ကမာၻေက်ာ္ ဂူဗိမာန္မ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ

ကမာၻ႔သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ မင္းဧကရာဇ္မ်ားႏွင့္ မိဖုရားမ်ားကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္္ ယင္း တို႕ကို သၿဂိဳဟ္ျမွဳပ္ႏွံရန္ ခမ္းနားေသာဂူဗိမာန္မ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကရာ ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာလာခ်ိန္တြင္ ယင္းတုိ႔သည္ သမိုင္း ၀င္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ပါရွန္အင္ပါရာ၏ ဧကရာဇ္ တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သူ Mausolus ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္သူ၏ ဂူဗိမာန္ကို Halicarnassus တြင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ယင္းအေဆာက္အအုံသည္ ေရွးေဟာင္းကမၻာ့အံ့ဖြယ္ ခုနစ္သြယ္စာရင္းတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ကာ အႏုသုခုမ ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ Mausolus ကို ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ Mausoleum ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရအား ႀကီးမားေသာ ဂူဗိမာန္မ်ားအတြက္ ညႊန္းဆို သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။

Mausolus ၏ ဂူဗိမာန္အား အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ သရုပ္ေဖာ္မႈ

သို႔ေသာ္ ကမာၻ႔အထင္ရွားဆုံး ဂူဗိမာန္ ၁၀ ခုကို တင္ျပရာတြင္ Mausolus ၏ ဂူဗိမာန္ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းဗိမာန္သည္ ၁၅ ရာစုတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ခရုဆိတ္ စစ္ပြဲကာလတြင္ စုစည္းတည္ရွိေနမႈ အဆုံးသတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

၁၀။ ဆိုင္းရပ္စ္ ဂူဗိမာန္ Cyrus

ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ေျခာက္ရာစုတြင္ ၾကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ ပါရွန္ အင္ပါရာကို Cyrus the Great က တည္ေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ ဂူဗိမာန္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အီရန္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ပါရွန္ ေဒသ၏ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ Pasargadae တြင္ အေရးအပါဆုံး အေဆာက္အအုံ တစ္လုံး အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္။

အလက္ဇႏၵားဘုရင္က ပါရွန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံကို တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ခ်ိန္တြင္ အလက္ဇႏၵားသည္ ဆိုင္းရပ္စ္၏ဂူဗိမာန္သို႔သြား ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ကာ သူ၏ စစ္သည္တစ္ဦးအား ဂူဗိမာန္အတြင္းသို႔ ၀င္ၾကည့္ေစခဲ့သည္။ ဂူဗိမာန္အတြင္း၌ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ ကုတင္တစ္လုံး၊ စားပြဲ တစ္စုံ ၊ ေသရည္ေသာက္ခြက္မ်ားႏွင့္ ေရႊအေခါင္းတစ္လုံးတို႕ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ားစီျခယ္ထားသည့္ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာက္စာတြင္ `ျဖတ္သန္းသြားလာၾကသူမ်ားသို႕၊ ပါရွန္အင္ပါရာကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အာရွဧကရာဇ္ ကၽြႏု္ပ္ ဆိုင္းရပ္စ္`ဟု ေရးသားထားခဲ့သည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ယင္းေက်ာက္စာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ အေထာက္အထား သဲလြန္စ တစ္ခုမွ် မက်န္ ရွိေတာ့ပါေခ်။

၉။ လီနင္ ဗိမာန္ Lenin Mausoleum

Russia, Moscow, Red Square, Lenin mousoleum

ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဗလာဒီမာ လီနင္(၁၈၇၀-၁၉၂၄)၏ ဂူဗိမာန္သည္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိကာ ေဆး ရည္စိမ္ထားသည့္ လီနင္၏ ရုပ္အေလာင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ျပသထားသည္။ လီနင္၏ ရုပ္အေလာင္းကို သူကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဂူဗိမာန္တြင္ျပသထားခဲ့ရာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၉၄ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လီနင္၏ အေလာင္းကို ေန႔စဥ္ အလွဆီ သုတ္လိမ္းေပးရၿပီး ၾကာရွည္ခံ မပုပ္ေဆးကို ထိုးေပးရသည္။ လီနင္၏ေက်ာက္ေခါင္းတလားကို အပူခ်ိန္ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားကာ စိုထိုင္းဆကို ၈၀ ႏွင့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း ရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရသည္။

အေလာင္းကို ၁၈ လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ အေခါင္းမွ ထုတ္၍ ဓာတုေဆးရည္မ်ားျဖင့္ ခ်ိဳးေပးရသည္။ လီနင္၏ အေလာင္းကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား ဓာတ္ပုံရိုက္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ဂူဗိမာန္ အတြင္း စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါေခ်။

၈။ ဟြမ္မာယြန္၏ ဂူ Humayun’s Tomb

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဂို အင္ပါရာ၏ ဧကရာဇ္ တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဟြမ္မာယြန္၏ ဂူဗိမာန္ကို ၁၅၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဧကရာဇ္မင္းမိဖုရားက ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဟာမာယြန္ ဂူဗိမာန္သည္ အိႏၵိယတိုက္ငယ္တြင္ ပထမဆုံးေသာ ဥယ်ာဥ္အတြင္းတည္ေဆာက္ထားရွိသည့္ ဂူဗိမာန္ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ တည္ေဆာက္မႈပုံစံမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဂူဗိမာန္မ်ားကို မဂိုဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထုံးတမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ယင္းဂူဗိမာန္သည္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိကာ ပါရွန္ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ၄၇ မီတာ(၁၅၄ ေပ) အျမင့္ တည္ ေဆာက္ထားသည္။ အမိုးခုံး ႏွစ္ခုသည္ မာဘယ္ေက်ာက္ျဖဴသား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျပင္ပိုင္းအလွ ကို ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ ဗိမာန္၏ အတြင္းပိုင္းက လိုဏ္ဂူၾကီးတစ္ခုသ႑ာန္ ပုံေဖာ္ထားသည္။

ဗိမာန္ အျပင္ပိုင္း ၏ ျဖဴေဖြးေနမႈကို ဆန္႕က်င္လ်က္ ဗိမာန္၏ က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အနီေရာင္သဲေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဧက ၃၀ က်ယ္၀န္း၍ ပါရွန္ဟန္အတိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥယ်ာဥ္အလယ္၌ ဟြမ္မာယြန္၏ ပင္မ အုတ္ဂူႀကီး ကို ရွစ္ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။

၇။ စန္႔ အန္ဂ်လို ရဲတိုက္ Castel Sant’ Angelo

စန္႔အန္ဂ်လို ရဲတိုက္ဟု ထင္ရွားသည့္ ဟာဒရီယန္ ဗိမာန္ (Hadrian Mausoleum) သည္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ဆလင္ဒါပုံစံ ေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအုံျဖစ္သည္။ ယင္းဗိမာန္ကို ေရာမဧကရာဇ္ဟာဒရီယန္ ကိုယ္တိုင္က သူႏွင့္ သူ၏မိသားစု ဂူဗိမာန္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ဧကရာဇ္ ဟာဒရီယန္ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ၏ အရိုးျပာမ်ားကို ယင္း ဂူဗိမာန္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ဧကရာဇ္၏ မိဖုရားျဖစ္သူ ဆာဘီနာႏွင့္ သူ၏ ပထမဆုံး ေမြးစားသားတို႕ကိုလည္း ယင္းဗိမာန္၌ပင္္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ဟာဒရီယန္ကို ဆက္ခံခဲ့သည့္ ဧကရာဇ္မ်ားကိုလည္း ဗိမာန္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သူမွာ ေအဒီ ၂၁၇ ခုႏွစ္တြင္ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ ကာရာေကာ္လာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းဂူဗိမာန္ကို ခံတပ္ႏွင့္ ရဲတိုက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ျပတိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိသည္။

၆။ ဂ်ာဟန္ဂါ ဂူ Tomb of Jahangir

ေအဒီ ၁၆၀၅ ခုႏွစ္မွ ၁၆၂၇ ခုႏွစ္အထိ မဂို အင္ပါယာကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သာ ဧကရာဇ္ ဂ်ာဟန္ဂါ ၏ ဂူဗိမာန္သည္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ လာဟိုးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္။ ဂ်ာဟန္ဂါ ကြယ္လြန္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အၾကာတြင္ သားျဖစ္သူက ဖခင္အတြက္ ဂူဗိမာန္ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ဂ်ာဟန္ဂါ ဂူဗိမာန္ေနရာတည္ေနရာသည္ တံတိုင္းမ်ားကာရံထားသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္တစ္ခု ျဖစ္ကာ မီတာ ၃၀ ျမင့္ေသာ ဗလီေမွ်ာ္စင္ ေလးခု ျပဳလုပ္ထားသည္။

ဂူဗိမာန္ အတြင္းပိုင္း၌ အတြင္းပိုင္း အဂၤေတ ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ေရာင္စုံ ေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားကာ အျမင့္ တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေခါင္းတလား တစ္လုံးရွိသည္။ေခါင္းတလား၏ ေဘးဘက္ပတ္လည္ကို မွန္စီေရႊခ် ပန္းမ်ားအား သတၳဳျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားသည္။

၅။ အီမန္ ဟူဆန္ ၀တ္ျပဳေဆာင္ Imam Husayn Shrine

အီရတ္ႏိုင္ငံ ကာဘလာၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ အီမန္ ဟူဆန္ ၀တ္ျပဳေဆာင္ကို ဟူဆန္ အီဘင္အလီ ဂူဗိမာန္၏ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဟူဆန္ အီဘင္အလီသည္ ကာဘလာ စစ္ပြဲအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရသူ မိုဟာမက္၏ ဒုတိယေျမးျဖစ္ကာ ဗိမာန္ကို မိုဟာမက္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ေနရာအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းဂူဗိမာန္သည္ ရွီးဟိုက္ ဘာသာ၀င္မ်ားအတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ကာ ၀တ္ျပဳေဆာင္သို႔ လာေရာက္၀တ္ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

၀တ္ျပဳေဆာင္၏ နယ္နိမိတ္တံတိုင္းကို မွန္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္ သစ္သားတံခါးေပါက္မ်ားျဖင့္ ၀န္းရံထားသည္။ တံခါးေပါက္မ်ားကို သီးျခား အခန္းငယ္ ၆၅ ခုရွိသည့္ ကြက္လပ္တစ္ခုသို႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၀တ္ျပဳေဆာင္၏ အတြင္းအျပင္အားလုံးကို လွပစြာ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ထားသည္။ ဟူဆန္ အီဘင္အလီ၏ ရုပ္အေလာင္းကို ေရြေရာင္ ခုံး၀ိုင္း၏ ေအာက္တြင္ ေလွာင္အိမ္တစ္ခုႏွင့္ တူသည့္ ေနရာတြင္ သီးသန္႕ထားရွိသည္။

၄။ ရွာဗန္ရွားစ္ ဗိမာန္ Mausoleum of Shirvanshahs

ရွာဗန္ရွားစ္ ဗိမာန္သည္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ၊ ဘာကူၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္း၌တည္ရွိသည့္ ရွာဗန္ရွားစ္နန္းေတာ္၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ယင္းဂူဗိမာန္သည္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ဗိသုကာ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွာဗန္အက္ဘ္ရွီရြန္ (Shirvan Absheron) အေဆာက္အအုံမ်ားအနက္ အၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။

ရွာဗန္ရွားစ္ ဗိမာန္ အျပင္ နန္းေတာ္ အေဆာက္အအုံ၊ေက်ာက္မ႑ပ္ငယ္ တစ္ခု၊ အေလာင္းမ်ားျမွဳပ္ႏွံသည့္ အမိုးခုံးမ်ားပါ၀င္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ပလီတစ္ခုႏွင့္ ေရခ်ိဳးအိမ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား လည္း စုစည္း တည္ရွိေနသည္။

ဂူဗိမာန္သည္ ေထာင့္မွန္စတုဂံပုံရွိၿပီး ေထာင့္ ေျခာက္ေျမွာင့္ပါရွိသည့္ အမိုးခုံးငယ္ျဖင့္ အုပ္မိုးထားသည္။ အမိုးကို အျပင္ဘက္မွ ၾကယ္မ်ား အတန္းလိုက္ျဖာထြက္သြားဟန္ အလွဆင္ထားသည္။ ဆူလတန္ ပထမ ခါလီလူလာက သူ၏ မိခင္ ႏွင့္ သားကို ျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ယင္းဂူဗိမာန္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ၁၅ ရာစုတြင္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

၃။ ရွားအီဇင္ဒါး Shan i Zinda

ဗဟိုအာရွတြင္္ရွိသည့္ ဂူဗိမာန္မ်ားအနက္ ရွားအီဇင္ဒါး ဗိမာန္သည္ အထင္ရွားဆုံးတစ္ခု ျဖစ္ကာ ဥဇဘက္ ကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ တည္ရွိသည္။ ရွားအီဇင္ဒါး ဂူဗိမာန္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံစု သုံးခု တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို အမိုးခုံး လူသြားလမ္း ေလးခုျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ယင္းတို႕အနက္ အေစာဆုံး အေဆာက္အအုံသည္ ၁၁ရာစု ႏွင့္ ၁၂ ရာစု အၾကား လက္ရာျဖစ္သည္။ က်န္အေဆာက္အအုံ အမ်ားစုကို ၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစု အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရွားအီဇင္ဒါးဟူသည့္ အမည္သည္ ရွင္သန္ေနသူ ဘုရင္မင္းျမတ္ဟု အဓိပၸာယ္ရွိကာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၏ ညီအစ္ကို ၀မ္းကြဲ ကူဆန္အီဘင္ အက္ဘ္ဘားစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပသည္။ အစဥ္အဆက္ ေျပာစကား မ်ားအရ သူသည္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး သူ၏ဦးေခါင္းကို ေပ်ာ္ရွင္ဖြယ္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ျဖစ္လာသည့္ နက္ရိႈင္းသည့္ ေရကန္ၾကီးအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္သြားခဲ့ကာ ယခုတိုင္အသက္ရွင္သန္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

၂။ ေျမရုပ္ တပ္မေတာ္ Terracotta Army

ဘီစီ ၂၂၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထြန္းကားခဲ့သည့္ ခ်င္မင္းဆက္၏ ပထမ ဧကရာဇ္သည္ ရန္သူမ်ားအားလုံးကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို စည္းလုံးညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဂူဗိမာန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီယန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ဂူဗိမာန္ကို တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးေသာ္လည္း သူျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ စစ္သည္ေတာ္ ေျမရုပ္မ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ ယင္းတို႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရန္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းစစ္သည္ေတာ္ ရုပ္မ်ားသည္ အေရအတြက္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တြင္း က်င္းသုံးခုအတြင္း၌ ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။အရုပ္မ်ား ႏွင့္ အတူ လွည္း အစီး ၁၃၀၊ ျမင္း ေကာင္ေရ ၅၂၀ ၊ စစ္သည္ျမင္း ၁၅၀ ရုပ္ကိုလည္း ျမဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ယင္းတို႕အနက္ အမ်ားစုကို ယခုတိုင္ မတူးေဖာ္ရေသးပါေခ်။ ယင္းအရုပ္မ်ားသည္ သက္ရွိ အရြယ္အစားအတုိင္း ထုလုပ္ထားသည့္ ယြန္း အညိဳေရာင္ အရုပ္ မ်ားျဖစ္ၾကကာ တစ္ရုပ္ႏွင့္ တစ္ရုပ္မ်က္ႏွာ အေနအထားမ်ား မတူညီၾကသည့္အျပင္ လက္နက္ အစစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထား သျဖင့္ ပိုမို သရုပ္ပီျပင္လ်က္ရွိေနေပသည္။

အရုပ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လက္နက္မ်ားသည္ ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရကာ အရုပ္မ်ားသည္ အရာင္မ်ား မွိန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအရုပ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းသည္ ယင္းတို႕ကို ထုလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္သားအင္အားႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈ သက္ေသအေထာက္အထား မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၁။ တာ့ဂ်္မဟာ Taj Mahal

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အာဂရာၿမိဳ႕ရွိ တာ့ဂ်္မဟာသည္ ၁၆၃၂ ခုႏွစ ္မွ ၁၆၅၃ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ ဂူ ဗိမာန္ ျဖစ္သည္။ယင္းဂူဗိမာန္ကို မဂိုဘုရင္ ရွားဂ်ာဟန္၏ အမိန္႕အရ ဇနီးျဖစ္သူအတြက္ အမွတ္တရ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တာ့ဂ်္မဟာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အအုံတစ္လုံးျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ဗိသုကာ လက္ရာ အလွပဆုံး ဂူဗိမာန္ တစ္ခုၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

မဂို ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားတြင္ စံထားရသည့္ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တာ့ဂ်္မဟာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အံ့ဖြယ္တစ္ ပါးျဖစ္ကာ ပါးျပင္ထက္သို႕ စီးက်ေနသည့္ မ်က္ရည္တစ္စက္ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ျဖဴေဖြးေနသည့္ ပင္မ အမိုးခုံးဂူဗိမာန္ အေဆာက္အအုံအျပင္ လွပေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ ပန္းမာန္မ်ားျဖင့္ သာယာသည့္ က်ယ္၀န္းေသာ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခု ကိုပါ ၀န္းရံတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

မင္းဧကရာဇ္တို႕ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံသၿဂိဳဟ္သည့္ ဂူဗိမာန္မ်ားသည္ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႕၏ အရွိန္အာဏာျဖင့္ ေခတ္အေလ်ာက္ ခမ္းနား ဆန္းျပားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ လာခ်ိန္ တြင္ ယင္းတို႕ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေခတ္၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေခတ္ သမိုင္းကို ထင္ဟပ္ေနလ်က္ရွိရာ စိတ္၀င္ စား သူ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈၾကရသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္း သုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ


ကမ္ဘာကျော် ဂူဗိမာန်များ အကြောင်း (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ

ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျောက်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် မင်းဧကရာဇ်များနှင့် မိဖုရားများကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်း တို့ကို သဂြိုဟ်မြှုပ်နှံရန် ခမ်းနားသောဂူဗိမာန်များကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ကြရာ နှစ်ကာလ ရှည်ကြာလာချိန်တွင် ယင်းတို့သည် သမိုင်း ဝင် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ဖြစ်လာကြသည်။

ပါရှန်အင်ပါရာ၏ ဧကရာဇ် တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သူ Mausolus ကွယ်လွန်ချိန်တွင်သူ၏ ဂူဗိမာန်ကို Halicarnassus တွင် တည် ဆောက်ခဲ့သည်။ယင်းအဆောက်အအုံသည် ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ခုနစ်သွယ်စာရင်းတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ကာ အနုသုခုမ အောင်ပွဲတစ်ရပ်အဖြစ် ယူဆခဲ့ကြသည်။ ယင်းအချိန်မှစ၍ Mausolus ကို မြှုပ်နှံခဲ့သည့် Mausoleum ဟူသည့် ဝေါဟာရအား ကြီးမားသော ဂူဗိမာန်များအတွက် ညွှန်းဆို သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး ဂူဗိမာန် ၁၀ ခုကို တင်ပြရာတွင် Mausolus ၏ ဂူဗိမာန်ပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းသည် ယင်းဗိမာန်သည် ၁၅ ရာစုတွင် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ခရုဆိတ် စစ်ပွဲကာလတွင် စုစည်းတည်ရှိနေမှု အဆုံးသတ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။

၁၀။ ဆိုင်းရပ်စ် ဂူဗိမာန် Cyrus

ခရစ်တော် မပေါ်မီ ခြောက်ရာစုတွင် ကြီးမားကျယ်ဝန်းသော ပါရှန် အင်ပါရာကို Cyrus the Great က တည်ထောင် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်ချိန်တွင်မြှုပ်နှံခဲ့သည့် ဂူဗိမာန်သည် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် အီရန်ဟု ခေါ်ဆိုသည့် ပါရှန် ဒေသ၏ ရှေးဟောင်း မြို့တော် Pasargadae တွင် အရေးအပါဆုံး အဆောက်အအုံ တစ်လုံး အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။

အလက်ဇန္ဒားဘုရင်က ပါရှန် မြို့ပြနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ချိန်တွင် အလက်ဇန္ဒားသည် ဆိုင်းရပ်စ်၏ဂူဗိမာန်သို့သွား ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကာ သူ၏ စစ်သည်တစ်ဦးအား ဂူဗိမာန်အတွင်းသို့ ဝင်ကြည့်စေခဲ့သည်။ ဂူဗိမာန်အတွင်း၌ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထား သည့် ကုတင်တစ်လုံး၊ စားပွဲ တစ်စုံ ၊ သေရည်သောက်ခွက်များနှင့် ရွှေအခေါင်းတစ်လုံးတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကျောက် မျက်ရတနာများစီခြယ်ထားသည့် အဆင်တန်ဆာများနှင့်ကျောက်စာတစ်ချပ်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျောက်စာတွင် `ဖြတ်သန်းသွားလာကြသူများသို့၊ ပါရှန်အင်ပါရာကို ပေးအပ်ခဲ့သည့် အာရှဧကရာဇ် ကျွန်ုပ် ဆိုင်းရပ်စ်`ဟု ရေးသားထားခဲ့သည် ဟု ဆိုသော်လည်း မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ယင်းကျောက်စာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့် အထောက်အထား သဲလွန်စ တစ်ခုမျှ မကျန် ရှိတော့ပါချေ။

၉။ လီနင် ဗိမာန် Lenin Mausoleum

ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဗလာဒီမာ လီနင်(၁၈၇၀-၁၉၂၄)၏ ဂူဗိမာန်သည် မော်စကိုမြို့တွင် တည်ရှိကာ ဆေး ရည်စိမ်ထားသည့် လီနင်၏ ရုပ်အလောင်းကို အများပြည်သူများအား ပြသထားသည်။ လီနင်၏ ရုပ်အလောင်းကို သူကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှ စ၍ ဂူဗိမာန်တွင်ပြသထားခဲ့ရာ ယခုအခါ နှစ်ပေါင်း ၉၄ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

လီနင်၏ အလောင်းကို နေ့စဉ် အလှဆီ သုတ်လိမ်းပေးရပြီး ကြာရှည်ခံ မပုပ်ဆေးကို ထိုးပေးရသည်။ လီနင်၏ကျောက်ခေါင်းတလားကို အပူချိန် ၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားကာ စိုထိုင်းဆကို ၈၀ နှင့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်း ရှိနေစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးထားရသည်။ အလောင်းကို ၁၈ လလျှင် တစ်ကြိမ် အခေါင်းမှ ထုတ်၍ ဓာတုဆေးရည်များဖြင့် ချိုးပေးရသည်။ လီနင်၏ အလောင်းကို လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအား ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားပြီး ဂူဗိမာန် အတွင်း စကားပြောခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါချေ။

၈။ ဟွမ်မာယွန်၏ ဂူ Humayun’s Tomb

အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဂို အင်ပါရာ၏ ဧကရာဇ် တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သည့် ဟွမ်မာယွန်၏ ဂူဗိမာန်ကို ၁၅၆၂ ခုနှစ်တွင် ဧကရာဇ်မင်းမိဖုရားက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဟာမာယွန် ဂူဗိမာန်သည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင် ပထမဆုံးသော ဥယျာဉ်အတွင်းတည်ဆောက်ထားရှိသည့် ဂူဗိမာန်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ တည်ဆောက်မှုပုံစံများသည် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ဂူဗိမာန်များကို မဂိုဗိသုကာ လက်ရာများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထုံးတမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။

ယင်းဂူဗိမာန်သည် နယူးဒေလီမြို့တွင် တည်ရှိကာ ပါရှန်ဗိသုကာ လက်ရာများဖြင့် ၄၇ မီတာ(၁၅၄ ပေ) အမြင့် တည် ဆောက်ထားသည်။ အမိုးခုံး နှစ်ခုသည် မာဘယ်ကျောက်ဖြူသား ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အပြင်ပိုင်းအလှ ကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ ဗိမာန်၏ အတွင်းပိုင်းက လိုဏ်ဂူကြီးတစ်ခုသဏ္ဍာန် ပုံဖော်ထားသည်။ ဗိမာန် အပြင်ပိုင်း ၏ ဖြူဖွေးနေမှုကို ဆန့်ကျင်လျက် ဗိမာန်၏ ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကို အနီရောင်သဲကျောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ဧက ၃၀ ကျယ်ဝန်း၍ ပါရှန်ဟန်အတိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် ဥယျာဉ်အလယ်၌ ဟွမ်မာယွန်၏ ပင်မ အုတ်ဂူကြီး ကို ရှစ်နှစ်ကြာ တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။

၇။ စန့် အန်ဂျလို ရဲတိုက် Castel Sant’ Angelo

စန့်အန်ဂျလို ရဲတိုက်ဟု ထင်ရှားသည့် ဟာဒရီယန် ဗိမာန် (Hadrian Mausoleum) သည် ရောမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဆလင်ဒါပုံစံ မျှော်စင် အဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ ယင်းဗိမာန်ကို ရောမဧကရာဇ်ဟာဒရီယန် ကိုယ်တိုင်က သူနှင့် သူ၏မိသားစု ဂူဗိမာန်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၃၈ ခုနှစ်တွင် ဧကရာဇ် ဟာဒရီယန်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် သူ၏ အရိုးပြာများကို ယင်း ဂူဗိမာန်တွင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်၏ မိဖုရားဖြစ်သူ ဆာဘီနာနှင့် သူ၏ ပထမဆုံး မွေးစားသားတို့ကိုလည်း ယင်းဗိမာန်၌ပင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။

ဟာဒရီယန်ကို ဆက်ခံခဲ့သည့် ဧကရာဇ်များကိုလည်း ဗိမာန်တွင် မြှုပ်နှံခဲ့ကာ နောက်ဆုံးမြှုပ်နှံခဲ့သူမှာ အေဒီ ၂၁၇ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ကာရာကော်လာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းဂူဗိမာန်ကို ခံတပ်နှင့် ရဲတိုက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင်ပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ် ထားရှိသည်။

၆။ ဂျာဟန်ဂါ ဂူ Tomb of Jahangir

အေဒီ ၁၆၀၅ ခုနှစ်မှ ၁၆၂၇ ခုနှစ်အထိ မဂို အင်ပါယာကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သာ ဧကရာဇ် ဂျာဟန်ဂါ ၏ ဂူဗိမာန်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ လာဟိုးမြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ဂျာဟန်ဂါ ကွယ်လွန်ပြီး ၁၀ နှစ်အကြာတွင် သားဖြစ်သူက ဖခင်အတွက် ဂူဗိမာန် ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဂျာဟန်ဂါ ဂူဗိမာန်နေရာတည်နေရာသည် တံတိုင်းများကာရံထားသည့် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်အဝရှိသော ဥယျာဉ်တစ်ခု ဖြစ်ကာ မီတာ ၃၀ မြင့်သော ဗလီမျှော်စင် လေးခု ပြုလုပ်ထားသည်။ ဂူဗိမာန် အတွင်းပိုင်း၌ အတွင်းပိုင်း အင်္ဂတေ ပန်းချီများနှင့် ရောင်စုံ ကျောက်သားများဖြင့် အလှဆင်ထားကာ အမြင့် တစ်နေရာတွင် ကျောက်ဖြူသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခေါင်းတလား တစ်လုံးရှိသည်။ခေါင်းတလား၏ ဘေးဘက်ပတ်လည်ကို မှန်စီရွှေချ ပန်းများအား သတ္ထုဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။

၅။ အီမန် ဟူဆန် ဝတ်ပြုဆောင် Imam Husayn Shrine

အီရတ်နိုင်ငံ ကာဘလာမြို့တွင် တည်ရှိသည့် အီမန် ဟူဆန် ဝတ်ပြုဆောင်ကို ဟူဆန် အီဘင်အလီ ဂူဗိမာန်၏ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဟူဆန် အီဘင်အလီသည် ကာဘလာ စစ်ပွဲအတွင်း သတ်ဖြတ်ခံရသူ မိုဟာမက်၏ ဒုတိယမြေးဖြစ်ကာ ဗိမာန်ကို မိုဟာမက် ကျဆုံးခဲ့သည့် နေရာအနီးတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယင်းဂူဗိမာန်သည် ရှီးဟိုက် ဘာသာဝင်များအတွင် မြင့်မြတ်သော နေရာများအနက် တစ်ခုဖြစ်ကာ ဝတ်ပြုဆောင်သို့ လာရောက်ဝတ်ပြုလေ့ရှိကြသည်။

ဝတ်ပြုဆောင်၏ နယ်နိမိတ်တံတိုင်းကို မှန်များဖြင့် အလှဆင်ထားသည့် သစ်သားတံခါးပေါက်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ တံခါးပေါက်များကို သီးခြား အခန်းငယ် ၆၅ ခုရှိသည့် ကွက်လပ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဝတ်ပြုဆောင်၏ အတွင်းအပြင်အားလုံးကို လှပစွာ မွမ်းမံခြယ်လှယ်ထားသည်။ ဟူဆန် အီဘင်အလီ၏ ရုပ်အလောင်းကို ရွေရောင် ခုံးဝိုင်း၏ အောက်တွင် လှောင်အိမ်တစ်ခုနှင့် တူသည့် နေရာတွင် သီးသန့်ထားရှိသည်။

၄။ ရှာဗန်ရှားစ် ဗိမာန် Mausoleum of Shirvanshahs

ရှာဗန်ရှားစ် ဗိမာန်သည် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ ဘာကူမြို့အတွင်းပိုင်း၌တည်ရှိသည့် ရှာဗန်ရှားစ်နန်းတော်၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ယင်းဂူဗိမာန်သည် အဇာဘိုင်ဂျန်ဗိသုကာ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည့် ရှာဗန်အက်ဘ်ရှီရွန် (Shirvan Absheron) အဆောက်အအုံများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ရှာဗန်ရှားစ် ဗိမာန် အပြင် နန်းတော် အဆောက်အအုံ၊ကျောက်မဏ္ဍပ်ငယ် တစ်ခု၊ အလောင်းများမြှုပ်နှံသည့် အမိုးခုံးများပါဝင်သည့် အဆောက်အအုံများ၊ ပလီတစ်ခုနှင့် ရေချိုးအိမ် အကြွင်းအကျန်များ လည်း စုစည်း တည်ရှိနေသည်။

ဂူဗိမာန်သည် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံရှိပြီး ထောင့် ခြောက်မြှောင့်ပါရှိသည့် အမိုးခုံးငယ်ဖြင့် အုပ်မိုးထားသည်။ အမိုးကို အပြင်ဘက်မှ ကြယ်များ အတန်းလိုက်ဖြာထွက်သွားဟန် အလှဆင်ထားသည်။ ဆူလတန် ပထမ ခါလီလူလာက သူ၏ မိခင် နှင့် သားကို မြှုပ်နှံရန်အတွက် ယင်းဂူဗိမာန်ကို တည်ဆောက်ရန် ၁၅ ရာစုတွင် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

၃။ ရှားအီဇင်ဒါး Shan i Zinda

ဗဟိုအာရှတွင်ရှိသည့် ဂူဗိမာန်များအနက် ရှားအီဇင်ဒါး ဗိမာန်သည် အထင်ရှားဆုံးတစ်ခု ဖြစ်ကာ ဥဇဘက် ကစ္စတန် နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း၌ တည်ရှိသည်။ ရှားအီဇင်ဒါး ဂူဗိမာန်ရှိသည့် အဆောက်အအုံစု သုံးခု တွင် အဆောက်အအုံများကို အမိုးခုံး လူသွားလမ်း လေးခုဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ယင်းတို့အနက် အစောဆုံး အဆောက်အအုံသည် ၁၁ရာစု နှင့် ၁၂ ရာစု အကြား လက်ရာဖြစ်သည်။ ကျန်အဆောက်အအုံ အများစုကို ၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစု အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

ရှားအီဇင်ဒါးဟူသည့် အမည်သည် ရှင်သန်နေသူ ဘုရင်မင်းမြတ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိကာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ တမန်တော် မိုဟာမက်၏ ညီအစ်ကို ဝမ်းကွဲ ကူဆန်အီဘင် အက်ဘ်ဘားစ်နှင့် ဆက်စပ်နေပေသည်။ အစဉ်အဆက် ပြောစကား များအရ သူသည် ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး သူ၏ဦးခေါင်းကို ပျော်ရှင်ဖွယ် ဥယျာဉ်တော် ဖြစ်လာသည့် နက်ရှိုင်းသည့် ရေကန်ကြီးအတွင်းသို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ကာ ယခုတိုင်အသက်ရှင်သန်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။

၂။ မြေရုပ် တပ်မတော် Terracotta Army

ဘီစီ ၂၂၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၆ ခုနှစ်အတွင်း ထွန်းကားခဲ့သည့် ချင်မင်းဆက်၏ ပထမ ဧကရာဇ်သည် ရန်သူများအားလုံးကို အောင်နိုင်ခဲ့ကာ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကို စည်းလုံးညီညွတ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဂူဗိမာန်သည် တရုတ်နိုင်ငံ စီယန် မြို့တော်အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ဂူဗိမာန်ကို တူးဖော်ခြင်း မပြုလုပ်ရသေးသော်လည်း သူမြှုပ်နှံခဲ့သည့် စစ်သည်တော် မြေရုပ်များကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကာ ယင်းတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားများလာရောက်ရန်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

ယင်းစစ်သည်တော် ရုပ်များသည် အရေအတွက် ၈၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး တွင်း ကျင်းသုံးခုအတွင်း၌ မြုပ်နှံခဲ့သည်။အရုပ်များ နှင့် အတူ လှည်း အစီး ၁၃၀၊ မြင်း ကောင်ရေ ၅၂၀ ၊ စစ်သည်မြင်း ၁၅၀ ရုပ်ကိုလည်း မြုပ်နှံခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် အများစုကို ယခုတိုင် မတူးဖော်ရသေးပါချေ။ ယင်းအရုပ်များသည် သက်ရှိ အရွယ်အစားအတိုင်း ထုလုပ်ထားသည့် ယွန်း အညိုရောင် အရုပ် များဖြစ်ကြကာ တစ်ရုပ်နှင့် တစ်ရုပ်မျက်နှာ အနေအထားများ မတူညီကြသည့်အပြင် လက်နက် အစစ်များကို ကိုင်တွယ်ထား သဖြင့် ပိုမို သရုပ်ပီပြင်လျက်ရှိနေပေသည်။
အရုပ်များကိုင်ဆောင်ခဲ့သည့် လက်နက်များသည် ခိုးယူခြင်းခံခဲ့ရကာ အရုပ်များသည် အရာင်များ မှိန်လာခဲ့သော်လည်း
ယင်းအရုပ်များ တည်ရှိနေခြင်းသည် ယင်းတို့ကို ထုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်သားအင်အားနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု သက်သေအထောက်အထား များပင် ဖြစ်ပေသည်။

၁။ တာ့ဂ်ျမဟာ Taj Mahal

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အာဂရာမြို့ရှိ တာ့ဂ်ျမဟာသည် ၁၆၃၂ ခုနှစ ္မှ ၁၆၅၃ ခုနှစ်အထိ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ကျောက်ဖြူ ဂူ ဗိမာန် ဖြစ်သည်။ယင်းဂူဗိမာန်ကို မဂိုဘုရင် ရှားဂျာဟန်၏ အမိန့်အရ ဇနီးဖြစ်သူအတွက် အမှတ်တရ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တာ့ဂ်ျမဟာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိန်းသိမ်းမှု အကောင်းဆုံး အဆောက်အအုံတစ်လုံးဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗိသုကာ လက်ရာ အလှပဆုံး ဂူဗိမာန် တစ်ခုပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ယူနက်စ်ကိုအဖွဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

မဂို ဗိသုကာ လက်ရာများတွင် စံထားရသည့် လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည့် တာ့ဂ်ျမဟာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အံ့ဖွယ်တစ် ပါးဖြစ်ကာ ပါးပြင်ထက်သို့ စီးကျနေသည့် မျက်ရည်တစ်စက်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဖြူဖွေးနေသည့် ပင်မ အမိုးခုံးဂူဗိမာန် အဆောက်အအုံအပြင် လှပသော အဆောက်အအုံများနှင့် သစ်ပင် ပန်းမာန်များဖြင့် သာယာသည့် ကျယ်ဝန်းသော ဥယျာဉ် တစ်ခု ကိုပါ ဝန်းရံတည်ဆောက်ခဲ့သည်။

မင်းဧကရာဇ်တို့ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် မြှုပ်နှံသဂြိုဟ်သည့် ဂူဗိမာန်များသည် ဘုရင်မင်းမြတ်တို့၏ အရှိန်အာဏာဖြင့် ခေတ်အလျောက် ခမ်းနား ဆန်းပြားစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြမြဲဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ ကြာမြင့် လာချိန် တွင် ယင်းတို့ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ခေတ်၏ ဗိသုကာလက်ရာများနှင့်အတူ ခေတ် သမိုင်းကို ထင်ဟပ်နေလျက်ရှိရာ စိတ်ဝင် စား သူ ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုကြရသည့် နေရာများ ဖြစ်လာခဲ့ကြပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်း သုတေသန)
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply