ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၿမဳိ႕ေတာ္ တုိက်ဳိအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ကုိေက်ာ္ဇင္ထြဋ္

တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး မဟာတိုက်ဳိ နယ္ေျမ Greater Tokyo Area ၏ အလယ္ ဗဟိုတြင္ တည္ရွိသည္။ အဆိုပါ နယ္ေျမသည္ ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ အစုိးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ တည္ရွိရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္ဝင္ ဘုရင့္ မိသားစုမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။

တိုက်ဳိသည္ ဟြန္႐ႈး ကြၽန္းမႀကီး၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကန္တို ေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျပ ေဒသမွာ ယခင္ တိုက်ဳိခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ေတာ္ တို႔ကို ေပါင္းစပ္၍ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျပ အစိုးရသည္ အထူးရပ္ကြက္ (၂၃) ရပ္ကြက္ကို ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

အဆိုပါ အထူး ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၉ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္၍ တိုက်ဳိခ႐ိုင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္ကာ လူ ၃၈ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ၿမိဳ႕ျပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး GDP အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ ရွိသျဖင့္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ေျမထက္ ပိုမို မ်ားျပားသည္။

စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ

တိုက်ဳိၿမိဳ႕ကို ကမၻာ့စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေဒသ သံုးခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ နယူးေယာက္၊ လန္ဒန္တို႔ႏွင့္ တန္းတူ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ကို ကမာၻ႕ဂလိုဘယ္ စီးတီး စာရင္းတြင္ စတုတၳ ေနရာ၌ သတ္မွတ္ထားၿပီး စစ္တမ္းမ်ားအရ ကမာၻ႕စရိတ္စက အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ ခံရသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကမူ Monocle မဂၢဇင္းက ကမာၻ႕ ေနခ်င္စရာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေနထိုင္ ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ၿမိဳ႕ုျပနယ္ေျမ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ၁၉၆၄ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို လက္ခံ က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ အတြက္ အိမ္ရွင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရရန္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ ရွိသည္။

တံငါရြာေလး

တိုက်ဳိၿမိဳ႕မွာ ေရွးယခင္ မူလက အီဒိုဟုေခၚေသာ တံငါ ရြာငယ္ေလး တစ္ရြာသာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခံတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႐ိႈးဂန္းမ်ား၏ စစ္အေျခစိုက္ရာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၈ ရာစုတြင္ အီဒိုေဒသသည္ ကမၻာ့ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၁ သန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္လာေသာ အခါတြင္ တိုက်ိဳဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး အဓိပၸာယ္မွာ အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

Painting of tokyo,1853

အေရွ႕အာရွ ထုံးစံအတိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အမည္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ (‘京’) ဟူေသာ စကားလုံး ထည့္သြင္းမွည့္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမဂ်ီေခတ္ အေစာပိုင္းတြင္ တိုေကး (Tōkei) ဟုလည္း ေခၚၾကၿပီး ဂ်ပန္စာလုံးကို တ႐ုတ္အသံထြက္ျဖင့္ ဖတ္ေသာ အမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုထက္တိုင္ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေနေသာ အဂၤလိပ္တို႔၏ ႐ုံးသုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တိုေကး (Tokei) ဟူေသာ စာလုံးေပါင္းကို ေတြ႕ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအသံထြက္ကို ယခုအခါတြင္ ဆက္လက္မသုံးစြဲၾကေတာ့ေပ။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၃ ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ႐ိႈးဂန္းမ်ား၏ အုပ္စိုးမႈမွ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၄-၁၉၄၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဗံုးႀကဲ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕၏တစ္ဝက္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၇၅ဝဝဝ မွ ၂ဝဝဝဝဝ အထိ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၎ ပမာဏမွာ အႏုျမဴဗံုးေၾကာင့္ ဟီ႐ုိရွီးမားႏွင့္ နာဂါဆာကီ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ေပါင္း ေသဆံုးမႈ နီးပါးရိွသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ကို အျပည့္အဝ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ ပြဲကို က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ျမင့္မားခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ နာရီတာ ေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ကာ လူဦးေရမွာလည္း ၁၁ သန္း အထိ ရွိလာခဲ့ သည္။

တိုက်ဳိငလ်င္

တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ ေျမေအာက္ ရထားႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ကြန္ရက္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ခရီးသြား အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျပ ေဒသသို႔ ေျပာ င္းေရႊ႕ လာၾကၿပီး ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ထိုးတက္ လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက်ဳိ ဆူနာမီ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဟြန္႐ႈးကြၽန္း အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသကို ထိခုိက္ပ်က္စီး ေစခဲ့ၿပီး တုိက်ဳိၿမိဳ႕ကိုလည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ ၁၇ဝ၃၊ ၁၇၈၂၊ ၁၈၁၂၊ ၁၈၅၅ ႏွင့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အင္အား အႀကီးဆံုး ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ငလ်င္သည္ အင္အား အႀကီး မားဆံုးျဖစ္ၿပီး ပမာဏမွာ ၈ ဒသမ ၃ ရွိကာ လူဦးေရ ၁၄၂ဝဝဝ ေသဆံုးခဲ့သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ လႊာတြန္႔ ေတာင္ သံုးခု အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။

1923 Great Kantō earthquake

ရာသီဥတု

တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ စြတ္စို၍ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ဇုန္ထဲတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ နည္းပါးေသာ ေဆာင္းရာသီတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရေလ့ ရွိသည္။ အပူေႏြးဆံုး လမွာ ၾသဂုတ္လ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ ၂၇ ဒသမ ၅ ဒီဂရီရွိကာ အေအးဆံုးလမွာ ဇန္နဝါရီ ျဖစ္၍ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ ၆ ဒီဂရီရွိသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ေရး အ တြက္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ တို က်ဳိၿမိဳ႕ ၁ဝ ႏွစ္တာ စိမ္းလန္းေရး စီမံခ်က္ကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္အရ လမ္းမ်ား၏ ေဘးတြင္ သစ္ပင္ အေရအတြက္ ၁ သန္းထိ တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသ ည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တရားဝင္ စာရင္းမ်ားအရ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၁၃ ဒသမ ၆၁ သန္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား အေျခခ် ေနထိုင္သူ ၄၈၆၃၄၆ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ားဆံုး ေန ထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး

တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျပစီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေနရာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာ အဓိက ဘ႑ာေရး ဗဟိုဌာန တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ကုမၸဏီႀကီး ၅ဝဝ ထဲမွ ၅၁ ခုမွာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ ထားၾက သည္။ ကမၻာ့ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ႏွင့္ အာမခံ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားမွာ တိုက်ဳိတြင္ အေျခ စိုက္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝေ ရးႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႐ုိက္ကူး ထုတ္ လႊင့္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ တိုက်ဳိစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ အရင္းအႏွီးတြင္ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သစ္ေတာမ်ား ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ၄ ဒသမ ၈၁ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး သန္း ၄၂ဝ တို႔ တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဝင္ေငြ ၉ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ယန္း ရရွိခဲ့သည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ေနရာမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ရပ္ကြက္မ်ားႏွ င့္ တိုက်ဳိေမွ်ာ္စင္၊ တိုက်ဳိ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ႏွင့္ ရွီဘူရာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရပ္ကြက္ ၂၆ ခု ရွိသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

တိုက်ဳိၿမိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မီးရထားကုန္းလမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာ ေနရာျဖစ္သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ လူထုအတြက္ သန္႔ရွင္း၍ ျမန္ဆန္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ရထားမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ရထား ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ဘတ္စကားမ်ား၊ ဓာတ္ ရထားမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္သည္။ ဟာေနဒါေလဆိပ္မွာ ျပည္တြင္းႏွ င့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ နာရီတာ ေလဆိပ္မွာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ အျပင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားျဖစ္သည့္ Japan Airline, All Nippon Airways, Delta Airlines ESifh United Airlines တို႔သည္ နာရီတာ ေလဆိပ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ပ်ံသန္းၾကသည္။ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရးမွာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ အဓိက သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ၿမိဳ႕ျပ ရထားလမ္း ကြန္ရက္ရွိသည္။

ပညာေရး

တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အသက္ေမြး ပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အႀကီးမားဆံုး တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွာ တိုက်ဳိတြင္ရွိရာ တိုက်ဳိတကၠသိုလ္၊ ဟီတိုဆူဘာရွီ တကၠ သိုလ္၊ တိုက်ဳိ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ဝါေဆးဒါ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ကီအို တကၠသိုလ္တို႔ ပါဝင္သည္။ မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို နယ္ေျမခံ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ႐ုံးမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူပိုင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျပပညာေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႔က စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားဟု ေခၚဆိုသည္။

အႏုပညာ

တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ျပတိုက္ အမ်ားအျပား ရွိသည္။ တိုက်ဳိ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္မွာ နိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ျပတိုက္ျဖစ္ ၿပီး ဂ်ပန္႐ုိးရာ အႏုပညာမ်ားကို အထူးျပဳ ျပသထားသည္။ အျခား ျပတိုက္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသား အေနာက္တိုင္း အႏုပညာ ျပတိုက္၊ အူအီႏို တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ သိပၸံႏွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္တို႔ျဖစ္သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ကဇာတ္႐ုံ မ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ႐ုိးရာ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ ေခတ္ပံုသဏၭာန္ နွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဇာတ္႐ုံမ်ားတြင္ ကျပၾကသည္။

တုိက်ဳိအမ်ဳိးသားျပတုိက္

႐ုပ္ရွင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ႐ုပ္သံလႊင့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ စတူဒီယိုမ်ား ရွိသည္။ ေဟာလီးဝုဒ္ ဒါ႐ုိက္တာ အခ်ဳိ႕သည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ႐ုိက္ ကူးေလ့ ရွိသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက်ဳိေနာက္ခံ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ My Geisha Tokyo Story ႏွင့္ ဂ်ိန္းစ္ဘြန္း ဇာတ္ကားတစ္ကား ျဖစ္ေသာ You Only Live Twice တို႔ အျပင္ The Fast and TheFurious, Inception စသည့္ ဇာတ္ကား မ်ားကိုလည္း ႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။

ဗိသုကာ

တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သမုိင္းေၾကာင္း အရ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၁၉၂၃ ကန္တို ငလ်င္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အျပင္းအထန္ ဗံုးႀကဲ ခံရမႈမ်ားက တိုက်ဳိၿမိဳ႕၏ အေန အထားကို ထိခိုက္ ပ်က္စီး ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ျပ ပံုစံမ်ားမွာ ေမာ္ဒန္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား နည္းပါးေနသည္။ တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေခတ္မီ ဗိသုကာ အေဆာက္အအံု မ်ားတြင္ တိုက်ဳိ ႏိုင္ငံတကာ ဖိုရမ္ အဆာဟိဘီယာ ခန္းမႏွင့္ သက္တန္႔ တံတား (Rainbow Bridge) တို႔ ပါဝင္သည္။

တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားေသာ ေမွ်ာ္စင္ ႏွစ္ခုရွိရာ တိုက်ဳိ တာဝါ ႏွင့္ Tokyo Skytree တို႔ျဖစ္သည္။ Tokyo Skytree သည္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ သည္။ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ပန္းၿခံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ အေျမာက္အျမား ရွိၿပီး တုိက်ဳိ စီရင္စုတြင္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ေလးခုရွိသည္။

ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္
— in Shinjuku-ku, Tokyo, Japan


ဂျပန်နိုင်ငံမြို့တော် တိုကျိုအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ရေးသားသူ – ကိုကျော်ဇင်ထွဋ်

တိုကျိုမြို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး မဟာတိုကျို နယ်မြေ Greater Tokyo Area ၏ အလယ် ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ နယ်မြေသည် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး မြို့ပြနယ်မြေ ဖြစ်သည်။ ဂျပန် အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ဘုရင့်နန်းတော် တည်ရှိရာ နေရာဖြစ်ပြီး ဂျပန်တော်ဝင် ဘုရင့် မိသားစုများလည်း နေထိုင်ကြသည်။

တိုကျိုသည် ဟွန်ရှုး ကျွန်းမကြီး၏ အရှေ့တောင်ဘက် ကန်တို ဒေသတွင် တည်ရှိပြီး တိုကျိုမြို့ပြ ဒေသမှာ ယခင် တိုကျိုခရိုင်နှင့် တိုကျိုမြို့တော် တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်း ထူထောင် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။ တိုကျိုမြို့ပြ အစိုးရသည် အထူးရပ်ကွက် (၂၃) ရပ်ကွက်ကို ကိုင်တွယ် အုပ်ချုပ်သည်။

အဆိုပါ အထူး ရပ်ကွက်များတွင် လူဦးရေ ၉ သန်းကျော် နေထိုင်၍ တိုကျိုခရိုင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများဆုံး မြို့ပြနယ်မြေ တစ်ခုဖြစ်ကာ လူ ၃၈ သန်းကျော် နေထိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံး မြို့ပြ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရာ မြို့ဖြစ်ပြီး GDP အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ ရှိသဖြင့် နယူးယောက် မြို့ပြနယ်မြေထက် ပိုမို များပြားသည်။

စီးပွားရေးအချက်အချာ

တိုကျိုမြို့ကို ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အချက်အချာ ဒေသ သုံးခုအနက် တစ်ခုအဖြစ် နယူးယောက်၊ လန်ဒန်တို့နှင့် တန်းတူ သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ တိုကျိုမြို့ကို ကမ္ဘာ့ဂလိုဘယ် စီးတီး စာရင်းတွင် စတုတ္ထ နေရာ၌ သတ်မှတ်ထားပြီး စစ်တမ်းများအရ ကမ္ဘာ့စရိတ်စက အကြီးဆုံး မြို့တော် အဖြစ်လည်း ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က သတ်မှတ် ခံရသည်။

၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကမူ Monocle မဂ္ဂဇင်းက ကမ္ဘာ့ နေချင်စရာ အကောင်းဆုံးနှင့် နေထိုင် ဖွယ် အကောင်းဆုံး မြို့ပြနယ်မြေ အဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ တိုကျိုမြို့သည် ၁၉၆၄ နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစား ပြိုင်ပွဲများကို လက်ခံ ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် နွေရာသီ အိုလံပစ် အတွက် အိမ်ရှင် ပြုလုပ်ခွင့် ရရန် လျှောက်ထားလျက် ရှိသည်။

တံငါရွာလေး

တိုကျိုမြို့မှာ ရှေးယခင် မူလက အီဒိုဟုခေါ်သော တံငါ ရွာငယ်လေး တစ်ရွာသာဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခံတပ်မြို့နှင့် ရှိုးဂန်းများ၏ စစ်အခြေစိုက်ရာ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၈ ရာစုတွင် အီဒိုဒေသသည် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ အများဆုံး မြို့တော်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၁ သန်းအထိ ရှိလာခဲ့သည်။ ၁၈၆၈ ခုနှစ် နန်းမြို့တော် ဖြစ်လာသော အခါတွင် တိုကျိုဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ အရှေ့ပိုင်း မြို့တော်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။

အရှေ့အာရှ ထုံးစံအတိုင်း မြို့တော်၏ အမည်တွင် မြို့တော် (‘京’) ဟူသော စကားလုံး ထည့်သွင်းမှည့်ခေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မေဂျီခေတ် အစောပိုင်းတွင် တိုကေး (Tōkei) ဟုလည်း ခေါ်ကြပြီး ဂျပန်စာလုံးကို တရုတ်အသံထွက်ဖြင့် ဖတ်သော အမည် ဖြစ်သည်။ ယခုထက်တိုင် ကြွင်းကျန်ရစ်နေသော အင်္ဂလိပ်တို့၏ ရုံးသုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် တိုကေး (Tokei) ဟူသော စာလုံးပေါင်းကို တွေ့ရသေးသည်။ သို့သော်လည်း ထိုအသံထွက်ကို ယခုအခါတွင် ဆက်လက်မသုံးစွဲကြတော့ပေ။

နှစ်ပေါင်း ၂၆၃ နှစ် ကြာပြီးနောက်တွင် ရှိုးဂန်းများ၏ အုပ်စိုးမှုမှ ဘုရင် အုပ်ချုပ်မှု သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၄၄-၁၉၄၅ ခုနှစ်တို့တွင် ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခံရမှု များကြောင့် မြို့၏တစ်ဝက် ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူဦးရေ ၇၅ဝဝဝ မှ ၂ဝဝဝဝဝ အထိ သေဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်း ပမာဏမှာ အနုမြူဗုံးကြောင့် ဟီရိုရှီးမားနှင့် နာဂါဆာကီ မြို့နှစ်မြို့ပေါင်း သေဆုံးမှု နီးပါးရှိသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက် တိုကျိုမြို့ကို အပြည့်အဝ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် နွေရာသီ အိုလံပစ် ပွဲကို ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇ဝ ပြည့်လွန် နှစ်များတွင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မြင့်မားခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် နာရီတာ လေဆိပ်ကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ကာ လူဦးရေမှာလည်း ၁၁ သန်း အထိ ရှိလာခဲ့ သည်။

တိုကျိုငလျင်

တိုကျိုမြို့၏ မြေအောက် ရထားနှင့် မြို့ပတ်ရထား ကွန်ရက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခရီးသွား အများဆုံး လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ နယ်မြို့များတွင် နေထိုင်သူများသည် တိုကျိုမြို့ပြ ဒေသသို့ ပြော င်းရွှေ့ လာကြပြီး ၁၉၈ဝ ပြည့်လွန် နှစ်များတွင် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများမှာ ထိုးတက် လာခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုကျို ဆူနာမီ ငလျင်ကြောင့် ဟွန်ရှုးကျွန်း အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဒေသကို ထိခိုက်ပျက်စီး စေခဲ့ပြီး တိုကျိုမြို့ကိုလည်း သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။ တိုကျိုမြို့၌ ၁၇ဝ၃၊ ၁၇၈၂၊ ၁၈၁၂၊ ၁၈၅၅ နှင့် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တို့တွင် အင်အား အကြီးဆုံး ငလျင်များ လှုပ်ခတ်ခဲ့ သည်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ် ငလျင်သည် အင်အား အကြီး မားဆုံးဖြစ်ပြီး ပမာဏမှာ ၈ ဒသမ ၃ ရှိကာ လူဦးရေ ၁၄၂ဝဝဝ သေဆုံးခဲ့သည်။ တိုကျိုမြို့သည် လွှာတွန့် တောင် သုံးခု အနီးတွင် တည်ရှိသည်။

ရာသီဥတု

တိုကျိုမြို့သည် စွတ်စို၍ ခြောက်သွေ့သော ဇုန်ထဲတွင် ကျရောက်နေပြီး ပူအိုက်စွတ်စိုသော ရာသီဥတုနှင့် ပြင်းထန်မှု နည်းပါးသော ဆောင်းရာသီတို့ကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိသည်။ အပူနွေးဆုံး လမှာ ဩဂုတ်လ ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ အပူချိန် ၂၇ ဒသမ ၅ ဒီဂရီရှိကာ အအေးဆုံးလမှာ ဇန်နဝါရီ ဖြစ်၍ ပျမ်းမျှ အပူချိန် ၆ ဒီဂရီရှိသည်။ တိုကျိုမြို့သည် ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ လျှော့ချ ဖြတ်တောက်ရေး အ တွက် ဥပဒေတစ်ရပ် ရေးဆွဲ လုပ် ဆောင်နေသည်။ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ချရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။

၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် တို ကျိုမြို့ ၁ဝ နှစ်တာ စိမ်းလန်းရေး စီမံချက်ကို ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်အရ လမ်းများ၏ ဘေးတွင် သစ်ပင် အရေအတွက် ၁ သန်းထိ တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးရန် စီစဉ်လျက် ရှိသ ည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် တရားဝင် စာရင်းများအရ တိုကျိုမြို့တွင် နေထိုင်သူ လူဦးရေ ၁၃ ဒသမ ၆၁ သန်းရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသား အခြေချ နေထိုင်သူ ၄၈၆၃၄၆ ဦးရှိသည်ဟု သိရသည်။ အများဆုံး နေ ထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများမှာ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ဘရာဇီးနှင့် ပြင်သစ်တို့ ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေး

တိုကျိုမြို့သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြို့ပြစီးပွားရေး အချက်အချာ နေရာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အဓိက ဘဏ္ဍာရေး ဗဟိုဌာန တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီကြီး ၅ဝဝ ထဲမှ ၅၁ ခုမှာ တိုကျိုမြို့တွင် အခြေစိုက် ထားကြ သည်။ ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ်နှင့် အာမခံ ကုမ္ပဏီ အများအပြားမှာ တိုကျိုတွင် အခြေ စိုက်ကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေေ ရးနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ရိုက်ကူး ထုတ် လွှင့်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ အချက်အချာ နေရာလည်းဖြစ်သည်။ တိုကျိုစတော့ အိတ်ချိန်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး စတော့ အိတ်ချိန်းဖြစ်ပြီး ဈေးကွက် အရင်းအနှီးတွင် အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည်။ မြို့၏ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ သစ်တောများ ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်း

ခရီးသွား လုပ်ငန်းမှာ တိုကျိုမြို့၏ စီးပွားရေးအတွက် အဓိက ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ၄ ဒသမ ၈၁ သန်းနှင့် ဂျပန်လူမျိုး သန်း ၄၂ဝ တို့ တိုကျို မြို့သို့ လာရောက် လည်ပတ် ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေ ၉ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ယန်း ရရှိခဲ့သည်။ ခရီးသွားများသည် တိုကျိုမြို့၏ မြို့လယ်နေရာများ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ကွက်များနှ င့် တိုကျိုမျှော်စင်၊ တိုကျို အမျိုးသား ပြတိုက်နှင့် ရှီဘူရာ ရပ်ကွက်များသို့ အများဆုံး သွားရောက် လည်ပတ်ကြသည်။ တိုကျိုမြို့၏ အနောက်ပိုင်းတွင် ရပ်ကွက် ၂၆ ခု ရှိသည်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

တိုကျိုမြို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မီးရထားကုန်းလမ်းနှင့် လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ အဓိက အချက်အချာ နေရာဖြစ်သည်။ တိုကျိုမြို့တွင် လူထုအတွက် သန့်ရှင်း၍ မြန်ဆန် ထိရောက်မှုရှိသော ရထားများနှင့် မြေအောက်ရထား ကွန်ရက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ဘတ်စကားများ၊ ဓာတ် ရထားများနှင့် ပို့ဆောင်သည်။ ဟာနေဒါလေဆိပ်မှာ ပြည်တွင်းနှ င့် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်း ခရီးစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ နာရီတာ လေဆိပ်မှာ တိုကျိုမြို့ အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ဂျပန် လေကြောင်းလိုင်း များဖြစ်သည့် Japan Airline, All Nippon Airways, Delta Airlines ESifh United Airlines တို့သည် နာရီတာ လေဆိပ်ကို ဗဟိုပြု၍ ပျံသန်းကြသည်။ ရထား ပို့ဆောင်ရေးမှာ တိုကျိုမြို့၏ အဓိက သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံး မြို့ပြ ရထားလမ်း ကွန်ရက်ရှိသည်။

ပညာရေး

တိုကျိုမြို့တွင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့် အသက်မွေး ပညာ သင်တန်းကျောင်းများ ရှိသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ အကြီးမားဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ တိုကျိုတွင်ရှိရာ တိုကျိုတက္ကသိုလ်၊ ဟီတိုဆူဘာရှီ တက္က သိုလ်၊ တိုကျို နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ဝါဆေးဒါ တက္ကသိုလ်နှင့် ကီအို တက္ကသိုလ်တို့ ပါဝင်သည်။ မူလတန်း ကျောင်းများနှင့် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းများကို နယ်မြေခံ ရပ်ကွက်များနှင့် စည်ပင်သာယာ ရုံးများမှ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်သည်။ တိုကျိုမြို့တွင် ပြည်သူပိုင် အထက်တန်း ကျောင်းများမှာ တိုကျိုမြို့ပြပညာရေး အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့က စီစဉ်ဆောင် ရွက်သည့် မြို့ပြ အထက်တန်းကျောင်းများဟု ခေါ်ဆိုသည်။

အနုပညာ

တိုကျိုမြို့တွင် ပြတိုက် အများအပြား ရှိသည်။ တိုကျို အမျိုးသား ပြတိုက်မှာ နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ပြတိုက်ဖြစ် ပြီး ဂျပန်ရိုးရာ အနုပညာများကို အထူးပြု ပြသထားသည်။ အခြား ပြတိုက်များမှာ အမျိုးသား အနောက်တိုင်း အနုပညာ ပြတိုက်၊ အူအီနို တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်နှင့် တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာသော သိပ္ပံနှင့် ဆန်းသစ် တီထွင်မှု အမျိုးသား ပြတိုက်တို့ဖြစ်သည်။ တိုကျိုမြို့တွင် ကဇာတ်ရုံ များစွာလည်း ရှိသည်။ ရိုးရာ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ခေတ်ပုံသဏ္ဌာန် နှစ်မျိုးစလုံးကို နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဇာတ်ရုံများတွင် ကပြကြသည်။

ရုပ်ရှင်

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ အများဆုံးမြို့ ဖြစ်သော တိုကျိုမြို့တွင် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရုပ်သံလွှင့် ဌာနများနှင့် စတူဒီယိုများ ရှိသည်။ ဟောလီးဝုဒ် ဒါရိုက်တာ အချို့သည် တိုကျိုမြို့သို့ လာရောက် ရိုက် ကူးလေ့ ရှိသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တိုကျိုနောက်ခံ ဇာတ်ကားများမှာ My Geisha Tokyo Story နှင့် ဂျိန်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်သော You Only Live Twice တို့ အပြင် The Fast and TheFurious, Inception စသည့် ဇာတ်ကား များကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သည်။

ဗိသုကာ

တိုကျိုမြို့ရှိ ဗိသုကာ လက်ရာများမှာ မြို့တော်၏ သမိုင်းကြောင်း အရ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၂၃ ကန်တို ငလျင်ကြီးနှင့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အပြင်းအထန် ဗုံးကြဲ ခံရမှုများက တိုကျိုမြို့၏ အနေ အထားကို ထိခိုက် ပျက်စီး စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် တိုကျိုမြို့ပြ ပုံစံများမှာ မော်ဒန်နှင့် ခေတ်ပြိုင် ဗိသုကာ လက်ရာများ များပြားနေပြီး ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ နည်းပါးနေသည်။ တိုကျို မြို့၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ခေတ်မီ ဗိသုကာ အဆောက်အအုံ များတွင် တိုကျို နိုင်ငံတကာ ဖိုရမ် အဆာဟိဘီယာ ခန်းမနှင့် သက်တန့် တံတား (Rainbow Bridge) တို့ ပါဝင်သည်။

တိုကျို မြို့တွင် ထင်ရှားသော မျှော်စင် နှစ်ခုရှိရာ တိုကျို တာဝါ နှင့် Tokyo Skytree တို့ဖြစ်သည်။ Tokyo Skytree သည် ဂျပန် နိုင်ငံတွင် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး ဖြစ် သည်။ တိုကျိုမြို့တွင် ပန်းခြံနှင့် ဥယျာဉ် အမြောက်အမြား ရှိပြီး တိုကျို စီရင်စုတွင် အမျိုးသား ဥယျာဉ် လေးခုရှိသည်။

ကျော်ဇင်ထွဋ်
— in Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Leave a Reply