၂၀ ရာစု တရုတ္ႏုိင္ငံအား ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့သူ (သုိ႔) ဥကၠဌႀကီးေမာ္

Posted on

ေရးသားသူ – Academy Page

ေမာ္စီတုံးသည္ ၂၀ -ရာစုေခတ္ တရုတ္နိင္ငံကို ၿပန္လည္ထူေထာင္သည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအား ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ကြယ္လြန္သည္အထိ အုပ္စိုးခဲ့သည္။ မာခ္ဝါဒ-လီနင္ဝါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူေရးသားခဲ့ေသာ သီအိုရီမ်ား၊ စစ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ယေန႔တြင္ ေမာ္ဝါဒဟု လူသိမ်ားသည္။

ငယ္ဘ၀

ေမာ္စီတံုး ကို ဟူနန္ၿပည္နယ္ Shaoshan ေဒသမွ ေက်းရြာငယ္ကေလးတြင္ ၁၈၉၃ – ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ -ရက္ေန ့အခ်ိန္က ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမားမိဘ မ်ားမွေမြးဖြားခဲ့သည္ ။ ၁၉၁၁ – ခုႏွစ္တြင္ ၿပည္နယ္ၿမိဳ ့ေတာ္ Changsha သို ့ေၿပာင္းေရႊ ့ခဲ့ၿပီး တရုတ္ၿပည္ လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္မေတာ္ သို ့၀င္ေရာက္စစ္မႈထမ္းခဲ့သည္ ။

၁၉၁၁ – ခုႏွစ္မွာပင္ တရုတ္ၿပည္လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ Qing dynasty မင္းဆက္အား ဖယ္ရွားနိင္ခဲ့ ကာ ေခတ္သစ္ တရုတ္နိင္ငံ ကိုစတင္ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ Changsha ေဒသ တြင္ ေနထိုင္စဥ္မွစတင္ကာ ကြန္ၿမဴနစ္ စာေပမ်ားကိုေလ့လာခဲ့ သည္ ။ ၁၉၁၈ – ခုႏွစ္တြင္ Changsha ၿမိဳ ့ရွိ ဟူနန္ဆရာၿဖစ္ေက်ာင္းမွ ဘြဲ ့ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တရုတ္ၿမိဳ ့ေတာ္ ပီကင္း သို ့ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ ပီကင္းတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္ ။

ေမာ္စီတံုးသည္ ထိုစာၾကည့္တိုက္တြင္ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ “ မာတ္စ္ ” နိင္ငံေရး ႏွင့္လူမွဳေရး အဖြဲ ့သို ့ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး “ မာတ္စ္ ” ကြန္ၿမဴနစ္ အယူ၀ါမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ ၁၉၁၉ – ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တရုတ္ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမႈ “ May Fourth Movement” အေရးအခင္းအခ်ိန္က လူအမ်ား စိတ္ခြန္အားတက္ၾကြေစသည့္ စာေပမ်ားကို ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ ပီကင္းတြင္ ပထမဇနီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Yang Kaihui ႏွင့္ေတြ ့ဆံုၿပီး လက္ထပ္ခဲ့သည္ ။

ၾသဇာပါ၀ါ ၿမင့္တက္လာၿခင္း

၁၉၂၀ – အခ်ိန္တြင္ေမာ္စီတံုးသည္ Changsha ေဒသ သို ့ၿပန္လာခဲ့ၿပီး ဟူနန္ ၿပည္နယ္၏ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ ၿပဳတ္က်ေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၂၁ – အခ်ိန္တြင္ သူသည္ရွန္ဟိုင္းေဒသ သို ့သြားေရာက္ကာ တရုတ္နိင္ငံ၏ “ မာတ္စ္ ” နိင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ Li Dazhao ၊ Chen Duxiu တို ့ႏွင့္ေတြ ့ဆံုကာ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ (CCP)” ဖြဲ ့စည္းထူေထာင္ေရး တင္ၿပေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။

ထို ့ေနာက္ေမာ္စီတံုးသည္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ပါတီ၏ဟူနန္ ဌာနခြဲကိုထူေထာင္ကာ အလုပ္သမားမ်ားကို စည္းရံုးၿပီး ၿပည္နယ္အစိုးရၿပဳတ္က်ေရး ဆန္ ့က်င္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္က တရုတ္နိင္ငံေၿမာက္ပိုင္းေဒသ အမ်ားအၿပား အား warlords ေခၚစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။

၁၉၂၃ – ခုႏွစ္တြင္ warlords မ်ားၿပဳတ္က်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ “ ဆြန္ယက္ဆင္” ေခါင္းေဆာင္သည့္ “ကူမင္တန္ ပါတီ”သည္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရုတ္ နိင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ “ ကူမင္တန္ပါတီ” ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗဟို ေကာ္မတီ တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း သူသည္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ၏ အဖြဲ ့၀င္အၿဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့သည္ ။

၁၉၂၅ – ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ သူ၏ဇာတိၿမိဳ ့Shaoshan တြင္ “ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ”ကို ဖြဲ ့ စည္းခဲ့သည္ ။ ၁၉၂၅ – ခုႏွစ္တြင္ “ ဆြန္ယက္ဆင္” ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ “ခ်န္ေကခ်ိတ္” မွာ ကူမင္တန္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ၁၉၂၆ – ခုႏွစ္တြင္ေမာ္စီတံုးသည္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ႏွင့္ ကူမင္တန္ ပါတီ ႏွစ္ခုလံုး၏ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အမွဳေဆာင္တဦးၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။

၁၉၂၇ – ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စီတံုးမွ “ဟူနန္ ၿပည္နယ္တြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္အဓိက အင္အားစုၿဖစ္သည္” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတခုကိုေရးသားခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ မာတ္စ္ အယူအဆ အရ အလုပ္သမား မ်ားသည္အဓိက အင္အားစုၿဖစ္သၿဖင့္ ေမာ္စီတံုး၏ အၿမင္အား “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ႏွင့္ ” ကူမင္တန္ ပါတီ” ႏွစ္ခုလံုးမွ လက္မခံ ၾကေပ ။

၁၉၂၇ – ခုႏွစ္တြင္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ႏွင့္ “ ကူမင္တန္ ပါတီ” ပူးေပါင္းမွဳအဆံုးသတ္ၿပီး ခြဲထြက္သြားခဲ့ကာ ကြန္ၿမဴနစ္လွဳပ္ရွားမႈ ေပၚပါက္လာခဲ့သည္ ။ ထိုအခါ ေမာ္စီတံုးသည္ ဟူနန္ၿပည္နယ္မွ လယ္သမားတပ္မ်ားကိုဦးေဆာင္ကာ ကူမင္တန္ တပ္မ်ားကိုဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုး၏ တပ္မ်ားစစ္ပြဲတခ်ဳိ႕ ေအာင္နိင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၂၉ – ခုႏွစ္တြင္ Jiangxi ၿပည္နယ္ရွိ ေတာင္တန္းေဒသ သို ့ၿပန္လာခဲ့သည္ ။ ထိုေဒသတြင္ ဆိုဗီယက္ တို ့၏အကူအညီၿဖင့္ Jiangxi Soviet အမည္ရ အေၿခစိုက္စခန္းတခုကိုထူေထာင္ခဲ့သည္ ။

ထို ့ေနာက္ေမာ္စီတံုးသည္ စစ္သည္မ်ားကို စုစည္းကာ Red Army ( တပ္နီ ) အမည္ရ ကြန္ၿမဴနစ္ ေၿပာက္က်ား စစ္တပ္ ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Zhu De ႏွင့္အတူ တပ္နီ တပ္ဖြဲ ့ကိုဦးေဆာင္ကာ လယ္သမားမ်ားကို စုစည္းၿပီး ကူမင္တန္တပ္မ်ားကို ဆန္ ့က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ။ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ေမာ္စီတံုး၏ ပထမဇနီးအား ကူမင္တန္ တပ္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး သတ္ၿဖတ္ခဲ့သည္ ။ ထို ့ေနာက္ Jiangxi ေဒသ ၌ ေနထိုင္စဥ္မွာပင္ ေမာ္စီတုန္းသည္ He Zizhen အမည္ရ ဒုတိယ ဇနီးကိုလက္ထပ္ယူခဲ့သည္ ။

၁၉၃၄ – ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ေကခ်ိပ္အစိုးရသည္ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားၾကီးစိုးရာ Jiangxi Soviet ေဒသ ကို၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို ့ထားခဲ့သည္ ။ ထိုအခါ ေမာ္စီတံုး ႏွင့္ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ” ခ်န္ေကရွိတ္” တပ္မ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းပိုက္ဆို ့မႈမ်ားကို
ေဖါက္ထြက္ကာ မိုင္ ၆၀၀ – ခန္ ့ေ၀းသည့္ တရုတ္နိင္ငံေၿမာက္ပိုင္း Shaanxi ၿပည္နယ္ Yan’an ၿမိဳ ့ အနီး ရွိကြန္ၿမဴနစ္ အေၿခစိုက္စခန္းထိခ်ီတက္ ဆႏၵၿပခဲ့ၾကသည္ ။ ထိုခ်ီတက္ရာလမ္းလမ္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ Zunyi ၿမိဳ ့၌ ရပ္နားကာ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ၏ အနာဂါတ္အား ကြန္ၿမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ ့ဆံုကာေဆြးေႏြးမႈျပဳခဲ့ၾကသည္ ။

Zunyi ကြန္ဖရင့္သည္ ေမာ္စီတံုး ဘ၀၏ အလွည့္အေၿပာင္းတခုၿဖစ္ၿပီး “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ၏ ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ထိုဆႏၵေဖၚထုတ္သည့္ ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ သည္ ၁၉၃၄ – ေအာက္တိုဘာလ မွ ၁၉၃၅ – ေအာက္တိုဘာလအထိ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီး တရုတ္သမိုင္းတြင္ Long March ဟုထင္ရွားသည္ ။ ထိုဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲအၿပီး ေမာ္စီတံုး၏ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးထြားလာခဲ့လာခဲ့သည္ ။

ေမာ္စီတံုးေခါင္းေဆာင္သည့္ ကြန္ၿမဴနစ္မ်ားသည္ Yan’an စခန္းမွေန၍ ၁၉၃၁ – အခ်ိန္က မန္ခ်ဴးမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈ ၊ ၁၉၃၇ – အခ်ိန္က ဂ်ပန္တို ့၏ က်ဴးေက်ာ္မႈ မ်ားကိုလည္း ခုခံ ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္ ။ ေနာက္ပိုင္း “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” သည္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို စည္းရံုးနိင္ခဲ့ကာ တပ္နီ (Red Army ) သည္လည္း တၿဖည္းၿဖည္းအင္အားၾကီးထြားလာခဲ့သည္ ။

၁၉၄၂ – အခ်ိန္တြင္ ေမာ္စီတံုးသည္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” မွ တခ်ိဳ ့လူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာသၿဖင့္ ပါတီတြင္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွဳကိုၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ Yan’an ၌ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း သူ၏ဇနီး He Zizhen ႏွင့္ ကြာရွင္းကာ သရုပ္ေဆာင္တဦးၿဖစ္သည့္ Lan Ping ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပန္သည္ ။

၁၉၄၅ – ခုႏွစ္ ဒုတိယကမ ၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္မ်ားစစ္ရံွဳးလက္နက္ခ်ခဲ့သၿဖင့္ တရုတ္ေၿမမွ ဂ်ပန္မ်ားဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ ။ ( ၁၉ -ရာစုအေစာပိုင္း အခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ပန္ တို ့သည္ တရုတ္တို ့ႏွင့္ စစ္ပြဲ ႏွစ္ၾကိမ္ဆင္ႏြဲကာ တရုတ္အေရွ ့ ဖက္ ေဒသ တခ်ဳိ႕ကို သိမ္းယူထားခဲ့ၾကသည္ ။) ထိုအခါ တရုတ္နိင္ငံတြင္ “ ကြန္ၿမဴနစ္စစ္တပ္” ႏွင့္ “ကူမင္တန္တပ္” စစ္ၿဖစ္ကာၿပည္တြင္းစစ္ ၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ၁၉၄၉ – ခုႏွစ္တြင္ လယ္သမားအမ်ားစု ေထာက္ခံမွရရွိထားသည့္
“ ကြန္ၿမဴနစ္တပ္နီ” မ်ားမွ “တရုတ္ၿဖဴကူမင္တန္” မ်ားကို အနိင္ရရွိခဲ့သည္ ။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ မန္ခ်ဴးရီးယားနယ္ကို ထိုးစစ္အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ၾကေလသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ကား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီးမွာ ေစ့စပ္၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေလသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ လူ ၆ သိန္းမၽွသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂ သန္းေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ေမာ္စီတုန္းက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေၾကညာလိုက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ မန္ခ်ဴးရီးယားျပည္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ မုကဒင္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီးေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရွး႐ႉခ်ီတက္လ်က္ ရွိၾကေလသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီး၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ကို သိမ္းပိုက္မိၾကၿပီး ျဖစ္၏။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ထဲသို႔ ေရာက္သည့္အခါ၌ကား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခုလုံးမွာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားၿပီးလၽွင္၊ ခ်န္ေကရွိတ္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေဖာ္မိုဆာ ကၽြန္းကေလးေပၚသို႔ ထြက္ေျပး ၾကရေလသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္လိုက္ၾကေလသည္။ ေမာ္စီတုန္းသည္ ဗဟိုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (သမၼတ) အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေလသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးကြန္ၿမဳနစ္တို ့သည္ ၁၉၄၉ – ခု ေအာက္တိုဘာ ၁ -ရက္ေန ့တြင္ ပီကင္းရွိ “တီယန္မင္ ရင္ၿပင္” ၌ တရုတ္နိင္ငံအား People’s Republic of China အၿဖစ္ ေၾကၿငာခဲ့ၾကသည္ ။

ဥကၠဌၾကီးေမာ္စီတံုး

ေမာ္စီတံုးေခါင္းေဆာင္သည့္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” သည္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲၿဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးကို အဆံုးသတ္နိင္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၏ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ကို ပံုတူကူးယူခဲ့သည္ ။ေမာ္စီတံုးသည္ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာေၿမမ်ားကိုမွ်ေ၀ခဲ့သည္ ။ လယ္ယာေၿမသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿခင္း ၊ အိုးအိမ္သစ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿခင္း ၊ ၿမိဳ ့ၾကီးမ်ားတြင္ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ၿခင္း စသည္တို ့ကို ညႊန္ၾကားေစခိုင္းခဲ့သည္ ။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွလည္း တရုတ္နိင္ငံအား အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့သည္ ။

ကုိရီးယားစစ္ပြဲ ( ၁၉၅၀-၁၉၅၃ ) အခ်ိန္က ေမာ္စီတံုးသည္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု၏ရန္သူၿဖစ္သည္ ။ ထိုကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း တရုတ္လူမ်ိဳး ၁ -သန္းခန္ ့ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ ေမာ္စီတံုး၏သား Mao Anying လဲပါ၀င္ခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ရန္သူမ်ား၀င္ေရာက္မွဳကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးသစၥာေဖါက္မ်ား ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမွဳမ်ားစြာကိုလည္းေၿဖရွင္းခဲ့ရသည္ ။

၁၉၅၇ – ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စီတံုးသည္ျပည္သူမ်ား၏အၿမင္မ်ား ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္ “Hundred Flowers” လႈပ္ရွားမွဳမ်ားကို ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၅၈ – ခုႏွစ္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စီမံကိန္းမ်ားကိုေဖၚေဆာင္ရန္ Great Leap Forward စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုး မွ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္နိင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးလာခဲ့သည္ဟု ေၾကၿငာခဲ့ေသာ္လဲ ၊ ေၾကၿငာခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းသည့္ေၾကၿငာခ်က္မ်ားသာၿဖစ္ခဲ့သည္ ။

ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း သီးႏွံ အထြက္က်ဆင္းကာ တရုတ္လူမ်ိဳးသန္းခ်ီမွာအစာေရ စာရွားပါးကာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ ။ ေမာ္စီတံုး၏ နိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား က်ရွံဳးလာခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း ေမာ္စီတံုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ဆက္လက္ရယူၿပီး သူလက္ေအာက္ေခါင္းေဆာင္ Peng Dehuai ကိုရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၆၆ – ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္စီတံုးသည္ Cultural Revolution ( ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ) အမည္ရ တရုတ္နိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ။

ေမာ္စီတံုးသည္ သူ၏နိင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ လူငယ္မ်ားကိုစုစည္းခဲ့သည္ ။ ျပည္သူမ်ားကို ကြန္ၿမဴနစ္ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာစာအုပ္စာေပ ၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားစြာ ၿဖင့္စည္းရံုးခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္လည္း ေမာ္စီတံုးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုၿပန္လည္ၿမွင့္တင္နိင္ၿခင္းမရွိဘဲ ၁၉၇၆ – ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ -ရက္ေန ့တြင္ “ ပါကင္ဆန္” ေရာဂါၿဖင့္ေသဆံုးခဲ့သည္ ။ ၁၉၇၇ – ခုႏွစ္ “တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ” ပါတီညီလာခံတြင္ ( ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္လွန္ေရး ) သည္ ေမာ္စီတံုးကြယ္လြန္သည့္ ၁၉၇၆ – ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကၿငာခဲ့သည္ ။

ေမာ္စီတံုးကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူ ့ေနရာအား ( တိန္ ့ေရွာင္ဖိန္ ) မွ ဆက္ခံခဲ့သည္ ။ ေမာ္စီတံုးသည္ Great Leap Forward ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး စသည့္ စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး ေဖၚေဆာင္မႈမ်ားတြင္ရွံဳးနိမ့္ခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ ေမာ္စီတံုးသည္ ဂ်ပန္ဆန္ ့က်င္ေရး တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူၿဖစ္ၿပီး ၊ တရုတ္နိင္ငံ ထူေထာင္သူတဦး အၿဖစ္ ၿပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မွဳ ကိုရရွိခဲ့သူၿဖစ္သည္ ။ တခ်ိဳ ့မွ ေမာ္စီတံုးသည္ လူမဆန္သူတဦး အၿဖစ္ရွဳၿမင္ၾကေသာ္လည္း ၊ သူ၏ၾသဇာ အာဏာ ႏွင့္ အရွိန္အ၀ါသည္ ၂၀ -ရာစုေခတ္ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အထင္ရွားဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ ။

ထို ့ေၾကာင့္တရုတ္နိင္ငံတြင္ သူ၏ အထိမ္းအမွတ္ အာဇာနည္ရုပ္ထုအား ပီကင္းရွိ “တီယန္မင္” ရင္ၿပင္တြင္ၿပဳလုပ္ကာ ဂုဏ္ၿပဳထားၾကသည္ ။

ေမာ္စီတုံးရဲ႕ ရုပ္အေလာင္း

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕အေလာင္းကို တာရွည္ခံေအာင္ ေဆးစီရင္ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျပသထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕အေလာင္းကို ေပက်င္းၿမိဳ႕ တီယန္မင္ ရင္ျပင္မွာ ရွိတဲ့ ေမာ္စီတုန္း အ မွတ္တရ ခန္းမထဲက မွန္ခန္း တစ္ခုထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕ အေလာင္းကို ေဖာ္မလင္နဲ႔ တျခား ထိန္းသိမ္းေရး အရည္ေတြထဲ စိမ္ၿပီး ထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ေမာ္စီတုန္းရဲ႕အေလာင္းကို အရည္ေတြထဲမွာ စိမ္ထားတာ မေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ ေမာ္စီတုန္းဂူဗိမာန္ကို ပိတ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အပူခ်ိန္နိမ့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကြန္တိန္နာတစ္ခုထဲမွာ အေလာင္းကိုထားၿပီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Academy Page

Leave a Reply