စူပါ ပါ၀ါ အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ အၾကီးမားဆုံး ေထာက္လွမ္းေရးစည္း က်ရႈံးမႈၾကီး ၉ ခု

Posted on

ေရးသားသူ – ကုိဇန္

ကမၻာတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေတာ္ဆုံး စစ္တပ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တည္ရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာင္ႏုိင္သူအၿပဳံးျဖင့္ ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အုိးနင္းခြက္နင္း ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဥပမာ၊ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးသည္ အာရပ္ေႏြဦးျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု မထင္မွတ္ခဲ့၊ မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ အားက်စဖြယ္ အျဖစ္ အျမဲတမ္းေနရာယူေနသည့္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီသည္ ဆယ္စုႏွစ္တုိင္း ကြဲခဲ့၊ လဲခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

၁) ပုလဲဆိပ္ကမ္းတုိက္ခုိက္ခံရမႈ

၁၉၄၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေလတပ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပုလဲဆိပ္ကမ္းကုိ လာေရာက္ဗုံးၾကဲခဲ့သည္။ လုံး၀အလစ္အငုိက္ျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္၊ ဂ်ာဗားကၽြန္းအေျခစုိက္ အေမရိကန္စစ္သံမွဴးကမူ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ဟာ၀ုိင္ယီ၊ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္မည့္ စစ္ေရးအၾကံအစည္ရွိေၾကာင္း တစ္ပတ္ၾကဳိတင္ၿပီး သံၾကဳိးရုိက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္၊ ထုိစဥ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနအသီးသီးတုိ႔သည္ ေလ်ာ့ရဲေနၾကသျဖင့္ ရန္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စုံသည့္၊ ေသသပ္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ား မရႏုိင္ခဲ့ေပ ။ စီအုိင္ေအကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအက္ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

၂ ) ၀က္ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ဆင္ေရး

၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ က်ဴးဘာျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ျဖင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံအၾကီးအကဲ ကတ္စထရုိကုိ ျဖဳတ္ခ်ရန္ စီအုိင္ေအက ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ စီမံခဲ့သည္။ ကမ္းမတက္ႏုိင္ခင္ က်ဴးဘားစစ္တပ္ က ႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စီအုိင္ေအသည္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံတြင္ ဆုိဗီယက္တုိ႔ ဒုံးပ်ံစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းကုိ အခ်ိန္မီမေထာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ဟုဆုိသည္။ က်ဴးဘား ဒုံးပ်ံအေရးအခင္း မျဖစ္ပြားခင္ တစ္လ အလုိမွ ယူတူ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃) တက္စစ္ဆင္ေရး

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ တက္အားလပ္ရက္တြင္ ဗီယက္ေကာင္းမ်ား အေမရိကန္စစ္တပ္ကုိ စတင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တက္စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းသုံးသပ္ခ်က္အရ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတုိ႔သည္ မ်ားစြာေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ အေလးမူခဲ့ဟု ဆုိသည္။

၄ ) ယုန္ကစ္ပူးစစ္ပြဲ

စီအုိင္ေအသည္ ၁၉၆၇ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးႏွင္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲကုိ ၾကဳိတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယုန္ကစ္ပူးစစ္ပြဲကုိမူ မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ပါ။

၅) အီရန္ေတာ္လွန္ေရး

အီရန္မွာ ရွားဘုရင္မျဖဳတ္ခ်ခင္ ေျခာက္လေလာက္အလုိ၊ ၁၉၇၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အီရန္မွာ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းကုိ မရွိဘူးဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ေနာက္ေျခာက္လတြင္ ရွားဘုရင္သည္ အေမရိကန္သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

၆) ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ အာဖဂန္က်ဴးေက်ာ္စစ္

၁၉၇၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာမွာ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက အာဖဂန္နစၥတန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ က်ဴးေက်ာ္ႏုိင္သည္ကုိ စီအုိင္ေအက မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္၊ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ စစ္ေရးအၾကီးအက်ယ္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟူေသာ သတိေပးခ်က္ကုိေတာ့ စီအုိင္ေအသည္ တင္ျပေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အာဇဂန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္လိမ့္မည္ဟူေတာ့ ေကာက္ခ်က္မဆြဲႏုိင္ခဲ့ေပ။

၇) ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲျခင္း

၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုျပဳိကြဲမည္ကုိ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။

၈ ) အိႏၵိယ ႏ်ဴကလီးယားဗုံးစမ္းသပ္ေပါက္ကြဲမႈ

၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အိႏိၵယသည္ ႏ်ဴကလီးယားဗုံးစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ စီအုိင္ေအသည္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ႏူကလိယာအစီအစဥ္ကုိ ေထာက္လွမ္းရန္ စီမံကိန္းလည္း စီအုိင္ေအတြင္ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ အိႏၵိယက ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ရန္ ေျခာက္နာရီအလုိတြင္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲႏုိင္သည္ဟူေသာ ဓာတ္ပုံအေထာက္အထားကုိမူ ရရွိခဲ့သည္။

၉) စက္တင္ဘာ ၁၁ တုိက္ခုိက္မႈ

အမ်ားသိသည့္အတုိင္း စက္တင္ဘာ ၁၁ တုိက္ခုိက္မႈက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဘယ္လုိမွ မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ေပ။ စီအုိင္ေအက အယ္ကုိင္ဒါလ္၊ ဘင္လာဒင္တုိ႔ကုိ စဥ္မျပတ္ ေထာက္လွမ္းေနသည့္ၾကားမွ စက္တင္ဘာ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အက္ဘီအုိင္ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ တုိက္ခုိက္မႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီအၾကား အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း အသက္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

The Ten Biggest American Intelligence Failures ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။

ရုိေသမႈျဖင့္
ကုိဇန္

Leave a Reply