ကမာၻေပၚက လူသားအဆန္ဆုံး အက်ဥ္းေထာင္ (သုိ႔) ေနာ္ေ၀က ေထာင္နန္းေတာ္

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေထာင္ဟူသမွ်သည္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ အစားအေနအအိပ္ ဆင္းရဲၾကသည့္ ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေထာင္မ်ားအတြင္းမွ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ လူမဆန္ေအာင္ ရက္စက္လွေၾကာင္းၾကားဖူးျမင္ဖူး ႀကဳံဖူးၾကေပသည္။ေထာင္ဟူသည္ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုကိုက်ဴးလြန္ခဲ့၍ တရားရုံးမွ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားအား ျပဳျပင္ေရး ေနရာတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ား တြင္ျပဳျပင္ျခင္းထက္ အျပစ္ေပးျခင္းက ပိုလြန္လ်က္ရွိသည္။

ေထာင္သည္ အလြန္ ဒုကၡဆင္းရဲ မ်ားေသာ က်ဥ္းၾကပ္သည့္ ေနရာ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာတစ္ဟုသာ အမ်ားကလက္ခံထားၾကသည္။ေထာင္နန္းစံသည္ဟု သေရာ္ ကာ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အမွန္ပင္ နန္းေတာ္ႏွင့္ တူသည့္ ေထာင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းရွိ ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေပသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အက်ဥ္းသားဦးေရ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ငါးသန္းသာရွိသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားဦးေရသည္ ၄၀၀၀ မွ်သာရွိသည္။ လူတစ္သိန္းလွ်င္ ၇၅ ဦး အက်ဥ္းက်ေနသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္သိန္းတြင္ ၇၀၇ ေယာက္ေထာင္က်ေနသည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ ႏွင့္ ရာဇ၀တ္သားအခ်ိဳး အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္က အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ေထာင္မွ ထြက္ျပီး ငါးႏွစ္အတြင္းျပန္လည္ အဖမ္းခံရေသာ ရာဇ၀တ္သား မ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ၇၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေသာ္လည္း ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေနာင္တစ္ႀကိမ္ေထာင္သို႔ ျပန္မလာရန္ အျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေပးသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သုံးသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ထားမႈသည္ ေထာင္က်သူဦးေရကို တိုးပြားလာေစသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ အျပစ္ဒဏ္

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရာတြင္ ေသဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္တစ္သက္ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ အမ်ားဆုံးျပစ္ဒဏ္သည္ ေထာင္ ၂၁ ႏွစ္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပစ္ဒဏ္ကို လူအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚသာက်င့္သုံးေလ့ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ေထာင္က်ေနသူတစ္ဦးသည္ အျပစ္ဒဏ္ခံေနရခ်ိန္တြင္ စာရိတၱ ျပဳျပင္မႈတိုးတက္လာျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ခံရပါက ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္စီကို အဆုံးမရွိ တိုးျမွင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ထားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေနာေ၀ႏိုင္ငံ ေအာ့စ္လိုၿမိဳ႕တြင္ လူ ၇၇ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီကာ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည့္ ဗုံးေဖာက္ခြဲ မႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သူသူ ေနာ္ေ၀ အစြန္းေရာက္သမား အန္ဒါစ္ ဘီရင္းဘရိုင္ ဗစ္သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေထာင္ ၂၁ ႏွစ္သာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္။ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအတြင္း အရက္စက္ဆုံး ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္သည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္အတြင္းမိမိတို႕၏ သားသမီးမ်ား အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသား မိဘမ်ားသည္ ဘီရင္းဘရိုင္ဗစ္ အားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေက်နပ္ၾကသည္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းသတင္းစာက ဆိုသည္။ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္သာ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ေနာ္ေ၀ အစိုးရကဘီရင္းဘရိုင္ဗစ္အား စာရိတၱတိုးတက္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမခံရပါက သူသည္ေထာင္ထဲတြင္ ရာသက္ပန္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာ္ေ၀ရဲ႕ ေထာင္စနစ္

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ ေထာင္စနစ္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ားအား ေထာင္တြင္း၌ ဇိမ္ခံအသုံးအေဆာင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္တာ၀န္ခံ က ေထာင္က်လာသူတိုင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံၿပီးခ်ိန္တြင္ လူ႕အသိုက္အ၀န္းသို႕ ျပန္သြားၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႕အား ေဒါသျဖင့္ ျပန္မသြားေစဘဲ စာရိတၱျပဳျပင္ေပးျပီးမွ ျပန္သြားၾကေစလိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရး အျမင့္ဆုံးေထာင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ေထာင္သို႔ အက်ဥ္းက်လာသူတိုင္းကို ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ လူ႔ေလာက အသိုက္အ၀န္းသို႔ အလြယ္တကူျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးလိုက္သည္။ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္က်လာသူတိုင္းကို အားကစားမွသည္ ဂီတအထိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေစသည္။ လက္နက္မ်ား လုံး၀မကိုင္သည့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက ေထာင္ကို လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ဆက္ဆံၾကသည္။ ေထာင္မ်ားအား လူသားအဆန္ဆုံး အေျခအေနမ်ားအျဖစ္ ေထာင္ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဗိသုကာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။

ေနာ္ေ၀ ေထာင္နန္းေတာ္

ေထာင္နန္းေတာ္ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚႏိုင္သည့္ ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္သည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ေအာ့စ္လိုၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိကာ အခ်ိန္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ယူကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၇ သန္းအကုန္အက်ခံ၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဟယ္လ္ဒန္ ေထာင္သည္ ပထမ ဆုံး ေထာင္က် အက်ဥ္းသားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မတ္လ တစ္ ရက္ေန႕တြင္ စတင္လက္ခံခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ရွစ္ရက္ေန႔တြင္ ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္ကို တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေထာင္အေဆာက္အဦ ဖြင့္ပြဲသို႔ ေနာ္ေ၀ဘုရင္ ပဥၥမေျမာက္ ဟာရယ္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္သည္ ၇၅ ဧကက်ယ္၀န္းေသာ ေျမေနရာအတြင္း တည္ေဆာက္ထားကာ အက်ဥ္းသား ၂၅၀ ၀န္းက်င္ လက္ခံထားႏိုင္ၿပီး ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးေထာင္ျဖစ္သည္။ ေထာင္အတြင္းတြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္အရွိဆုံး ရာဇ၀တ္သားမ်ားသည္ ေထာင္သားမ်ားဦးေရ၏ တစ္၀က္ခန္႕ရွိသည္။ ယင္းတို႕အနက္ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ လူသတ္သမားမ်ား၊ ကေလးမ်ားအား လိင္က်ဴးလြန္သူမ်ား ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားပါ၀င္သည္။

လိင္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ စိတ္ကုထုံးမ်ားကုသေပးရန္လိုအပ္သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သီးသန္႔ ေအ ေဆာင္တြင္ထားၿပီး က်န္ရာဇ၀တ္သားအမ်ားစုကို ဘီေဆာင္ႏွင့္ စီေဆာင္မ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး အမ်ားစုသည္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေထာင္အတြင္း ေနာ္ေ၀ဘာသာအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ မႈျပဳျခင္း သတင္းေပးျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္တြင္ အျခားေထာင္မ်ားကဲ့သို႕ လုံၿခဳံေရးကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ သံဆူးႀကိဳးတန္းမ်ား၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လႊတ္ထားသည့္ စည္းရိုးမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ကင္းေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ ေသနတ္ေျပာင္းမ်ားလည္းမရွိပါေခ်။

အက်ဥ္းစံနန္း

ေထာင္က်မ်ားေနရသည့္ အခန္းသည္ ၁၁၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းလ်က္ အခန္းအတြင္း၌ ဖန္ျပားရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ သန္႔စင္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ေရခဲေသတၱာအငယ္မ်ား ထားရွိကာ အခန္းျပဴတင္းမ်ားတြင္လည္း မည္သည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားမွ တပ္ဆင္မထားဘဲ အလင္းေရာင္ကို ေကာင္းစြာရရွိေစသည္။ အခန္း ၁၀ ခန္းမွ ၁၂ ခန္းတြင္ စုေပါင္းသုံးစြဲႏိုင္သည့္ မီးဖိုခန္းႏွင့္ ဧည့္ခန္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ မိမိစားလိုသည့္ အစားအစာမ်ားကို ၀ယ္ယူ ခ်က္ျပဳတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ေထာင္ပိုင္ႀကီးက အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈနည္းေလ၊ ရန္လိုစိတ္မ်ားေလ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ စုစည္းေဆာင္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္။ ထိုအေဆာင္ကို နံနက္ ၈ နာရီ မွ ည ၁၀ နာရီ အထိ ဖြင့္ထားေပးၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ထို အေဆာင္တြင္ ဂီတသံသြင္းျခင္း၊ ေရဒီယိုနားဆင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ား အေျပးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေျပးလမ္းတစ္ခု၊ ေဘာလုံးကြင္းတစ္ခု၊ သစ္သား အလုပ္ရုံတစ္ခု၊ ဂီတသင္တန္းတစ္ခုတို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ေတာင္တက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နံရံတစ္ခုကို အားကစားေလ့က်င့္ရုံတြင္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္လည္း စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ရုပ္သံအေခြမ်ား ေပးထားသည္။

ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မိသားစု ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ ေပးထားသည္။ဆိုဖာႏွင့္ဗီဒိုမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ သီးသန္႕ခန္းမ်ားတြင္ အိပ္ယာခင္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမ်ား ႏွင့္ ကြန္ဒုံးမ်ားကိုပင္ ထည့္ထားေပးသည္။ေခတၱလာေရာက္ေတြ႕ဆုံခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ အမ်ိဳးသမီအား ကိုယ္၀န္မရေစရန္ ပညာေပးစည္းရုံးမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ မိသားစုမ်ားအတြက္ အခန္းက်ယ္မ်ားစီစဥ္ထားကာ ဧည့္သည္မ်ားတြင္ ကေလးပါလာမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ကစားစရာ အရုပ္မ်ားထားရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဧည့္သည္မ်ားျပန္သြားခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားအား ဥပေဒ မလြတ္ကင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားေပးခဲ့ျခင္းရွိမရွိ အေသအခ်ာစစ္ေဆးသည္။ ခြင့္မျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ဧည့္ေတြ႕ခြင့္ ပိတ္ခံရသည္။ ဧည့္ေတြ႔ခြင့္ကို အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားအား ခြင့္မျပဳပါေခ်။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ၂၄ နာရီၾကာ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ သီးျခားသစ္သားအိမ္ေလးမ်ားရွိသည္။ ယင္းအိမ္ေလးမ်ားတြင္ မီးဖိုငယ္ တစ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ ထမင္းစား စားပြဲတစ္လုံးေပးထားသည္။

ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟယ္လ္ဒန္ ေထာင္၌ ၀န္ထမ္း ၃၄၀ ရွိခဲ့သည္။ ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊အေစာင့္အေရွာက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတူ အစာစား၊ အတူေဆာ့ကစား ၾကကာ ဆက္ဆံမႈ ခင္မင္ရင္ႏွီးေစျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ရန္လိုစိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းႏွင့္ ေထာင္သားမ်ားအား မိသားစု အသြင္ျဖစ္ေစသည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းထက္၀က္ခန္႕သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေထာင္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ေနရသည့္ အတြက္ စိတ္ေဒါသျပင္းထန္မႈမ်ားနည္းပါးလာခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုေပသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေထာင္ကို ေက်းရြာေလးတစ္ရြာအသြင္ တူညီေအာင္ဖန္တီးေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္း ေလးတစ္ခုုအျဖစ္ ခံစားလာၾကေစသည္။ ေနာ္ေ၀အစိုးရက ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္အျခအေနမ်ားကို မ်ားစြာ မကြာျခားေစလိုၾကသျဖင့္ ေထာင္မ်ားကို ျပင္ပ အေနအထားမ်ားအတိုင္း စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အလြန္မေ၀းကြာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေနေစကာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနေစသည္။

တာ၀န္က်ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရုံးခန္းကို ေသးေသးက်ဥ္းက်ဥ္းျပဳလုပ္ထားၿပီး ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႕ ရုံးခန္းတြင္ ၾကာၾကာမေန ၾကဘဲ ေထာင္က် အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ လက္ပြန္းတတီး ေနျဖစ္ၾကေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ တာ၀န္က် ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေန႕စဥ္ စကားေျပာျခင္း၊ ထမင္းအတူစားျခင္း၊အတူ ေဆာ့ကစားၾကျခင္းျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားရွိလာရုံသာမက တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ရန္ညွိဳးဟူ၍ မရွိ၊ ေထာင္၀န္ထမ္းကလည္း အက်ဥ္းသားကို ႏွိပ္စက္ျခင္းဟူ၍လည္း မရွိေတာ့ပါေခ်။

ေနာ္ေ၀တြင္ ေထာင္က်လိုသည္

ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ျမင့္မားသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသည္ သူ႕ႏိုင္ငံမွ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၉၃၀၀၀ က်ခံသုံးစြဲသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပင္လွ်င္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ သုံးစြဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားဦးေရ မ်ားလြန္းသည့္ အေမရိကန္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ကုန္က် ေငြသည္ အလြန္မ်ားျပားလွသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားသည္၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းအက်ဥ္းသားဦးေရ၏ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔တိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀ေထာင္မ်ား တြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခံစားရရွိေစသင့္ေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အာဏာရပါတီ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ပါဆန္ဘာ့ခ္က ေ၀ဖန္ အႀကျပဳံခဲ့သည္။

ေထာင္တြင္းမွ သြားေဆးခန္း

ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေပးရုံမွ်သာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေထာင္မ်ားသည္ လူသားအဆန္ဆုံး အက်ဥ္းစခန္းမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွားလွေပသည္။ ဟယ္လ္ဒန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ဟယ္လ္ဒန္ေထာင္ကို အက်ဥ္း စခန္းတစ္ခုဟု မျမင္ၾကဘဲ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အခြင့္အလန္းရရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုဟုပင္ ယူဆထား ၾကသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေထာင္မ်ားကို ထားရွိၾကရစျမဲျဖစ္ရာ ျပစ္ဒဏ္က်၍ ေထာင္သို႕ေရာက္ရွိလာသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ လူသားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေပသည္။ လူသားမ်ား၏ လူ႔တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳကာ လူအဆန္ဆုံး ဆက္ဆံ၍ ေနာင္တြင္ ျပစ္မႈမ်ားမက်ဴးလြန္မိေစရန္ စာရိတၱျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ ဟယ္လ္ဒန္ အပါအ၀င္ ေထာင္မ်ားသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ စံယူဖြယ္ေထာင္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႔ ေနခ်င့္စဖြယ္ျပင္ပ လူေနမႈ ဘ၀ႏွင့္ ဘာမွမျခားနားေသာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေထာင္မ်ားအတြင္းသို႕ေထာင္က်လိုသူမ်ား မ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိသည္။ နန္းေတာ္တမွ်ပင္ ေကာင္းေစဦးေတာ့၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာကို မည္သူကမွ် ႏွစ္သက္ၾကမည္မဟုတ္ပါေခ်။ လူေနမႈ အဆင့္ ျမင့္မားသည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏လူေနမႈအဆင့္သည္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ အဆင့္ျမင့္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ေထာင္နန္းစံရန္ မည္သူကမွ် ရာဇ၀တ္မႈကိုမက်ဴးလြန္လိုၾကပါေခ်။

သို႕ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မိသူမ်ားကိုလည္း လူသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးစံႏႈန္းကို အျပည့္အ၀ ခံစားရရွိေစျပီး စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ကမၻာတြင္ ေထာင္နန္းေတာ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ


ကမ္ဘာပေါ်က လူသားအဆန်ဆုံး အကျဉ်းထောင် (သို့) နော်ဝေက ထောင်နန်းတော် (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ(သုတစွယ်စုံ)

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ထောင်ဟူသမျှသည် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သူများကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် နေရာဖြစ်သောကြောင့် အများအားဖြင့် အစားအနေအအိပ် ဆင်းရဲကြသည့် နေရာများသာ ဖြစ်ပေသည်။ အချို့သောထောင်များအတွင်းမှ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများသည် လူမဆန်အောင် ရက်စက်လှကြောင်းကြားဖူးမြင်ဖူး ကြုံဖူးကြပေသည်။ထောင်ဟူသည် ပြစ်မှု တစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ခဲ့၍ တရားရုံးမှ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူများအား ပြုပြင်ရေး နေရာတစ်ခုဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသော်လည်း လက်တွေ့အခြေအနေများ တွင်ပြုပြင်ခြင်းထက် အပြစ်ပေးခြင်းက ပိုလွန်လျက်ရှိသည်။

ထောင်သည် အလွန် ဒုက္ခဆင်းရဲ များသော ကျဉ်းကြပ်သည့် နေရာ၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချုပ်နှောင်ထားသည့် နေရာတစ်ဟုသာ အများကလက်ခံထားကြသည်။ထောင်နန်းစံသည်ဟု သရော် ကာ ပြောဆိုလေ့ရှိကြသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမှန်ပင် နန်းတော်နှင့် တူသည့် ထောင်များသည် ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းရှိ နော်ဝေ နိုင်ငံတွင် ရှိနေပေသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံ အကျဉ်းသားဦးရေ

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းများအရ လူဦးရေ ငါးသန်းသာရှိသည့် နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားဦးရေသည် ၄၀၀၀ မျှသာရှိသည်။ လူတစ်သိန်းလျှင် ၇၅ ဦး အကျဉ်းကျနေသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိ ကန်နိုင်ငံတွင် လူတစ်သိန်းတွင် ၇၀၇ ယောက်ထောင်ကျနေသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံသည် နိုင်ငံလူဦးရေ နှင့် ရာဇဝတ်သားအချိုး အနည်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထောင်မှ ထွက်ပြီး ငါးနှစ်အတွင်းပြန်လည် အဖမ်းခံရသော ရာဇဝတ်သား များသည် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ၇၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသော်လည်း နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံသည် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများအား နောင်တစ်ကြိမ်ထောင်သို့ ပြန်မလာရန် အပြစ်ဒဏ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပေးသည့် စနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမေရိကန်နိုင်ငံ တရားစီရင်ရေးဌာန၏ အစီရင်ခံစာတွင် တင်းကြပ်သော ထောင်တွင်းအကျဉ်းချထားမှုသည် ထောင်ကျသူဦးရေကို တိုးပွားလာစေသည်ဟု ဆိုထားသည်။

နော်ဝေနိုင်ငံ၏ အပြစ်ဒဏ်

ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများအား နော်ဝေနိုင်ငံတွင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ရာတွင် သေဒဏ်နှင့် ထောင်တစ်သက်ပြစ်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အများဆုံးပြစ်ဒဏ်သည် ထောင် ၂၁ နှစ်သာ ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြစ်ဒဏ်ကို လူအများအပြားကို သတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်မှုများအပေါ်သာကျင့်သုံးလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ထောင်ကျနေသူတစ်ဦးသည် အပြစ်ဒဏ်ခံနေရချိန်တွင် စာရိတ္တ ပြုပြင်မှုတိုးတက်လာခြင်းမရှိဟု သတ်မှတ်ခံရပါက ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်စီကို အဆုံးမရှိ တိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်း သတ်မှတ် ထားသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်က နောဝေနိုင်ငံ အော့စ်လိုမြို့တွင် လူ ၇၇ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ရာနှင့်ချီကာ ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့သည့် ဗုံးဖောက်ခွဲ မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သူသူ နော်ဝေ အစွန်းရောက်သမား အန်ဒါစ် ဘီရင်းဘရိုင် ဗစ်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအရ ထောင် ၂၁ နှစ်သာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသည်။နော်ဝေနိုင်ငံအတွင်း အရက်စက်ဆုံး ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုဖြစ်သည့် ယင်းဖြစ်ရပ်အတွင်းမိမိတို့၏ သားသမီးများ အသတ်ခံခဲ့ကြရသည့် နော်ဝေနိုင်ငံသား မိဘများသည် ဘီရင်းဘရိုင်ဗစ် အားချမှတ်ခဲ့သော ပြစ်ဒဏ်ကို ကျေနပ်ကြသည်ဟု နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာက ဆိုသည်။ ထောင်ဒဏ် ၂၁ နှစ်သာ ချမှတ်ထားသော်လည်း နော်ဝေ အစိုးရကဘီရင်းဘရိုင်ဗစ်အား စာရိတ္တတိုးတက်လာသည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းမခံရပါက သူသည်ထောင်ထဲတွင် ရာသက်ပန်နေရမည်ဖြစ်သည်။

နော်ဝေရဲ့ ထောင်စနစ်

နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ထောင်စနစ်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများအား ထောင်တွင်း၌ ဇိမ်ခံအသုံးအဆောင်များ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ ဟယ်လ်ဒန်ထောင်တာဝန်ခံ က ထောင်ကျလာသူတိုင်းသည် ထောင်ဒဏ်ကျခံပြီးချိန်တွင် လူ့အသိုက်အဝန်းသို့ ပြန်သွားကြရမည်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့အား ဒေါသဖြင့် ပြန်မသွားစေဘဲ စာရိတ္တပြုပြင်ပေးပြီးမှ ပြန်သွားကြစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဟယ်လ်ဒန်ထောင်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး အမြင့်ဆုံးထောင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ထောင်သို့ အကျဉ်းကျလာသူတိုင်းကို ထောင်မှ လွတ်မြောက်ချိန်တွင် လူ့လောက အသိုက်အဝန်းသို့ အလွယ်တကူပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပေးလိုက်သည်။ထိုရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထောင်ကျလာသူတိုင်းကို အားကစားမှသည် ဂီတ အထိ လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်စေသည်။ လက်နက်များ လုံးဝမကိုင်သည့် ထောင်ဝန်ထမ်းများက ထောင်ကို လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝန်းတစ်ခုအဖြစ် ခံစားနိုင်ကြစေရန်ဆက်ဆံကြသည်။ ထောင်များအား လူသားအဆန်ဆုံး အခြေအနေများအဖြစ် ထောင်ဒီဇိုင်းနှင့် ဗိသုကာ ပုံစံများဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်။

နော်ဝေ ထောင်နန်းတော်

ထောင်နန်းတော်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်နိုင်သည့် ဟယ်လ်ဒန်ထောင်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော့စ်လိုမြို့တွင် တည်ရှိကာ အချိန် ၁၀ နှစ်ကျော်ယူကာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၇၇ သန်းအကုန်အကျခံ၍ တည်ဆောက်ထားသည်။ ဟယ်လ်ဒန် ထောင်သည် ပထမ ဆုံး ထောင်ကျ အကျဉ်းသားကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မတ်လ တစ် ရက်နေ့တွင် စတင်လက်ခံခဲ့ပြီး ဧပြီလ ရှစ်ရက်နေ့တွင် ဟယ်လ်ဒန်ထောင်ကို တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထောင်အဆောက်အဦ ဖွင့်ပွဲသို့ နော်ဝေဘုရင် ပဥ္စမမြောက် ဟာရယ် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။

ဟယ်လ်ဒန်ထောင်သည် ၇၅ ဧကကျယ်ဝန်းသော မြေနေရာအတွင်း တည်ဆောက်ထားကာ အကျဉ်းသား ၂၅၀ ဝန်းကျင် လက်ခံထားနိုင်ပြီး နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံးထောင်ဖြစ်သည်။ ထောင်အတွင်းတွင် နော်ဝေနိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရာဇဝတ်သားများသည် ထောင်သားများဦးရေ၏ တစ်ဝက်ခန့်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူများ၊ လူသတ်သမားများ၊ ကလေးများအား လိင်ကျူးလွန်သူများ ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သူများပါဝင်သည်။

လိင်မှုကျူးလွန်သူများနှင့် စိတ်ကုထုံးများကုသပေးရန်လိုအပ်သည့် အကျဉ်းသားများကို သီးသန့် အေ ဆောင်တွင်ထားပြီး ကျန်ရာဇဝတ်သားအများစုကို ဘီဆောင်နှင့် စီဆောင်များတွင် ထားရှိသည်။ အကျဉ်းသားများတွင် ပြည်ပနိုင်ငံသားများလည်းပါဝင်ပြီး အများစုသည် နော်ဝေနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ ထောင်အတွင်း နော်ဝေဘာသာအပြင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း ဆက်သွယ် မှုပြုခြင်း သတင်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဟယ်လ်ဒန်ထောင်တွင် အခြားထောင်များကဲ့သို့ လုံခြုံရေးကိရိယာများဖြစ်သည့် သံဆူးကြိုးတန်းများ၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွှတ်ထားသည့် စည်းရိုးများ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် ကင်းမျှော်စင်များ၊ သေနတ်ပြောင်းများလည်းမရှိပါချေ။

အကျဉ်းစံနန်း

ထောင်ကျများနေရသည့် အခန်းသည် ၁၁၀ စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းလျက် အခန်းအတွင်း၌ ဖန်ပြားရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ သန့်စင်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ရေခဲသေတ္တာအငယ်များ ထားရှိကာ အခန်းပြူတင်းများတွင်လည်း မည်သည့် သံချောင်းများမှ တပ်ဆင်မထားဘဲ အလင်းရောင်ကို ကောင်းစွာရရှိစေသည်။ အခန်း ၁၀ ခန်းမှ ၁၂ ခန်းတွင် စုပေါင်းသုံးစွဲနိုင်သည့် မီးဖိုခန်းနှင့် ဧည့်ခန်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ အကျဉ်းသားများ ကိုယ်တိုင် မိမိစားလိုသည့် အစားအစာများကို ဝယ်ယူ ချက်ပြုတ်ခွင့်ပြုထားသည်။

ထောင်ပိုင်ကြီးက အကျဉ်းသားများသည် လှုပ်ရှားမှုနည်းလေ၊ ရန်လိုစိတ်များလေ ဖြစ်တတ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အကျဉ်းသားများအတွက် စုစည်းဆောင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ပေးထားသည်။ ထိုအဆောင်ကို နံနက် ၈ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ အထိ ဖွင့်ထားပေးပြီး အကျဉ်းသားများသည် ထို အဆောင်တွင် ဂီတသံသွင်းခြင်း၊ ရေဒီယိုနားဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အကျဉ်းသားများ အပြေးလမ်းလျှောက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် ပြေးလမ်းတစ်ခု၊ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခု၊ သစ်သား အလုပ်ရုံတစ်ခု၊ ဂီတသင်တန်းတစ်ခုတို့ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးထားသည်။တောင်တက်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နိုင်သည့် နံရံတစ်ခု ကို အားကစားလေ့ကျင့်ရုံတွင် ပြုလုပ်ပေးထားသည်။စာကြည့် တိုက်တွင်လည်း စာအုပ်များနှင့် ရုပ်သံ အခွေများ ပေးထားသည်။

ထောင်ကျအကျဉ်းသားများသည် မိမိတို့၏ မိသားစု နှင့် မိတ်ဆွေများနှင့် တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် နှစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံခွင့် ပေးထားသည်။ဆိုဖာနှင့်ဗီဒိုများ ထည့်သွင်းထားသည့် သီးသန့်ခန်းများတွင် အိပ်ယာခင်းများ၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါများ နှင့် ကွန်ဒုံးများကိုပင် ထည့်ထားပေးသည်။ခေတ္တလာရောက်တွေ့ဆုံချိန်အတွင်း လာရောက်တွေ့ဆုံသူ အမျိုးသမီအား ကိုယ်ဝန်မရစေရန် ပညာပေးစည်းရုံးမှုများပြုလုပ်ထားသည်။ မိသားစုများအတွက် အခန်းကျယ်များစီစဉ်ထားကာ ဧည့်သည်များတွင် ကလေးပါလာမည့် အကျဉ်းသားများအတွက် ကစားစရာ အရုပ်များထားရှိသည်။

သို့သော် ဧည့်သည်များပြန်သွားချိန်တွင် အကျဉ်းသားအား ဥပဒေ မလွတ်ကင်းသော ပစ္စည်းများပေးခဲ့ခြင်းရှိမရှိ အသေအချာစစ်ဆေးသည်။ ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများတွေ့ရှိပါက ဧည့်တွေ့ခွင့် ပိတ်ခံရသည်။ ဧည့်တွေ့ခွင့်ကို အန္တရာယ်ကြီးသည့် ရာဇဝတ်သားများနှင့် မူးယစ်ရာဇာများအား ခွင့်မပြုပါချေ။ အကျဉ်းထောင်အတွင်း မိသားစုဝင်များနှင့် ၂၄ နာရီကြာ နေထိုင်နိုင်သည့် သီးခြားသစ်သားအိမ်လေးများရှိသည်။ ယင်းအိမ်လေးများတွင် မီးဖိုငယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းနှင့် ထမင်းစား စားပွဲတစ်လုံးပေးထားသည်။

ထောင်ဝန်ထမ်းများ

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဟယ်လ်ဒန် ထောင်၌ ဝန်ထမ်း ၃၄၀ ရှိခဲ့သည်။ ယင်းဝန်ထမ်းများတွင် ဆရာဆရာမများ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ၊အစောင့်အရှောက်များ ပါဝင်သည်။ ထောင်ဝန်ထမ်းများသည် အကျဉ်းသားများနှင့် အတူ အစာစား၊ အတူဆော့ကစား ကြကာ ဆက်ဆံမှု ခင်မင်ရင်နှီးစေခြင်းဖြင့် အကျဉ်းသားများ၏ ရန်လိုစိန်များကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ထောင်ဝန်ထမ်းနှင့် ထောင်သားများအား မိသားစု အသွင်ဖြစ်စေသည်။ ထောင်ဝန်ထမ်းထက်ဝက်ခန့်သည် အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသဖြင့် ထောင်သားများသည် အမျိုးသမီးများဖြင့် ထိတွေ့နေရသည့် အတွက် စိတ်ဒေါသပြင်းထန်မှုများနည်းပါးလာခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုပေသည်။

ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူများကို ပြုပြင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် ဦးတည်ချက်နှင့် အညီ ထောင်ကို ကျေးရွာလေးတစ်ရွာအသွင် တူညီအောင်ဖန်တီးပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် အကျဉ်းသားများသည် ထောင်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည့် လူမှုအသိုက်အဝန်း လေးတစ်ခုအဖြစ် ခံစားလာကြစေသည်။ နော်ဝေအစိုးရက ထောင်တွင်းနှင့် ထောင်ပြင်အခြအနေများကို များစွာ မကွာခြားစေလိုကြသဖြင့် ထောင်များကို ပြင်ပ အနေအထားများအတိုင်း စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထောင်ဝန်ထမ်းများကို အကျဉ်းသားများနှင့် အလွန်မဝေးကွာသော နေရာများတွင်နေစေကာ အကျဉ်းသားများနှင့် နွေးထွေးသော ဆက်ဆံမှုများ ရှိနေစေသည်။

တာဝန်ကျထောင်ဝန်ထမ်းများ၏ ရုံးခန်းကို သေးသေးကျဉ်းကျဉ်းပြုလုပ်ထားပြီး ထောင်ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့ ရုံးခန်းတွင် ကြာကြာမနေ ကြဘဲ ထောင်ကျ အကျဉ်းသားများနှင့် ရောရောနှောနှော လက်ပွန်းတတီး နေဖြစ်ကြစေရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အကျဉ်းသားများနှင့် တာဝန်ကျ ထောင်ဝန်ထမ်းများသည် နေ့စဉ် စကားပြောခြင်း၊ ထမင်းအတူစားခြင်း၊အတူ ဆော့ကစားကြခြင်းဖြင့် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ရင်းနှီးမှုများရှိလာရုံသာမက တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရန်ညှိုးဟူ၍ မရှိ၊ ထောင်ဝန်ထမ်းကလည်း အကျဉ်းသားကို နှိပ်စက်ခြင်းဟူ၍လည်း မရှိတော့ပါချေ။

နော်ဝေတွင် ထောင်ကျလိုသည်

ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) မြင့်မားသည့် နော်ဝေနိုင်ငံသည် သူ့နိုင်ငံမှ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၉၃၀၀၀ ကျခံသုံးစွဲသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံပင်လျှင် အကျဉ်းသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ သုံးစွဲသည်။ သို့သော်လည်း အကျဉ်းသားဦးရေ များလွန်းသည့် အမေရိကန်သည် အကျဉ်းသားများအတွက် နှစ်စဉ်ကုန်ကျ ငွေသည် အလွန်များပြားလှသည်။ နော်ဝေနိုင်ငံတွင်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားများသည်၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စုစုပေါင်းအကျဉ်းသားဦးရေ၏ ၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၃၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့တိုးမြင့် လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နော်ဝေထောင်များ တွင် ပေးအပ်ထားသည့် ခံစားခွင့်များကို နော်ဝေနိုင်ငံသားများကိုသာ ခံစားရရှိစေသင့်ကြောင့် နော်ဝေနိုင်ငံ အာဏာရပါတီ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် ပါဆန်ဘာ့ခ်က ဝေဖန အကြပြုံခဲ့သည်။

ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးရုံမျှသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် နော်ဝေနိုင်ငံထောင်များသည် လူသားအဆန်ဆုံး အကျဉ်းစခန်းများ အဖြစ် ထင်ရှားလှပေသည်။ ဟယ်လ်ဒန် မြို့သူမြို့သားများသည် ဟယ်လ်ဒန်ထောင်ကို အကျဉ်း စခန်းတစ်ခုဟု မမြင်ကြဘဲ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အခွင့်အလန်းရရှိသည့် နေရာတစ်ခုဟုပင် ယူဆထား ကြသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ထောင်များကို ထားရှိကြရစမြဲဖြစ်ရာ ပြစ်ဒဏ်ကျ၍ ထောင်သို့ရောက်ရှိလာသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် လူသားများပင်ဖြစ်ကြပေသည်။ လူသားများ၏ လူ့တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြုကာ လူအဆန်ဆုံး ဆက်ဆံ၍ နောင်တွင် ပြစ်မှုများမကျူးလွန်မိစေရန် စာရိတ္တပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ပေးသည့် နော်ဝေနိုင်ငံမှ ဟယ်လ်ဒန် အပါအဝင် ထောင်များသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းအတွက် စံယူဖွယ်ထောင်များဖြစ်ပေသည်။

ဤသို့ နေချင့်စဖွယ်ပြင်ပ လူနေမှု ဘ၀နှင့် ဘာမှမခြားနားသော နော်ဝေနိုင်ငံထောင်များအတွင်းသို့ထောင်ကျလိုသူများ များပြားလိမ့်မည်ဟု ယူဆဖွယ်ရှိသည်။ နန်းတော်တမျှပင် ကောင်းစေဦးတော့၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် နေရာကို မည်သူကမျှ နှစ်သက်ကြမည်မဟုတ်ပါချေ။ လူနေမှု အဆင့် မြင့်မားသည့် နော်ဝေနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားများ၏လူနေမှုအဆင့်သည် ထောင်ပြင်ပတွင် အဆင့်မြင့်စွာ နေထိုင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာ ထောင်နန်းစံရန် မည်သူကမျှ ရာဇဝတ်မှုကိုမကျူးလွန်လိုကြပါချေ။ သို့သော်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်မိသူများကိုလည်း လူသားတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးစံနှုန်းကို အပြည့်အဝ ခံစားရရှိစေပြီး စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပေးမှုများကြောင့် နော်ဝေနိုင်ငံမှ အကျဉ်းထောင်များသည် ကမ္ဘာတွင် ထောင်နန်းတော်များအဖြစ် ထင်ရှားလျက်ရှိနေပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply