မဟူရာေက်ာက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

မဟူရာသည္ က်စ္လ်စ္မာေၾကာေသာ ေက်ာက္သလင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေက်ာက္ေခါင္းမ်ား ထဲရွိ သဲစင္ထပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလၽွက္ရွိသည္။ မဟူရာေက်ာက္သည္ သံမဏိထက္ အနည္းငယ္ မာေသာ္လည္း သံမဏိထက္ ပိုဆတ္သည္။ မဟူရာသည္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ အစင္းမ်ားထင္လ်က္ ရွိသည့္ျပင္ ေသြးလိုက္ သည့္အခါ အလြန္အေရာင္ ေတာက္ေျပာင္လာႏိုင္သည္။ မဟူရာသည္ အမည္းေရာင္ဟု အမ်ားစုသိၾကေသာ္လည္း မဟူရာေက်ာက္တုိင္းေတာ့ အမည္းေရာင္မဟုတ္။ အခ်ိဳ႕မဟူရာ ေက်ာက္မ်ားသည္ အစင္းမ်ားျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ကား လုံးခ်င္း မီးခိုးေရာင္၊ အၫိုေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ သို႔ မဟုတ္ အမည္းေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ မဟူရာ ေက်ာက္မ်ားကို ယင္းတို႔တြင္ ေပၚထြက္ေနေသာ အေရာင္ကို လိုက္၍ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးၾကသည္။

မဟူရာေက်ာက္ ဒ႑ာရီ ႏွင့္ သမုိင္း

ဒ႑ာရီမ်ားတြင္ မာက်ဴရီ (Mercury) အမည္ရွိ နတ္သားမွ လူသားတို့အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ကမၻာတစ္ဝန္း ႀကဲျဖန္႔ခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျဖစ္သည္။(ရုိမန္တြင္ မာက်ဴရီဟုေခၚၿပီး ဂရိတြင္မႈ Hermes ဟုေခၚသည္) မာက်ဴရီ နတ္သားကို ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳလ္ နတ္သားဟူ၍ ဆိုသည္။ နတ္ေဒဝတာတို့၏ ေစတမန္ နတ္သားဟု လည္း ဆိုသည္။ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သည္။ အစြမ္းအစ ႀကီးမားသည္။ စြန့္စား သြားလာသူမ်ား၊ ကုန္သည္ စီးပြားေရး သမားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္သား ျဖစ္သည္။

ေျမြစေသာ အဆိပ္ရွိ သတၲဝါတုိ့အား ႏွိမ္နင္းသည္။ အသိဉာဏ္ ပညာ ျဖန့္ခ်ိေပးသည္။ သင္ၾကားေပးသည္။ စာေပေရးသားမႈ၊ အတြက္ခ်က္မႈ၊ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ တကြ အလြန္ ထက္ျမက္သည့္ ဂမီၻရ အတတ္ ပညာကို လူသားတို့အား ျဖန့္ခ်ိ သင္ၾကားေပးသည္ဟူ၍ ဆို၏။ ဤနတ္ဘုရားသည္ ၎၏ ကိုယ္ပြား အျဖစ္ မဟူရာ ေက်ာက္ကို ဖန္ဆင္းသည္။ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ တန္ခိုး စြမ္္းအင္တို့ကို မဟူရာ ေက်ာက္တြင္ ထံုကူးေစသည္။ ထို့ေနာက္ ကမၻာေျမ အႏွံ့ ၾကဲျဖန့္၍ ထိုက္သူတို့ကို ရရွိေစသည္ဟု ဆို၏။

ေရွးသေရာ အခါကShaman ဟူေသာ အမည္ခံယူသည့္ နတ္ဆရာမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ဂမၻီရ အတတ္မ်ား၊ ေဆးဝါး ကုသျခင္းမ်ား တတ္ေျမာက္ ကြ်မ္းက်င္သည္။ နတ္ေဒဝတာ တို့ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္။ ေဆးဝါးကုသျခင္း၊ ေရွ့ျဖစ္ေဟာေျပာျခင္း၊ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ လူ့ေလာကတြင္ လွည့္လည္ သြားလာေနသည္။ ၎တို့ထံတြင္ အၿမဲေဆာင္ေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္သည္ကား မဟူရာ ေက်ာက္ပင္ျဖစ္၏။ ၎ေက်ာက္ျဖင့္ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုသည္။ ေျမြ၊ ကင္း စေသာ သတၲဝါမ်ား၏ အဆိပ္ေဘးရန္မွ ေျပေပ်ာက္ေစ၏။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒ႑ာရီအသီးသီးတြင္ Alaska တြင္ Shaman မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဂမီၻရ ေလာကတြင္ ထိပ္တန္းေနရာမွ လႊမ္းမိုးထားသည့္ ၁၅ ရာစု အဆံုးပို္င္းမွ ပညာရွင္ႀကီး Agippa ၏ အဆို အမိန့္တြင္ကား ဗုဒၶဟူးေန့ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ မဟူရာ ေက်ာက္စိမ္ထားသည့္ ေရဝင္ကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ရွိေသာ စြမ္းပကားမ်ား တိုးပြားႏိုင္သည္။ ထူးျခားသည့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယေန့ထက္တိုင္ အေနာက္တုိင္းမွ ဂမီၻရ ပညာရွင္ တုိင္းသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္တိုင္းတြင္ မဟူရာ ေက်ာက္ကို ေရစိမ္၍ ေသာက္သံုးၾကသည္ဟု Agippa ကပင္ဆိုျပန္သည္။

ထြက္ရွိေသာေနရာမ်ား ႏွင့္ မဟူရာအမ်ဳိးအစားမ်ား

မဟူရာေက်ာက္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္ အေမရိကတိုက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေက်ာက္က်င္းမ်ားမွ တူးေဖာ္ရရွိၾကသည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ အိုင္ဒါ-အိုဗာစတိုင္းခ႐ိုင္သည္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကပင္ မဟူရာေက်ာက္ေသြးျခင္းႏွင့္ အေရာင္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာဌာန ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မဟူရာေက်ာက္အေရာင္ဆိုနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တိုးတက္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝတ္ဆင္ေသာ မဟူရာေက်ာက္မ်ားကို ႀကိဳက္ရာအေရာင္ရေအာင္ ဆိုးယူၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ မဟူရာေက်ာက္မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္တြင္ တူးေဖာ္ရရွိ၍ ပို႔တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္ေသြးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

မဟူရာကို ဆံထိုး၊ ရင္ထိုး၊ စကၠဴျဖတ္ဓား၊ မင္အိုးတင္ခုံႏွင့္ တံဆိပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အမ်ားအျပား အသုံးျပဳၾကသည္။ မဟူရာေက်ာက္သည္ မာသည့္ျပင္ အက္ဆစ္ မစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ေထာင္းရန္ႏွင့္ ေရာစပ္ ရန္အတြက္ ဆုံႏွင့္ က်ည္ေပြ႕မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳၾက ေလသည္။

မဟူရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ မဟူရာျဖဴသည္လည္း ေက်ာက္သလင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ အာရွမိုင္းနာ ေဒသ၊ ဗီသင္းနီးယားနယ္၊ ကယ္လဆီဒြန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ မဟူရာျဖဴ ေက်ာက္က်င္းတစ္ခု ရွိသည္။ အျခားမဟူရာျဖဴ ေက်ာက္က်င္း မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေကာ္လိုရားဒို ျပည္နယ္မ်ား၊ အိုက္စလန္ကၽြန္းႏွင့္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ စေကာ့တလန္ျပည္တို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။

မဟူရာျဖဴသည္ ဟိုဘက္ သည္ဘက္ တိုး႐ိုေပါက္ မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမင္ႏိုင္လုနီးပါးမွ ၾကည္လင္၍ အဝိုင္း စက္ကေလးမ်ား မႈန္မႈန္ပါရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မဟူရာျဖဴမ်ားတြင္ လွပေသာ အေရာင္အစက္ကေလးမ်ား ပါရွိသည္။ မဟူရာၫိုသည္လည္း ေက်ာက္သလင္းမ်ိဳးျဖစ္၍ လက္စြပ္ႏွင့္ အျခားဆင္ျမန္းရန္ ဝတ္စားတန္ဆာမ်ားတြင္ ထည့္၍ ဆင္ယင္ၾကသည္။

မဟူရာၫိုကို အိႏၵိယ၊ ပယ္လက္စတိုင္၊ အာေရဗ်၊ ဘရာဇီး၊ ဥ႐ုေဂြး၊ စေကာ့ တလန္ႏွင့္ အယ္ယာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားတြင္ အေပါဆုံး ရတနာ တစ္ခုျဖစ္၍ ေသြးရာ၌ အျပားလိုက္ေသြးတတ္ၾကသည္။ အခုံး၊ အခြက္ ျဖစ္ေအာင္လည္း ေသြးၾကသည္။

မဟူရာနီသည္လည္း ေက်ာက္သလင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မ်ားရွိ ေက်ာက္က်င္းမ်ားမွ တူးေဖာ္ရရွိသည္။ လက္စြပ္ လက္ေကာက္မ်ားတြင္ ထည့္၍ ဆင္ယင္ၾကသည္။ မဟူရာနီ ကို တစ္ခါတစ္ရံ အဝါ၊ အၫို၊ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ေအာင္ဆိုး၍ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေရွးလူမ်ားသည္ မဟူရာနီကို လက္နက္ႏွင့္ ပေယာဂေဘးမွ အကာအကြယ္ ေပးေသာ အေဆာင္အျဖစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။

မဟူရာေက်ာက္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား

မဟူရာ ေက်ာက္သည္ လူသားတို့တြင္ က်ေရာက္သည့္ မေကာင္းေသာ အည့ံအဆိုးမ်ားကို ပ်က္ျပယ္ေစ သည္။ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ရႈပ္၊ စိတ္ဓာတ္ က်ေနသူမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုေသာ အခက္အခဲ၊ အေႏွာင့္ အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါမ်ားတြင္ မဟူရာ ေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ေဆာင္ယူျခင္းျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရေသာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ေရွးကာလမွသည္ ယခုထက္တိုင္ မဟူရာေက်ာက္သည္ လူသားတို့ကို ဒုကၡေပးတတ္သည့္ အႏၲရာယ္ဆိုး၊ ေဘးဆိုးမ်ားကို ဖက္ရွား ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဝတ္ဆင္ ေဆာင္ယူထားသူ အေပၚတြင္ က်ေရာက္ေစမည့္ ဒုကၡ အႏၲရာယ္တို့ကို တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး ကာကြယ္ေပးသည္။ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား ပူးကပ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစသည္ဟု ဆိုသည္။

မဟူရာ ေက်ာက္သည္ လူသားတို့အား ေအာင္ႏိုင္ျခင္းနွင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းတို့ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ ဟု ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဂမၻီရ ပညာရွင္ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ Agate is the stone which produce Victory and Wealth ဟူ၍ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေရးသားထားသည္။ ေရွးေခတ္ကာလမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ မဟူရာ ေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ျခင္း ျပဳသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Pcace) ႏွင့္ စိုးမိုးႏိုင္ျခင္း (Power) ကို ရရွိႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ လွ်ိဳ့ဝွက္မႈအျပည့္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဟု ဆိုသည္။ ရသင့္ရထိုက္သူ၊ ပိုင္ဆိုင္သင့္သူကိုမွ ပိုင္ဆိုင္ေစသည္ဟုလည္း ဆိုျပန္သည္။

မဟူရာေက်ာက္ကို ဘယ္လုိ၀တ္ဆင္မလဲ

မဟူရာ အမည္းႏွင့္ မဟူရာ အျဖဴဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးကို တြဲစပ္၍ ေရႊႏွင့္ ကြင္းကာ ဝတ္ဆင္က ထူးထူးျခားျခား စီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊ အလိုရွိရာ ျပည့္ဝ အဆင္ေျပေစျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ အျဖဴေရာင္ မဟူရာသည္ ေရွ့ေရး အား ႀကိဳတင္ သိေစျခင္း။ မေကာင္းေသာ ေဘးဆိုးတို့ကို ဖက္ရွားျခင္း၊ အနက္ေရာင္ မဟူရာသည္ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားျခင္းႏွင့္ နက္နဲေသာ အတတ္ပညာ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းအားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းရွိေပရာ ၎ ႏွစ္မ်ိဳး တြဲစပ္ ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ အလြန္ ထူးျခားျခင္းကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။

မဟူရာေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ေသာအခါ နားကပ္၊ ဆြဲႀကိဳး၊ လက္ေကာက္၊ ရင္ထိုးတို့အျဖစ္ ဝတ္ဆင္က မည္သို့ ဝတ္ဆင္ရမည္ ဟူေသာ ဥပေဒသမရွိ၊ ႏွစ္သက္လို ဝတ္ဆင္ႏုိင္သည္။ လက္စြပ္အျဖစ္ ဝတ္ဆင္က အမ်ိဳးသားတို့သည္ လက္ညွိဳးတြင္သာ ဝတ္ရမည္။ ဘယ္၊ ညာႏွစ္ဖက္ ႏွစ္သက္ရာေရြး၍ ဝတ္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လက္သန္းတြင္သာ ဝတ္ရမည္။ မဟူရာေက်ာက္ကို အျခားေသာ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ စီျခယ္၍ ဝတ္ရန္ မသင့္။ သီးသန့္ ေရြးခ်ယ္ ဝတ္သင့္သည္။ မဟူရာေက်ာက္ကို လက္စြပ္အျဖစ္ ဝတ္ဆင္က မိမိလက္သန္း၏ လက္သည္းခြံ ထက္ႀကီးေသာ အရြယ္အစားကို ေရႊႏွင့္ ကြင္း၍ ဝတ္ရမည္။

အစိမ္းေရာင္ အဝတ္အစားႏွင့္ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္က လာဘ္လာဘ ရႊင္ပ်မည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္းမည္၊ ဥစၥာဓန တိုးပြားမည္ ဟုဆိုသည္။
အညိဳေရာင္ အဝတ္အစား ႏွင့္ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္က လုပ္သမွ် အလံုးစံုေအာင္ျမင္မည္။ ထက္ျမက္စြာအစြမ္းျပႏိုင္ၿပီး အလိုရွိရာ ျပည့္စံုမည္။
အျပာေရာင္ အဝတ္အထည္ဝ တ္ဆင္က စန္းပြင့္ျခင္း၊ ပီယဓာတ္ ေကာင္းျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို့ ရရွိေစမည္။

အနီေရာင္ႏွင့္ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္က ေျပာေရးဆိုေရးတို့တြင္ အမိန့္ၾသဇာ တည္ၿမဲျခင္း၊ ရန္အတိုက္ အခံတို့အား ဖက္ရွား ႏိုင္ျခင္းရွိမည္။
အနက္ေရာင္ ဝတ္ဆင္က အမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။
ထို့ေၾကာင့္ မဟူရာ ေက်ာက္ကို ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ သာမန္ အက်ိဳးဆက္ေကာင္း ရွိေစျခင္းအျပင္ မိမိဆင္ ယင္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ား၏ အေရာင္အေသြးအလိုက္ ထူးျခားေသာ စြမ္းပကား မ်ားကိုပါ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ ၈ ႏွင့္
ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို ဘယ္လို ဆင္ျမန္းမလဲ…. စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္သည္။

———————-

မဟူရာကျောက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

မဟူရာသည် ကျစ်လျစ်မာကြောသော ကျောက်သလင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျောက်ခေါင်းများ ထဲရှိ သဲစင်ထပ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ မဟူရာကျောက်သည် သံမဏိထက် အနည်းငယ် မာသော်လည်း သံမဏိထက် ပိုဆတ်သည်။ မဟူရာသည် အရောင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် အစင်းများထင်လျက် ရှိသည့်ပြင် သွေးလိုက် သည့်အခါ အလွန်အရောင် တောက်ပြောင်လာနိုင်သည်။ မဟူရာသည် အမည်းရောင်ဟု အများစုသိကြသော်လည်း မဟူရာကျောက်တိုင်းတော့ အမည်းရောင်မဟုတ်။ အချို့မဟူရာ ကျောက်များသည် အစင်းများဖြစ်၍ အချို့ကား လုံးချင်း မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်၊ သို့ မဟုတ် အမည်းရောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့ မဟူရာ ကျောက်များကို ယင်းတို့တွင် ပေါ်ထွက်နေသော အရောင်ကို လိုက်၍ အမည်အမျိုးမျိုး ပေးကြသည်။

မဟူရာကျောက် ဒဏ္ဍာရီ နှင့် သမိုင်း

ဒဏ္ဍာရီများတွင် မာကျူရီ (Mercury) အမည်ရှိ နတ်သားမှ လူသားတို့အား လက်ဆောင်အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကြဲဖြန့်ခဲ့သော ကျောက်မျက် ရတနာဖြစ်သည်။ (ရိုမန်တွင် မာကျူရီဟုခေါ်ပြီး ဂရိတွင်မှု Hermes ဟုခေါ်သည်)မာကျူရီ နတ်သားကို ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုလ် နတ်သားဟူ၍ ဆိုသည်။ နတ်ဒေဝတာတို့၏ စေတမန် နတ်သားဟု လည်း ဆိုသည်။ ဉာဏ်ပညာ ထက်မြက်သည်။ အစွမ်းအစ ကြီးမားသည်။ စွန့်စား သွားလာသူများ၊ ကုန်သည် စီးပွားရေး သမားများကို စောင့်ရှောက်သော နတ်သား ဖြစ်သည်။ မြွေစသော အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါတို့အား နှိမ်နင်းသည်။ အသိဉာဏ် ပညာ ဖြန့်ချိပေးသည်။ သင်ကြားပေးသည်။ စာပေရေးသားမှု၊ အတွက်ချက်မှု၊ ဆေးဝါးကုသမှုနှင့် တကွ အလွန် ထက်မြက်သည့် ဂမ္ဘီရ အတတ် ပညာကို လူသားတို့အား ဖြန့်ချိ သင်ကြားပေးသည်ဟူ၍ ဆို၏။ ဤနတ်ဘုရားည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပွား အဖြစ် မဟူရာ ကျောက်ကို ဖန်ဆင်းသည်။ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် တန်ခိုး စွမ်းအင်တို့ကို မဟူရာ ကျောက်တွင် ထုံကူးစေသည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာမြေ အနှံ့ ကြဲဖြန့်၍ ထိုက်သူတို့ကို ရရှိစေသည်ဟု ဆို၏။

ရှေးသရော အခါကShaman ဟူသော အမည်ခံယူသည့် နတ်ဆရာများသည် ထူးခြားသော ဂမ္ဘီရ အတတ်များ၊ ဆေးဝါး ကုသခြင်းများ တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သည်။ နတ်ဒေဝတာ တို့နှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှု ရှိသည်။ ဆေးဝါးကုသခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်ဟောပြောခြင်း၊ မကောင်းဆိုးဝါးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် လူ့လောကတွင် လှည့်လည် သွားလာနေသည်။ ၎င်းတို့ထံတွင် အမြဲဆောင်လေ့ရှိသော ကျောက်သည်ကား မဟူရာ ကျောက်ပင်ဖြစ်၏။ ၎င်းကျောက်ဖြင့် အနာရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ကုသည်။ မြွေ၊ ကင်း စသော သတ္တဝါများ၏ အဆိပ်ဘေးရန်မှ ပြေပျောက်စေ၏။ အထူးသဖြင့် အနောက် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ ဒဏ္ဍရီအသီးသီးတွင် Alaska တွင် Shaman များ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

ဂမ္ဘီရ လောကတွင် ထိပ်တန်းနေရာမှ လွှမ်းမိုးထားသည့် ၁၅ ရာစ ုအဆုံးပ်ိုင်းမှ ပညာရှင်ကြီး Agippa ၏ အဆို အမိန့်တွင်ကား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် နေထွက်ချိန်တွင် မဟူရာ ကျောက်စိမ်ထားသည့် ရေဝင်ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိသော စွမ်းပကားများ တိုးပွားနိုင်သည်။ ထူးခြားသည့် ကံကောင်းခြင်းများ ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယနေ့ထက်တိုင် အနောက်တိုင်းမှ ဂမ္ဘီရ ပညာရှင် တိုင်းသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တိုင်းတွင် မဟူရာ ကျောက်ကို ရေစိမ်၍ သောက်သုံးကြသည်ဟု Agippa ကပင်ဆိုပြန်သည်။

ထွက်ရှိသောနေရာများ နှင့် မဟူရာအမျိုးအစားများ
မဟူရာကျောက်များကို များသောအားဖြင့် တောင် အမေရိကတိုက် ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် ဥရုဂွေးနိုင်ငံတို့ရှိ ကျောက်ကျင်းများမှ တူးဖော်ရရှိကြသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အိုင်ဒါ-အိုဗာစတိုင်းခရိုင်သည် နှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင် မဟူရာကျောက်သွေးခြင်းနှင့် အရောင်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ရာဌာန ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်အလုပ်သမားများသည် မဟူရာကျောက်အရောင်ဆိုနည်း အမျိုးမျိုးကို တိုးတက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမျိုးသမီးများ ဝတ်ဆင်သော မဟူရာကျောက်များကို ကြိုက်ရာအရောင်ရအောင် ဆိုးယူကြ သည်။ အချို့ မဟူရာကျောက်များကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်တွင် တူးဖော်ရရှိ၍ ပို့တလန်မြို့တွင် ကျောက်သွေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

မဟူရာကို ဆံထိုး၊ ရင်ထိုး၊ စက္ကူဖြတ်ဓား၊ မင်အိုးတင်ခုံနှင့် တံဆိပ်များ ပြုလုပ်ရာ၌ အများအပြား အသုံးပြုကြသည်။ မဟူရာကျောက်သည် မာသည့်ပြင် အက်ဆစ် မစားနိုင်သောကြောင့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ထောင်းရန်နှင့် ရောစပ် ရန်အတွက် ဆုံနှင့် ကျည်ပွေ့များ ပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုကြ လေသည်။

မဟူရာ အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် မဟူရာဖြူသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ အာရှမိုင်းနာ ဒေသ၊ ဗီသင်းနီးယားနယ်၊ ကယ်လဆီဒွန်မြို့အနီးတွင် မဟူရာဖြူ ကျောက်ကျင်းတစ်ခု ရှိသည်။ အခြားမဟူရာဖြူ ကျောက်ကျင်း များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် နှင့် ကော်လိုရားဒိုး ပြည်နယ်များ၊ အိုက်စလန်ကျွန်းနှင့် ဗြိတိန် နိုင်ငံ စကော့တလန်ပြည်တို့တွင် တွေ့ရသည်။

မဟူရာဖြူသည် ဟိုဘက် သည်ဘက် တိုးရိုပေါက် မမြင်နိုင်သော်လည်း မြင်နိုင်လုနီးပါးမှ ကြည်လင်၍ အဝိုင်း စက်ကလေးများ မှုန်မှုန်ပါရှိသည်။ အချို့မဟူရာဖြူများတွင် လှပသော အရောင်အစက်ကလေးများ ပါရှိသည်။ မဟူရာညိုသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုးဖြစ်၍ လက်စွပ်နှင့် အခြားဆင်မြန်းရန် ဝတ်စားတန်ဆာများတွင် ထည့်၍ ဆင်ယင်ကြသည်။ မဟူရာညိုကို အိန္ဒိယ၊ ပယ်လက်စတိုင်၊ အာရေဗျ၊ ဘရာဇီး၊ ဥရုဂွေး၊ စကော့ တလန်နှင့် အယ်ယာနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည်။ ယင်းသည် ကျောက်မျက်ရတနာများတွင် အပေါဆုံး ရတနာ တစ်ခုဖြစ်၍ သွေးရာ၌ အပြားလိုက်သွေးတတ်ကြသည်။ အခုံး၊ အခွက် ဖြစ်အောင်လည်း သွေးကြသည်။

မဟူရာနီသည်လည်း ကျောက်သလင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တောင်အမေရိကတိုက်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ များရှိ ကျောက်ကျင်းများမှ တူးဖော်ရရှိသည်။ လက်စွပ် လက်ကောက်များတွင် ထည့်၍ ဆင်ယင်ကြသည်။ မဟူရာနီ ကို တစ်ခါတစ်ရံ အဝါ၊ အညို၊ သို့မဟုတ် အဖြူရောင် ဖြစ်အောင်ဆိုး၍ အသုံးပြုကြသည်။ ရှေးလူများသည် မဟူရာနီကို လက်နက်နှင့် ပယောဂဘေးမှ အကာအကွယ် ပေးသော အဆောင်အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

မဟူရာကျောက်နှင့် ယုံကြည်မှုများ

မဟူရာ ကျောက်သည် လူသားတို့တွင် ကျရောက်သည့် မကောင်းသော အညံ့အဆိုးများကို ပျက်ပြယ်စေ သည်။ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်ဓာတ် ကျနေသူများ၊ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသော အခက်အခဲ၊ အနှောင့် အယှက်များနှင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရသောအခါများတွင် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဆောင်ယူခြင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ရသော စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဆိုသည်။

ရှေးကာလမှသည် ယခုထက်တိုင် မဟူရာကျောက်သည် လူသားတို့ကို ဒုက္ခပေးတတ်သည့် အန္တရာယ်ဆိုး၊ ဘေးဆိုးများကို ဖက်ရှား နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဝတ်ဆင် ဆောင်ယူထားသူ အပေါ်တွင် ကျရောက်စေမည့် ဒုက္ခ အန္တရာယ်တို့ကို တိုက်ပွဲဝင်ပြီး ကာကွယ်ပေးသည်။ ဝိညာဉ်ဆိုးများ ပူးကပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသည်ဟု ဆိုသည်။

မဟူရာ ကျောက်သည် လူသားတို့အား အောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် ဟု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဂမ္ဘီရ ပညာရှင် အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ Agate is the stone which produce Victory and Wealth ဟူ၍ ကျမ်းဂန်များတွင် ရေးသားထားသည်။ ရှေးခေတ်ကာလမှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်းများ၊ သူတော်စင်များသည် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း ပြုသည်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း (Pcace) နှင့် စိုးမိုးနိုင်ခြင်း (Power) ကို ရရှိနိုင်သော ကျောက်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ လျှို့ဝှက်မှုအပြည့် လွှမ်းမိုးနေသော ကျောက်မျက် ရတနာဟု ဆိုသည်။ ရသင့်ရထိုက်သူ၊ ပိုင်ဆိုင်သင့်သူကိုမှ ပိုင်ဆိုင်စေသည်ဟုလည်း ဆိုပြန်သည်။

မဟူရာကျောက်ကို ဘယ်လိုဝတ်ဆင်မလဲ

မဟူရာ အမည်းနှင့် မဟူရာ အဖြူအရောင်နှစ်မျိုးကို တွဲစပ်၍ ရွှေနှင့် ကွင်းကာ ဝတ်ဆင်က ထူးထူးခြားခြား စီးပွားတိုးတက်ခြင်း၊ အလိုရှိရာ ပြည့်ဝ အဆင်ပြေစေခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ အဖြူရောင် မဟူရာသည် ရှေ့ရေး အား ကြိုတင် သိစေခြင်း။ မကောင်းသော ဘေးဆိုးတို့ကို ဖက်ရှားခြင်း၊ အနက်ရောင် မဟူရာသည် အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းနှင့် နက်နဲသော အတတ်ပညာ ထက်မြက်သော ဉာဏ်စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိပေရာ ၎င်း နှစ်မျိုး တွဲစပ် ဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အလွန် ထူးခြားခြင်းကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။

မဟူရာကျောက်ကို ဝတ်ဆင်သောအခါ နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ လက်ကောက်၊ ရင်ထိုးတို့အဖြစ် ဝတ်ဆင်က မည်သို့ ဝတ်ဆင်ရမည် ဟူသော ဥပဒေသမရှိ၊ နှစ်သက်လို ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ လက်စွပ်အဖြစ် ဝတ်ဆင်က အမျိုးသားတို့သည် လက်ညှိုးတွင်သာ ဝတ်ရမည်။ ဘယ်၊ ညာနှစ်ဖက် နှစ်သက်ရာရွေး၍ ဝတ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် လက်သန်းတွင်သာ ဝတ်ရမည်။ မဟူရာကျောက်ကို အခြားသော ကျောက်များနှင့် စီခြယ်၍ ဝတ်ရန် မသင့်။ သီးသန့် ရွေးချယ် ဝတ်သင့်သည်။ မဟူရာကျောက်ကို လက်စွပ်အဖြစ် ဝတ်ဆင်က မိမိလက်သန်း၏ လက်သည်းခွံ ထက်ကြီးသော အရွယ်အစားကို ရွှေနှင့် ကွင်း၍ ဝတ်ရမည်။

အစိမ်းရောင် အဝတ်အစားနှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က လာဘ်လာဘ ရွှင်ပျမည်။ ငွေကြေး ကံကောင်းမည်၊ ဥစ္စာဓန တိုးပွားမည် ဟုဆိုသည်။
အညိုရောင် အဝတ်အစား နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က လုပ်သမျှ အလုံးစုံအောင်မြင်မည်။ ထက်မြက်စွာအစွမ်းပြနိုင်ပြီး အလိုရှိရာ ပြည့်စုံမည်။
အပြာရောင် အဝတ်အထည်ဝ တ်ဆင်က စန်းပွင့်ခြင်း၊ ပီယဓာတ် ကောင်းခြင်း၊ လူချစ်လူခင် ပေါများခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ ရရှိစေမည်။

အနီရောင်နှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်က ပြောရေးဆိုရေးတို့တွင် အမိန့်ဩဇာ တည်မြဲခြင်း၊ ရန်အတိုက် အခံတို့အား ဖက်ရှား နိုင်ခြင်းရှိမည်။
အနက်ရောင် ဝတ်ဆင်က အများအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိမည်။ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မဟူရာ ကျောက်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် သာမန် အကျိုးဆက်ကောင်း ရှိစေခြင်းအပြင် မိမိဆင် ယင်သော အဝတ်အထည်များ၏ အရောင်အသွေးအလိုက် ထူးခြားသော စွမ်းပကား များကိုပါ ရရှိနိုင်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၈ နှင့်
ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏ ကျောက်မျက်ရတနာကို ဘယ်လို ဆင်မြန်းမလဲ…. စာအုပ်မှကောက်နုတ်သည်။

Leave a Reply