ကမာၻတစ္လႊား ေျမေအာက္ဂူႀကီးမ်ား အေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတစြယ္စုံ)

ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ လိုဏ္ဂူမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရာ လိုဏ္ဂူမ်ား သည္ သမိုင္းမတင္မီ ကာလမ်ားတြင္ ေရွးဦးလူသားမ်ား နားခိုရာေနရာမ်ားျဖစ္ခဲ့သကဲ့သို႕ လူေသမ်ားျမွဳပ္ႏွံသည့္ ေနရာမ်ား၊ ဘာသာေရး ထုံးတမ္း မ်ားျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ သုေတသီမ်ားသည္ လိုဏ္ဂူမ်ားကို သုေတသနျပဳကာ အတိတ္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကရာ လိုဏ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကသူမ်ားသည္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့သည့္ လိုဏ္ဂူမ်ားအနက္ အလြန္စြန္႕စားမႈ မျပဳလုပ္ရသည့္ လွပေသာဂူမ်ားသည္ အလွျပဂူမ်ား အသြင္သို႕ ေျပာင္းလဲခဲ့ေပသည္။ ယင္းဂူမ်ားတြင္ လူတို႕ျပဳလုပ္ထားေသာ မီးေရာင္မ်ား၊ၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ အျခား အေထာက္အကူ ျပဳ ပစၥည္းမ်ားသည္ ဂူမ်ားသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္လိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို အဆင္မေျပမႈ အနည္းဆုံး ဂူအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ကို ရရွိေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

၁၀။ Eisriesenwelt Cave

ဂ်ာမာန္အမည္ Eisriesenwelt သည္ ေရခဲေတာင္ကမၻာဟု အဓိပၸာယ္ရွိကာ ယင္းဂူသည္ ၂၆ မိုင္ေက်ာ္ရွည္လ်ားၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေရခဲဂူၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ယင္းဂူသည္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊အဲပ္ေတာင္တန္း၏ တင္နီဂီ်ဘာ့ရွ္ အပိုင္းရွိ ေဟာ့ခ်္ကိုဂယ္ ေတာင္တန္းအတြင္း၌ တည္ရွိသည္။

Eisriesenwelt သည္ ေတာင္အတြင္းသို႕ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ျမစ္တစ္စင္းကို ေရတိုက္စားခဲ့ရာမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ဂူအတြင္းသို႕ ေပ်ာ္၀င္စီးဆင္းလာသည့္ ႏွင္းမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ေရခဲ မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ ေရခဲဂူအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။

၉။ က်ဴရိုးပေလြဂူ Reed Flute Cave

က်ဴရိုးပေလြဟု အမည္ေပးထားသည့္ လိုဏ္ဂူသည္ သဘာ၀ အႏုပညာနန္းေတာ္ဟု ထင္ရွားကာ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ ပိုင္း ဂြီလင္းေဒသ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ႏႈတ္ေျပာရာဇ၀င္မ်ား၏ အဆိုအရ ေဒသခံမ်ားသည္ ဂူေပါက္၀ရွိ က်ဴပင္မ်ားကို ပေလြမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္မႈအရ ဂူကို က်ဴရိုးပေလြဟု အမည္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထုံးေက်ာက္ဂူ သည္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ား၊ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္မ်ား ၊ေက်ာက္တိုင္မ်ား၊ေက်ာက္ကန္႕လန္႕ ကာမ်ားျဖင့္ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ နတ္သမီးပုံျပင္ထဲမွ ေနရာသို႕ ေရာက္သြားသည့္ အလားခံစားေစႏိုင္သည္။ဂူအတြင္း ၌ ပုံ သဏၭာန္မ်ိဳးစုံ၊ အေရာင္မ်ိဳးစုံရွိသည့္ ငွက္မ်ား၊အပင္မ်ားႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။

၈။ ခရစၥတယ္ လိုဏ္ဂူ Cave of Crystals

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ကာသတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လိုဏ္ေခါင္းသစ္တစ္ခုကို တူးေဖာ္စဥ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ သတၳဳတြင္း လုပ္သားမ်ားက ခရစၥတယ္ လိုဏ္ဂူကို ေျမေအာက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လိုဏ္ဂူ၏ အဓိက ခန္းက်ယ္ေနရာတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ သဘာ၀ ပုံေဆာင္ခဲမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကရသည့္ ပုံေဆာင္ခဲမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အႀကီးဆုံးပုံေဆာင္ခဲသည္ ၁၃ ေပက်ယ္၍ ၃၆ ေပရွည္ကာ အေလးခ်ိန္ ၅၅ တန္ ရွိသည္။

ဂူအတြင္းရွိ အလြန္ၾကီးမားသည့္ ပုံေဆာင္ခဲမ်ားသည္ ဂူအတြင္း၌ အပူခ်ိန္ အလြန္ျပင္းထန္စြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ တြင္္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၾကသည္။ယင္းအခ်ိိန္က ဂူအတြင္း၌ ေရေႏြးေငြ႕မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ အပူခ်ိန္သည္ ၁၃၆ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ အထိျမင့္တက္ခဲ့ကာ အလြန္ေသးငယ္၍ အဏုၾကည့္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္မွသာ ျမင္ႏိုင္သည့္ ပုံေဆာင္ခဲ အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ပုံေဆာင္ခဲ မ်ားအျဖစ္စုဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ယင္းသို႕ ႀကီးမားေသာ ပုံေဆာင္ခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ခရစၥတယ္ လိုဏ္ဂူကို စိတ္၀င္စားသူ မ်ား လိုက္လံ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈၾကရသည့္ ေျမေအာက္ဂူတစ္ခုျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

၇။ ပူအာတို ပရင္စီဆာ ေရေအာက္ျမစ္ Puerto Princesa Underground River

ပူအာတို ပရင္စီဆာ ေရေအာက္ျမစ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ပလာသမ္ကၽြန္း၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခ တြင္တည္ရွိေန ေသာ ေတာင္တန္းတစ္ခုအတြင္းမွ ေတာအုပ္၌ စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၊ ယူကာတန္ကၽြန္းဆြယ္ တြင္ ေရေအာက္ျမစ္တစ္စင္းကို မေတြ႕ရွိမီ အခ်ိန္ အထိ ပူအာတို ပရင္စီဆာသည္ ကမာၻ႔ အရွည္ဆုံး ေျမေအာက္ျမစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္း ျမစ္သည္ ယခုတိုင္ ေရေၾကာင္းသြားလာႏိုင္သည့္ အရွည္လ်ားဆုံး ေျမေအာက္ျမစ္အျဖစ္ တည္ရွိေနကာ ငါးမိုင္ခန္႕ ရွည္ လ်ားသည္။ ယင္းျမစ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းသည့္ လိုဏ္ဂူတစ္ခုအတြင္းသို႕ ေကြ႕၀င္သြားကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း သို႕ စီးဆင္းသြားေပသည္။

၆။ ၀ိတ္တိုမို ဂူမ်ား Waitomo Caves

၀ိတ္တိုမို ဂူမ်ားသည္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆုံးေနရာတစ္ခုျဖစ္ ကာ ၀ိတ္တိုမိုၿမိဳ႕၏ အျပင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေနသည္။ယင္းဂူမ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ ၀ိတ္တိုမို ပိုးစုန္းႀကဴးမ်ားႏွင့္အလင္းေရာင္ ထြက္သည့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အေကာင္ေလးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ သီးသန္႕ေတြ႕ရွိရ ေသာ ပိုးစုန္းႀကဴးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျခင္တစ္ေကာင္ အရြယ္ရွိသည္။

၀ိတ္တိုမို ပိုးစုန္းၾကဴး ဂူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ သန္း ၃၀ က ေပၚထြန္းခဲ့ကာ ခမ္းနားတည္၀ါ၍ မြမ္းမံထားေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ တိုမိုဟု ေခၚသည့္ နက္ရိႈင္းေသာ ထုံးေက်ာက္လိုဏ္ေခါင္းရွိေနသည္။ထို႕အတူ ရဲတိုက္တစ္လုံးႏွင့္ တူသည့္ လိုဏ္တစ္ခုလည္းရွိသည္။

၅။ မာဂ်လိစ္ အယ္လ္ဂ်င္ ဂူ Majlis al Jinn Cave

ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆုံးေသာ ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူတစ္ခုျဖစ္သည့္ မာဂ်လိစ္ အယ္လ္ဂ်င္ သည္ အိုမန္ႏိုင္ငံ၊ ဆယ္လ္ မာ ကုန္းျပင္ျမင့္၏ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။လိုဏ္ဂူသည္ အလ်ား ၃၁၀ မီတာ၊ အနံ ၂၂၅ မီတာရွိသည့္ ခန္းမေဆာင္တစ္ခုအသြင္ရွိကာ တစ္လုံးတည္းရွိေနသည့္ဂူျဖစ္သည္။ဂူ၏ အမိုးသည္ ခုံးတစ္ခုအသြင္ျဖစ္ေနကာ မီတာ ၁၂၀ျမင့္ သည္။လိုဏ္ဂူ၏ အနက္ရိႈင္းေသာေနရာသည္ အမိုးေအာက္ ၁၇၆ မီတာ ကြာေ၀းသည္။

လိုဏ္ဂူ၏ အက်ယ္အ၀န္းကို ျမင္သာေစရန္ေျပာရလွ်င္ ၇၄၇ ဂ်က္ေလယာဥ္ ၁၂ စီးကို လိုဏ္ခန္းမအတြင္း ထားရွိႏိုင္ သည္ဟု ဆိုသည္။လိုဏ္ဂူရွိသည့္ ေနရာသို႕ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားေသာ ေတာင္တက္သမားမ်ားသာ ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကသျဖင့္ ခရီး သြား ဧည့္သည္မ်ား အလြယ္တကူ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၄။ စေကာ့ဂ်န္ဂူမ်ား Skocjan Caves

စေကာ့ဂ်န္ လိုဏ္ဂူမ်ားစနစ္သည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ အျမင့္ဆုံးေသာ လိုဏ္ခန္းမမ်ားတြင္ပါ၀င္သည္။ႀကီးမားေသာ ေျမ ေအာက္ေခ်ာက္တစ္ခုတြင္တည္ရွိေနသည့္ စေကာ့ဂ်န္တြင္ ေရတံခြန္တစ္ခုႏွင့္ေခ်ာက္ကို ျဖတ္၍ ထိုးထားသည့္ တံတားတစ္စင္း လည္းရွိသည္။လိုဏ္ဂူမ်ားတြင္ လွပေသာ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္မ်ားရွိသည္။ လိုဏ္ဂူ မ်ားသည္ ရီကာ ျမစ္ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ရာမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ျမစ္သည္ မူလက ေျမျပင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ရွိေနခဲ့ကာ ေျမေအာက္ တြင္ ရုတ္တရက္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ကာ ယင္းေနရာတြင္ လိုဏ္ဂူမ်ားျဖစ္သန္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ျမစ္ေရမ်ားသည္ ေျမ ေအာက္တြင္ ၂၁ မိုင္ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ၿပီး အာဒရီရာတစ္ ကမ္းေျခအနီးတြင္ ေရျပင္ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ စေကာ့ဂ်န္ ဂူမ်ားသည္ ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေနသည္။

၃။ ကာရစ္စဘက္ဒ္ လိုဏ္ဂူႀကီး Carisbad Caverns

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ နယူးမကၠဆီကိုရွိ ကာရစ္စဘက္ဒ္လိုဏ္ဂူႀကီးသည္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။လိုဏ္ဂူတြင္ အလ်ား ေပ ၄၀၀၀ ၊အနံ ၆၂၅ ေပ ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ ေပ ၃၅၀ ရွိသည့္ သဘာ၀ ထုံးေက်ာက္ အခန္းႀကီးတစ္ခုရွိသည္။

ယင္း ခန္းေဆာင္ႀကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သတၱမေျမာက္အႀကီးဆုံးေသာ လိုဏ္ဂူ ခန္းမျဖစ္သည္။လိုဏ္အတြင္း၌ ေက်ာက္စက္ ပန္းဆြဲႏွင့္ ေက်ာက္စက္ မိုးေမွ်ာ္မ်ားရွိကာ အျခားေသာ ေက်ာက္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကို ဂူအတြင္းရွိ ရထားလမ္းေၾကာင္းမွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၾကသည္။

၂။ ဂ်ိဳင္တာ အဆန္းတၾကယ္ဂူ Jeita Grotto

အဆန္းတၾကယ္ဂူဟု ဆိုၾကသည့္ ဂ်ိဳင္တာသည္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိကာဂူ၌ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိၿပီး ဂူအတြင္းပိုင္း ၌ အေပၚပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း ထုံး ေက်ာက္ဂူမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္ေနၾကသည္။ဂူအေပၚပိုင္းတြင္ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆုံးေသာေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲ ၾကီးတည္ရွိေနသည္။ယင္းပန္းဆြဲႀကီးသည္ ထုံးေက်ာက္ လိုဏ္ဂူမ်က္ႏွာၾကက္မွ တြဲလဲ က်ေနကာ သတၳဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။

လိုဏ္ဂူေအာက္ပိုင္းသည္ အေပၚဂူေအာက္ ၆၀ ကီလိုမီတာတြင္ရွိေနကာ ၆၂၀၀ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားကာ ေျမေအာက္ ျမစ္တစ္စင္းႏွင့္ ေရကန္တစ္ခုက ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည္။

၁။ မူလူးဂူမ်ား Mulu Caves

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆုံးေနရာမ်ားတြင္ ေဘာ္နီယိုရွိ ဂန္နန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တြင္တည္ရွိသည့္ မူလူးဂူမ်ားပါ၀င္သည္။အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ထူးျခားသည့္ ဂူမ်ား၊အီေကြတာအနီး ေတာင္မ်ားထူထပ္သည့္ မုတ္သုန္သစ္ေတာတစ္ခုအတြင္းပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ထုံးေက်ာက္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား တည္ရွိေနသည္။

ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူ တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ခန္းမၾကီးသည္ အလ်ား မီတာ၇၀၀၊ အနံ ၃၉၆ မီတာႏွင့္ အျမင့္မီတာ ၇၀ ရွိ ကာ ကမၻာတြင္ အႀကီးဆုံး ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူခန္းမျဖစ္သည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ အက်ယ္အ၀န္းေၾကာင့္ ခန္းမအတြင္း၌ ဘိုးရင္း ၇၄၇ ေလယာဥ္ အစီး ၄၀ ကို အေတာင္ပံမ်ား မထပ္မိေစဘဲ ထားရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုေပသည္။ မူလူးဂူမ်ားအနီးတြင္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား တြန္႕ေနသည့္ လင္းႏို႕မ်ား အေျမာက္အမ်ားခိုေအာင္းေနသည့္ ဒီးယားဂူ ရွိသည္။ ယင္း လင္းႏို႕မ်ားသည္ ညေနပိုင္းတြင္ အစာရွာရန္ ဂူအျပင္သို႕ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ထြက္လာေလ့ရွိၾကသည္။

သဘာ၀ တရား၏အံံ့ဖြယ္ ဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္လိုဏ္ဂူမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကရာ ေခတ္မီ တိုးတက္လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ယင္းဂူမ်ားသည္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ကာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၾကေပသည္။

Ref: 10 Famous Underground Caves in the World

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ


ကမ္ဘာတစ်လွှား ထင်ရှားကျော်ကြား မြေအောက်ဂူများ (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ (သုတစွယ်စုံ)

ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျောက်တွင် နေရာဒေသအသီးသီးတွင် မြေပေါ်မြေအောက် လိုဏ်ဂူများကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြရာ လိုဏ်ဂူများ သည် သမိုင်းမတင်မီ ကာလများတွင် ရှေးဦးလူသားများ နားခိုရာနေရာများဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့ လူသေများမြှုပ်နှံသည့် နေရာများ၊ ဘာသာရေး ထုံးတမ်း များပြုလုပ်သည့် နေရာများလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။

မျက်မှောက်ခေတ်တွင် သုတေသီများသည် လိုဏ်ဂူများကို သုတေသနပြုကာ အတိတ်က ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ် စဉ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြရာ လိုဏ်များကို ရှာဖွေကြသူများသည် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ် ပျော်ရွှင်မှု များရရှိခဲ့ကြသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့သည့် လိုဏ်ဂူများအနက် အလွန်စွန့်စားမှု မပြုလုပ်ရသည့် လှပသောဂူများသည် အလှပြဂူများ အသွင်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပေသည်။ ယင်းဂူများတွင် လူတို့ပြုလုပ်ထားသော မီးရောင်များ၊ကြမ်းခင်းများနှင့် အခြား အထောက်အကူ ပြု ပစ္စည်းများသည် ဂူများသို့ လာရောက်လည်ပတ်လိုသည့် ဧည့်သည်များကို အဆင်မပြေမှု အနည်းဆုံး ဂူအတွေ့အကြုံများ ကို ရရှိစေရန် ဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပေသည်။

၁၀။ Eisriesenwelt Cave

ဂျာမာန်အမည် Eisriesenwelt သည် ရေခဲတောင်ကမ္ဘာဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိကာ ယင်းဂူသည် ၂၆ မိုင်ကျော်ရှည်လျားပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ရေခဲဂူကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ယင်းဂူသည် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊အဲပ်တောင်တန်း၏ တင်နီဂျီဘာ့ရှ် အပိုင်းရှိ ဟော့ခ်ျကိုဂယ် တောင်တန်းအတွင်း၌ တည်ရှိသည်။ Eisriesenwelt သည် တောင်အတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် မြစ်တစ်စင်းကို ရေတိုက်စားခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ဂူအတွင်းသို့ ပျော်ဝင်စီးဆင်းလာသည့် နှင်းများသည် ဆောင်းရာသီတွင်ရေခဲ များ အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ ရေခဲဂူအဖြစ် မြင်တွေ့ကြရပေသည်။

၉။ ကျူရိုးပလွေဂူ Reed Flute Cave

ကျူရိုးပလွေဟု အမည်ပေးထားသည့် လိုဏ်ဂူသည် သဘာ၀ အနုပညာနန်းတော်ဟု ထင်ရှားကာ တရုတ်နိုင်ငံတောင် ပိုင်း ဂွီလင်းဒေသ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။နှုတ်ပြောရာဇဝင်များ၏ အဆိုအရ ဒေသခံများသည် ဂူပေါက်ဝရှိ ကျူပင်များကို ပလွေများပြုလုပ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်မှုအရ ဂူကို ကျူရိုးပလွေဟု အမည်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ထုံးကျောက်ဂူ သည် လာရောက်လည်ပတ်သူများအား ကျောက်စက်ပန်းဆွဲများ၊ကျောက်စက်မိုးမျှော်များ ၊ကျောက်တိုင်များ၊ကျောက်ကန့်လန့် ကာများဖြင့် ခမ်းနားထည်ဝါသော နတ်သမီးပုံပြင်ထဲမှ နေရာသို့ ရောက်သွားသည့် အလားခံစားစေနိုင်သည်။ဂူအတွင်း ၌ ပုံ သဏ္ဌာန်မျိုးစုံ၊ အရောင်မျိုးစုံရှိသည့် ငှက်များ၊အပင်များနှင့် သတ္တဝါများကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ကြပေသည်။

၈။ ခရစ္စတယ် လိုဏ်ဂူ Cave of Crystals

မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ နိုင်ကာသတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုဏ်ခေါင်းသစ်တစ်ခုကို တူးဖော်စဉ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် တွင် သတ္ထုတွင်း လုပ်သားများက ခရစ္စတယ် လိုဏ်ဂူကို မြေအောက်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။လိုဏ်ဂူ၏ အဓိက ခန်းကျယ်နေရာတွင် မြင်တွေ့ရသည့် သဘာ၀ ပုံဆောင်ခဲများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြေအောက်လိုဏ်ဂူများတွင် တွေ့ကြရသည့် ပုံဆောင်ခဲများအနက် အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။လက်ရှိမြင်တွေ့နေရသည့် အကြီးဆုံးပုံဆောင်ခဲသည် ၁၃ ပေကျယ်၍ ၃၆ ပေရှည်ကာ အလေးချိန် ၅၅ တန် ရှိသည်။

ဂူအတွင်းရှိ အလွန်ကြီးမားသည့် ပုံဆောင်ခဲများသည် ဂူအတွင်း၌ အပူချိန် အလွန်ပြင်းထန်စွာ မြင့်တက်ခဲ့သည့် အချိန် တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ကြသည်။ယင်းအချိန်က ဂူအတွင်း၌ ရေနွေးငွေ့များမှ ထွက်လာသည့် အပူချိန်သည် ၁၃၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် အထိမြင့်တက်ခဲ့ကာ အလွန်သေးငယ်၍ အဏုကြည့် မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်သည့် ပုံဆောင်ခဲ အမှုန်အမွှားများသည် ကြီးမားသော ပုံဆောင်ခဲ များအဖြစ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ယင်းသို့ ကြီးမားသော ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် ခရစ္စတယ် လိုဏ်ဂူကို စိတ်ဝင်စားသူ များ လိုက်လံ ရှာဖွေ ကြည့်ရှုကြရသည့် မြေအောက်ဂူတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့သည်။

၇။ ပူအာတို ပရင်စီဆာ ရေအောက်မြစ် Puerto Princesa Underground River

ပူအာတို ပရင်စီဆာ ရေအောက်မြစ်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ပလာသမ်ကျွန်း၏ မြောက်ဘက်ကမ်းခြေ တွင်တည်ရှိနေ သော တောင်တန်းတစ်ခုအတွင်းမှ တောအုပ်၌ စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ် တွင် ရေအောက်မြစ်တစ်စင်းကို မတွေ့ရှိမီ အချိန် အထိ ပူအာတို ပရင်စီဆာသည် ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး မြေအောက်မြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း မြစ်သည် ယခုတိုင် ရေကြောင်းသွားလာနိုင်သည့် အရှည်လျားဆုံး မြေအောက်မြစ်အဖြစ် တည်ရှိနေကာ ငါးမိုင်ခန့် ရှည် လျားသည်။ ယင်းမြစ်သည် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည့် လိုဏ်ဂူတစ်ခုအတွင်းသို့ ကွေ့ဝင်သွားကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း သို့ စီးဆင်းသွားပေသည်။

၆။ ဝိတ်တိုမို ဂူများ Waitomo Caves

ဝိတ်တိုမို ဂူများသည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ် ကာ ဝိတ်တိုမိုမြို့၏ အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိနေသည်။ယင်းဂူများသည် ထင်ရှားသည့် ဝိတ်တိုမို ပိုးစုန်းကြူးများနှင့်အလင်းရောင် ထွက်သည့် အလွန်သေးငယ်သည့်အကောင်လေးများ နေထိုင်သည့် နေရာဖြစ်သည်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် သီးသန့်တွေ့ရှိရ သော ပိုးစုန်းကြူးသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခြင်တစ်ကောင် အရွယ်ရှိသည်။

ဝိတ်တိုမို ပိုးစုန်းကြူး ဂူများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်း ၃၀ က ပေါ်ထွန်းခဲ့ကာ ခမ်းနားတည်ဝါ၍ မွမ်းမံထားသော အဆင်တန်ဆာများနှင့် တိုမိုဟု ခေါ်သည့် နက်ရှိုင်းသော ထုံးကျောက်လိုဏ်ခေါင်းရှိနေသည်။ထို့အတူ ရဲတိုက်တစ်လုံးနှင့် တူသည့် လိုဏ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။

၅။ မာဂျလိစ် အယ်လ်ဂျင် ဂူ Majlis al Jinn Cave

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော မြေအောက်လိုဏ်ဂူတစ်ခုဖြစ်သည့် မာဂျလိစ် အယ်လ်ဂျင် သည် အိုမန်နိုင်ငံ၊ ဆယ်လ် မာ ကုန်းပြင်မြင့်၏ ဝေးလံခေါင်ဖျားသော နေရာတွင် တည်ရှိသည်။လိုဏ်ဂူသည် အလျား ၃၁၀ မီတာ၊ အနံ ၂၂၅ မီတာရှိသည့် ခန်းမဆောင်တစ်ခုအသွင်ရှိကာ တစ်လုံးတည်းရှိနေသည့်ဂူဖြစ်သည်။ဂူ၏ အမိုးသည် ခုံးတစ်ခုအသွင်ဖြစ်နေကာ မီတာ ၁၂၀မြင့် သည်။လိုဏ်ဂူ၏ အနက်ရှိုင်းသောနေရာသည် အမိုးအောက် ၁၇၆ မီတာ ကွာဝေးသည်။

လိုဏ်ဂူ၏ အကျယ်အဝန်းကို မြင်သာစေရန်ပြောရလျှင် ၇၄၇ ဂျက်လေယာဉ် ၁၂ စီးကို လိုဏ်ခန်းမအတွင်း ထားရှိနိုင် သည်ဟု ဆိုသည်။လိုဏ်ဂူရှိသည့် နေရာသို့ အတွေ့အကြုံများသော တောင်တက်သမားများသာ ရောက်ရှိနိုင်ကြသဖြင့် ခရီး သွား ဧည့်သည်များ အလွယ်တကူ လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန် လွယ်ကူသော အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

၄။ စကော့ဂျန်ဂူများ Skocjan Caves

စကော့ဂျန် လိုဏ်ဂူများစနစ်သည် ဥရောပတိုက်တွင် အမြင့်ဆုံးသော လိုဏ်ခန်းမများတွင်ပါဝင်သည်။ကြီးမားသော မြေ အောက်ချောက်တစ်ခုတွင်တည်ရှိနေသည့် စကော့ဂျန်တွင် ရေတံခွန်တစ်ခုနှင့်ချောက်ကို ဖြတ်၍ ထိုးထားသည့် တံတားတစ်စင်း လည်းရှိသည်။လိုဏ်ဂူများတွင် လှပသော ကျောက်စက်ပန်းဆွဲများနှင့် ကျောက်စက်မိုးမျှော်များရှိသည်။ လိုဏ်ဂူ များသည် ရီကာ မြစ် နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

မြစ်သည် မူလက မြေပြင်မျက်နှာပြင်တွင် ရှိနေခဲ့ကာ မြေအောက် တွင် ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ကာ ယင်းနေရာတွင် လိုဏ်ဂူများဖြစ်သန်းသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။မြစ်ရေများသည် မြေ အောက်တွင် ၂၁ မိုင်ပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပြီး အာဒရီရာတစ် ကမ်းခြေအနီးတွင် ရေပြင်ပြန်လည် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ စကော့ဂျန် ဂူများသည် ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံတွင် တည်ရှိနေသည်။

၃။ ကာရစ်စဘက်ဒ် လိုဏ်ဂူကြီး Carisbad Caverns

အမေရိကန် နိုင်ငံ၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ ကာရစ်စဘက်ဒ်လိုဏ်ဂူကြီးသည် အမျိုးသား ဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။လိုဏ်ဂူတွင် အလျား ပေ ၄၀၀၀ ၊အနံ ၆၂၅ ပေ နှင့် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် ပေ ၃၅၀ ရှိသည့် သဘာ၀ ထုံးကျောက် အခန်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ယင်း ခန်းဆောင်ကြီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သတ္တမမြောက်အကြီးဆုံးသော လိုဏ်ဂူ ခန်းမဖြစ်သည်။လိုဏ်အတွင်း၌ ကျောက်စက် ပန်းဆွဲနှင့် ကျောက်စက် မိုးမျှော်များရှိကာ အခြားသော ကျောက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်နေမှုများကို ဂူအတွင်းရှိ ရထားလမ်းကြောင်းမှ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြသည်။

၂။ ဂျိုင်တာ အဆန်းတကြယ်ဂူ Jeita Grotto

အဆန်းတကြယ်ဂူဟု ဆိုကြသည့် ဂျိုင်တာသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိကာဂူ၌ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပြီး ဂူအတွင်းပိုင်း ၌ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်း ထုံး ကျောက်ဂူများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်နေကြသည်။ဂူအပေါ်ပိုင်းတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသောကျောက်စက်ပန်းဆွဲ ကြီးတည်ရှိနေသည်။ယင်းပန်းဆွဲကြီးသည် ထုံးကျောက် လိုဏ်ဂူမျက်နှာကြက်မှ တွဲလဲ ကျနေကာ သတ္ထုပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။
လိုဏ်ဂူအောက်ပိုင်းသည် အပေါ်ဂူအောက် ၆၀ ကီလိုမီတာတွင်ရှိနေကာ ၆၂၀၀ ကီလိုမီတာရှည်လျားကာ မြေအောက် မြစ်တစ်စင်းနှင့် ရေကန်တစ်ခုက ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည်။

၁။ မူလူးဂူများ Mulu Caves

မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးနေရာများတွင် ဘော်နီယိုရှိ ဂန်နန် အမျိုးသားဥယျာဉ် တွင်တည်ရှိသည့် မူလူးဂူများပါဝင်သည်။အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသည့် ဂူများ၊အီကွေတာအနီး တောင်များထူထပ်သည့် မုတ်သုန်သစ်တောတစ်ခုအတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သည့် ထုံးကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုများ တည်ရှိနေသည်။

မြေအောက်လိုဏ်ဂူ တွင် တွေ့ရှိရသည့် ခန်းမကြီးသည် အလျား မီတာ၇၀၀၊ အနံ ၃၉၆ မီတာနှင့် အမြင့်မီတာ ၇၀ ရှိ ကာ ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံး မြေအောက်လိုဏ်ဂူခန်းမဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးမားသော အကျယ်အဝန်းကြောင့် ခန်းမအတွင်း၌ ဘိုးရင်း ၇၄၇ လေယာဉ် အစီး ၄၀ ကို အတောင်ပံများ မထပ်မိစေဘဲ ထားရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုပေသည်။ မူလူးဂူများအနီးတွင် နှုတ်ခမ်းများ တွန့်နေသည့် လင်းနို့များ အမြောက်အများခိုအောင်းနေသည့် ဒီးယားဂူ ရှိသည်။ ယင်း လင်းနို့များသည် ညနေပိုင်းတွင် အစာရှာရန် ဂူအပြင်သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်လာလေ့ရှိကြသည်။

သဘာ၀ တရား၏အံ့ဖွယ် ဖန်တီးမှုများကြောင့် မြေပေါ်မြေအောက်လိုဏ်ဂူများသည် ကမ္ဘာတွင် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ကြရာ ခေတ်မီ တိုးတက်လာခဲ့ချိန်တွင် ယင်းဂူများသည် လူအများစိတ်ဝင်စားသည့် နေရာများဖြစ်လာခဲ့ကာ လာရောက်လည်ပတ်သူများဖြင့်
စည်ကားနေကြပေသည်။

Ref: 10 Famous Underground Caves in the World

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply