ကပိလဝတ္ျပည္ ဆိုတာ

Posted on

သကၠတိုင္း (Shakya) ျမဳိ႕ေတာ္ ကပိလဝတ္ျပည္(Kapilavastu) သည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳ မင္းသား၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး စိုးစံေတာ္မူေသာ ျပည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအခါက တိုင္းႀကီး (၁၆) တိုင္း ၊ ျပည္ႀကီး (၂၀) ဟု ေက်ာ္ေစာခဲ့သည္။ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတၳမင္းသား ၂၉ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရာေဒသလည္းျဖစ္သည္။

ဥကၠာကရာဇ္မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားကို ဟိမဝႏၲာသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ အမိန္႔ရွိခဲ့ရာမွ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔သည္ ကပိရေသ့ႀကီး၏ ေက်ာင္းသခၤမ္းအနီးတြင္ ရေသ့ႀကီး၏ အဆုံးအမကို ခံယူကာ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို အစြဲျပဳ၍ ကပိလဝတ္ျပည္ဟု ေခၚတြင္သည္။ ကပိလဝတ္ျပည္ကို ျမန္မာစာမ်ား၌ ကပၸီလဝတ္ ဟူ၍လည္း သုံးစြဲၾကသည္။

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ ျပည္ေထာင္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ ေကာလိယျပည္စပ္ၾကားတြင္ ေရာဟိဏီျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၆ ရာစုႏွစ္ခန္႔က ကပိလဝတ္ျပည္တြင္ မင္းအမ်ား အလွည့္က် အုပ္စိုးခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ ေမြးဖြားခိုက္တြင္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ႀကီးစိုးခိုက္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၏ ၿမိဳ႕႐ိုးမွာ ၁၈ ေတာင္ျမင့္ေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ား ရွိသည္။ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ေတာထြက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္၍ ဘုရားျဖစ္သည္တြင္ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္ ပင့္ဖိတ္သျဖင့္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ႂကြလာၿပီးေသာ္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အေပါင္းကို တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆး တိုက္ေကၽြးေတာ္မူသည္။

ျမတ္စြာဘုရားအား ကပိလဝတ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြပါမည့္အေၾကာင္း ဖြားဖက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီအမတ္က ဂါထာ ၆၀ ျဖင့္ သီကုံးေလၽွာက္ထားေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာဆိုသည္။ ထိုသို႔ ပင့္ေလၽွာက္ပုံကို အင္းဝေခတ္တြင္ သၽွင္အုန္းၫိုက ဂါထာ ၆၀ ပ်ိဳ႕တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈနာေပ်ာ္ဖြယ္ ရွိေအာင္စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ သၽွင္ဥတၱမေက်ာ္ကလည္း ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ႂကြခန္းကို ‘စက္ဆဲ့ႏွစ္လီ၊ ဒြါဒသီဝယ္’ ခ်ီေသာ ေတာလားရတုျဖင့္ သီကုံးခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ဂါထာ ၆၀ ဝတၳဳလည္း ရွိေသးသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္မဆိုက္၌ပင္ မာနတံခြန္ ထူလွေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအား ေရအစုံ၊ မီးအစုံ ယမိုက္ျပဋိဟာကို ျပသ၍ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ေစာင္ အပါအဝင္ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ ထို႔အျပင္ နႏၵာမင္းသားဟု ေခၚတြင္ေသာ ညီေတာ္ မင္းနန္ႏွင့္ သားေတာ္ ရာဟုလာတို႔အား သာသနာ႔အေမြအႏွစ္ ေပးေတာ္မူသည္။

ထိုပထမအႀကိမ္ ဘုရားျမတ္စြာသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည့္အလား ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႂကြေရာက္ဖူးေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ႀကိမ္၌ ကပိလဝတ္ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ေကာယိယျပည္သားတို႔သည္ ေရာဟိဏီျမစ္ေရကို လယ္ေရေသာက္အျဖစ္ အတူတကြ သုံးစြဲၾကရာမွ အခ်င္းပြားၾကရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႂကြေရာက္လာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဟာေျပာေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္၌ကား ဝိဋဋ်ဳဘမင္း၏ ရန္စြယ္ကို တားျမစ္အံ့ေသာငွါ ျမတ္စြာဘုရား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေဒသစာရီ ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ေအဒီ ၄ ရာစုႏွင့္ ၇ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာဟီယန္ႏွင့္ ဟူအင္စန္တို႔သည္ ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။

ကပိလဝတ္ျပည္အနီး လုမၺိနီအရပ္တြင္ သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီးသည္ လုမၺိနီေက်ာက္တိုင္ကို စိုက္ထူခဲ့သည္။ ကပိလဝတ္ျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေနရာကို အတိအက် မေျပာသာေသးေသာ္လည္း နီေပါႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပိပရာဝါအမည္တြင္ေသာ ႐ြာေနရာပင္ ျဖစ္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအရပ္တြင္ ကပိလဝတ္ အမည္ပါေသာ ျမဴတာအိုးမ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေလသည္။

VIDEO

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၁

Leave a Reply