ပုပၸါးေတာင္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြရဲ႕အဆုိအရ ပုပၸါးေတာင္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၅သန္း ကတည္းေပၚထြန္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

ပုပၸားေတာင္သည္ ေက်ာက္ေခတ္ဦး အညာသားယဥ္ေက်းမႈ (Anyathian Culture) ထြန္းကားခဲ့ရာ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္ ေရေျမ တဆက္တစပ္တည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလက တည္းကပင္ ေက်ာက္ ေခတ္ လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာအရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ ပုပၸါးေတာင္သည္ ဘီစီ ၄၄၂ ခုႏွစ္တြင္ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ မီးေတာင္ေသျဖစ္သည္။

ပုပၸါးေတာင္ဟုဆိုလၽွင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ ဘုရားပုထိုးမ်ား၊အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္ကိုသာ အလြယ္မွတ္ယူေလ့ရွိသည္။ ပုပၸါး ဟူေသာစကားလုံးသည္ ပါဠိဘာသာစကား ပုပၹမွ ဆင္းသက္လာခဲ့ၿပီး ပန္း ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ပုပၸားေတာင္ကလပ္ကို ၁။ေတာင္ကလပ္ ၂။နဂါးရစ္ေတာင္ ၃။ပန္းေပးေတာင္ ၄။ဘဇဂါမ္ေတာင္ ၅။၀ဏၰ ယကၡေတာင္ ၆။၀ိဇၨာဓရေတာင္ဟူ၍ အမည္ေျခာက္မ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚႀကသည္။ နံပါတ္ေလးအမည္သည္ ေရွး အက်ဆုံးအမည္ျဖစ္သည္။

အေနာ္ရထာ၏ သူရဲေကာင္းေလးဦးအနက္ ထြန္အရွဥ္းသုံးဆယ္ျဖင့္ ထြန္ေရးမွန္ေအာင္ငင္ႏုိင္သူ လူစြမ္းေကာင္း ငလုံးလက္ဖယ္ မွာ ပုပၸါးသားျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပုပၸါးေတာင္သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဟု ဆုိသည္။ ခ်င္း ဘာသာစကားနဲ႔ ပုပၸါး သည္ ပူပါး မွ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ပူ=အဘုိး ၊ ပါး= အေဖ ဆုိေသာေၾကာင့္ ဘုိးေဘးေတာင္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ပုပၸါးေတာင္ တ၀ုိက္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ ရြာႀကီး ၉ရြာ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ေရွးေဟာင္း ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းမ်ား အဆိုအမိန္႔အရ ပုပၸားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂံေခတ္တြင္ ထင္ရွား ေသာ အခ်က္သံုးရပ္ ရွိေပသည္။ ယင္းတို႔မွာ

(၁) ပ်ဴမင္းထီးလက္ထက္မွစ၍ ပုဂံမင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ ပုပၸားေတာင္တက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း၊
(၂) နတ္ေတာင္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပလာျခင္းႏွင့္
(၃) ႏိုင္ငံေရးအရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ နယ္အျဖစ္ အေရးပါလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ဴမင္းထီးေနာက္ ေလးဆက္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း (ေအဒီ ၉ဝ၄) လက္ထက္ ေရာက္ေသာ အခါ ပုပၸား၏ သမိုင္း ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲစျပဳၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္းသည္ တေကာင္းမွ ေမ်ာလာခဲ့ေသာ ေမာင္တင့္တယ္ နတ္ေမာင္ႏွမတို႔ေနသည့္ စကားပင္ႀကီးကို နတ္႐ုပ္မ်ားထု၍ ပုပၸားတြင္ တင္ထား လ်က္ ျပည္သူတို႔အား ကိုးကြယ္ေစခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အားလည္း မဟာဂီရိ နတ္ေမာင္ႏွမဟု တြင္ေစ ခဲ့သည္။ မဟာဂီရိ ဟူသည္မွာ ႀကီးျမတ္ေသာ ေတာင္ေတာ္ ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ သို႔ျဖင့္ ပုပၸားသည္ ျပည္သူတရပ္လံုး ကိုးကြယ္ေသာ မင္းမဟာဂီရိတို႔ နတ္ေမာင္ႏွမစံေပ်ာ္ရာ ေတာင္ ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ ေလေတာ့သည္။

ေညာင္ရမ္းေခတ္ေတာင္ ကသည္းေစာ္ဘြားတစ္ဦးသည္ ၁၅-ႏွစ္မွ်သာရွိေသးေသာ ကသည္းမင္းသမီး ႏွင္းလုံခံကို စေနမင္း(၁၆၉၈-၁၇၁၄)ထံ ဆက္သခဲ့သည္။ ဘုရင္မွ မင္းသမီးကို ပုပၸားျမိဳ႕စားအရာ အပ္ႏွင္း၍ ကိုယ္လုပ္ေတာ္အရာထားခဲ့သည္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္ေႏွာင္း အင္း၀ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိမင္းကို မဏိ ပူရေစာ္ဘြားဟုံသည္ အသက္ ၁၂-ႏွစ္သာရွိေသးေသာ သမီးေတာ္ကသည္းမင္းသမီးကို ဆက္သခဲ့သည္။ ဘုရင္မွ ပုပၸားျမိဳ႕စားအရာအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

သီေပါမင္း ပါေတာ္မူျပီးေနာက္ ပုပၸားေဒသမွ ဗုိလ္နက္ေက်ာ္သည္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္သူအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀-တြင္ ေဂါပကလူႀကီး ဦးသာတင္ဆိုသူက ပုပၸားေတာင္ကလပ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ ရန္ လူသြားလမ္းကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ပုပၸါးေတာင္မႀကီးသည္ အျမင့္ေပ(၄၉၈၁) ရွိၿပီး ပုပၸါးေတာင္ကလပ္သည္ ၂၄၁၇ေပ ျမင့္သည္။ အမ်ားစုက ပုပၸါးေတာင္ဟု ဆုိလွ်င္ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္ကိုသာ သိၾကသည္။

ပုပၸါးေတာင္၏ မီးေတာင္ကေတာ့ဝမွာ ေတာင္၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ယြန္းလ်က္ နိမ့္၍ ေတာင္ဘက္ ၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တို႔တြင္ ျမင့္မားသည္။ ပုပၸါးေတာင္ကို အေနာက္ဘက္မွ ၾကည့္လၽွင္ ေတာင္ထြတ္ႏွစ္ခု ျမင္ရ၍ ေျမာက္ဘက္မွ ၾကည့္လၽွင္ ေတာင္ထြတ္ တစ္ခုသာ ျမင္ရသည္။

ပုပၸါးေတာင္သည္ ေတာင္ထြတ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္ မဟုတ္ပဲ စပါးပုံေတာင္ ၊ ေရတြင္းေတာင္ ၊ ေမာင္းေတာင္ငုတ္တိုေတာင္ ၊ လပို႔ေတာင္ ၊ မွန္ေတာင္ ၊ ေဆးပြင့္ေတာင္ ၊ စိန္ေတာင္ ၊ မာလာေတာင္ ၊ ကင္ပြန္းေတာင္ စသည္ျဖင့္ ေတာင္စြယ္မ်ားစြာ ရွိေလသည္။

မီးေတာင္ ထိပ္ဝသည္ တစ္မိုင္ခြဲခန္႔ က်ယ္၍ ေပ ၂၀ဝ၀ ၊ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ နက္႐ႈိင္းသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းေခ်ာက္ႀကီးကို ခ်ဳံမတြင္း ေခ်ာက္ဟု ေခၚသည္။ မီးရွင္ေတာင္ၾကီး အဝေပါက္ကြဲသြားခ်ိန္တြင္ယင္းေခ်ာက္ၾကီးထဲမွ မိးခိုးမီးလ်ံွ ျပာပူ ေခ်ာ္ျမွဳပ္တို႔ ပုပၸါးေတာင္ၾကီး၏  ခပ္လွမ္း လွမ္းအထိပင္ အရွိန္ျပင္းျပင္းစီးထြက္က်ေရာက္ခဲ့သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ေခ်ာက္ၾကီးထဲတြင္ေရထြက္ရွိၿပီး  ေတာဝက္မ်ားပင္ ခိုေအာင္း ေနထိုင္ၾကသည္။

သဘာ၀ေရထြက္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ အညာေဒသ၏ အုိေအစစ္ ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ိဳးေပါင္း ၃၅၀- ခန္႔ ရွိၿပီး သစ္ခြစသည့္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား မ်ိဳးေလးဆယ္ခန္႔ကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ပုပၸားတြင္ ငွက္မ်ိဳးေပါင္း ၁၃၀-ေက်ာ္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို ၁၃၀-တို႔သည္ ျမန္မာ ငွက္တို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားငွက္မ်ားလည္း အ၀င္အပါျဖစ္သည္။ ေဒသခံငွက္မ်ိဳး ၇၀ခန္႔ရွိျပီး ႏုိင္ငံျခားငွက္မ်ိဳး ၃၀ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လိပ္ျပာမ်ိဳးရင္း (Family) ၁၀-မ်ိဳးရွိျပီး အမ်ိဳးအစားမွာ ၁၇၅၀၀-ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးရင္း ၉-ခု၊ အမ်ိဳးအစား ၁၀၀၄-ခုရွိသည္။ ျမန္မာတြင္ ကမၻာ့ရွားပါးလိပ္ျပာ ၆-မ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ
1.Apollo 2.Kaiser. 3.4.The Common Birdwing ႏွစ္မ်ိဳး 5.6.The Golden Birdwing ႏွစ္မ်ိဳး တို႔ျဖစ္သည္။

VIDEO

ဆရာတင္ႏုိင္တုိး ရဲ႕ ပုပၸါး ႏွင့္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းမွ

Leave a Reply