ေသြးေဆးကန္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ပုံေတြကို ကုိရန္ေနာင္စုိး ဆီကေန ယူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေလာင္းမင္းတရား၏ စတုတၳသားေတာ္ ဗဒုံမင္း (ဘိုးေတာ္ဘုရား) သည္ ၁၇၈၂-ခုႏွစ္တြင္ ထီးနန္းရေသာအခါ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ေသြးေဆးကန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ပဒုံမင္း(ေခၚ) ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ အမိန္႔ျပန္တမ္းတြင္ ေသြးေဆးကန္အေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ပဒုံမင္း၏ အမိန္႔ေတာ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ြတိဂုံေစတီေတာ္ ေျမာက္ဖက္မုတ္နား ေသြးေဆးကန္က ေ႐ႊဘိုစဥ့္အိုးနဲ႔ ေရလုံးေရ ၁၀ ကို ဟံသာ၀တီ ၿမိဳ႕ဝန္က ေ႐ႊဖဝါးေတာ္ေအာက္ အေရာက္ ဆက္သ ရမယ္ လို႔ပါရွိသည္။ ထိုအမိန္႔ေတာ္အရ ေသြးေဆးကန္သည္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ ကတည္းက ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ေသြးေဆးကန္ကေရကို ဘိုးေတာ္ဘုရားက အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေသြးေဆးကန္ေရွ႕တြင္ “ဤကန္ ၌ ျမန္မာသူရဲေကာင္းမ်ားသည္ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲ နွင့္ ဒုတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲ တြင္မိမိ၏တိုက္ပြဲ၀င္ေသြးစြန္းေသာဓားမ်ားကိုေဆးေၾကာခဲ့ၾကသည္” ဟု ေရးထုိးထားသည္။

၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ၅ရက္ေန႔တြင္အဂၤလိပ္မွျမန္မာႏုိင္ငံကုိစစ္ေၾကျငာကာအလစ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂ်င္နရယ္ေဂၚဒြင္ဦးစီးတဲ့ ၾကည္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ၂ ခုေပါင္း စစ္သည္ အင္အား ၉ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ မုတၱမကုိ အလစ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

မုတၱမ ခံတပ္တြင္ ျမန္မာစစ္သည္ ၄ ေထာင္ေက်ာ္ ကခုခံတုိက္ခုိက္ေသာလည္း လူအင္အားမမွ်ျခင္း၊လက္နက္အင္အားမမွ်ျခင္း၊ အဂၤလိပ္တုိ႔က အလစ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မ်ားမေရာက္လာႏုိင္ျခင္း၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ကုန္သြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဧျပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မုတၱမျမိဳ ႔ခံတပ္ဟာ က် ဆုံးခဲ့ရပါတယ္။ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ကုိ ၾကည္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ၂ ခု ျဖင့္ ထပ္မံ ထုိးစစ္ ဆင္ခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရဲ ႔ ေရွ ႔ေျပးခံတပ္ ဒလ ခံတပ္ က်ဆုံးခဲ့ရသျဖင့္ ဧျပီလ၁၂ ရက္ေန႔မွာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ရန္ကုန္ေျမကုိ စတင္ေျခခ်ကာ တုိက္ခုိက္လာႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။

အဂၤလိပ္တပ္ဟာ စစ္ေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း ခြဲျပီးေရႊတိဂုံကုန္ေတာ္ကုိထုိးစစ္ဆင္ရန္ အျပင္းခ်ီ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေရႊတိဂုံခံတပ္မေရာက္မီ သိမ္ျဖဴခံတပ္(ယခု သိမ္ျဖဴ ေဒ၀သာဂရကုန္း) မွ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ ၂ ဖက္စလုံး အက် အဆုံးမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၂ ဖက္လုံးမွ စစ္သည္ မ်ားသည္ ဘီလူးသမွ် တုိက္ခုိက္ၾကသျဖင့္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ စစ္မ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာမ်ား မ်ားစြာ က်ဆုံးခဲ့သလုိ အဂၤလိပ္တပ္မွ မ်က္ႏွာျဖဴ အရာရွိ ၂ ဦး အပါအ၀င္ တပ္သားမ်ားစြာ က်ဆုံးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး လက္နက္အင္အား မမွ်သျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားဧျပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂုံခံတပ္သုိ႔ ေနာက္ဆုတ္ေပး ခဲ့ရသည္။ ေရႊတိဂုံခံတပ္စီသုိ႔ ေနာက္ဆုတ္လာေသာ တပ္မ်ားအားလုံး ေပါင္းစည္းကာ ခံစစ္ျပန္ျပင္ၾကသည္။

စစ္ဦးတြင္ေအာင္ပြဲရေနေသာအဂၤလိပ္စစ္တပ္သည္ဧျပီလ၁၄ရက္ေန႔တြင္ပင္ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ခံတပ္ကုိအတင္း၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္ ခံတပ္ရွိျမန္မာမ်ားက အေသခံ ဓါးနဲ႔၀င္ခုတ္သျဖင့္ ထုိေန႔ တစ္ေန႔ထဲတြင္ အဂၤလိပ္ စစ္သည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့သည္။  ဓါးျဖင့္ အနီးကပ္၀င္ပုိင္းရသျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ေသြးမ်ားက ျမန္မာစစ္သည္မ်ား၏ လက္မ်ားတြင္ ေစးကပ္ေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသြးမ်ားကို ေဆးသည့္ကန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေသြးေဆးကန္ ဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆုိၾကေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေသြးေဆးကန္သည္ ထုိမတုိင္မီ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကတည္းက ေသြးေဆးကန္အမည္ႏွင့္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေသြးေဆးကဲ့သုိ႔ ေဆးဘက္၀င္မႈေၾကာင့္ ေသြးေဆးကန္ဟုေခၚေၾကာင္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကဆုိၾကသည္။

ဗဒုံမင္းလက္ထက္ ၁၇၉၆-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္လာခဲ့သည့္ ၿဗိတိသၽွလူမ်ိဳး သံကိုယ္စားလွယ္ ကပၸတိန္ဟီရမ္ေကာက္စ္သည္ ေသြးေဆးကန္၏ ေဆးဖက္ဝင္သည့္ အေၾကာင္းကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ဟီရမ္ေကာက္စ္၏ Journal of A Risidence in the Burmhan Empire တြင္ ေကာက္စ္က ေ႐ႊတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ ကန္တကန္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကန္တြင္းရွိ ေရမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဝင္ေၾကာင္း၊ ေဆးဖက္ဝင္သည့္အခ်က္ကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ တိုက္သားတို႔ သိရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ေကာက္စ္သည္ ေသြးေဆးကန္၏ ေဆးဖက္ဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူကိုယ္တိုင္ စူစမ္းေလ့လာခဲ့သည္။ ေကာက္စ္ေရးသားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ေသြးေဆးကန္တည္ရွိရာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမသားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝကိုလည္း ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ကပၸတိန္ေကာက္စ္၏ မွတ္တမ္းတြင္ ေသြးေဆးကန္အနီးရွိ ေတာင္ကုန္း၏ အေပၚဆုံးေျမလႊာတြင္ စီလီကာႂကြယ္ဝေသာ ေျမလႊာပါးရွိေၾကာင္း၊ ဒုတိယေျမလႊာမွာ သံဓာတ္ႂကြယ္ဝၿပီး ဂဝံေျမျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယေျမလႊာမွာ သံဓာတ္ႂကြယ္ဝေသာ ေျမနီႏွင့္ စီလီကာႂကြယ္ဝေသာ ေျမေရာတြင္ အနီ အဝါ၊ အျပာေရာင္ရွိေသာ သံသတၱဳ႐ိုင္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ေၾကာင္း၊ စတုတၳေျမလႊာတြင္ ေျမေစးျဖဴလႊာပါဝင္ေၾကာင္း၊ ပဥၥမေျမလႊာတြင္ သံသတၱဳ႐ိုင္းပမာဏမ်ားျပားၿပီး ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္ဓာတ္ ႂကြယ္ဝေၾကာင္း၊ ဆ႒မေျမလႊာမွာ စရစ္ျပဳန္းေက်ာက္လႊာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံသတၳဳ႐ိုင္းပမာဏႏွင့္ ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္ဓာတ္ ပမာဏ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။

ကပၸတိန္ေကာက္စ္၏ မွတ္တမ္းတြင္ မုတ္သုံမိုး၏ ေရစီးေၾကာင္းေအာက္ေျခအထိ တိုက္စားရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆ႒မအလႊာရွိ အျပာေရာင္ေက်ာက္စရစ္ျဖဳန္းတို႔သည္ ေနေရာင္ႏွင့္ထိေတြ႕ ေသာအခါ သဘာဝေၾကးနီး႐ိုင္းကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ ေရကန္ႀကီးအနီးတဝိုက္ရွိ ေက်ာက္မ်ားသည္ သဲေက်ာက္ ဆန္ေၾကာင္း၊ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အနီေရာင္ သံသတၱဳ႐ိုင္း အလႊာပါး အုပ္ထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေလထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ဝါက်င့္ေသာအျဖဴေရာင္ ေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း၊ ေရကန္တြင္းရွိ အနည္က်ခဲ့ေသာ ႐ႊံ႕မ်ား၊ ေရခန္းသြားေသာအခါ ႐ႊံ႕မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ အဝါေရာင္ေၾကး ကပ္လ်က္က်န္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ႀကိဳ ေက်ာက္ၾကား အေခါင္းေပါက္မ်ား တြင္လည္း ကန္႔ဓာတ္ပါဝင္မႈကို အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ကပၸတိန္ေကာက္စ္သည္ ေရကန္တြင္းရွိ ေရကိုပါ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါသည္။ ၎၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္စ္က ဤေရတြင္ သံသတၳဳသည္ ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳ၍ သံသတၳဳဆား ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ေရျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မဂၢနီဆီယမ္ေအာက္ဆိုဒ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ ကလို႐ိုဒ္ဓာတ္ဆားမ်ားပါ ေပ်ာ္ဝင္ေနေၾကာင္း၊ သတၱဳမ်ားေပ်ာ္ဝင္ေသာေရ (Mineral Water)ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ေသြးေဆးကန္မွေရသည္ ေဆးဖက္ဝင္ေၾကာင္း ကပၸတိန္ေကာက္စ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ျမန္မာအေထာက္အထားမ်ားကလည္း ေထာက္ခံထားသည္။ ယင္းအေထာက္အထားမွာ ၁၈၁၁-ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၅-ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပဒုံမင္း၏ အမိန္႔ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေသြးေဆးကန္က ေရ-လုံးေရ ၁ဝကို ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ဝန္က ေ႐ႊဖဝါးေတာ္ေအာက္ေကာင္းမွန္ေအာင္ ေဆာင္ယူဆက္သလာေစ-ဟူ၍ ပါရွိသည္။

အမိန္႔ေတာ္အရ ေသြးေဆးကန္သည္ ပဒုံမင္းလက္ထက္ကပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဖက္ဝင္သည့္ ေသြးေဆးကန္မွေရကို ပဒုံမင္းက အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ေသြးေဆးကန္မွေရသည္ မည္သည့္ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာ္ကင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားမေတြ႕ရ။ ေဆးဖက္ဝင္သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အားေဆး၊ ေရာဂါေပ်ာက္ေဆး စသည္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မေတြ႕ရ။

အခ်ိဳ႕က ဤေသြးေဆးကန္သည္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေအာင္ပြဲရၿပီး လက္ႏွင့္ဓား၊ လွံမ်ားတြင္ ေသြးမ်ားလိမ္းက်ံေနသျဖင့္ ၎ေသြးမ်ားကို ေဆးေၾကာေသာ ကန္ ျဖစ္၍ ေသြးေဆးကန္ဟု ေခၚၾကသည္။ ဤကန္သည္ ေသြးေဆးရန္ ခ်က္ခ်င္းတူးေဖာ္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ႏွင့္ မည္သူက တူးေဖာ္ခဲ့သည္ကိုလည္း မွတ္တမ္းမ်ားမေတြ႕ရပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္အထား သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေသြးေဆးကန္တည္ရွိခဲ့သည့္ သက္တမ္းႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္သည့္ ထူးျခားမႈကို ေလ့လာ၍ တင္ျပလိုက္ ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္ေစာ(သမုိင္းပါေမာကၡ ၊ ပုသိမ္တကၠသုိလ္)

(ေရႊတိဂုံဘုရားေျမာက္ဘက္မုခ္ ျခေသၤ့ရုပ္ေဘးတြင္ရွိသည့္ ကန္ကုိလည္း ေသြးေဆးကန္ဟု ေခၚၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီးကို စတင္တည္ခ်ိန္ ဥကလာပမင္းႀကီးႏွင္တကြ လုပ္အားေပး ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ ပင္ပမ္း၍ အားအင္ကုန္ခန္း မူးေဝ ၾကသည္ကို ျမင္ေသာ သိၾကားမင္း က ေသာက္ေရကန္အတြင္းသို႔ တန္ခို႔ျဖင့္ ေဆးထည့္ေပးလိုက္ေသာအခါ ကန္အတြင္းရွိေရမ်ားသည္ ေသြးေဆးကဲ့ သို႔ နီျမန္းၿပီး ေသာက္သံုးသူ လူအမ်ားကို အားအင္ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေစသည္ဟု ဒ႑ာရီမ်ားကဆုိသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေရႊတိဂံု ဘုရားႀကီးဘက္စံုျပဳျပင္မြန္းမံခ်ိန္ ၎ေသြးေဆးကန္ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရာ ေသြးေဆးကဲ့သို႔ နီျမန္းေသာ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုး ရရွိခဲ့ သျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားျပတိုက္ေအာက္ထပ္မွာ ယေန႔တိုင္ သိမ္းဆည္းထားသည္ ဟု သိရသည္)

Tuta Manaw May

Leave a Reply