အေမရိကန္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးၿမဳိ႕ေတာ္

Posted on

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ (New York City) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔လူဦးေရ အမ်ားဆုံးၿမဳိ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ မီဒီယာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ သုေတသန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္အေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္အခ်ာလည္းျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွ ခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ နယူးေယာက္စီးတီးဟု ေခၚေဝၚေလ့ ရွိၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာ၏ သဘာဝ ဆိပ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဘေရာင့္စ္၊ ဘ႐ြတ္ကလင္၊ မက္ဟက္တန္၊ ကြင္းစ္ ႏွင့္ စတိတ္အိုင္းလန္း ဟူေသာ ေဒသႀကီး ၅ ခု ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာရင္း အရ ၃၀၂ စတုရန္းမိုင္ (၇၈၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) က်ယ္ဝန္းေသာ ေဒသတြင္ လူဦးေရ ၈.၆သန္း ေနထိုင္သည္။ နယူးေယာက္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရ အသိပ္သည္းဆုံး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကား အမ်ိဳးေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အသုံးျပဳလၽွက္ ရွိၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးေပါင္း အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ မက္ထ႐ိုပိုလစ္တန္ ဧရိယာသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ စာရင္းအရ လူအမ်ားဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး ၆၇၂၀ စတုရန္းမိုင္ (၁၇,၄၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာတြင္ လူဦးေရ ၁၉.၈၅ သန္းေနထိုင္လၽွက္ ရွိၾကသည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ အစမွာ ၁၆၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒတ္ခ္်ကိုလိုနီ ရွာေဖြသူတို႔က နယူး အမ္စတာဒမ္ အေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ၁၆၆၄တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ ခ်ားလ္ ၂ ဘုရင္က ထိုေျမကို သူ၏ ညီအစ္ကို ေတာ္စပ္သူ ေယာက္ နယ္စားႀကီးကို ေပးအပ္ အၿပီးတြင္ ျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္သည္ ၁၇၈၅ မွ ၁၇၉၀ အထိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇၉၀ မွစ၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ အျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့သည္။၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ လစ္ဘာတီ ႐ုပ္တုမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ေနသည့္ ပမာပင္ ျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အျပင္လူမ်ားက ေကာင္းစြာ သိရွိၾကသည္။ နယူးေယာက္ တိုင္းမ္စကြဲယားကို ကမၻာ၏လမ္းဆုံ ဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကၿပီး ဘေရာ့ဒ္ေဝး ဇာတ္႐ုံ ရပ္ကြက္တြင္ ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံးေသာ လူသြားလမ္းဆုံ တစ္ခု ျဖစ္ကာ ကမၻာ့ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာေက်ာ္ မိုးပ်ံတိုက္မ်ား၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားလည္း ရွိသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေငြေၾကးရပ္ကြက္တြင္ မက္ဟက္တန္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေဝါလ္လမ္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေငြေၾကး ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးစေတာ့ခ္ အိတ္ခ်ိန္း ျဖစ္ေသာ နယူးေယာက္ စေတာ့ခ္ အိတ္ခ်ိန္း (NYSE) တည္ရွိသည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္တခ်ဳိ႕

၁၈၀၀ျပည့္ႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ သေဘၤာမ်ားဆုိက္ကပ္သည့္ အေမရိကန္၏ အႀကီးဆုံးပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားေပါင္း ၁၂သန္းခန္႔သည္ နယူးေယာက္ Ellis ကြ်န္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ Ellis ကြ်န္းမွာ ေလဘာတီရုပ္တုတည္ရွိေသာ ကြ်န္းအနီးမွ ကြ်န္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕သည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္မဟုတ္ပါေခ်။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္မွာ Albany ၿမဳိ႕သာ ျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ လူဦးေရ ၈.၆သန္းခန္႔ေနထုိင္ေသာ္လည္း ထုိလူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၃ပုံ ၁ပုံမွာ အေမရိကန္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသား သဘာ၀အထိမ္းအမွတ္ေနရာ ၂၇ခုရွိၿပီး သမုိင္း၀င္ေနရာကား ၂၆၂ခု ရွိေလသည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ အေမရိကန္၏ ပထမဆုံး ရထားသံလမ္းရွိသည္။ Schenectady ၿမဳိ႕ႏွင့္ Albany ၿမဳိ႕တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ထားေသာ ထုိရထားသံလမ္းသည္ အရွည္ ၁၁မုိင္ရွိၿပီး ၁၈၃၁ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕သည္ ၁၇၈၉ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆုံးၿမဳိ႕ေတာ္လည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ပထမဆုံးသမၼတေဂ်ာ့ဘ္၀ါရွင္တန္သည္ သမၼတရာထူးကုိ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕၌လက္ခံခဲ့သည္။

ကားမ်ားတြင္ လုိင္စင္နံပါတ္ျပားမ်ားကုိ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕မွာလည္း နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ပင္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး အရႈပ္ေထြးဆုံးရထားလမ္းေၾကာင္းကို ပုိင္ဆုိင္သည္။ ရထားလမ္းအရွည္ ၈၄၂မုိင္ရွိၿပီး ဘူတာရုံေပါင္း ၄၆၈ခုရွိကာ ၂၄နာရီ ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိသည္။

ရထားဘူတာရုံမ်ားတြင္ တီးခတ္သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားသည္ ဒီအတုိင္းဆုိခ်င္သလုိ ဆုိခြင့္မရွိ။ ပထမဆုံးအသံစစ္ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရေသးသည္။

နယူးေယာက္ဟူေသာ ၿမဳိ႕၏အမည္မွာ York ၿမဳိ႕စားႀကီးကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ေသာ ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘာသာစကားေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ၍ ေျပာဆုိၾကသည္။ အဂၤလိပ္စကားသီးသန္႔ ေျပာဆုိသူမွာ ၅၁% သာရွိၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ အျခားဘာသာစကားမ်ားေျပာဆုိၾကသည္။ အဂၤလိပ္စကားအျပင္ အေျပာအမ်ားဆုံး ဘာသာစကားမ်ားမွာ စပိန္ ၊ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွားဘာသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။

၁၈၈၆ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္တုိ႔က အေမရိကန္တုိ႔အား ႏွစ္ ၁၀၀ျပည့္လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေလဘာတီရုပ္တုကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ရုပ္တုကို အစိတ္အပုိင္း အခု ၃၅၀ခြဲကာ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ Ellis ကြ်န္းသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ရာ အခ်ိန္ ၄လ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

စာအုပ္ေပါင္း ၅၅သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ နယူးေယာက္အမ်ားျပည္သူ စာၾကည့္တုိက္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံးစာၾကည့္တုိက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၁.၈သန္းေက်ာ္လာေရာက္ေသာ ထုိစာၾကည့္တုိက္ႀကီးတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ ခန္႔ထားရသည္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးပန္းၿခံႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Central Park သည္ နယူးေယာက္ၿမဳိ႕လယ္ေခါင္တည့္တည့္ မုိးေမွ်ာ္တုိက္မ်ားအၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။

Times Square ၏ အရင္နာမည္မွာ New York Times ျဖစ္သည္။ မူလကမူ Longacre Square ဟုေခၚခဲ့သည္။

အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ တရုတ္လူမ်ဳိးအမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး အစၥေရးမွလြဲ၍ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးအမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေပါင္း ၁သန္းေက်ာ္သည္ နယူးေယာက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ ကားဟြန္းတီးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ Federal Reserve ဘဏ္သည္ ေရႊမ်ားကိုသိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ထားသည့္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဘဏ္ျဖစ္သည္။ ေရႊမ်ားကို သုိေလွာင္ထားသည့္ မီးခံေသတၱာခန္းသည္ ေျမႀကီးေအာက္ ေပ၈၀အနက္တြင္ ရွိၿပီး တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလ်ံခန္႔ရွိသည္။ ထုိဘဏ္ရွိေရႊေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း၏ တန္ဖုိးမွာ ယေန႔ေငြတန္ဖုိးႏွင့္တြက္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆၄၀၀၀တန္သည္ ဟုသိရသည္။

Myanmar Wikipedia
Softschool Facts


အမေရိကန်၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် နယူးယောက်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

နယူးယောက်မြို့ (New York City) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူဦးရေ အများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အများဆုံးမြို့များစာရင်းတွင် ပါဝင်သောမြို့ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့သည် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ မီဒီယာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ သုတေသန၊ ပညာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်အပေါ် သိသာထင်ရှားသည့် လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် တည်ရှိရာလည်း ဖြစ်သောကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများ၏ အရေးပါသည့် အချက်အချာလည်းဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့တော်ကို နယူးယောက်ပြည်နယ်မှ ခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက် နယူးယောက်စီးတီးဟု ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိကြသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ သဘာဝ ဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော နယူးယောက်မြို့တွင် ဘရောင့်စ်၊ ဘရွတ်ကလင်၊ မက်ဟက်တန်၊ ကွင်းစ် နှင့် စတိတ်အိုင်းလန်း ဟူသော ဒေသကြီး ၅ ခု ရှိသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စာရင်း အရ ၃၀၂ စတုရန်းမိုင် (၇၈၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသော ဒေသတွင် လူဦးရေ ၈.၆သန်း နေထိုင်သည်။ နယူးယောက်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူဦးရေ အသိပ်သည်းဆုံး မြို့ဖြစ်သည်။

ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ကို နယူးယောက်မြို့တွင် အသုံးပြုလျှက် ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြို့များတွင် ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း အများဆုံး အသုံးပြုသော မြို့ဖြစ်သည်။ နယူးယောက် မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဧရိယာသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် စာရင်းအရ လူအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီး ၆၇၂၀ စတုရန်းမိုင် (၁၇,၄၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကျယ်ဝန်းသော နေရာတွင် လူဦးရေ ၁၉.၈၅ သန်းနေထိုင်လျှက် ရှိကြသည်။

နယူးယောက်မြို့၏ အစမှာ ၁၆၂၄ ခုနှစ်တွင် ဒတ်ခ်ျကိုလိုနီ ရှာဖွေသူတို့က နယူး အမ်စတာဒမ် အနေဖြင့် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြို့တော်နှင့် မြို့တော်ပတ်ဝန်းကျင်သည် အင်္ဂလိပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ၁၆၆၄တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် နယူးယောက်ဟု အမည်ပြောင်းလဲ မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ချားလ် ၂ ဘုရင်က ထိုမြေကို သူ၏ ညီအစ်ကို တော်စပ်သူ ယောက် နယ်စားကြီးကို ပေးအပ် အပြီးတွင် ဖြစ်သည်။

နယူးယောက်သည် ၁၇၈၅ မှ ၁၇၉၀ အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ မြို့တော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၇၉၀ မှစ၍ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် အကြီးဆုံး မြို့တစ်မြို့ အဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့သည်။၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂ဝရာစု အစောပိုင်းများတွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ နယူးယောက်သို့ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် လစ်ဘာတီ ရုပ်တုမှ နှုတ်ခွန်းဆက်သ နေသည့် ပမာပင် ဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်များနှင့် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးများကို အပြင်လူများက ကောင်းစွာ သိရှိကြသည်။ နယူးယောက် တိုင်းမ်စကွဲယားကို ကမ္ဘာ၏လမ်းဆုံ ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ဘရော့ဒ်ဝေး ဇာတ်ရုံ ရပ်ကွက်တွင် ရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှုပ်ထွေးဆုံးသော လူသွားလမ်းဆုံ တစ်ခု ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ၏ အဓိက နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့တွင် ကမ္ဘာကျော် မိုးပျံတိုက်များ၊ တံတားများနှင့် ပန်းခြံများလည်း ရှိသည်။ နယူးယောက်မြို့တော်၏ ငွေကြေးရပ်ကွက်တွင် မက်ဟက်တန်အောက်ပိုင်းရှိ ဝေါလ်လမ်း အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ငွေကြေး မြို့တော် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးစတော့ခ် အိတ်ချိန်း ဖြစ်သော နယူးယောက် စတော့ခ် အိတ်ချိန်း (NYSE) တည်ရှိသည်။

နယူးယောက်မြို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်တချို့

၁၈၀၀ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် နယူးယောက်မြို့သည် နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များမှ သင်္ဘောများဆိုက်ကပ်သည့် အမေရိကန်၏ အကြီးဆုံးပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။

၁၈၉၂ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၅၄ခုနှစ်ကြားတွင် နိုင်ငံခြားသားပေါင်း ၁၂သန်းခန့်သည် နယူးယောက် Ellis ကျွန်းကိုဖြတ်ကျော်ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ Ellis ကျွန်းမှာ လေဘာတီရုပ်တုတည်ရှိသော ကျွန်းအနီးမှ ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့သည် နယူးယောက်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မဟုတ်ပါချေ။ နယူးယောက်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ Albany မြို့သာ ဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့တွင် လူဦးရေ ၈.၆သန်းခန့်နေထိုင်သော်လည်း ထိုလူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၃ပုံ ၁ပုံမှာ အမေရိကန်တွင်မွေးဖွားသူများမဟုတ်ကြပဲ အခြားနိုင်ငံများမှ ရွှေ့ပြောင်းလာကြသူများသာဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့တွင် အမျိုးသား သဘာဝအထိမ်းအမှတ်နေရာ ၂၇ခုရှိပြီး သမိုင်းဝင်နေရာကား ၂၆၂ခု ရှိလေသည်။

နယူးယောက်မြို့တွင် အမေရိကန်၏ ပထမဆုံး ရထားသံလမ်းရှိသည်။ Schenectady မြို့နှင့် Albany မြို့တို့ကို ဆက်သွယ်ထားသော ထိုရထားသံလမ်းသည် အရှည် ၁၁မိုင်ရှိပြီး ၁၈၃၁ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့သည် ၁၇၈၉ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပထမဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဘ်ဝါရှင်တန်သည် သမ္မတရာထူးကို နယူးယောက်မြို့၌လက်ခံခဲ့သည်။

ကားများတွင် လိုင်စင်နံပါတ်ပြားများကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့် မြို့မှာလည်း နယူးယောက်မြို့ပင်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အရှုပ်ထွေးဆုံးရထားလမ်းကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ရထားလမ်းအရှည် ၈၄၂မိုင်ရှိပြီး ဘူတာရုံပေါင်း ၄၆၈ခုရှိကာ ၂၄နာရီ ပြေးဆွဲလျှက်ရှိသည်။

ရထားဘူတာရုံများတွင် တီးခတ်သီဆိုဖျော်ဖြေသူများသည် ဒီအတိုင်းဆိုချင်သလို ဆိုခွင့်မရှိ။ ပထမဆုံးအသံစစ်ဆေးပြီး ခွင့်ပြုချက်ယူရသေးသည်။

နယူးယောက်ဟူသော မြို့၏အမည်မှာ York မြို့စားကြီးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သော မြို့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘာသာစကားပေါင်း ရာနဲ့ချီ၍ ပြောဆိုကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားသီးသန့် ပြောဆိုသူမှာ ၅၁% သာရှိပြီး ကျန်သူများမှာ အခြားဘာသာစကားများပြောဆိုကြသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားအပြင် အပြောအများဆုံး ဘာသာစကားများမှာ စပိန် ၊ တရုတ် နှင့် ရုရှားဘာသာစကားများဖြစ်သည်။

၁၈၈၆ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်တို့က အမေရိကန်တို့အား နှစ် ၁၀၀ပြည့်လွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်အဖြစ် လေဘာတီရုပ်တုကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ရုပ်တုကို အစိတ်အပိုင်း အခု ၃၅ဝခွဲကာ သင်္ဘောများဖြင့် Ellis ကျွန်းသို့ ပို့ဆောင်ရာ အချိန် ၄လ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။

စာအုပ်ပေါင်း ၅၅သန်းကျော်ရှိသည့် နယူးယောက်အများပြည်သူ စာကြည့်တိုက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်လူပေါင်း ၁.၈သန်းကျော်လာရောက်သော ထိုစာကြည့်တိုက်ကြီးတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့် ခန့်ထားရသည်။

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းခြံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Central Park သည် နယူးယောက်မြို့လယ်ခေါင်တည့်တည့် မိုးမျှော်တိုက်များအကြားတွင် တည်ရှိသည်။

Times Square ၏ အရင်နာမည်မှာ New York Times ဖြစ်သည်။ မူလကမူ Longacre Square ဟုခေါ်ခဲ့သည်။

အာရှနိုင်ငံအချို့မှလွဲ၍ တရုတ်လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပြီး အစ္စရေးမှလွဲ၍ ဂျူးလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ရာမြို့လည်းဖြစ်သည်။

နယူးယောက်မြို့တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေများမှ လွဲ၍ ကားဟွန်းတီးခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။

နယူးယောက်မြို့ Federal Reserve ဘဏ်သည် ရွှေများကိုသိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘဏ်ဖြစ်သည်။ ရွှေများကို သိုလှောင်ထားသည့် မီးခံသေတ္တာခန်းသည် မြေကြီးအောက် ပေ၈ဝအနက်တွင် ရှိပြီး တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဘီလျံခန့်ရှိသည်။ ထိုဘဏ်ရှိရွှေချောင်းတစ်ချောင်း၏ တန်ဖိုးမှာ ယနေ့ငွေတန်ဖိုးနှင့်တွက်လျှင် ဒေါ်လာ ၆၄၀၀ဝတန်သည် ဟုသိရသည်။

Myanmar Wikipedia
Softschool Facts

Leave a Reply