ေညာင္ရမး္မင္းဆက္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

တပင္ေ႐ႊထီး၊ဘုရင့္ေနာင္ တို႔တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးသည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ သားေတာ္ နႏၵဘုရင္ လက္ထက္အေရာက္တြင္ အခ်ိန္တိုတိုျဖင့္ လြယ္ကူစြာၿပိဳကြဲသြားရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတဝန္းလုံးတြင္ ပေဒသရာဇ္ငယ္မ်ား တစ္နယ္တစ္မင္း အသီးသီး ထူေထာင္ၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ သားေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည့္ မင္းရဲနႏၵမိတ္ဘြဲ႕ခံ ေညာင္ရမ္းစား ရွင္သစၥာသည္ မဟာသီဟသူရ ဘြဲ႕ျဖင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္(၁၆၀၀-၁၇၅၂) ကိုစတင္တည္ေထာင္သည္။ ၎ႏွင့္ ၎ေနာက္ နန္းတက္ၾကသည့္ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း၊ သာလြန္မင္းတို႔သည္ အင္းဝ၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူ၊ ဟံသာဝတီ ႏွင့္ သန္လ်င္စသည့္ ေဒသမ်ားကို အစဥ္အဆက္ သိမ္းပိုက္ကာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ၁၀ဆက္သည္ အင္း၀ကို ဗဟိုျပဳကာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္အတြက္ ေညာင္ရမ္းေခတ္ကို ဒုတိယအင္းဝေခတ္ ဟုလည္းေခၚေဝၚၾကသည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္သည္ သာလြန္မင္းလက္ထက္တြင္ အထြန္းေတာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ အင္အားဩဇာေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးမင္းျဖစ္သည့္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ(ဟံသာ၀တီေရာက္မင္း)လက္ထက္တြင္ ဇင္းမယ္ရွမ္းဇာတိျဖစ္သည့္ ဆင္ဝန္ဦးေအာင္လွက ျဗမိုင္းဓိရာဇာဘြဲ႕ခံ၍ မြန္တို႔ကို စည္း႐ုံးကာ ပုန္ကန္သည္။ ေနာက္ဆုံး အင္းဝကိုပါသိမ္းယူကာ အင္းဝဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိကို ဟံသာဝတီသို႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္တြင္ မုဆိုးဖို႐ြာသူႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ်က အေလာင္းဘုရားဘြဲ႕ျဖင့္ မြန္တို႔ကို တြန္းလွန္ကာ တတိယျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္မ်ားမွာ

၁။ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီး (မဟာသီဟသူရ ဓမၼရာဇာ)(၁၆၀၀-၁၆၀၆)
၂။ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း (မဟာဓမၼရာဇာ)(၁၆၀၆-၁၆၂၈)
၃။ မင္းရဲဒိဗၺ (၁၆၂၈)
၄။ သာလြန္မင္း (သတိုးဓမၼရာဇာ)(၁၆၂၈-၁၆၄၈)

၅။ ပင္းတလဲမင္း (သီရိနႏၵသူရဓမၼရာဇာ) (၁၆၄၈-၁၆၆၁)
၆။ ျပည္မင္း (၁၆၆၁-၁၆၇၇)
၇။ နရာဝရ
၈။ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (သီရိပရဝ မဟာဓမၼရာဇာ)(၁၆၇၇ -၁၆၉၈ )

၉။ စေနမင္း (၁၆၉၈-၁၇၁၄ )
၁၀။ တနဂၤေႏြမင္း (၁၇၁၄-၁၇၃၃ )
၁၁။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ (ဟံသာဝတီေရာက္မင္း/ေလာကသရဖူ ဒါယကာမင္း)(၁၇၃၃-၁၇၅၂)
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁။ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီး

မိတၳီလာခ႐ိုင္ရွိ ေညာင္ရမ္းသည္ ကေမၺာဇ တိုင္းႏွင့္ တမၸဒီပတိုင္း ႏွစ္ဘက္စပ္ၾကား လူတို႔မေရာစပ္စိမ့္ ေသာငွာ နယ္ျခားၿမိဳ႕ေပါင္း ၄၃ ၿမိဳ႕ကို သကၠရာဇ္ ၃၉၅ ခုႏွစ္ တြင္တည္ရာ ေညာင္ရမ္းၿမိဳ႕လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ဝန္း မွာ ၆၅၄ တာရွိသည္။ သီဟသူရမဟာဓမၼရာဇာအမည္ရွိေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားသည္ ငယ္စဥ္ကစ၍ မင္းျဖစ္သည္တိုင္ ဤၿမိဳ႕ကိုစားရေသာေၾကာင့္ ဤၿမိဳ႕အမည္ျဖင့္ထင္ရွားေလသည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားသည္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းႀကီးႏွင့္ မိဖုရားခင္ျပည့္စုံတို႔မွ သကၠရာဇ္ ၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ ဒုတိယသားေတာ္ျဖစ္သည္။ ငယ္မည္မွာ ရွင္သစၥာျဖစ္၍၊ ဘြဲ႕ မည္မွာ မင္းရဲနႏၵာမိတ္(မင္းရဲရႏၲမိတ္)ျဖစ္သည္။ ၉၅၈ ခုႏွစ္ ပုခန္းႀကီးတြင္ အခိုင္အလုံေနေသာ ျပည္စားရဲမက္တို႔ကို ႏိုင္ေအာင္တိုက္သည္အတြက္ ေနာင္ေတာ္ဟံသာဝတီဘုရင္ ငါးဆူဒါယကာ (နႏၵဘုရင္)က ေအာင္ဆုေပး၍ ယင္းဘြဲ႕ ကိုရသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၆၀၀တြင္ အင္းဝနန္းကို သိမ္းပိုက္ကာ မဟာ သီဟသူရဓမၼရာဇာဘြဲ႕ျဖင့္ မင္းအျဖစ္ကို ခံယူသည္။ သားေတာ္ သခင္လတ္(ေနာင္တြင္ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း)ကို ဥပရာဇာဘြဲ႕ျဖင့္ အိမ္ေရွ႕အရာေပးသည္။ သခင္လတ္မွာ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားအတြက္ အလြန္အားထားရသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အသက္ ၂၃ခန္႔သာရွိေသးသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ရမည္းသင္းအားသိမ္းပိုက္သည္။ ထိုေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးနဲ၊ မိုးေကာင္း၊ သိႏၷီ၊ သီေပါ အစရွိသည့္ ရွမ္းျပည္တစ္လႊားကို သိမ္းသြင္းသည္။ ထိုတိုက္ပြဲစဥ္မ်ားအတြင္း သားေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္းက ဗိုလ္မင္းအျဖစ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲတိုင္းကို အစြမ္းျပေအာင္ႏိုင္သည္။

မင္းတရားႀကီး သည္ စစ္ေရးကိစၥတိုင္ပင္ေတာ္မူရာ အိမ္ေရွ႕မင္းက ေျမာက္ ဘက္တစ္လႊားကိုသိမ္းၿပီးမွ ေတာင္ဘက္ ျပည္၊ ေတာင္ငူကို သိမ္းမည္ဟု နားေတာ္ေလၽွာက္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္တြင္ မိုးမိတ္သို႔ခ်ီသည္။ အလြယ္ႏွင့္ေအာင္ေတာ္မူ၏။ သိႏၷီသို႔ခ်ီျပန္ သည္။ ေအာင္ေတာ္မူျပန္၏။  ၉၆၇ ခုႏွစ္၊ တစ္ေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီးစစ္ခရီးတြင္ လူ႕ျပည္ၿငီး၍ နတ္ျပည္ စံေတာ္မူသည္။

၂။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း

မဟာဓမၼရာဇာ ဘြဲ႕ခံ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း(၁၆၀၆-၁၆၂၈)သည္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၏ ဒုတိယေျမာက္မင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီးသည္ ေညာင္ရမ္းမင္း တရားႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး သီရိ မဟာ ဓမၼရာဇာ ဓိပတိ ေဒဝီတို႔မွ သကၠရာဇ္ ၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ႀကီး သခင္လတ္ျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီးမၿပီးျပတ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသိမ္းသြင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္၍ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္လက္ထက္ကပင္ လက္နက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီးေသာ္လည္း ျပည္၊ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ သံလ်င္စေသာ ေဒသ မ်ားကို သိမ္းသြင္းရန္ က်န္ရွိ ေနေသးသည္ကို မင္းတရားႀကီး သည္ သိမ္းသြင္းေတာ္မူသည္။ သံလ်င္ၿမိဳ႕ကို အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီး ေအာင္ႏိုင္လိုက္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ စတင္ေျခကုပ္ယူေန ေသာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို အျမစ္မွ ႏုတ္ပစ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရေပမည္။

သကၠရာဇ္ ၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကို ရေတာ္မူျပန္ သည္။ ထားဝယ္ကိုရၿပီးေနာက္ ၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္လုပ္ႀကံရာ ၿမိဳ႕ရံ ၅၇ ၿမိဳ႕ႏွင့္တကြ ရေတာ္မူသည္။ လင္းဇင္းက စစ္ကူလာေသာ ရဲမက္ ေတာ္တို႔ကိုလည္း အကုန္ပင္ ရေတာ္မူသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ရခိုင္ဘုရင္က ကြမ္းသီးကၽြန္း၊ အုန္း ကၽြန္းေတာင္းလာေသာေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္ရွိ၍ တပ္ႀကီးငါး တပ္၊ တိုက္ဆင္ ၁၅ဝ၊ ျမင္း ၁၅ဝဝ၊ စစ္သည္သူရဲေကာင္း ၅ဝဝဝဝ ႏွင့္ သံတြဲဥယ်ာဥ္ပုေၾကာင္းကို ခ်ီေစသည္။ သံတြဲ ပ်က္၍ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ရေတာ္မူေသာ္ လူသူသုံ႔ပန္းကိုယူ၍ ျပန္ခဲ့ေစသည္။ မင္းတရားႀကီး၏ႏိုင္ငံေတာ္ကား အထက္ကို ဗန္းေမာ္ ေအာက္ကို ထားဝယ္ထိ၍ အေရွ႕ကို ဇင္းမယ္ ထိသည္။ ဗဂၤလားၿမိဳ႕၊ အခ်ည္ၿမိဳ႕၊ ေဒလီၿမိဳ႕မ်ားက လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံမ်ားေရာက္သည္။ ဂိုးအားၿမိဳ႕ ေပၚတူကီဘုရင္ခံႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေပါက္ေရာက္သည္။

ဟံသာ၀တီေခ်ာင္းသစ္အေနာက္ဖက္တြင္ ယာယီနန္းတည္၍ ေနထိုင္ေနစဥ္သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺက ကိုယ္လုပ္ေတာ္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားသမီး ႏွင္းခမ္းေပါႏွင့္ ရည္ငံသည္ကို သိသျဖင့္ အမ်က္ထြက္ကာ သားေတာ္အား သံအိုကြင္းႏွင့္ ေၾကာ္မည္ ဟုဆူပူႀကိမ္းေမာင္းသည္။ ထိုေနာက္ သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺက လုပ္ႀကံသျဖင့္ ၂၉၊ ေမ၊ ၁၆၂၈တြင္ နတ္႐ြာစံသည္။

၃။ မင္းရဲဒိဗၺ

မင္းရဲဒိဗၺသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းကို လုပ္ႀကံကာ ဟံသာဝတီတြင္ နန္းတက္သည္။ မင္းရဲဒိဗၺ(၁၆၂၈)၏နန္းသက္မွာ တစ္ႏွစ္ပင္မရွိေခ်။ နန္းတက္လၽွင္ အင္းဝႏွင့္ စစ္ကိုင္းရွိ သစၥာခံမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားကာ သစၥာေပးသည္။ ထိုေနာက္ အေဝး(ဇင္းမယ္)ေရာက္ေနသည့္ ဘေထြးေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ သတိုးဓမၼရာဇာ(သာလြန္မင္း) ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတို႔ကို သံသယမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေသြးခြဲသည့္အေနျဖင့္ စာမ်ားေစသည္။ သတိုးဓမၼရာဇာ၏ ကၽြန္ယုံမ်ားက အလ်င္ေရာက္ကာ သတင္းေပးသျဖင့္ သတိုးဓမၼရာဇာ အေၾကာင္းစုံသိႏွင့္ ေသာ္လည္း ညီေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာကမူ ယုံမွားသံသယရွိသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္တပ္ကို ညအခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည္။ သတိုးဓမၼရာဇာတပ္မ်ားက ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာကို အျပစ္မွလႊတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္မ်ားကိုသတ္ေစသည္။

ဇင္းမယ္မွ အင္းဝသို႔ျပန္ရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း မိုးကာလျဖစ္သျဖင့္ ျဖည္းျဖည္းသာခ်ီခဲ့ရသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ဇင္းမယ္မွ ပုန္ကန္ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ မလုပ္သာခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ဟံသာဝတီမွ မင္းလွေနာ္ရထာကဦးေဆာင္သည့္ မႉးမတ္မ်ားက မင္းရဲဒိဗၺကို ဖမ္းဆီးနန္းခ်ကာ လုံၿခဳံေအာင္ထား၍ သတိုးဓမၼရာဇာကို ပင့္ဖိတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ မင္းရဲဒိဗၺ နန္းက်ကာ သတိုးဓမၼရာဇာ ဘြဲ႕ခံ သာလြန္မင္း ဟံသာ၀တီနန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု ဆိုရသည္မွာ နန္းတက္ဘိသိက္မခံပဲ ၄ ႏွစ္တိုင္တိုင္ တိုင္းျပည္အေရးမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၄။ သာလြန္မင္း

သတိုးဓမၼရာဇာဘြဲ႕ျဖင့္ နန္းတက္သည္တိုင္ သာလြန္မင္း(၁၆၃၂-၁၆၄၈)ဟုေခၚၾကျခင္းမွာ “တိုင္းကားျပည္႐ြာ အသာလြန္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထက္တြင္ သာယာစြာ လြန္ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သာလြန္မင္း ဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္”ဟု ဆိုသည္။ သာလြန္မင္းသည္ ေနာင္ေတာ္ အေနာက္ဖက္လြန္မင္းအား တူေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺက လုပ္ႀကံနန္းတက္သည္ကို ႏွိမ္ႏွင္းၿပီးေနာက္ နန္းတက္သည္။ နန္းတက္စတြင္ ဘိသက္ခံကာ ဘုရင္အျဖစ္ရယူျခင္းမရွိပဲ ေလးႏွစ္(၁၆၂၈ မွ ၁၆၃၃ထိ)တိုင္ တိုင္းျပည္စည္း႐ုံးေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ သာလြန္မင္းလက္ထက္ ၁၆၃၇တြင္ ပထမဆုံးေသာ သမိုင္းဝင္ လူဦးေရ ႏွင့္ ေျမယာစစ္တမ္းမ်ားကို စတင္ေကာက္ယူခဲ့သည္။

ဇင္းမယ္သို႔ တဖန္သြားေရာက္ကာ ပုန္ကန္မႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းသည္။ ထိုေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား ႏွင့္ဇင္းမယ္တစ္ဝိုက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ထိုေနာက္ ယိုးဒယားသို႔ သံေစလႊတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဟံသာဝတီတြင္ နန္းတက္၍ မၾကာမွီတြင္ ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ပုန္ကန္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေျပးသည္ကို လိုက္လံႏွိမ္ႏွင္းရေသးသည္။ ၁၆၃၄တြင္ သာလြန္မင္းသည္ မင္းေနျပည္ေတာ္ကို ဟံသာဝတီမွ အင္းဝသို႔ တဖန္ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕စံျမန္းသည္။ ၁၆၃၆တြင္ ေကာင္းမႈေတာ္ ရာဇစူဠာမဏိေစတီ(စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္)ကို အုတ္ျမစ္ခ်သည္။

အင္း၀သို႔ေရာက္ၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕မင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြယ္လြန္သျဖင့္ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသားအား အိမ္ေရွ႕အရာေပးသည္။ ထိုအခါ နန္းရရန္ ေမၽွာ္မွန္းသည့္ အျမင့္စားရွင္တ႐ုတ္က လူသူစုေဆာင္းကာ ပုန္ကန္သည္။ သာလြန္မင္းလည္း အငိုက္မိကာ အားမတန္သျဖင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခိုလႈံသည္။ သို႔ေသာ္ ေလးထပ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးက ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ မေရာယွက္လိုသျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္မေပးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စံေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုလႈံရသည္။

စံေက်ာင္းဆရာေတာ္မွာ ေလာကီဆန္သည့္ ပြဲေက်ာင္းဆရာေတာ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ေနာက္ပါရဟန္းမ်ားကို စုစည္းကာ တုတ္ဓါးလက္နက္မ်ားျဖင့္ သာလြန္မင္းႏွင့္ မႉးမတ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္က်န္ရွိေနခဲ့သည္ မႉးမတ္မ်ားလည္း အျမင့္စားကိုေၾကာက္႐ြံသျဖင့္ ေနၾကရေသာ္လည္း မင္းတရားႀကီးကို သစၥာခံေၾကာင္း တိတ္တဆိတ္ေလၽွာက္တင္ၾကသည္။ ထိုပုန္ကန္မႈကို မႉးမတ္မ်ား႐ြတ္႐ြတ္ခၽြံခၽြံ ထမ္းေဆာင္ႏွိမ္ႏွင္းသျဖင့္ ရွင္တ႐ုတ္က်ဆုံးၿပီး ေအာင္ျမင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလးထပ္ေက်ာင္းႏွင့္ စံေက်ာင္းတို႔တြင္ အလႈႀကီးမ်ားေပးကာ ေလးထပ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ကို သံသရာဆရာေတာ္ ၊ စံေက်ာင္းဆရာေတာ္ကို ပစၥဳပၸန္ဆရာေတာ္ဟူ၍ ေခၚေဝၚခ်ီးက်ဴးေလသည္။

ထိုပုန္ကန္မႈၿပီးေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ကသည္းလူမ်ိဳးတို႔ က်ဴးေက်ာ္လာသည္ကို တိုက္ခိုက္ႏွိမ္ႏွင္းရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အလြယ္တကူသာ တိုက္ယူလိုက္ရၿပီး ေအာင္ႏိုင္သည္။ ထိုပုန္ကန္မႈအၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၆၄၈တြင္ သာလြန္မင္း အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ နတ္႐ြာစံသည္။ နန္းသက္ ၁၉ႏွစ္၊ သက္ေတာ္ ၆၅ႏွစ္ အဝင္တြင္ျဖစ္သည္။ နတ္႐ြာစံလၽွင္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္း ပင္းတလဲမင္းက နန္းဆက္ခံသည္။

၅။ ပင္းတလဲမင္း

သီရိနႏၵသူရဓမၼရာဇာ ဘြဲ႕ခံ ပင္းတလဲမင္း(၁၆၄၈-၁၆၆၁)သည္ ဖခင္သာလြန္မင္း နတ္႐ြာစံလၽွင္ အင္းဝထီးနန္းကို စိုးစံသည္။ ၎လက္ထက္တြင္လည္း ဖခင္သာလြန္မင္းကဲ့သို႔ပင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ စာရင္းမ်ားေကာက္ယူေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားျခားအေနျဖင့္ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္ေသာအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမျပဳရန္ အမိန္႔ျဖင့္ တားဆီးခဲ့သည္။ ၁၆၆၁တြင္ညီေတာ္ျပည္မင္းက ေနာင္ေတာ္ ပင္းတလဲမင္းကို ဖမ္းဆီးနန္းခ်ကာ နန္းတက္သည္။ နန္းတက္ၿပီးေနာက္တြင္ ပင္းတလဲမင္းႏွင့္အတူ မိဖုရားေခါင္ႀကီး၊အသက္ရွစ္ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ သားေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူ၊ အသက္ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေျမးေတာ္နရာဒိဗၺ တို႔ကို ေရခ်ေဖ်ာက္ဖ်က္သည္။

၆။ ျပည္မင္း

ျပည္မင္းသည္ ေနာင္ေတာ္ ပင္းတလဲမင္းကို ပုန္ကန္ကာ နန္းတက္ေလသည္။ ထိုသို႔ မျပဳသင့္သည့္ အမႈကို ျပဳခဲ့သျဖင့္ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္းအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကို နန္းတြင္းသို႔ပင့္ဖိတ္ကာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပဳက်င့္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမႉးအမတ္တို႔၏ ဆႏၵအရသာျဖစ္ေၾကာင္း ေလၽွာက္တင္ေလသည္။ ဆရာေတာ္အမ်ားက ခ်ီးပေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း၊ ေျမာက္နန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ကမူ “ယခု ဒကာေတာ္ ေလၽွာက္ထားသည္မွာ ငါတို႔အရာမဟုတ္၊ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါး ဟုတ္မဟုတ္ကို ေအာက္ကိုေရာက္မွပဲ ျငင္းၾကခုန္ၾကေပေရာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္မင္း၏ေတာင္းပန္ မႈေၾကာင့္ ဆရာေတာ္လည္း ရာဇဝင္ခ်ဳပ္ တစ္ေစာင္ေရးသားစီရင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ နန္းစဥ္ရတနာျဖစ္သည့္ ပတၱျမားငေမာက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး နန္းတြင္းသို႔ ဆက္သလာေလသည္။ သို႔ေသာ္ ေႏွာင္တြင္ ငေမာက္သည္ မိမိအား ပတၱျမားကို အျပည့္အဝ မဆက္သေၾကာင္းသိလၽွင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တကြသတ္ေစသည္။နန္းသက္ ၁၁ အေရာက္တြင္ နတ္႐ြာစံသျဖင့္ သားေတာ္ နရာဝရ အင္းဝနန္းကို ဆက္ခံသည္။

၇။ နရာဝရ

ျပည္မင္း လြန္လၽွင္ သားျဖစ္သူ နရာဝရ အင္းဝနန္းကို စိုးစံသည္။ နန္းစံသက္ ၁၁ လသာရွိကာ ထူးျခားေသာ အမွတ္အသား၊အေၾကာင္းအရာမ်ား မွတ္တမ္းက်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထိုမင္းလြန္လၽွင္ နန္းလ်ာမသတ္မွတ္ခဲ့သျဖင့္ မႉးမတ္တို႔လည္း မင္းျဖစ္ေလာက္မည့္ မင္းညီမင္းသားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ နန္းတင္ရန္ ဘုရင့္ႏွမေတာ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ဆုံးျဖတ္ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ ဘုရင္နတ္႐ြာလားေၾကာင္း မေၾကညာပဲ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားၿပီး မင္းျဖစ္ေလာက္မည့္ မင္းညီမင္းသားအား ရွာေဖြေလ့လာေလသည္။ ဘုရင့္ညီေတာ္သူ မင္းရဲေက်ာ္ထင္အား ထုံးတမ္းစဥ္လာကိုသိျမင္ကာ ရာဇဝင္တြင္လည္းႏွံစပ္သည္ဟု သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ကာ အိမ္ေရွ႕အရာအပ္ႏွင္းေၾကာင္း ပင့္ဖိတ္၍ လႊတ္ေတာ္တက္ခ်ိန္တြင္မွ ဘုရင္နတ္႐ြာလားေၾကာင္း ေၾကညာကာ ညီေတာ္ ဝရေဇယ (ေခၚ) မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (ဝမ္းဘဲအင္းစံမင္း)က အင္းဝ တြင္ နန္းတက္ေလသည္။

၈။ မင္းရဲေက်ာ္ထင္

ေနာင္ေတာ္ နရာဝရလြန္လၽွင္ ညီေတာ္ ဝရေဇယ (ေခၚ) မင္းရဲေက်ာ္စြာ(ဝမ္းဘဲအင္းစံမင္း)က သီရိပရဝ မဟာဓမၼရာဇာဘြဲ႕ျဖင့္ အင္းဝ တြင္ နန္းတက္ေလသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ လူတို႔ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မညီပ်က္ျပားၾကသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာ အမိန္႔တို႔ကို ထုတ္ျပန္ရေလသည္။ ထို႔ျပင္ အခြန္အတုတ္တို႔ ႀကီးေလးေၾကာင္းလူတို႔ ၿငီးျငဴေလေသာေၾကာင့္ အခြန္စည္းက်ပ္ပုံကို ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ အင္းဝနန္းေတာ္ကိုလည္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အသစ္တည္သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၎လက္ထက္တြင္ ေပကို သ႐ိုး၊သစ္ေစးကိုင္ၿပီး ေဆးဒန္းႏွင့္ အကၡရာေရးကာ ေ႐ႊခ်သည့္ ေ႐ႊစာေရးနည္းစတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နန္းသက္ ၂၆ႏွစ္တြင္ နတ္႐ြာစံရာ သားေတာ္ စေနမင္း နန္းတက္သည္။

၉။ စေနမင္း

မာန္ေအာင္ရတနာေစတီ ဒါယကာ စေနမင္း(၁၆၉၈-၁၇၁၄) နန္းတက္လၽွင္ ညီေတာ္ပုဂံစားကို အိမ္ေရွ႕အရာထားသည္။ သို႔ေသာ္သားေတာ္ (တနဂၤေႏြမင္းျဖစ္မည့္သူ) ေမြးၿပီးေနာက္တြင္ စိတ္ထားေျပာင္းကာ ညီေတာ္အစား သားေတာ္ကို နန္းလ်ာထားရန္ ႀကံသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္တြင္ သံဃာထုအတြင္း အတင္ဂိုဏ္း ႏွင့္ အ႐ုံဂိုဏ္း ဟုႏွစ္ဖက္ အျငင္းပြားသည္ကို ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ဇင္းမယ္၊ရခိုင္၊က်ိဳင္းတုံ တို႔မွ မေလးမခန္႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။သားေတာ္အသက္ ၁၉ႏွစ္တြင္ ညီေတာ္ကို ပုဂံသို႔ ျပန္ေစၿပီး သားေတာ္အားအိမ္ေရွ႕အရာေပးကာ “ဘုန္းႀကီးေသာအရွင္” ဟုေခၚေဝၚေစသည္။ သို႔ျဖင့္ စေနမင္းနတ္႐ြာစံလၽွင္ သားေတာ္ တနဂၤေႏြမင္း နန္းတက္သည္။

၁၀။ တနဂၤေႏြမင္း

စေနမင္း လြန္လၽွင္ သားျဖစ္သူ တနဂၤေႏြမင္း(၁၇၁၄-၁၇၃၄)နန္းတက္သည္။ နန္းတက္လၽွင္ အိမ္ေရွ႕စံျဖစ္ဖူးသည့္ ဦးရီးေတာ္ ပုဂံစားက ပုန္ကန္နန္းလုသည္။ သို႔ေသာ္အင္အားသာသည့္ အင္းဝက အႏိုင္ရသျဖင့္ ပုဂံစားက်ေလသည္။ တနဂၤေႏြမင္း လက္ထက္တြင္ အဆိုးဆုံးရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပႆနာမွာ ရာသီဥတုျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုဆိုးဝါးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပ်က္ဆီးလာၿပီး ျပည္သူမ်ား ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးလာရသည္။ ထိုျပႆနာကို ႏိုင္ႏွင္းစြာ အေျဖရွင္းႏိုင္ခင္မွာပင္ အေနာက္ဖက္မဏိပူရမွ ကသည္းမ်ားက ဘာသာေရးအေျခခံကာ က်ဴးေက်ာ္လာသည္။

(ဟိႏၵဴႏြယ္သည့္ ကသည္းမ်ားက ဧရာဝတီျမစ္ေရျဖင့္ သန္႔စင္ျခင္းျပဳပါက အျပစ္တို႔မွ လြတ္ၿငိမ္းမည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကည္။) ထို႔အတူ ဇင္းမယ္မွလည္း ပုန္ကန္သည္ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားလက္ထက္မွစကာ ပိုင္ဆိုင္လာသည့္ ဇင္းမယ္ကို လက္လြတ္ရျပန္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၃၃တြင္ တနဂၤေႏြမင္းလြန္ေသာ္ သားေတာ္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ နန္းတက္သည္။

၁၁။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိ (ဟံသာဝတီေရာက္မင္း)

တနဂၤေႏြမင္းလြန္ခ်ိန္က နန္းရင္းဝန္ႀကီး ဦးပုက ဦးေဆာင္ကာ အသက္(၁၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ မင္းသားငယ္ကို ဝိုင္းဝန္းနန္းတင္လိုက္ရာမွ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိဘြဲ႕ျဖင့္ ၂၃၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၁၇၃၃ တြင္ အင္းဝနန္းကို စိုးစံရသည္။ ထိုမင္းသည္ ရာဇဝင္၊ ပုံျပင္၊ ေဗဒင္၊ ဂဏန္း၊ ဗဟုသုတ၊ ေစာင္းၫွင္း စေသာ အတီးအမႈတ္တို႔ႏွင့္တကြ ကဗ်ာလကၤာေရးသားစပ္ဆိုရာ၌ မ်ားစြာ ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူ၏။ သို႔ေသာ္ တိုင္းေရးျပည္မႈတို႔ကို မ်ားစြာ ဂ႐ုမစိုက္၊ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးမႈတို႔ႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္တတ္၏။

ဖခင္ျဖစ္သူလက္ထက္က ပ်က္စီးေနေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္သည့္ အတြက္ ဝါသနာပါရာ ေဗဒင္ကိန္းခန္းႏွင့္ ဇာတာခြင္ စစ္ေဆးျခင္း အလုပ္မ်ားတြင္သာ အာ႐ုံထားၿပီး တိုင္းျပည္တာဝန္ကို လွစ္လၽွဳ႐ႈၿမဲ ႐ႈေနခဲ့သည္။ သဘင္ႀကီးစြာခံကာ ဧရာဝတီျမစ္႐ိုးတစ္ေလၽွာက္ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖင့္ ခရီးထြက္ေပ်ာ္ပါးေနခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေဗဒင္ကိန္းခန္း အလိုအရဟုဆိုကာ အင္းဝအေနာက္ေတာင္ဖက္ရွိ ဆင္တဲအရပ္တြင္ သစ္နန္းတည္ကာ နန္းစံေနခဲ့သည္။

အဆိုးဆုံးေသာအမွားမွာ မိမိငယ္ဆရာ ေ႐ႊၿဖိဳးကို နႏၵမိတ္ေက်ာ္ ဘြဲ႕ျဖင့္အပါးတြင္ခစားေစျခင္း၊ ထိုသူႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကေသြးထိုးသည္ေၾကာင့္ နန္းရင္ဝန္ဦးပုအပါအဝင္၊ ေ႐ႊတိုက္စိုး၊ အသည္ဝန္၊ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ႀကီး ႏွင့္ ဝန္တစ္ပါး အပါအဝင္ အေရးပါသည့္ လူငါးဦးလုံးကို ကြပ္မ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုျပင္လည္း ေပ်ာ္ပါးဘက္ မႉးမတ္ငယ္မ်ားကိုသာ အေရးတယူ ျပဳမႈေသာေၾကာင့္ ကာယ၊ ဉာဏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ မႉးႀကီး မတ္ႀကီးတို႔ လြတ္ရာ ေရွာင္တိမ္းေနၾက ရသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မ်ားစြာ အင္အား ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္သာမက မၿငိမ္မဝပ္ အစားအစာ ရွားပါး ေလသည္။

ထိုအခါ ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္က စိုးပိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ယိုးဒယား၊ ဇင္းမယ္၊ ရွမ္းနယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔သည္ ျမန္မာမင္းအား ပမာမထား ျခားနား ေထာင္ထားၾကေလ၏။ မဏိပူရ ကသည္းတို႔ကလည္း ႏွစ္ႏွစ္တႀကိမ္၊ သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထိုမင္းလက္ထက္ ကုန္ဆုံးသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဆက္ကာဆက္ကာ လာေရာက္ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ရာ တစ္ႀကိမ္တြင္ အင္းဝၿမိဳ႕အနီးတိုင္ ေရာက္လာၾကၿပီးလၽွင္ မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးသြား ၾကေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁ဝ၉ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ငစဥ့္ကိုင္ အေရွ႕ အုတ္ဖိုေတာင္ေျခ၌ေနေသာ ေကြ႕ရွမ္းတို႔သည္ မိမိတို႔ အႀကီးအကဲ ဂုဏၰအိမ္ႏွင့္တကြ မတၱရာ၊ အုတ္ဖို စေသာ အညာျမစ္စင္ တစ္ေလၽွာက္တြင္ ခ်ထားေနထိုင္ရေသာ မြန္ဟူသမၽွႏွင့္ ညီၫြတ္ ပုန္ကန္ၾကသည္။

ဟံသာဝတီကလည္း ၁၁ဝ၁ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ပုန္ကုန္ ျခားနားလာခဲ့ရာ အင္းဝလက္ေအာက္ခံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ အင္အား တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာၿပီးလၽွင္ အင္းဝတပ္မ်ားကိုပင္ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္ ဟံသာဝတီ၌ ဦးေအာင္လွက ျဗမိုင္းဓိရာဇာဘြဲ႕ျဖင့္ နန္းတက္ေတာ့သည္။ ျဗမိုင္းဓိရာဇာမွာ ျမန္မာမဟုတ္ေပ။ ဇင္းမယ္ဇာတိ လင္ဇင္းရွမ္းအႏြယ္ ျဖစ္သည္။ ဆင္မႈကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ အင္းဝမင္းက ပဲခူးတြင္ ဆင္ဝန္ခန္႔ထားသူ ျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဟံသာဝတီဘုရင့္ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕ဥပရာဇာႏွင့္ ညီေတာ္ ဗညားဒလတို႔ ေရေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္း အလုံးအရင္းႏွင့္တကြ ခ်ီတက္လာၿပီးလၽွင္ အင္းဝၿမိဳ႕ကို ဝန္းရံ လုပ္ႀကံသည္။ အင္းဝမွာလည္း ဆယ္ႏွစ္၊ ကိုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ မၿငိမ္မသက္ရွိ၍ ဆင္းရဲသားတို႔ ေကာင္းစြာ မလုပ္ေဆာင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ဆန္ေရစပါး ပါးရွားငတ္မြတ္သည္ႏွင့္ ရဲမက္ေတာ္တို႔ ေကာင္းစြာ မခုခံ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕လုံး မြန္တို႔လက္သို႔ ေရာက္ရေလသည္။

ထိုအခါ မင္း၊ မိဖုရား၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္၊ မႉးမတ္၊ သူေဌး သူႂကြယ္မွစ၍ ပိဋကတ္စာေပမက်န္ သိမ္းယူၿပီးေသာ္ ဟံသာဝတီသို႔ ေဆာင္ယူေလသည္။ ဤတြင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပတိမင္းကို ဟံသာဝတီေရာက္ မင္းတရားႀကီးဟု တြင္ေလသည္။ မႉးမတ္မ်ားတြင္လည္း ကဗ်ာအရာတြင္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာလည္း ပါဝင္၏။ ၂၁၊ မတ္၊ ၁၇၅၂ တြင္ အင္းဝက်ကာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိမင္းလည္း ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားႏွင့္ တကြ ဟံသာဝတီသို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ပါကာ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ျပတ္ေလေတာ့သည္။ ဟံသာဝတီအနီး ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ၁၃၊ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၇၅၄ ညေန၌ အေဆြအမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တကြ ေရခ်ကာ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ

အင္းဝမင္း ဟံသာဝတီသို႔ပါလၽွင္ မုဆိုးဘို႐ြာသူႀကီး ဦေအာင္ေဇယ်သည္ မုဆိုးဘိုႏွင့္ အနီးအပါးမွ လူစြမ္းေကာင္းမ်ားကို စုစည္းကာ အင္းဝအေစာင့္ေနသည့္ မြန္စစ္သူႀကီး တလပန္းအား ရင္ဆိုင္ကာတိုက္ခိုက္သည္။ ျဗမိုင္းဓိရာဇာ၏ မႉးမတ္မ်ား ကုန္းတိုက္သည္ေၾကာင့္၎၊ ေတာင္ပိုင္းတနသၤာရီေဒသကို ယိုးဒယားတို႔ ထိပါးသည္ေၾကာင့္၎ မုဆိုးဘိုကို ရင္ဆိုင္ဆဲမွာပင္ တလပန္းအား ဟံသာဝတီသို႔ျပန္ေခၚကာ အင္းဝတြင္ ေငြခြန္ဝန္မႉးဆိုသူကို အႀကီးအကဲခန္႔ကာ မုဆိုးဘိုကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေစသည္။ ေနာင္တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်က အေလာင္းဘုရားဘြဲ႕ျဖင့္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သည္။

ႏွစ္ ၆၀၀ အင္း၀ – ေရႊကုိင္းသား
မင္း ၁၀ပါး ရာဇ၀င္ – ေဒါက္တာမတင္၀င္း
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply