ဂဠဳန္ငွက္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဂဠဳန္ငွက္သည္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏ စာေပမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ဒ႑ာရီလာ ငွက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

“ ေလးေသာဝန္ကို ေဆာင္ယူတတ္ေသာ သတၱဝါသည္ ဂဠဳန္ မည္၏ ” ဟု မဂဓအဘိဓာန္မ်ားက အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ဂဠဳန္သည္ ငွက္တို႔၏မင္း ျဖစ္သည္။ ပါဠိဘာသာအားျဖင့္ ဂဠဳနရာဇာဟု ေခၚသည္။ နဂါးတို႔ကို ႏွိမ္နင္း သတ္ျဖတ္ႏိုင္သည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ား၌ဆို၏။ ယင္း၏ အေတာင္မ်ားမွာ ေ႐ႊအဆင္းကဲ့သို႔ ေတာက္ေျပာင္လွပသည္ဟု အ႒ကထာက်မ္းမ်ား၌ ဆိုသည္။ သကၠတ ဘာသာျဖင့္ ဂ႐ုဓ (garuda) ဟုေခၚၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ ဗိႆႏိုး (vishnu) နတ္ဘုရား၏ စီးေတာ္ယာဥ္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပခ်က္

ဂဠဳန္ငွက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ကာ ေနထိုင္ၾကသလို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဂဠဳန္ငွက္မင္း မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ဂဠဳန္ငွက္မင္းသည္ ယူဇနာ ၁၅၀ ခန္႔အ႐ြယ္ရွိေၾကာင္း သုတ္မဟာဝါအ႒ကထာ၊ မဟာနိဒါန သုတ္၌ ပါရွိသည္။ ဂဠဳန္မင္းသည္ ဂဠဳန္ေလကိုျပဳအံ့ေသာငွာ အားထုတ္လတ္ေသာ္ ယူဇနာ ၆၀၀ ရွိေသာအရပ္သည္ မေလာက္ဟူ၍ သံယုတ္အ႒ကထာ၌ လာရွိေလသည္။ မုကၡပါဌ္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ျဖစ္စဥ္ တႎသနိပါတ္၊ ပ႑ရကဇာတ္ေတာ္၌ကား ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ ဂဠဳန္မင္း ျဖစ္ဖူးခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရေလသည္။ ဘုရားေဟာ မုကၡပါဌ္ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ျဖစ္စဥ္ တႎသနိပါတ္ပ႑ရကဇာတ္ေတာ္၌ကား ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဂဠဳန္မင္းျဖစ္ဖူးခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရေလသည္။

ေဗဒင္က်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပခ်က္

ေဗဒင္က်မ္းဂန္မ်ား၌
`တနဂၤေႏြဂဠဳန္၊ ေရွ႕ေျမာက္ႀကဳံ၊ ေနတုံေျခာက္ႏွစ္မၽွ´
ဟူေသာ သံေပါက္အရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ အမွတ္အသားမွာ ဂဠဳန္ျဖစ္သည္။ ရဲရင့္ျခင္း၊ အားခြန္ဗလႀကီး ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္သည္။

ဟိႏၵဴဘာသာက်မ္းဂန္မ်ား၌ ေဖာ္ျပခ်က္

ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ ဂ႐ုဓ ေခၚ ဂဠဳန္ငွက္သည္ ေ႐ႊေရာင္အဆင္း ရွိေသာ လူသားကိုယ္၊ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာ၊ အနီေရာင္ေတာင္ပံ ႏွင့္ သိမ္းငွက္ႏႈတ္သီး ရွိသည္ဟု ေဖၚျပ ၾကသည္။ ေခါင္းေပၚတြင္ သရဖူေဆာင္းကာ ေနေရာင္အား ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ေအာင္ပင္ ႀကီးမားသည္ဟု ဆိုသည္။

မဟာျဗရတၱက်မ္းပါ ဂဠဳန္ငွက္

ဖန္ဆင္းရွင္ျဗဟၼသည္ ကမၻာႏွင့္ သက္ရွိသက္မဲ့ တို႔အားဖန္ဆင္းရာတြင္ ကူညီရန္ ရီရွိ(rishi)ေခၚ ပညာရွိႀကီး ၁၀ဦးအား ဦးစြာ ဖန္ဆင္း သည္။ ထို၁၀ဦးအနက္ ကရွက္ပ(Kashyapa) မွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ဗိနတၱ (vinata) ႏွင့္ ကဒ႐ူ (kadru) ဟူေသာ ညီအမ ေတာ္စပ္သူ မယားႏွစ္ဦး ရွိသည္။ ဗိနတၱမွ ေပါက္ဖြါးလာေသာ သားမွာ ဂဠဳန္ျဖစ္ၿပီး၊ ကဒ႐ူမွ ေပါက္ဖြါးလာသူမ်ားမွာ နဂါးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဂဠဳန္သည္ ဥမွစေပါက္စဥ္တြင္ ကမၻာပ်က္စဥ္ ေကာင္းကင္၌ က်ေသာေလာင္မီး ကဲ့သို႔ အလၽွံညီးညီး မီးလ်ံႀကီးျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ နတ္သိၾကားမ်ားမွ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ၎၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ခြန္အားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္ ဟုဆိုသည္။

ဂဠဳန္၏မိခင္ ဗိနတၱသည္ ညီမျဖစ္သူ ကဒ႐ူႏွင့္ မိုက္မဲေသာ အေလာင္းအစားျပဳလုပ္ရာမွ ႐ႈံးနိမ့္ကာ ကၽြန္အျဖစ္ေရာက္ရွိ သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂဠဳန္မွ နဂါးတို႔ထံ ခ်ည္းကပ္ကာ ကၽြန္အျဖစ္မွ မည့္သည့္အရာႏွင့္ ျပန္လည္ဝယ္ယူ ရမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ နတ္ျပည္ရွိ မေသေဆး ပ်ားရည္ကို ေဆာင္ယူ ရမည္ဟု ေျဖသည္။ ထိုမေသေဆးပ်ားရည္အား နတ္မ်ားမွ အေစာင့္အၾကတ္ အစီအမံ ယႏၲရား မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။ ဂဠဳန္သည္ နတ္ျပည္သို႔တက္၍ စစ္ခင္းရာ နတ္မ်ားေနရာအႏွံအျပားသို႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ခႏၲာအား ေသးငယ္ေအာင့္ႀကဳံ၍ စက္ယႏၲရား မ်ာၾကားမွ ျဖတ္ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေစာင့္ေႁမြႀကီးႏွစ္ေကာင္အား တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္သည္။

နတ္ပ်ားရည္အား ႏႈတ္သီးျဖင့္ ေဆာင္ယူရင္း နဂါးတို႔ထံ ျပန္အလာ လမ္းတြင္ ဗိႆႏိုးနတ္ဘုရားႏွင့္ ဆုံေတြ႕သည္။ ထိုအခါ ဗိႆႏိုးက ဂဠဳန္အား နတ္ပ်ားရည္ ေသာက္သုံးရန္မလိုပဲ ထာဝရအသက္ကို ေပးသနားလိုက္သည္။ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ဗိႆႏိုး၏ စီးေတာ္ယာဥ္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင့္ ဂဠဳန္က ကတိစကားဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ထြက္ခြါလာရာ လမ္းတြင္ အိျႏၵာသိၾကားမင္း (indra) ႏွင့္ ဆုံေတြ႕ ျပန္သည္။ နတ္ပ်ားရည္အား နဂါးတို႔အသုံးျပဳၿပီး ပါက နတ္ျပည္သို႔ ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာ ဂဠဳန္က သေဘာတူ ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းက ငွက္တို႔၏ ဘုရင္အျဖစ္ ဘြဲ႕ေပးကာ၊ နဂါးအားလည္း အစာအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ေပးသည္။

နဂါးတို႔ထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေသာ္ မိခင္ျဖစ္သူအား နတ္ပ်ားရည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္၍ ကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေစၿပီး နဂါးတို႔အားလည္း မေသာက္သုံးမည္ ပူေဇာ္မႈ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ လွည့္ဖ်ားတိုက္တြန္း ေလသည္။ နဂါးတို႔ အခမ္းအနား ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္ အိျႏၵာသိၾကားမွ ပ်ားရည္အိုးအား နတ္ျပည္သို႔ ျပည္လည္ ေဆာင္ယူသြားေလသည္။ ထိုေန႔မွ အစျပဳ၍ ဂဠဳန္သည္ နတ္ဘုရားတို႔၏ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ၿပီး၊ ဗိႆႏိုး၏ စီးေတာ္ယာဥ္ျဖစ္လာသည္။ နဂါးတို႔၏ ရန္သူသာမက အလ်င္းသင့္သလို စားေသာက္သည္ ဟုဆိုသည္။

ဂဠဳန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး

ခရစ္ ၁၉၃၀ ျပည့္ ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရအား ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ေသာ ဆရာစံဦးေဆာင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ ေခၚ လယ္သမားသူပုန္ထမႈႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ စေနနံ(နဂါး႑ဳပ္)ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ကိုေအာင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဆရာစံသည္ သုပဏၰက ဂဠဳနရာဇာ (ဂဠဳန္မင္း)ဘြဲ႕ကို ခံယူခဲ့သည္။

ဆက္စပ္ေသာေဝါဟာရ

ျမန္မာတို႔ ေဝါဟာရ အသုံးအႏႈန္းတြင္ စစ္ဆင္စစ္တက္ရာ၌ ဂဠဳန္ေတာင္ပံျဖန္႔သည္ ဟူ၍၎၊ ႑ဳန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္သည္ကို နဂါး ဂဠဳန္ လိုက္သည္ ဟူ၍၎၊ ေဆးပင္ဝါးပင္မ်ားတြင္ ဂဠဳန္လက္သည္းပင္ဟူ၍၎၊ ဂဠဳန္ဆိုေသာငွက္ကို အထူးတင္စား၍ ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ပသီပုံျပင္မ်ားတြင္လည္း ဂဠဳန္ကဲ့သို႔ႀကီးမားေသာငွက္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိေလသည္။

အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားမွဂဠဳန္ငွက္

ဂဠဳန္ငွက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပုံျပင္၊ ဒ႑ာရီ၊ ဆို႐ိုးႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားခဲ့ဖူးရာ ေဒသမ်ားတြင္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုံသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဂဠဳန္ငွက္အား (ครุฑ krut) ဟုေခၚဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ ထိုင္းဘုရင့္ မိသားစု၏အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္အသုံးျပဳေသာ ဂဠဳန္ငွက္ ပုံသ႑န္မွာ (Krut Pha) ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တြင္လည္း ဂဠဳန္ငွက္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ပင္ အသုံးျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာလည္း ဂ႐ုဓေလေၾကာင္း (Garuda Airways)ျဖစ္သည္။ မြန္ဂိုးလီးယား ႏိုင္ငံတြင္ (Khangarid) ဟုေခၚဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ Ulan Bator၏တရားဝင္ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္မူ Karura ဟုေခၚၾကသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၃

Leave a Reply