ကမာၻ႔ေျမျပင္ေအာက္မွ ဧရာမ တြင္းနက္ႀကီးမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

ကမာၻေျမျပင္သည္ ေရထု၊ေလထုႏွင့္ ေျမသားေက်ာက္သားထုမ်ားေပါင္းစည္းထားသည့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ အစိုင္အခဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ လူသားမ်ားျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲ့သည့္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားသည့္ အရာမ်ားအနက္ေျမေအာက္ သို႕ေဖာက္ထြင္းကာ တူးေဖာ္ခဲ့သည့္ တြင္းနက္ႀကီးမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ကမာၻေျမျပင္တြင္သဘာ၀ အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေန သည့္ တြင္းမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အနက္ရိႈင္းဆုံးေသာ တြင္းႀကီးမ်ားသည္ လူသားမ်ားတူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ တြင္းမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾကေပသည္။

ကမာၻ႔အနက္ရိႈင္းဆုံးတြင္းႀကီးမ်ားကို ေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္သတၳဳ၊ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စသည္ တို႕ ကို ထုတ္ယူရန္ တူးေဖာ္ခဲ့ၾကရာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တြင္းနက္ႀကီး ၁၀ ခုသည္ အႀကီးမားဆုံးႏွင့္အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ လာခဲ့သည္။

၁၀။ မြန္တီဆယ္လီယို ေရေလွာင္တမံ (Monticello Dam)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးလီးယားျပည္နယ္ရွိ မြန္တီဆယ္လီယို ေရေလွာင္တမံကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ယင္းေရေလွာင္တမံႀကီးသည္ ဗာကာေတာင္တန္းရွိ ပူတက္ေခ်ာင္းကို ဘာရီရက္စာေရကန္ႀကီးအျဖစ္ခ်ဳပ္ထိန္းထားကာ ဆန္ဖရန္စစၥကို အေနာက္ပိုင္းပင္လယ္ေအာ္ ေဒသမ်ားသို႕ေရမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေရေလွာင္ကန္ႀကီးျဖစ္ သည္။

က်က္သေရမဂၤလာတြင္းႀကီး(The Glory Hole) ဟု ထင္ရွားသည့္ ေရလႊဲေပါက္သည္ ေရမွတ္ အျပည့္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ တြင္ တစ္စကၠန္႕လွ်င္ ေရထုထည္ ၄၈၀၀၀ ကုဗေပ ႏႈန္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ကြန္ကရစ္ ပိုက္မ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႕ အလြန္နက္ရႈိင္းစြာ တူးထားသည့္ မြန္တီဆယ္လီယို ေရေလွာင္တမံအတြင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ေရနစ္ခဲ့ကာ ေရထုအားႀကီးမားသျဖင့္ ေရလႊဲေပါက္အတြင္းသို႕ ေမ်ာပါသြားခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ေရေလွာင္ တမံတြင္ ေရကူးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

၉။ ဒါဗာဇာ ဓာတ္ေငြ႕ေပါက္၀ (Darvaza Gas Crater)

တာ့ခ္မန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ၊ ကာရာကန္ ကႏၱာရအလယ္ရွိ ငရဲတံခါးဟု လူသိမ်ားသည့္ ဒါဗာဇာ တြင္းေပါက္၀ကို ဆိုဗီယက္ ဘူမိ ေဗဒပညာရွင္မ်ားက ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က တူးေဖာ္ခဲ့သည္။တူးစင္ေအာက္မွ ေျမသားမ်ားၿပိဳက်ခဲ့သျဖင့္ မီတာ ၇၀ (ေပ ၂၃၀) အခ်င္း ရွိ သည့္ က်င္းႀကီးတစ္ခု က်န္ခဲ့သည္။သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား အလွ်ံပယ္ထြက္ေနသည့္ ယင္းတြင္းေပါက္ႀကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အနက္ ရိႈင္းဆုံး တြင္းေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

တြင္းမွ ထြက္ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို မီးရိႈ႕ထားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ေလးခုတိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ဆိုဗီယက္ပညာရွင္မ်ား က ယင္းတြင္းႀကီးကို တူးေဖာ္ခဲ့စဥ္ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရာ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိမလာေစရန္ မီးရိႈ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဒါဗာဇာ ဓာတ္ေငြ႕ေပါက္၀ မွ မီးမ်ားကို မိုင္မ်ားစြာ ေ၀းကြာသည့္ ေနရာမ်ားမွ ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။မီးေတာင္၀၏အနက္သည္ ၉၉ ေပ ျဖစ္သည္။

၈။ ဂြာတီမာလာၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္းေပါက္ (Sinkhole in Guatemala City)

ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တြင္းေပါက္ႀကီးတစ္ခုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္္ သုံးထပ္စက္ရုံႀကီးတစ္လုံးကို ၀ါးမ်ိဳ ခဲ့ကာ လူ ၁၅ ဦး ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး လူ ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ယင္းတြင္းေပါက္ႀကီးသည္ ၆၅ ေပ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းလ်က္ ေပ ၃၀၀ အနက္ရွိသည္။တြင္းေပါက္ႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့ရျခင္းသည္ အဂါသာ အပူတိုင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ၊ပါကာရာ မီး ေတာင္ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ေျမေအာက္မိလႅာပိုက္မ်ား ယိုစိမ့္မႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘူမိဇလေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အလားတူ တြင္းေပါက္တစ္ခုၿပိဳက်ခဲ့ကာ ေပ ၁၀၀ နက္သည့္ တြင္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ေဒသခံမ်ားသည္ အလားတူ တြင္းေပါက္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တြင္းမ်ား အတြင္းသို႕ ရႊံ႕ကြန္ကရစ္ဟု ေခၚသည့္ ဘိလပ္ေျမ၊ထုံးႏွင့္ေရတို႕ေရာစပ္ထားသည့္ ေဖ်ာ္ရည္ကို ေလာင္းထည့္ရန္ စီစဥ္ ခဲ့ၾကသည္။သို႕ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားက ဘိလပ္ေျမမ်ားေလာင္းထည့္ျခင္းသည္ ေျမေအာက္ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းကာ အျခားေနရာ မ်ားတြင္ တြင္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားကို အလႊာလိုက္ ထည့္သြင္းသင့္ ေၾကာင္းအႀကံ ေပးခဲ့သည္။

၇။ ဧရာမတြင္းၿပာႀကီး(Great Blue Hole)

ဗဟို အေမရိကအေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းရွိ ဘယ္လ္လီဇီႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ် တို႕ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ေျမာက္ဘက္တြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၊ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ဆက္ေနၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ကာရီဘီယံ ပင္လယ္ရွိသည္။ဘယ္လ္လီဇီႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဘယ္လ္မိုပန္(Belmopan) ျဖစ္ေသာ္လည္း အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕သည္ ဘယ္လ္လီဇီၿမိဳ႕(Belize City) ျဖစ္သည္။

ဘယ္လ္လီဇီမွ ၄၃ မိုင္ကြာေ၀းသည့္ ဘယ္လ္လီဇီကမ္းလြန္ မီးျပတိုက္ေက်ာက္တန္းတြင္ရွိသည့္ တြင္းျပာႀကီး သည္ ၉၈၄ ေပက်ယ္၀န္း၍ ၃၅၄ ေပ နက္ရႈိင္းသည္။ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ႀကည့္ရႈၾကသည့္ တြင္းျပာႀကီးသည္ ႀကီးမား ေသာ ေရေအာက္တြင္းက်ယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရေအာက္သက္ရွဴကိရိယာျဖင့္ ေရငုပ္ႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆုံးေနရာမ်ား အနက္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

တြင္းေပါက္ရွိ ေရသည္ ပုံေဆာင္ခဲတစ္ခုအလား အံ့ႀသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ၾကည္လင္ေနကာ ပင္လယ္ျပင္သဘာ၀မ်ိဳးစုံ ကို ႀကည့္ရႈႏိုင္သည္။ယင္းတြင္းေပါက္ေနရာသည္ ေရခဲေခတ္ ေႏွာက္ပိုင္း (last ice age) တြင္ ထုံးေက်ာက္ ဂူတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။ယင္းတြင္းျပာႀကီးသည္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စ္ကို အဖြဲ႕က ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည့္ ဘယ္လ္လီဇီ သႏၱာေက်ာက္တန္း အရံအတားစနစ္ေနရာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

၆။ ဒိုင္ယာဗိခ္ သတၳဳတြင္း(Diavik Mine)

ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ဒိုမီနီယမ္ စိန္တူးလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ဒိုင္ယာဗိခ္သတၳဳတြင္းသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ စိန္ကာရက္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အႀကီးဆုံး စိန္တူးမိုင္းတြင္းျဖစ္သည္။ ဒိုင္ယာဗိခ္သတၳဳတြင္းသည္ ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္ အနက္ရွိကာ ကမၻာေပၚတြင္ အနက္ရိႈင္းဆုံးေသာ တြင္းေပါက္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ကာ ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စိန္တူး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ေနသည္။ဒိုင္ယာဗိခ္မွ ႏွစ္စဥ္ စိန္ကာရက္ ခုနစ္သန္း( ေပါင္ ၃၁၀၀ ေက်ာ္) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းသတၳဳတြင္းကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံမ်ားမွၾကည့္လွ်င္ဒိုင္ယာဗိခ္၏ ႀကီးမားေသာ တြင္းေပါက္ႀကီး ႏွစ္ခုကို ျမင္ႏိုင္သည္။ ဒိုင္ယာဗိခ္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ေ၀းလံေသာအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမရွိ Lac de Gras ကၽြန္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ အလြန္ နက္ရိႈင္းသည့္္ ယင္းတြင္းမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၈၇ ဒသမ ၇ ကာရက္ ရွိသည့္ စိန္ရိုင္းတုံးႀကီးကိုရရွိခဲ့ရာ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ တူးေဖာ္ ရရွိခဲ့သမွ် စိန္မ်ားတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။

၅။ ကင္မ္ဘာေလ စိန္တြင္း(Kimberley Diamond Mine)

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စိန္အထြက္ဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး စိန္တြင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ကင္မ္ဘာေလ စိန္တြင္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းအာဖရိကအငူ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည္။စိန္တြင္းသည္ ေဘာလုံးအားကစား ကြင္း ရွစ္ကြင္း အရြယ္၊ဧရိယာ ၄၂ ဧက က်ယ္၀န္းကာ ကမာၻေပၚတြင္ သဘာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ားတူးေဖာ္သည့္ တြင္းမ်ားတြင္ အႀကီး ဆုံးတြင္း ျဖစ္သည္။ ကင္မ္ဘာေလ စိန္တြင္းသည္ တြင္း၀အက်ယ္ ၁၅၁၉ ေပ၊ အနက္ ၇၈၇ ေပ ရွိၿပီး မိုင္းတူး လုပ္သား ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္က တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ကင္မ္ဘာေလ စိန္တြင္းကို တြင္းက်ယ္ႀကီးဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၁၈၇၁ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ကင္မ္ဘာေလ စိန္တြင္းတြင္ က်န္းမာေရးညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အေနအထားမ်ား၊ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ လုံ ေလာက္စြာ မရရွိျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္ ယင္းတြင္းႀကီးသည္ ကမၻာ လွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသြားေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။

၄။ မာနီစိန္တြင္း (Mirny Diamond Mine)

မာနီစိန္တြင္းသည္ ရုရွႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံး သတၳဳတြင္းတစ္တြင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႀကာရွည္စြာ မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တြင္းေပါက္ျဖစ္သည္။မာနီစိန္တြင္းကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ တြင္း၀ အခ်င္း ၃၉၀၀ ေပႏွင့္ အနက္ ၁၇၂၂ ေပရွိေသာ မာနီစိန္တြင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳ အနက္ရိႈင္းဆုံး တြင္းအျဖစ္ မွတ္ တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယား အေရွ႕ပိုင္း မာနီတြင္ တည္ရွိသည့္ ယင္းတြင္းႀကီးကို ကမၻာႀကီး၏ ခ်က္ေနရာဟု တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့ၾက ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ လူသားမ်ား တူးေဖာ္ခဲ့သည့္တြင္းမ်ားအနက္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။မာနီစိန္တြင္းေပၚရွိ ေလထုအတြင္းသို႕ ေလ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။တစ္ခ်ိန္က ယင္းတြင္းေပါက္အတြင္သို႕ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးပ်က္ၾကခဲ့ရာ တြင္းေပါက္က ဆြဲငင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ မာနီစိန္တြင္းတြင္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က စိန္အမ်ားဆုံး ထြက္ ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ ကာရက္ ၁၀ သန္းအထိ ရရွိခဲ့သည္။

၃။ ယူဒက္ခ်္နာရာ ပိုက္တြင္း(Udachnaya Pipe Mine)

ရုရွႏိုင္ငံ စိန္ကုမၸဏီ အယ္လ္ရိုစာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယူဒက္ခ်္နာရာ တြင္းႀကီးသည္ ရုရွႏိုင္ငံ၊ ယာကူတီရာ အေနာက္ ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ယင္းတြင္းကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေပ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ နက္ရိႈင္းသည္။ အယ္လ္ရိုစာ ကုမၸဏီသည္ ေျမ ေအာက္ မိုင္းတြင္းကို ဖြင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး မူလမ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၅၂၄၉ ေပမွ ၆၅၆၁ ေပ သို႕ က်ယ္ျပန္႕သြားခဲ့ကာ ၂၀၉၉ ေပ အထိ နက္ရိႈင္းသြားခဲ့သည္။

ယူဒက္ခ်္နာရာ စိန္တြင္းမွ စိန္ရိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ သတၳဳရိုင္း တန္ခ်ိန္သန္း ၃၅၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရာ တန္ဖိုး အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၈၀ ရွိသည္။စိန္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က သတၳဳရိုင္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ ဒသမ ၈ သန္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယူဒက္ခ်္နာရာ စိန္တြင္း၌ အရံစိန္ေပါင္း ၂၂၅ ဒသမ ၈ သန္း ကာရက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ၿပီးႏွစ္စဥ္ စိန္ ထုတ္လုပ္စြမ္းအားသည္ ကာရက္ ၁၀ ဒသမ ၄ သန္း ျဖစ္သည္။

၂။ ခ်ဴခ်ီ ကာမတာ ေၾကးနီမိုင္း(Chuquicamata Copper Mine)

ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ကိုဒီလ္ကို ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခ်ဴခ်ီ ကာမတာ ေၾကးနီမိုင္းသည္ ဆန္တိုင္ဂို ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိ သည္။ခ်ဴခ်ီဟု ပိုမိုထင္ရွားသည့္ သတၳဳမိုင္းကို ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေၾကးနီအမ်ားဆုံး ထြက္ရွိသည့္ သတၳဳ တြင္းႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခ်ဴခ်ီသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၉၃၅၀ ေပ အထက္တြင္ တည္ရွိေနကာ ေပ ၂၇၉၀ နက္ရိႈင္းသည္။ ခ်ဴခ်ီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားအထိ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး တြင္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကးနီလူသားဟု အမည္ ေပးထားသည့္ ရုပ္ႀကြင္းတစ္ခုကို ခ်ဴခ်ီမွ ရရွိခဲ့သည္။ယင္းရုပ္ၾကြင္း၏ သက္တမ္းကို ခရစ္ႏွစ္ ၅၅၀ ဟု တြက္ခ်က္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မိုင္းအတြင္း ေက်ာက္တုံးမ်ားၿပိဳက်ရာမွ ပိတ္မိၿပီးေသဆုံးခဲ့သူဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ၾကသည္။၁၆ ၇ာစုကလည္း ခ်ဴခ်ီ မွ ေၾကးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမင္းခြာ တစ္ခုကိုရရွိခဲ့သည္။

၁။ ဘင္ဟန္ ကင္ယြန္ သတၳဳမိုင္း(Bingham Canyon Mine)

ကမၻာေပၚတြင္ လူလုပ္တြင္းမ်ားအနက္ အနက္ရိႈင္းဆုံးျဖစ္သည့္ ဘင္ဟန္ကင္ယြန္သတၳဳမိုင္းသည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယူတက္ျပည္နယ္၊ အိုကြီရာေတာင္တန္းတြင္ တည္ရွိကာသတၳဳ တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘင္ဟန္ကင္ယြန္တြင္းႀကီးသည္ ႏွစ္မိုင္ခြဲခန္႕အထိ က်ယ္၀န္းၿပီး ၃၁၆၈ ေပနက္ကာ တြင္း၏ အက်ယ္အ၀န္း ဧရိယာ သည္ ဧက ၁၉၀၀ ရွိသည္။

ကန္နီေကာ့ ေၾကးနီမိုင္းဟုလည္း ထင္ရွားသည့္ ဘင္ဟန္ကင္ယြန္သတၳဳမိုင္းကို ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္းဖို႕ဒ္ႏွင့္ ေသာမတ္စ္ ဘင္ဟန္ ညီ အစ္ကို ႏွစ္ဦးကေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကးနီမ်ားစတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ေၾကးနီမိုင္းမွ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္ ၁၇သန္း ေက်ာ္၊ေရႊ ေအာင္စ ၂၃ သန္းႏွင့္ေငြသတၳဳ ေအာင္စ သန္း ၁၉၀ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တန္ခ်ိန္ သန္း ၁၅၀ ရွိသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားသည္ မိုင္းတြင္း အတြင္းသို႕ က်ေရာက္ရာမွ ႀကီး မားေသာ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ လူသားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ အႀကီးမားဆုံး ေျမျပိဳမႈ အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ ခဲ့သည္။ ယင္းအပ်က္အစီးမ်ားကိုရွင္းလင္းရန္ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ သုတစြယ္စုံ မဂၢဇင္း

Leave a Reply