မၿပီးဆံုးေသးေသာ ကမာၻေက်ာ္ေနရာမ်ား

Posted on

၁။ Ta Keo ပုထိုးေတာ္ႀကီး
အန္ေကာၿမဳိ႕ ၊ ကေမာၻဒီးယား

Ta Keo ပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္လို ျမင့္မားေသာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံအန္ကာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတည္ရွိရာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိသည္။ ေမွ်ာ္စင္ကဲ့သို႔ေသာ မိုးထိုးေနသည့္ အေဆာင္ႀကီးေပါင္း ငါးေဆာင္ရွိၿပီး ပိရမစ္ပံုစံအထက္ကို ခၽြန္သြားသည့္သဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အလြန္ႀကီးမ်ားသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုအသြင္ တည္ေဆာက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာက္လုပ္သြားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ပုထိုးေတာ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေလာက္သည္။

မၿပီးဆံုးေသးေသာ ပုထိုးေတာ္ႀကီးဟုဆိုေသာ္လည္း အေဝးကပင္ ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားလွသည္။ ပင္မအေဆာင္မွ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးဆိုလွ်င္ အထပ္ငါးထပ္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္အျမင့္အထိ ၄၆ ေပရွိသည္။ က်န္ေမွ်ာ္စင္မ်ားထက္လည္း ျမင့္မားသည္။ ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ေအာက္ေျခတြင္ အုတ္ပတ္လည္ အေဆာက္အအံုထုထည္အျဖစ္ တက္လာၿပီးမွ အမိုးေပၚတြင္ ေမွ်ာ္စင္ႀကီးငါးခုကို တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္လည္တြင္ အေဆာက္အအံုထဲဝင္ရန္ မုခ္ေပါက္မ်ားရွိသည္။

ပုထိုးေတာ္ႀကီးကို သဲေက်ာက္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မတည္ေဆာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႔တိုင္ အေျဖရွာမရျဖစ္ေနေသးေပ။ အေဆာက္အအံုအမိုးေပၚရွိ ေမွ်ာ္စင္မ်ားကို မိုးႀကိဳးမ်ား ထိမွန္ထားသည့္ လကၡဏာမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေဒသခံမ်ားက က်ိန္စာသင့္ထားေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုရင္ေလး ပဥၥမေျမာက္ ဇယဗာမန္သည္ ထိုပုထိုးေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ထီးနန္းကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးလည္း မၿပီးစီးခဲ့ဟု ဆိုၾကသည္။ မၿပီးေသးသည့္ ပုထိုးေတာ္ႀကီးအတိုင္းပင္လွ်င္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။

၂။  Crazy Horse အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္ေဆာင္
Custer County, South Dakota, အေမရိကန္

South Dakota တြင္ အလြန္ႀကီးမ်ားသည့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ေတာင္အား မ်က္ႏွာျပင္အသြင္ ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ Rushmore ေတာင္ႀကီးကို မ်က္ႏွာအသြင္ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုမ်က္ႏွာျပင္ႀကီးမွာ မၿပီးဆံုးေသးသည့္အေနအထားျဖင့္ က်န္ေနခဲ့သည္။ ေတာင္ဒါကိုတာရွိ Black Hill ဟုေခၚသည့္ ထိုေတာင္ မ်က္ႏွာႀကီးကို Crazy Horse အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

Crazy Horse ပေရာဂ်က္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ပန္းပုဆရာႀကီး ေဇာ့ဇက္ ဇီေရာေကာ စကီးက ထိုမ်က္ႏွာႀကီးကို ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာ့လာလာ လာကိုတာ လူမ်ိဳးစုအႀကီးအကဲ ဟင္နရီစတန္းဒင္းဘဲ ဆိုသူက ဇီေရာေကာစကီးကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေျမာက္ပိုင္းရွိ အေမရိကန္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ႐ုပ္တုႀကီးတစ္ခုကို ထုလုပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မွာ အေမရိကန္ ရက္အင္ဒီးယန္း လာကိုတာ ေခါင္းေဆာင္ Crazy Horse ဆိုသူကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခေရဇီေဟာ့စ္မ်က္ႏွာႀကီးက ဘလက္ေဟးစ္ေတာင္ေၾကာေပၚတြင္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္။ မ်က္ႏွာႀကီးတစ္ခုတည္းကပင္ ၂၂ ထပ္စာ တိုက္ေလာက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ ထုလုပ္ခဲ့ရသည့္မ်က္ႏွာႀကီးအတြက္ ဖဲ့ထုတ္ခဲ့ရေသာ ေက်ာက္မ်ားကပင္ တန္သန္းခ်ီၿပီး ရွိေနသည္။ ႐ုပ္တုႀကီး ၿပီးသြားလွ်င္ စုစုေပါင္းအျမင့္မွာ တိုက္ ၆၄ ထပ္စာခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ခေရဇီေဟာ့စ္၏ မ်က္လံုးတစ္လံုးကပင္ ၁၇ ေပခန္႔က်ယ္သည္။ ႐ုပ္တုထုလုပ္ျခင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြကို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားထံက ဝင္ေၾကးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၿပီးစီးရန္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာဦးမည္။

၃။ La Sagrada Familia
ဘာစီလုိနာ ၊ စပိန္

La Sagrada Familia ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႀကီးကို ၁၈၈၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ အေနအထားကိုပင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ၿပီးစီးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဗဟိုတြင္ ေမွ်ာ္စင္ေပါင္း ေျခာက္ခုကိုထည့္သြင္းထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးစီးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ထပ္ တည္ေဆာက္မည္ဆို လွ်င္လည္း ၿပီးစီးရန္ ရာစုတစ္စုခန္႔ ထပ္ၾကာႏိုင္ေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းအေနအထားအတိုင္းကိုပင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ေလ့လာေနၾကသည္။

႐ိုမင္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ဘုရားေက်ာင္းႀကီးအျဖစ္ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုးနားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းခန္႔ျဖင့္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ထိုေငြမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာၾကသည့္သူမ်ားထံက ဝင္ေၾကးႏွင့္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ႀကီးသည္ ၅၆၄ ေပရွိၿပီး ဥေရာပတြင္ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေက်ာင္း အေဆာက္အအံုအျဖစ္ စံခ်ိန္ယူထားသည္။ ပံုမွန္အတိုင္းေဆာက္သြားလွ်င္ လာမည့္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္မွ ၿပီးစီးႏိုင္ၿပီး အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားအတြက္မူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၄။ Bara Kaman
Bijapur, Karnatakaျပည္နယ္ ၊ အိႏၵိယ

ဒုတိယေျမာက္ အလီအေဒးလ္ရွားဘုရင္၏ ဂူဗိမာန္ေနရာျဖစ္သည္။ ဘာရာကာမန္ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ဘီဂ်ပါးျပည္နယ္တြင္ အေဒးလ္ရွားမင္းဆက္၏ အ႒မေျမာက္ မင္းဆက္လည္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္အျဖစ္ သိၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သူ႔ကို အိႏၵိယတြင္ ဝိဇယပူရမင္းဟု ေခၚၾကသည္။

ဘာရာကာမန္ ဂူဗိမာန္ကို အလွဆံုး အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာရာကာမန္ဆိုသည္က အမိုး ၁၂ ခုဟု အမည္ရသည္။ အမိုးခံုး ၁၂ ခုျဖင့္ ဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး အလယ္တြင္ ဘုရင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကိုထားကာ ဝန္းရံထားရန္ျဖစ္သည္။ ၁၆၇၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးဆံုးေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အလီ အေဒးလ္ရွားကို သူ႔ဖခင္ကိုယ္တိုင္က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္လိုက္သျဖင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးကို ၿပီးစီးေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤဂူဗိမာန္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ျပည္ပ်က္မည္၊ အိႏၵိယတို႔လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္မည္ဆိုသည့္ တေဘာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဖခင္ျဖစ္သူက ဂူဗိမာန္ႀကီး မၿပီးစီးေစရန္အတြက္ သားျဖစ္သူကို သတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဂူဗိမာန္ႀကီးကို ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Archaeology Survey အဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး မ်က္ႏွာစာရွိ ဥယ်ာဥ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးထားသည္။ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ ဗိမာန္ႀကီးကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး ေရွးေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကို အံ့ဩေငးေမာခဲ့ရသည္။

The Voice Journal မွ

Leave a Reply