သမၼတ လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီ တို႔ၾကားက ကမာၻေက်ာ္တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ၊ မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတစြယ္စုံ)

ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၁၆ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္သမၼတတာ၀န္မ်ားကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တိတိအၾကာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂြ်န္အက္ဖ္ကေနဒီသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၃၅ ဦးေျမာက္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သမၼတႏွစ္ဦးတို႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တိတိကြာျခားကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သမၼတမ်ားျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္းသူတို႕ ႏွစ္ဦးအႀကားအေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕သည္ယုံႏိုင္ဖြယ္မရွိေအာင္တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဟုအေျဖရွာ၍ မရေသးေသာ္လည္း အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ယေန႕တိုင္ေျပာဆိုလ်က္ရွိေနၾကသည္။

တိုက္ဆိုင္မႈမ်ား

၁၊ သမၼတႏွစ္ဦးတို႕သည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားကာ (၁၈၄၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္)မ်ားတြင္ ကြန္ဂရက္ အမတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ႀကၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ တိတိကြာျခားလ်က္(၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္) မ်ားတြင္ သမၼတမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

၂၊ သမၼတ ႏွစ္ဦးလုံး၏ အမည္မ်ားတြင္ စာလုံး ခုနစ္လုံးစီပါ၀င္သည္။

၃၊ သူတို႕ႏွစ္ဦးလုံးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၄၊ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ေနထိုင္ကာ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကစဥ္ သူတို႕၏ရင္ေသြးမ်ားသည္အိမ္ျဖဴေတာ္၌ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသည္။

၅၊ သူတို႕ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံခဲ့ၾကရသည္။

၆၊ လင္ကြန္း၏ အတြင္းေရးမွဴးက ကဇာတ္ရုံသို႕မသြားရန္ သတိေပးခဲ့သကဲ့သို႕ကေနဒီ၏အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ဒါလက္စ္သို႔ မသြားရန္သတိေပးခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ သူတို႕အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက မသြားရန္တားျမစ္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ားတြင္လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ ပို၍ထူးဆန္းသည့္အခ်က္မွာလင္ကြန္း၏အတြင္းေရးမွဴးအမည္သည္ ကေနဒီျဖစ္ၿပီး ကေနဒီ၏အတြင္းေရမွဴးအမည္သည္ လင္ကြန္း ျဖစ္ေနျခင္း ပင္။

၇၊ သမၼတ ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ား၏ လုပ္ႀကံျခင္းကို ခံခဲ့ရကာ သူတို႕ေနရာကို ဆက္ခံကာ သမၼတ ျဖစ္လာၾကသူမ်ား သည္လည္း ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႕ကိုဆက္ခံသည့္ သမၼတမ်ား၏အမည္မ်ားသည္ ဂြ်န္ဆင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ပို၍ အံ့ ႀသၾကရျပန္သည္။

၈၊ လင္ကြန္းကို ဆက္ခံသည့္ အင္ဒရူးဂၽြန္ဆင္သည္ ၁၈၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ကာ ကေနဒီကိုဆက္ခံခဲ့သည့္ လန္ဒန္ဂၽြန္ဆင္ ကို ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဂၽြန္ဆင္ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားသည္။

၉၊ လင္ကြန္းကိုလုပ္ႀကံသူ ဘုသ္သည္ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားသူျဖစ္ၿပီး ကေနဒီကိုလုပ္ႀကံသူ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ၁၉၃၉ ႏွစ္ဖြားျဖစ္ သည္။ လုပ္ႀကံသူႏွစ္ဦး၏ အမည္မ်ားသည္စာလုံး ၁၅ လုံးစီပါ၀င္ၾကသည္။

၁၀၊ ဘုသ္သည္ ကဇာတ္ရုံမွ ထြက္ေျပးကာ ကုန္ေလွာင္ရုံတစ္ခုတြင္ အဖမ္းခံရသကဲ့သို႔ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ကုန္ေလွာင္ရုံတစ္ခုမွ ထြက္ေျပးကာ ကဇာတ္ရုံ တစ္ခုတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

၁၁၊ လုပ္ႀကံသူ ႏွစ္ေယာက္လုံးသည္ တရားစီရင္ျခင္းမတိုင္မီ လုပ္ႀကံခံခဲ့ၾကရသည္။ သမၼတကေနဒီ လုပ္ႀကံခံရၿပီး မၾကာမီ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ပါအံ့ႀသဖြယ္တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္မွ စ၍အဆိုပါတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကရသည္။သို႕ေသာ္လည္း ယင္းတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားသည္အခ်က္ အလက္မ်ားမွားယြင္းမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္လည္း သာမာန္အေပၚယံတိုက္ဆိုက္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္ ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႕ႏွစ္ဦးအၾကားတြင္တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မတိုက္ဆိုင္မႈလည္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းေရးသားမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

 

မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား

ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားခ်က္မ်ား

လင္ကြန္းႏွင့္ကေနဒီတို႕ ႏွစ္ဦးလုံးသည္ကြန္ဂရက္ အမတ္မ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္ကားမွားယြင္းမႈမရွိပါေခ်။ သူတို႕ ႏွစ္ဦးသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားလ်က္အမတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ျခင္းသည္ သာမာန္တိုက္ဆိုင္မႈဟုဆိုႏိုင္ၿပီးသူတို႕ႏွစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္းငယ္သာတူညီေနခဲ့သည္။

လင္ကြန္းသည္ အီလြိဳင္ႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပဳအမတ္အျဖစ္ သက္တမ္းတစ္ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတမျဖစ္မီ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။၁၈၅၄ ခုႏွစ္ႏွင့္၊ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သကဲ့သို႕၁၈၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ရီပတ္ဗလင္ကင္ပါတီ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ လြဲ ေခ်ာ္ခဲ့သည္။

ကေနဒီသည္ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႕၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကေနဒီသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရရွိခဲ့ကာ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးနိတ္တြင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

သူတို႕ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပထမဆုံးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၁၀၀ တိတိကြာျခားကာ သမၼတမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ၿမဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၁၀၀ကြာျခားကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားကာသမၼတျဖစ္လာျခင္းသည္ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုဟုမဆိုႏိုင္ပါေခ်။ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပျမဲျဖစ္သျဖင့္ လင္ကြန္းသည္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ မက်င္းပသည့္ ၁၈၅၇၊ ၁၈၅၈၊ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မ်ား သို႕မဟုတ္ ၁၈၆၁၊၁၈၆၂၊၁၈၆၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သမၼတျဖစ္မလာႏိုင္သကဲ့သို႕ ကေနဒီသည္လည္း ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မ်ားသို႕မဟုတ္ ၁၉၆၁၊၁၉၆၂၊၁၉၆၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သမၼတ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါေခ်။

ထို႕ေၾကာင့္သမၼတႏွစ္ဦးသည္မိမိတို႕ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ရွိေနသည့္ ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္တိုင္ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရမည့္ အခြင့္အေရးသည္ႏွစ္တစ္ရာသာကြာျခားမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုတိုက္ဆိုင္မႈကို အံ့ဖြယ္မႈယူဆမည္ဆိုပါက သမၼတႏွစ္ဦးအႀကား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္းစဥ္းစားၾကရေပမည္။

လင္ကြန္း သည္ ၁၈၀၉ ခုႏွစ္တြင္ဖြားျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေနဒီကို ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ လင္ကြန္းသည္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ အရြယ္၊ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ကေနဒီက အသက္ ၄၆ ႏွစ္၊ ၁၀၆၃ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သမၼတႏွစ္ဦးသည္ လ တစ္ခုအတြင္းလုပ္ႀကံခံႏိုင္မႈသည္ ၁၂ ပုံ တစ္ပုံ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသည့္ လ မ်ား မတူညီဘဲ လင္ကြန္းက ဧၿပီလ ႏွင့္ ကေနဒီက ႏို၀င္ဘာတြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ၾကရသည္။ အျခား မတိုက္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္မွာ လင္ကြန္း သည္ သမၼတ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ကေနဒီသည္ သမၼတ ပထမသက္တမ္းမျပည့္မီမွာပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နာမည္ စာလုံးမ်ား

သမၼတႏွစ္ဦး၏အမည္မ်ားတြင္စကားလုံး ခုနစ္လုံးပါ၀င္သည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ အေရးမႀကီးလွေသာအေသးအဖြဲအခ်က္ မွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ သမၼတႏွစ္ဦး၏အမည္မ်ားကိုစဥ္းစားၾကရာတြင္မိသားစုအမည္(ဆာနိမ္း)သည္ပ်မ္းမွ် စကားလုံး ၆ ဒသမ ၆၄ လုံး ပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။သမၼတမ်ား၏ ပထမအမည္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ စာလုံးမ်ားသည္ တူညီမႈမရွိသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳဘဲ လင္ကြန္း(Lincoln)ႏွင့္ ကေနဒီ(Kennedy) ဟူသည့္ အမည္ႏွစ္ခုကိုသာ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႕ ကေနဒီ၏အမည္တြင္ အလယ္စာလုံး (Fitzgerald) ပါ၀င္ေသာ္လည္း သို႕ေသာ္လင္ကြန္း၏ နာမည္တြင္ အလယ္စာလုံးမပါရွိပါေခ်။

သမၼတႏွစ္ဦး၏ လူ႕အခြင့္အေရး

သမၼတႏွစ္ဦးလုံးသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။သို႕ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္သမၼတ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ၀ုဒ္ရိုး၀ီလ္ဆင္ႏွင့္ရူးစဗဲ့တို႔ကို စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟုလည္းေကာင္း၊ ဟားဘတ္ဟိုဗားႏွင့္ေရာ္နယ္ရီဂင္ တို႕ကို စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟု လည္းေကာင္းဆိုရေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္သမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႕တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရသျဖင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားႀကီးထြားေနခ်ိန္တြင္ သမၼတ ျဖစ္လာၾကသည့္ လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီ တို႕သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရ သည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ရင္ေသြးမ်ားကြယ္လြန္ျခင္း

သမၼတႏွစ္ဦးတို႕သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မိမိတို႕ရင္ေသြးမ်ားကြယ္လြန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေျခ အေနႏွင့္ သဘာ၀သည္ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ လင္ကြန္း၏ သားသမီးအားလုံးသည္ လင္ကြန္းသမၼတမျဖစ္မီကပင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကၿပီး လင္ကြန္းသည္ တိုက္ဆိုင္မႈတြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႕ရင္ေသြးတစ္ေယာက္ဆုံးရႈံးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေယာက္ဆုံးရႈံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လင္ကြန္းသည္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ရင္ေသြးတစ္ေယာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ လင္ကြန္းသမၼတ မျဖစ္မီ ၁၈၅၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ေလးႏွစ္အရြယ္ အက္ဒြပ္လင္ကြန္းသည္ အဆုပ္ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၀ီလီလင္ကြန္းသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္၌ အူေရာင္ငန္းဖ်ား ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သည္။

ကေနဒီသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာ၀န္မေထမ္းေဆာင္မီက သားသမီးမရွိေသးဘဲ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လမေစ့မီေမြးဖြား ခဲ့ ေသာ သမီးငယ္သည္ ေမြးဖြားၿပီးႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ေသဆုံးခဲ့သည္။ လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီ မတိုက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ လင္ကြန္းတြင္ သားေလးေယာက္ရွိ၍ သားတစ္ေယာက္သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀အထိ အသက္ရွည္ခဲ့ၿပီး ကေနဒီသည္ သားႏွစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ရွိကာ ႏွစ္ဦးသည္ လူႀကီးျဖစ္သည္အထိ အသက္ရွည္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႕တြင္ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္အပစ္ခံရျခင္း

သမၼတတစ္ဦးကို သာမာန္လူတစ္ေယာက္က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အေရးသည္ လူထုႀကား တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး သမၼတတစ္ဦးသည္ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားႏွင့္ ပိတ္ရက္အႀကိဳ ေသာၾကာ ေန႕မ်ားတြင္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သမၼတတစ္ဦးသည္ ေသာႀကာေန႕အပါအ၀င္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အျခားေန႕ မ်ားထက္ပို၍ လုပ္ႀကံခံရဖြယ္ရွိသည္။

ဘုသ္သည္ လင္ကြန္းကို မလုပ္ႀကံမီ လင္ကြန္း ကမ္ဘဲလ္ေဆးရုံသို႕ လာေရာက္မည့္ သမၼတ ႀကီး ကိုျပန္ေပးဆြဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ဘုသ္၏အႀကံအစည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အျပင္ထိုေန႔သည္ မတ္လ ၁၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ကို ေသေစႏိုင္သည့္ ေသနတ္ပစ္မွတ္သည္ ႏွလုံးရွိသည့္ေနရာႏွင့္ ဦးေခါင္းသာျဖစ္သျဖင့္ လုပ္ႀကံသူႏွစ္ ေယာက္သည္ သမၼတမ်ား၏ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ကာ လုပ္ႀကံျခင္းသည္ တိုက္ဆိုက္မႈတစ္ရပ္မဟုတ္ပါေခ်။

သမၼတမ်ား သည္ ထိုင္ေနစဥ္ ေနာက္ဘက္မွ လုပ္ႀကံသူမ်ားက ပစ္ခတ္ၾကသျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုသာ ပစ္ခတ္ၾကရေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္သူ မ်ားသည္ ဦးေခါင္းမွလြဲ၍ ပစ္ခတ္ရမည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရန္မရွိခဲ့ၾကပါေခ်။လင္ကြန္းသည္ အခန္းအတြင္း ေသးငယ္ေသာ ေသနတ္ ျဖင့္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာ္လည္း ကေနဒီသည္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ကိုက္ ၁၀၀ ေက်ာ္အကြာအေ၀းမွ ရိုင္ဖယ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။

အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တားျမစ္ခ်က္

လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီ အႀကား တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ လင္ကြန္း၏ အတြင္းေရးမွဴးက ဖို႕ဒ္ကဇာတ္ရုံသို႕မသြားရန္ သတိ ေပးခဲ့သကဲ့သို႕ကေနဒီ၏အတြင္းေရးမွဴးကလည္းဒါလက္စ္သို႕မသြား ရန္သတိေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုႀကသည္။ ယင္းအခ်က္သည္မွားယြင္း ေနေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး လင္ကြန္း၏အတြင္းေရးမွဴးအမည္သည္ကေနဒီမဟုတ္ဘဲ လင္ကြန္းသမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အတြင္းေရးမွဴး ႏွစ္ ေယာက္သည္ဂၽြန္နီကိုေလးႏွင့္ ဂၽြန္ေဟးတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ကေနဒီ၏ အတြင္းေရးမွဴးသည္ အက္ဗလင္ လင္ကြန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဒါလက္စ္သို႔ မသြားရန္ ေျပာခဲ့မေျပာခဲ့ မသိႏိုင္ပါေခ်။

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္သမၼတမ်ားသည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုမႀကာမႀကာ ရရွိေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူတစ္စုံတစ္ေယာက္၏အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း ေျပာႀကားခ်က္မရွိဘဲ သမၼတမ်ားသည္ လူထူျမင္ ကြင္းသို႔ထြက္ခဲၾကသည္။ လင္ကြန္းသည္သူ၏သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ျပန္ေပးဆြဲမည္၊ လုပ္ႀကံမည္စသည္ျဖင့္ျခိမ္းေျခာက္ထား ေသာစာေပါင္းအေစာင္ အနည္းဆုံး ၈၀ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခုမွျဖစ္မလာခဲ့ပါေခ်။ လင္ကြန္းကို လုံၿခဳံေရးအရ ကပြဲရုံသို႕ မသြားရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ သမၼတႀကီးအား တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ကေနဒီက္ိုလည္း ဒါလက္စ္သို႕ မသြားမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ စန္အန္တိုနီယိုသို႕ မသြားရန္ သတိေပးခဲ့သည္။

ေတာင္ပိုင္းသားမ်ား၏ လုပ္ႀကံ၍ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားသမၼတျဖစ္လာျခင္း

ေတာင္ပိုင္းသားဟူသည့္ အခ်က္သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အသုံးအႏႈံးသာျဖစ္ၿပီး လင္ကြန္းကို လုပ္ႀကံခဲ့သူ ဂၽြန္ဘုသ္သည္ အေမရိကန္ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္ရွိ ေမရီလန္းတြင္ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ကာ ေမရီလန္းသည္အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ျပည္ေထာင္စု၏အစိတ္အပိုင္းနယ္ေျမျဖစ္တစ္ခုခဲ့သည္။ ဂၽြန္ဘုသ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္သာ အေနမ်ားခဲ့ကာ မိမိကို မိမိေတာင္ပိုင္းကို နားလည္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းသားဟု ခံယူထားသူျဖစ္သည္။

ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ေတာင္ပိုင္းသားဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီးနယူးေအာ္ရီလန္းတြင္ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ မရိန္းတြင္အေျခမခ်မီ လူစီးယားနားႏွင့္ နယူးေယာက္ႀကားတြင္သြားခ်ည္လာလွည့္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေအာ့စ္ေ၀းေတာင္ပိုင္း သားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္တြင္ အေရးမပါလွပါေခ်။ ေအ့စ္ေ၀းလ္သည္ ဘုသ္ႏွင့္ မတူဘဲ ေတာင္ပိုင္းသားဟူသည့္ အစြဲျဖင့္ ကေနဒီကို လုပ္ႀကံခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါေခ်။လင္ကြန္းႏွင့္ကေနဒီတို႕လုပ္ႀကံခံရျပီးေနာက္ သူတို႕ေနရာကို သမၼတမ်ားအျဖစ္ဆက္ခံသူမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဆိုျခင္းမွာထူးဆန္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မဟုတ္ပါေခ်။

လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီတို႕၏ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ေတာင္ ပိုင္း သားမ်ားျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ သူတို႕ကို ဆက္ခံသည့္ သူမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ လင္ကြန္းသည္ ဒုတိယသမၼတ သက္တမ္းအတြက္ အေရြးခံရခ်ိန္သည္အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲကာလျဖစ္သည္။ လင္ကြန္းသည္ေျမာက္ပိုင္းရီပတ္ဘလစ္ ကင္ အမတ္အျဖစ္၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၿပီး သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ပါ၀ါခ်ိန္ညွိႏိုင္ရန္ ေတာင္ပိုင္းသားဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ တစ္ဦး ကို ဒုတိယသမၼတေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ ေတာင္ပိုင္းသား အင္ဒရူးဂြ်န္ဆင္သည္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ အင္ဒရူးဂြ်န္ဆင္ကို ေတာင္ပိုင္း သားဟု ေျပာျခင္းသည္လည္းအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အင္ဒရူးဂၽြန္ဆင္ကို ေျမာက္ကာရိုလင္းနားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္ လည္း သူဘ၀ေန႕ရက္မ်ားသည္တင္နက္စ္စီတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ေျမာက္ကာရိုလင္းနား ႏွင့္တင္နက္စ္စီ ႏွစ္ျပည္နယ္လုံးသည္ ကၽြန္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးအင္ဒရူးဂၽြန္ဆင္သည္ သူ႕ျပည္နယ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေတာင္ပိုင္းသားအမတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုကိုသာ သစၥာခံခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကေနဒီသည္ နယူးအဂၤလန္ျပည္နယ္မွ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သျဖင့္ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းကို စည္းရုံးႏိုင္ရန္ေတာင္ပိုင္းသားအမတ္တစ္ေယာက္ကိုဒုတိယသမၼတေနရာေပးရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္အေနာက္ေတာင္ ပိုင္းသား လန္ဒန္ဂၽြန္ဆင္ကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ေတာင္ပိုင္းသား ဒုတိသမၼတ ႏွစ္ဦးသည္ သမၼတ မ်ား လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ယင္းတို႕ကို ဆက္ခံကာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသမၼတမ်ားျဖစ္လာၾကျခင္းသည္ ထူးဆန္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါေခ်။

ဂၽြန္ဆင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားျခင္း

ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦးသည္အသက္ ၁၀၀ ကြာျခားျခင္းသည္ အဓိကတိုက္ဆိုင္မႈဟုမဆိုႏိုင္ပါေခ်။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရး သမား မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသက္ ၅၀ ႏွင့္ ၇၀ ႀကားတြင္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား ျဖစ္လာေလ့ရွိရာ ဂၽြန္ဆင္ႏွစ္ဦးသည္ လင္ကြန္းႏွင့္ကေနဒီတို႕၏ ေခတ္ၿပိဳင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လင္ကြန္းႏွင့္ကေနဒီအၾကားတူညီမႈမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ ၁၇၊ ၄၉ ႏွင့္ ၁၁၆ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္မႈဟု မယူဆခဲ့ၾကဘဲ ၁၀၀ ကိန္းကိုသာ တိုက္ဆိုင္မႈ အျဖစ္ ေရြးထုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဂၽြန္ဆင္ႏွစ္ဦး၏ ကြဲျမားခ်က္မ်ားမွာ တစ္ဦးကေျမာက္ကာရိုလိုင္းနားမွျဖစ္ၿပီးက်န္တစ္ဥၤီးကတကၠဆတ္စ္မွျဖစ္သည္။တစ္ဦးက ကၽြန္စနစ္ကို ေထာက္ခံသူျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဦးက လူ႕အခြင့္အေရးကို တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဦးကစစ္ပြဲအစတြင္သမၼတျဖစ္ ခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဦးက စစ္ပြဲအဆုံးတြင္သမၼတျဖစ္ခဲ့သည္။

လုပ္ႀကံသူႏွစ္ေယာက္ အသက္ ႏွစ္ ၁၀၀ ကြာျခားျခင္း

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွားယြင္းမႈတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ဘုသ္သည္ ၁၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူသာျဖစ္ကာ ၁၀၁ ႏွစ္ကြာျခားသည့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ေအာ့စ္ေ၀းလ္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဘုသ္သည္ သူ၏အမည္ကို J. Wilkes Booth သို႕မဟုတ္ John Wilkes ဟုသာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေရးေလ့ရွိသည္။သူ၏ဖခင္ႏွင့္ သူ၏ အကိုႏွစ္ဦးတို႕သည္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူ၏ အမည္သည္လည္း လင္ကြန္းလုပ္ႀကံခံရခ်ိန္၀ယ္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား နားယဥ္ခဲ့သည့္ အမည္ျဖစ္ခဲ့သည္။ လီေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေနဒီလုပ္ႀကံျခင္းမခံရမီ လီဟုသာ လူသိမ်ားခဲ့ကာသူအဖမ္းခံရခ်ိန္အထိ သူ၏ အမည္ကို လူအမ်ားမသိရွိခဲ့ၾကပါေခ်။ သူ၏ အမည္အျပည့္အစုံကို သူအဖမ္းခံခ်ိန္ေရာက္မွသိရွိခဲ့ရၿပီး ေအာစ္ေ၀းလ္သည္ အမည္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းကာ အလုပ္မ်ား လုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္အတုမ်ားကိုလည္းကိုင္ေဆာင္သျဖစ္သျဖင့္ ဒါလက္စ္ရဲမ်ားက သူ႕ကိုအမွန္အတိုင္းသိရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကဳံခဲ့ရသည္။

လုပ္ႀကံသူႏွစ္ဦး၏အမည္မ်ားတြင္ စာလုံး ၁၅ လုံးစီပါ၀င္သည္ဆိုသည္မွာလည္း မွန္ကန္သည္ဟု တိက်စြာမေျပာႏိုင္ပါေခ်။ သူတို႕၏ ပထမသို႕မဟုတ္ေနာက္ဆုံးအမည္မ်ားသည္ တူညီေသာ စာလုံးအေရအတြက္မရွိၾကပါေခ်။ သမၼတ Abraham Lincoln ႏွင့္ John Fitzgerald Kennedy သည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ Andrew Johnson ႏွင့္ Lyndon Baines Johnson သည္လည္း ေကာင္း စာလုံးအေရအတြက္တူညီျခင္းမရွိပါေခ်။ လုပ္ႀကံသူႏွစ္ဦး၏ မိသားစု အသိုင္းအ၀န္းသည္လည္း တူညီမႈမရွိဘဲ ဘုသ္သည္ ထင္ရွားေသာ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ မိသားစုမွေပါက္္ဖြားလာသူျဖစ္ကာ ဖခင္ကဲ့သို႕ပင္သူကိုယ္တိုင္သည္လည္းသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ႏြမ္းပါးေသာအသိုင္းအ၀န္းတြင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့သူျဖစ္သည္။

ေအာ့စ္ေ၀းလ္၏ဖခင္သည္ေအာ့စ္ေ၀းလ္ ႏွစ္ လသားအရြယ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ဖခင္ကို ျမင္ဖူးခဲ့ျခင္းမရွိပါေခ်။ ထို႕အတူေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ အလြန္ရင္းႏွီး ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားမရွိသကဲ့သို႕ တည္ျမဲေသာ အလုပ္အကိုင္ရွိသူလည္း မဟုတ္ပါေခ်။ေ အာ့စ္ေ၀းလ္သည္ သားသမီးႏွစ္ ေယာက္ ရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုသ္သည္ အိမ္ေထာင္မရွိပါေခ်။ ေအာ့စ္ေ၀းလ္က မရိန္းတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရန္ စာရင္းတင္ထားၿပီး ဘုသ္က သူ၏မိခင္ကို ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကတိ ေပးခဲ့ဖူးသည္။

လုပ္ႀကံသူမ်ား ထြက္ေျပးသည့္ ေနရာမ်ား

အျခားတိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ခုဟု ဆိုၾကသည့္လုပ္ႀကံသူမ်ား ထြက္ေျပးသည့္ ေနရာမ်ားသည္တိက်ေသာေနရာမ်ား မဟုတ္ၾက ဘဲ အေပၚယံေဖာ္ျပမႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ဘုသ္သည္ လင္ကြန္းကို ကဇာတ္ရုံတြင္ လုပ္ႀကံခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အႀကာတြင္ ေဆးရြက္ ႀကီး သိုုေလွာင္ရုံတစ္ရုံတြင္ အေသဖမ္းမိခဲ့သည္။ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ကေနဒီအား ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္သိုေလွာင္ရုံတစ္ခုအနီးတြင္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒါလက္စ္မွာပင္ရွိေနခဲ့ ကာ တစ္နာရီေက်ာ္အႀကာတြင္ ရုပ္ရွင္ရုံ တစ္ရုံအတြင္း အရွင္ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သမၼတမ်ားကိုလုပ္ႀကံခဲ့သူမ်ားသည္တရားရုံး မတင္မီ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ အေပၚယံ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။

ဘုသ္သည္ လင္ကြန္းကို ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ သူႏွင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ သူေဒးဗစ္ဟာရိုး ႏွင့္ အတူ ပိုတိုမက္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကာ ေမရီလန္းမွဗာဂ်ီနီးယားသို႕ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ဘုစ္သည္ ၁၁ ရက္တိုင္လြတ္ေျမာက္ေနခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရစ္ခ်တ္ဂါးရက္ဆိုသူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿခံတစ္ခူအတြင္းပုန္းေအာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ တပ္ ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘုသ္ႏွင့္ ဟာရိုးတို႕ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည့္ သီးႏွံသိုေလွာင္ရုံကို ၀ိုင္းရံကာ အဖမ္းခံရန္ ေျပာဆိုခဲ့ခ်ိန္တြင္ဟာရိုးက အသာတႀကည္ အဖမ္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ဘုသ္ကလက္နက္မခ်ဘဲအျပင္သို႕ထြက္မလာသျဖင့္သီးႏွံသိုေလွာင္ရုံကိုမီးရိႈ႕ရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။

သို ေလွာင္ရုံေဘးေပါက္ၾကားမွ သိုေလွာင္ရုံအတြင္းသို႕ေခ်ာင္းႀကည့္ေနသည့္ ေဘာ့စ္တြန္ေကာဘက္ အမည္ရွိ တပ္ဖြဲ႕၀င္က ဘုသ္ အား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ဘုသ္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေကာဘက္က ဘုသ္ကို လုပ္ႀကံခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဘာသာတရား ကို အလြန္ကိုင္းရိႈင္းသူ ေကာဘက္သည္ ဘုရားသခင္က သူ႕အားပစ္ခတ္ရန္ညႊန္ႀကားခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိကာ ထိုသို႕ မပစ္ခတ္ လိုက္ပါက ဘုသ္သည္ အရွင္ လတ္လတ္ မီးရိႈ႕ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေကာဘက္သည္ ရုံးေတာ္တြင္ ဘုသ္ သည္ သူ၏ ေသနတ္ကို အသုံးျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကိုျမင္ရသျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ကေနဒီကိုလုပ္ႀကံသူ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ကုန္ေလွာင္ရုံမွထြက္လာခဲ့ၿပီး တစ္နာရီသာသာတြင္ကဇာတ္ရုံတစ္ခုတြင္ရဲအရာရွိ မ်ား၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ရဲမ်ားက ေအာ့စ္ေ၀းလ္ကို ကေနဒီကိုလုပ္ႀကံခဲ့ေၾကာင္းသိရွိ၍ ဖမ္းဆီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဒါလက္စ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အရာရွိ ေဂ်ဒီတစ္အစ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာစ္ေ၀းလ္ကို အရွင္ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ရက္ႀကာဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၿပီးမွ သာမာန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဂ်က္ရူဘီက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။

အျခားကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားမွာ ဘုသ္သည္ လည္ပင္းေနာက္ဘက္ကို ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး သုံးနာရီေက်ာ္ေနခဲ့ၿပီးမွ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေအာ့စ္ေ၀းလ္သည္ ၀မ္းပိုက္ကို ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရၿပီး ပါ့ခ္လန္းေဆးရုံသို႕ ေရာက္ရွိၿပီး မိနစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ဆိုင္မႈ

သမၼတ လင္ကြန္းႏွင့္ ကေနဒီတို႔၏ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားစာရင္းတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ တစ္ခု တိုးလာခဲ့သည္။ လင္ကြန္းသည္ လုပ္ႀကံမခံရမီ တစ္ႏွစ္ခန္႕တြင္ ေမရီလန္းျပည္နယ္ရွိ မြန္ရိုးၿမိဳ႕(Monroe, Maryland) တြင္ရွိေနခဲ့ၿပီး သမၼတ ကေနဒီသည္ လုပ္ႀကံ မခံရမီ တစ္ႏွစ္က ကမၻာေက်ာ္ မင္းသမီး မာရီလင္ မြန္ရိုး( Marilyn Monroe) ႏွင့္ အတူရွိေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္တိုး တိုက္ဆိုင္မႈဟု ဆိုသည့္ ယင္းအခ်က္သည္ လိင္ဆိုင္ရာ ဟာသ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။ မာရီလင္ မြန္ရိုး သည္ သမၼတ ကေနဒီ လုပ္ႀကံမခံရမီ တစ္ႏွစ္အလို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ႀသဂုတ္လ ငါးရက္ေန႕တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကေနဒီ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မြန္ရိုးသည္ လူ႕ေလာကတြင္ မရွိခဲ့ပါေခ်။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သမၼတႏွစ္ဦး အႀကား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကို လူအမ်ားက ႏွစ္သက္ သဘာက်ၾကသျဖင့္ သမၼတႏွစ္ဦးအႀကား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ားက မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားထက္ ပိုမို ထင္ရွားကာ နာမည္ႀကီးခဲ့ ရေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လထုတ္ သုတစြယ္စုံ မဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply