ႀကဳိးစားပါလွ်က္ မေအာင္ျမင္သည့္အခါ ဒီယင္ေကာင္ကို သတိရပါ

Posted on

လမ္းမသိေသာယင္ေကာင္

မီလ္ခေရာ့(ဖ)စားေသာက္ဆိုင္၏ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ထိုင္ေနသည္။ စားေသာက္ဆိုင္က တိုရြန္တိုၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ တစ္နာရီခရီးေလာက္မွာရွိေနသည္။ ထင္းရွဴးပင္မ်ားၾကားမွာ ပုန္းလွ်ဳိးတည္ရွိသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာေနရာကေလး။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ သံုးေလးေပအကြာေလာက္မွာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေမာတေကာႀကိဳးပမ္းရုန္းကန္ေနသံတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္ၾကားေနရသည္။ ယင္ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကိုေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားေနျခင္းပင္။ သူ႔ခႏၶာကိုယ္၌ ၾကြင္းက်န္သမွ် စြမ္းအားကို ျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိသည့္ သည္အေရးကိစၥႀကီးအတြက္ သူျဖဳန္းတီးေနသည္။

ညံသထက္ညံလာသည့္ေတာင္ပံခတ္သံက ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ယင္ေကာင္၏ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ကိုေဖာ္ျပေနသည္။ ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည့္ထက္ သည့္ထက္ ပိုႀကိဳးစား ဟူေသာ လံု႔လ၀ါဒလမ္းစဥ္။ သို႔ေသာ္ ေလာေလာဆယ္ သည္လမ္းစဥ္က အလုပ္မျဖစ္ေပ။

အသည္းအသန္ ကမူးရွဴးထိုး ႀကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ လြတ္လမ္းေပၚမလာ။ ရွင္သန္မည့္အလားအလာလည္း စိုးစဥ္းမွ်မျမင္ရ။ စင္စစ္မစဥ္းမစား အားထုတ္ေနမႈေၾကာင့္ပင္ သည္ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္းမွ သူထြက္မရျခင္းျဖစ္သည္။ သူမည္မွ်ပင္ ပို၍.ပို၍ အားထုတ္ရုန္းကန္ေသာ္လည္း ျပတင္းမွန္ခ်ပ္ကိုကား ေဖာက္ထြက္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္ေကာင္ေလးကေတာ့ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ အသက္ပင္ေသေသဟူေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးျဖင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ အားထုတ္ရုန္းကန္သြားရန္ သႏိၷ႒ာန္ခိုင္မာလ်က္ ရွိေနသည္။ ၀မ္းနည္းစရာပင္ ယင္ေကာင္၏ဘ၀နိဂံုးကို သိျမင္ေနရသည္။သူသည္ သည္ျပတင္းေပါက္ေဘာင္ေပၚ၌ပင္ ေသပြဲ၀င္ရမွာေသခ်ာလ်က္ရွိသည္။

စင္စစ္အခန္း၏တစ္ဖက္ျခမ္းသည္ မွန္ျပတင္းမွ ေျခဆယ္လွမ္းခန္႔အကြာ၌ တံခါးတစ္ခုသည္ ဟင္းလင္း ပြင့္လ်က္ရွိ၏။ သံုးေလးစကၠန္႔ ပ်ံသန္းရံုျဖင့္ပင္ ယင္ေကာင္ငယ္သည္ သူေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ျပင္ပကမၻာ သို႔ လွစ္ခနဲ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္၏။ သည္မွာ အသည္းအသန္ အားထုတ္ရုန္းကန္ေနသည္ကို ခဏေလးနားကာ ေဘးဘီသို႔အသာလွည့္ၾကည့္ရံုျဖင့္ မိမိဘာသာထည့္သြင္းထားသည့္ ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္းမွ သူလြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္၏။

မွန္နံရံကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္း သို႔မဟုတ္ သည္အခန္းတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ ထိုအနီးအနားေလးမွာပင္ရွိေန၏။ သိသူအတြက္ကား လြယ္ကူလွသည္။ ဇြဲႀကီးလွေသာ ထိုယင္ေကာင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေနာက္တစ္မ်ဳိးေျပာင္း၍ ႀကိဳးစားရေကာင္းမွန္းမသိခဲ့ပါသနည္း။ သူေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် သဲသဲမဲမဲစြဲေနရသနည္း။ သည္နည္းလမ္းအတိုင္း က်ားကုတ္က်ားခဲလုပ္ျခင္းသည္သာ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ သည္မွ် စြဲလမ္းယံုၾကည္ေနရသနည္း။ ေသခ်င္ေသပေစ သည္နည္းလမ္းအတိုင္းပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ အားထုတ္သြားမည္ဟူေသာစိတ္သည္ ဘယ္သို႔ေသာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမ်ဳိးမွ ေပၚေပါက္ခဲ့သနည္း။

ယင္ေကာင္အေနႏွင့္ေတာ့ သူ၏လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္သည္ပင္ က်ဳိးေၾကာင္းအသင့္ျမတ္ဆံုးလမ္းစဥ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေန ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနယ္းဖြယ္ေကာင္းသည္က သူ႔အယူအဆ သူ႔လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည့္အယူအဆမ်ဳိး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ႀကိဳးစား၊ မေအာင္ျမင္လွ်င္ သည့္ထက္သည့္ထက္ ပိုႀကိဳးစားဟူေသာနည္းသည္ အၿမဲသင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ အေျဖနည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ သည္၀ါဒတစ္ခုတည္းကို အားကိုးျပဳထားရံုျဖင့္ သင္၏ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ေတြထေျမာက္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဟု စိတ္ခ်ယံုၾကည္၍မရပါ။ စင္စစ္သည္လမ္းစဥ္ကို တရားေသကိုင္စြဲျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျပသနာေတြရင္ဆိုင္လာရႏိုင္ပါသည္။

နည္းလမ္းကိုျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ မျပဳ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း မႀကိဳးစား၊ ၀ီရိယကိုအျမင့္ဆံုးတတ္ႏိုင္လွ်င္ရွိသမွ်အတားအဆီးကို ေဖာက္ထြက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ဟူေသာအစြဲျဖင့္ခ်ည္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုက မေအာင္ျမင္ရံုမက ေအာင္ျမင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကိုပင္ မိမိဘာသာဖ်က္ဆီးပစ္မိႏိုင္ေပသည္။ ႀကိဳးစားပါလ်က္ ေဖာက္ထြက္၍မရသည့္အခါတိုင္း ယင္ေကာင္ကိုသတိရပါ။

[မူရင္း။ ။ Price Pritchett ၏ Try Something Different]

ဆရာေဖျမင့္၏ ႏွလံုးသားအာဟာရစာအုပ္မွ

—————-

လမ်းမသိသောယင်ကောင် (unicode)

မီလ်ခရော့(ဖ)စားသောက်ဆိုင်၏ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်က တိုရွန်တိုမြို့ပြင်ဘက် တစ်နာရီခရီးလောက်မှာရှိနေသည်။ ထင်းရှူးပင်များကြားမှာ ပုန်းလျှိုးတည်ရှိသည့်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာကလေး။

သို့သော် ကျွန်တော်နှင့် သုံးလေးပေအကွာလောက်မှာ သေရေးရှင်ရေးတမျှ အမောတကောကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေသံတစ်ခု ကျွန်တော်ကြားနေရသည်။ ယင်ကောင်လေးတစ်ကောင် ပြတင်းမှန်ချပ်ကိုဖောက်ထွက်နိုင်ရန် အသည်းအသန်ကြိုးစားနေခြင်းပင်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်၌ ကြွင်းကျန်သမျှ စွမ်းအားကို ဖြစ်နိုင်စရာမရှိသည့် သည်အရေးကိစ္စကြီးအတွက် သူဖြုန်းတီးနေသည်။

ညံသထက်ညံလာသည့်တောင်ပံခတ်သံက ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလှသည့် ယင်ကောင်၏ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်ကိုဖော်ပြနေသည်။ ကြိုးစား၊ မအောင်မြင်လျှင် သည့်ထက် သည့်ထက် ပိုကြိုးစား ဟူသော လုံ့လဝါဒလမ်းစဉ်။ သို့သော် လောလောဆယ် သည်လမ်းစဉ်က အလုပ်မဖြစ်ပေ။

အသည်းအသန် ကမူးရှူးထိုး ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့် သူ့အတွက် လွတ်လမ်းပေါ်မလာ။ ရှင်သန်မည့်အလားအလာလည်း စိုးစဉ်းမျှမမြင်ရ။ စင်စစ်မစဉ်းမစား အားထုတ်နေမှုကြောင့်ပင် သည်ထောင်ချောက်အတွင်းမှ သူထွက်မရခြင်းဖြစ်သည်။ သူမည်မျှပင် ပို၍.ပို၍ အားထုတ်ရုန်းကန်သော်လည်း ပြတင်းမှန်ချပ်ကိုကား ဖောက်ထွက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယင်ကောင်လေးကတော့ သူ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် အသက်ပင်သေသေဟူသော စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့် ကျားကုတ်ကျားခဲ အားထုတ်ရုန်းကန်သွားရန် သန္နိဋ္ဌာန်ခိုင်မာလျက် ရှိနေသည်။ ဝမ်းနည်းစရာပင် ယင်ကောင်၏ဘဝနိဂုံးကို သိမြင်နေရသည်။သူသည် သည်ပြတင်းပေါက်ဘောင်ပေါ်၌ပင် သေပွဲဝင်ရမှာသေချာလျက်ရှိသည်။

စင်စစ်အခန်း၏တစ်ဖက်ခြမ်းသည် မှန်ပြတင်းမှ ခြေဆယ်လှမ်းခန့်အကွာ၌ တံခါးတစ်ခုသည် ဟင်းလင်း ပွင့်လျက်ရှိ၏။ သုံးလေးစက္ကန့် ပျံသန်းရုံဖြင့်ပင် ယင်ကောင်ငယ်သည် သူမျှော်လင့်တောင့်တသည့် ပြင်ပကမ္ဘာ သို့ လှစ်ခနဲ ရောက်ရှိသွားနိုင်၏။ သည်မှာ အသည်းအသန် အားထုတ်ရုန်းကန်နေသည်ကို ခဏလေးနားကာ ဘေးဘီသို့အသာလှည့်ကြည့်ရုံဖြင့် မိမိဘာသာထည့်သွင်းထားသည့် လှောင်ချိုင့်တွင်းမှ သူလွတ်မြောက်သွားနိုင်၏။

မှန်နံရံကို ဖောက်ထွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်း သို့မဟုတ် သည်အခန်းတွင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်သော အခွင့်အလမ်းသည် ထိုအနီးအနားလေးမှာပင်ရှိနေ၏။ သိသူအတွက်ကား လွယ်ကူလှသည်။ ဇွဲကြီးလှသော ထိုယင်ကောင်သည် အဘယ်ကြောင့်နောက်တစ်မျိုးပြောင်း၍ ကြိုးစားရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ပါသနည်း။ သူရွေးချယ်ခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကို အဘယ်ကြောင့် သည်မျှ သဲသဲမဲမဲစွဲနေရသနည်း။ သည်နည်းလမ်းအတိုင်း ကျားကုတ်ကျားခဲလုပ်ခြင်းသည်သာ အောင်မြင်မှုရရန် အသေချာဆုံးဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် သည်မျှ စွဲလမ်းယုံကြည်နေရသနည်း။ သေချင်သေပစေ သည်နည်းလမ်းအတိုင်းပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ အားထုတ်သွားမည်ဟူသောစိတ်သည် ဘယ်သို့သော ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုမျိုးမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သနည်း။

ယင်ကောင်အနေနှင့်တော့ သူ၏လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်သည်ပင် ကျိုးကြောင်းအသင့်မြတ်ဆုံးလမ်းစဉ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေ ပါမည်။ သို့သော် ဝမ်းနယ်းဖွယ်ကောင်းသည်က သူ့အယူအဆ သူ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်သည် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်ရမည့်အယူအဆမျိုး လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မျိုးဖြစ်နေခြင်းပင်။

ကြိုးစား၊ မအောင်မြင်လျှင် သည့်ထက်သည့်ထက် ပိုကြိုးစားဟူသောနည်းသည် အမြဲသင့်တော်မှန်ကန်သည့် အဖြေနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ သည်ဝါဒတစ်ခုတည်းကို အားကိုးပြုထားရုံဖြင့် သင်၏ဘဝရည်မှန်းချက်တွေထမြောက်အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု စိတ်ချယုံကြည်၍မရပါ။ စင်စစ်သည်လမ်းစဉ်ကို တရားသေကိုင်စွဲခြင်းကြောင့်ပင် ပြသနာတွေရင်ဆိုင်လာရနိုင်ပါသည်။

နည်းလမ်းကိုပြန်လှန်သုံးသပ်မှု မပြု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လည်း မကြိုးစား၊ ဝီရိယကိုအမြင့်ဆုံးတတ်နိုင်လျှင်ရှိသမျှအတားအဆီးကို ဖောက်ထွက်ကျော်လွှားနိုင်ရမည်ဟူသောအစွဲဖြင့်ချည်း လုပ်ကိုင်သွားမည်ဆိုက မအောင်မြင်ရုံမက အောင်မြင်မည့် အခွင့်အလမ်းများစွာကိုပင် မိမိဘာသာဖျက်ဆီးပစ်မိနိုင်ပေသည်။ ကြိုးစားပါလျက် ဖောက်ထွက်၍မရသည့်အခါတိုင်း ယင်ကောင်ကိုသတိရပါ။

[မူရင်း။ ။ Price Pritchett ၏ Try Something Different]

ဆရာဖေမြင့်၏ နှလုံးသားအာဟာရစာအုပ်မှ

2 thoughts on “ႀကဳိးစားပါလွ်က္ မေအာင္ျမင္သည့္အခါ ဒီယင္ေကာင္ကို သတိရပါ

Leave a Reply