မုိနာကို ႏုိင္ငံငယ္ေလးအေၾကာင္း

Posted on

မိုနာကိုႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အမည္မွာ မိုနာကို ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ျပင္သစ္ ရီဗီးရီးယား ေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ဗာတီကန္စီးတီးၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအေသးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မိုနာကို ႏိုင္ငံသည္ အရပ္မ်က္ႏွာ ၃ ခုတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လၽွက္ ရွိသည္။

၎၏ အလယ္ဗဟိုသည္ အီတလီႏိုင္ငံမွ ၁၆ ကီလိုမီတာ (၉.၉ မိုင္) ကြာေဝးသည္။ ဧရိယာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၁.၉၈ (၀.၇၆ စတုရန္းမိုင္) မၽွသာ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဦးေရမွာ ၃၇၃၀၈ ရွိသည္။ေနထုိင္သူအားလုံးနီးပါးမွာ ရုိမန္ကတ္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သမိုင္း

ေရာမ သာသနာေစာင့္ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သူ ဧကရာဇ္ဘုရင္ ပထမ ေအာ့တိုသည္ မိုနာကိုႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္စိုးခဲ့၍ ၁၂၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ မိုနာကိုသည္ ဂ်ီႏိုအာမင္းဆက္ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆာဒင္းနီးယားႏိုင္ငံ၏ ေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း တည္ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ မိုနာကိုႏိုင္ငံကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ နယ္စား မင္းသားက အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း က ဂ်ာမန္စစ္တပ္မ်ားသည္ မိုနာကိုႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾက သည္။

မင္းသား ဒုတိယလူဝီသည္ မိုနာကိုႏိုင္ငံကို ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ လူဝီမင္းသားက ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေျမးေတာ္ တတိယ ေရနယာမင္းသားက မိုနာကိုႏိုင္ငံကို ဆက္လက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူမွာ တတိယ ေရနယာမင္းသား၏ သားေတာ္ ဒုတိယအဲလ္ဘတ္မင္းသားျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳ ေရး အာဏာသည္ နယ္စားမင္းသားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦး ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၌ တည္ရွိေလသည္။ လူထုက ထိုအမ်ိဳးသားေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾကရသည္။

မင္းသား ဒုတိယအဲလ္ဘတ္

မုိနာကုိတြင္ ၁၇ ရာစုခန္႔မွစ၍ ႏုိင္ငံစစ္တပ္မရွိေတာ့ပဲ မင္းသားကို ကာကြယ္ေပးရသည့္ အေသးစားစစ္တပ္ေလး ၂ခုသာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိုမူ ျပင္သစ္က တာ၀န္ယူေပးထားသည္။ တိုင္းျပည္တြင္းအတြက္မူ အင္အား ၅၀၀ခန္႔ရွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုထားရွိၿပီး လူဦးေရ ၃ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ႏုိင္နင္းစြာထိမ္းသိမ္းႏုိင္သည္။

လူတစ္ဦး ပ်မ္းမၽွ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၅၇၀၀ ရွိသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ၁စတုန္းမုိင္တြင္ လူဦးေရ ၄၈၄၆၆ အခ်ဳိးျဖင့္ေနထုိင္သသည္။၂၀၁၄ခုႏွစ္စာရင္းအရ မုိနာကိုလူဦးေရ၏ ၃၀%မွာ မီလ်ံနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥေရာပတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္သာ  ရွိရာ ထုိအထဲတြင္ မုိနာကိုႏုိင္ငံလည္းပါ၀င္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမၽွ သက္တမ္း အရွည္ဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမၽွသက္တမ္းမွာ ၈၉.၅ ႏွစ္ မၽွ ရွိသည္။ ဒုတိယေနရာမွလုိက္ေနေသာ ဂ်ပန္ထက္ပင္ ၅ႏွစ္နီးပါး သက္တမ္းပုိရွည္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ ဟာက်ဴလီဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ မိုနာကို၏ စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၂.၀၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၀.၇၉ စတုရန္းမိုင္) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမထဲပင္လယ္တြင္ ေျမဖို႔၍ ေျမေနရာ အသစ္ကို ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုနာကိုႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေက်ာ္ ေလာင္းတမ္းကစားဝိုင္းမ်ား ရွိေသာ မြန္တီကာလိုၿမိဳ႕ေၾကာင့္ ထင္ရွားေလသည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဧည့္သည့္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ မိုနာကိုႏိုင္ငံသို႔ အပန္းေျဖ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾက၏။ မိုနာကိုမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ နီးစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေခတ္မီ ေမာ္ေတာ္ကား လမ္းေကာင္း ေဖာက္လုပ္ထားသည္။

မိုနာကိုႏိုင္ငံတြင္ ေရငန္ သက္ရွိေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ျပတိုက္ရွိ၏။ႏုိင္ငံေသးငယ္ေသာ္လည္း ျမင့္မားေသာပညာေရး အဆင့္အတန္းကို ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး မုိနာကုိႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္ ၊ Rainier III ဂီတအကယ္ဒမီ ႏွင့္ မင္းသမီး ဂေရဇ့္ေဆးရုံ၀န္းရွိ သူနာျပဳေက်ာင္း တုိ႔မွာထင္ရွားသည္။

မိုနာကိုႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူ လ်က္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ အလြန္သာယာ ေပသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မိုနာကိုၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အျခားထင္ရွားသည့္ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွာ လာကြန္ဒါမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မြန္တီကာလို ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။

မိုနာကို ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တို႔၌ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ မိုနာကိုႏိုင္ငံသည္ ကစားဝိုင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိေလသည္။ ကစားသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုမူ ထိုကစားဝိုင္းမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ကစားခြင့္ မျပဳေခ်။

ခရီးသြားမ်ားလာေလ့ရွိသည့္ မုိနာကို၏ အဓိကေနာက္ထပ္ေနရာႏွစ္ခုမွာ Alps ေတာင္တန္းႏွင့္ မင္ဒီေတးရီးယန္းပင္လယ္ ေဒသတုိ႔ျဖစ္သည္။ မုိနာကိုမင္ဒီးေတးရီးယန္းေဒသသည္ ရာသီဥတုအလြန္သာယာေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၃၀၀ခန္႔ ေနသာေလ့ရွိသည္။ မိုနာကို ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း Grand Prix ကားၿပဳိင္ပြဲသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးကားၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မုိနာကိုလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ယွဥ္ၿပဳိင္ေလ့ရွိသည္။

မုိနာကို၏ အႀကီးဆုံးေဘာလုံးအသင္းျဖစ္သည့္ AS Monaco အသင္းသည္ ျပင္သစ္လိဂ္ ၁ တြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ေနသည့္အသင္းျဖစ္သည္။ မုိနာကိုအလံမွာ အင္ဒုိနီးရွားအလံႏွင့္ အတူတူျဖစ္ၿပီး ကြာျခားခ်က္မွာ အင္ဒုိးနီးရွားအလံက အလ်ားအနည္းငယ္ ပုိရွည္ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း မုိနာကိုတြင္ ေလဆိပ္မရွိပဲ အနီးဆုံးေလဆိပ္မွာ ကားျဖင့္ မီနစ္ ၃၀ခန္႔သာေမာင္းရေသာ အကြာအေ၀းတြင္ရွိသည့္ ျပင္သစ္၏ Nice Côte d’Azur ေလဆိပ္သာျဖစ္သည္။ ေလဆိပ္မရွိေသာ္လည္း ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းႀကီးရွိၿပီး မိနစ္ ၂၀တြင္ အနည္းဆုံး တစ္စီးက် အဆင္း အတက္လုပ္ေလ့ရွိသည္။

ဟယ္လီေကာ္ပတာျဖင့္ ျပင္သစ္ေလဆိပ္ကုိသြားလွ်င္ ၇မိနစ္သာ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ မုိနာကိုသည္ ကမာၻေပၚတြင္ လုံၿခဳံမႈအရွိဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္လည္း ထိပ္ဆုံးစာရင္းမွ ရပ္တည္ေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံမွာက်ဥ္းလြန္းလွသျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိျဖတ္၍ သာမန္လူတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၁နာရီခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

————————

မိုနာကိုနိုင်ငံအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

မိုနာကိုနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ မိုနာကို ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း မြေထဲပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ပြင်သစ် ရီဗီးရီးယား ဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗာတီကန်စီးတီးပြီးလျှင် ဒုတိယအသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မိုနာကို နိုင်ငံသည် အရပ်မျက်နှာ ၃ ခုတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ၎င်း၏ အလယ်ဗဟိုသည် အီတလီနိုင်ငံမှ ၁၆ ကီလိုမီတာ (၉.၉ မိုင်) ကွာဝေးသည်။ ဧရိယာ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၁.၉၈ (၀.၇၆ စတုရန်းမိုင်) မျှသာ ရှိသော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် လူဦးရေမှာ ၃၇၃၀၈ ရှိသည်။နေထိုင်သူအားလုံးနီးပါးမှာ ရိုမန်ကတ်သလစ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။

သမိုင်း

ရောမ သာသနာစောင့်နိုင်ငံကို တည်ထောင်သူ ဧကရာဇ်ဘုရင် ပထမ အော့တိုသည် မိုနာကိုနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်စိုးခဲ့၍ ၁၂၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ မိုနာကိုသည် ဂျီနိုအာမင်းဆက် လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့သည်။ ၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင် ဆာဒင်းနီးယားနိုင်ငံ၏ စောင့်ရှောက်ခံနယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ စောင့်ရှောက်ခံနယ်အဖြစ် လည်းကောင်း တည်ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ မိုနာကိုနိုင်ငံကို ၁၉၁၁ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ နယ်စား မင်းသားက အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း က ဂျာမန်စစ်တပ်များသည် မိုနာကိုနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြ သည်။

မင်းသား ဒုတိယလူဝီသည် မိုနာကိုနိုင်ငံကို ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၉ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်သည်။ လူဝီမင်းသားက ကွယ်လွန်ပြီးနောက် မြေးတော် တတိယ ရေနယာမင်းသားက မိုနာကိုနိုင်ငံကို ဆက်လက်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူမှာ တတိယ ရေနယာမင်းသား၏ သားတော် ဒုတိယအဲလ်ဘတ်မင်းသားဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြု ရေး အာဏာသည် နယ်စားမင်းသားနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦး ပါဝင်သော အမျိုးသားကောင်စီ၌ တည်ရှိလေသည်။ လူထုက ထိုအမျိုးသားကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်တင်မြောက်ကြရသည်။

မိုနာကိုတွင် ၁၇ ရာစုခန့်မှစ၍ နိုင်ငံစစ်တပ်မရှိတော့ပဲ မင်းသားကို ကာကွယ်ပေးရသည့် အသေးစားစစ်တပ်လေး ၂ခုသာရှိသည်။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုမူ ပြင်သစ်က တာဝန်ယူပေးထားသည်။ တိုင်းပြည်တွင်းအတွက်မူ အင်အား ၅၀ဝခန့်ရှိသော ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထားရှိပြီး လူဦးရေ ၃သောင်းကျော်ကို နိုင်နင်းစွာထိမ်းသိမ်းနိုင်သည်။

လူတစ်ဦး ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၅၇၀၀ ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု အများဆုံးနိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ၁စတုန်းမိုင်တွင် လူဦးရေ ၄၈၄၆၆ အချိုးဖြင့်နေထိုင်သသည်။၂၀၁၄ခုနှစ်စာရင်းအရ မိုနာကိုလူဦးရေ၏ ၃၀%မှာ မီလျံနာများဖြစ်ကြသည်။ ဥရောပတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်သာ  ရှိရာ ထိုအထဲတွင် မိုနာကိုနိုင်ငံလည်းပါဝင်သည်။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း ပျမ်းမျှ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၈၉.၅ နှစ် မျှ ရှိသည်။ ဒုတိယနေရာမှလိုက်နေသော ဂျပန်ထက်ပင် ၅နှစ်နီးပါး သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဟာကျူလီဆိပ်ကမ်းကို တည်ဆောက်ပြီးချိန်တွင် မိုနာကို၏ စုစုပေါင်း ဧရိယာ ၂.၀၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၇၉ စတုရန်းမိုင်) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြေထဲပင်လယ်တွင် မြေဖို့၍ မြေနေရာ အသစ်ကို ရယူခြင်း ဖြစ်သည်။

မိုနာကိုနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာကျော် လောင်းတမ်းကစားဝိုင်းများ ရှိသော မွန်တီကာလိုမြို့ကြောင့် ထင်ရှားလေသည်။ နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားမှ ဧည့်သည့်ပေါင်းမြောက်မြားစွာ မိုနာကိုနိုင်ငံသို့ အပန်းဖြေ လာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြ၏။ မိုနာကိုမှ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ နီးစ်မြို့သို့ ခေတ်မီ မော်တော်ကား လမ်းကောင်း ဖောက်လုပ်ထားသည်။ မိုနာကိုနိုင်ငံတွင် ရေငန် သက်ရှိလောကနှင့်ဆိုင်သော နာမည်ကျော် ပြတိုက်ရှိ၏။နိုင်ငံသေးငယ်သော်လည်း မြင့်မားသောပညာရေး အဆင့်အတန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိုနာကိုနိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ၊ Rainier III ဂီတအကယ်ဒမီ နှင့် မင်းသမီး ဂရေဇ့်ဆေးရုံဝန်းရှိ သူနာပြုကျောင်း တို့မှာထင်ရှားသည်။

မိုနာကိုနိုင်ငံရှိ မြို့များသည် မြေထဲပင်လယ်ကို မျက်နှာမူ လျက် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် အလွန်သာယာ ပေသည်။ မြို့တော်မှာ မိုနာကိုမြို့ဖြစ်ပြီး အခြားထင်ရှားသည့်မြို့နှစ်မြို့မှာ လာကွန်ဒါမင်းမြို့နှင့် မွန်တီကာလို မြို့များဖြစ်သည်။ မိုနာကို နိုင်ငံသားတို့သည် များသောအား ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်တို့၌ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုနာကိုနိုင်ငံသည် ကစားဝိုင်းများမှ ဝင်ငွေအမြောက်အမြား ရရှိလေသည်။ ကစားသူများမှာ နိုင်ငံခြားသားများသာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများကိုမူ ထိုကစားဝိုင်းများ၌ ဝင်ရောက်ကစားခွင့် မပြုချေ။

ခရီးသွားများလာလေ့ရှိသည့် မိုနာကို၏ အဓိကနောက်ထပ်နေရာနှစ်ခုမှာ Alps တောင်တန်းနှင့် မင်ဒီတေးရီးယန်းပင်လယ် ဒေသတို့ဖြစ်သည်။ မိုနာကိုမင်ဒီးတေးရီးယန်းဒေသသည် ရာသီဥတုအလွန်သာယာသော ဒေသဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တွင် ရက်ပေါင်း ၃၀ဝခန့် နေသာလေ့ရှိသည်။ မိုနာကို ဖော်မြူလာဝမ်း Grand Prix ကားပြိုင်ပွဲသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိုနာကိုလမ်းမများပေါ်တွင် မောင်းနှင်ယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိသည်။ မိုနာကို၏ အကြီးဆုံးဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည့် AS Monaco အသင်းသည် ပြင်သစ်လိဂ် ၁ တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်အသင်းဖြစ်သည်။ မိုနာကိုအလံမှာ အင်ဒိုနီးရှားအလံနှင့် အတူတူဖြစ်ပြီး ကွာခြားချက်မှာ အင်ဒိုးနီးရှားအလံက အလျားအနည်းငယ် ပိုရှည်ခြင်းဖြစ်သည်။

အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း မိုနာကိုတွင် လေဆိပ်မရှိပဲ အနီးဆုံးလေဆိပ်မှာ ကားဖြင့် မီနစ် ၃ဝခန့်သာမောင်းရသော အကွာအဝေးတွင်ရှိသည့် ပြင်သစ်၏ Nice Côte d’Azur လေဆိပ်သာဖြစ်သည်။ လေဆိပ်မရှိသော်လည်း ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းကြီးရှိပြီး မိနစ် ၂ဝတွင် အနည်းဆုံး တစ်စီးကျ အဆင်း အတက်လုပ်လေ့ရှိသည်။ ဟယ်လီကော်ပတာဖြင့် ပြင်သစ်လေဆိပ်ကိုသွားလျှင် ၇မိနစ်သာ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်သည်။ မိုနာကိုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင်လည်း ထိပ်ဆုံးစာရင်းမှ ရပ်တည်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံမှာကျဉ်းလွန်းလှသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုဖြတ်၍ သာမန်လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လျှင် ၁နာရီခန့်သာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။

Leave a Reply