မာတင္လူသာကင္း ဆုိတဲ့လူ

Posted on

မိမိကုိယ္က်ိဳးကုိသာၾကည့္တတ္သည့္ က်ဥ္းေျမာင္းလွေသာ အတၱဥခြံေလးထဲမွ ထိုးထြက္ကာ က်ယ္ေျပာလွသည့္ လူ႔ေလာက ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသ၍ အၾကင္သူ၏ ဘ၀ရွင္သန္မႈ စတင္ၿပီဟုမဆုိႏုိင္ပါ။
မာတင္လူသာကင္း

မာတင္လူသာကင္း ဂ်ဴနီယာ (Martin Luther King Jr) သည္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားထဲတြင္ တက္ႂကြထင္ရွားေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဂုဏ္ရည္မွာ အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အဆင့္အျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မာတင္လူသာကင္းအား ယေန႔တိုင္ပင္ လူ႕အခြင့္အေရး သေကၤတ တစ္ခုအျဖစ္ မၾကာခဏ ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ကင္းသည္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ လာေလသည္။ သူသည္ ေမာင္ဂိုမာရီ ဘတ္(စ)ကားလိုင္းအား သပိတ္ေမွာက္မူ႕တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ညီလာခံႏွင့္ သားဖြားဆရာမ သင္တန္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာ္မတီ စသည္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ကင္းသည္ ဘာမင္ဟန္သို႔ခ်ီတက္ကာ I Have a Dream ဟူေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ သူသည္ လူထု၏ လူ႕အခြင့္အေရး အျမင္မ်ားအား ႏိုးၾကားေစခဲ့ကာ သူကိုယ္တိုင္သည္လည္း အေမရိကန္ သမိုင္းတြင္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္း အေကာင္းဆုံးသူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ သူ၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ သူေသမည့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထဲတြင္ သူ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲအား ဆန္႔က်င္သည့္ အခ်က္အား ဘာသာေရး ႐ႈေထာင့္ မွေန၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ကင္းသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တန္နက္စီျပည္နယ္၊ မင္းဖစ္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ သူေသဆုံးၿပီးေနာက္လည္း သူ႕အားဂုဏ္ျပဳကာ ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၇ တြင္ Presidential Medal of Freedom ဆုကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ Congressional Gold Medal ဆုတံဆိပ္ကိုလည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ မာတင္လူသာကင္းေန႔ ဟူ၍ အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံလုံး အားလပ္ရက္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ငယ္စဥ္ဘ၀

မာတင္လူသာကင္းအား ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္၊ အတၱလန္တာၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၂၉၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူ၏ မိဘမ်ားမွာ မာတင္လူသာကင္း စီနီယာႏွင့္ အယ္လဘာတာဝီလ်ံကင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သူ၏ ဖခင္မွာ သားႏွစ္ေယာက္အား မိုက္ကယ္ကင္းႏွင့္ မိုက္ကယ္ကင္း ဂ်ဴနီယာဟု အမည္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီသို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီးသည္တြင္ ခရစ္ယာန္ဝါဒျပဳျပင္ေရး လုပ္ခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးအားဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ သားႏွစ္ေယာက္လုံးအား မာတင္ဟု နာမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ မာတင္ဆိုသည့္နာမည္မွာ ထိုခရစ္ယာန္ဝါဒျပဳျပင္ေရး လုပ္ခဲ့သူ ဂ်ာမနီပ႐ိုတက္စတင့္ ဂိုဏ္းဝင္ မာတင္လူသာ ၏ အမည္ျဖစ္သည္။

အတၱလန္တာ ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့စဥ္ကာလအတြင္း မာတင္လူသာကင္းသည္ ဘြတ္ကာတီဝါရွင္တန္ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ကိုးတန္း ႏွင့္ ဆယ့္ႏွစ္ တန္းအဆင့္မ်ားအား အဆင့္ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၅ ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ အတၱလန္တာရွိ မိုးေဟာက္စ္ လူမည္းေကာလိပ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ မိုးေဟာက္စ္ ေက်ာင္းမွ လူမႈေရးဒႆန (sociology) ဘာသာျဖင့္ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္၊ ခ်က္စတာၿမိဳ႕ရွိ ခ႐ိုဇာ သီအိုလိုဂ်ီကယ္ ဆီမင္နရီ ေက်ာင္းတြင္ ပညာဆက္သင္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းမွ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚ ျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ရယူခဲ့သည္။

ကင္းသည္ ေကာ္ရက္တာစေကာ့ဆိုသူအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ၁၉၅၃ ဂၽြန္၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ကင္းႏွင့္ စေကာ့တို႔သည္ သားသမီး ေလးေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ကင္း အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အယ္လဘားမား ျပည္နယ္၊ ေမာင့္ဂိုမာရီၿမိဳ႕တြင္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။

ေမာင့္ဂိုမာရီ ဘတ္စ္လိုင္းအား သပိတ္ေမွာက္မႈ

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ေက်ာင္းသူေလး တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ အနီးရွိ လူျဖဴအမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္အား ထိုင္ခုံေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံခဲ့ရေလသည္။ ဘာမင္ဂမ္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ေသာ ကင္းက ထိုကိစၥကို အေရးယူေျဖရွင္းခ်င္ေသာ္လည္း၊ အက္ဂါနစ္ဆန္(Edgar Nixon) ႏွင့္ ကလစ္ဖို႔ဂ်ား Clifford Durr တို႔က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ႀကဳံမွေျဖရွင္းရန္ တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၅ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လူမည္းအမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ႐ိုဆာပတ္(Rosa Parks) သည္ လူျဖဴအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္အား ထိုင္ခုံေပးရန္ျငင္းဆန္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေလသည္။

ထိုကိစၥအား လူမည္းမ်ားက မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားလိုင္းအား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရာ နစ္ဆန္က အဓိက အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ကင္း ကဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ရက္ေပါင္း ၃၈၅ ရက္မၽွ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၿပီး လူမည္းမ်ားက တရား႐ုံးခ်ဳပ္အထိ ေလၽွာက္လဲခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပကာလအတြင္း တင္းမာမူ႕မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကင္း၏ အိမ္သည္လည္း လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈအတြင္းတြင္ ကင္း သည္လည္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေမာင္ဂိုမာရီသည္ ဘတ္စ္ကားလိုင္းသည္ နီဂ႐ိုး အစည္းအ႐ုံးကို အေလၽွာ႔ေပးခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကလည္း ေမာင္ဂိုမာရီရွိ လူထုဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚတြင္ လူျဖဴ၊ လူမည္းခြဲျခားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ေမာင္ဂိုမာရီ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ေအာင္ပြဲ စတင္ရရွိလိုက္ေသာေၾကာင့္ ကင္း၏ဒႆနကို မွတ္ေက်ာက္တင္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ကင္း၏ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ထိုင္သပိတ္မ်ား ေမွာက္ၾကၿပီး လူမည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ညီလာခံ

ကင္း၊ Ralph Abernathy ႏွင့္ အျခား လူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ညီလာခံ(Southern Christian Leadership Conference,SCLC) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုသည္ လူမည္းဘုရားေက်ာင္း မ်ား၏ သာသနာေရးအာဏာကို စုစည္းအသုံးျပဳကာ ၿမိဳ႕ျပလူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားဆႏၵျပသူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေရး လမ္းစဥ္ကို အသုံးျပဳရန္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ ကင္းသည္ သူေသဆုံးသည္အထိ SCLC အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ Strive Toward Freedom အား Harlem ကုန္တိုက္စတိုးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခိုက္ စိတ္မႏွံ႔သူ လူမည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ရာ ႏွလုံးႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာကို ထိသြားခဲ့ဖူးသည္။ အလြန္ကံေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ကင္းသည္ ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂႏၵီ၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး လႈပ္ရွားမူ႕မ်ားသည္ ကင္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး၊ ထိုနည္းလမ္းမ်ားသည္ အယ္လဘားမား ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ SCLC မွ စုစည္းေပးေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ကင္းသည္ အၾကမ္းမဖက္ေရးဝါဒမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ The Measure of A Man ဆိုသည့္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ထိုစာအုပ္အား What is Man ဟူေသာ စာအုပ္မွ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ The Measure of A Man တြင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အခက္အခဲ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားကို ျခယ္မႈန္းေရးသားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေရး ဗ်ဴ႐ို(FBI) မွလည္း ကင္းအား ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တယ္လီဖုန္းၾကားျဖတ္ နားေထာင္ကာ စုံစမ္းခဲ့သည္။ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဂ်အဂၢါဟူးဗားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက စိမ့္ဝင္ထိုးေဖါက္လာမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုံစမ္းမႈမ်ားလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အေထာက္အထားမွ မရွိခဲ့သျဖင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းတစ္ခုမွ မေတာ္တဆဖမ္းယူခဲ့ေသာ ကင္း၏ ပုဂၢလိက အေၾကာင္းအား တိပ္ျဖင့္ဖမ္းကာ ကင္းအား ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ကင္းသည္ လူမည္းမ်ားအား စုစည္းကာ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူမည္းမ်ားမဲေပးခြင့္၊ လူျဖဴလူမည္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမႈ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲမွ အမ်ားအျပားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ၁၉၆၄ လူမႈအခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၆၅ မဲေပးခြင့္ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းအသက္ဝင္ေစခဲ့သည္။

ကင္းႏွင့္ SCLC တို႔သည္ အၾကမ္းမဖက္ေရး ဆႏၵျပမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပရမည့္ ေနရာမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ပုံမွန္ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ား ႀကဳံခဲ့ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုႏွိမ္နင္းမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ပြဲမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားတတ္ေလသည္။

က႐ုဏာအလုပ္သည္ ေတာင္းစားေနသူတစ္ဦးထံ ေငြဒဂၤါးတစ္ျပားပစ္ေပးလိုက္ရံုန႔ဲမၿပီး သူေတာင္းစားမ်ားအား ထုက္လုပ္ေပးေနသည့္လူမႈအေဆာက္အအံုကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ ကိစၥၿပီးသည္
မာတင္လူသာကင္း

ဘာမင္ဟန္ တိုက္ပြဲ

ဘာမင္ဟမ္ ဆႏၵျပပြဲသည္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ မ်ား၏ လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ SCLC ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေသာ စီစဥ္မႈတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲသည္ ႏွစ္လမၽွၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အေရးအခင္းအား ျပည္သူ႕လုံၿခဳံေရး ဌာန မင္းႀကီး သီအိုဖီးလ္စ္(ဘူးလ္) ကြန္နာ က ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူအမ်ားအျပားအားလည္း ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားပင္ ပါဝင္ေလသည္။

ရဲမ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ သံခ်ပ္ကာ ကားျဖင့္ ဝင္တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရေသာ လူျဖဴမ်ားပင္လ်င္ လူမႈအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမူ႕အတြင္း ပါဝင္လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အက်ပ္အတည္း တစ္ရပ္အား မာတင္လူသာကင္းသည္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအက်ပ္ အတည္းမွ တဆင့္ လိုခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ေရး နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳကာ ေတာင္းယူခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပပြဲႀကီး ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ကြန္နာသည္ အလုပ္ျပဳတ္သြားၿပီး ကင္းမွာ ပိုမိုနာမည္ေက်ာ္ၾကားလာေလသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာ အမ်ားစုသည္ လူမည္းမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္လာေလသည္။

ဘာမင္ဂမ္ ဆႏၵျပပြဲမွာ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ကင္း

ကြ်န္ေတာ့္မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ္

မာတင္လူသာကင္းရဲ႕ ကမၻာေက္်ာလႈပ္ရွားမႈတခုေကတာ့ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီကို ခ်ီတက္တဲ့ပြဲ ြဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲက အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းေဒသက လူမည္းေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတဲ့ပြဲြျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ လူျဖူလူမည္းခြဲြျခားမႈ ႐ုပ္သိမ္းဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္မွာလည္း လူမ်ိဳးခြဲြျခားမႈကို တားဆီးတဲ့ ဥေဒျပဌာန္းေပးဖို႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးတာင္းဆိုလႈပ္ရွားသူေတြကို ရဲေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းတာမ်ိဳး မလုပ္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေျခခံအလုပ္သမားခကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီေအာင္ ေပးဖို႔ စတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လူမည္း ၂၅၀,၀၀၀ ေက္်ာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အလြန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲြႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီပြဲမွာ မာတင္လူသာကင္းဟာ “ကြ်န္ေတာ့္မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ္” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန႔က်ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ လူအားလံုး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အကာင္အထည္ ေဖာ္လိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။”

“ကြ်န္ေတာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန႔က်ရင္ ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ေသြးေလးေယာက္ကို အသားအေရာင္နဲ႔ လူဆိုးလူေကာင္းသတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ႕အက်င့္စာရိတၱနဲ႔ သတ္မွတ္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။”

“ကြ်န္ေတာ့္မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ္။ ဒီအိပ္မက္ေကတာ့ တေန႔က်ရင္ ေဂ္်ာဂ်ီယာျပည္နယ္က ေတာင္ကုန္းေေတြပၚမွာ ကြ်န္ျဖစ္ခဲ့သူေတြရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔ ကၽြန္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့သူ ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွေမတြလို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူတူ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္။”

လူမည္းလည္းလူပဲ၊ လူျဖဴလည္းလူပဲ၊ အသားအေရာင္နဲ႔ လူလူခ်င္း ခြဲြျခား ဆက္ဆံတာဟာ မမွန္ကန္ဘူးဆိုတာကို အလြန္ထက္ျမက္တဲ့ ေအေျပာအဆို အလြန္အားေကာင္းတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ မာတင္လူသာကင္းဟာ ဒီလို ေဟာေျပာမႈမ်ိဳးနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ဖမ္းစားခဲ့တာပါ။

လုပ္ႀကံခံရျခင္း

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ေႏြဦးတြင္ သာမာန္အလုပ္သမား ျပႆနာေလးတစ္ခုအား ေျဖရွင္းရန္ မင္းဖစ္ၿမိဳ႕သို႔ ကင္းေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မင္းဖစ္ၿမိဳ႕တြင္ တံျမက္လွည္း၊ ေျမာင္းေဖၚ၊ အညစ္အေၾကး ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းရသည့္ အလုပ္သမား ၁၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ထိုအလုပ္သမားအားလုံးမွာ လူမည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး လုပ္ခလစာ အလြန္နည္းပါးသည့္ အတြက္ လစာတိုးေပးရန္ သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ ပထမဆုံး ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲမွာပင္ လူမည္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ကင္းစိတ္ပ်က္သြား ခဲ့သည္။ သူ၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး ဝါဒမွာ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္ဟု ခံစားမိကာ မင္းဖစ္ၿမိဳ႕မွ ကင္းလွည့္ ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားက ဝိုင္း၍ တိုက္တြန္းၾကသည့္အတြက္ ေနာက္ဆုံတြင္ မင္းဖစ္သို႔ ျပန္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

လူမည္းတစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေလာ္ရိန္းအမည္ရွိတည္းခိုခန္းတြင္ တည္းခိုခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ညေနတြင္ သူတည္းခိုသည့္ အခန္း နံပါတ္ ၃၀၆ မွေန၍ အျပင္ဘက္ထြက္လာကာ ေလညင္းခံရန္အတြက္ လသာေဆာင္တြင္ ထြက္ရပ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လမ္းတစ္ဖက္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္အိမ္အေပၚထပ္မွ ေန၍ လူသတ္သမားက ေသနတ္ျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္လိုက္သည္။ က်ည္ဆံသည္ ကင္း၏ လည္ပင္းကိုေဖါက္ထြက္သြားသည္။ ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး တစ္နာရီအၾကာ ည ရ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ စိန္႔ဂ်ိဳးဆက္ ေဆး႐ုံတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။

လုပ္ႀကံခံလုိက္ရၿပီးေနာက္

မာတင္လူသာကင္းအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူမွာ လူျဖဴႀကီးစိုးေရး ဝါဒီ အစြန္းေရာက္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဂ်ိမ္းစ္အားလ္ေရး ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို ဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၉၉ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကင္းလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ေလာ္ရိန္း တည္းခိုခန္းအာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရး ျပတိုက္အျဖစ္ေျပာင္း လဲထားသည္။

ကင္းအားလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ဂ်ိမ္းစ္အားလ္ေရး
မာတင္လူသာကင္း စ်ာပန
မာတင္လူသာကင္း စ်ာပန
၀ါရွင္တန္ရွိ မာတင္လူသာကင္း အထိမ္းအမွတ္ရုပ္တု

အဂၤလိပ္ဝီကီ ႏွင့္ ၂၀ ရာစုအႀကီးက်ယ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရာျပည့္စာတည္းအဖြဲ႕၊
DVB Burmese TV

Myanmar Wikipedia

———————

မာတင်လူသာကင်း ဆိုတဲ့လူ (unicode)

မိမိကိုယ္က်ိုးကိုသာကြည့်တတ်သည့် က်ဉ်းမြောင်းလွေသာ အတ္တဥခြံလေးထဲမွ ထိုးထြက္ကာ က်ယ်ပြောလွသည့် လူ့လောက ကောင်းက်ိုးအတြက် မေဆာင်ရြက်နိုင်သေးသ၍ အကြင်သူ၏ ဘ၀ရွင်သန္မှု စတင်ပြီဟုမဆိုနိုင္ပါ။
မာတင္လူသာကင်း
မာတင္လူသာကင်း ဂ်ူနီယာ (Martin Luther King Jr) သည် အာဖရိကန်-အေမရိကန် သင်းအုပ္ဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အေမရိကန် လူ့အခြင့်ရေး လှုပ်ရွားသူမာ်းထဲတြင် တက်ႂကြထင်ရွားသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ထင်ရွားခဲ့သော ဂုဏ်ရည္မွာ အေမရိကန် လူ့အခြင့်အေရးကို ပိုမိုထိရောက်သော အဆင့်အျဖစ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မာတင္လူသာကင်းအား ယေန့တိုင္ပင် လူ့အခြင့်အေရး သေင်္ကတ တစ္ခုအျဖစ် မကြာခဏ ရည်ညွှန်း ပြောဆိုလေ့ရွိကြသည်။

ကင်းသည် သင်းအုပ္ဆရာတော် ဖြစ္လာပြီးနောက် လူ့အခြင့်အေရး လှုပ်ရွားမှုမာ်းတြင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် လာလေသည်။ သူသည် မောင္ဂိုမာရီ ဘတ်(စ)ကားလိုင်းအား သပိတ်မွောက္မူ့တြင် ဦးဆောင္ခဲ့ပြီး၊ တောင္ပိုင်း ခရစ်ယာန် ခေါင်းဆောင္မှု ညီလာခံနှင့် သားဖြားဆရာမ သင္တန်းသူမာ်း၏ အကြမ်းမဖက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက္မှု ကော်မတီ စသည္တို့ကို ဖြဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။

၁၉၆၃ ခုနှစ္တြင် ကင်းသည် ဘာမင်ဟန်သို့ခီ်တက္ကာ I Have a Dream ဟူသော မိန့်ခြန်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုနေရာတြင် သူသည် လူထု၏ လူ့အခြင့်အေရး အျမင္မာ်းအား နိုးကြားစေခဲ့ကာ သူကိုယ္တိုင်သည္လည်း အေမရိကန် သမိုင်းတြင် စည်းရုံးဟောပြောခြင်း အေကာင်းဆုံးသူမာ်းထဲမွ တစ်ယောက်ဖြစ္လာသည်။ သူ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး လှုပ်ရွားမှုမာ်းကြောင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ္တြင် ငြိမ်းခ်မ်းရေး နိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့သည်။ သူသေမည့် ၁၉၆၈ ခုနှစ္ထဲတြင် သူ၏ ဆင်းရဲမြဲတေမှု လော့်ခ်ျခင်းနှင့် ဗီယက္နမ် စစ္ပြဲအား ဆန့်က်င်သည့် အခ်က်အား ဘာသာရေး ရှုထောင့် မွေန၍ ပြန္လည်သုံးသပ္ခဲ့သည်။

ကင်းသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၄ ရက်နေ့တြင် တန္နက္စီပြည္နယ်၊ မင်းဖစ်မြို့တြင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ သူသေဆုံးပြီးနောက္လည်း သူ့အားဂုဏ်ပြုကာ ဆုတံဆိပ္မာ်းစြာ ခီ်းမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၇ တြင် Presidential Medal of Freedom ဆုကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ္တြင် Congressional Gold Medal ဆုတံဆိပ္ကိုလည်းကောင်း ဂုဏ်ပြုခီ်းမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ္တြင် မာတင္လူသာကင်းနေ့ ဟူ၍ အေမရိကန္တစ်နိုင်ငံလုံး အားလပ်ရက်အျဖစ် ဂုဏ်ပြုသတ္မွတ္ခဲ့ကြသည်။

ငယ္စဥ္ဘ၀

မာတင္လူသာကင်းအား ဂော်္ဂီ်ယာပြည္နယ်၊ အတ္တလန္တာမြို့တြင် ၁၉၂၉၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့တြင်မြေးဖြားခဲ့သည်။ သူ၏ မိဘမာ်းမွာ မာတင္လူသာကင်း စီနီယာနှင့် အယ္လဘာတာဝီလံ်ကင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ သူ၏ ဖခင္မွာ သားနှစ်ယောက်အား မိုက္ကယ္ကင်းနှင့် မိုက္ကယ္ကင်း ဂ်ူနီယာဟု အမည်ပေးခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၄ ခုနှစ္တြင် ဂာ်မနီသို့ဩားရောက် လည္ပတ်ပြီးသည္တြင် ခရစ်ယာန်ဝါဒျပုပြင်ရေး လုပ္ခဲ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားဂုဏ်ပြုသည့် အေနျဖင့် သားနှစ်ယောက္လုံးအား မာတင်ဟု နာမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ မာတင္ဆိုသည့်နာမည္မွာ ထိုခရစ်ယာန်ဝါဒျပုပြင်ရေး လုပ္ခဲ့သူ ဂာ်မနီပရိုတက္စတင့် ဂိုဏ်းဝင် မာတင္လူသာ ၏ အမည်ဖြစ်သည်။

အတ္တလန္တာ မြို့တြင် ကြီးပြင်းခဲ့စဥ္ကာလအတြင်း မာတင္လူသာကင်းသည် ဘြတ္ကာတီဝါရွင္တန် အထက္တန်းကော်င်း တြင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သူသည် ကိုးတန်း နှင့် ဆယ့်နှစ် တန်းအဆင့်မာ်းအား အဆင့်ကော်္အောင်မြင်နိုင္ခဲ့ပြီး ၁၅ နှစ်သားအရွယ္တြင် အတ္တလန္တာရွိ မိုးဟောက္စ် လူမည်းကောလိပ္တြင် ပညာဆက္လက်သင်ကြားခဲ့သည်။ မိုးဟောက္စ် ကော်င်းမွ လူမှုရေးဒဿန (sociology) ဘာသာဖြင့် ဘြဲ့ရခဲ့ပြီးနောက် ပင္ဆယ္လ်ဗေးနီးယားပြည္နယ်၊ ခ်က္စတာမြို့ရွိ ခရိုဇာ သီအိုလိုဂီ်ကယ် ဆီမင္နရီ ကော်င်းတြင် ပညာဆက်သင္ခဲ့သည်။ ထိုကော်င်းမွ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဘြဲ့ကိုရရွိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၅၅ ခုနှစ္တြင် ဘာသာရေးအေတြးအေခါ် ဖြင့် ဒေါက္တာဘြဲ့ကို ရယူခဲ့သည်။

ကင်းသည် ကော်ရက္တာစေကာ့ဆိုသူအမ်ိုးသမီးနှင့် ၁၉၅၃ ဂျွန်၊ ၁၈ ရက်နေ့တြင္လက္ထပ္ခဲ့သည်။ ကင်းနှင့် စေကာ့တို့သည် သားသမီး လေးယောက္ထြန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ကင်း အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ္တြင် အယ္လဘားမား ပြည္နယ်၊ မောင့်ဂိုမာရီမြို့တြင် သင်းအုပ္ဆရာတော်အျဖစ် စတင္တာဝန္ထမ်းဆောင္ခဲ့လေသည်။

မောင့်ဂိုမာရီ ဘတ္စ်လိုင်းအား သပိတ်မွောက္မှု

၁၉၅၅ ခုနှစ် မတ္လတြင် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ကော်င်းသူလေး တစ်ယောက်သည် သူ၏ အနီးရွိ လူဖြူအမ်ိုးသား တစ်ယောက်အား ထိုင္ခုံပေးရန် ငြင်းဆန္ခဲ့သောကြောင့် ဥပေဒအရ အေရးယူခံခဲ့ရေလသည်။ ဘာမင္ဂမ် အာဖရိကန်-အေမရိကန် ကော်မတီဝင်ဖြစ်သော ကင်းက ထိုကိစ္စကို အေရးယူဖြေရွင်းခ်င်သော်လည်း၊ အက္ဂါနစ္ဆန်(Edgar Nixon) နှင့် ကလစ္ဖို့ဂာ်း Clifford Durr တို့က ပိုမိုကောင်းမြန်သော အခ်က်ကြုံမွေဖြရွင်းရန် တားမြစ္ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၅ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက်နေ့တြင် လူမည်းအမ်ိုးသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သော ရိုဆာပတ်(Rosa Parks) သည် လူဖြူအမ်ိုးသားတစ်ယောက်အား ထိုင္ခုံပေးရန်ငြင်းဆန္မှုဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ရေလသည်။

ထိုကိစ္စအား လူမည်းမာ်းက မေက်နပ်သောကြောင့် ဘတ္စ်ကားလိုင်းအား သပိတ်မွောက္ခဲ့ရာ နစ္ဆန္က အဓိက အကြံဉာဏ်နှင့် အစီအစဉ္မာ်း ခ်မွတ်၍ ကင်း ကဦးဆောင္ခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း ၃၈၅ ရက္မျှ သပိတ်မွောက် ခဲ့ပြီး လူမည်းမာ်းက တရားရုံးခ်ုပ်အထိ လျှောက္လဲခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြကာလအတြင်း တင်းမာမူ့မာ်းဖြစ္လာခဲ့ပြီး ကင်း၏ အိမ်သည္လည်း လက္ပစ္ဗုံးဖြင့် တိုက္ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။

ထိုလှုပ်ရွားမှုအတြင်းတြင် ကင်း သည္လည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ နောက္ဆုံးတြင် မောင္ဂိုမာရီသည် ဘတ္စ်ကားလိုင်းသည် နီဂရိုး အစည်းအရုံးကို အေလျှာ့ပေးခဲ့ရပြီး အေမရိကန္တရားရုံးခ်ုပ္ကလည်း မောင္ဂိုမာရီရွိ လူထုဘတ္စ်ကားမာ်းပေါ်တြင် လူဖြူ၊ လူမည်းခြဲခြားခြင်းကို ပယ္ဖ်က်ရန္ဆုံးဖြတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည်။ မောင္ဂိုမာရီ အေရးတော်ပုံတြင် အောင္ပြဲ စတင်ရရွိလိုက်သောကြောင့် ကင်း၏ဒဿနကို မွတ်ကော်က္တင္လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ဩားခဲ့သည်။ ထိုနှစ္ကာလမာ်းအတြင်းတြင် ကင်း၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြင့် ထိုင်သပိတ္မာ်း မွောက်ကြပြီး လူမည်း လြတ္လပ်ရေးအတြက် တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ကြသည်။

တောင္ပိုင်း ခရစ်ယာန် ခေါင်းဆောင္မှု ညီလာခံ

ကင်း၊ Ralph Abernathy နှင့် အျခား လူမှုအခြင့်အေရး လှုပ်ရွားသူမာ်းသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ္တြင် တောင္ပိုင်း ခရစ်ယာန် ခေါင်းဆောင္မှု ညီလာခံ(Southern Christian Leadership Conference,SCLC) ကို တည်ထောင္ခဲ့သည်။ ထိုအုပ္စုသည် လူမည်းဘုရားကော်င်း မာ်း၏ သာသနာရေးအာဏာကို စုစည်းအသုံးပြုကာ မြို့ပြလူမှုအခြင့်အေရး လှုပ်ရွားဆန္ဒပြသူမာ်းအတြက် အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဥ္ကို အသုံးပြုရန် ဖန္တီးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။ ကင်းသည် သူသေဆုံးသည်အထိ SCLC အဖြဲ့အား ဦးဆောင္မှုပေးခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ္တြင် သူ၏ စာအုပ်ဖြစ်သော Strive Toward Freedom အား Harlem ကုန္တိုက္စတိုးတြင် လက္မွတ်ရေးထိုးပေးခိုက် စိတ္မနှံ့သူ လူမည်း အမ်ိုးသမီးတစ်ဦးမွ ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ရာ နှလုံးနှင့် အနီးဆုံးနေရာကို ထိဩားခဲ့ဖူးသည်။ အလြန္ကံကောင်း သောကြောင့် ကင်းသည် ေသေဘးမွ လြတ်မြောက္ခဲ့ရျခင်းဖြစ်သည်။

ဂန္ဒီ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး လှုပ်ရွားမူ့မာ်းသည် ကင်းအေပါ်တြင် မာ်းစြာလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး၊ ထိုနည်းလမ်းမာ်းသည် အယ္လဘားမား ပြည္နယ်ရွိ လူ့အခြင့်အေရး လှုပ်ရွားမှုမာ်းအား မွန္ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင္ခဲ့သည်။ SCLC မွ စုစည်းပေးသော ဆန္ဒပြသူမာ်းအား ကင်းသည် အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒမာ်းကို ဟောပြောပို့ခေ်ပးခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ္တြင် သူသည် The Measure of A Man ဆိုသည့်စာအုပ္ကို ရေးသားခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်အား What is Man ဟူသော စာအုပ္မွ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစာအုပ် The Measure of A Man တြင္လူ့အဖြဲ့အစည်း၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပြားရေး အေဆာက်အဦးမာ်း၏ အခက်အခဲရုန်းကန်ရမှုမာ်းကို ခြယ္မှုန်းရေးသားခဲ့သည်။

ပြည်ထောင္စု ထောက္လွမ်းရေး ဗ်ူရို(FBI) မွလည်း ကင်းအား ၁၉၆၃ ခုနှစ္မွစတင္ကာ တယ္လီဖုန်းကြားဖြတ် နားထောင္ကာ စုံစမ်းခဲ့သည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးခ်ုပ် ဂေ်အဂ္ဂါဟူးဗားသည် လူ့အခြင့်အေရး လှုပ်ရွားမှုမာ်းတြင် ကြန်မြူနစ္မာ်းက စိမ့်ဝင္ထိုးဖေါက္လာမည္ကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စုံစမ်းမှုမာ်းလုပ္ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အေထာက်အထားမွ မရွိခဲ့သျဖင့် တယ္လီဖုန်းလိုင်းတစ္ခုမွ မေတာ်တဆဖမ်းယူခဲ့သော ကင်း၏ ပုဂ္ဂလိက အေကြာင်းအား တိပ်ဖြင့်ဖမ်းကာ ကင်းအား ထင်ရွားသော ခေါင်းဆောင်အျဖစ္မွ နှုတ္ထြက်ရန် ဖိအားပေး ခြိမ်းခြောက္ခဲ့သည်။

ကင်းသည် လူမည်းမာ်းအား စုစည်းကာ ဦးဆောင္မှုပေးနိုင္ခဲ့ပြီး လူမည်းမာ်းမဲပေးခြင့်၊ လူဖြူလူမည်း တန်းတူအခြင့်အေရး ရရွိမှု၊ အလုပ်သမား အခြင့်အေရးနှင့် အျခားအေခြခံ လူ့အခြင့်အေရးမာ်းအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုတောင်းဆိုခ်က္မာ်းထဲမွ အမာ်းအျပားမွာ အောင်မြင္မှုမာ်းရရွိခဲ့ပြီး အေမရိကန် ပြည်ထောင္စု ဥပေဒမာ်းထဲတြင် ၁၉၆၄ လူမှုအခြင့်အေရး ဥပေဒနှင့် ၁၉၆၅ မဲပေးခြင့်ဥပေဒမာ်းအျဖစ် ထည့်ဩင်းအသက်ဝင်စေခဲ့သည်။

ကင်းနှင့် SCLC တို့သည် အကြမ်းမဖက်ရေး ဆန္ဒပြမှု စည်းမ်ဉ်းမာ်းအား ခ်မွတ်နိုင္ခဲ့ပြီး ကြီးမားသော အောင်မြင္မှုမာ်းလည်း ရရွိခဲ့သည်။ အောင်မြင်ရေသာ အေကြာင်းရင်းမာ်းတြင် ဆန္ဒပြမှု နည်းလမ်းမာ်းနှင့် ဆန္ဒပြရမည့် နေရာမာ်းအား မွန္ကန္စြာ ရွေးခ်ယ်နိုင္ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ အာဏာပိုင္မာ်းမွ မကြာခဏဆိုသလိုပင် ပုံမွန်နှိပ္ကြပ္မှုမာ်းနှင့်လည်း ဆန္ဒပြသူမာ်း ကြုံခဲ့ရသည်။ တစ္ခါတစ်ရံတြင် ထိုနှိမ္နင်းမှုမာ်းသည် အကြမ်းဖက္ပြဲမာ်းဆီသို့ ဦးတည်ဩားတတ်လေသည်။

ကရုဏာအလုပ်သည် တောင်းစားနေသူတစ်ဦးထံ ငြေဒင်္ဂါးတစ်ပြားပစ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့မပြီး သူတောင်းစားမာ်းအား ထုက္လုပ်ပေးနေသည့်လူမှုအေဆာက်အအုံကို ပြန္လည်ပြင္ဆင်နိုင္မွ ကိစ္စပြီးသည်
မာတင္လူသာကင်း
ဘာမင်ဟန် တိုက္ပြဲ

ဘာမင်ဟမ် ဆန္ဒပြပြဲသည် အာဖရိကန်-အေမရိကန် မာ်း၏ လူမှုအခြင့်အေရးမာ်း ပိုမိုရရွိစေရန်အတြက် SCLC ၏ မဟာဗ်ူဟာ မြောက်သော စီစဥ္မှုတစ်ရပ္လည်းဖြစ်သည်။ ထိုဆန္ဒပြပြဲသည် နှစ္လမျှကြာမြင့်ခဲ့ပြီး နောက္ဆုံးတြင် အောင်မြင္မှုရရွိခဲ့သည်။ ထိုစဥ္က အေရးအခင်းအား ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ဌာန မင်းကြီး သီအိုဖီးလ္စ်(ဘူးလ်) ကြန္နာ က ကိုင္တြယ္ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူအမာ်းအျပားအားလည်း ထောင်ဩင်း အက်ဉ်းခ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအထဲတြင် ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကေလးသူငယ္မာ်းပင် ပါဝင်လေသည်။

ရဲမာ်းသည် ဆန္ဒပြသူမာ်းအား တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ သံခ်ပ္ကာ ကားဖြင့် ဝင္တိုက်ခြင်းမာ်း ပြုလုပ္ခဲ့ကြပြီး၊ ထိုအျဖစ်အပ်က္မာ်းအား မြင်တြေ့ရေသာ လူဖြူမာ်းပင္လ်င် လူမှုအခြင့်အေရး လှုပ်ရွားမူ့အတြင်း ပါဝင္လာကြသည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အက်ပ်အတည်း တစ်ရပ်အား မာတင္လူသာကင်းသည် ဖန္တီးနိုင္ခဲ့လေသည်။ ထိုအက်ပ် အတည်းမွ တဆင့် လိုခ်င်သော ဆန္ဒမာ်းအား အကြမ်းမဖက်ရေး နည်းလမ်းကို အသုံးပြုကာ တောင်းယူခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြပြဲကြီး ပြီးဆုံးဩားပြီးနောက် ကြန္နာသည် အလုပ်ပြုတ်ဩားပြီး ကင်းမွာ ပိုမိုနာမည်ကော်္ကြားလာလေသည်။ အက်ိုးဆက်အားဖြင့် အမာ်းပြည်သူဆိုင်ရာနေရာ အမာ်းစုသည် လူမည်းမာ်းအတြက္လည်း အက်ုံးဝင္လာလေသည်။

က်ြန်တော့်မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ်

မာတင္လူသာကင်းရဲ့ ကမ္ဘာကျော်လှုပ်ရွားမှုတခုကေတာ့ ၁၉၆၃ ခုနှစ္မွာ ဝါရွင္တန္ဒီစီကို ခီ်တက္တဲ့ပြဲ ြဖစ္ပါတယ်။ ဒီပြဲက အေမရိကန် တောင္ပိုင်းဒေသက လူမည်းတြေရဲ့ အခြင့်အေရးကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ပြွဲဖြစ္ပါတယ်။ စာသင်ကော်င်းတြေမွာ လူဖြူလူမည်းခြွဲခြားမှု ရုပ်သိမ်းဖို့၊ အလုပ်အကိုင္မွာလည်း လူမ်ိုးခြွဲခြားမှုကို တားဆီးတဲ့ ဥေဒျပဌာန်းပေးဖို့၊ လူ့အခြင့်အေရးတာင်းဆိုလှုပ်ရွားသူတြေကို ရဲတြေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခြင်းတာမ်ိုး မလုပ်အောင် အကာအကြယ်ပေးဖို့ အလုပ်သမားတြေအတြက် အေခြခံအလုပ်သမားခကို စံခိ်န္စံညွှန်းမီအောင် ပေးဖို့ စတဲ့တောင်းဆိုခ်က်တြေ ပါဝင္ပါတယ်။ လူမည်း ၂၅၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အလြန်ကြီးက်ယ္တဲ့ ဆန္ဒပြပြွဲကြီး ဖြစ္ပါတယ်။

ဒီပြဲမွာ မာတင္လူသာကင်းဟာ “က်ြန်တော့်မွာ အိပ္မက္တခု ရွိတယ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ္နဲ့ ဟောပြောပါတယ်။

“က်ြန်တော့်မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ်။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန့က်ရင် က်ြန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ လူအားလုံး တန်းတူညီမ်ွဖြစ္တယ္ဆိုတဲ့ ယုံကြည္ခ်က္ကို အကာင်အထည် ဖော်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အိပ္မက်ဖြစ္ပါတယ်။”

“က်ြန်တော့်မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ်။ ဒီအိပ္မက္ကေတာ့ တေန့က်ရင် က်ြန်တော့် ရင်ဩေးလေးယောက္ကို အသားအေရာင္နဲ့ လူဆိုးလူကောင်းသတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ့အက်င့်စာရိတ္တနဲ့ သတ္မွတ္လိမ့်မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက်ဖြစ္ပါတယ်။”

“က်ြန်တော့်မွာ အိပ္မက္တခုရွိတယ်။ ဒီအိပ္မက်ကေတာ့ တေန့က်ရင် ဂျော်ဂီ်ယာပြည္နယ္က တောင္ကုန်းေတြေပါ်မွာ က်ြန်ဖြစ္ခဲ့သူတြေရဲ့ သားသမီးတြေနဲ့ ကျွန္ပိုင်ရွင်ဖြစ္ခဲ့သူ တြေရဲ့ သားသမီးတြေ ညီအစ္ကိုမောင်နှမေတြလို ခ်စ်ကြည်ရင်းနှီးစြာ အတူတူ နေထိုင်နိုင်ကြလိမ့်မယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက်ဖြစ္ပါတယ်။”

လူမည်းလည်းလူပဲ၊ လူဖြူလည်းလူပဲ၊ အသားအေရာင္နဲ့ လူလူခ်င်း ခြွဲခြား ဆက္ဆံတာဟာ မမွန္ကန္ဘူးဆိုတာကို အလြန္ထက်မြက္တဲ့ ေအေပြာအဆို အလြန်အားကောင်းတဲ့ စကားလုံးတြေနဲ့ ပြောခဲ့တာပါ။ မာတင္လူသာကင်းဟာ ဒီလို ဟောပြောမှုမ်ိုးနဲ့ လူတြေရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းစားခဲ့တာပါ။

လုပ်ကြံခံရျခင်း

၁၉၆၈ ခုနှစ်နွေဦးတြင် သာမာန်အလုပ်သမား ပြဿနာလေးတစ္ခုအား ဖြေရွင်းရန် မင်းဖစ်မြို့သို့ ကင်းရောက်ရွိခဲ့သည်။ မင်းဖစ်မြို့တြင် တံမြက္လွည်း၊ မြောင်းဖေါ်၊ အညစ်အေကြး ဆေးကြောသန့်ရွင်းရသည့် အလုပ်သမား ၁၃၀၀ ခန့်ရွိသည်။ ထိုအလုပ်သမားအားလုံးမွာ လူမည်းမာ်းဖြစ်ကြပြီး လုပ္ခလစာ အလြန္နည်းပါးသည့် အတြက် လစာတိုးပေးရန် သပိတ်မွောက်ကြသည်။ ပထမဆုံး ဆန္ဒပြခီ်တက္ပြဲမွာပင် လူမည်းမာ်းက အကြမ်းဖက္တိုက္ခိုက္မှုမာ်း ပြုလုပ္ခဲ့သျဖင့် ကင်းစိတ္ပ်က်ဩား ခဲ့သည်။ သူ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး ဝါဒမွာ သဲထဲရေဩန်သကဲ့သို့ ဖြစ်ဩားသည်ဟု ခံစားမိကာ မင်းဖစ်မြို့မွ ကင်းလွည့် ပြန္ခဲ့သည်။ သို့သော် လုပ်ဖေါ်ကိုင္ဖက္မာ်းက ဝိုင်း၍ တိုက္တြန်းကြသည့်အတြက် နောက္ဆုံတြင် မင်းဖစ်သို့ ပြန်ဩားရန် သေဘာတူခဲ့သည်။

လူမည်းတစ်ယောက္ပိုင္ဆိုင်သည့် လော်ရိန်းအမည်ရွိတည်းခိုခန်းတြင် တည်းခိုခဲ့သည်။ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ညေနတြင် သူတည်းခိုသည့် အခန်း နံပါတ် ၃၀၆ မွေန၍ အျပင္ဘက္ထြက္လာကာ လေညင်းခံရန်အတြက် လသာဆောင္တြင် ထြက်ရပ်သည်။ ထိုအခိ်န္တြင် လမ်းတစ္ဖက် မ်က်နှာခြင်းဆိုင်အိမ်အေပါ်ထပ္မွ နေ၍ လူသတ်သမားက သေနတ်ဖြင့် ခော်င်းမြောင်းပစ္ခတ္လိုက်သည်။ က်ည္ဆံသည် ကင်း၏ လည္ပင်းကိုဖေါက္ထြက်ဩားသည်။ သေနတ္ပစ္ခံရပြီး တစ္နာရီအကြာ ည ရ နာရီ ၅ မိနစ္တြင် စိန့်ဂ်ိုးဆက် ဆေးရုံတြင် ကြယ္လြန္ခဲ့သည်။ သူကြယ္လြန္ခိ်န္တြင် အသက် ၃၉ နှစ်သာ ရွိသေးသည်။

မာတင္လူသာကင်းအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူမွာ လူဖြူကြီးစိုးရေး ဝါဒီ အစြန်းရောက္တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဂိ်မ်းစ်အားလ်ရေး ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက် ထောင္ဒဏ် ၉၉ နှစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည်။ ကင်းလုပ်ကြံသတ်ဖြတ္ခံခဲ့ရေသာ လော်ရိန်း တည်းခိုခန်းအာ ယခုအခါ နိုင်ငံတော်လူမှုအခြင့်အေရး ပြတိုက်အျဖစ်ပြောင်း လဲထားသည်။

အင်္ဂလိပ်ဝီကီ နှင့် ၂၀ ရာစုအကြီးက်ယ္ဆုံးပုဂ္ဂိုလ္မာ်း၊ ရာပြည့်စာတည်းအဖြဲ့၊
DVB Burmese TV
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply