ဥေရာပအလယ္ပုိင္းက ခ်က္(Czech) ႏုိင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သည္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ပိုလန္၊ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဂ်ာမနီ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဩစႀတီးယား၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဆလိုဗက္ကီးယား ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လၽွက္ ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္က ဘိုဟီးမီးယား (Bohemia) ဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ ခ်က္ႏိုင္ငံကုိ ၉ရာစုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၁၈ခုႏွစ္အထိ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၃ရာစု၊ ၁၄ရာစုႏွစ္မ်ား၌ ပရီမိုင္ဆလစ္ (Přemyslid) ႏွင့္ လူဇင္ဘတ္ (Luxembourg) မင္းဆက္မ်ား လက္ထက္တြင္ ယင္း၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား အက်ယ္ဆုံးအထိျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၅၂၆တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိုဟက္တိုက္ပြဲ (Battle of Mohács) ၿပီးေနာက္တြင္ ဘိုဟီးမီးယားဘုရင့္ႏိုင္ငံသည္ ဟတ္ဘ္စ္ဘတ္ခ္ (Habsburg monarchy) ဘုရင္စနစ္ေအာက္သို႔ ဩစႀတီးယား၊ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ သြတ္သြင္းခံခဲ့သည္။

၁၉၁၈တြင္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ဩစႀတီးယား-ဟန္ေဂရီအင္ပါယာ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေသာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ နာဇီဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ျမဴးနစ္စာခ်ဳပ္အရ ေဇာင္လ္ဇီနယ္ကို ပိုလန္သို႔ေပးရျခင္း၊ ယင္းေနာက္ ဂ်ာမန္တို႔က ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္မွ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းစသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မဲ (၃၈%) ျဖင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈တြင္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၈တြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားတိုးပြားလာကာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္ႀကံစည္လာၾကသည္။ ၁၉၆၈ ပရာ့ဂ္ေႏြဦးရာသီ အေရးအခင္းသည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံမွအပ ဝါေဆာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး ( Velvet Revolution) ျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားသည့္အခ်ိန္အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃၊ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ခ်က္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံတို႔အျဖစ္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။

ခ်က္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လၽွင္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး (privatization) ကို လၽွင္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ (global economic crisis) မက်ေရာက္မီအထိ ႏွစ္စဥ္စီးပြားေရးမွာ ဂ်ီဒီပီ ၆% ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္ အျဖစ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးတိုင္းျပည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေရွ႕ဆုံးမွ တာစူေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၫႊန္းကိန္း အေနျဖင့္ အလြန္ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ား (Very High Human Development) စာရင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇စာရင္းအရမူ ခ်က္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ နံပါတ္ ၃၇ ခုေျမာက္ အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းမွာ ၇၈,၈၆၄ စတုရန္းကီလိုမီတာ ျဖစ္၍ လူဦးေရ ၁၀.၆သန္း ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပရက္ဂ္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ႐ုံးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္ခ်က္ဘာသာ စကားကိုေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္စလိုဗက္ ဘာသာစကားကိုလည္း ေျပာၾကားမႈရွိသည္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ဘာသာမဲ့မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ားမွာခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ အမ်ားဆုံးကုိးကြယ္ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕အင္အားမွာ ၁သိန္းခန္႔ ရွိသည္။ လွည့္ပတ္သုံးစြဲ ေနေသာေငြေၾကးမွာ ကို႐ူနာျဖစ္သည္။

ခ်က္ႏွင့္စလိုဗက္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔မွာပင္ စတင္အာဏာ သက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံအား တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းသည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္တခ်ဳိ႕

ပရက္ဂ္ၿမဳိ႕မွာ ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး အလယ္ေခတ္ၿမဳိ႕ေဟာင္းကုိ ထိမ္းသိမ္းထားရာေနရာျဖစ္သည္။ထင္ရွားသည့္ေနရာတစ္ခုမွာ ၁၃၅၇ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ခ်ားလ္တံတားျဖစ္သည္။ အျခားထင္ရွားေသာၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားမွာ Brno, Ostrava, Pilsen ႏွင့္ Olomou တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးေနရာမွာ ပုိလန္အနီးနယ္စပ္တြင္ တည္ရွိသည့္ Snezka ေတာင္ျဖစ္ကာ အျမင့္ ၅၂၅၆ေပ ျမင့္သည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးကုိ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္၀န္းရံထားၿပီး အမူအခင္းနည္းပါးေသာ ေအးခ်မ္းသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ၃ပုံ ၁ပုံကုိ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းထားၿပီး ေရကန္ႀကီးေပါင္းလည္း ၄၀၀ခန္႔ ရွိသည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ပရက္ဂ္

ခ်က္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ႏုိင္သည့္ တိရစာၦန္မ်ားမွာ ေျမေခြး ၊ ယုန္ ၊ ဒရယ္ ၊ ယုန္ႀကီးမ်ဳိး(hare) ႏွင့္ ေတာ၀က္မ်ားျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိမ္းသိမ္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးေလးခုရွိၿပီး ထုိေလးခုမွာ Krkonoše, Podyjí, Šumava ႏွင့္ České Švýcarsko တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ Krkonoše အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သည္ ဥေရာပ၏ သဘာ၀အထိမ္းသိမ္းထားႏုိင္ဆုံးေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီ ႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္လွပေသာ အပန္းေျဖၿမဳိ႕ငယ္ေလးမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ ထုိၿမဳိ႕ငယ္ေလးမ်ားတြင္ နာမည္အႀကီးဆုံး ခရီးသြားမ်ား အလာဆုံးၿမဳိ႕မွာ Karlovy ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံတြင္ ရဲတုိက္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္တည္ရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ရဲတုိက္အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ပရက္ဂ္ရဲတုိက္မွာ ေရွးေဟာင္း ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးရဲတုိက္အျဖစ္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္၀င္ထားသည္။ ထုိရဲတုိက္ႀကီးကို စတုရန္းမီတာ ၇ေသာင္း အက်ယ္ရွိ ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားသည္။

ပရက္ဂ္ရွိ ခ်ားလ္တကၠသုိလ္သည္ အလြန္နာမည္ႀကီးသည္။ ၁၃၄၈ခုႏွစ္တည္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆုံး တကၠသုိလ္စာရင္းတြင္ပါ၀င္ကာ ယခုထိတုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ပညာေရးစနစ္အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကမာၻ႔ပညာေရးအေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံ ၁၅ႏုိင္ငံစာရင္း၀င္ျဖစ္သည္။ ခ်က္လူမ်ဳိး ၉၉ရာခုိင္ႏႈန္းစာတတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အလယ္တန္းပညာေရးအဆင့္ထိ ရွိသည္။

ခ်က္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဘီယာအေသာက္ဆုံးလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးဘီယာကုိ ၁၁၁၈ခုႏွစ္တည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ပရက္ဂ္ၿမဳိ႕သည္ ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ားအလာဆုံးၿမဳိ႕စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည္။

ဥေရာပတြင္ နာမည္ႀကီးကားတံဆိပ္ျဖစ္သည့္ Skoda သည္ ခ်က္ႏုိင္ငံမွျဖစ္သည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ အျခားနာမည္ႀကီးသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ မွန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ခ်က္ႏုိင္ငံထုတ္မွန္မ်ားကို တန္ဖုိးႀကီးစားပြဲခုံမ်ားႏွင့္ အိမ္အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးေလ့ရွိသည္။

ေလးေထာင့္သၾကားခဲမ်ားကို ခ်က္ႏုိင္ငံမွ ၁၈၄၃ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

ခ်က္ႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္အရာတစ္ခုမွ ပရက္ဂ္ၿမဳိ႕ရွိ နကၡတ္တာရာနာရီႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၄၁၀ခုႏွစ္တည္းက ဖန္တီးခဲ့ေသာ ထုိနာရီႀကီးသည္ ကမာၻ႔ေရွးအက်ဆုံးနာရီမ်ားစာရင္းတြင္ပါ၀င္ၿပီး ယခုထိတုိင္အလုပ္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။


ဥရောပအလယ်ပိုင်းက ချက်(Czech) နိုင်ငံအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သည် ဥရောပအလယ်ပိုင်းမှ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ပိုလန်၊ အနောက်ဘက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဂျာမနီ၊ တောင်ဘက်တွင် ဩစတြီးယား၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဆလိုဗက်ကီးယား နိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျှက် ရှိသည်။

တစ်ချိန်က ဘိုဟီးမီးယား (Bohemia) ဟု လူသိများခဲ့သော ချက်နိုင်ငံကို ၉ရာစုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၁၈ခုနှစ်အထိ ဘုရင့်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၃ရာစု၊ ၁၄ရာစုနှစ်များ၌ ပရီမိုင်ဆလစ် (Přemyslid) နှင့် လူဇင်ဘတ် (Luxembourg) မင်းဆက်များ လက်ထက်တွင် ယင်း၏ ပိုင်နက်နယ်မြေများ အကျယ်ဆုံးအထိဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၅၂၆တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိုဟက်တိုက်ပွဲ (Battle of Mohács) ပြီးနောက်တွင် ဘိုဟီးမီးယားဘုရင့်နိုင်ငံသည် ဟတ်ဘ်စ်ဘတ်ခ် (Habsburg monarchy) ဘုရင်စနစ်အောက်သို့ ဩစတြီးယား၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့နှင့်အတူ သွတ်သွင်းခံခဲ့သည်။

၁၉၁၈တွင် ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး ဩစတြီးယား-ဟန်ဂေရီအင်ပါယာ ပြိုကွဲပြီးနောက် လွတ်လပ်သော ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နာဇီဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သော မြူးနစ်စာချုပ်အရ ဇောင်လ်ဇီနယ်ကို ပိုလန်သို့ပေးရခြင်း၊ ယင်းနောက် ဂျာမန်တို့က ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့် ဆိုဗီယက်တပ်နီတော်မှ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းစသည့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကြောင့် ၁၉၄၆ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် မဲ (၃၈%) ဖြင့် လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။

၁၉၄၈တွင် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၈တွင် ကွန်မြူနစ်အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်မှုများတိုးပွားလာကာ ဖြုတ်ချနိုင်ရန်ကြံစည်လာကြသည်။ ၁၉၆၈ ပရာ့ဂ်နွေဦးရာသီ အရေးအခင်းသည် ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှအပ ဝါဆောစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ကတ္တီပါတော်လှန်ရေး ( Velvet Revolution) ဖြင့် ကွန်မြူနစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားသည့်အချိန်အထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၃၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံကို ဖျက်သိမ်းပြီး ချက်နိုင်ငံနှင့် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံတို့အဖြစ် လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။

ချက်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လျှင်မြန်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (privatization) ကို လျှင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် (global economic crisis) မကျရောက်မီအထိ နှစ်စဉ်စီးပွားရေးမှာ ဂျီဒီပီ ၆% ခန့် ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစီရင်ခံစာအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည် အဖြစ်မှ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ရှေ့ဆုံးမှ တာစူနေသော နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထဲတွင် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း အနေဖြင့် အလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံများ (Very High Human Development) စာရင်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၇စာရင်းအရမူ ချက်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နံပါတ် ၃၇ ခုမြောက် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။

ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နယ်မြေအကျယ်အဝန်းမှာ ၇၈,၈၆၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ဖြစ်၍ လူဦးရေ ၁၀.၆သန်း ရှိသည်။ မြို့တော်မှာ ပရက်ဂ်မြို့ဖြစ်၍ ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်ချက်ဘာသာ စကားကိုပြောကြားသည်။ ထို့ပြင်စလိုဗက် ဘာသာစကားကိုလည်း ပြောကြားမှုရှိသည်။ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်မှာ ဘာသာမဲ့များဖြစ်ပြီး ကျန်သူများမှာခရစ်ယာန်ဘာသာကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကြသည်။ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားမှာ ၁သိန်းခန့် ရှိသည်။ လှည့်ပတ်သုံးစွဲ နေသောငွေကြေးမှာ ကိုရူနာဖြစ်သည်။

ချက်နှင့်စလိုဗက်ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီးအား ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သည့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းနေ့မှာပင် စတင်အာဏာ သက်ရောက်ခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအား တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ချက်နိုင်ငံ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တချို့

ပရက်ဂ်မြို့မှာ ချက်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး အလယ်ခေတ်မြို့ဟောင်းကို ထိမ်းသိမ်းထားရာနေရာဖြစ်သည်။ထင်ရှားသည့်နေရာတစ်ခုမှာ ၁၃၅၇ခုနှစ်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့သော ချားလ်တံတားဖြစ်သည်။ အခြားထင်ရှားသောမြို့ကြီးများမှာ Brno, Ostrava, Pilsen နှင့် Olomou တို့ဖြစ်ကြသည်။

ချက်နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ပိုလန်အနီးနယ်စပ်တွင် တည်ရှိသည့် Snezka တောင်ဖြစ်ကာ အမြင့် ၅၂၅၆ပေ မြင့်သည်။

ချက်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို တောင်တန်းများဖြင့်ဝန်းရံထားပြီး အမူအခင်းနည်းပါးသော အေးချမ်းသည့်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ နိုင်ငံ၏ ၃ပုံ ၁ပုံကို သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားပြီး ရေကန်ကြီးပေါင်းလည်း ၄၀ဝခန့် ရှိသည်။

ချက်နိုင်ငံတွင် အများဆုံးတွေ့နိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်များမှာ မြေခွေး ၊ ယုန် ၊ ဒရယ် ၊ ယုန်ကြီးမျိုး(hare) နှင့် တောဝက်များဖြစ်သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိမ်းသိမ်းထားသည့် အမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးလေးခုရှိပြီး ထိုလေးခုမှာ Krkonoše, Podyjí, Šumava နှင့် České Švýcarsko တို့ဖြစ်ကြသည်။ Krkonoše အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် ဥရောပ၏ သဘာဝအထိမ်းသိမ်းထားနိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဂျာမနီ နှင့် နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် အလွန်လှပသော အပန်းဖြေမြို့ငယ်လေးများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ထိုမြို့ငယ်လေးများတွင် နာမည်အကြီးဆုံး ခရီးသွားများ အလာဆုံးမြို့မှာ Karlovy မြို့ဖြစ်သည်။

ချက်နိုင်ငံတွင် ရဲတိုက်ပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရဲတိုက်အများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ ပရက်ဂ်ရဲတိုက်မှာ ရှေးဟောင်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရဲတိုက်အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ထားသည်။ ထိုရဲတိုက်ကြီးကို စတုရန်းမီတာ ၇သောင်း အကျယ်ရှိ မြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။

ပရက်ဂ်ရှိ ချားလ်တက္ကသိုလ်သည် အလွန်နာမည်ကြီးသည်။ ၁၃၄၈ခုနှစ်တည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံး တက္ကသိုလ်စာရင်းတွင်ပါဝင်ကာ ယခုထိတိုင် ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်သည်။

ပညာရေးစနစ်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကမ္ဘာ့ပညာရေးအကောင်းဆုံး နိုင်ငံ ၁၅နိုင်ငံစာရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ ချက်လူမျိုး ၉၉ရာခိုင်နှုန်းစာတတ်မြောက်ကြပြီး ၉ဝရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ အလယ်တန်းပညာရေးအဆင့်ထိ ရှိသည်။

ချက်လူမျိုးများသည် ဘီယာအသောက်ဆုံးလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးဘီယာကို ၁၁၁၈ခုနှစ်တည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ချက်နိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ပရက်ဂ်မြို့သည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားများအလာဆုံးမြို့စာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။

ဥရောပတွင် နာမည်ကြီးကားတံဆိပ်ဖြစ်သည့် Skoda သည် ချက်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်။

ချက်နိုင်ငံ၏ အခြားနာမည်ကြီးသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ မှန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ချက်နိုင်ငံထုတ်မှန်များကို တန်ဖိုးကြီးစားပွဲခုံများနှင့် အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်းများတွင် သုံးလေ့ရှိသည်။

လေးထောင့်သကြားခဲများကို ချက်နိုင်ငံမှ ၁၈၄၃ခုနှစ်တွင် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။

ချက်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသည့်အရာတစ်ခုမှ ပရက်ဂ်မြို့ရှိ နက္ခတ်တာရာနာရီကြီးဖြစ်သည်။ ၁၄၁ဝခုနှစ်တည်းက ဖန်တီးခဲ့သော ထိုနာရီကြီးသည် ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးနာရီများစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး ယခုထိတိုင်အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။

Leave a Reply