမွာင္ၾကား ေခ်ာက္ၾကား ကမ္းပါးေတာင္ယံသို႔ ေကြ႕လည္၍ သြားရေသာ ယင္း ဝကၤပါေတာင္ကို အစြဲျပဳ၍ ဝကၤပါမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ ေခၚတြင္ၾကသည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။

 

ဝကၤပါ ကိုလြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ အႏွစ္ ၂၃ဝဝ ခန္႔ကပင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဤအေလ့အထသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိ လာသည္ဟုယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဂရိကၽြန္း ေနာဆတ္အနီး ေတာင္ ေစာင္းတြင္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေသာ ဝကၤပါ က အဦးက်၍ ဂရိဝကၤပါ ကို အီဂ်စ္တို႔အတုခိုး၍ ေဆာက္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားအရ ဂရိကၽြန္းဘုရင္ႀကီး မီႏိုအတြက္ ဒီးဒလပ္ ဆိုသူက ဝကၤပါ တစ္ခုကိုေဆာက္လုပ္ေပးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ (ဒီးဒလပ္· လည္း႐ႈ။) မီႏိုဘုရင္သည္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ မီႏိုေတာ ေခၚ သတၱဝါႀကီးအားထားရန္ အလြန္ေကာက္ေကြ႕ေသာလမ္းမ်ားျဖင့္ၿပီးသည့္ ဝကၤပါ တစ္ခုေဆာက္လုပ္ေစသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လည္း ထိုသတၱဝါႀကီး အား သတို႔သားခုနစ္ေယာက္၊ သတို႔သမီးခုနစ္ေယာက္ ဆက္သရသည္။

တစ္ႏွစ္ေသာ္ သီးဆယုဆိုသူက အဆက္သခံဖို႔ ကိုယ္တိုင္အေ႐ြးခံကာ သြား ေလသည္။ သူ႕အား မီႏိုဘုရင့္သမီးေတာ္က အပ္ခ်ည္ႀကိဳးတစ္ခင္ ေပးလိုက္ ရာ အပ္ခ်ည္စကို ဂူဝတြင္ခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့၍ မီႏိုေတာႏွင့္တိုက္ပြဲဆင္ရာ ႏိုင္နင္းသျဖင့္ ထိုႀကိဳးကိုလက္ျဖင့္စမ္းကာ အထြက္ခက္ေသာ ဝကၤပါ အ ေပါက္သို႔ ျပန္ထြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

( သီးဆယုသည္ ဂရိထုံးေဟာင္း ပုံျပင္လာ လူစြမ္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္၍ ေအသင္ဘုရင္ အီးဂ်ဴးႏွင့္ထရီးဇင္းမင္းသမီးအီးသရာတို႔တြင္ ျမင္ေသာ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ အလြန္ျပည့္စုံေသာသူျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ ရန္အသြယ္သြယ္ကို ၿဖဳိခြင္းႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေနာင္တြင္ေအသင္ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့သည္)

၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉ဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေအေဂ်အီးဗန္းဆိုသူ ေရွးေဟာင္းသုေတသီတစ္ဦးက ထိုေဒသကို တူးေဖာ္ရာ ဝကၤပါ ႏွင့္ဆင္သည့္ အေကြ႕အေကာက္ အပိတ္အဆို႔ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္လမ္းကေလးမ်ား အေျမွာင္ေျမွာင္အသြယ္သြယ္ေသာ အခန္း မ်ားပါေသာ အေဆာက္အဦ ပႏၷက္ပုံကို ေတြ႕ရွိရေလသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ဟဝါရာအရပ္ မိုးရစ္အိုင္ႀကီးအနီးတြင္ တတိယ အမင္းနင္းဟတ္ဘုရင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အလြန္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ဝကၤပါ တစ္ခုလည္းရွိေသးသည္။ ဂရိကၽြန္းမွ ဝကၤပါ ႀကီးႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ေခတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂရိကၽြန္းတြင္ မီႏိုဘုရင္မ်ား တန္ခိုးထြားခ်ိန္ကာလႏွင့္ အမင္းနင္းဟတ္ဘုရင္ေခတ္သည္ မေရွးမေႏွာင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အခန္းေပါင္း ၃ဝဝဝ ရွိ၍ ေျမေအာက္တြင္ ၁၅ဝဝ၊ ေျမ ေပၚတြင္ ၁၅ဝဝ ရွိၿပီးလၽွင္ အခန္းအားလုံးကို ေက်ာက္နံရံျဖင့္ တစ္ဆက္ တည္း ေကြ႕ေကာက္ပတ္သြယ္ထားေလသည္ ။

တျဖည္းျဖည္း ဝကၤပါေဆာက္လုပ္မႈကို လူတို႔စိတ္ဝင္စားလာၾက ရာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားပရဝုဏ္မ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၌ ဝကၤပါမ်ား ေဆာက္သည့္ အေလ့အထ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွ႕ဝကၤပါႀကီး မ်ားေလာက္ မႀကီးက်ယ္ေခ်။ အဂၤလန္ျပည္တြင္ ခရစ္ ၁ဝ၇၆ ခုႏွစ္ေလာက္ က ဝကၤပါပုံစံစာအုပ္မ်ားပင္ ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ဖူးေလသည္။

အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ အလွပဆုံးျဖစ္၍ စည္း႐ိုးပင္တို႔ျဖင့္ အဆန္းတၾကယ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဟမၸတန္ကုတ္ဝကၤပါသည္ အလြန္ထင္ရွားသည္။ တတိယဝီလ်ံ ဘုရင္လက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ကား ျပည္ခ႐ိုင္ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕အနီး ေ႐ႊနတ္ေတာင္ ဘုရားအနီး၌တစ္ခု၊ အင္းဝဖက္တြင္တစ္ခု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေလယာဥ္ပ်ံကြင္းအနီး ကုသိနာ႐ုံဘုရားတြင္တစ္ခု ထင္ထင္ရွားရွား အုတ္႐ိုးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထား သည့္ ဝကၤပါမ်ားကိုေတြ႕ႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ တန္ေဆာင္မုန္းလအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား၌ တန္ခိုးႀကီးဘုရားရင္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ေျခေတာ္ရင္း ေျမကြက္လပ္မ်ား၌ ဝကၤပါမ်ားတည္ေဆာက္၍ မီးေရာင္စုံထြန္းညိွကာ ဝကၤပါပြဲ ဆင္ႏြဲေလ့ရွိၾကသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၁၂
Myanmar Wikipedia

————-

ဝင်္ကပါ ဆိုသည်မှာ (unicode)

အကွေ့အကောက်ပေါင်း မြောက်မြားစွာနှင့် လူတို့အား မျက်စိ လည်စေနိုင်သော အဆောက်အဦမျိုးကို ဝင်္ကပါဟုခေါ်သည်။ ကောက်ကွေ့ သော တောင်ဟုအနက်ထင်သည့် ပါဠိစကား ဝင်္ကပဗ္ဗတမှ ဆင်းသက်လာ သော စကားဖြစ်ဟန်တူသည်။

ဝေဿန္တရာမင်းကြီးသည် ဆင်ဖြူတော်ကို လှူပြီးနောက် ပြည်သူတို့ မကြည်ဖြူသည့်အတွက် တိုင်းပြည်မှ ထွက်တော်မူကာ ဝင်္ကပါတောင်ရှိ ကျောင်းသင်္ခမ်း၌ နေထိုင်ခဲ့သည်။ မြှောင်ကြား ချောက်ကြား ကမ်းပါးတောင်ယံသို့ ကွေ့လည်၍ သွားရသော ယင်း ဝင်္ကပါတောင်ကို အစွဲပြု၍ ဝင်္ကပါများကို ဆောက်လုပ် ခေါ်တွင်ကြသည်ဟုလည်း ယူဆကြသည်။

ဝင်္ကပါ ကိုလွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၄ဝဝဝ ကျော် ခရစ်တော်မပေါ်မီ အနှစ် ၂၃ဝဝ ခန့်ကပင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၌စတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဤအလေ့အထသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှတစ်ဆင့် ရောက်ရှိ လာသည်ဟုယူဆကြသည်။ အချို့ကမူ ဂရိကျွန်း နောဆတ်အနီး တောင် စောင်းတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိရသော ဝင်္ကပါ က အဦးကျ၍ ဂရိဝင်္ကပါ ကို အီ ဂျစ်တို့အတုခိုး၍ ဆောက်သည်ဟုဆိုကြသည်။

ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များအရ ဂရိကျွန်းဘုရင်ကြီး မီနိုအတွက် ဒီးဒလပ် ဆိုသူက ဝင်္ကပါ တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပေးကြောင်းတွေ့ရသည်။ (ဒီးဒလပ်· လည်းရှု။) မီနိုဘုရင်သည် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော မီနိုတော ခေါ် သတ္တဝါကြီးအားထားရန် အလွန်ကောက်ကွေ့သောလမ်းများဖြင့်ပြီးသည့် ဝင်္ကပါ တစ်ခုဆောက်လုပ်စေသည်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လည်း ထိုသတ္တဝါကြီး အား သတို့သားခုနစ်ယောက်၊ သတို့သမီးခုနစ်ယောက် ဆက်သရသည်။

တစ်နှစ်သော် သီးဆယုဆိုသူက အဆက်သခံဖို့ ကိုယ်တိုင်အရွေးခံကာ သွား လေသည်။ သူ့အား မီနိုဘုရင့်သမီးတော်က အပ်ချည်ကြိုးတစ်ခင် ပေးလိုက် ရာ အပ်ချည်စကို ဂူဝတွင်ချည်နှောင်ထားခဲ့၍ မီနိုတောနှင့်တိုက်ပွဲဆင်ရာ နိုင်နင်းသဖြင့် ထိုကြိုးကိုလက်ဖြင့်စမ်းကာ အထွက်ခက်သော ဝင်္ကပါ အ ပေါက်သို့ ပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့သည်။

( သီးဆယုသည် ဂရိထုံးဟောင်း ပုံပြင်လာ လူစွမ်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်၍ အက်သင်းဘုရင် အီးဂျူးနှင့်ထရီးဇင်းမင်းသမီးအီးသရာတို့တွင် မြင်သော သားတော်ဖြစ်သည်။ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် အလွန်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်၏ ရန်အသွယ်သွယ်ကို ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နောင်တွင်အေသင်ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်)
၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉ဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း အေဂျေအီးဗန်းဆိုသူ ရှေးဟောင်းသုတေသီတစ်ဦးက ထိုဒေသကို တူးဖော်ရာ ဝင်္ကပါ နှင့်ဆင်သည့် အကွေ့အကောက် အပိတ်အဆို့ ပေါင်းများစွာနှင့်လမ်းကလေးများ အမြှောင်မြှောင်အသွယ်သွယ်သော အခန်း များပါသော အဆောက်အဦ ပန္နက်ပုံကို တွေ့ရှိရလေသည်။

အီဂျစ်နိုင်ငံ ဟဝါရာအရပ် မိုးရစ်အိုင်ကြီးအနီးတွင် တတိယ အမင်းနင်းဟတ်ဘုရင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သော အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသည့် ဝင်္ကပါ တစ်ခုလည်းရှိသေးသည်။ ဂရိကျွန်းမှ ဝင်္ကပါ ကြီးနှင့် မတိမ်းမယိမ်း ခေတ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဂရိကျွန်းတွင် မီနိုဘုရင်များ တန်ခိုးထွားချိန်ကာလနှင့် အမင်းနင်းဟတ်ဘုရင်ခေတ်သည် မရှေးမနှောင်း ပင်ဖြစ်လေသည်။ အခန်းပေါင်း ၃ဝဝဝ ရှိ၍ မြေအောက်တွင် ၁၅ဝဝ၊ မြေ ပေါ်တွင် ၁၅ဝဝ ရှိပြီးလျှင် အခန်းအားလုံးကို ကျောက်နံရံဖြင့် တစ်ဆက် တည်း ကွေ့ကောက်ပတ်သွယ်ထားလေသည် ။

တဖြည်းဖြည်း ဝင်္ကပါဆောက်လုပ်မှုကို လူတို့စိတ်ဝင်စားလာကြ ရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ဘုရားပရဝုဏ်များ၊ ပန်းခြံများ၌ ဝင်္ကပါများ ဆောက်သည့် အလေ့အထ ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရှေ့ဝင်္ကပါကြီး များလောက် မကြီးကျယ်ချေ။ အင်္ဂလန်ပြည်တွင် ခရစ် ၁ဝ၇၆ ခုနှစ်လောက် က ဝင်္ကပါပုံစံစာအုပ်များပင် ထုတ်ဝေရောင်းချဖူးလေသည်။

အင်္ဂလန်ပြည် လန်ဒန်မြို့အနီးတွင် အလှပဆုံးဖြစ်၍ စည်းရိုးပင်တို့ဖြင့် အဆန်းတကြယ် တည်ဆောက်ထားသော ဟမ္ပတန်ကုတ်ဝင်္ကပါသည် အလွန်ထင်ရှားသည်။ တတိယဝီလျံ ဘုရင်လက်ထက်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၌ကား ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့အနီး ရွှေနတ်တောင် ဘုရားအနီး၌တစ်ခု၊ အင်းဝဖက်တွင်တစ်ခု၊ မော်လမြိုင်လေယာဉ်ပျံကွင်းအနီး ကုသိနာရုံဘုရားတွင်တစ်ခု ထင်ထင်ရှားရှား အုတ်ရိုးများနှင့် ပြုလုပ်ထား သည့် ဝင်္ကပါများကိုတွေ့နိုင်သည်။

ထို့ပြင် တန်ဆောင်မုန်းလအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား၌ တန်ခိုးကြီးဘုရားရင်ပြင် သို့မဟုတ် ခြေတော်ရင်း မြေကွက်လပ်များ၌ ဝင်္ကပါများတည်ဆောက်၍ မီးရောင်စုံထွန်းညှိကာ ဝင်္ကပါပွဲ ဆင်နွဲလေ့ရှိကြသည်။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊ အတွဲ ၁၂
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply