အုိက္စလန္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

Via : Academy

အိုက္စလန္ကၽြန္း နိင္ငံသည္ ေၿမာက္အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး Greenland ကၽြန္း ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအၾကားတြင္တည္ရွိသည့္ ဥေရာပနိင္ငံ တနိင္ငံျဖစ္သည္ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သန္း ၆၀ – ခန္ ့အခ်ိန္က မီးေတာင္ေပါက္ကြဲရာမွၿဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည့္။ ကၽြန္းၿဖစ္သည္ဟု ဘူမိပညာရွင္မ်ားမွ ဆိုသည္ ။ ငလွ်င္မၾကာခဏ လွဳပ္ခတ္တတ္ၿပီး ယေန ့အခ်ိန္အထိသက္ရွိမီးေတာင္ ၁၀၀ – ေက်ာ္ခန္ ့ရွိကာ အနဲဆံုး မီးေတာင္ ၂၅ – ေတာင္ခန္ ့သည္။ ေပါက္ကြဲခဲ့ဖူးသည္ ဟုဆိုသည္ ။

မီးေတာင္ဧရိယာအနီးတြင္ ရႊံ ့မီးေတာင္မ်ား ၊ ေရပူစမ္းမ်ား မ်ားလည္း အမ်ားအၿပားေတြ ့ရွိနိင္သည္ ။ ႏုိင္ငံသမိုင္း၏ အဆိုးဆံုးမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲမွဳမွာ ၁၇၈၃ – ခုႏွစ္အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က လူေပါင္း ၉၀၀၀ – ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟုမွတ္တမ္းမ်ားမွ ဆိုသည္ ။ ႏုိင္ငံဧ၇ိယာစတုရန္းမိုင္ ၃၉၈၀၀ – ရွိၿပီး ၊ ကၽြန္းနိင္ငံၿဖစ္သၿဖင့္ ကမ္းရိုးတမ္းအရွည္ မိုင္ ၃၁၀၀ – ခန္ ့ ရွိသည္ ။

အိုက္စလန္ေၿမာက္ဖက္ေဒသသည္ အာတိတ္စက္၀ိုင္းထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ္လည္း အလြန္ေအးၿမၿခင္းမရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေၿမာက္အတၱလန္တိတ္သမုဒၵရာ ေရေႏြး စီးေၾကာင္းသည္ အိုက္စလန္ကမ္းေၿခအနီး စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ကမ္းေၿခတေလွ်ာက္ တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုး ေရလမ္းခရီး အသံုးၿပဳနိင္ၿပီး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ နိင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးၿဖစ္သည္ ။

အုိက္စလန္္မွ မီးေတာင္မ်ား

ေသးငယ္သည့္ေရကန္ငယ္မ်ား ၊ ေရတံခြန္မ်ား ၊ စီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၿမစ္မ်ားမွာေရလမ္းခရီးအတြက္အသံုးၿပဳ၍ မရရွိေပ ။ ကုန္းေၿမဧ၇ိယာ၏ ၁၅% သည္ ဆီးႏွင္းမ်ား ၊ Glaciers မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းေနကာ မ်က္ပင္မ်ား ၊ ခ်ံဳ ႏြယ္မ်ားသာရွင္သန္ေပါက္ေရာက္နိင္သည္ ။ လူဦးေရ ၃-သိန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး အမ်ားစု ၉၀% မွာ ပရိုတက္စတစ္ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားၿဖစ္သည္ ။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ငလွ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳ မ်ား ႏွင့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳဒါဏ္ကို ခံစားရသၿဖင့္ လူဦးေရနည္းပါးသည့္ႏုိင္ငံၿဖစ္သည္ ။ အိုက္စလန္နိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း ရွိသည့္နိင္ငံၿဖစ္ကာ အမ်ားစု ၉၃% ခန္ ့သည္ ၿမိဳ ့ရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည္ ။ အိုက္စလန္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေအဒီ ၉ – ရာစုအခ်ိန္က ေနာ္ေ၀ေဒသမွ အေၿခခ်ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ Viking လူမ်ိဳး မ်ားမွစတင္ခဲ့သည္ ။ အိုက္စလန္နိင္ငံသားမ်ား ေၿပာဆိုၾကသည့္ Icelandic ဘာသာစကားသည္လဲ Viking ဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည့္ ဘာသာစကားၿဖစ္သည္ ။

အိုက္စလန္ နိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္သည္ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆံုး လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ – ေက်ာ္ အခ်ိန္ ကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ ။ အိုက္စလန္ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ လူတိုင္းအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ၿဖစ္သည္ ။ လူဦးေရနည္းပါးၿပီးသယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သၿဖင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ နိင္ငံထဲတြင္ပါ၀င္သည္ ။

ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္သည္ စတုရန္းမုိင္ ၃၉၇၆၉ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရကေတာ့ ၂၀၁၈ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ ၃၅၀၇၁၀ ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕မွာ ေရးခီးဗက္ ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၂၆၁၀၀ ခန္႔ေနထုိင္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ Official name မွာ အုိက္စလန္သမၼတႏုိင္ငံ(Republic of Iceland) ၿဖစ္သည္ ။

သမိုင္း

ဤေဒသသို ့ေအဒီ ၈- ရာစုမတိုင္မွီက အိုင္းရစ္ လူမ်ိဳးသာသနာၿပဳမ်ား ပထမဆံုး ေရာက္ဘူးခဲ့ေသာ္လည္း အေၿခခ်ေနထိုင္ၿခင္းမရွိခဲ့ေပ ။ေအဒီ ၈၇၀ – ခုႏွစ္အခ်ိန္ေရာက္မွ ဤေဒသသို ့ပထမဆံုးအေၿခခ်ေနထိုင္ရန္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္သူမ်ားမွာေနာ္ေ၀ေဒသမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ Viking လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ ။ အိုင္စလန္ေဒသတြင္ အေၿခခ်ေနထိုင္သည့္ Viking လူမ်ိဳးမ်ားသည္ပင္လွ်င္အနီးရွိ Greenland ေဒသသို ႔ ေအဒီ ၁၁ -ရာစု အခ်ိန္ကအေၿခခ်ရန္ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ။

ေအဒီ ၁၃၈၀ – အခ်ိန္ခန္ ့၌ ေနာ္ေ၀ေဒသသည္ ဒိန္းမတ္ဘုရင္၏ လက္ေအာက္သို ့က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုင္စလန္ေဒသသည္ ဒိန္းမတ္လက္ေအာက္ခံ ၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ဤေဒသ၏ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ။ ေအဒီ ၁၉၀၈ – ခုႏွစ္တြင္ဒိန္းမတ္မွ အိုက္စလန္ေဒသအားကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအၿဖစ္ ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္ ။

ဒုတိယကမ ၻာစစ္အတြင္း ဒိန္းမတ္သည္ဂ်ာမဏီလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အိုက္စလန္သည္ ဒိန္းမတ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၄၁ – အခ်ိန္က ၿဗိတိသွ် ႏွင့္ အေမရိကန္တို ့မွ အိုက္စလန္အား သူတို ့၏ အေစာင့္ေရွာက္ခံေဒသအၿဖစ္သိမ္းသြင္းခဲ့ၾကသည္ ။ သို ့ေသာ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၅၁ – ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုးအဖြဲ ့၀င္အၿဖစ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ဇံု အၿဖစ္ေၾကၿငာခဲ့သည္ ။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ အိုက္စလန္နိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးသည့္ ေနတိုးအဖြဲ ့၀င္ ဥေရာပႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံၿဖစ္သည္ ။

အုိက္စလန္ အေၾကာင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္မ်ား

Via : Myo Zeya Oo

လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ေရပူကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစပဲ ေစ်းေပါေပါနဲ႕ ရလို႔။ လူဦးေရ ၉၉ % က စာေရးစာဖတ္တတ္၊ ၃၀% က ဘြဲ့ရပညာတတ္၊ စာၾကည့္တိုက္နဲ႕ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္ေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိလို႔။ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ိႈင္းလို႔။ လူတန္းစား ညီမွ်မႈကို အျမဲတမ္း ဦးစားေပးလို႕။ ႏိုင္ငံပိုင္ စစ္တပ္မရွိ၊ ဘယ္စစ္ပြဲမွာမွ မပါလို႔၊ တႏိုင္ငံလုံး ရဲ ၇၀၀ ေလာက္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ဒုစ႐ိုက္မႈမရွိသေလာက္ ရွားပါးလို႔၊ ႏိုင္ငံရဲ့ ပထမဆုံး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး သမၼတက လင္မရွိတဲ့ ကေလးအေမျဖစ္ေနလို႕ (Single Mother)။

ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး သမၼတ Vigdís Finnbogadóttir

တံငါလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ဝင္ေငြေတြရလို႕။ တိုင္းသူျပည္သားေတြက ညီညြတ္လို႕၊ ဘာလို႕ညာလို႕ ေျပာေျပာ အဂၤလန္ကြၽန္းျပီးရင္ ဥေရာပရဲ့ အၾကီးဆုံးကြၽန္းၾကီးမွာ လူဦးေရ သံုးသိန္းႏွစ္ေသာင္း ေလာက္ပဲ ေနတာက အဓိကက်မလားမသိဘူး။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္မတိုင္ခင္ေတာ့ ဥေရာပရဲ့ အဆင္းရဲဆုံးနဲ႕ ဖြင့္ျဖိဳးမႈ ေနာက္အက်ဆုံးႏိုင္ငံပဲ။ မာရွယ္ စီမံကိန္းမွာ လူတစ္ဦးျခင္းဆီရတဲ့ အေထာက္အပံ့က ဥေရာပမွာ အမ်ားဆုံးပဲ။ အဲဒီထဲက ေထာင္တက္လာတာ စီးပြါးပ်က္ကပ္ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ မတိုင္ခင္ အလုပ္လက္မဲ့က ၁ % ပဲရွိတယ္။

စီးပြါးပ်က္ကပ္ျဖစ္ေတာ့ လူေတြက ေန႕စဥ္ရက္ဆက္ ဆႏၵျပလို႕ အစိုးရက ႏႈတ္ထြက္ျပီး၊ အစိုးရအသစ္က ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ စီးပြါးပ်က္ေအာင္လုပ္တဲ့ စီးပြါးေရးသမားေတြကို ေထာင္ခ်၊ တျခားႏိုင္ငံကို ေပးရမဲ့ အေႂကြးေတြကို လိုခ်င္ရင္ ေထာင္ထဲက ေကာင္ေတြဆီကသြားေတာင္းဆိုျပီး ခပ္ရင့္ရင့္ပဲ ေနပလိုက္တယ္။ အဂၤလန္ဆို ေတာ္ေတာ္ခံလိုက္ရလို႔ အိုက္စလန္းဘဏ္ေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႕ေတာင္ နာမည္တတ္တာ။ ဒါေပမဲ့ အိုက္စလန္းရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကို အေနာက္ မီဒီယာေတြမွ မေဖာ္ျပၾကဘူး။

ဒီေကာင္ေတြက လူလည္းနည္းတာ့ တိုင္းသူျပည္သား မ်က္ႏွာပဲၾကည့္တယ္၊ စီးပြါးေရးသမားေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံက အေႂကြးေတြ ဘာေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြါးပ်က္သြားတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ သူတစ္ႏုိင္ငံပဲ ျပန္ ေခါင္းေထာင္ႏိုင္တယ္။ အခု အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရက ၃ – ၄ % ပဲရွိေတာ့တယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ႏိုင္ငံရဲ့ ဒုတိယဝင္ေငြ အမ်ားဆုံး လုပ္ငန္းျဖစ္လာတယ္။ ေစ်းနည္းနည္းေပါသြားေတာ့ အဂၤလိပ္ လူလတ္တန္းစားေတြ အရမ္းလာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို လူဆင္းရဲေတာင္ အေႂကြးနဲ႔ သြားရေတာင္ မပ်က္စီးေသးတဲ့ သဘာဝ အလွေတြ အမ်ားၾကီး။

ႏိုင္ငံက မီးေတာင္ေတြကို ဖင္ခုထိုင္ထားရေတာ့ တေန႕ကို ငလွ်င္ ၂ ၾကိမ္ သံုး ၾကိမ္ေလာက္လႈပ္လို႕ အေဆာက္အဦး အျမင့္ေဆာက္လို႕မရဘူး၊ ေျမၾကီးေတြက မီးေတာင္က ေက်ာက္ေတြနဲ႕မို႕လို႕ ျမိဳ႕ေတာ္မွာ သစ္ပင္ တစ္ပင္မွ မေတြ႕ရဘူးမရဘူး။ မိုးကေန႕တိုင္းနီးပါးရြာတယ္။ မီးေတာင္ေတြကလည္း တခါတခါ ထထ ေပါက္တယ္။ ေရခဲျမစ္ေတြ အရည္ေပ်ာ္ရင္ စိုက္ခင္းေတြ ေရလႊမ္းတယ္။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနၾကတာ။

ေရးခီးဗက္ခ္

ဒီၿမဳိ႕ရဲ႕နာမည္ကို ၾကားဖူးခ်င္မွၾကားဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခီးဗက္စ္ဟာ ကမာၻ႔အသန္႔ရွင္းဆုံးႏုိင္ငံေတြထဲ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အုိက္စလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရးခီးဗက္ခ္ၿမဳိ႕ဟာဆုိရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိန္းမႈ၊ စြန့္ပစ္ပစၥည္းျပန္လည္သံုးစြဲမႈ ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈ နဲ႔ အၿမဲစိမ္းေတာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားရံုသာမက ေနထုိင္သူေတြရဲ့ စည္းကမ္းရွိမႈ နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ ေတြေၾကာင့္လည္းေက်ာ္ၾကားပါတယ္။

အုိက္စလန္ ေဘာလုံးအသင္း

၃သင္းသာကန္တဲ့ အုိက္စလန္ေဘာလုံးလိဒ္ကုိ ၁၉၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ၁၉၄၇မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ႏွစ္မွာပဲ ဖီဖာက အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ယူအီးအက္ေဖကေတာ့ ၁၉၅၄ခုႏွစ္မွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအသင္းအေနနဲ႔ ပထမဆုံးႏုိင္ပြဲကေတာ့ ၁၉၄၇ခုႏွစ္မွာ ဖင္လန္ကုိ ႏုိင္တဲ့ပြဲပါ။ ၁၉၅၇ခုႏွစ္အထိ ျမက္ခင္းကြင္းမွာ မကန္ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ၁ႏွစ္မွာ ၃လသာ ေနသာတဲ့ ရာသီဥတုရွိတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အလုံပိတ္ကြင္းေတြမွာပဲ ေဆာ့ရပါတယ္။ အုိက္စလန္ရဲ႕ အဆုိးဆုံးရႈံးပြဲက ၁၉၆၇ခုႏွစ္မွာ ဒိန္းမတ္ကုိ ၁၄-၂ နဲ႔ ရႈံးတဲ့ပြဲပါ။

၁၉၇၄ မတုိင္ခင္အထိ ဖလားေျခစစ္ပြဲေတြကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းမရွိပဲ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွ ေျခစစ္ပြဲေတြကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ပါတယ္။ သမုိင္းတေလွ်ာက္အေကာင္းဆုံးအဆင့္ကိုေတာ့ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွာ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖီဖာအဆင့္ ၃၇ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျခစစ္ပြဲမေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဖလားၿပဳိင္ပြဲေတြကို ၀င္ေရာက္မယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္လုနီးကာမွ ခရုိေအးရွားကို ၂-၀ နဲ႔ရႈံးတဲ့အတြက္ က်ရႈံးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ယူအီးအက္ေဖ ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အုပ္စုအဆင့္ ၊ ရႈံးထြက္အဆင့္ေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ကြာတားဖုိင္နယ္မွာ ျပင္သစ္ကုိ ၅-၂ နဲ႔ရႈံးၿပီး ထြက္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကမာၻ႔ဖလားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ကန္ခြင့္ရတဲ့ လူအနည္းဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဖြင့္ပြဲမွာ အာဂ်င္တီးနားကုိ ၁-၁ နဲ႔ သေရကန္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဘာလုံးသမားအမ်ားစုဟာ ေဘာလုံးသီးသန္႔ကန္လာၾကျခင္းမဟုတ္ပဲ တဖက္က ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ေနရင္း ေဘာလုံးအသင္းထဲေရာက္ရွိလာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Heimir Hallgrímsson ဟာ အသင္းရဲ႕မန္ေနဂ်ာျဖစ္သလုိ သြားစုိက္ဆရာ၀န္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းဂုိးသမား Halldorsson ကလည္း ဒါရုိက္တာတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလားယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ရၿပီး အာဂ်င္တီးနားလုိ အသင္းမ်ဳိးကို သေရကန္ႏုိင္ခဲ့တာဟာ အုိက္စလန္လုိ လူ ၃သိန္းေက်ာ္သာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေလးအတြက္ မဟာေအာင္ျမင္မႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား နဲ႔ ခရုိေအးရွားအသင္းေတြကို ရႈံးနိမ့္ၿပီး အုပ္စုအဆင့္က ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

အိုက္စလန္ေဘာလုံး အသင္းက ကစားသမားေတြနာမည္မွာ son နဲ႔ ဆုံးရျခင္း

သူတို႔ရဲ႕ နာမည္မွည့္ပုံေၾကာင့္ပါ ေယာက်ၤားေလးေတြရဲ႕ ေနာက္နာမည္ဟာ ဖခင္ေရွ႕နာမည္+son ျဖစ္ပါတယ္။ Jonas Seveinsson ဆိုတဲ့နာမည္မွာ Jonas က သူ႔ရဲ႕နာမည္ အစစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ Sevein ရဲ႕သား(Sevin’s son) ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုေပါင္းေခၚလိုက္ေတာ့ Jonas Sevinsson ဆိုၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဆိုရင္ေတာ့ son မသုံးပဲ dottir(daughter) လို႔သုံးပါတယ္။

အုိက္စလန္ ရဲ႕ သဘာ၀အလွအပ ရႈ႕ခင္းေတြကုိ ေအာက္က ဓာတ္ပုံေတြမွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္

Academy
Myo Zeya Oo

Leave a Reply