ကမာၻေက်ာ္ ပန္းခ်ီကားမ်ားထဲမွ စိတ္၀င္စားစရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတစြယ္စုံ)

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူသားမ်ားသည္ ဘာသာလူမ်ိဳးမတူညီကြဲျပားၾကေသာ္လည္း အႏုပညာကိုဖန္တီးႏိုင္၊ ခံစားႏိုင္ၾကသျဖင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာသည္ လူသားတိုင္းႏွစ္သက္ေသာ ဖန္တီးမႈအျဖစ္ ေက်ာက္ေခတ္ကာလမ်ားကတည္းကရွိခဲ့ေပသည္။ ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ားေနထိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဒါးလင္းဂူအပါအ၀င္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕ရွိ လိုဏ္ဂူမ်ားတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ နံရံပန္း ခ်ီရုပ္ပုံမ်ားအား အေစာဆုံးပန္းခ်ီအႏုပညာ လက္ရာမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ေရးဆြဲသည့္ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ခံစားမႈကို အေျခတည္လ်က္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို ဖန္တီးၾကသျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီကားအခ်ိဳ႕တြင္ ႀကည့္ရႈသူမ်ား ရုတ္တရက္္သတိမမူႏိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အမွတ္လကၡဏာမ်ားထည့္သြင္း ေရး ဆြဲခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရသည္။

မိုနာလီဇာ၏ လ်ွိဳ႕၀ွက္မ်က္လုံး

လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီေရးဆြဲခဲ့သည့္ မိုနာလီဇာ ပုံတူပန္းခ်ီကားသည္ ကမၻာတစ္၀န္းမသိသူမရွိေလာက္ေအာင္ထင္ရွားၿပီး မိုနာလီဇာ၏ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရခက္သည့္အၿပဳံးသည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိေနခဲ့သည္။သို႕ေသာ္လည္း မိုနာလီဇာပန္းခ်ီကားကို အႏုၾကည့္ မွန္ဘီလူးျဖင့္ ခ်ဲ႕၍ႀကည့္ရ ခဲ့ႈေသာအီတလီသမိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ မိုနာလီဇာ၏ မ်က္လုံးမ်ားအတြင္း ေသးငယ္ေသာကိန္းဂဏန္း မ်ားႏွင့္စကားလုံးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

မိုနာလီဇာပုံေပၚတြင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ရွင္းလင္းစြာျမင္ေနရသည့္ စာလုံးမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ၏ လ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတတစ္ခုခုကုိ ကုိယ္စားျပဳေနျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ မိုနာလီဇာ၏ ယာဘက္မ်က္ လုံးတြင္ LV ဟူသည့္ စာသားကို ျမင္ႀကရၿပီး LV သည္ Leonado Da Vinci ကိုေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀ဲဘက္မ်က္လုံးတြင္ျမင္ရသည့္ စကားလုံးမ်ားကိုမူ အဓိပၸာယ္မေဖာ္ႏိုင္ပါေခ်။ ယင္းစာလုံးမ်ားကို CE သို႕မဟုတ္ B ဟုျမင္ရၿပီးယင္းစကားလုံးကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲေတြ႕ခဲ့ရသည္။

မိုနာလီဇာ၏ မ်က္ခုံးေနာက္ခံတြင္ 72 ဂဏန္းကိုျမင္ရၿပီး ယင္းသည္ L ႏွင့္ 2 လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ပုံ၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတုတၳေျမာက္ ကိန္းပ်က္ေနသည့္ 149 ကိုျမင္ၾကရၿပီး ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီသည္ မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေနခိုက္ မိုနာလီဇာ ပုံကိုေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၄၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းယူဆၾကသည္။ ယခုအခါ မိုနာလီဇာပန္းခ်ီကားသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ပုံတြင္ေရးထားခဲ့သည့္ စာလုံးမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မူလေရးခဲ့စဥ္က ကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္းကို သတိမူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးညစာ ပန္းခ်ီကား

မိုနာလီဇာပန္းခ်ီကားကို ေရးဆြဲခဲ့သည့္ လီယိုနာဒို ဒါဗင္ခ်ီ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေနာက္ဆုံးလစာ အမည္ရွိပန္းခ်ီကားသည္လည္း သခ်ၤာ၊ နကၡတၱ ႏွင့္ ဂီတဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ပါ၀င္ေနျပန္သည္။ ယင္းပန္းခ်ီကားေပၚတြင္ ပါရွိေနသည့္ သေကၤတ နိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ ႀကည့္ရႈသူမ်ား အလြန္မ်ားျပားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Slavisa Pesci သည္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္၏ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္ သည့္ အလႊာတစ္ခုကို မူလပန္းခ်ီကားေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္တင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အျမင္အာရုံတစ္ခုကို ဖန္ တီးႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးညစာပန္းခ်ီကားကို ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုသို႕ႀကည့္ရႈရာတြင္ စားပြဲစြန္းထိပ္ႏွစ္ဘက္တြင္တူညီေသာအရုပ္ ႏွစ္ခု ကို ျမင္ရသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ၀ဲဘက္တြင္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ကို ကိုင္လ်က္ ရပ္ေနသည့္ပုံ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အီတလီဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂီယိုဗန္နီမာရီယာပါလာက လက္မ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ လွီးထားေသာေပါင္မုန္႕ မ်ား သည္ ဂီတသေကၤတမ်ားကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ လီယိုနာဒို ေရးဆြဲေလ့ရွိသည့္ အတိုင္း ယင္းတို႕ကို ယာဘက္မွ ၀ဲဘက္သို႕ ဖတ္သြားလွ်င္ ဂီတသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပုံစံျဖစ္ေနသည္။

ဗာတီကန္ သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆာဗရီနာ ဆေဖာ္ဇာက ေနာက္ဆုံးညစာ၏ သခ်ၤာႏွင့္နကၡတၱေဗဒဆိုင္ရာ ပေဟဠိမ်ား ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပန္သည္။ သုေတသီအမ်ိဳးသမီးက လီယိုနာဒိုသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၀၀၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ စတင္၍ ထိုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ၿပီးဆုံးမည့္ စႀကာ၀ဠာ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးပ်က္စီးမည္ကို ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ပန္းခ်ီကားေပၚတြင္ပါရွိသည့္ “ အမွတ္လကၡဏာသည္ ကမာၻလုံးအသစ္၏ စတင္မႈ နိမိတ္ဟု ဆာဗရီနာ ဆေဖာ္ဇာက ယုံၾကည္ခဲ့သည္။

အာဒမ္ကို ဖန္တီးျခင္း

ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာ္ မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုေရးဆြဲခဲ့သည့္ အာဒမ္က္ု ဖန္တီးျခင္းအမည္ရွိ ပန္းခ်ီကားသည္ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း ေတာ္နံရံတြင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားပီသမႈကို အေကာင္းဆုံးေဖာ္ညႊန္းႏိုင္သည့္ ပန္းခ်ီ ကားတစ္ခ်ပ္လည္းျဖစ္သည္။မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုအားအီတလီ ေခတ္ဆန္းခ်ိန္(ရီးေနးဆန္းေခတ္)၏ အထူးခၽြန္ဆုံးပန္းခ်ီပန္းပုပညာ ရွင္တစ္ဦးဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ ယေန႔ေခတ္ ေဆးပညာရွင္တို႕ေလ့လာ သင္ယူၾကရသည့္ ခႏၶာ ေဗဒပညာရပ္ကို အလြန္စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ ၀တ္ျပဳေက်ာင္းသခၤ်ဳိင္းတြင္ လူေသအေလာင္းမ်ားကို ခြဲစိတ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္းကို သိရွိသူ နည္းပါးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အာရုံေၾကာဆိုင္ရာခႏၶာေဗဒ ပညာရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံက မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ the Sistine Chapel တြင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ သူ၏အထင္ရွားဆုံး ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ သရုပ္ေဖာ္ထားမႈအခ်ိဳ႕ ကိုထည့္ သြင္းေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ယင္းအမွတ္အသားမ်ားအားတိုက္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ဟုယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ပညာ ရွင္ႏွစ္ဦးက ဤသို႕ ေရးဆြဲထားျခင္းသည္ မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လို၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းရွင္းျပရန္ အလြန္ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္အတြင္း အေနာက္ဘက္တြင္ရွိသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေႏွာက္ေသး၊ ဟိုမုန္းဓာတ္ မ်ားထုတ္ေပးသည့္ ပီက်ဴတယ္လီဂလင္းစသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုပင္ ပုံထဲတြင္ျမင္ေတြ႕ရသည္။

လူ႕ဦးေႏွာက္တစ္လုံး

အာဒမ္ကို ဖန္တီးျခင္းကဲ့သို႕ပင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုေရးဆြဲခဲ့သည့္ပန္းခ်ီမ်ားတြင္ထာ၀ရဘုရားသခင္ ၏ပုံကို လ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတတစ္ခုျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ လည္တိုင္ႏွင့္ ရင္ဘတ္သည္ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းမႈအရ ပုံမွန္မဟုတ္ပဲ အျခားမည္သည့္ နံရံပန္းခ်ီတြင္မွ မေတြ႕ရွိရသည့္ ပုံျဖစ္ေနေၾကာင္းသတိမူမိခဲ့ၾကသည္။ ထို႕အတူ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ၀ဲဘက္ေအာက္ပိုင္းမွစ၍ ေထာင္လိုက္ ပုံေဖာ္ဆြဲသားထားကာ ဘုရားသခင္၏ လည္ တိုင္ကိုအေျဖာင့္ပုံေဖာ္ထားသည္။ ထိုပုံမ်ားကို ပါရမီရွင္မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သေဘာတူညီႀကသည္။

ဘုရားသခင္၏ အရုပ္ဆိုးသည့္ လည္တိုင္ကို လူ႕ဦးေႏွာက္ကို ေအာက္ဘက္မွျမင္ရသည့္ ပုံေပၚတြင္ ဆြဲထားၿပီး ယင္းတို႕ ႏွစ္ခုမည္သို႕အတိအက် တြဲစပ္ေနသည္ကို ျပသေနသည္။ ပုံထဲတြင္ ထူးဆန္းေသာ ခ်ည္မွ်င္လိပ္တစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္း၏ ၀တ္ရုံအထိ ဆန္႔တန္းေနၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ လူသားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ေက်ာရိုးနာဗ္ေၾကာစုကို ကိုယ္စား ျပဳေန ေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ ပုံတြင္ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကို ဖုံးကြယ္ေရးဆြဲထားသည္။

မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ ပန္းခ်ီကား မ်ားေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ ခႏၶာေဗဒဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ သုေတသီ မ်ားက မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လို၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို သိသိသာသာ သတိျပဳမိေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကၿပီး မိုက္ကယ္ အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ သူကိုယ္တိုင္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္သည့္ ေရာဂါကို ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို အထူးစိတ္၀င္ စားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ပန္းခ်ီထဲမွ ပန္းကန္ျပားပ်ံ

ဥေရာပ အလယ္ေခတ္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒိုမန္နီကို ေဂလန္ဒါရို ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားအနက္ Madonna with Saint Giovannino အမည္ရွိ ပန္းခ်ီကားတြင္ UFO ဟုေခၚသည့္ အမ်ိဳးအမည္မသိ ယာဥ္တစ္မ်ိဳးကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထား ေၾကာင္းေတြ႕ရွိၾကရသည္။ပန္းခ်ီကားထဲတြင္ေရးဆြဲထားသည့္ ေမရီ၏ ၀ဲဘက္ ပခုံးအထက္ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေသးငယ္ေသာ အျပား၀ိုင္းတစ္ခုသည္ ေလတြင္ပ်ံ၀ဲေနပုံကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပားသည္ လင္းလက္ေတာက္ပေနပုံေပၚေနကာ ယင္းပစၥည္းကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၾကည့္ရာတြင္ ပန္းခ်ီဆရာကအႏုစိတ္ ျခယ္ မႈန္းထားသည္ကိုျမင္ၾကရသည္။ ပုံ၏လက္ယာဘက္တြင္ ယာဘက္လက္ကို သူ၏မ်က္စိမ်ားအထက္သို႕ေျမွာက္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ပုံကိုျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား၏ ဟန္ပန္သည္ ေလတြင္ပ်ံေနသည့္ ၀တၳဳသည္ အလြန္အမင္းေတာက္ပေနသျဖင့္သူ၏ မ်က္လုံးမ်ားကို အလင္းေရာင္မ ွကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္။ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္၏လက္၀ဲဘက္ အေပၚေထာင့္ တြင္ ေနလုံးကဲ့သို႔ေသာ အရာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

ဘုရားသခင္တမန္ေတာ္ ဇီကာရိုင္း

၁၅၀၃ ခုႏွစ္မွ ၁၅၁၃ ခုႏွစ္အထိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ဒုတိယေျမာက္ ဂ်ဴလီးယပ္စ္ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး၊ စစ္သည္ေတာ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟု တင္စားေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပန္းခ်ီပန္းပုအေက်ာ္အေမာ္ မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လိုႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဂ်ဴလီယပ္စ္တို႕အႀကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက မိုက္ကယ္ အိန္ဂ်ယ္လိုသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ဘုရားသခင္တမန္ေတာ္ ဇီကာရိုင္းပုံစံေရးဆြဲလ်က္ ရဟန္းမင္းႀကီးေနာက္တြင္ရွိေနသည့္ နတ္သမီးတစ္ပါး၏ ပုံသြင္ကို အလြန္ညစ္ညမ္း၍ မဖြယ္မရာျဖစ္ေနေစရန္ ေရးဆြဲထားသည္ဟုဆိုၾကသည္။

ပုံထဲမွ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကေလးငယ္သည္ သူ၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ခ်စ္ဖြယ္မေကာင္းေအာင္လုပ္ျပေနသည္။ သူ၏ လက္မကို လက္ညွိဳးႏွင့္ လက္ခလယ္ႀကားသို႔ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ ေရွးေခတ္က လူမ်ားအသုံးျပဳခဲ့သည့္ လက္ဟန္ ေျခဟန္ ျပသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈကို ဆိုလိုေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေဒးဗစ္ႏွင့္ဂိုလီယတ္

စစ္စ္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းမွအက်ယ္ ၁၄၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိသည့္က်ယ္၀န္းေသာ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚတြင္ေရးဆြဲထားသည့္ ပုံမ်ား၏ ေနရာခ်ထားမႈကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပုံရိပ္ဖမ္းႀကည့္ရာတြင္ ဟီဘရူးအကၡရာစာလုံးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပုံသ႑ာန္ မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေဒးဗစ္ႏွင့္ဂိုလီယတ္တို႕၏ ပုံမ်ားသည္ ဂီမဲလ္ (gimel) ဟူသည့္စာလုံးႏွင့္ ဆင္တူေနကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေသာ ကက္ဘ္ဘာလာ ထုံးတမ္းအရ အင္အားဟု ဆိုလိုသည္။

မိုက္ကယ္အိန္ဂ်ယ္လ္လိုသည္ ဂ်ဴး၀ါဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာ့ရင့္စ္ရွိ ေလာ္ရင္ဇိုဒီ မီဒီစီ တရားရုံး တြင္ ရိွစဥ္ စုေဆာင္းခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ စစ္စ္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုလုံးသည္ပင္လွ်င္ ေဂ်ရုဆလမ္ရွိ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ အခ်ိဳးအစားအတိုင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ပုံမ်ားသည္ ထာ၀ရ ေမတၱာတရား၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ သတင္းစကားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ဆြဲသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္သာလန္ စကားပုံမ်ားပန္းခ်ီကား

၀က္သစ္ခ်ပ်ဥ္ခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္ ၁၅၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ပီရက္တာဘရူဂ်ယ္ ေရးဆြဲသည့္ ပန္းခ်ီကားသည္ နယ္သာလန္ စကားပုံမ်ားဟု အမည္ရွိၿပီး ဒတ္ရွ္ စကားပုံမ်ားကို ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ပုံထဲတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ လူမ်ားသည္ စကားပုံတစ္ခုခုကို ေျပာျပေနၾကသည္။ ပန္းခ်ီကားတြင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ စကားပုံ ၁၁၂ ခုပါ၀င္သည္ဟုဆိုၿပီး ယင္းစကားပုံမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ယေန႔တိုင္ အသုံးျပဳဆဲျဖစ္သည္။ “လိႈင္းကို ဆန္၍ ေရကူးျခင္း”၊ “ငါးႀကီးက ငါးေလးကို မ်ိဳ”၊ “အုတ္နံရံကို ေခါင္းျဖင့္တိုက္၍ အသံထြက္ေအာင္ျပဳ လုပ္ျခင္း” စသည့္ ဆိုရိုးစကား စကားပုံမ်ားကို ပုံမ်ားတြင္ ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။

အျခားစကားပုံမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ မိုက္မဲမႈမ်ားကို ေျပာျပေနႀကကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုံမ်ားသည္ စကားတစ္ခြန္းထက္ပိုမို ကိုယ္စားျပဳေနၾကသည္။ပုံ၏ ေအာက္ေျခ ၀ဲဘက္ အလယ္တြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ သိုးတစ္ေကာင္ကို အေမြးရိပ္ေနပုံကို ဆြဲထား သည္။ သူ၏ေဘးတြင္ လူတစ္ေယာက္ရွိေနၿပီး ထိုသူက ၀က္တစ္ေကာင္ကို အေမြးရိပ္ေနသည္။ ယင္းပုံသည္ ဒတ္ခ်္စကားပုံ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ “တစ္ေယာက္က သိုးေမြးရိပ္၊တစ္ေယာက္က ၀က္ေမြးရိပ္” ကို ရည္ညႊန္းကာ လူတစ္ဦးက အျခားလူတစ္ဦးအေပၚ အသာ စီးရယူသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႔အတူ ယင္းပုံသည္ “အေမြးရိပ္ပါ၊ အေရခြံမခြာပါႏွင့္“ဟူသည့္ စကားပုံကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳသည္ကို ေဖာ္ညႊန္းထားေပသည္။

အီမူး ညေနစာ

ဥေရာပတြင္ ၁၇ ရာစုႏွင့္ ၁၈ ရာစုတြင္ ေခတ္စားခဲ့သည့္ ဆန္းၾကယ္ေသာ အႏုပညာ လက္ရာရွင္ အီတလီ လူမ်ိဳးပန္းခ်ီ ဆရာ ကာရာဗက္ဂီရိုသည္ အီမူး ညေနစာ အမည္ရွိ ပန္းခ်ီကားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းပန္းခ်ီကားသည္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ ရွင္သန္ သည့္ အခိုက္အတန္႕ကို ပုံေဖာ္ထားၿပီး ရုပ္ဖ်က္ထားေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က သူ၏ သာ၀က ႏွစ္ဦးအား အီမူၿမိဳ႕တြင္ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၿပီး သူတို႕ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ ေျပာေနသည့္ပုံျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီကားသည္ လူပုံအရြယ္အစားႏွင့္ အေမွာင္ ေနာက္ခံေၾကာင့္ ပုံမွန္ကားတစ္ခ်ပ္ မဟုတ္ခဲ့ပါေခ်။စားပြဲေပၚတြင္ စားစရာ မ်ားထည့္ထားသည့္ ျခင္းတစ္ခုရွိၿပီး စားပြဲစြန္းတြင္က်လုနီးနီးတင္ထားပုံ ကိုဆြဲထားကာ ထူးထူးျခားျခား ငါးတစ္ေကာင္ႏွင့္တူေန သည့္ အရိပ္က က်ေရာက္ေနျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ သေကၤတ တစ္ခုကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

မိုးဇက္၏ကေလးဘ၀ ပုံတူ ပန္းခ်ီကား

ကမၻာေက်ာ္ ဂီတပညာရွင္ မိုးဇက္၏ ကေလးဘ၀ ပုံတူပန္းခ်ီကဲ့သို႕ပင္ ပန္းခ်ီကားအမ်ားအျပားသည္ ဖရီးေမဆင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အသင္း၏ လကၡဏာမ်ားပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ ပန္းခ်ီအႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ဖရီးေမဆင္ အသင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ပုံတူပန္းခ်ီမ်ားတြင္ လက္တစ္ဘက္ကို ၀ွက္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ တစ္ခုခု သို႕မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုတြင္ ဘ၀ကိုႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္းကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆထားၾကေပသည္။

အႏုပညာကို ဖန္တီးခဲ့သူ မူလ ပန္းခ်ီပညာရွင္သည္ ေႏွာင္းလူတို႔ သုံးသပ္သကဲ့သို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတမ်ားကို ပန္းခ်ီကား တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းရွိ မရွိ တိက်စြာ မသိရွိႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ပန္းခ်ီကားမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အမွတ္လကၡဏာ မ်ားကိုပင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေကၤတမ်ားအျဖစ္အေျဖ ထုတ္ေနၾကျခင္းသည္မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ားကို စိတ္၀င္စားေစသည္သာျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္း


ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကားများထဲမှ စိတ်ဝင်စားစရာ လျှို့ဝှက်သင်္ကေတများ (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ (သုတစွယ်စုံ)

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ လူသားများသည် ဘာသာလူမျိုးမတူညီကွဲပြားကြသော်လည်း အနုပညာကိုဖန်တီးနိုင်၊ ခံစားနိုင်ကြသဖြင့် ပန်းချီအနုပညာသည် လူသားတိုင်းနှစ်သက်သော ဖန်တီးမှုအဖြစ် ကျောက်ခေတ်ကာလများကတည်းကရှိခဲ့ပေသည်။ ကျောက်ခေတ်လူသားများနေထိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြဒါးလင်းဂူအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့ရှိ လိုဏ်ဂူများတွင် ရေးဆွဲထားသည့် နံရံပန်း ချီရုပ်ပုံများအား အစောဆုံးပန်းချီအနုပညာ လက်ရာများဟု ဆိုနိုင်သည်။

ပန်းချီကားများကို ရေးဆွဲသည့် ပန်းချီပညာရှင်များသည် စိတ်ခံစားမှုကို အခြေတည်လျက် ပန်းချီလက်ရာများကို ဖန်တီးကြသဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီကားအချို့တွင် ကြည့်ရှုသူများ ရုတ်တရက်သတိမမူနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်အမှတ်လက္ခဏာများထည့်သွင်း ရေး ဆွဲခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြရသည်။

မိုနာလီဇာ၏ လျှို့ဝှက်မျက်လုံး

လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီရေးဆွဲခဲ့သည့် မိုနာလီဇာ ပုံတူပန်းချီကားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမသိသူမရှိလောက်အောင်ထင်ရှားပြီး မိုနာလီဇာ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရခက်သည့်အပြုံးသည် ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိနေခဲ့သည်။သို့သော်လည်း မိုနာလီဇာပန်းချီကားကို အနုကြည့် မှန်ဘီလူးဖြင့် ချဲ့၍ကြည့်ရ ခဲ့ႈသောအီတလီသမိုင်းပညာရှင်များသည် မိုနာလီဇာ၏ မျက်လုံးများအတွင်း သေးငယ်သောကိန်းဂဏန်း များနှင့်စကားလုံးများကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။

မိုနာလီဇာပုံပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများက ရှင်းလင်းစွာမြင်နေရသည့် စာလုံးများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများသည် ပန်းချီရေးဆွဲသူ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ၏ လျို့ဝှက်သင်္ကေတတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြုနေခြင်းဖြစ်မည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ မိုနာလီဇာ၏ ယာဘက်မျက် လုံးတွင် LV ဟူသည့် စာသားကို မြင်ကြရပြီး LV သည် Leonado Da Vinci ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပြီး ဝဲဘက်မျက်လုံးတွင်မြင်ရသည့် စကားလုံးများကိုမူ အဓိပ္ပာယ်မဖော်နိုင်ပါချေ။ ယင်းစာလုံးများကို CE သို့မဟုတ် B ဟုမြင်ရပြီးယင်းစကားလုံးကို ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရန် အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရသည်။

မိုနာလီဇာ၏ မျက်ခုံးနောက်ခံတွင် 72 ဂဏန်းကိုမြင်ရပြီး ယင်းသည် L နှင့် 2 လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ပုံ၏နောက်ပိုင်းတွင် စတုတ္ထမြောက် ကိန်းပျက်နေသည့် 149 ကိုမြင်ကြရပြီး ယင်းကိန်းဂဏန်းသည် လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီသည် မီလန်မြို့တွင်ရှိနေခိုက် မိုနာလီဇာ ပုံကိုရေးဆွဲခဲ့သည့် ၁၄၉၀ ပြည့်နှစ်များကို ဖော်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူဆကြသည်။ ယခုအခါ မိုနာလီဇာပန်းချီကားသည် သက်တမ်း နှစ် ၅၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ပုံတွင်ရေးထားခဲ့သည့် စာလုံးများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများသည် မူလရေးခဲ့စဉ်က ကဲ့သို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိတော့ကြောင်းကို သတိမူကြရမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးညစာ ပန်းချီကား

မိုနာလီဇာပန်းချီကားကို ရေးဆွဲခဲ့သည့် လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ ရေးဆွဲခဲ့သည့် နောက်ဆုံးလစာ အမည်ရှိပန်းချီကားသည်လည်း သင်္ချာ၊ နက္ခတ္တ နှင့် ဂီတဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ ပါဝင်နေပြန်သည်။ ယင်းပန်းချီကားပေါ်တွင် ပါရှိနေသည့် သင်္ကေတ နိမိတ်များကြောင့် ကြည့်ရှုသူများ အလွန်များပြားခဲ့သည်။

နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Slavisa Pesci သည် ပန်းချီကားတစ်ချပ်၏ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင် သည့် အလွှာတစ်ခုကို မူလပန်းချီကားပေါ်တွင် ထပ်ဆင့်တင်လိုက်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် အမြင်အာရုံတစ်ခုကို ဖန် တီးနိုင်ခဲ့ကာ နောက်ဆုံးညစာပန်းချီကားကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထိုသို့ကြည့်ရှုရာတွင် စားပွဲစွန်းထိပ်နှစ်ဘက်တွင်တူညီသောအရုပ် နှစ်ခု ကို မြင်ရသည်။ ခရစ်တော်၏ ဝဲဘက်တွင် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ကိုင်လျက် ရပ်နေသည့်ပုံ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။

အီတလီဂီတပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂီယိုဗန်နီမာရီယာပါလာက လက်များ၏ အနေအထားနှင့် လှီးထားသောပေါင်မုန့် များ သည် ဂီတသင်္ကေတများကို ရည်ညွှန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လီယိုနာဒို ရေးဆွဲလေ့ရှိသည့် အတိုင်း ယင်းတို့ကို ယာဘက်မှ ဝဲဘက်သို့ ဖတ်သွားလျှင် ဂီတသီချင်းတစ်ပုဒ်ပုံစံဖြစ်နေသည်။

ဗာတီကန် သုတေသီ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆာဗရီနာ ဆဖော်ဇာက နောက်ဆုံးညစာ၏ သင်္ချာနှင့်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ပဟေဠိများ ကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့ပြန်သည်။ သုတေသီအမျိုးသမီးက လီယိုနာဒိုသည် ခရစ်နှစ် ၄၀၀၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက် နေ့တွင် စတင်၍ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်တွင်ပြီးဆုံးမည့် စကြာဝဠာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးမည်ကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ပန်းချီကားပေါ်တွင်ပါရှိသည့် “ အမှတ်လက္ခဏာသည် ကမ္ဘာလုံးအသစ်၏ စတင်မှု နိမိတ်ဟု ဆာဗရီနာ ဆဖော်ဇာက ယုံကြည်ခဲ့သည်။

အာဒမ်ကို ဖန်တီးခြင်း

ပန်းချီပန်းပုကျော် မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုရေးဆွဲခဲ့သည့် အာဒမ်က်ု ဖန်တီးခြင်းအမည်ရှိ ပန်းချီကားသည်ခရစ်ယာန်ကျောင်း တော်နံရံတွင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီကားများတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ လူသားပီသမှုကို အကောင်းဆုံးဖော်ညွှန်းနိုင်သည့် ပန်းချီ ကားတစ်ချပ်လည်းဖြစ်သည်။မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုအားအီတလီ ခေတ်ဆန်းချိန်(ရီးနေးဆန်းခေတ်)၏ အထူးချွန်ဆုံးပန်းချီပန်းပုပညာ ရှင်တစ်ဦးဟု အသိအမှတ်ပြုကြသည်။မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုသည် ယနေ့ခေတ် ဆေးပညာရှင်တို့လေ့လာ သင်ယူကြရသည့် ခန္ဓာ ဗေဒပညာရပ်ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်မှစ၍ ဝတ်ပြုကျောင်းသင်္ချိုင်းတွင် လူသေအလောင်းများကို ခွဲစိတ်လေ့လာမှုများပြုခဲ့ကြောင်းကို သိရှိသူ နည်းပါးခဲ့သည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အာရုံကြောဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒ ပညာရှင် ဇနီးမောင်နှံက မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုသည် the Sistine Chapel တွင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် သူ၏အထင်ရှားဆုံး ပန်းချီကားတစ်ချပ်၏ နောက်ကွယ်တွင် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်ထားမှုအချို့ ကိုထည့် သွင်းရေးဆွဲခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။ အချို့က ယင်းအမှတ်အသားများအားတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ဟုယူဆခဲ့သော်လည်း ပညာ ရှင်နှစ်ဦးက ဤသို့ ရေးဆွဲထားခြင်းသည် မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လို၏ ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြရန် အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်အတွင်း အနောက်ဘက်တွင်ရှိသည့် ရှုပ်ထွေးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ဦးနှောက်သေး၊ ဟိုမုန်းဓာတ် များထုတ်ပေးသည့် ပီကျူတယ်လီဂလင်းစသည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုပင် ပုံထဲတွင်မြင်တွေ့ရသည်။

လူ့ဦးနှောက်တစ်လုံး

အာဒမ်ကို ဖန်တီးခြင်းကဲ့သို့ပင် ကျွမ်းကျင်သူများက မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုရေးဆွဲခဲ့သည့်ပန်းချီများတွင်ထာဝရဘုရားသခင် ၏ပုံကို လျို့ဝှက်သင်္ကေတတစ်ခုဖြင့်ဖော်ပြထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ လည်တိုင်နှင့် ရင်ဘတ်သည် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုအရ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အခြားမည်သည့် နံရံပန်းချီတွင်မှ မတွေ့ရှိရသည့် ပုံဖြစ်နေကြောင်းသတိမူမိခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ လက်ချောင်းများကို ဝဲဘက်အောက်ပိုင်းမှစ၍ ထောင်လိုက် ပုံဖော်ဆွဲသားထားကာ ဘုရားသခင်၏ လည် တိုင်ကိုအဖြောင့်ပုံဖော်ထားသည်။ ထိုပုံများကို ပါရမီရှင်မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သဘောတူညီကြသည်။

ဘုရားသခင်၏ အရုပ်ဆိုးသည့် လည်တိုင်ကို လူ့ဦးနှောက်ကို အောက်ဘက်မှမြင်ရသည့် ပုံပေါ်တွင် ဆွဲထားပြီး ယင်းတို့ နှစ်ခုမည်သို့အတိအကျ တွဲစပ်နေသည်ကို ပြသနေသည်။ ပုံထဲတွင် ထူးဆန်းသော ချည်မျှင်လိပ်တစ်ခုသည် ဘုရားသခင်း၏ ဝတ်ရုံအထိ ဆန့်တန်းနေပြီး ယင်းအချက်သည် လူသားများ၏ ဦးနှောက်နှင့် ဆက်သွယ်သည့် ကျောရိုးနာဗ်ကြောစုကို ကိုယ်စား ပြုနေ ကြောင်းဆိုကြသည်။ ပုံတွင် ဦးနှောက်၏ အစိတ်အပိုင်းများစွာကို ဖုံးကွယ်ရေးဆွဲထားသည်။

မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုသည် ပန်းချီကား များရေးဆွဲခဲ့သည့် ဘုရားကျောင်းတော် မျက်နှာကျက်ပေါ်တွင် ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ သုတေသီ များက မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လို၏ ပန်းချီကားများတွင် ကျောက်ကပ်များကို သိသိသာသာ သတိပြုမိကြောင်းပြောခဲ့ကြပြီး မိုက်ကယ် အိန်ဂျယ်လိုသည် သူကိုယ်တိုင် ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည်သည့် ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရသဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို အထူးစိတ်ဝင် စားခဲ့ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။

ပန်းချီထဲမှ ပန်းကန်ပြားပျံ

ဥရောပ အလယ်ခေတ် ပန်းချီဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒိုမန်နီကို ဂေလန်ဒါရို ရေးဆွဲခဲ့သည့် ပန်းချီကားများအနက် Madonna with Saint Giovannino အမည်ရှိ ပန်းချီကားတွင် UFO ဟုခေါ်သည့် အမျိုးအမည်မသိ ယာဉ်တစ်မျိုးကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထား ကြောင်းတွေ့ရှိကြရသည်။ပန်းချီကားထဲတွင်ရေးဆွဲထားသည့် မေရီ၏ ဝဲဘက် ပခုံးအထက်ကောင်းကင်ပြင်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည့် သေးငယ်သော အပြားဝိုင်းတစ်ခုသည် လေတွင်ပျံဝဲနေပုံကို ဖော်ပြထားသည်။

ယင်းအပြားသည် လင်းလက်တောက်ပနေပုံပေါ်နေကာ ယင်းပစ္စည်းကို ပုံကြီးချဲ့ကြည့်ရာတွင် ပန်းချီဆရာကအနုစိတ် ခြယ် မှုန်းထားသည်ကိုမြင်ကြရသည်။ ပုံ၏လက်ယာဘက်တွင် ယာဘက်လက်ကို သူ၏မျက်စိများအထက်သို့မြှောက်ထားသည့် အမျိုးသား တစ်ယောက်ပုံကိုမြင်နိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား၏ ဟန်ပန်သည် လေတွင်ပျံနေသည့် ဝတ္ထုသည် အလွန်အမင်းတောက်ပနေသဖြင့်သူ၏ မျက်လုံးများကို အလင်းရောင်မ ွကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ညွှန်းလျက်ရှိသည်။ ပန်းချီကားချပ်၏လက်ဝဲဘက် အပေါ်ထောင့် တွင် နေလုံးကဲ့သို့သော အရာကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။

ဘုရားသခင်တမန်တော် ဇီကာရိုင်း

၁၅၀၃ ခုနှစ်မှ ၁၅၁၃ ခုနှစ်အထိ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သူ ဒုတိယမြောက် ဂျူလီးယပ်စ်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ရဟန်းမင်းကြီး၊ စစ်သည်တော်ရဟန်းမင်းကြီးဟု တင်စားခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ပန်းချီပန်းပုအကျော်အမော် မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုနှင့် ရဟန်းမင်းကြီး ဂျူလီယပ်စ်တို့အကြား တင်းမာမှုများကို ကောင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ သမိုင်းပညာရှင်များက မိုက်ကယ် အိန်ဂျယ်လိုသည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဘုရားသခင်တမန်တော် ဇီကာရိုင်းပုံစံရေးဆွဲလျက် ရဟန်းမင်းကြီးနောက်တွင်ရှိနေသည့် နတ်သမီးတစ်ပါး၏ ပုံသွင်ကို အလွန်ညစ်ညမ်း၍ မဖွယ်မရာဖြစ်နေစေရန် ရေးဆွဲထားသည်ဟုဆိုကြသည်။

ပုံထဲမှ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကလေးငယ်သည် သူ၏ လက်ချောင်းများကို ချစ်ဖွယ်မကောင်းအောင်လုပ်ပြနေသည်။ သူ၏ လက်မကို လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ်ကြားသို့ ထည့်သွင်းထားခြင်းသည် ရှေးခေတ်က လူများအသုံးပြုခဲ့သည့် လက်ဟန် ခြေဟန် ပြသည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဆိုလိုကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။

ဒေးဗစ်နှင့်ဂိုလီယတ်

စစ်စ်တိုင်း ဘုရားကျောင်းမှအကျယ် ၁၄၀၀၀ စတုရန်းပေ ရှိသည့်ကျယ်ဝန်းသော မျက်နှာကြက်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသည့် ပုံများ၏ နေရာချထားမှုကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံရိပ်ဖမ်းကြည့်ရာတွင် ဟီဘရူးအက္ခရာစာလုံးနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ပုံသဏ္ဍာန် များကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဒေးဗစ်နှင့်ဂိုလီယတ်တို့၏ ပုံများသည် ဂီမဲလ် (gimel) ဟူသည့်စာလုံးနှင့် ဆင်တူနေကာ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော ကက်ဘ်ဘာလာ ထုံးတမ်းအရ အင်အားဟု ဆိုလိုသည်။

မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လ်လိုသည် ဂျူးဝါဒဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ဖလော့ရင့်စ်ရှိ လော်ရင်ဇိုဒီ မီဒီစီ တရားရုံး တွင် ရှိစဉ် စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။ စစ်စ်တိုင်း ဘုရားကျောင်းတစ်ခုလုံးသည်ပင်လျှင် ဂျေရုဆလမ်ရှိ မြင့်မြတ်သော ကျောင်းတော် အချိုးအစားအတိုင်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ယင်းကျောင်းတွင် ရေးဆွဲထားသည့် ပုံများသည် ထာဝရ မေတ္တာတရား၏ ပျောက်ဆုံးနေသော ထူးခြားဆန်းပြားသည့် သတင်းစကားကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ဆွဲသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နယ်သာလန် စကားပုံများပန်းချီကား

ဝက်သစ်ချပျဉ်ချပ် တစ်ချပ်ပေါ်တွင် ၁၅၅၉ ခုနှစ်တွင် ပီရက်တာဘရူဂျယ် ရေးဆွဲသည့် ပန်းချီကားသည် နယ်သာလန် စကားပုံများဟု အမည်ရှိပြီး ဒတ်ရှ် စကားပုံများကို ဖော်ညွှန်းထားသည်။ပုံထဲတွင် ရေးဆွဲထားသော လူများသည် စကားပုံတစ်ခုခုကို ပြောပြနေကြသည်။ ပန်းချီကားတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်သော စကားပုံ ၁၁၂ ခုပါဝင်သည်ဟုဆိုပြီး ယင်းစကားပုံများအနက် အချို့ကို ယနေ့တိုင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ “လှိုင်းကို ဆန်၍ ရေကူးခြင်း”၊ “ငါးကြီးက ငါးလေးကို မျို”၊ “အုတ်နံရံကို ခေါင်းဖြင့်တိုက်၍ အသံထွက်အောင်ပြု လုပ်ခြင်း” စသည့် ဆိုရိုးစကား စကားပုံများကို ပုံများတွင် ဖော်ညွှန်းထားသည်။

အခြားစကားပုံများသည် လူသားများ၏ မိုက်မဲမှုများကို ပြောပြနေကြကာ အချို့သော ပုံများသည် စကားတစ်ခွန်းထက်ပိုမို ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ပုံ၏ အောက်ခြေ ဝဲဘက် အလယ်တွင် လူတစ်ယောက်သည် သိုးတစ်ကောင်ကို အမွေးရိပ်နေပုံကို ဆွဲထား သည်။ သူ၏ဘေးတွင် လူတစ်ယောက်ရှိနေပြီး ထိုသူက ဝက်တစ်ကောင်ကို အမွေးရိပ်နေသည်။ ယင်းပုံသည် ဒတ်ခ်ျစကားပုံ တစ်ခု ဖြစ်သည့် “တစ်ယောက်က သိုးမွေးရိပ်၊တစ်ယောက်က ဝက်မွေးရိပ်” ကို ရည်ညွှန်းကာ လူတစ်ဦးက အခြားလူတစ်ဦးအပေါ် အသာ စီးရယူသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အတူ ယင်းပုံသည် “အမွေးရိပ်ပါ၊ အရေခွံမခွာပါနှင့်“ဟူသည့် စကားပုံကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်ကို ဖော်ညွှန်းထားပေသည်။

အီမူး ညနေစာ

ဥရောပတွင် ၁၇ ရာစုနှင့် ၁၈ ရာစုတွင် ခေတ်စားခဲ့သည့် ဆန်းကြယ်သော အနုပညာ လက်ရာရှင် အီတလီ လူမျိုးပန်းချီ ဆရာ ကာရာဗက်ဂီရိုသည် အီမူး ညနေစာ အမည်ရှိ ပန်းချီကားကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ယင်းပန်းချီကားသည် ခရစ်တော်ပြန်လည် ရှင်သန် သည့် အခိုက်အတန့်ကို ပုံဖော်ထားပြီး ရုပ်ဖျက်ထားသော ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က သူ၏ သာဝက နှစ်ဦးအား အီမူမြို့တွင် သူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောပြပြီး သူတို့မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်သွားရန် ပြောနေသည့်ပုံဖြစ်သည်။

ပန်းချီကားသည် လူပုံအရွယ်အစားနှင့် အမှောင် နောက်ခံကြောင့် ပုံမှန်ကားတစ်ချပ် မဟုတ်ခဲ့ပါချေ။စားပွဲပေါ်တွင် စားစရာ များထည့်ထားသည့် ခြင်းတစ်ခုရှိပြီး စားပွဲစွန်းတွင်ကျလုနီးနီးတင်ထားပုံ ကိုဆွဲထားကာ ထူးထူးခြားခြား ငါးတစ်ကောင်နှင့်တူနေ သည့် အရိပ်က ကျရောက်နေခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအတွက် ဆိတ်ငြိမ်သော သင်္ကေတ တစ်ခုကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။

မိုးဇက်၏ကလေးဘ၀ ပုံတူ ပန်းချီကား

ကမ္ဘာကျော် ဂီတပညာရှင် မိုးဇက်၏ ကလေးဘ၀ ပုံတူပန်းချီကဲ့သို့ပင် ပန်းချီကားအများအပြားသည် ဖရီးမေဆင် လျှို့ဝှက် အသင်း၏ လက္ခဏာများပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရှိကြရသည်။ ပန်းချီအနုပညာလက်ရာများသည် ဖရီးမေဆင် အသင်းနှင့် ဆက်နွယ်မှု ရှိသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ပုံတူပန်းချီများတွင် လက်တစ်ဘက်ကို ဝှက်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရာထူးဂုဏ်သိမ် အဆင့် တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုတွင် ဘဝကိုနှစ်မြှုပ်ထားခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယူဆထားကြပေသည်။

အနုပညာကို ဖန်တီးခဲ့သူ မူလ ပန်းချီပညာရှင်သည် နှောင်းလူတို့ သုံးသပ်သကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်သင်္ကေတများကို ပန်းချီကား တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့ခြင်းရှိ မရှိ တိကျစွာ မသိရှိနိုင်ကြသော်လည်း ပန်းချီကားများတွင် မြင်တွေ့နေရသည့် အမှတ်လက္ခဏာ များကိုပင် လျှို့ဝှက်သင်္ကေတများအဖြစ်အဖြေ ထုတ်နေကြခြင်းသည်မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှားသည်ဖြစ်စေ၊ လူအများကို စိတ်ဝင်စားစေသည်သာဖြစ်ပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်း

Leave a Reply