ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းသို့ တစ္ကုိယ္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားေရာက္ခဲ့သူ

Posted on

ဂ်ပန္လူမ်ိုး စူးစမ္းရွာေဖြသူ Naomi Uemura သည္ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းသို႔ တစ္ေယာက္တည္း ပထမဆံုးေရာက္ဖူးသူျဖစ္သည္။ ရွစ္ပတ္ႀကာေသာ ခရီးစဉ္အျပီး ၁၉၇၈ ခု ဧျပီလတြင္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Uemura ၏ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းသို့ မိုင္ ၈၀ဝ ရွည္လ်ားေသာခရီးစဉ္သည္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေနဒါနိုင္ငံ၏ Ellesmere ကြ်န္းရွိ Columbia အငူမွ ေခြး ၁၉ ေကာင္နွင့္ ခရီးစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရခဲမ်ားေျကာင့္ ၁၀ ရက္အတြင္း ၁၀ မိုင္သာခရီးေရာက္ခဲ့သည္။

Uemura တြင္ ဘက္ထရီပါဝါေပးထားေသာ မိနစ္တိုင္းတြင္တိက်သည့္ တည္ေနရာ ထုတ္လႊင့္ေပးေသာကိရိယာကိုေခြးလည္ပတ္တြင္ပတ္ေပးထားသည္။ ၄င္းကိရိယာသည္ မိုင္ ၆၀ဝ အကြာတြင္လွည့္ပတ္ေနသည့္ NASA ၏ Nimbus 6 နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ Ellesmere ကြ်န္းရွိစခန္းနွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ေရဒီယိုပါရွိသည္။

ေလးရက္ျကာျပီးေနာက္တြင္ ဝင္ရိုးစြန္းဝက္ဝံမ်ားသည္ သူ၏စခန္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျကသည္။ ေခြးစာမ်ားကိုစားရင္းအသက္ရွင္သန္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ည ဝက္ဝံမ်ားခ်ဉ္းကပ္လာျပန္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေသနတ္နွင့္ပစ္ခတ္ျပီး ဆာေလာင္ေနေသာေခြးမ်ားကိုေကြ်းေမြးခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ ေခြးေၿခာက္ေကာင္သည္ ေရခဲျပင္မ်ားေအာက္သို႔ၿပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။ Uemura သည္ ထိုေခြးမ်ားအားကယ္တင္ခဲ့ျပီး ခဲမေသသြားေအာင္ သူ၏ သားေမြးထည္ မ်ားျဖင့္ရစ္ပတ္ေပးခဲ့သည္။ အပူခ်ိန္မွာ သုညေအာက္ ၃၃ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ျဖစ္သည္။

ေနာက္လအစပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ေခြး ၁၃ ေကာင္ကို ေလယာဉ္နွင့္အေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ေလယာဉ္မ်ားသည္ ဆင္းသက္မရေသာေႀကာင့္ Uemura သည္ ေနာက္မွေျပးလိုက္ျပီး ေလထီးမ်ားနွင့္ ခ်ေပးလိုက္
ေသာအစာေရစာမ်ားကို ေျပးေကာက္ရသည္။ Uemura သည္ သူ၏ အစားအေသာက္မ်ားကိုမခ်က္ျပဳတ္ဘဲ စားခဲ့ရသည္။

သူသည္ ေလညစ္ညမ္းမႈနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သက္ေသမ်ား၊ ေရခဲနွင့္ နွင္းမႈန္မ်ားကို Smithsonian ျပတိုက္နွင့္ ဂ်ပန္ရွိသုေတသနဌာနမ်ားအတြက္စုေဆာင္းခဲ့သည္။ ၆ လျကာမည့္ခရီးကိုသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဝင္ရိုးစြန္းေရခဲျပင္
ကိုျဖတ္ျပီး Greenland ကိုေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္က်ယ္ျပန့္ေသာ ေျမျပင္တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ Greenland ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ သမိုင္းမတင္မီေခတ္က ယဉ္ေက်းမႈအျကြင္းအက်န္မ်ားကိုရွာေဖြခဲ့သည္။ ေရခဲျပင္ေပၚတြင္ရြက္လႊင့္
သည့္နည္းလမ္းကိုသံဲုးပီး ခရီးစဉ္ကိုျမန္ဆန္ေစခဲ့သည္။ Uemura ၏ ခရီးစဉ္သည္ မိုင္ေပါင္း ၃၇၀ဝ ရွည္ျပီး ၄၁၀ ဝ၀ဝ ေဒၚလာကုန္က်ခဲ့သည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဂ်ပန္သတင္းစာမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားနွင့္ အလႈရွင္မ်ားမွကူညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Naomi Uemura သည္ တကုိယ္ေတာ္စြန္႔စားမႈကို အလြန္ႏွစ္သက္သည္။ ဒီခရီးအျပင္ အေမဇုန္ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေဖာင္ျဖင့္တစ္ကုိယ္ေတာ္သြားလာသူ ၊ ေျမာက္အေမရိက၏ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ Denali ေတာင္ကုိ ပထမဆုံး တစ္ကုိယ္ေတာ္တက္ေရာက္သူ စသည့္စံခ်ိန္မ်ားကိုတင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏ အိပ္မက္မွာ အႏာၱတိကတုိက္ရွိ Vinson Massif ေတာင္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္သူ၏ ဆႏၵမွာ ျပည့္မသြားခဲ့ပါေခ်။

၁၉၈၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ သူ၏ ၄၃ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္ကသူသည္ Denali ေတာင္ကို တက္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ပတ္အၾကာ ေတာင္ထိပ္ အျမင့္ေပ ၁၈၀၀၀ အထိေရာက္ရွိၿပီး ျပန္အဆင္းတြင္ သူ႔ထံမွ အဆက္အသြယ္မရေတာ့ပါေခ်။ ထုိေနရာ၏ ရာသီဥတုသည္ -၄၆ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တျခားေတာင္တက္အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွာေဖြပါေသာ္လည္း သူ၏ ရုပ္အေလာင္းကို ယေန႔ထိတုိင္ျပန္မေတြ႔ေတာ့ပါေခ်။ သူ၏ ဒုိင္ယာရီစာအုပ္ကုိမႈ ေတာင္၏အျမင့္ေပ ၁၄၀၀၀ ရွိ ဂူတစ္ဂူထဲမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ ၊ ဂ်ပန္ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ပုံႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ စြန္႔စားမႈ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ သူ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေရးသားထားေသာ စာေၾကာင္းမွာ
“ေႏြးေထြးတဲ့အိပ္ယာေပၚမွာ အိပ္္ခ်င္တယ္ ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ McKinley(Denali) ေတာင္ကိုတက္ဖုိ႔ကလြဲရင္ ဘာမွ အေရးမႀကီးဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

Naomi Uemura အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္

Naomi Uemura သည္ သူ၏တစ္သက္တာလုံးတြင္ စြန္႔စားခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ကုိယ္ေတာ္ စြမ္းေဆာင္္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏စြန္႔စားခန္း ခရီးစဥ္မ်ားကို စာအုပ္မ်ားေရးသားထားခဲ့ၿပီး ထုိစာအုပ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ရွိ ကေလးမ်ားၾကားတြင္ အလြန္ေရးပန္းစားသည္။ သူ၏ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိ ၊ Toyooka ႏွင့္ Hyōgo တုိ႔တြင္သူ႔နာမည္ႏွင့္ ျပတိုက္မ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ အထင္ကရ ဂီတပညာရွင္ Michael Hedges ကလည္း Naomi Uemura အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္စပ္ဆုိခဲ့သည္။ ထုိသီခ်င္း၏ အမည္မွာ Because it’s There ျဖစ္သည္။


————————-

မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ တစ်ကိုယ်တော် လမ်းလျှောက်သွားရောက်ခဲ့သူ (unicode)

ဂျပန်လူမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေသူ Naomi Uemura သည်မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ တစ်ယောက်တည်း ပထမဆုံးရောက်ဖူးသူဖြစ်သည်။ ရှစ်ပတ်ကြာသော ခရီးစဉ်အပြီး ၁၉၇၈ ခု ဧပြီလတွင်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

Uemura ၏ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ မိုင် ၈ဝဝ ရှည်လျားသောခရီးစဉ်သည် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ Ellesmere ကျွန်းရှိ Columbia အငူမှ ခွေး ၁၉ ကောင်နှင့် ခရီးစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေခဲများကြောင့် ၁၀ ရက်အတွင်း ၁၀ မိုင်သာခရီးရောက်ခဲ့သည်။

Uemura တွင် ဘက်ထရီပါဝါပေးထားသော မိနစ်တိုင်းတွင်တိကျသည့် တည်နေရာ ထုတ်လွှင့်ပေးသောကိရိယာကိုခွေးလည်ပတ်တွင်ပတ်ပေးထားသည်။ ၎င်းကိရိယာသည် မိုင် ၆ဝဝ အကွာတွင်လှည့်ပတ်နေသည့် NASA ၏ Nimbus 6 နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Ellesmere ကျွန်းရှိစခန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ရေဒီယိုပါရှိသည်။

လေးရက်ကြာပြီးနောက်တွင် ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများသည် သူ၏စခန်းကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ခွေးစာများကိုစားရင်းအသက်ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။ နောက်တစ်ည ဝက်ဝံများချဉ်းကပ်လာပြန်သောအချိန်တွင် သေနတ်နှင့်ပစ်ခတ်ပြီး ဆာလောင်နေသောခွေးများကိုကျွေးမွေးခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ခွေးခြောက်ကောင်သည် ရေခဲပြင်များအောက်သို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်။ Uemura သည် ထိုခွေးများအားကယ်တင်ခဲ့ပြီး ခဲမသေသွားအောင် သူ၏ သားမွေးထည် များဖြင့်ရစ်ပတ်ပေးခဲ့သည်။ အပူချိန်မှာ သုညအောက် ၃၃ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်သည်။

နောက်လအစပိုင်းတွင် နောက်ထပ် ခွေး ၁၃ ကောင်ကို လေယာဉ်နှင့်အရေးပေါ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ လေယာဉ်များသည် ဆင်းသက်မရသောကြောင့် Uemura သည် နောက်မှပြေးလိုက်ပြီး လေထီးများနှင့် ချပေးလိုက်
သောအစာရေစာများကို ပြေးကောက်ရသည်။ Uemura သည် သူ၏ အစားအသောက်များကိုမချက်ပြုတ်ဘဲ စားခဲ့ရသည်။

သူသည် လေညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သတ်သော သက်သေများ၊ ရေခဲနှင့် နှင်းမှုန်များကို Smithsonian ပြတိုက်နှင့် ဂျပန်ရှိသုတေသနဌာနများအတွက်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ၆ လကြာမည့်ခရီးကိုသွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲပြင်
ကိုဖြတ်ပြီး Greenland ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။

ထိုမှတစ်ဆင့်ကျယ်ပြန့်သော မြေပြင်တစ်လျှောက် ဆက်လက် သွားရောက်ခဲ့သည်။ Greenland မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ယဉ်ကျေးမှုအကြွင်းအကျန်များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ရေခဲပြင်ပေါ်တွင်ရွက်လွှင့်
သည့်နည်းလမ်းကိုသုဲးပီး ခရီးစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေခဲ့သည်။ Uemura ၏ ခရီးစဉ်သည် မိုင်ပေါင်း ၃၇ဝဝ ရှည်ပြီး ၄၁၀ ဝဝဝ ဒေါ်လာကုန်ကျခဲ့သည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်များကို ဂျပန်သတင်းစာများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် အလှုရှင်များမှကူညီပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

Naomi Uemura သည် တကိုယ်တော်စွန့်စားမှုကို အလွန်နှစ်သက်သည်။ ဒီခရီးအပြင် အမေဇုန်မြစ်ကြောင်းတလျှောက် ဖောင်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တော်သွားလာသူ ၊ မြောက်အမေရိက၏ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် Denali တောင်ကို ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်တက်ရောက်သူ စသည့်စံချိန်များကိုတင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ သူ၏ အိပ်မက်မှာ အန္တာတိကတိုက်ရှိ Vinson Massif တောင်ကို တက်ရောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူ၏ ဆန္ဒမှာ ပြည့်မသွားခဲ့ပါချေ။

၁၉၈၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့သည် သူ၏ ၄၃နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကသူသည် Denali တောင်ကို တက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်တစ်ပတ်အကြာ တောင်ထိပ် အမြင့်ပေ ၁၈၀၀၀ အထိရောက်ရှိပြီး ပြန်အဆင်းတွင် သူ့ထံမှ အဆက်အသွယ်မရတော့ပါချေ။ ထိုနေရာ၏ ရာသီဥတုသည် -၄၆ ဒီဂရီဆဲစီးယပ်ဖြစ်သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ တခြားတောင်တက်အဖွဲ့ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် ရှာဖွေပါသော်လည်း သူ၏ ရုပ်အလောင်းကို ယနေ့ထိတိုင်ပြန်မတွေ့တော့ပါချေ။ သူ၏ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုမှု တောင်၏အမြင့်ပေ ၁၄၀၀၀ ရှိ ဂူတစ်ဂူထဲမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ် ၊ ဂျပန် ဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့် ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ စွန့်စားမှု ခရီးစဉ်တလျှောက် သူ့အတွေ့အကြုံများကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရေးသားထားသော စာကြောင်းမှာ
“နွေးထွေးတဲ့အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ချင်တယ် ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် McKinley(Denali) တောင်ကိုတက်ဖို့ကလွဲရင် ဘာမှ အရေးမကြီးဘူး” ဟူ၍ဖြစ်သည်။

Naomi Uemura သည် သူ၏တစ်သက်တာလုံးတွင် စွန့်စားခန်းပေါင်းများစွာကို တစ်ကိုယ်တော် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူ၏စွန့်စားခန်း ခရီးစဉ်များကို စာအုပ်များရေးသားထားခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်များသည် ဂျပန်ရှိ ကလေးများကြားတွင် အလွန်ရေးပန်းစားသည်။ သူ၏ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို ၊ Toyooka နှင့် Hyōgo တို့တွင်သူ့နာမည်နှင့် ပြတိုက်များဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ အထင်ကရ ဂီတပညာရှင် Michael Hedges ကလည်း Naomi Uemura အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် သီချင်းတစ်ပုဒ်စပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုသီချင်း၏ အမည်မှာ Because it’s There ဖြစ်သည်။

Leave a Reply