သမုိင္းေၾကာင္းထဲက မာယာလူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – Academy

မာယာ ဆိုသည္မွာ မီဆို အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကိုလံဘီယာေခတ္မတိုင္ခင္ အေမရိကတြင္ အျပည့္စုံဆုံး စာအေရးအသားကို တီထြင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရယုံသာမက သူတို႔၏ အႏုပညာ၊ ဗိသုကာပညာ၊ သခ်ၤာပညာႏွင့္ နကၡတၱေဗဒပညာတို႔အတြက္လည္း ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။

မာယာ ယဥ္ေက်းမႈ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဂႏၲဝင္ေခတ္မတိုင္မီ (Pre-Classic period) (ဘီစီ ၂၀၀၀ မွ ေအဒီ ၂၅၀ အတြင္း) စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

မာယာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွည္လွ်ားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည့္ အေနာက္ကမာၻျခမ္းေဒသ မွ ယဥ္ေက်းမႈ အတိုးတက္ဆံုး ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္သည္ ။

မာယာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယခု မကၠဆီကို အေရွ ့ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား ၊ ဂြာတီမာလာ ၊ ဘီလစ္ ၊ အယ္ဆာေဗးဒိုး ၊ ဟြန္ဒူးရပ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔ အခ်ိန္မွစ၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ ။

မယာလူမ်ိဳးမ်ား ၏အၿမင့္ဆံုး (Classic period ) အခ်ိန္သည္ ေအဒီ ၃၀၀ စုမွ ေအဒီ ၉၀၀ အႀကား ရွိ ခဲ့သည္ ဟုမွတ္တမ္းမ်ားမွဆိုသည္ ။

မာယာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္က ၾကီးမားသည့္နန္းေတာ္မ်ား ၊ လူေနအေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ပိရမစ္ပံု ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

၁၆- -ရာစု တြင္ စပိန္ မ်ားေရာက္ရွိ ၊ နယ္ေၿမခ်ဲ ့ထြင္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ေနာက္ မာယာယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရသည္ ။

လြတ္လပ္သည့္ၿမိဳ ့ေတာ္

ေရွးေခတ္အခ်ိန္က မာယာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္သည့္ သူ ့ေဒသႏွင့္သူ ေနထိုင္ခဲ့ၾကကာ သူ႔ဘုရင္ႏွင့္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

မယာမ်ား၏ အေစာပိုင္းအခ်ိန္က အၾကီးဆံုးၿမိဳ ့မ်ားထဲတြင္ Palenque, Tikal, Copán, ႏွင့္ Chichén Itzá စသည့္ၿမိဳ ့မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္ ။

ထိုၿမိဳ ့မ်ားအားလံုး၏ အလယ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ တည္ေဆာက္ကာ ထိုအထဲတြင္ ၾကီးမားသည္ ပိရမစ္မ်ား ၊ နန္းေတာ္မ်ား ၊ ကစားကြင္းမ်ားပါ၀င္သည္ ။

မာယာမ်ားသည္သူတို႔၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုေတာက္ပသည့္ အေရာင္မ်ား ႏွင့္ ျခယ္သေလ့ရွိၾကကာ ႀကီးမားသည့္ ေက်ာက္တံုးနန္းေတာ္မ်ား အေဆာက္အဦးမ်ား ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္တု မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ

မာယာမ်ား၏ ဘာသာေရးတြင္ ဘုရားမ်ားစြာရွိသည္ ။ ထိုဘုရားမ်ားတြင္ Itzamna ( sky god ) ႏွင့္ Yum Kaax ( Food god) တို ့ ပါ၀င္သည္ ။
ပိရမစ္မ်ားတြင္ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္ ။

မာယာမ်ားသည္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ သူတို ့၏ ဘုရားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိသည္ ။ ေခြးမ်ား ၊ သားေကာင္ငယ္မ်ားသာမက တခ်ိဳ ့ဘာသာေရးပြဲမ်ားတြင္လူတဦးကို လဲ ေရြးခ်ယ္ ယဇ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိတတ္သည္ ။

ကြ်မ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ား

မယာၿမိဳ ့ၾကီးမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္နိင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ လုပ္သား ၊ ပညာရွင္မ်ားစြာေနထိုင္ၾကသည္ ။

ကုန္သည္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိခဲ့ကာ အ၀တ္အထည္မ်ား ၊ ဖေယာင္း ၊ ပ်ားရည္ ၊ ငွက္ေမႊးမ်ား ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို ေ၀းလြန္သည့္ေနရာမွရယူကာၿမိဳ ့တြင္ ေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ၿမိဳ ့ရြာပါတ္၀န္းက်င္တြင္ လယ္ေၿမမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ ။ လယ္သမားမ်ားသည္ဟင္းသီး ၊ ဟင္းရြက္ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နိင္ၾကသည္ ။

ငရုတ္ေကာင္း ၊ ငရုတ္သီး ၊ ခရမ္းခ်ည္သီး ၊ အာလူး ၊ ဖရဲသီး ၊ ပဲေတာင့္ ၊ သခြားေမႊး ၊ သေဘၤာပင္ ၊ ကိုကိုးပင္မ်ားသည္ ဤေဒသမွ စတင္ကာ ကမ ၻာတလႊားသို ့ၿပန္ ့ႏွံ ့လာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္ ။

ျမင့္မားသည့္ဥာဏ္ရည္

မာယာမ်ားသည္ သခ်ၤာ ႏွင့္ နကၡပညာရပ္မ်ားတြင္ၿမင့္မားသည့္ အေတြးအေခၚရွိသူမ်ားၿဖစ္သည္ ။ သူတို ့ေကာင္းကင္ရွိၾကယ္မ်ား ၊ ၿဂိဳလ္မ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာခဲ့ၾကသည္ ။

သူတို ့သည္ေနကိုေလ့လာကာ ၿပကၡဒိန္ကိုတည္ထြင္ခဲ့ၾကၿပီး တႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ရက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။ မာယာမ်ား၏ၿပကၡဒိန္တြင္ တစ္လလွ်င္ရက္ ၂၀ -ရွိၿပီး တႏွစ္လွ်င္ ၁၈ – လရွိသည္ ။

မာယာလူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္မူ ႏွစ္ကုန္ခါနီး ၅ – ရက္သည္ “unlucky” ကံမေကာင္းသည့္ ေန ရက္မ်ားၿဖစ္သည္ ။

မယာမ်ား၏ၿပကၡဒိန္ကို အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာဖတ္နိင္သည္ ။ မယာမ်ား၏ၿပကၡဒိန္သည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကမာၻေပၚတြင္ အမွန္ဆံုးၿပကၡဒိန္ၿဖစ္ခဲ့သည္ ။

မာယာတို ့၏ မွတ္တမ္း

မာယာမ်ားသည္အရုပ္စာမ်ားကိုလည္း တီထြင္ခဲ့ၾကသည္ ။ သူတို ့၏သမိုင္း ၊ ဘာသာ ၊ ယံုၾကည္ရာမ်ား ၊ သခ်ၤာပညာရပ္မ်ား ၊ နကၡပညာ ရပ္မ်ားႏွင့္ရွာေဖြေတြ ့ရွိ မွဳမ်ားကိုမွတ္တမ္းအၿဖစ္ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ထြင္းထု ထားခဲ့ၾကသည္ ။

မာယာမ်ားသည္ ေခါက္ထားသည္ ေပရြက္မ်ားၿဖင့္စာအုပ္ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၎ကို codices ဟုေခၚသည္ ။ မာယာေခတ္ codices စာအုပ္ ၄ – အုပ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိသမိုင္းမွတ္တမ္း အၿဖစ္တည္ရွိေနဆဲဟုဆိုသည္ ။

မာယာေခတ္ ေပ်ာက္ဆံုးၿခင္း

ေအဒီ ၉၀၀ ခန္ ့တြင္ မာယာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ Palenque, Tikal, ႏွင့္ Copán ၿမိဳ ့မ်ားကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ ။ ထိုၿမိဳ ့မ်ားသည္ ယေန ့ဂြာတီမာလာေဒသ ေၿမနိမ့္ ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး မာယာမ်ားစြန္ ့ခြာခဲ့သည့္အေၾကာင္းကိုမူ ယေန႔တုိင္မည္သူမွ် မသိၾကေခ်။

သို ့ေသာ္လည္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကမူ ေရရွားပါ၍ ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းပကတိက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားကုိ ဘာတစ္ခုမွ မယူပဲ ဒီအတုိင္းပစ္သြားခဲ့သည္ကေတာ့ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းလွသည္။

ထိုေနရာမွ မာယာအမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားသည္ ေၿမာက္ဖက္ မကၠဆီကိုေဒသ Yucatán ကၽြန္းဆြယ္ သို ့ ေၿပာင္းေရႊ ့လာၾကၿပီး Chichén Itzá ႏွင့္ Mayapán ၿမိဳ ့မ်ားကိုထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ဤေဒသ သို႔ စပိန္မ်ားေရာက္ရွိ လာၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၁၅၂၇ခုႏွစ္အခ်ိန္တြင္ စပိန္လူမ်ိဳး Francisco de Montejo မွ မာယာမ်ဳိးႏြယ္တို႔၏ Yucatán ေဒသကို သိမ္းယူခဲ့သည္ ။

ေအဒီ ၁၆၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္မ်ားသည္ ကုန္းၿမင့္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ မာယာေဒသမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ မာယာ ေခတ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ ။

ေနာက္ပိုင္းမာယာလူမ်ိဳးအမ်ားအၿပားသည္ ဥေ၇ာပတိုက္သားမ်ားရန္ေၾကာင္၎ ၊ ေရာဂါဘယ မ်ားေၾကာင့္လည္ေကာင္း အမ်ားျပား ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ ။

သို ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ ့မာယာအုပ္စုမ်ား က်န္ရွိေနခဲ့သည္ကာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သန္းခ်ီ သည့္ မာယာလူမ်ိဳး မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားကို၀တ္ဆင္ကာ သူတို ့၏ ဘာသာစကားမ်ားကို ေၿပာဆိုေနၾကဆဲၿဖစ္သည္ ။

မာယာယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားသည့္ရုပ္ရွင္မ်ားလည္း အမ်ားအၿပားရွိသည္ ။

Academy


သမိုင်းကြောင်းထဲက မာယာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ (unicode)

ရေးသားသူ – Academy

မာယာ ဆိုသည်မှာ မီဆို အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုလံဘီယာခေတ်မတိုင်ခင် အမေရိကတွင် အပြည့်စုံဆုံး စာအရေးအသားကို တီထွင်ခဲ့ခြင်းအတွက် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရယုံသာမက သူတို့၏ အနုပညာ၊ ဗိသုကာပညာ၊ သင်္ချာပညာနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာတို့အတွက်လည်း ထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့သည်။

မာယာ ယဉ်ကျေးမှု လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဂန္တဝင်ခေတ်မတိုင်မီ (Pre-Classic period) (ဘီစီ ၂၀၀၀ မှ အေဒီ ၂၅၀ အတွင်း) စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

မာယာလူမျိုးများသည် ရှည်လျှားသည့် သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သည့် အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းဒေသ မှ ယဉ်ကျေးမှု အတိုးတက်ဆုံး ဒေသခံလူမျိုးများ ဖြစ်သည် ။

မာယာလူမျိုးများသည် ယခု မက္ကဆီကို အရှေ့နှင့် တောင်ပိုင်းဒေသများ ၊ ဂွာတီမာလာ ၊ ဘီလစ် ၊ အယ်ဆာဗေးဒို း ၊ ဟွန်ဒူးရပ် အနောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန့် အချိန်မှစ၍ နေထိုင်ခဲ့ကြသည် ။

မယာလူမျိုးများ ၏အမြင့်ဆုံး (Classic period ) အချိန်သည် အေဒီ ၃၀၀ စုမှ အေဒီ ၉၀၀ အကြား ရှိ ခဲ့သည် ဟုမှတ်တမ်းများမှဆိုသည် ။

မာယာလူမျိုးများသည် ထိုအချိန်က ကြီးမားသည့်နန်းတော်များ ၊ လူနေအဆောက်အဦးများ ၊ ပိရမစ်ပုံ ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ။

၁၆- -ရာစု တွင် စပိန် များရောက်ရှိ ၊ နယ်မြေချဲ့ထွင် သိမ်း ပိုက်ပြီး နောက် မာယာယဉ်ကျေးမှုပျောက်ကွယ် ခဲ့ရသည် ။

လွတ်လပ်သည့်မြို့တော်

ရှေးခေတ်အချိန်က မာယာလူမျိုးများသည် လွတ်လပ်သည့် သူ့ဒေသနှင့်သူ နေထိုင်ခဲ့ကြကာ သူ့ဘုရင်နှင့်သူ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည် ။

မယာများ၏ အစောပိုင်းအချိန်က အကြီးဆုံးမြို့များထဲတွင် Palenque, Tikal, Copán, နှင့် Chichén Itzá စသည့်မြို့များပါဝင်ခဲ့သည် ။

ထိုမြို့များအားလုံး၏ အလယ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစင်တာ တည်ဆောက်ကာ ထိုအထဲတွင် ကြီးမားသည် ပိရမစ်များ ၊ နန်းတော်များ ၊ ကစားကွင်းများပါဝင်သည် ။

မာယာများသည်သူတို့၏ အဆောက်အဦးများကိုတောက်ပသည့် အရောင်များ နှင့် ခြယ်သလေ့ရှိကြကာ ကြီးမားသည့် ကျောက်တုံးနန်းတော်များ အဆောက်အဦးများ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တု များစွာကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်၊

ဘာသာရေးယုံကြည်မှု

မာယာများ၏ ဘာသာရေးတွင် ဘုရားများစွာရှိသည် ။ ထိုဘုရားများတွင် Itzamna ( sky god ) နှင့် Yum Kaax ( Food god) တို့ ပါဝင်သည် ။
ပိရမစ်များတွင်ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ကျင်းပခဲ့ကြသည် ။

မာယာများသည် ဘာသာရေးပွဲတော်များတွင် သူတို့၏ ဘုရားအတွက် ယဇ်ပူဇော်လေ့ရှိသည် ။ ခွေးများ ၊ သားကောင်ငယ်များသာမက တချို့ဘာသာရေးပွဲများတွင်လူတဦးကို လဲ ရွေးချယ် ယဇ်ပူဇော်လေ့ရှိတတ်သည် ။

ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များ

မယာမြို့ကြီးများတွင် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်နိင်သော ကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်သား ၊ ပညာရှင်များစွာနေထိုင်ကြသည် ။

ကုန်သည်များလည်း များစွာရှိခဲ့ကာ အဝတ်အထည်များ ၊ ဖယောင်း ၊ ပျားရည် ၊ ငှက်မွှေးများ နှင့် ကုန်စည်များကို ဝေးလွန်သည့်နေရာမှရယူကာမြို့တွင် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည် ။

မြို့ရွာပါတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်မြေများကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည် ။ လယ်သမားများသည်ဟင်းသီး ၊ ဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံမျိုးစိတ်များစွာကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိင်ကြသည် ။

ငရုတ်ကောင်း ၊ ငရုတ်သီး ၊ ခရမ်းချည်သီး ၊ အာလူး ၊ ဖရဲသီး ၊ ပဲတောင့် ၊ သခွားမွှေး ၊ သင်္ဘောပင် ၊ ကိုကိုးပင်များသည် ဤဒေသမှ စတင်ကာ ကမ ၻာတလွှားသို့ပြန့်နှံ့လာခဲ့သည်ဟုဆိုသည် ။

မြင့်မားသည့်ဥာဏ်ရည်

မာယာများသည် သင်္ချာ နှင့် နက္ခပညာရပ်များတွင်မြင့်မားသည့် အတွေးအခေါ်ရှိသူများဖြစ်သည် ။ သူတို့ကောင်းကင်ရှိကြယ်များ ၊ ဂြိုလ်များကိုသေချာလေ့လာခဲ့ကြသည် ။

သူတို့သည်နေကိုလေ့လာကာ ပြက္ခဒိန်ကိုတည်ထွင်ခဲ့ကြပြီး တနှစ်လျှင် ၃၆၅ရက်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည် ။ မာယာများ၏ပြက္ခဒိန်တွင် တစ်လလျှင်ရက် ၂၀ -ရှိပြီး တနှစ်လျှင် ၁၈ – လရှိသည် ။

မာယာလူမျိုးတို့အတွက်မူ နှစ်ကုန်ခါနီး ၅ – ရက်သည် “unlucky” ကံမကောင်းသည့် နေ့ရက်များဖြစ်သည် ။

မယာများ၏ပြက္ခဒိန်ကို အထူးကျွမ်းကျင်သူများသာဖတ်နိင်သည် ။ မယာများ၏ပြက္ခဒိန်သည် ရာစုနှစ်များစွာကမ္ဘာပေါ်တွင် အမှန်ဆုံးပြက္ခဒိန်ဖြစ်ခဲ့သည် ။

မာယာတို့၏ မှတ်တမ်း

မာယာများသည်အရုပ်စာများကိုလည်း တီထွင်ခဲ့ကြသည် ။ သူတို့၏သမိုင်း ၊ ဘာသာ ၊ ယုံကြည်ရာများ ၊ သင်္ချာပညာရပ်များ ၊ နက္ခပညာ ရပ်များနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ မှုများကိုမှတ်တမ်းအဖြစ် ကျောက်စာများတွင်ထွင်းထု ထားခဲ့ကြသည် ။

မာယာများသည် ခေါက်ထားသည် ပေရွက်များဖြင့်စာအုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းကို codices ဟုခေါ်သည် ။ မာယာခေတ် codices စာအုပ် ၄ – အုပ်သည် ယနေ့အချိန်အထိသမိုင်းမှတ်တမ်း အဖြစ်တည်ရှိနေဆဲဟုဆိုသည် ။

မာယာခေတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း

အေဒီ ၉၀၀ ခန့်တွင် မာယာလူမျိုးများသည် Palenque, Tikal, နှင့် Copán မြို့များကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ကြသည် ။ ထိုမြို့များသည် ယနေ့ဂွာတီမာလာဒေသ မြေနိမ့် ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး မာယာများစွန့်ခွာခဲ့သည့်အကြောင်းကိုမူ ယနေ့တိုင်မည်သူမျှ မသိကြချေ။

သို့သော်လည်း ပညာရှင်အချို့ကမူ ရေရှားပါ၍ ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ သို့သော် အကောင်းပကတိကျန်ရစ်ခဲ့သော မြို့ကြီးများကို ဘာတစ်ခုမှ မယူပဲ ဒီအတိုင်းပစ်သွားခဲ့သည်ကတော့ စဉ်းစားဖို့ကောင်းလှသည်။

ထိုနေရာမှ မာယာအမျိုးအနွယ်များသည် မြောက်ဖက် မက္ကဆီကိုဒေသ Yucatán ကျွန်းဆွယ် သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး Chichén Itzá နှင့် Mayapán မြို့များကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုကြသည်။

ဤဒေသ သို့ စပိန်များရောက်ရှိ လာပြီးနောက် အေဒီ ၁၅၂၇ခုနှစ်အချိန်တွင် စပိန်လူမျိုး Francisco de Montejo မှ မာယာမျိုးနွယ်တို့၏ Yucatán ဒေသကို သိမ်းယူခဲ့သည် ။

အေဒီ ၁၆၉၇ ခုနှစ်တွင် စပိန်များသည် ကုန်းမြင့်ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသည့် မာယာဒေသများကို သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် မာယာ ခေတ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။

နောက်ပိုင်းမာယာလူမျိုးအများအပြားသည် ဥရောပတိုက်သားများရန်ကြောင်၎င်း ၊ ရောဂါဘယ များကြောင့်လည်ကောင်း အများပြား သေဆုံးခဲ့ကြသည် ။

သို့သော်လည်း တချို့မာယာအုပ်စုများ ကျန်ရှိနေခဲ့သည်ကာ ယနေ့အချိန်ထိ သန်းချီ သည့် မာယာလူမျိုး များမှ ဆင်းသက်လာသူများသည် သူတို့၏ ရိုးရာဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ကာ သူတို့၏ ဘာသာစကားများကို ပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်သည် ။

မာယာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားသည့်ရုပ်ရှင်များလည်း အများအပြားရှိသည် ။

Academy

Leave a Reply