သဲႏွင့္ ဆားငံေရမွ အစာအဟာရျဖစ္ထြန္းေအာင္ အစၥေရးတုိ႔သုံးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – Ohn Mar Oo

သဲႏွင့္ ဆားငံေရမွ အစာအဟာရျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ပါသည္။ သဲကႏၱာရဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္သလို လူေနအပ္ေသာအရပ္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ထိုကႏၱာရေျမေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာစည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိျပီးလယ္ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ သဲကႏၱာရ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းသစ္ကို တီထြင္ျပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ဆားငံေရ ေလာင္းၾကပါသည္။ ထိုဆားငံရည္သည္ ေရခ်ိဳထက္ ဆားဓါတ္ အဆ (၂၀) ပိုမိုပါ၀င္သည္သာမက ကႏၱာရေျမေပၚတြင္ ဆားငံေရေလာင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးသီႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ မယံုႏိုင္စရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။သို့ေသာ္အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ဆားငံေရျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္လယ္သမားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၊ တစ္ႏွစ္သံုးသီး စိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး ဖရဲ၊ အာလူး၊ ခရမ္း၊ ငရုတ္၊ စြန္ပလြန္၊ ဘူးသီးႏြယ္ ႏွင့္ ေထာပတ္သီးမ်ား သာမကအျခားသစ္သီးဝလံမ်ား ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ပင္ သီးႏွံပ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္း ၁ဧကကို ၁၃.၅တန္မွ် ထြက္သည္ဟုသိရသည္။ အေမရိကန္သည္ အစၥေရးသဲကႏၱာရေျမ၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈကို အားရ သေဘာက်၍ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါ။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ မက္မုံသီး၊ ဆီးသီး၊ တရုပ္ဆီးသီး၊ နတ္ၾသဇာ၊ ခ်ယ္ရီသီး အစရွိသည့္ ရာသီ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႃပီး ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ လက္မလည္ေအာင္ တင္ပို႔လ်တ္ရွိပါသည္။ ဂ်ာမဏီ၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေဟာ္လန္တိုင္းျပည္မ်ားကဲ႕သို့ ပန္းေပါေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ လဲအစၥေရးပန္းမ်ား ေစ်းကြက္ေဖာက္ဝင္ျပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သစ္သီး၀လံတို႔ ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္သာမက လယ္သမားမ်ားမွာတႏွစ္လ်င္ သီးထပ္ (၇)ထပ္ေျမာက္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲႏိုင္သည္အထိျဖစ္သည္မွာ ကမာၻက အံ့ဩအတုယူစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစာေရစာရွားပါးသည္ကို အစၥေရးႏိုင္ငံကအံ့ဩဖြယ္ရာေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား အနက္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ

(၁) Drip irrigation

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရဆံုး႐ႈံးမႈေလ်ာ့နည္းလာေစရန္အတြက္ စနစ္တက်တြက္ခ်က္၍ အစက္ခ်ေရေပးနည္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာေအာင္ျမင္မႈသည္ ကမာၻအႏွံ႔ လ်င္ျမန္စြာျပန္႔ႏွံသြားျပီး ထင္ရွားသည့္သာဓကမွာ အာဖရိက၏ စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း အင္မတန္နည္းပါးသည့္ ေဒသတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တြင္သုံးၾကိမ္ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားစြာသက္ေသထူလ်က္ရွိပါသည္။

(၂) Grain cocoons

ရိတ္သိမ္းျပီးသားစပါး၊ ေျပာင္း အစရွိသည္တို႔ကို မိႈတက္ျခင္း၊ပိုးမႊားေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ဖို့ရန္သိုေလွာင္မႈနည္းလမ္းသစ္ကို တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သိုေလွာင္မႈကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာဖရိကအစရွိသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လြယ္ကူသက္သာစြာ သုံးဆြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အင္မတန္အက်ိဳးရွိလွေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) Biological pest control

သဘာဝနည္းလမ္းျဖင့္ အသီးအႏွံမ်ားပိုးမြားက်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ Bio-Bee ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္မွစ၍ ခ်ီလီအစရွိသည့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏုိင္ငံထိ လူသားအက်ိဳးျပဳပိုးမြားမ်ား၊ ပ်ားပိတုန္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားသည့္သာဓကမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ား၏ ပိုးမြားက်ေရာက္ျခင္းကို တန္ျပန္လူသားအက်ိဳးျပဳပိုးမြားမ်ားျဖင့္ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကိုဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ပိုးမြားမ်ား၏ရန္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းေၾကာင့္အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္း ငရုတ္ခ်ဳိစိုက္ပ်ိဳးသည့္သူမ်ား၏ ပိုးမြားရန္ကာကြယ္ရန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း ၇၅ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(၄) Dairy farming

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း နဲ့ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ SAE Afikim ကုမၸဏီသည္ ကမ႓ာေပၚ၌အၾကီးဆုံးလို႔ေခၚဆိုႏိုင္သည္႔ ႏြားေကာင္ေရေပါင္းသုံးေသာင္းကို ေခတ္မွီကြန္ျပဴတာနဲ့ ေမြးျမဴေရးနည္းလမ္းမ်ားသုံးျပီး ေမြးျမဴႏိုင္ဖို့အတြက္ ဗီယက္နမ္မွာလုပ္ေဆာင္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိသည္႕ေမြးႁမႉေရးလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး ႏို႔ထြက္ပစၥည္းအထြက္ႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွလည္း ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အထြက္တိုးေအာင္အစၥေရးသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားစြာကို ေစလႊတ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

(၅) Fishing in the desert

သဲကႏာၱရတြင္ ငါးေမြးႃမႉျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ငါးေမြးျမဴရာတြင္ ျပင္ပ၌ေမြးျမဴလ်င္ ေရာဂါ က်ေရာက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးၾကံဳရျခင္း အစရွိသည္တို႔ ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ျပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယခုအခါတြင္ တိုက္မ်ား အတြင္းထဲ၌ ေမြးျမဴျခင္းသာမက မည္သည့္ေနရာမဆို ငါးေမြးျမဴႏိုင္သည့္ GFA (Grow Fish Anywhere) Advanced Systems ကိုအသုံးျပဳျပီး ေမြးျမဴမႈနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) Squeezing every drop of water from the air

ေလထုထဲမွ ေရညစ္ထုတ္ကာ အပင္စိုက္ျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္ ေရွးေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ေရကိုေက်ာက္တုန္းမ်ားက ရယူအသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းကို အစၥေရးလူမ်ိဳးတို့ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ သာ၍တိုးတက္ေသာနည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ မိုးေခါင္ေရရွားပါးေဒသမ်ားတြင္ ေလထုထဲမွေရကို ရေအာင္ထုတ္ယူသည့္နည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Tal-Ya tray ဟုအမည္တြင္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေရခံပလတ္စတစ္ခြက္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(၇) Growing potatoes with saltwater

ဆားငံေရျဖင့္အာလူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းကဲ့သို့ ပူျပင္းေသာေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္မျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ အာလူးစိုက္ျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္တိတိေလ့လာျပီး ယခုအခါတြင္ေရရွားပါးရာေဒသတြင္ ပင္ဆားငံေရျဖင့္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ယခုအခါေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ား၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပါ အာလူးကိုစီးပြါးျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာျမင့္မားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံမွစနစ္တက် သင္ယူႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အင္မတန္အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အစာေရစာေခါင္းပါးမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေဝမ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

OMO
Ref: israel21c.org


သဲနှင့် ဆားငံရေမှ အစာအဟာရဖြစ်ထွန်းအောင် အစ္စရေးတို့သုံးခဲ့သော နည်းစနစ်များ (unicode)

ရေးသားသူ – Ohn Mar Oo

သဲနှင့် ဆားငံရေမှ အစာအဟာရဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်နိုင်သည်မှာ အစ္စရေးနိုင်ငံပင်ဖြစ်ပါသည်။ သဲကန္တာရဆိုသည်မှာ စိုက်ပျိုးမြေမဟုတ်သလို လူနေအပ်သောအရပ်လည်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ထိုကန္တာရမြေပေါ်တွင် လူသန်းပေါင်းများစွာစည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ နေထိုင်လျှက်ရှိပြီးလယ်ဧကပေါင်းများစွာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနေကြပါသည်။

အစ္စရေးနိုင်ငံသည် သဲကန္တာရ စိုက်ပျိုးရေးနည်းသစ်ကို တီထွင်ပြီး သီးနှံစိုက်ပျိုးပင်များကို ဆားငံရေ လောင်းကြပါသည်။ ထိုဆားငံရည်သည် ရေချိုထက် ဆားဓါတ် အဆ (၂၀) ပိုမိုပါဝင်သည်သာမက ကန္တာရမြေပေါ်တွင် ဆားငံရေလောင်း၍ စိုက်ပျိုးသီနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခြင်းမှာ မယုံနိုင်စရာပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော်အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်ဆားငံရေဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်လယ်သမားများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသမားများ၊ တစ်နှစ်သုံးသီး စိုက်ပျိုးကြပြီး ဖရဲ၊ အာလူး၊ ခရမ်း၊ ငရုတ်၊ စွန်ပလွန်၊ ဘူးသီးနွယ် နှင့် ထောပတ်သီးများ သာမကအခြားသစ်သီးဝလံများ ဥရောပ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရောင်းချကြပါသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင်ပင် သီးနှံပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း ၁ဧကကို ၁၃.၅တန်မျှ ထွက်သည်ဟုသိရသည်။ အမေရိကန်သည် အစ္စရေးသဲကန္တာရမြေ၏ စိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုကို အားရ သဘောကျ၍ လိုက်လုပ်ကြည့်သော်လည်း မအောင်မြင်ပါ။

အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် မက်မုံသီး၊ ဆီးသီး၊ တရုပ်ဆီးသီး၊ နတ်ဩဇာ၊ ချယ်ရီသီး အစရှိသည့် ရာသီ သီးနှံများဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ပြီး ဥရောပ ဈေးကွက်သို့ လက်မလည်အောင် တင်ပို့လျတ်ရှိပါသည်။ ဂျာမဏီ၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဟော်လန်တိုင်းပြည်များကဲ့သို့ ပန်းပေါသော တိုင်းပြည်များသို့ လဲအစ္စရေးပန်းများ ဈေးကွက်ဖောက်ဝင်ပြီး အောင်မြင်လျက်ရှိပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံတို့ ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်သာမက လယ်သမားများမှာတနှစ်လျင် သီးထပ် (၇)ထပ်မြောက် မျိုးစေ့ကြဲနိုင်သည်အထိဖြစ်သည်မှာ ကမ္ဘာက အံ့ဩအတုယူစရာပင်ဖြစ်ပါသည်။

အစာရေစာရှားပါးသည်ကို အစ္စရေးနိုင်ငံကအံ့ဩဖွယ်ရာဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ အနက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောနည်းလမ်းများမှာ

(၁) Drip irrigation

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရေဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းလာစေရန်အတွက် စနစ်တကျတွက်ချက်၍ အစက်ချရေပေးနည်းစနစ် အသုံးပြုခြင်းကို ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးနည်းပညာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးနည်းပညာအောင်မြင်မှုသည် ကမ္ဘာအနှံ့ လျင်မြန်စွာပြန့်နှံသွားပြီး ထင်ရှားသည့်သာဓကမှာ အာဖရိက၏ စိုက်ပျိုးအောင်မြင်မှုနှုန်း အင်မတန်နည်းပါးသည့် ဒေသတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ တစ်နှစ်တွင်သုံးကြိမ် သီးထပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းက ထင်ရှားစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။

(၂) Grain cocoons

ရိတ်သိမ်းပြီးသားစပါး၊ ပြောင်း အစရှိသည်တို့ကို မှိုတက်ခြင်း၊ပိုးမွှားကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ရန်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်းသစ်ကို တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းကြောင့် အာရှနိုင်ငံများတွင်သာမက အာဖရိကအစရှိသည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံများတွင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် လွယ်ကူသက်သာစွာ သုံးဆွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် အင်မတန်အကျိုးရှိလှသောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) Biological pest control

သဘာဝနည်းလမ်းဖြင့် အသီးအနှံများပိုးမွားကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် Bio-Bee ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်မှစ၍ ချီလီအစရှိသည့်နိုင်ငံပေါင်း ၃၂ နိုင်ငံထိ လူသားအကျိုးပြုပိုးမွားများ၊ ပျားပိတုန်းများကိုဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထင်ရှားသည့်သာဓကမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ စတော်ဘယ်ရီသီးများ၏ပိုးမွားကျရောက်ခြင်းကိုတန်ပြန်လူသားအကျိုးပြုပိုးမွားများဖြင့်သစ်ပင်သီးနှံများကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည့်ပိုးမွားများ၏ရန်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်း ငရုတ်ချိုစိုက်ပျိုးသည့်သူများ၏ ပိုးမွားရန်ကာကွယ်ရန်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း ၇၅ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၄) Dairy farming

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း အထွက်နှုန်းကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် SAE Afikim ကုမ္ပဏီသည် ကမ႓ာပေါ်၌အကြီးဆုံးလို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည့် နွားကောင်ရေပေါင်းသုံးသောင်းကို ခေတ်မှီကွန်ပြူတာနဲ့ မွေးမြူရေးနည်းလမ်းများသုံးပြီး မွေးမြူနိုင်ဖို့အတွက် ဗီယက်နမ်မှာလုပ်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ဆောင်မှုသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်းရှိသည့်မွေးမြှူရေးလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်းအထွက်နှုန်းလည်း မြင့်တက်လာစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှလည်း မွေးမြူရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အထွက်တိုးအောင်အစ္စရေးသို့ ပညာတော်သင်များစွာကို စေလွှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

(၅) Fishing in the desert

သဲကန္တာရတွင်ငါးမွေးမြှူခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ငါးမွေးမြူရာတွင် ပြင်ပ၌မွေးမြူလျင် ရောဂါ ကျရောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် သဘာ၀ဘေးကြုံရခြင်း အစရှိသည်တို့ ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းဖြင့် ယခုအခါတွင် တိုက်များ အတွင်းထဲ၌ မွေးမြူခြင်းသာမက မည်သည့်နေရာမဆို ငါးမွေးမြူနိုင်သည့် GFA (Grow Fish Anywhere) Advanced Systems ကိုအသုံးပြုပြီး မွေးမြူမှုနည်းလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

(၆) Squeezing every drop of water from the air

လေထုထဲမှ ရေညစ်ထုတ်ကာ အပင်စိုက်ခြင်းနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည် ရှေးခေတ်ကာလများတွင် ရေကိုကျောက်တုန်းများက ရယူအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းကို အစ္စရေးလူမျိုးတို့ အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် သာ၍တိုးတက်သောနည်းလမ်းသစ်များဖြင့် မိုးခေါင်ရေရှားပါးဒေသများတွင်လေထုထဲမှရေကို ရအောင်ထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Tal-Ya tray ဟုအမည်တွင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သည့် ရေခံပလတ်စတစ်ခွက်လေးများ ဖြစ်ပါသည်။

(၇) Growing potatoes with saltwater

ဆားငံရေဖြင့်အာလူးစိုက်ပျိုးခြင်း နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကဲ့သို့ ပူပြင်းသောဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးရန်မဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် အာလူးစိုက်ခြင်းကို နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်တိတိလေ့လာပြီး ယခုအခါတွင်ရေရှားပါးရာဒေသတွင် ပင်ဆားငံရေဖြင့် အာလူးစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တီထွင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါရေရှားပါးသည့်ဒေသများ၊ ခြောက်သွေ့သောအပူပိုင်းဒေသများတွင်ပါ အာလူးကိုစီးပွါးဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါသည်။

(မှတ်ချက်။ ။အစ္စရေးနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးနည်းပညာမြင့်မားသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို ထိုနိုင်ငံမှစနစ်တကျ သင်ယူနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အကျိုးရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အစာရေစာခေါင်းပါးမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဝေမျခြင်းဖြစ်ပါသည်။)

OMO
Ref: israel21c.org

Leave a Reply