ဒုတိယဟစ္တလာ (သုိ႔) ပိုေပါ့

Posted on

ပိုေပါ့ဟု ဆုိလုိက္လွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ခမာနီအာဏာရွင္အျဖစ္ လူသိမ်ားသလုိ ဒုတိယဟစ္တလာဟု နာမည္ေပးသူကေပးသည္။ တကယ္ေတာ့ ပုိေပါ့သည္ ဟစ္တလာထက္ပင္ ဆုိးေသးသည္ဟုေျပာလွ်င္ လြန္အံ့မထင္။ ဟစ္တလာက အျခားတုိင္းျပည္မ်ားအေပၚတြင္ဆုိးသြမ္းရက္စက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအေပၚတြင္မႈ မရက္စက္ခဲ့။ ပုိေပါ့ကား မိမိတုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို သန္းနဲ႔ခ်ီကာ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ခဲ့သည္။ ၎အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၇၆-၁၉၇၉ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ခမာနီတို႔၏ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသတ္ကြင္း(Killing Field) ဟုေက်ာ္ၾကားသည့္ ခမာႏိုင္ငံတြင္ ခမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ႏွင့္ တ႐ုတ္၊ဟိႏၵဴ၊ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုလူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူဦးေရ ၁.၆သန္းမၽွ သုတ္သင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ငယ္ဘဝ

အမည္ရင္း ဆလို႔တ္ဆာ ဟုေခၚေသာ ပိုေပါ့အား ၁၉ရက္၊ ေမ၊ ၁၉၂၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည့္စုံသည့္ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမိသားစု မွ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္းကိုးဦးအနက္မွ ၈ ဦးေျမႇာက္ျဖစ္သည္။ ပရက္ခ္ ဆဗူးဗ္ ေဒသတြင္ ေမြးဖြားေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ၁၀ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ ေမြးရပ္မွခြာကာ ဖေနာင္ပင္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကတ္သလစ္ သာႆနာျပဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။ အစ္မတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႐ုန္အန္မွာ ဘုရင္ဆီဆိုဝပ္ မိုနီေဗာင္၏ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အေတာ္အသင့္ေနရာရခဲ့သည္။ နန္းေတာ္တြင္းသို႔လည္း ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ စံျပအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေသာ္လည္း ေက်ာင္းစာဖက္တြင္ မလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ နည္းပညာေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ႐ူေဆး ကီအိုသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပိုေပါ့အား ေမြးဖြားခဲ့သည့္ေနရာ

ထိုေက်ာင္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ပါရီၿမိဳ႕သို႔ေစလႊတ္ခံရသည္။ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္လၽွပ္စစ္ႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉မွ ၁၉၅၃ထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆလို႔တ္ဆာ စိတ္ပါဝင္စားသည္မွာ ပညာေရးမဟုတ္ဘဲ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(PCF)ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုသို႔သြားေရာက္ကာ လုပ္အားေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ခမာေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မာ့ခ္ဝါဒီလၽွိဳ႕ဝွက္အဖြဲ႕တြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းစာတြင္ အားနည္းလြန္းလာသျဖင့္ စာသင္ႏွစ္ သုံးႏွစ္ဆက္တိုက္ စာေမးပြဲက်သျဖင့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီး ကေမၻာဒီးယားသို႔ျပန္လည္ ေစလႊတ္ခံရသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ ခမာ မာ့ခ္ဝါဒီေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ပထမဆုံးအိမ္ျပန္ပို႔ခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား

တိုင္းျပည္သို႔ျပန္ေရာက္လာသည့္ေနာက္တြင္လည္း ဆလို႔တ္ဆာသည္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တစိုက္မတ္မတ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘုရင့္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း လက္ဝဲဝါဒျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္နယ္ေျမမ်ားထဲအထိ ခရီးမ်ား လၽွိဳ႕ဝွက္ထြက္ကာ အဆက္အျပတ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း လက္တြဲႏိုင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ခမာကြန္ျမဴနစ္တို႔အား ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားထက္ အရည္အေသြးပိုင္းသာလြန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။၁၉၅၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ရွိ ဗီယက္မင္း(ေျမာက္ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္)အစိုးရ ေပၚေပါက္လာသည့္ေနာက္တြင္ ခမာကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ ဗီယက္မင္းတို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသးသည္။

၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီနီဗာညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ လက္ဝဲ-လက္ယာအင္အားစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့အာဏာရယူေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ၿပိဳင္ဆိုင္လာၾကသည္။ဘုရင္ ႏို႐ိုဒြန္ သီဟာႏုအေနျဖင့္လည္း ရဲမ်ား စစ္သားမ်ားအသုံးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၅ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားအေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္သာ တိုင္းျပည္အာဏာကို ရယူႏိုင္ေတာ့မည္ဟု သေဘာတူညီၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ေသာ ဆလို႔တ္ဆာသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ခမာကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သည့္သူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။၁၄၊ ဇူလိုင္၊ ၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ ပုံနရီႏွင့္လက္ထပ္ၿပီး ဆလို႔တ္ဆာသည္ ခ်ာမ႐ြန္တြင္ ျပင္သစ္စာေပသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ပုံနရီမွာ ဆိုဆီဝပ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာမျပန္လုပ္ခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ

၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ အစိုးရသည္ ပါလီမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ လက္ဝဲအတိုက္အခံသမားမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္လာေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လိုစိတ္ ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။ ဆာ သည္ ၁၉၆၃၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခံရေသာ ပါတီအတြင္းေရးမႉးကိုယ္စား ပါတီကို ဦးစီးလာခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ပါတီအစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဗဟို ေကာ္မီတီ၏ တရားဝင္ အတြင္းေရးမႉးအေနျဖင့္ ပါတီကို ဦးေဆာင္လာသည္။ ဘုရင္သီဟာႏုဖမ္းဆီးမည့္ ေဘးမွ ေရွာင္တိမ္းကာ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ခမာကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဗီယက္နမ္တို႔ထံမွ အကူအညီမ်ားရရွိလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္နယ္စပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားျဖင့္ အတည္တက်ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအထိ အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း မရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။

ဆလို႔တ္ဆာသည္ ကေမၻာဒီးယားသို႔ လၽွိဳ႕ဝွက္ျပန္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း၍ ကမ္ပူးခ်ား ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (CPK) ကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္သည္။ ထိုေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ကိုက္ရန္ ေဒသအလိုက္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕သည္။ ၁၉၆၇ႏွစ္ဦးတြင္ ဆာ သည္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္တို႔၏ ေထာက္ခံမႈမေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနၾကားမွ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေတာ္လွန္အုံႂကြရန္အတြက္ စတင္ကာ အႀကီးအက်ယ္စီစဥ္လာသည္။ ၁၈၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၁၉၆၈ တြင္ အေနာက္ပိုင္း ဘတ္တမ္ဘန္းရွိ စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို အင္အားသုံးကာ ဝင္ေရာက္စီးနင္းသိမ္းယူသည္။ စစ္တပ္မွ ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခမာနီတို႔မွ လက္နက္မ်ားကို သယ္ယူသြားႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၉တြင္ လက္ဝဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူကာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးစနစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၇၀တြင္ ဘုရင္သီဟာႏုျပည္ပခရီးထြက္စဥ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဘုရင္သီဟာႏုအား အႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ သီဟာႏုသည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ ဗီယက္နမ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လၽွင္ျမန္စြာ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံအေရွ႕ဖက္ျခမ္းအား သိမ္းယူထားလိုက္သည္။ သို႔ျဖင့္ အစိုးရမွာ ျပည္တြင္းကြန္ျမဴနစ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ အေဝးေရာက္ဘုရင္ သီဟာႏု စသျဖင့္ ရန္သူပတ္လည္ဝိုင္းသြားခဲ့သည္။

ဆလို႔တ္ ဆာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရမ်ားက သီဟာႏုအား အသိမေပးခဲ့သလို ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္မေပးခဲ့ၾကေပ။ ဘုရင္သီဟာႏုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းျဖင့္ ခမာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ရန္ လႈံေဆာ္ေပးသည္။ ၁၉၇၀တြင္ ဆလို႔တ္ဆာလည္း ႏိုင္ငံတြင္းျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မဟာမိတ္ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာ သေဘာထားကြဲလြဲေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုေနာက္တြင္ ခမာနီတို႔သည္ ဆလို႔တ္ဆာ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေျမယာျပဳျပင္မႈမ်ား၊ လူတန္းစားျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရင္း တစ္ဖက္မွလည္း တ႐ုတ္တို႔၏လက္နက္ေငြေၾကးအကူအညီ၊ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအား ထိုးစစ္မ်ားဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္ေကာင္းတပ္မ်ားက ခမာအစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳေတာ့သည့္တိုင္ ၁၉၇၃ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ခမာနီတို႔သည္ လူဦးေရထက္ဝက္ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ဖေနာင္ပိန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးသို႔ပင္ ခ်ဥ္းကပ္လာႏိုင္သည္။

ခမာနီတိုင္းျပည္ေခတ္

၁၉၇၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၇ရက္တြင္ ခမာနီတို႔သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖေနာင္ပိန္အား သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ တိုင္းျပည္အား “ဒီမိုကရက္တစ္ ကမ္ပူးခ်ား” ဟုေခၚတြင္ေစသည္။ ဘုရင္သီဟာႏုအား အက်ဥ္းခ်ၿပီး ဆလို႔တ္ဆာသည္ မိမိကိုယ္ကို ကြန္ျမဴနစ္အေပါင္းတို႔၏ ပိုေပါ့ ဟုေၾကညာသည္။ ပိုေပါ့ဆိုသည္မွာ ျပင္သစ္တို႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေခၚသည့္အမည္အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီးေနာက္ သုညခုႏွစ္(Year Zero) ကိုစတင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ပါတီမူဝါဒမ်ားအတိုင္း တိုင္းျပည္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေတာ့သည္။

ထိုေနာက္တြင္ ပါတီမူအတိုင္း ၿမိဳ႕ေပၚလူတန္းစားမ်ားအား လူတန္းစား တန္းၫွိေရးအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ ပို႔သည္။ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အေမရိကန္ေလယာဥ္မ်ားဗုံးက်ဲျခင္းမွ ေရွာင္တိမ္းရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေစခိုင္းျခင္း ခံရသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ တစ္စစျဖင့္ လူသူကင္းမဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ လယ္ေျမလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ဘုံစနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေစသည္။ တစ္နပ္စာအတြက္ အစာႏွစ္ပန္းကန္ (သို႔) ေပါင္မုန္႔ႏွစ္ခု ကိုသာရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘုံစနစ္အေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ အတြက္ ဘုံစနစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေစသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးပုံစံကို ပုံတူကူးခ်သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈမ်ားကို တားျမစ္သည္။ “မည္သည့္အရာကိုမၽွ ပိုင္ဆိုင္မထားလၽွင္ မည္သူကမွ မဖ်က္ဆီးႏိုင္” ဟူသည့္ သေဘာတရားကို တြင္တြင္ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ခမာလူမ်ိဳး သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လက္ယာကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားေနၾကေၾကာင္းကို ေရဒီယိုမ်ားမွ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ အရင္းရွင္၊ ပညာတတ္လူတန္းစားကို ဖိဖိစီးစီးႏွိပ္ကြပ္ေတာ့သည္။ S-21 ကဲ့သို႔ႏွိပ္စက္သက္ျဖတ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ားအပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ဖူးသူမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၊ဗီယက္နမ္၊လာအို အႏြယ္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ “က်ည္ဆံမျဖဳန္းရ” ဟူသည့္အမိန္႔ျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ႕သတ္ျခင္း၊ ေရႏွစ္သတ္ျခင္း၊ ထုတ္တန္းတြင္ တြဲေလာင္းခ်ည္၍ အေရခြံခြာျခင္း၊ လက္သည္းခြံမ်ားအား ပလာယာျဖင့္ခြာျခင္း၊ ဦးေခါင္းအား ဝါးလုံးျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ လည္မ်ိဳတြင္ တံစို႔႐ိုက္သြင္းျခင္း စသျဖင့္ လူမဆန္ဆုံးနည္းလမ္းမ်ားကိုသုံးကာ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လူသတ္ကြင္း(Killing Field)အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလာသည္။

ခမာရုတုိ႔ရဲ႕ လူသတ္စက္  (သုိ႔) Tuol Sleng

Tuol Sleng ဆိုတာကေတာ့ အဆိပ္ပင္ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ေတာင္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ မူလကေတာ့ Chao Ponhea Yat အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားမၾကာခဏ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသတာေတြ သရဲတေစၦ ဝင္ပူးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္1970 ဝန္းက်င္ ကေမၻာဒီးယား ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ အက်ဥ္းေထာင္ အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ကိုထား႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာကို ခမာနီအစိုးရလက္ထက္ (၁၉၇၅-၁၉၇၉) မွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ တဲ့စခန္း အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး လူေပါင္း၁၂၀၀၀ခန္႔ကို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ားလိုက္သလဲဆိုရင္ အဲဒီတုန္းကေသြးကြက္ေတြဟာ ၾကမ္းျပင္ကို ယခုတိုင္စြန္းထင္း ေစၿပီး ေသြးညႇီနံေတာင္မေပ်ာက္ေသးဘူးလို႔ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကဆိုပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ အရက္စက္ဆံုးလူသတ္ကြင္းအျဖစ္လည္း နာမည္ႀကီးပါတယ္။ ကေလး လူႀကီး လူငယ္ မေရြးဟာ ဒီေနရာမွာ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔အသတ္ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မီး႐ႈိ႕သတ္ျခင္း ၊ေရႏွစ္သတ္ျခင္း၊ လက္သည္းခံြကို ပလာယာျဖင့္ခြာျခင္း၊ လည္ပင္းကိုတံစို႔ျဖင့္႐ိုက္သတ္ျခင္း စတဲ့အလြန္ရက္စက္တဲ့နည္းေတြကိုသံုးခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာမွာေတာ့ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ Former Security Prison 21(S-21)လို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အဲဒီမွာလူသတ္သစ္ပင္ဆုိတာလည္း ရွိပါတယ္။ လူသတ္သစ္ပင္-Killing Tree ဆိုတာ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ မိန္းမေတြကို ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကကိုင္ၿပီး မေသမခ်င္း ပင္စည္နဲ႔ လဲႊ႐ိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အပင္ပါ။

ထိုသို႔သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ကမ္ပူးခ်ားႏိုင္ငံ၏ ဘုံစနစ္တည္ရွိစဥ္အတြင္း အစုစုလူဦးေရ ၁.၆သန္းႏွင့္ အျခားႏွိပ္စက္မႈမ်ားပါဝင္ထည့္သြင္းလၽွင္ လူဦးေရ ၂သန္းမၽွေသာ ခမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စာရင္းဇယားမဲ့ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ (အထက္တန္းအျဖစ္မွ လူသတ္စခန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခဲ့ေသာ အေဆာက္အအုံအား ယခုအခါတြင္ တူးစလန္ ျပတိုက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားသည္။)

ပိုေပါ့သည္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေသာ္လည္း ဆိုဗီယက္၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ မၾကာခဏပင္ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ၁၉၇၈တြင္ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ားက ခမာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ထိုးစစ္ဆင္ၿပီး ခမာနီမ်ား ဆက္တိုက္႐ႈံးႏွိမ့္ကာ ပိုေပါ့လည္း ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးရသည္။

က်႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ဘဝနိဂုံး

ဗီယက္နမ္တို႔က ဟန္ဆမ္ရင္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေပးသလို ပိုေပါ့ကလည္း ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ တဖန္ျပန္လည္၍ အင္အားစုစည္းခဲ့သည္။ ထိုင္းအေနျဖင့္လည္း ထိုစဥ္က ဗီယက္နမ္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္လာႏိုင္ျခင္းကို ကာကြယ္ဟန္႔တားရန္အတြက္ ပိုေပါ့ကို လက္ခံထားၿပီး တ႐ုတ္မွလာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳထားလိုက္ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဆမ္ရင္ အစိုးရကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ပိုေပါ့အစိုးရကိုသာ ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္လည္း အစိုးရသစ္ကို လက္မခံေသးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ခမာနီအစိုးရႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္အစိုးရတို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဆက္လက္၍ တင္းမာေနၾကရသည္။ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား ကေမၻာဒီးယားသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ပိုေပါ့သည္ အဖြဲ႕အစည္းသုံးခု ေပါင္း၍ ဒီမိုကရက္တစ္ ကမ္ပူးခ်ား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (CGDK) ဟု ဖြဲ႕သည္။ အမ်ိဴးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ကမ္ပူးခ်ားတပ္ ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းျပန္သည္။ ထိုေနာက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ကမ္ပူးခ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုလည္း ထူေထာင္ျပန္သည္။

ဖႏြမ္မာလီေဒသတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကစဥ္ ၁၉၈၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအေရာက္တြင္ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ကိုရင္ဆိုင္ရကာ မ႐ႈမလွ႐ႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ပိုေပါ့လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း ေျခာက္ႏွစ္မၽွ သတင္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္၍ လက္႐ုံးျဖစ္သူ ဆြန္ဆန္ အား အာဏာမ်ား တျဖည္းျဖည္းျခင္း လြဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းအထူးတပ္ဖြဲ႕ အမွတ္(၈၃၈)မွ တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပး ထားသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ခမာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက သူ႕အား တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ဝန္ခံၿပီးလက္နက္ခ်လၽွင္ ခြင့္လႊတ္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ဆြန္ဆန္မွာ မိသားစုဝင္ ၁၁ ေယာက္လုံး ပစ္သတ္ခံထားရသူဟုဆိုၾကသည္။ ပိုေပါ့ကလည္း ထိုအမိန္႔ကို သူမေပးခဲ့ဟု ျငင္းဆန္သည္။

၁၉၈၆တြင္ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား ကေမၻာဒီးယားမွ ႐ုတ္သိမ္းသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ပိုေပါ့သည္ ထိုင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကေမၻာဒီးယားဖက္ရွိသူ၏ တပ္စခန္းတို႔တြင္ တလွည့္စီေနထိုင္သည္။ လက္နက္ခ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို လက္မခံဘဲ လက္ရွိအစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ပြဲဝင္ရန္၊ ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္၁၉၉၅တြင္ ပိုေပါ့ေလျဖတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ဘယ္ဘက္ျခမ္း လႈပ္ရွားမရျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆တြင္ ခမာနီတပ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း အားနည္ခ်ိနဲ႔လာသည္။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔ကာ ဘက္ေျပာင္းၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ခမာနီတစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းမရသျဖင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ဖဲ့ထုတ္သည့္ ဗ်ဴဟာျဖင့္ အႏိုင္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုေပါ့၏လက္႐ုံး ဆြန္ဆန္ကို ၁၉၉၇တြင္ သူ႕ရာထူးအား အျပည့္အဝဆက္ခံရန္ တာဝန္ေပးလိုက္ရသည္။ ထိုေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ သူ႕အမာခံေဒသတို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ္လည္း ခမာနီတပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ တာေမာ့ခ္က သူ႕ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္သည္။ ေလျဖတ္သည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္လည္း တစ္ကိုယ္တည္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ေဘးမွ အျခားသူမ်ား တြဲေခၚမွသာလၽွင္ သြားလာႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔လည္း ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ခမာနီတို႔က ႏိုင္ငံတကာစစ္ခုံ႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးခံမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။

၁၉၉၈-ပိုေပါ့တစ္ေယာက္ ေသဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ လူမ်ားမ်ားစားစားပင္ မသိလုိက္ပဲ ေတာစပ္ေလးတစ္ခုမွာ အေလာင္းကို ရွာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ပိုေပါ့သည္ ေနရာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနဆဲမွာပင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူမွ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးတာကို မခံလိုက္ရေသာ္ျငား ေသဆံုးခ်ိန္မွာ မည္မွ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုေတာ့ ခန္႔မွန္းႏိူင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုးရဖက္မွ အေလာင္းအားစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုေနဆဲမွာပင္ ပိုေပါ့အေလာင္းအား ခမာနီတပ္စခန္းအန္လုံဗန္တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္လိုက္ၾကသည္။ အဓိက သတ္ျဖတ္မႈေတြကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ Nuon Chea-ဘရားသား နံပါတ္ ၂ နဲ႔ Duch တို႔ကေတာ့ သူတို႔မွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ တာဝန္အရ ေက်ပြန္ေအာင္ အထက္အမိန္႔ကို နာခံခဲ့ရတာသာျဖစ္လို႔ ေနာင္တမရေၾကာင္း မတုန္မလႈပ္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔တြင္အျပစ္မရွိဟု ေသသည္အထိျငင္းဆန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေပါင္း ၁.၆သန္းက ေသဆုံးခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply