မၿပီးဆံုးေသးေသာ ကမာၻေက်ာ္ေနရာမ်ား

Posted on

၁။ Ta Keo ပုထိုးေတာ္ႀကီး
အန္ေကာၿမဳိ႕ ၊ ကေမာၻဒီးယား

Ta Keo ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္လို ျမင့္မားေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအန္ကာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတည္ရွိရာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိသည္။ ေမွ်ာ္စင္ကဲ့သို႔ေသာ မိုးထိုးေနသည့္ အေဆာင္ႀကီးေပါင္း ငါးေဆာင္ရွိၿပီး ပိရမစ္ပံုစံအထက္ကို ခၽြန္သြားသည့္သဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အလြန္ႀကီးမ်ားသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုအသြင္ တည္ေဆာက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာက္လုပ္သြားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ပုထိုးေတာ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေလာက္သည္။

မၿပီးဆံုးေသးေသာ ပုထိုးေတာ္ႀကီးဟုဆိုေသာ္လည္း အေဝးကပင္ ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားလွသည္။ ပင္မအေဆာင္မွ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးဆိုလွ်င္ အထပ္ငါးထပ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျမင့္အထိ ၄၆ ေပရွိသည္။ က်န္ေမွ်ာ္စင္မ်ားထက္လည္း ျမင့္မားသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ေအာက္ေျခတြင္ အုတ္ပတ္လည္ အေဆာက္အအံုထုထည္အျဖစ္ တက္လာၿပီးမွ အမိုးေပၚတြင္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးငါးခုကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္လည္တြင္ အေဆာက္အအံုထဲဝင္ရန္ မုခ္ေပါက္မ်ားရွိသည္။

ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို သဲေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မတည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔တိုင္ အေျဖရွာမရျဖစ္ေနေသးေပ။ အေဆာက္အအံုအမိုးေပၚရွိ ေမွ်ာ္စင္မ်ားကို မိုးႀကိဳးမ်ား ထိမွန္ထားသည့္ လကၡဏာမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေဒသခံမ်ားက က်ိန္စာသင့္ထားေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရင္ေလး ပဥၥမေျမာက္ ဇယဗာမန္သည္ ထိုပုထိုးေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ထီးနန္းကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးလည္း မၿပီးစီးခဲ့ဟု ဆိုၾကသည္။ မၿပီးေသးသည့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးအတိုင္းပင္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။

၂။  Crazy Horse အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္ေဆာင္
Custer County, South Dakota, အေမရိကန္

South Dakota တြင္ အလြန္ႀကီးမ်ားသည့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္အား မ်က္ႏွာျပင္အသြင္ ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ Rushmore ေတာင္ႀကီးကို မ်က္ႏွာအသြင္ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုမ်က္ႏွာျပင္ႀကီးမွာ မၿပီးဆံုးေသးသည့္အေနအထားျဖင့္ က်န္ေနခဲ့သည္။ ေတာင္ဒါကိုတာရွိ Black Hill ဟုေခၚသည့္ ထိုေတာင္ မ်က္ႏွာႀကီးကို Crazy Horse အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

Crazy Horse ပေရာဂ်က္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ပန္းပုဆရာႀကီး ေဇာ့ဇက္ ဇီေရာေကာ စကီးက ထိုမ်က္ႏွာႀကီးကို ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ့လာလာ လာကိုတာ လူမ်ိဳးစုအႀကီးအကဲ ဟင္နရီစတန္းဒင္းဘဲ ဆိုသူက ဇီေရာေကာစကီးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေျမာက္ပိုင္းရွိ အေမရိကန္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ႐ုပ္တုႀကီးတစ္ခုကို ထုလုပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မွာ အေမရိကန္ ရက္အင္ဒီးယန္း လာကိုတာ ေခါင္းေဆာင္ Crazy Horse ဆိုသူကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခေရဇီေဟာ့စ္မ်က္ႏွာႀကီးက ဘလက္ေဟးစ္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္။ မ်က္ႏွာႀကီးတစ္ခုတည္းကပင္ ၂၂ ထပ္စာ တိုက္ေလာက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ ထုလုပ္ခဲ့ရသည့္မ်က္ႏွာႀကီးအတြက္ ဖဲ့ထုတ္ခဲ့ရေသာ ေက်ာက္မ်ားကပင္ တန္သန္းခ်ီၿပီး ရွိေနသည္။ ႐ုပ္တုႀကီး ၿပီးသြားလွ်င္ စုစုေပါင္းအျမင့္မွာ တိုက္ ၆၄ ထပ္စာခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ခေရဇီေဟာ့စ္၏ မ်က္လံုးတစ္လံုးကပင္ ၁၇ ေပခန္႔က်ယ္သည္။ ႐ုပ္တုထုလုပ္ျခင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြကို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံက ဝင္ေၾကးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၿပီးစီးရန္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာဦးမည္။

၃။ La Sagrada Familia
ဘာစီလုိနာ ၊ စပိန္

La Sagrada Familia ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးကို ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ အေနအထားကိုပင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ၿပီးစီးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဗဟိုတြင္ ေမွ်ာ္စင္ေပါင္း ေျခာက္ခုကိုထည့္သြင္းထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးစီးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ထပ္ တည္ေဆာက္မည္ဆို လွ်င္လည္း ၿပီးစီးရန္ ရာစုတစ္စုခန္႔ ထပ္ၾကာႏိုင္ေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းအေနအထားအတိုင္းကိုပင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ေလ့လာေနၾကသည္။

႐ိုမင္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ဘုရားေက်ာင္းႀကီးအျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုးနားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းခန္႔ျဖင့္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ထိုေငြမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာၾကသည့္သူမ်ားထံက ဝင္ေၾကးႏွင့္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ႀကီးသည္ ၅၆၄ ေပရွိၿပီး ဥေရာပတြင္ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုအျဖစ္ စံခ်ိန္ယူထားသည္။ ပံုမွန္အတိုင္းေဆာက္သြားလွ်င္ လာမည့္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္မွ ၿပီးစီးႏိုင္ၿပီး အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားအတြက္မူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၄။ Bara Kaman
Bijapur, Karnatakaျပည္နယ္ ၊ အိႏၵိယ

ဒုတိယေျမာက္ အလီအေဒးလ္ရွားဘုရင္၏ ဂူဗိမာန္ေနရာျဖစ္သည္။ ဘာရာကာမန္ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ဘီဂ်ပါးျပည္နယ္တြင္ အေဒးလ္ရွားမင္းဆက္၏ အ႒မေျမာက္ မင္းဆက္လည္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္အျဖစ္ သိၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သူ႔ကို အိႏၵိယတြင္ ဝိဇယပူရမင္းဟု ေခၚၾကသည္။

ဘာရာကာမန္ ဂူဗိမာန္ကို အလွဆံုး အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာရာကာမန္ဆိုသည္က အမိုး ၁၂ ခုဟု အမည္ရသည္။ အမိုးခံုး ၁၂ ခုျဖင့္ ဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး အလယ္တြင္ ဘုရင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကိုထားကာ ဝန္းရံထားရန္ျဖစ္သည္။ ၁၆၇၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးဆံုးေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အလီ အေဒးလ္ရွားကို သူ႔ဖခင္ကိုယ္တိုင္က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္သျဖင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ၿပီးစီးေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤဂူဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ျပည္ပ်က္မည္၊ အိႏၵိယတို႔လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္မည္ဆိုသည့္ တေဘာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဖခင္ျဖစ္သူက ဂူဗိမာန္ႀကီး မၿပီးစီးေစရန္အတြက္ သားျဖစ္သူကို သတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဂူဗိမာန္ႀကီးကို ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Archaeology Survey အဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး မ်က္ႏွာစာရွိ ဥယ်ာဥ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးထားသည္။ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ဗိမာန္ႀကီးကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေရွးေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို အံ့ဩေငးေမာခဲ့ရသည္။

The Voice Journal မွ

———————-

မပြီးဆုံးသေးသော ကမ္ဘာကျော်နေရာများ (unicode)

၁။ Ta Keo ပုထိုးတော်ကြီး
အန်ကောမြို့ ၊ ကမ္ဘောဒီးယား

Ta Keo ပုထိုးတော်ကြီးသည် တောင်ကြီးတစ်တောင်လို မြင့်မားသော ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအန်ကာ ဘုရားကျောင်းတော်ကြီးတည်ရှိရာ ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွင်ရှိသည်။ မျှော်စင်ကဲ့သို့သော မိုးထိုးနေသည့် အဆောင်ကြီးပေါင်း ငါးဆောင်ရှိပြီး ပိရမစ်ပုံစံအထက်ကို ချွန်သွားသည့်သဏ္ဌာန်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အလွန်ကြီးများသည့် အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုအသွင် တည်ဆောက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြီးဆုံးအောင် ဆောက်လုပ်သွားနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အကယ်၍ ပြီးဆုံးသွားလျှင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပုထိုးတော်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လောက်သည်။

မပြီးဆုံးသေးသော ပုထိုးတော်ကြီးဟုဆိုသော်လည်း အဝေးကပင် မြင်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားလှသည်။ ပင်မအဆောင်မှ မျှော်စင်ကြီးဆိုလျှင် အထပ်ငါးထပ်ရှိပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်အထိ ၄၆ ပေရှိသည်။ ကျန်မျှော်စင်များထက်လည်း မြင့်မားသည်။ ပုထိုးတော်ကြီးကို အောက်ခြေတွင် အုတ်ပတ်လည် အဆောက်အအုံထုထည်အဖြစ် တက်လာပြီးမှ အမိုးပေါ်တွင် မျှော်စင်ကြီးငါးခုကို တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပတ်လည်တွင် အဆောက်အအုံထဲဝင်ရန် မုခ်ပေါက်များရှိသည်။

ပုထိုးတော်ကြီးကို သဲကျောက်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး အဘယ်ကြောင့် ပြီးဆုံးအောင် မတည်ဆောက်သွားနိုင်ကြောင်း ယနေ့တိုင် အဖြေရှာမရဖြစ်နေသေးပေ။ အဆောက်အအုံအမိုးပေါ်ရှိ မျှော်စင်များကို မိုးကြိုးများ ထိမှန်ထားသည့် လက္ခဏာများလည်း တွေ့ရသည်။ ဒေသခံများက ကျိန်စာသင့်ထားသောကြောင့်ဟု ယူဆကြသည်။ အချို့ကလည်း ဘုရင်လေး ပဥ္စမမြောက် ဇယဗာမန်သည် ထိုပုထိုးတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူ၏ထီးနန်းကို မကာကွယ်နိုင်သဖြင့် အဆောက်အအုံကြီးလည်း မပြီးစီးခဲ့ဟု ဆိုကြသည်။ မပြီးသေးသည့် ပုထိုးတော်ကြီးအတိုင်းပင်လျှင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနေကြသည်။

၂။  Crazy Horse အထိမ်းအမှတ် ကျောက်ဆောင်
Custer County, South Dakota, အမေရိကန်

South Dakota တွင် အလွန်ကြီးများသည့် တောင်ကြီးတစ်တောင်အား မျက်နှာပြင်အသွင် ပုံဖော်ထားသည်ကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ Rushmore တောင်ကြီးကို မျက်နှာအသွင် ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုမျက်နှာပြင်ကြီးမှာ မပြီးဆုံးသေးသည့်အနေအထားဖြင့် ကျန်နေခဲ့သည်။ တောင်ဒါကိုတာရှိ Black Hill ဟုခေါ်သည့် ထိုတောင် မျက်နှာကြီးကို Crazy Horse အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကာ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။

Crazy Horse ပရောဂျက်ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ပန်းပုဆရာကြီး ဇော့ဇက် ဇီရောကော စကီးက ထိုမျက်နှာကြီးကို ထုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အော့လာလာ လာကိုတာ လူမျိုးစုအကြီးအကဲ ဟင်နရီစတန်းဒင်းဘဲ ဆိုသူက ဇီရောကောစကီးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး မြောက်ပိုင်းရှိ အမေရိကန်တိုင်းရင်းသားများကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေနှင့် ရုပ်တုကြီးတစ်ခုကို ထုလုပ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမျက်နှာပိုင်ရှင်မှာ အမေရိကန် ရက်အင်ဒီးယန်း လာကိုတာ ခေါင်းဆောင် Crazy Horse ဆိုသူကို ကိုယ်စားပြုသည်။

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ခရေဇီဟော့စ်မျက်နှာကြီးက ဘလက်ဟေးစ်တောင်ကြောပေါ်တွင် ရုပ်လုံးပေါ်လာသည်။ မျက်နှာကြီးတစ်ခုတည်းကပင် ၂၂ ထပ်စာ တိုက်လောက်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက် ထုလုပ်ခဲ့ရသည့်မျက်နှာကြီးအတွက် ဖဲ့ထုတ်ခဲ့ရသော ကျောက်များကပင် တန်သန်းချီပြီး ရှိနေသည်။ ရုပ်တုကြီး ပြီးသွားလျှင် စုစုပေါင်းအမြင့်မှာ တိုက် ၆၄ ထပ်စာခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ ခရေဇီဟော့စ်၏ မျက်လုံးတစ်လုံးကပင် ၁၇ ပေခန့်ကျယ်သည်။ ရုပ်တုထုလုပ်ခြင်းအတွက် ရန်ပုံငွေကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များထံက ဝင်ကြေးဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလှူငွေများဖြင့်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်နေရသည်။ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီး ပြီးစီးရန် နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာဦးမည်။

၃။ La Sagrada Familia
ဘာစီလိုနာ ၊ စပိန်

La Sagrada Familia ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးကို ၁၈၈၂ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယနေ့တွေ့မြင်နေရသည့် အနေအထားကိုပင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ပြီးစီးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဗဟိုတွင် မျှော်စင်ပေါင်း ခြောက်ခုကိုထည့်သွင်းထားပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ခန့် တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း ပြီးစီးခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ နောက်ထပ် တည်ဆောက်မည်ဆို လျှင်လည်း ပြီးစီးရန် ရာစုတစ်စုခန့် ထပ်ကြာနိုင်သေးသည်ဆိုသော်လည်း ယင်းအနေအထားအတိုင်းကိုပင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ သွားရောက်လေ့လာနေကြသည်။

ရိုမင်ကက်သလစ်ဂိုဏ်း ဘုရားကျောင်းကြီးအဖြစ် စပိန်နိုင်ငံ၊ ဘာစီလိုးနားတွင် တည်ဆောက်ထားသော ယင်းကျောင်းတော်ကြီးသည် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းခန့်ဖြင့် ပြုပြင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ထိုငွေများကို လာရောက်လေ့လာကြသည့်သူများထံက ဝင်ကြေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များ၏ အလှူငွေများနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။

အမြင့်ဆုံး မျှော်စင်ကြီးသည် ၅၆၄ ပေရှိပြီး ဥရောပတွင် အမြင့်ဆုံး ဘုရားကျောင်း အဆောက်အအုံအဖြစ် စံချိန်ယူထားသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆောက်သွားလျှင် လာမည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှ ပြီးစီးနိုင်ပြီး အတွင်းပိုင်း ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများအတွက်မူ နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရဦးမည်ဖြစ်သည်။

၄။ Bara Kaman
Bijapur, Karnatakaပြည်နယ် ၊ အိန္ဒိယ

ဒုတိယမြောက် အလီအဒေးလ်ရှားဘုရင်၏ ဂူဗိမာန်နေရာဖြစ်သည်။ ဘာရာကာမန်ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ဘီဂျပါးပြည်နယ်တွင် အဒေးလ်ရှားမင်းဆက်၏ အဋ္ဌမမြောက် မင်းဆက်လည်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက် နောက်ဆုံးမင်းဆက်အဖြစ် သိကြသည်။ အများအားဖြင့် သူ့ကို အိန္ဒိယတွင် ဝိဇယပူရမင်းဟု ခေါ်ကြသည်။

ဘာရာကာမန် ဂူဗိမာန်ကို အလှဆုံး အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာရာကာမန်ဆိုသည်က အမိုး ၁၂ ခုဟု အမည်ရသည်။ အမိုးခုံး ၁၂ ခုဖြင့် ဗိမာန်ကြီးကို တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပြီး အလယ်တွင် ဘုရင်၏ ရုပ်အလောင်းကိုထားကာ ဝန်းရံထားရန်ဖြစ်သည်။ ၁၆၇၂ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ဆောက်နေခဲ့သော်လည်း ပြီးဆုံးအောင် မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေ။ အလီ အဒေးလ်ရှားကို သူ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်သဖြင့် အဆောက်အအုံကြီးကို ပြီးစီးအောင် မတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဤဂူဗိမာန်ကြီးကို တည်ဆောက်ပြီးလျှင် ပြည်ပျက်မည်၊ အိန္ဒိယတို့လက်အောက်ကို ကျရောက်မည်ဆိုသည့် တဘောင်များ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ဖခင်ဖြစ်သူက ဂူဗိမာန်ကြီး မပြီးစီးစေရန်အတွက် သားဖြစ်သူကို သတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဂူဗိမာန်ကြီးကို ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Archaeology Survey အဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီး မျက်နှာစာရှိ ဥယျာဉ်ကိုလည်း ပြုပြင်ပေးထားသည်။ လာရောက်သည့် ဧည့်သည်များသည် မပြီးဆုံးသေးသည့် ဗိမာန်ကြီးကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး ရှေးခေတ် ဗိသုကာလက်ရာများကို အံ့ဩငေးမောခဲ့ရသည်။

The Voice Journal မှ

Leave a Reply