ဥေရာပတိုက္ရဲ႕ အလွပဆုံး ေက်းရြာေလး ၁၀ ရြာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ဥေရာပတိုက္သည္ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ အတူ ႏွင္းခဲ၊ ေရခဲမ်ားျဖင့္ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ မျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ဥေရာပတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ၾကသည္။အဲပ္ေတာင္တန္းမ်ားမွသည္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအထိ ေရမ်ားခဲေနေလ့ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကိုဥေရာပတစ္လႊားျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကရာ ယင္းေက်းရြာမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အလွအပမ်ားသည္ ျမင္ရသူမ်ားအား စိတ္ၾကည္ႏူးမႈရရွိေစသည့္ အနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာေလး ၁၀ ရြာသည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေပသည္။

၁၀။ ေဟာလ္စတက္ေက်းရြာ (ၾသစႀတီးယား)

ဒ႑ာရီ ပုံ၀တၳဳမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေဟာလ္စတက္( Hallstatt) ေက်းရြာသည္ ႀသစႀတီးယားႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း Salzkammergut ေဒသတြင္ သဘာ၀အတုိင္းတည္ရွိေနသည့္ ေဟာလ္စတက္ ေရကန္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေရကန္ႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကား၌ တည္ရွိသည္။ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားက ေရကန္ႀကီး၏ အစြန္းမွ ထိုးထြက္ေန သည့္ႏွယ္ တည္ရွိ ေနသည့္ ယင္းေနရာတြင္ ၁၆ ရာစုလက္ရာ အိမ္မ်ားႏွင့္လမ္းၾကားမ်ားတြင္ ကေဖးဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ယင္းေဒသတြင္ တည္ရွွိခဲ့သည့္ ဆားက်င္းမ်ားက ေဟာလ္စတက္ေက်းရြာေလးကို ႀကြယ္၀ခ်မ္းသာေစခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ခ်မ္းသာျခင္းအေထာက္အထားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆင္စြယ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ မြမ္းမံထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၀န္းရံေနသည့္ ရင္ျပင္တစ္ခုကို လွပစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေရွးေဟာင္း ဆားက်င္းမ်ားရွိသည့္ ေဆာ့ဇ္၀ဲလ္တန္သို႕ ေတာင္ေစာင္းတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ဆြဲကာ ေျပးဆြဲသည့္ ရထားလမ္းတစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ေဆာ့ဇ္၀ဲလ္တန္၏ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ ဆားကန္မ်ားရွိသည္။

၉။ မာနာရိုလာ ေက်းရြာ (အီတလီ)

မာနာရိုလာ(Manarola)သည္ အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေက်းရြာဟု ဆိုေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။အီတလီႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္း၀င္ Cinque Terre ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ မာနာရိုလာသည္ ႀကီးမားေသာ ဘီး ဟု အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ၁၃၃၈ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ယင္းေနရာတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ စက္ရုံကို ရည္ညႊန္းခဲ့ဟန္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

မာနာရိုလာေက်းရြာ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေရွးရိုးစဥ္လာအသက္ေမြးခဲဲ့သည့္ ငါးဖမ္းျခင္္း ႏွင့္ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာမ ေရွးေဟာင္းစာမ်ားတြင္ မာနာရိုလာတြင္ခ်က္လုပ္သည့္ Sciarchetra ၀ိုင္၏ အရည္ အေသြးထူးျခားေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက မာနာရိုလာသည္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား၏ ေႏြရာသီ ခရီးသြားေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ မာနာရိုလာတြင္ ေတာင္မ်ားႏွင့္စပ်စ္ၿခံမ်ားအၾကား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္တက္ရျခင္းကို ခရီးသြားမ်ား အလြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေပသည္။

၈။ ဘီဘာရီ (အဂၤလန္)

အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေကာ့္စ္၀ါ့ဒ္ေတာင္တန္းေဒသကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ သဘာ၀ အလွအပ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္တဲအိမ္မ်ားရွိသည့္ အလွပဆုံးဘီဘာရီ (Bibury) ရြာငယ္ေလး တည္ရွိေနသည္။ သိမ္းျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကိုးန္ျမစ္ကို ခြ၍ ဘီဘာရီ ေက်းရြာကို တည္ထားကာ ၁၉ ရာစု ပန္းခ်ီေက်ာ္ ၀ီလ်ံေမာရစ္စ္က ဘီဘာရီ ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အလွပဆုံးေက်းရြာဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။

ေက်းရြာရွိ အာလင္တန္ ေက်ာက္အိမ္တန္းသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဗိသုကာပုံစံျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယင္းအိမ္တန္းကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ အတြင္းဖုံးတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ဘီဘာရီသည္ ေရွးရိုးေက်းလက္ေတာရြာမ်ားကို စိတ္၀င္စားသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အဓိက လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၇။ ကိုလ္မာ (ျပင္သစ္)

ကိုလ္မာ(Colmar) သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေက်းရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းဆက္ေနသည္။ေရွးေဟာင္းရြာေလး၏ ေက်ာက္ခင္းလမ္းတစ္ဖက္စီတြင္သစ္သားတစ္၀က္ ေက်ာက္တစ္၀က္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဥေရာပ အလယ္ေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အအုံေဟာင္းမ်ားတည္ရွိသည္။ ရြာ၏ အလယ္တြင္ ၁၃ရာစု ေဂါသစ္အႏုပညာလက္ရာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စိန္႔မာတင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကို ယေန႔တိုင္ျမင္ေတြ႔ၾကရသည္။

လူဦးေရ ၆၇၀၀ သာေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း ေက်းရြာကို ယေန႔တိုင္ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကိုလ္မာသည္ ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ေနရာေဒသ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာယွက္ေနသည့္ ကိုလ္မာတြင္ လျခမ္းပုံေပါင္မုန္႔မ်ားေရာင္းခ်သည့္ မုန္႕ဖိုမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

ဂ်ာမာန္ ေဂါသစ္လက္ရာမွ ျပင္သစ္နီရိုဘာရို လက္ရာမ်ားအထိ ရွိေနသည့္ ဗိသုကာဟန္မ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ အထင္ရွားဆုံး လကၡဏာမ်ားျဖစ္ကာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ပ်က္စီးမႈ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ လွပေသာ ကိုလ္မာရွိ သမိုင္း၀င္ေက်ာက္ခင္းလမ္းမ်ား၊ ၿငိမ္၀ပ္ေနသည့္ တူးေျမာင္းမ်ားသည္ ဧည့္သည္ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနေပသည္။

၆။ ရိန္းေက်းရြာ(ေနာ္ေ၀)

အာတိတ္စက္၀ိုင္း၏ ေျမာက္ျခမ္းတြင္ တည္ထားသည့္ ရိန္း(Reine)ေက်းရြာသည္ လိုဖိုတန္ ကၽြန္းစုမ်ားအၾကားမွ အလြန္လွပေသာငါးဖမ္း ေက်းရြာေလးျဖစ္သည္။အက်ယ္အ၀န္း ၇၂ ဧကသာ ရွိသည့္ ရိန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေနထိုင္သူ ဦးေရ ၃၀၇ ဦးသာရွိခဲ့သည္။ ရိန္းသည္ ၁၇၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္တိုင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နာမည္ႀကီး ရြာ ေလးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အာတိတ္ေဒသတြင္ အထင္းသား တည္ရွိေနသည့္ လွပေသာ ေနာဒစ္ေတာရိုင္းေျမမ်ား၊ ေတာင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကား ထိုး၀င္ေနသည့္ပင္လယ္ေအာ္ရွိရာ ရိန္းရြာေလးတြင္ မူလကရွိခဲ့သည့္ အနီရဲရဲ တံငါအိမ္ေလးမ်ားကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးသြားမ်ား နားေနႏိုင္သည့္အိမ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားသည္။ ယင္းအိမ္ေလးမ်ားတြင္ အနားယူကာ ေနာ္ေ၀ပင္လယ္ကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ ခံစားႏိုင္ၾကသည္။ထို႕အတူ ေႏြရာသီညလည္ ေကာင္းကင္တြင္ရွိေနသည့္ ေနလုံး ၏ ညွိဳ႕ယူဖမ္းစားမႈကို ခံယူႏိုင္ၾကေပသည္။

၅။ ပူဆိုက္စာရြာ (ခရိုေအးရွား)

ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလွပဆုံးေက်းရြာျဖစ္သည့္ ပူဆိုင္ဇာ(Pucisca)သည္ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနရာင္ျခည္ျဖာေႏြးေသာ ဒယ္လ္မီရွင္း ကမ္းရိုးတန္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ ကမ္းရိုးတန္းတြင္ ရပ္နားၾကသည့္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ သေဘၤာ မ်ားမွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းကြ်န္းရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္သည့္ Hyar ၏ အလွအပမ်ားကို ႀကည့္ရႈရန္ ဆင္းသက္ေလ့ ရွိၾကသကဲ့သို႕ပူဆိုက္စာ သို႕လည္းသြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။

ပူဆိုက္စာသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ တည္ထားသည့္ ရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၂၀၀ ခန္႕သာရွိသည္။ သာမာန္ထက္ပိုသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ယင္းေက်းရြာတြင္ ေျမမီးဖုတ္ အနီေရာင္အမိုးမ်ားမိုးထားသည့္ အျဖဴေရာင္ေက်ာက္ တုံးအိမ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။အိမ္မ်ားအၾကား က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းမ်ားကို ေက်ာက္တုံးမ်ားခင္းထားကာ ေက်ာက္ျပား မ်ား အျပည့္စီထားသည့္ ရင္ျပင္တစ္ခုလည္းရွိသည္။

၄။ တဲလ္ခ္ရြာ(ခ်က္ႏိုင္ငံ)

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေမာ္ေရးဗီးယား ေတာင္ပိုင္းရွိ တဲလ္ခ္(Telc)ရြာကို ၁၃ ရာစုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ထိုစဥ္က ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား သြားခဲ့သည့္ ဗိုဟီးမီးယား၊ ေမာ္ေရးဗီးယားႏွင့္ ႀသစႀတီးယားတို႔ ဆုံမွတ္ျဖစ္သည့္ ေရေၾကာင္းခံတပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ၁၇ရာစု အဂၤလိပ္ပုံစံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရင္ျပင္ရွိ အေဆာက္အအုံသည္ တဲလ္ခ္ရြာ၏ ထူးျခားေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တဲလ္ခ္ရြာရွိ ရီေနဆန္းေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေခါင္ျမင့္အမိုးခုံးေက်းရြာအိမ္တန္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းအိမ္တန္းသည္ ရြာလယ္ရင္ျပင္တြင္ ရွည္လ်ားစြာရွိေနကာ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ တစ္ခုက တစ္ခုထက္ပိုလွေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္မ်ားကို အေရာင္ႏုႏုမ်ားသုတ္ထားကာ ယခုအခါတြင္ ထိုအိမ္မ်ားတြင္ ကေဖးဆိုင္မ်ား၊ေစ်းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရင္ျပင္ကို ငါးမ်ားေမြးျမဴထား သည့္ ႀကီးမားေသာ ေရကန္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းပတ္ထားသည္။

၃။ ေကာင္ ေက်းရြာ(အိုင္ယာလန္)

စမ္းေခ်ာင္းမ်ား ၀န္းရံေနသည့္ လွပေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားရွိေနသည့္ ေကာင္ (Cong)ေက်းရြာသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ ေမရိုႏွင့္ ဂယ္လ္ေ၀း ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၏ နယ္စပ္ကို ခြလ်က္ တည္ရွိေနသည္။ေက်းရြာ၏ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္စမ္းေခ်ာင္း မ်ားရွိသည္။ ေကာင္ေက်းရြာသည္ သမိုင္းပညာရွင္စာေရးတရာ ေအာ္စကာ၀ိုင္းအမည္ခံ ဆာသီလ်ံ ၀ိုင္းေနထိုင္ခဲ့သည့္ ရြာလည္းျဖစ္သည္။ေက်းရြာႏွင့္ ရြာရွိရဲတိုက္ဧရိယာမ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိဘဲ တည္ရွိေနခဲ့ကာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ ရြာျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၄ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္ၾကာတူးေဖာ္ခဲ့သည့္ ေကာင္ တူးေျမာင္းသည္ ထိုစဥ္က ေရေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေရမရွိေသာ တူးေျမာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ေက်းရြာရွိ ေရအိုင္မ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ စားက်က္ျမက္ခင္းမ်ားတြင္ သိုးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တံတားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ အလယ္ေခတ္ ဘုရားေက်ာင္းပ်က္တစ္ခုႏွင့္အတူ သက္ကယ္ မိုးတဲမ်ားရွိေနၿပီး ရဲတိုက္တစ္ခုကို ဇိမ္ခံဟိုတယ္တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားသည္။

၂။ ဂရုရိုင္းယားစ္ ရြာ(ဆြစ္္ဇာလန္)

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ဂရုရိုင္းယားစ္(Gruyeres)ရြာသည္ ႏူးညံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ဒိန္ခဲလုပ္ငန္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ရိုင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းျမစ္၀ွမ္းတြင္ရွိသည့္ အလယ္ေခတ္ေက်းရြာ ဂရုရိုင္းယားစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသူက နည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၃ ရာစု ေခတ္လက္ရာ ရဲတိုက္တစ္ခုႏွင့္ အတူေတာင္ကုန္းငယ္ေလးတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ထားသည့္ ရြာေလးသည္ သက္တမ္းႏွစ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပတိုက္သုံးခုရွိၿပီး ျပတိုက္တစ္ခုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၈၀၀ က ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေထာက္အထားမ်ားကို ျပသထားသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်ာက္လမ္းက ရြာေလး၏ ထူးျခားေသာ ရဲတိုက္ဆီသို႕ ဦးတည္ေနသည္။ ရဲတိုက္မွ အနီး၀န္းက်င္ရွိ အဲလ္ပိုင္းေတာင္တန္းမ်ား၏ က်ယ္၀န္းေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္သည္။

၁။ ဘလက္ဒ္ ေက်းရြာ (ဆလိုေဗးနီးယား)

ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြာငယ္ေလး ဘလက္ဒ္ (Bled) သည္ ဘလက္ဒ္ေရအိုင္ႀကီး၏ ကမ္းကို ရစ္ပတ္ေနသည္။ဘလက္ဒ္ေရကန္၏ ေရခဲေတာင္မွ ေပ်ာ္လာသည့္ အျပာေရာင္ေရမ်ားသည္ ကၽြန္းငယ္ႏွင့္ ၁၇ ရာစုလက္ရာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ပတ္၀ိုင္းေနသည္။ ေရကန္၀န္းက်င္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ေရွးေဟာင္းရံတိုက္ၾကီးရွိသည့္ ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ႀကည့္ရႈႏိုင္ၾကသည္။

လွပသည့္ ဥေရာပေက်းရြာမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ သဘာ၀၀န္းက်င္အလွအပမ်ား၊ ထူးျခားေသာ သမိုင္းေနာက္ခံမ်ား၊မူလလက္ရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ရဲတိုက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအၾကား အလြန္ထင္ရွားလာခဲ့ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္း သုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ


ဥရောပတိုက်ရဲ့ အလှပဆုံး ကျေးရွာလေး ၁၀ ရွာ (unicode)

ရေးသားသူ – မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)

ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည့် ဥရောပတိုက်သည် အေးမြသော ရာသီဥတုနှင့် အတူ နှင်းခဲ၊ ရေခဲများဖြင့် လှပသော ရှုခင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသဖြင့် ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် မမြင်တွေ့နိုင်သည့် မြင်ကွင်းများကို ဥရောပတိုက်ရှိ နိုင်ငံများတွင် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြသည်။အဲပ်တောင်တန်းများမှသည် မြေထဲပင်လယ်ဒေသအထိ ရေများခဲနေလေ့ရှိသည့် ကျေးရွာများကိုဥရောပတစ်လွှားမြင်တွေ့နိုင်ကြရာ ယင်းကျေးရွာများ၏ ထူးခြားသော အလှအပများသည် မြင်ရသူများအား စိတ်ကြည်နူးမှုရရှိစေသည့် အနက် အောက်ဖော်ပြပါ ရွာလေး ၁၀ ရွာသည် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပေသည်။

ဟောလ်စတက်ကျေးရွာ (ဩစတြီးယား)

ဒဏ္ဍာရီ ပုံဝတ္ထုများတွင် ထင်ရှားသည့် ဟောလ်စတက်( Hallstatt) ကျေးရွာသည် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Salzkammergut ဒေသတွင် သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေသည့် ဟောလ်စတက် ရေကန်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ရေကန်နှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေသည့် တောင်တန်းများအကြား၌ တည်ရှိသည်။တောင်တန်းကြီးများက ရေကန်ကြီး၏ အစွန်းမှ ထိုးထွက်နေ သည့်နှယ် တည်ရှိ နေသည့် ယင်းနေရာတွင် ၁၆ ရာစုလက်ရာ အိမ်များနှင့်လမ်းကြားများတွင် ကဖေးဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားသည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာက ယင်းဒေသတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် ဆားကျင်းများက ဟောလ်စတက်ကျေးရွာလေးကို ကြွယ်ဝချမ်းသာစေခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ချမ်းသာခြင်းအထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ် ဆင်စွယ်များဖြင့် အလှဆင် မွမ်းမံထားသည့် အဆောက်အအုံများ ဝန်းရံနေသည့် ရင်ပြင်တစ်ခုကို လှပစွာ မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ရှေးဟောင်း ဆားကျင်းများရှိသည့် ဆော့ဇ်ဝဲလ်တန်သို့ တောင်စောင်းတွင် ကြိုးဖြင့်ဆွဲကာ ပြေးဆွဲသည့် ရထားလမ်းတစ်လမ်းဖောက်လုပ်ထားသည်။ ဆော့ဇ်ဝဲလ်တန်၏ အောက်တွင် မြေအောက် ဆားကန်များရှိသည်။

မာနာရိုလာ ကျေးရွာ (အီတလီ)

မာနာရိုလာ(Manarola)သည် အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး ကျေးရွာဟု ဆိုသော်လည်း သေးငယ်သော မြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်သည်။အီတလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသစာရင်းဝင် Cinque Terre ကျေးရွာငါးရွာတွင် ရှေးအကျဆုံးနှင့် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ မာနာရိုလာသည် ကြီးမားသော ဘီး ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ၁၃၃၈ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ယင်းနေရာတွင် တည်ရှိခဲ့သည့် စက်ရုံကို ရည်ညွှန်းခဲ့ဟန်ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။

မာနာရိုလာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ရွာသူရွာသားများ ရှေးရိုးစဉ်လာအသက်မွေးခဲ့သည့် ငါးဖမ်းခြင်း နှင့် ဝိုင်ချက်လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ရောမ ရှေးဟောင်းစာများတွင် မာနာရိုလာတွင်ချက်လုပ်သည့် Sciarchetra ဝိုင်၏ အရည် အသွေးထူးခြားကောင်းမွန်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ မကြာမီ နှစ်များအတွင်းက မာနာရိုလာသည် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ၏ နွေရာသီ ခရီးသွားနေရာ တစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ မာနာရိုလာတွင် တောင်များနှင့်စပျစ်ခြံများအကြား လမ်းတစ်လျှောက် တောင်တက်ရခြင်းကို ခရီးသွားများ အလွန် နှစ်ခြိုက်ကြပေသည်။

ဘီဘာရီ (အင်္ဂလန်)

အင်္ဂလန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ကော့်စ်ဝါ့ဒ်တောင်တန်းဒေသကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ထူးခြားသော သဘာ၀ အလှအပ ရှေးဟောင်းကျောက်တဲအိမ်များရှိသည့် အလှပဆုံးဘီဘာရီ (Bibury) ရွာငယ်လေး တည်ရှိနေသည်။ သိမ်းမြစ်၏ မြစ်လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကိုးန်မြစ်ကို ခွ၍ ဘီဘာရီ ကျေးရွာကို တည်ထားကာ ၁၉ ရာစု ပန်းချီကျော် ဝီလျံမောရစ်စ်က ဘီဘာရီ ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အလှပဆုံးကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။

ကျေးရွာရှိ အာလင်တန် ကျောက်အိမ်တန်းသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် ဗိသုကာပုံစံဖြစ်ပြီး ကျောက်သားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ယင်းအိမ်တန်းကို ဗြိတိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏ အတွင်းဖုံးတွင် ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြထားသည်။ဘီဘာရီသည် ရှေးရိုးကျေးလက်တောရွာများကို စိတ်ဝင်စားသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အဓိက လာရောက်လည်ပတ်သည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုလ်မာ (ပြင်သစ်)

ကိုလ်မာ(Colmar) သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ကျေးရွာငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် နယ်ချင်းဆက်နေသည်။ရှေးဟောင်းရွာလေး၏ ကျောက်ခင်းလမ်းတစ်ဖက်စီတွင်သစ်သားတစ်ဝက် ကျောက်တစ်ဝက်ဆောက်လုပ်ထားသည့် ဥရောပ အလယ်ခေတ်လက်ရာ အဆောက်အအုံဟောင်းများတည်ရှိသည်။ ရွာ၏ အလယ်တွင် ၁၃ရာစု ဂေါသစ်အနုပညာလက်ရာ တည်ဆောက်ထားသည့် စိန့်မာတင် ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းကို ယနေ့တိုင်မြင်တွေ့ကြရသည်။

လူဦးရေ ၆၇၀၀ သာနေထိုင်လျက်ရှိသည့် ရှေးဟောင်း ကျေးရွာကို ယနေ့တိုင်ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားနိုင်ခဲ့သဖြင့် ကိုလ်မာသည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားများ လာရောက်လည်ပတ်ကြသည့် နေရာဒေသ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဂျာမနီ ယဉ်ကျေးမှုများ ရောယှက်နေသည့် ကိုလ်မာတွင် လခြမ်းပုံပေါင်မုန့်များရောင်းချသည့် မုန့်ဖိုများနှင့် စားသောက်ဆိုင် များကို တွေ့ရှိကြရသည်။

ဂျာမာန် ဂေါသစ်လက်ရာမှ ပြင်သစ်နီရိုဘာရို လက်ရာများအထိ ရှိနေသည့် ဗိသုကာဟန်များသည် ကျေးရွာ၏ အထင်ရှားဆုံး လက္ခဏာများဖြစ်ကာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပျက်စီးမှု အချို့နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယခုအခါတွင် လှပသော ကိုလ်မာရှိ သမိုင်းဝင်ကျောက်ခင်းလမ်းများ၊ ငြိမ်ဝပ်နေသည့် တူးမြောင်းများသည် ဧည့်သည် များကို ဖိတ်ခေါ်နေသည့်နှယ်ဖြစ်နေပေသည်။

ရိန်းကျေးရွာ(နော်ဝေ)

အာတိတ်စက်ဝိုင်း၏ မြောက်ခြမ်းတွင် တည်ထားသည့် ရိန်း(Reine)ကျေးရွာသည် လိုဖိုတန် ကျွန်းစုများအကြားမှ အလွန်လှပသောငါးဖမ်း ကျေးရွာလေးဖြစ်သည်။အကျယ်အဝန်း ၇၂ ဧကသာ ရှိသည့် ရိန်းတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က နေထိုင်သူ ဦးရေ ၃၀၇ ဦးသာရှိခဲ့သည်။ ရိန်းသည် ၁၇၄၃ ခုနှစ်တွင် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဝေးလံခေါင်ဖျားသော နေရာတွင် တည်ရှိနေသည့်တိုင် ယခုအချိန်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း နာမည်ကြီး ရွာ လေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

အာတိတ်ဒေသတွင် အထင်းသား တည်ရှိနေသည့် လှပသော နောဒစ်တောရိုင်းမြေများ၊ တောင်ချောက်ကမ်းပါးများနှင့် တောင်တန်းများအကြား ထိုးဝင်နေသည့်ပင်လယ်အော်ရှိရာ ရိန်းရွာလေးတွင် မူလကရှိခဲ့သည့် အနီရဲရဲ တံငါအိမ်လေးများကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာသည့် ခရီးသွားများ နားနေနိုင်သည့်အိမ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲထားသည်။ ယင်းအိမ်လေးများတွင် အနားယူကာ နော်ဝေပင်လယ်ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ကြသည်။ထို့အတူ နွေရာသီညလည် ကောင်းကင်တွင်ရှိနေသည့် နေလုံး ၏ ညှို့ယူဖမ်းစားမှုကို ခံယူနိုင်ကြပေသည်။

ပူဆိုက်စာရွာ (ခရိုအေးရှား)

ခရိုအေးရှားနိုင်ငံတွင် အလှပဆုံးကျေးရွာဖြစ်သည့် ပူဆိုင်ဇာ(Pucisca)သည် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၏ နေရာင်ခြည်ဖြာနွေးသော ဒယ်လ်မီရှင်း ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်းတွင် ရပ်နားကြသည့် ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် သင်္ဘော များမှ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများသည် ရှေးဟောင်းကျွန်းရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည့် Hyar ၏ အလှအပများကို ကြည့်ရှုရန် ဆင်းသက်လေ့ ရှိကြသကဲ့သို့ပူဆိုက်စာ သို့လည်းသွားရောက်လေ့ရှိကြသည်။

ပူဆိုက်စာသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် တည်ထားသည့် ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၂၂၀၀ ခန့်သာရှိသည်။ သာမာန်ထက်ပိုသည့် ဆွဲဆောင်မှုများရှိနေသည့် ယင်းကျေးရွာတွင် မြေမီးဖုတ် အနီရောင်အမိုးများမိုးထားသည့် အဖြူရောင်ကျောက် တုံးအိမ်များကိုမြင်တွေ့ကြရသည်။အိမ်များအကြား ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းများကို ကျောက်တုံးများခင်းထားကာ ကျောက်ပြား များ အပြည့်စီထားသည့် ရင်ပြင်တစ်ခုလည်းရှိသည်။

တဲလ်ခ်ရွာ(ချက်နိုင်ငံ)

ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ မော်ရေးဗီးယား တောင်ပိုင်းရှိ တဲလ်ခ်(Telc)ရွာကို ၁၃ ရာစုတွင် တည်ထောင်ခဲ့ကာ ထိုစဉ်က ကုန်တင်သင်္ဘောများ သွားခဲ့သည့် ဗိုဟီးမီးယား၊ မော်ရေးဗီးယားနှင့် ဩစတြီးယားတို့ ဆုံမှတ်ဖြစ်သည့် ရေကြောင်းခံတပ်မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြို့လယ်ရှိ ၁၇ရာစု အင်္ဂလိပ်ပုံစံ တည်ဆောက်ထားသည့် ရင်ပြင်ရှိ အဆောက်အအုံသည် တဲလ်ခ်ရွာ၏ ထူးခြားသော မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

တဲလ်ခ်ရွာရှိ ရီနေဆန်းခေတ်က တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ခေါင်မြင့်အမိုးခုံးကျေးရွာအိမ်တန်းသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ယူနက်စ်ကိုအဖွဲ့၏ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းအိမ်တန်းသည် ရွာလယ်ရင်ပြင်တွင် ရှည်လျားစွာရှိနေကာ အဆောက်အအုံများသည် တစ်ခုက တစ်ခုထက်ပိုလှနေသည့်နှယ်ဖြစ်နေသည်။ အိမ်များကို အရောင်နုနုများသုတ်ထားကာ ယခုအခါတွင် ထိုအိမ်များတွင် ကဖေးဆိုင်များ၊ဈေးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ရင်ပြင်ကို ငါးများမွေးမြူထား သည့် ကြီးမားသော ရေကန်များဖြင့် ဝိုင်းပတ်ထားသည်။

ကောင် ကျေးရွာ(အိုင်ယာလန်)

စမ်းချောင်းများ ဝန်းရံနေသည့် လှပသော မြင်ကွင်းများရှိနေသည့် ကောင် (Cong)ကျေးရွာသည် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ မေရိုနှင့် ဂယ်လ်ဝေး ပြည်နယ်နှစ်ခု၏ နယ်စပ်ကို ခွလျက် တည်ရှိနေသည်။ကျေးရွာ၏ အောက်တွင် မြေအောက်စမ်းချောင်း များရှိသည်။ ကောင်ကျေးရွာသည် သမိုင်းပညာရှင်စာရေးတရာ အော်စကာဝိုင်းအမည်ခံ ဆာသီလျံ ဝိုင်းနေထိုင်ခဲ့သည့် ရွာလည်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာနှင့် ရွာရှိရဲတိုက်ဧရိယာများသည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှစ၍ ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲ တည်ရှိနေခဲ့ကာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများစိတ်ဝင်စားသည့် ရွာဖြစ်လာခဲ့သည်။

၁၈၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၈၅၄ ခုနှစ်အထိ ငါးနှစ်ကြာတူးဖော်ခဲ့သည့် ကောင် တူး မြောင်းသည် ထိုစဉ်က ရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ရေမရှိသော တူးမြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ ကျေးရွာရှိ ရေအိုင်များနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေသော စားကျက်မြက်ခင်းများတွင် သိုးများကို မြင်တွေ့နိုင်ကြသကဲ့သို့ ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် တံတားများကို မြင်တွေ့ကြရသည်။ အလယ်ခေတ် ဘုရားကျောင်းပျက်တစ်ခုနှင့်အတူ သက်ကယ် မိုးတဲများရှိနေပြီး ရဲတိုက်တစ်ခုကို ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲထားသည်။

ဂရုရိုင်းယားစ် ရွာ(ဆွစ်ဇာလန်)

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ဂရုရိုင်းယားစ်(Gruyeres)ရွာသည် နူးညံ့မွှေးကြိုင်သော ဒိန်ခဲလုပ်ငန်းဖြင့် ထင်ရှားသည်။ သို့သော် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ရိုင်းမြစ် အထက်ပိုင်းမြစ်ဝှမ်းတွင်ရှိသည့် အလယ်ခေတ်ကျေးရွာ ဂရုရိုင်းယားစ်နှင့် ထိတွေ့မှုများသူက နည်းပါးခဲ့သည်။ ၁၃ ရာစု ခေတ်လက်ရာ ရဲတိုက်တစ်ခုနှင့် အတူတောင်ကုန်းငယ်လေးတစ်ခုပေါ်တွင် တည်ထားသည့် ရွာလေးသည် သက်တမ်းနှစ် ၈၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပြတိုက်သုံးခုရှိပြီး ပြတိုက်တစ်ခုတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်၈၀၀ က ဗိသုကာလက်ရာများ၊သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအထောက်အထားများကို ပြသထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သည့် ကျောက်လမ်းက ရွာလေး၏ ထူးခြားသော ရဲတိုက်ဆီသို့ ဦးတည်နေသည်။ ရဲတိုက်မှ အနီးဝန်းကျင်ရှိ အဲလ်ပိုင်းတောင်တန်းများ၏ ကျယ်ဝန်းသော မြင်ကွင်းများကို ခံစားနိုင်သည်။

ဘလက်ဒ် ကျေးရွာ (ဆလိုဗေးနီးယား)

ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရွာငယ်လေး ဘလက်ဒ် (Bled) သည် ဘလက်ဒ်ရေအိုင်ကြီး၏ ကမ်းကို ရစ်ပတ်နေသည်။ဘလက်ဒ်ရေကန်၏ ရေခဲတောင်မှ ပျော်လာသည့် အပြာရောင်ရေများသည် ကျွန်းငယ်နှင့် ၁၇ ရာစုလက်ရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ပတ်ဝိုင်းနေသည်။ ရေကန်ဝန်းကျင်တွင် နှစ်နာရီကြာ အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်ပြီးလျှင် ရှေးဟောင်းရံတိုက်ကြီးရှိသည့် တောင်ကုန်းပေါ်သို့ တက်ရောက် မြင်ကွင်းကျယ်ရှုမျှော်ခင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ကြသည်။

လှပသည့် ဥရောပကျေးရွာများသည် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ၊ သဘာ၀ဝန်းကျင်အလှအပများ၊ ထူးခြားသော သမိုင်းနောက်ခံများ၊မူလလက်ရာမပျက် ထိန်းသိမ်ထားနိုင်ခဲ့သည့် အိမ်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ရဲတိုက်များကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများအကြား အလွန်ထင်ရှားလာခဲ့ပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်း သုတေသန)
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply