ဆိုက္ပရပ္စ္ ႏုိင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ဆိုက္ပရပ္စ္ (Cyprus) ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ဆိုက္ပရပ္စ္သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေျမထဲပင္လယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ယူေရးရွန္းကၽြန္းႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ တူရကီႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄ဝ အကြာ၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၆၀ အကြာ ႏွင့္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၏အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းသည္ ေျမထဲပင္လယ္အတြင္းတြင္ တတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးကၽြန္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံးတိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ဝင္ေငြျမင့္ၿပီး လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၫႊန္းကိန္းလည္း ျမင့္မားေသာ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ မဝင္ေရာက္မီအခ်ိန္ထိ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘီစီ (၁၀,၀၀၀)ခန္႔မွစ၍ ကၽြန္းေပၚတြင္ လူသားမ်ားစတင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ တူးေဖာ္ထားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ မွ Choirokoitia ေက်း႐ြာသည္ သမိုင္းမတင္မီေခတ္ကတည္းက ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္လုံစြာေတြ႕ရၿပီး ယူနက္စကို မွ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဘုရင္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွးအက်ဆုံးေသာ ေရတြင္းမ်ား ရွိေသာ တိုင္းျပည္လည္း ျဖစ္သည္။

ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားကို အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ ေရွးအက်ဆုံး ေမြးျမဴေၾကာင္း အေထာက္အထားကိုလည္း ေတြ႕ရွိထားသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနေသာ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ဆိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ဟစ္တိုက္(Hittites)၊ အဆီးရီးယန္း၊အီဂ်စ္ ၊ ပါရွန္း၊ ရပ္ရွီဒြန္းစ္ (Rashiduns)၊ ဥေမယဒ္စ္ (Umayyads)၊ လူဆစ္နန္ (Lusignans)၊ ဗင္းနက္ရွန္း (Venetians) ႏွင့္ ေအာ့တမန္ အင္ပိုင္ယာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မိုင္ဆီးနီးယန္း ဂရိလူမ်ိဳးစုမ်ား ဘီစီ (၂၀၀၀)တြင္ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္လာၿပီးေနာက္တြင္ ဆိုက္ပရပ္စ္သည္ ဂရိမင္းဆက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာ္လမီ ႏွင့္ ဘိုင္ဇန္တိုင္း အင္ပါယာတို႔၏ လက္ေအာက္တြင္လည္း ေနခဲ့ရဖူးသည္။ ဘီစီ (၃၃၃)တြင္ မဟာအလက္ဇႏၵား က ပါရွန္းတို႔လက္မွ သိမ္းပိုက္လိုက္ျပန္သည္။ ၁၅၇၀တြင္ တူရကီေအာ့တမန္ အင္ပိုင္ယာက ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရာစုႏွစ္ (၃)ခုေက်ာ္မၽွ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။  ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တူရကီက ထိုကၽြန္းကို ၿဗိတိန္ အား ေပးအပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးတြင္ တူရကီသည္ ၿဗိတိန္၏ရန္သူ ျဖစ္သြားေသာအခါ ဆိုက္ပရပ္ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေလသည္။

ၿဗိတိသၽွတို႔လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၀တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ဓနသဟာယအဖြဲ႕ ၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၄တြင္ တူရကီႏိုင္ငံက ဆိုက္ပရပ္စ္ေျမာက္ပိုင္းကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ လူထုအတြင္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ တူရကီ၏ ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းဆိုက္ပရပ္စ္သားတို႔သည္ သီးျခားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္လာၾကသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကၽြန္း၏ အလ်ားမွာ ၁၄၅ မိုင္ခန္႔ ရွည္၍ အနံ မိုင္ ၆ဝ ခန္႔ရွိ၏။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ စတုရန္းမိုင္ ၃၅၇၂ ရွိသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္စာရင္းအရ ဆုိက္ပရပ္စ္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၁.၂သန္းျဖစ္သည္။ ေအာ္သိုေဒါက္ (Orthodoxy)ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ ၇၈% ၊ အစၥလမ္ ၂၀% ႏွင့္ အျခားဘာသာကုိးကြယ္သူ ၂% ျဖစ္သည္။ ရုံးသုံးဘာသာစကားမွာ တူရကီ ႏွင့္ ဂရိဘာသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။ အာေမးနီးယား ႏွင့္ အာရပ္ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာဆုိသုံးစြဲၾကသည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕မွာ နီကိုဆီးယားျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၃သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ေနထုိင္သည္။ တျပည္ေထာင္ သမၼတအစုိးရစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတမွာ Nicos Anastasiades ျဖစ္သည္။

ေတာင္ဖက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ကမ္းေျခတြင္ ေတာင္တန္းမ်ား ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လုံး ေပါက္ေရရေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းဟူ၍ မရွိေခ်။ ဆည္ေျမာင္မ်ား ေဖာက္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဂ်ဳံ၊ မုေယာစပါး၊ ဝါ၊ သံလြင္ ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ စပ်စ္ၿခံမ်ား ရွိ၍ စပ်စ္သီးေျခာက္ႏွင့္ အရက္မ်ား ထြက္သည္။ ယင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔သည္။ သိုးႏြားမ်ား ေမြးျမဴၾက၏။ ေရွးအခါက ေၾကးနီ အေျမာက္ အျမား ထြက္ခဲ့ဘူးသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ကၽြန္း၏ အမည္ကို ဆိုက္ပရပ္စ္ဟု ေရွးက ဂရိတို႔ မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုက္ပရပ္စ္ဟူေသာ စကား၏ ဇာစ္ျမစ္မွာ ေၾကးနီဟူ၏။

ကၽြန္းအလယ္ရွိ လြင္ျပင္မွာ ေရွးအခါက သစ္ေတာႀကီးမ်ား ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရွိခဲ့ဘူး၍ ပင္လယ္ခရီးသြားျခင္း၌ ထင္ရွား ခဲ့ေသာ ဖိုနီးရွန္တို႔သည္ ထိုသစ္ေတာမ်ားမွရေသာ သစ္သား မ်ားျဖင့္ ေလွ၊ သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ပင္လယ္ခရီး သြားၾက၏။ ဆိုက္ပရပ္စ္ကၽြန္းမွ ရရွိေသာ သတၱဳမ်ားမွာ ေၾကးနီ၊ သဲေက်ာက္၊ ထုံးေက်ာက္၊ ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစားအစာ အေဖ်ာယမကာ ၊ ဘိလပ္ေျမ ၊ သေဘၤာက်င္း ၊ ခ်ည္မွ်င္ ၊ ဓာတုပစၥည္း ၊ သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ား ၊ စကၠဴ ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာေနရာမ်ားမွာ အလွနတ္သမီးကမ္းေျခ ၊ Akamas ကြ်န္းဆြယ္ပန္းၿခံ ၊ Limassol ပင္လယ္ၿမဳိ႕ ၊ အေသးဆုံးၿမဳိ႕ Paphos ၊ Caledonia ေရတံခြန္ ၊ နီကုိရွာၿမဳိ႕ ၊ Cape Greco ၊ Ayia Napa ႏွင့္ Protaras ကမ္းေျခတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Myanmar Wikipeida

——————–

ဆိုက်ပရပ်စ် နိုင်ငံအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ဆိုက်ပရပ်စ် (Cyprus) နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ယူရေးရှန်းကျွန်းနိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၏တောင်ဘက် မိုင် ၄ဝ အကွာ၊ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၆၀ အကွာ နှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် မြေထဲပင်လယ်အတွင်းတွင် တတိယမြောက်အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လည်ပတ်မှု အများဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဝင်ငွေမြင့်ပြီး လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းလည်း မြင့်မားသော ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသည် ၂၀၀၄ခုနှစ်၊ မေလ (၁)ရက်နေ့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂသို့ မဝင်ရောက်မီအချိန်ထိ ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ၏ တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။

ဘီစီ (၁၀,၀၀၀)ခန့်မှစ၍ ကျွန်းပေါ်တွင် လူသားများစတင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှ တူးဖော်ထားသော တွေ့ရှိချက်များအရ ကျောက်ခေတ်သစ် မှ Choirokoitia ကျေးရွာသည် သမိုင်းမတင်မီခေတ်ကတည်းက ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာတွေ့ရပြီး ယူနက်စကို မှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည်။ ထို့ပြင် ဘုရင်များ၏ အုတ်ဂူများကိုလည်း တွေ့ရှိထားသည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံးသော ရေတွင်းများ ရှိသော တိုင်းပြည်လည်း ဖြစ်သည်။

ကြောင်မျိုးနွယ်များကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် ရှေးအကျဆုံး မွေးမြူကြောင်း အထောက်အထားကိုလည်း တွေ့ရှိထားသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ မဟာဗျူဟာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိနေသော ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့၏ အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ဆိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ဟစ်တိုက်(Hittites)၊ အဆီးရီးယန်း၊အီဂျစ် ၊ ပါရှန်း၊ ရပ်ရှီဒွန်းစ် (Rashiduns)၊ ဥမေယဒ်စ် (Umayyads)၊ လူဆစ်နန် (Lusignans)၊ ဗင်းနက်ရှန်း (Venetians) နှင့် အော့တမန် အင်ပိုင်ယာတို့ ဖြစ်ကြသည်။

မိုင်ဆီးနီးယန်း ဂရိလူမျိုးစုများ ဘီစီ (၂၀၀၀)တွင် ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်လာပြီးနောက်တွင် ဆိုက်ပရပ်စ်သည် ဂရိမင်းဆက်များဖြစ်ကြသော တော်လမီ နှင့် ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပါယာတို့၏ လက်အောက်တွင်လည်း နေခဲ့ရဖူးသည်။ ဘီစီ (၃၃၃)တွင် မဟာအလက်ဇန္ဒား က ပါရှန်းတို့လက်မှ သိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်သည်။ ၁၅၇ဝတွင် တူရကီအော့တမန် အင်ပိုင်ယာက အောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ရာစုနှစ် (၃)ခုကျော်မျှ သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။  ၁၈၇၈ ခုနှစ်တွင် တူရကီက ထိုကျွန်းကို ဗြိတိန် အား ပေးအပ်ခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ် ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင် တူရကီသည် ဗြိတိန်၏ရန်သူ ဖြစ်သွားသောအခါ ဆိုက်ပရပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။

ဗြိတိသျှတို့လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆ဝတွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တစ်နှစ်တွင် ဓနသဟာယအဖွဲ့ ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံတွင်း မငြိမ်မသက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ နှင့် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် ၁၉၇၄တွင် တူရကီနိုင်ငံက ဆိုက်ပရပ်စ်မြောက်ပိုင်းကို ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြန်သည်။ လူထုအတွင်း အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် တူရကီ၏ ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်ခြင်းများကြောင့် မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်သားတို့သည် သီးခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်လာကြသည်။ ယင်းအဖြစ်အပျက်မှာ ယခုအချိန်ထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကျွန်း၏ အလျားမှာ ၁၄၅ မိုင်ခန့် ရှည်၍ အနံ မိုင် ၆ဝ ခန့်ရှိ၏။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းမိုင် ၃၅၇၂ ရှိသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်စာရင်းအရ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေမှာ ၁.၂သန်းဖြစ်သည်။ အော်သိုဒေါက် (Orthodoxy)ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၇၈% ၊ အစ္စလမ် ၂၀% နှင့် အခြားဘာသာကိုးကွယ်သူ ၂% ဖြစ်သည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ တူရကီ နှင့် ဂရိဘာသာစကားများဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယား နှင့် အာရပ်ဘာသာစကားများကိုလည်း ပြောဆိုသုံးစွဲကြသည်။ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့မှာ နီကိုဆီးယားဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၃သိန်းဝန်းကျင်ခန့်နေထိုင်သည်။ တပြည်ထောင် သမ္မတအစိုးရစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ပြီး လက်ရှိသမ္မတမှာ Nicos Anastasiades ဖြစ်သည်။

တောင်ဖက်ပိုင်းနှင့် မြောက်ဖက်ကမ်းခြေတွင် တောင်တန်းများ ရှိသည်။ တစ်နှစ်လုံး ပေါက်ရေရသော မြစ်ချောင်းဟူ၍ မရှိချေ။ ဆည်မြောင်များ ဖောက်ထားသော ဒေသများတွင် ဂျုံ၊ မုယောစပါး၊ ဝါ၊ သံလွင် ပင်များ စိုက်ပျိုးကြ၏။ စပျစ်ခြံများ ရှိ၍ စပျစ်သီးခြောက်နှင့် အရက်များ ထွက်သည်။ ယင်းတို့ကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့သည်။ သိုးနွားများ မွေးမြူကြ၏။ ရှေးအခါက ကြေးနီ အမြောက် အမြား ထွက်ခဲ့ဘူးသည်ကို အစွဲပြု၍ ကျွန်း၏ အမည်ကို ဆိုက်ပရပ်စ်ဟု ရှေးက ဂရိတို့ မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ဟူသော စကား၏ ဇာစ်မြစ်မှာ ကြေးနီဟူ၏။

ကျွန်းအလယ်ရှိ လွင်ပြင်မှာ ရှေးအခါက သစ်တောကြီးများ ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိခဲ့ဘူး၍ ပင်လယ်ခရီးသွားခြင်း၌ ထင်ရှား ခဲ့သော ဖိုနီးရှန်တို့သည် ထိုသစ်တောများမှရသော သစ်သား များဖြင့် လှေ၊ သင်္ဘောများ တည်ဆောက်ကာ ပင်လယ်ခရီး သွားကြ၏။ ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းမှ ရရှိသော သတ္တုများမှာ ကြေးနီ၊ သဲကျောက်၊ ထုံးကျောက်၊ နှမ်းဖတ်ကျောက်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ကျောက်ဂွမ်းများ ဖြစ်လေသည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အစားအစာ အဖျောယမကာ ၊ ဘိလပ်မြေ ၊ သင်္ဘောကျင်း ၊ ချည်မျှင် ၊ ဓာတုပစ္စည်း ၊ သတ္တုထုတ်ကုန်များ ၊ စက္ကူ ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသောနေရာများမှာ အလှနတ်သမီးကမ်းခြေ ၊ Akamas ကျွန်းဆွယ်ပန်းခြံ ၊ Limassol ပင်လယ်မြို့ ၊ အသေးဆုံးမြို့ Paphos ၊ Caledonia ရေတံခွန် ၊ နီကိုရှာမြို့ ၊ Cape Greco ၊ Ayia Napa နှင့် Protaras ကမ်းခြေတို့ ဖြစ်ကြသည်။

 

Leave a Reply