ကမာၻေပၚက ထူးထူးျခားျခား အခ်က္အလက္မ်ား

Posted on

သုတဇုန္မွာ တင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကမာၻနဲ႔ ဆုိင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စုစည္းေပးထားတာပါ။ ဖတ္ၿပီးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဖတ္ဖူးၿပီးေလာက္ၿပီးျဖစ္မွာပါ။ မဖတ္ရေသးတဲ့သူမ်ားအတြက္ေပါ့ဗ်ာ


Leave a Reply