ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္မွ ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရွိမႈမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ

ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား၏ေအာက္တြင္ထူးဆန္းအံ့ဘြယ္အရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ၾကပါေခ်။ ယင္းတို႕သည္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌ မူလကတည္းကရွိေနသည္ရွိေစ ရွိမေနသည္ျဖစ္ေစ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ်ေသာ အရာမ်ားသည္ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိျခင္းသည္ ရွာေဖြၾကသူမ်ားအတြက္ နားမလည္ေအာင္ျဖစ္ၾကရသည္။ ယေန႕ကမၻာတြင္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္မွ ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ တစ္စထက္တစ္စ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိရာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ အထူးျခား အဆန္းျပားဆုံးစာရင္းတြင္ပါ၀င္ၾကသည္။

၆။ ေရေအာက္မွ အပိုလို ၁၁ ၏ အင္ဂ်င္မ်ား

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေမဇုန္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့စ္သည္ ရူးသြပ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ေသာအလုပ္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ အပိုလို ၁၁ အာကာသယာဥ္လႊတ္တင္ခဲ့စဥ္က အသုံးျပဳခဲ့သည့္အင္ဂ်င္ မ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအင္ဂ်င္မ်ားသည္ အပိုလို ၁၁ ကိုလႊတ္တင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ပင္လယ္ေရေအာက္ ႀကမ္းျပင္ တြင္ရွိေနခဲ့သည္။ ပင္လယ္ႀကမ္းျပင္မွ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့စ္ ရွာေဖြရရွိခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္စက္ ႏွစ္လုံးႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ယာယီ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကင္ဆပ္စ္ျပည္နယ္ အာကာသစင္တာတြင္ျပသရန္ ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္သည္။

၅။ လာဇာရပ္စ္ငါး

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၆၅ သန္းက မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီးဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည့္ Lazarus (Coelacanth) ငါးမ်ိဳးစိတ္ကို အသက္ရွင္ သန္လ်က္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးက ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ တြင္ အဏၰ၀ါ ဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးသည္ အာဖရိကကမ္းလြန္တြင္ေဒသခံငါးဖမ္းသမား တစ္ဦးႏွင့္ လိုက္ပါစဥ္ ပိုက္အတြင္းမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႕အတူပင္ယင္း မ်ိဳးစိတ္ ဒုတိယ တစ္ေကာင္ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယင္းငါးမ်ိဳးစိတ္သည္ႏွစ္ေပါင္းသန္းနွင့္ခ်ီ၍ မူလမ်ိဳးဗီဇမွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းငါးမ်ိဳးစိတ္သည္ စား၍ မရေသာ ငါးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႕ကို ပင္လယ္ အနက္ပိုင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္တိုင္ လူမ်ား မစားသုံးႏိုင္ၾကပါေခ်။

၄။ ပင္လယ္ဓါးျပသေဘၤာ ႏွင့္ အေျမာက္

၁၇၁၈ ခုႏွစ္က မုတ္ဆိတ္နက္ဟုအမည္ရွိသည့္ သေဘၤာကပၸီတန္ ပင္လယ္ဓါးျပသည္ ဗ်ဴးဖို႕ဒ္ကမ္းေျခတြင္ သူ၏ သေဘၤာ ေရတိမ္တြင္ပိတ္မိေနစဥ္ သူ႕အားသေဘၤာကို ႏွစ္ျမွဳပ္ပစ္ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသေဘၤာသည္ ၁၇၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ခဲ့သည့္ Queen Anne’s Revenge ရြက္သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းရြက္သေဘၤာ၏ အပ်က္အစီးမ်ားကို ပင္လယ္ျပင္ေအာက္မွ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို သေဘၤာႏွင့္ အတူေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနား ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္ဌာနသည္ ပင္လယ္ျပင္ေအာက္ မွ ေပါင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အေလးခ်ိန္ရွိသည့္အေျမာက္မ်ားႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကို ရွာေဖြဆယ္ယူခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေရေအာက္ ပစၥည္း မ်ားတြင္ အမ်ိဳးမတူေသာ အေျမာက္ အလက္ ၂၀ ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

၃။ ငါးမန္း အသစ္ အေဟာင္းမ်ား

အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ႏွစ္လၾကာငါးဖမ္းခရီးတြင္ သမုဒၵရာ ေရနက္ပိုင္းမွ အနည္းဆုံးမ်ိဳးစိတ္အသစ္ ရွစ္ခု အပါအ၀င္ ငါးမန္းအေကာင္ေရ တစ္ရာေက်ာ္ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ကာလီဖိုးနီးယားအဏၰ၀ါ ေဗဒ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ငါးမန္းတို႕၏ သဘာ၀ ၀န္း က်င္ပညာျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိထားသူ ေပါလ္ကလာကင္သည္ ေလ့လာေရးငါးဖမ္းခရီးစဥ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိ ခဲ့သည္။

ေပါလ္ကလာကင္သည္ NBC ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခန္းတြင္ သူတို႕ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ငါးမန္းမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမင္ေတြ႕ေနက် ငါးမန္းျဖဴမ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ငါးမန္း၏ေက်ာမွ ထြက္ေနသည့္ ေခြးသြားစိတ္မ်ားပါသည့္ ေက်ာရိုးသည္ ရွင္းျပ၍ မရေသးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။သို႕ေသာ္လည္း ယင္းသို႕ ျဖစ္ေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို မၾကာမီ ရွင္းလင္း ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေခြးသြားစိတ္ေက်ာရိုးမ်ားသည္ ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ထူးျခားေနသည့္ ေၾကာက္စရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ေနေပသည္။

၂။ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေငြတုံးမ်ား

ၿဗိတိသွ်တို႕၏ SS Gairsoppa ကုန္တင္ သေဘၤာသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ပြားမီ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ အတြင္း၌ နာဇီတို႕ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေတာ္ပီဒို ဗုံးထိမွန္ကာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနရာသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၃၀၀ နီးပါးအကြာ ကမ္းလြန္ေဒသျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘၤာသည္ ပင္လယ္ျပင္ေအာက္တြင္ လုံး၀ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ၿပီဟု ယုံၾကည္ ထားခဲ့ၾက ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာေအာက္မွ သေဘၤာ အပ်က္အစီး အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါမွ ေအာ္ဒက္ဆီ အဏၰ၀ါ စူးစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕သည္သေဘၤာ အတြင္းရွိေနေသာ ေငြတုံးမ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ရရွိထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတို႕သည္ အေလးခ်ိန္ ၆၁ တန္ရွိကာ တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆ သန္းျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသမွ် ရတနာပစၥည္းမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိမႈ အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ ရွိႏိုင္မည့္ ေငြတုံးမ်ား၏ စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္သည္ တန္ခ်ိန္ ၂၄၀ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ ထားၾကသည္။

၁။ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးမည္သို႕ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္သည္ သာမာန္ေတြးဆႏိုင္သည္ထက္ပို၍ အံ့ႀသ ဖြယ္ေကာင္းေနေပသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ပုံမွန္ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္က်မႈႏႈန္းမ်ားျပား လာမႈသည္ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ကံမေကာင္းလွစြာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကို ပင္လယ္ေအာက္သို႕ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။ ယေန႕ေခတ္ ၏ တိုးတက္ေသာ နည္းပညာမ်ားက ထိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိေစခဲ့သည့္အျပင္ ပင္လယ္ျပင္ေအာက္မွ အပ်က္အစီးမ်ား ကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႕ ပင္လယ္ျပင္ေအာက္ေရာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအနက္ အထင္ရွားဆုံးတစ္ခုသည္အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္တြင္ရွိသည္။ ေရွးေခတ္ေဟာင္းဂရိတို႕က ဟာရာကလိုင္ရြန္ဟု ေခၚခဲ့သည့္ သြန္နိစ္သည္ သက္တမ္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ၿမိဳ႕ျပ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေရေအာက္မွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ယင္းတို႕၏ ရုပ္၀တၳဳ အရည္အေသြးူမ်ားက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသားမ်ားအား အတိတ္က ခ်မ္းသာႀကြယ္၀မႈအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းျပသလ်က္ရွိသည္။ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေရေအာက္မွ ဆြဲယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္ လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ယင္းေရေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ သမိုင္းတြင္ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ လထုတ္ သုတစြယ္စုံ မဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply