ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီး အရစၥတုိတယ္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ေရွးေခတ္ကမၻာတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ ဂရိ ေတြးေခၚပညာရွင္ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ အရစၥတိုတယ္သည္ မိမိတို႔ေခတ္ကထြန္းကာလၽွက္ရွိေသာ ပညာအရပ္ရပ္တို႔မွ အမွန္သေဘာတရားကိုရရွိေအာင္ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ေသာ ဂရိဒႆန ေဗဒပညာရွင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုး႐ိုးယုတၱိေဗဒ (Formal Logic) ျဖင့္ ဒႆနိကေဗဒ ကို ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အသက္သြင္းသူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ဒႆနိကေဗဒပညာအရာ၌ ကဝိ တစ္ဆူျဖစ္ေသာ ပေလတို၏ တပည့္လည္းျဖစ္သည္။

အလက္ဇႏၵားသည္ဂရိတ္ဘုရင္၏ဆရာလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယုတၱိေဗဒ၊ စကားေျပာအတတ္၊ ကဗ်ာဖြဲ႕နည္းစံနစ္၊ တိရစၧာန္ေလာက အႏုမာန ယထာဘူတ၊ ႐ူပေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ လူ႕က်င့္ဝတ္ပညာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေအသင္ၿမိဳ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ စေသာပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ စာေပတို႔ကို ျပဳစုေရးသားခဲ့ရာ၊ ဝိဇၨာပညာရပ္ႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္ ဟူေသာ ပညာရပ္ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ႏွံ႔စပ္ေသာေၾကာင့္ စြယ္စုံပညာရွင္ဟု ေခၚဆိုထိုက္ေပသည္။

အရစၥတိုတယ္ အား ဘီစီ ၃၈၄တြင္ ယေန႔ မက္စီဒိုးနီးယားႏိုင္ငံ၊ စတာဂီရာ (Stagira) တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ဖခင္ နီကိုးမက္ကပ္သည္ မက္ဆီဒိုးနီးယားျပည့္ရွင္ ဒုတိယအမင္းတပ္ထံ၌ ဘုရင္၏သမားေတာ္အျဖစ္ အမႈထမ္းရသူျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဖခင္ထံ၌ ေဆးပညာကို ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ဒႆနိကေဗဒပညာႏွင့္ အႏုပညာ ထြန္းကားရာျဖစ္ေသာ ေအသင္ၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ေက်ာ္ဆရာႀကီး ပေလတိုထံ၌ ပညာဆည္းပူးလိုေသာဆႏၵ ျပင္းျပခဲ့သည္။

ဖခင္ကြယ္လြန္ေသာအခါ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိေသာ အရစၥတိုတယ္သည္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေအသင္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေလသည္။ ေအသင္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာ္ ပေလတိုသည္ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ ခရီးလြန္ေနခိုက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာႀကီးကို သုံးႏွစ္မၽွေစာင့္ဆိုင္း ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ပေလတို(Plato)၏ အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ကာ ထိုေခတ္က အထက္တန္းက်သည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ မွ် ဆည္းပူးသည္။ ပေလးတိုးကလည္း တပည့္သစ္၏ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္စြမ္း ဉာဏ္စကို သိျမင္လာေလသည္။ ဘီစီ ၃၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ ပေလတိုကြယ္လြန္သည္။

ဖခင္ထံမွ ဇီဝေဗဒ သေဘာတရားမ်ားကို သေဘာက်သည့္အေလၽွာက္ လက္ေတြ႕သိပၸံကို ဦးစားေပးရန္ အေတြးရခဲ့ဟန္တူသည္။ ပေလတိုထံတြင္ တပည့္ခံစဥ္ကလည္း ဒႆနိကေဗဒဆိုင္ရာ ေဈးကစားျခင္း (Philosophical Specylation)ကို အထုံရခဲ့သည္။

ဘီစီ ၃၄၂ တြင္ မက္စီဒိုးနီးယားသို႔ ျပန္ေရာက္လၽွင္ ဘုရင္ဖိလစ္၏ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ထိုစဥ္က အသက္ ၁၃ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ အလက္ဇႏၵား ၏ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ေနာင္ ၇ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ အလက္ဇႏၵားဘုရင္ျဖစ္လၽွင္ ေအသင္သို႔ ျပန္လာၿပီး လီစီယမ္ (Lyceum) အမည္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ကာ ၁၂ ႏွစ္ ေနထိုင္ျပန္သည္။ အယ္ရစၥတိုတယ္သည္ ေက်ာင္းအနီးရွိေတာအုပ္ေတာတန္းအၾကားတြင္ လမ္းေလၽွာက္ ရင္း တပည့္တို႔အား ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေလ့ရွိသည္။ ေနာင္အခါ၌ ထိုကဲ့သို႔လမ္းေလၽွာက္သင္ ၾကားျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ အရစၥတိုတယ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ဒႆနိကေဗဒပညာကို ပယ္ရီပတက္တစ္ ဒႆနိကေဗဒဟု ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ထို ၁၂ႏွစ္အတြင္း အလက္ဇႏၵားက တိုက္သမၽွစစ္ပြဲတိုင္းႏိုင္၍ ေတြ႕သမၽွေသာ အေရွ႕တိုင္းမွ တိရစၧာန္၊ အပင္၊ ပစၥည္းပစၥယတို႔ကို ေက်ာင္းအတြက္ သုေတသန လုပ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ တစ္ႀကိမ္က အရစၥတိုတယ္၏ တူတစ္ေယာက္က အလက္ဇႏၵားကို လုပ္ႀကံရန္ စီစဥ္ေၾကာင္း ေပၚသျဖင့္ အရစၥတိုတယ္ကိုပါ သတ္ရန္စဥ္းစားေသးသည္ ဟုဆိုသည္။

အလက္ဇႏၵားဘုရင္ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေအသင္ ၿမိဳ႕သားတို႔သည္ မက္ဆီဒုိးနီးယား၏ စိုးမိုးမႈကို ပုန္ကန္ၾက၏။ ေအသင္တြင္ မက္စီဒိုးနီးယားဆန္႔က်င္ေရးသမား ဂရိမ်ိဳးခ်စ္တို႔ အာဏာရလာျပန္သည့္အတြက္ မက္စီဒိုးနီးယားလူမ်ိဳး ျဖစ္သည့္ အရစၥတိုတယ္မွာ အေနအထိုင္ ခက္ခဲလာသည္။ မက္ဆီဒုိးနီးယားထီးနန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ဖူးေသာ အရစၥတိုတယ္ကိုလည္း ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားသူျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီစီ ၃၂၃ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ယူဗီးယားကၽြန္းရွိ ကားလစစ္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည္။ ေနာင္တစ္ႏွစ္အၾကာ ဘီစီ ၂၂ ၊ အသက္ ၆၂ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ရွာသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ က်မ္းစာေပါင္း ၄၇က်မ္းတိတိ က်န္ရစ္သည္။ စြယ္စုံက်မ္းမ်ားဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ပင္ ဂႏၶဝင္စာေပ၊ နကၡတၱေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ပထဝီဝင္၊ ႐ူပေဗဒ၊ ခႏၶာေဗဒ (Anatomy)၊ ဇီဝကမၼေဗဒ (physiology) တို႔အျပင္ အျခားအျခားေသာ သူ၏သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားစြာတို႔ကို ေရးသား ခ်န္ရစ္ေပးခဲ့သည္။

အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာတြင္လည္း အဖိုးတန္ ယုတၱိေဗဒသီအိုရီ (Theory of Logic) ကို ေရးသားခဲ့ၿပီး လူ႕က်င့္ဝတ္ (Ethics)၊ တကၠိကေဗဒ (metaphysic)၊ စိတ္ပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ဘာသာေရး (Theology)၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္ (Rhetoric) ၊ ရသပညာ (Aesthetics)၊ ပညာေရး၊ ကဗ်ာ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း က်မ္းျပဳခဲ့သည္။ ထူးျခားမႈအခ်ိဳ႕မွာ ဘာေဘးရီးယန္းယဥ္ေက်းမႈ (Barbartian Custom) ႏွင့္ ေအသင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (Athenian Consittution) ကိုလည္း ေရးသားခဲ့ေသးသည္။

အရစၥတိုတယ္၏ ေက်းဇူးမွာ၎သက္ရွိထင္ရွားေနစဥ္ မ်ားစြာမသိသာေသာ္လည္း ေႏွာင္းလူတို႔အေပၚတြင္မူ မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူး ႀကီးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားကို အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခားျပသၿပီး၊ တူရာစုေပါင္းေပးခဲ့သျဖင့္ ေႏွာင္းလူတို႔အတြက္ ေလ့လာရန္ မ်ားစြာလြယ္ကူသြားၿပီျဖစ္သည္။ သူ၏ ဒႆနမ်ားမွာလည္း ေႏွာင္းေခတ္မ်ားတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လြမ္းမိုးႏိုင္သျဖင့္ မ်ားစြာဩဇာႀကီးလွသည္။ သူ၏ေျပာစကား၊ ေရးသားခဲ့သည့္က်မ္း၊ သီအိုရီ၊ ဒႆန၊ စာေပ အစရွိသည္တို႔ကို ေႏွာင္းေခတ္လူတို႔က စံႏႈန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ က်င့္သုံးေနၾကရဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

ေက်ာ္စြာ(၁၀၀)-ေဒါက္တာသန္းထြန္း
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၁၅)
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply