ျမန္မာ့သမုိင္းထဲက ခံတပ္ႀကီး (၅) ခု

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

မူရင္း ဓာတ္ပုံတင္ထားသူ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

ရတနာပုံေခတ္ ခံတပ္မ်ား

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ် စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူသည့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ကာလကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဟု သိရွိၾကသည္။ ၁၃၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ (ခုနစ္ရက္သာဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သူ ေဖာင္းကစားေမာင္ေမာင္မပါ) မင္း ၁၀ ပါး စိုးစံခဲ့သည့္အနက္ မင္းတုန္းမင္း (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၃ -၁၈၇၈) သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရမွ ရတနာပုံေခၚ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕နန္း စိုက္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း လြန္ၿပီးေနာက္ သားေတာ္သီေပါမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၈-၁၈၈၅)သည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၌ပင္ ပါေတာ္မူခ်ိန္အထိ နန္းစိုက္ခဲ့သျဖင့္ မင္းတုန္း မင္းႏွင့္သီေပါမင္းတို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ကာလကို ရတနာပုံေခတ္ဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

မင္းတုန္းမင္းဘုရင္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္မင္း တုန္းမင္းသည္ မိမိအုပ္စိုးေနသည့္ အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေအာက္ျမန္မာ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ၿဗိတိသွ်တို႕ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ မႀကဳံေတြ႕ေစရန္ စီမံခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕ ပညာသင္ေစလႊတ္ျခင္း၊ လက္နက္စက္ရုံမ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကး စနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စက္မႈ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းစသည့္ အစီအမံမ်ားတြင္ ခံတပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့ရာ ဆင္ေပါင္၀ဲတြင္ စစ္ေအာင္ခန္းခံတပ္ ၊ ပန္ေတာ္ျပင္ကတုတ္ ၊ ထူးေပါက္ကတုတ္ ၊ မင္းလွတြင္မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ ေကြ႕ေခ်ာင္း ခံတပ္ ၊ အင္း၀တြင္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ ၊ စစ္ကိုင္းတြင္ အေစခံ ခံတပ္ႏွင့္ သေျပတန္းခံတပ္ တို႕ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၁။ သေျပတန္းခံတပ္

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းဆန္တက္လာပါက ရတနာပုံ မႏၱေလးသို႕ မေရာက္မီ စစ္ကိုင္းႏွင့္ အင္း၀ အနီး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ ကမ္းေပၚတြင္ သေျပတန္း၊ ဆင္က်ဳံးႏွင့္ အေစခံ ခံတပ္တို႕သည္ ေထာင့္က်ယ္ႀတိဂံတစ္ခုအေနအထားအတိုင္း တည္ရွိေနၾကသည္။ အင္း၀ဘက္ကမ္းတြင္ ဆင္က်ံဳးခံတပ္၊စစ္ကိုင္းဘက္ကမ္းတြင္ အေစခံ ခံတပ္ႏွင့္မႏၱေလးဘက္ကမ္းတြင္သေျပတန္း ခံတပ္ တို႕ ရွိေနၾကၿပီး ယင္းခံတပ္မ်ားကို ကင္း၀န္မင္းႀကီး ျဗိတိန္ ႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ အဂၤလိပ္ေရလက္ ၾကားတြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည့္ Portsmouth ၿမိဳ႕ ခံတပ္မ်ားကို နမူနာယူတည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။

သေျပတန္းခံတပ္ကို အင္း၀တံတား၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ (၁၈၇၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္) ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၂၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၀ ရက္ (၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္) ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ျပီးစီးခဲ့သည္။ ယင္းခံတပ္ကို ခံတပ္ေတာ္ႀကီးဟု အမည္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သေျပ တန္းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ သေျပတန္းခံတပ္ဟု ပိုမိုထင္ရွားခဲ့သည္။ ေရႊၾကက္ ယက္ေတာင္ကုန္းကိုအစြဲျပဳ၍ ေရႊၾကက္ယက္ ခံတပ္ဟုလည္းေခၚဆိုၾကသည္။ သေျပတန္းခံတပ္သည္ အေရွ႕ အေနာက္ေပ ၄ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ ေပ ၃၅ဝ ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည္။ ခံတပ္ကို အတြင္းဆင္ေျခေလွ်ာအုတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး စစ္သည္ေနထိုင္ရန္ အခန္းမ်ားကို တစ္ခန္းႏွင့္ တစ္ခန္း အေပါက္မ်ား ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ခံတပ္အတြင္း၌ အရာရွိအခန္း၊ ယမ္းတိုက္ႏွင့္ ေရတြင္းတစ္ခုလည္းရွိသည္။

တတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ အေရွ ႕၀င္းေတာ္မွဴး၊ ရတနာသိဃၤျမိဳ႕၀န္၊ရဲဘက္ျမင္း၀န္၊သတိုးမင္းၾကီး မဟာမင္းေခါင္ရာဇာ တို႕ဦးစီးသည့္ ျမန္မာစစ္သည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္ သေျပတန္း ခံတပ္တြင္တပ္စြဲလ်က္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ဆန္တက္ လာမည္႔ရန္သူမ်ားအားတုိက္ခုိက္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အဂၤလိပ္တို႕ႏွင့္စစ္ေျပျငိမ္းရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္အရာရွိမ်ားက မခုခံရဟု အမိန္႔ေပးခဲ့သျဖင့္ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ားသည္ သေျပတန္း ခံတပ္ ကိုသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည္႔ေက်ာ္ ၆ ရက္ (၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ရက္) ေသာၾကာေန႔ တြင္ အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သေျပတန္းခံတပ္၏ ေအာက္ဆုံး အုတ္ခံုသည္ သံုးေပခန္႔ျမင့္ၿပီး ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ တြင္ လက္နက္သို ေလွာင္သည့္ အုတ္တိုက္မ်ားရွိသည္။အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္သည္ ေအာက္ခံအုတ္ဖိနပ္ အပါအ၀င္ သံုးထပ္ရွိ၍ ခံတပ္ အျပင္ ဘက္ အုတ္ဖိနပ္သည္ သံုးေပျမင့္သည္။ ခံတပ္ရိုးသည္ ၁၀ ေပျမင့္၍ ဆင္ေျခေလွ်ာ အနံသည္ေပ ၂၀ ရွိကာ ခံတပ္ရိုး၏ ေအာက္ ေလးေပ တြင္ ၂၅ ေပက်ယ္ေသာ သူရဲေျပးစႀကၤ ံတစ္ခုကိုပတ္လည္ထည့္သြင္း ထားသည္။ ဒုတိယခံတပ္ရိုးသည္ ေပ ၂၀ ျမင့္၍ ဆင္ေျခေလွ်ာသည္ ေပ ၂၀ က်ယ္သည္။ ဒုတိယခံတပ္ရိုး၏အတြင္းဘက္မ်က္ႏွာဆင္ေျခေလွ်ာတြင္ ေလးေပအျမင့္ အုတ္ကတုတ္ ႏွင့္ ေပ ၂၀ အက်ယ္ အုတ္စီသူရဲေျပး စၾကႍတစ္ခုရွိသည္။

ဒုတိယစၾကံ၏ ေအာက္တြင္ လက္နက္တိုက္မ်ားထားရွိၿပီး အတြင္းဘက္ တစ္ေလွ်ာက္ကို ေလးေပျမင့္ေသာ အုတ္ကတုတ္ ကာရံထားကာ ခံတပ္အတြင္းပိုင္းသည္ ၁၅၅ ေပခန္႕ က်ယ္၀န္းသည္။ ခံတပ္၏ေရွ႕ဘက္၀င္ေပါက္၏ မွ ေပ ၅၀ အကြာတြင္ ေပ၈၀ ရွည္၍ ေပ ၅၀ က်ယ္ကာ ၁၈ ေပ ျမင့္ေသာ ကန္႔လန္႕ျဖတ္ ေျမတံတိုင္းႀကီးတစ္ခုရွိၿပီး ၀င္ေပါက္ အေပၚ တြင္ ရဲမက္မ်ားအလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ငါးေပက်ယ္သည့္ ေပါင္းကူးတံတား တစ္ခုရွိသည္။ သေျပတန္းခံတပ္ကို ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနဖူး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဒု႒၀တီေခၚ ျမစ္ငယ္ျမစ္ႏွင့္ဆံုရာသန္လ်က္စြန္းတြင္ ေဆာက္ လုပ္ထားသျဖင့္ ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးဆံုးခံတပ္ျဖစ္ေပသည္။

၂။ အေစခံ ခံတပ္

မင္းတုန္းမင္းသည္ စစ္ကိုင္းဘက္ကမ္းရွိ အေစခံခံတပ္ကို အီတလီေရတပ္မွ ကြန္မိုဒိုပဲရီ ႏွင့္မိုလီနာတို႔ကို ၾကီးၾကပ္၍ ျမန္မာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို တည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ယင္းေနရာသည္ စစ္ကိုင္းျမိဳ ႔မွ ေလွထိုးသားမ်ားေနထိုင္ရာ အေစခံ အရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အေစခံ ခံတပ္ဟူ၍ အမည္တြင္ခဲ့သည္။ အေစခံ ခံတပ္သည္စက္၀ိုင္းျခမ္းပံုစံျဖစ္ျပီး မ်ဥ္းေျဖာင့္ဘက္ျခမ္းသည္ စစ္ကိုင္း ျမိဳ ႔သို႕မ်က္နွာမူ၍ စက္၀ိုင္းခုံး အျခမ္းက ဧရာ၀တီျမစ္ကို မ်က္ႏွာျပဳထားသည္။ ခံတပ္မ်က္နွာစာ အေရွ ႔လမ္းသည္ ခံတပ္မွအထက္သို႕ ငါးေပျမင့္သျဖင့္ ခံတပ္သည္ လမ္း၏ ေအာက္၌ ရွိေနသည္။

စစ္ကိုင္း ျမိဳ ႔ဘက္သို႕မ်က္နွာမူေနသည့္ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဘက္အျခမ္းတြင္ အျမင့္ ရွစ္ေပ ၊ထု ႏွစ္ေပ ရွိသည့္အုတ္တံတိုင္းတစ္ခု ကို ကာရံထားၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ဘက္ကို လွည့္ထားသည့္ စက္၀ိုင္းခံုးပံုစံ ေနရာ၌ ေပ ၃၀နီးပါးအထူရွိသည့္ ေျမႏွင့္အုတ္နံရံၾကီးရွိ သည္။ ထုတည္ၾကီးမားေသာေျမသားနံရံအေပၚတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလ်ာက္ဆန္တက္လာမည့္ ရန္သူ႔ သေဘၤာမ်ားကို အသင့္ခ်ိန္ ရြယ္ခဲ့ေသာအေျမာက္ ေလးခု ထားရွိခဲ့သည္။ အေစခံ ခံတပ္၏ မ်က္နွာစာ ၀င္ေပါက္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ အေျမာက္ငယ္ တစ္လံုးစီ ရွိျပီး ခံတပ္အ၀င္ လမ္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္၌ “အေစခံခံတပ္” ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္နင့္ ခံတပ္သမိုင္း ေၾကာင္း မွတ္တမ္းေက်ာက္စာကို စိုက္ထူထားသည္။

အေစခံခံတပ္သည္ ဆင္က်ံဳးခံတပ္ထက္ ေသးငယ္ကာ ေတာင္ေျမာက္ ေပ၂၄၀ ႏွင့္အေရွ ႔အေနာက္ ေပ ၃၂၀ ရွိ ေၾကာင္း ေက်ာက္ စာတြင္ေရးသားထားသည္။ ခံတပ္အတြင္း ေတာင္ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိသည့္ ေလးေထာင့္ပံုစံအုတ္တိုက္ နွစ္ခု သည္ လက္ နက္ ႏွင့္ရိကၡာမ်ားထားသိုရာေနရာျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႕စစ္သည္ေတာ္မ်ားအကာအကြယ္ယူေသာေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆ ၾကသည္။ထိုအုတ္တိုက္မ်ားသည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းထားပံုမတူညီၾကဘဲ ေတာင္ဘက္အုတ္တိုက္တြင္ ၀ဲယာ ႏွစ္ဘက္၌ အခန္း တစ္ခန္းစီပါရွိကာ ေျမာက္ဘက္အုတ္တိုက္တြင္ အလယ္တည့္တည့္၌ ၀င္ေပါက္တစ္ေပါက္ေဖာက္ထားေသာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ အုတ္တိုက္ငယ္တစ္ခုသာရွိသည္။

၃။ ဆင္က်ဳံး ခံတပ္

အင္း၀ၿမိဳ႕တြင္တစ္ခ်ိန္က ဆင္က်ဳံးမ်ားရွိခဲ့သည့္ ေနရာ၌ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္က စတုရန္းပုံ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ ကိုတည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္သည္ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ဘက္၊ဆင္က်ဳံးရြာအနီး၊ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိ သည္။ အုတ္တံတိုင္းသုံးထပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္၏ အျပင္တံတိုင္းသည္ ၃၅၅ ေပပတ္လည္ရိွၿပီးအလယ္တံတိုင္း သည္ ၂၉၃ ေပပတ္လည္ရိွ၍ အတြင္းတံတိုင္းသည္ ေပ ၂ဝဝ ပတ္လည္ရိွသည္။ တံတိုင္း ႏွစ္ခု အၾကားတြင္ ၃၁ ေပက်ယ္ ေသာ ေရ က်ဳံးတစ္ခုရိွကာ အေရွ႕ဘက္တြင္ က်ဳံးကူးတံတားတစ္စင္းကို ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားသည္။

ခံတပ္၏ ၀င္ေပါက္အ၀တြင္ ၈၃ ေပရွည္၍ ေလးေပ ထူေသာ အုတ္တံတိုင္းႀကီးကို အေရွ႕မွ အေနာက္သို႕ ကာရံ ထား ၿပီး အတြင္းတံတိုင္း၏ အျပင္ဘက္ကို ေျမႀကီးမ်ားျဖည့္တင္းကာ ကတုတ္အျဖစ္ အကာအကြယ္ျပဳထားသည္။ခံတပ္၏ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရွ႕ေနာက္တန္းေနသည့္ အခန္းႏွစ္ခန္းရွိၿပီး အေပၚတြင္ ေလွကားထစ္မ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ခံတပ္ ေျမာက္ဘက္ အတြင္းပိုင္းတြင္ သူရဲေျပးေပၚ၌ ဆုံလည္အေျမာက္မ်ား၊စိန္ေျပာင္းမ်ား၊ေသနတ္မ်ားထားရွိသည့္ စက္၀ိုင္းပုံ အုတ္စီ အ၀ိုင္းေပါက္မ်ား ရွိသည္။ ခံတပ္ အတြင္း၌ လက္နက္တိုက္ႏွင့္ ယမ္းတိုက္မ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ႀတိဂံပုံ ရွိေနသည့္ ခံတပ္သုံးခုအနက္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္သည္ ေထာင့္က်ယ္ႀတိဂံ၏ ထိပ္တြင္ရွိေနၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းဆန္တက္လာပါက အေစခံ ခံတပ္ႏွင့္ သေျပတန္းခံတပ္သို႕မေရာက္မီ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို ဦးစြာ ျမင္္ၾကရသည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကိုယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ကာ အင္း၀ေဒသရွိေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦ တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳျပင္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ ဆင္က်ဳံး ခံတပ္၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ခံတပ္သမိုင္းကို ေရးသားထားသည့္ ေက်ာက္စာ ႏွစ္ ခ်ပ္ကို စိုက္ထူထားရာ ေက်ာက္စာခ်ပ္ တစ္ခုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားၿပီး က်န္တစ္ခုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုး ထားသည္။

က်ဳံးကူးတံတားအနီးတြင္စိုက္ထူထားသည့္ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာယွဥ္တြဲေရးထားသည့္ ေက်ာက္စာရွည္တြင္
“ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္တြင္ ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း၊ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္တို႕၏ စီမံမႈျဖင့္အီတလီလူမ်ိဳး ကြန္မိုတိုက ဦးေဆာင္ႀကီးႀကပ္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းမွ ဆန္တက္လာမည့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႕ အား ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္အနီးအင္း၀တြင္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္၊စစ္ကိုင္းတြင္ အေစခံ ခံတပ္၊အမရပူရတြင္ သေျပတန္း ခံတပ္ဟူ၍ သုံးပြင့္ဆိုင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ခံစစ္စခန္းျဖစ္သည္” ဟု ေရးထိုးထားသည္။

၄။ မင္းလွခံတပ္

ဧရာ၀တီ ျမစ္ရိုးတစ္ေလ်ာက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ခံတပ္မ်ားအနက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိ ေသာ မင္းလွ ခံတပ္ ႏွင့္ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္တို႕သည္လည္း ထင္ရွားခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕ခုခံေရး စခန္းမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ မင္းလွ ခံတပ္ကို အထက္ မင္းလွၿမိဳ႕အနီး၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းထိပ္တြင္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းခံတပ္ႏွစ္ခုသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ တည္ရွိေနၾကၿပီး ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ မ်ားက ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္အား သိမ္းပိုက္ရန္ ခ်ီတက္လာစဥ္ မင္းထင္မင္းလွ ရဲေခါင္သူရိန္ ႏွင့္ တပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္တို႕ သည္ မင္းလွ ခံတပ္မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

မင္းလွခံတပ္သည္ ေျမေပၚခံတပ္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္သည္ ေျမတြင္းခံတပ္ ျဖစ္သည္။ ခံတပ္ႏွစ္ ခုလုံးကို မင္းတုန္းမင္း၏ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားဦးေဆာင္လ်က္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးအင္ဂ်င္နီယာ ကိုမိုတိုပယ္ရီႏွင့္ အီတလီ လူမ်ိဳး အင္ဂ်င္နီယာမိုလီနာရီတို႕၏ အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာလူငယ္မ်ားက ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၃ ခုႏွစ္( ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္) တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေခ်ာင္ရယူလိုမႈကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ ခံတပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၃ ခုႏွစ္ကို ” အေခ်ာင္ႀကံစည္” ဟု မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။

မင္းလွခံတပ္သည္ အျပင္အလ်ား ၁၇၃ ေပ ၇ လက္မ၊ အနံ ၁၃၁ ေပ ၄ လက္မ ရွိၿပီး အတြင္းအလ်ားမွာ ၁၀၈ ေပ ၈ လက္မ၊ အနံ ၈၈ ေပ ၄ လက္မရွိသည္။ေၿမာက္ဘက္နံရံ အုတ္ရုိးအၿပင္တြင္ ဒုတိယအုတ္ရုိးတစ္ခုကာရံထားၿပီး အုတ္ရိုးႏွစ္ခုႀကား ေျမႀကီးမ်ားဖို႕ထားသည္။ မင္းလွခံတပ္၏ နံရံအထူသည္ ၁၇ ေပ ၃ လက္မရွိၿပီး အုတ္ရုိး အၿမင့္သည္ အတြင္းဘက္၌ ၂၃ ေပ ၅ လက္မ ႏွင့္ အၿပင္ဘက္၌ ၂၅ ေပ ၉ လက္မ ရွိသည္။ မင္းလွခံတပ္တြင္ တံခါးေပါက္ ၁၆ ေပါက္ႏွင့္ ေလွကားေလးစင္းတပ္ဆင္ထားသည္။ ခံတပ္ေအာက္ဘက္တြင္ စစ္သည္ မ်ားေနထုိင္ရန္ ႏွင့္ ရိကၡာမ်ားသုိေလွာင္ႏုိင္ရန္ အခန္းေပါင္း ၂၁ ခန္း ရွိရာ ခံတပ္အေရွ႕ဘက္ တြင္ ခုနစ္ ခန္း၊ အေနာက္ ဘက္တြင္ ေလးခန္း၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေျခာက္ခန္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေလးခန္းျဖစ္သည္။

မင္းလွခံတပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ မင္းလွၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ အင္းဖ်ားေဒသႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ လက္လန္ရြာ အနီးေနရာမ်ားတြင္ အုတ္မ်ားဖုတ္ခဲ့သည္။ထိုစဥ္က အုတ္ဖုတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားသည္ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။သဲမ်ားကို မင္းလွ၏ အထက္ပိုင္းရွိ ျမင္းက်ေတာင္ ကမ္းပါးမွ သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။မင္းလွ ခံတပ္ ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္သုံးစြဲခဲ့သည့္ အဂၤေတကို ထုံး၊သဲ၊ေရ၊ ထန္းလ်က္၊အုံတုံႏွင့္ကၽြဲေကာ္တို႕ကို ေမာင္းဆုံတြင္ ေစးပ်စ္လာသည္ အထိ ေထာင္းၿပီး နံရံမ်ားဆီသို႕ ပစ္ေပါက္ႀကည့္ကာ ကြာမက်မွသာ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ခံတပ္အေပၚရွိ စႀကၤ ံလမ္းသည္ ၂၁ ေပ ၆ လက္မ က်ယ္၀န္းလ်က္ ခံတပ္အေပၚေထာင့္ ေလးဘက္တြင္ စႀကၤလမ္းမွ စၾကၤအုတ္ရိုးေပၚသို႕ တက္ရန္ ေလွကားမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ယင္းအုတ္ရိုးေပၚတြင္ ကင္းေစာင့္ေနရာ ႏွင့္ အလံတိုင္ေနရာမ်ားရွိ သည္။ ခံတပ္၏ အေနာက္ဘက္ ၀င္ေပါက္ ၀ဲယာတြင္ ခံတပ္ေပၚသို႕ အေျမာက္မ်ားတင္သည့္ ဆင္ေျခေလ်ာလမ္းျပဳလုပ္ထားကာ ထိုဆင္ေျခေလ်ာလမ္းကို အသုံးျပဳ၍ ခံတပ္အတြင္းသို႕အေ၀းပစ္အေျမာက္မ်ား သယ္ေဆာင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၈ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္)တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပရင္ဒါဂတ္ဦးစီး ေသာ အဂံလိပ္စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ေအာက္ ၁၂ မိုင္ရွိ ဒဂုံေမာ္ေက်ာက္တိုင္ကိုေက်ာ္ျဖတ္၍ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ဆန္တက္လာခဲ့သည္။ထိုစဥ္က ဒဂုံေမာ္သည္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာပိုင္နယ္ေျမအတြင္းသို႕ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ျမန္မာတို႕က ဆီးႀကိဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ဆင္ေပါင္၀ဲ၊စစ္ေအာင္ခန္းခံတပ္တြင္ တပ္စြဲ ထားသည့္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဆင္ေပါင္၀ဲခံတပ္ကို ဗုံးမ်ား၊ အေျမာက္မ်ားႏွင့္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အင္အားမမွ်သျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာခဲ့ရၿပီးေနာက္ အဂံလိပ္တို႕သည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ျမန္မာမင္းပိုင္ “တုလႊတ္ယာဥ္ေက်ာ္” သေဘၤာကို သိမ္းပိုက္၍ သရက္ၿမိဳ႕နယ္သို႕ ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ဆင္ေပါင္၀ဲတပ္ကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ထူးေပါက္ ကတုတ္၊ မလြန္ ပန္းေဒါျပင္တပ္ႏွင့္ မင္းလွ ခံတပ္တြင္ တပ္စြဲ ထားသည့္ ျမန္မာတပ္မ်ားကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေပသည္။

၅။ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္

ေကြ႕ေခ်ာင္း ခံတပ္သည္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျမင္ကြန္းတုိက္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ လက္၀ဲဘက္ကမ္း၌ မင္းလွခံတပ္ ႏွင့္ဓားလြယ္ ခုတ္ အေနအထား တည္ရွိၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္း နဖူးမွ ၃၅ ေပ အကြာ၊ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ေပ ၄၅၀ ခန္႔ျမင့္ေသာ ေတာင္ ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ခံတပ္ တည္ရာကုန္း ကုိ တပ္ကုန္း ၊ ကူလီကုန္း ဟု ေခၚသည္။ ေထာင့္မွန္ စတုဂံပံု ေကြ႕ေခ်ာင္း ခံတပ္သည္ ေျမာက္မွ ေတာင္သုိ႔ အလ်ားေပ ၂၄၀ ၊ အနံ ၁၅၅ ေပရွိသည္။

ခံတပ္ကုိ ႏွစ္ ပိုင္း ခဲြထားကာ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကို တံတိုင္းအလုံကာရံထားသည္။ ယင္း တံတိုင္းတြင္ မီးေပါက္ ၈၆ ေပါက္ ရွိၿပီး ခံတပ္ေတာင္ ဘက္ ပိုင္းတြင္ အေျမာက္တင္ အုတ္႐ုိးစင္ျမင့္၊ အလံတုိင္စိုက္ထူသည့္ စင္ျမင့္၊ တပ္မွဴးအမိန္႔ေပးသည့္ စင္ျမင့္မ်ား ရွိသည္။ ေအာက္ တည့္တည့္တြင္ ခန္းမႀကီး တစ္ခုရွိၿပီး အထက္ႏွင့္ေအာက္ကို အုတ္ေလွကား တစ္ခုစီ ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ေျမတြင္း၌ လက္နက္ တုိက္ခန္းႏွစ္ခုျပဳလုပ္ထားရာ တစ္ခုမွာ လုိဏ္အတြင္း အေနာက္ဘက္ နံရံမွ ၀င္ရသည္။ က်န္ တစ္ခု သည္ အရာရွိမ်ား ႐ံုးခန္း၏ အေနာက္ တည့္တည့္တြင္ ရွိသည္။ လက္နက္ တုိက္ခန္းမ်ား အ၀အုတ္႐ုိးတြင္ တံခါး ႏွစ္ခု တပ္ ဆင္ ထားၿပီး အတြင္းဘက္ ခန္းမတစ္ခု၌ အခန္းကေလး တစ္ခုကို ငံု၍ ေဆာက္လုပ္ ထားသည္။ ထုိ အခန္း အတြင္းသုိ႔ အျပင္မွ ေလ ၀င္ ႏိုင္ရန္္ စီမံေဆာက္လုပ္ ထားသည္။

ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာ ရာဇ၀င္ႀကီးတြင္ ရန္သူ႕လက္သို႕ မင္းလွခံတပ္ႏွင့္ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္မ်ားက်ခဲ့ရပုံကို” မင္းလွခံၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံၿမိဳ႕မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ စစ္သည္တို႕က ၾကည္းအား၊ေရအားခ်ီတက္ စစ္ႏွစ္ဖက္ညႇပ္၍ ဗံုးအေျမာက္၊ ေသနတ္၊လက္နက္ တုိ႔ ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ၾကရာ ျပည္လံုးအံ့ ေလွသင္းဗုိလ္၊ေရြးႀကီး ေလွသင္းဗုိလ္ တို႔ကလည္း အေျမာက္ ေသနတ္၊လက္နက္မ်ား ႏွင့္ မီးေပါက္မုိးရြာ၏သုိ႔ ခုခံ ပစ္ ခတ္တုိက္ခိုက္သျဖင့္ အဂၤလိပ္ ၾကည္းေၾကာင္းတပ္မ်ား မတက္ႏိုင္ဘဲတန္႔၍ ေနၿပီးေနာက္ အထိ အခိုက္ အရွအနခံ၍ ၿမိဳ႕ေျခေရာက္ခ်ဥ္းကပ္လာသည္တြင္စစ္သည္ဗုိလ္ေျခ အင္အားခ်င္းမမွ်ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ရဲမက္ေတာ္ လူ ၇၀၀၊အေျမာက္လံုးေရ ၃၅ ႏွင့္တကြ မင္းလွခံၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ႀကီးကရေလသည့္အျပင္ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံၿမိဳ႕ကုိလည္း အဂၤလိပ္ စစ္သည္တို႔က ရေလ၏ ” ဟု ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ မင္းလွ ႏွင့္ ေကြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္မ်ားကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲျပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ျမန္မာတို႔သည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုစိုက္ခဲ့ၾကရာ ရန္သူ မ်ားေရေၾကာင္းမွ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္မလာႏိုင္ရန္အခ်က္အခ်ာ က်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခံတပ္ႀကီးမ်ားကိုတည္ ေဆာက္ခဲ့ၾက သည္။ ခံတပ္မ်ားကို ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္းမွရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆန္တက္လာမည့္ နယ္ခ်ဲ႕ရန္ ကို တိုက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ရတနာပုံေခတ္တြင္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံကို က်ဴးက်ာ္သူမ်ားကို ကာကြယ္မႈျပဳခဲ့သည့္ အေျခစိုက္ခံတပ္ မ်ားသည္ ျမန္မာ တို႕၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သူ႕ကၽြန္မခံလိုမႈတို႕ကို သက္ေသေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိေနေပသည္။

ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၉)
ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး(ဦးေမာင္ေမာင္တင္)

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၁၇ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇ ရက္ထုတ္
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ

Leave a Reply