ကမာၻတစ္လႊားက ေစ်းအႀကီးဆုံး ပစၥည္းမ်ား

Posted on

မည္သည့္ အရာတြင္မဆို သူ႔တန္ဖိုးနွင့္သူ ရိွျပီးသား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးတစ္ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပေလ့ ရိွၾကသည္။ စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔သည့္ ပစၥည္းျဖစ္ပါက တန္ဖိုးကို မၾကည့္ဘဲ ၀ယ္ယူျခင္းမွာလည္း လူသားမ်ား၏ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းတိုင္းတြင္ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ခံရေလ့ ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Charles Hollander စစ္တုရင္ခုံ
ေဒၚလာ – (၆၀၀၀၀၀)

စစ္တုရင္ ကစားနည္း အတြက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ တန္ဖိုးအၾကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ စစ္တုရင္ခံုနွင့္ အရုပ္မ်ားကို (၃၂၀) ကာရက္ရိွသည့္ စိန္ျဖဴ ၊ စိန္နက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုလည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း (၇) ခုသာ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

Susse Freres daguerreotype ကင္မရာ
ေဒၚလာ – (၇၇၅၀၀၀)

၁၈၃၉ က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း ကင္မရာကို ၂၀၀၇ တြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ေဈးရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလြန္ေရွးက်သည့္ ကင္မရာျဖစ္ျပီး၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ၀ယ္ယူ စုေဆာင္းသူက ၀ယ္ယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကင္မရာသည္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေရွးအက်ဆံုး ကင္မရာ အျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ခံထားရသည္။

Heintzman Crystal ပီယာနို
ေဒၚလာ – (၃ ဒသမ ၂၂) သန္း

အလြန္ လွပသည့္ ပီယာနိုျဖစ္သည္။ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရာ အံအားသင့္ဖြယ္ရာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား လက္ခံရရိွျပီး၊ စံခိ်န္တင္ေဈးျဖင့္ ေရာင္းထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။ အဖိုးတန္ သလင္းေက်ာက္ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အတြင္းပိုင္းမ်ားကို ေဖာက္ထြင္း ျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (၉) ေပရွည္သည့္ ပီယာနိုျဖစ္ျပီး အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရံုျဖင့္ သိရိွနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Le Burger Extravagant ဟမ္ဘာဂါ
ေဒၚလာ – (၂၉၅)

ဟမ္ဘာဂါ တစ္လံုး၏ တန္ဖိုးသည္ ျမန္မာေငြျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါ က က်ပ္ေလးသိန္းနီးပါး ရိွေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေဈးအၾကီးဆံုး ဟမ္ဘာဂါ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟမ္ဘာဂါေပၚတြင္ အဖိုးတန္စိန္၊ ေရႊတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထား ေသာ သြားၾကားထိုးတံကို အလွစိုက္ေပးထားသည္။

Royal Penthouse Suite, President Wilson ဟိုတယ္
ေဒၚလာ – ၆၉၀၀၀၀ (တစ္ညတည္းခ)

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာ ျမိဳ႕တြင္တည္ရိွေသာ Hotel President Wilson သည္ေဈးအၾကီးဆံုး ဟိုတယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံထားရသည္။ ယင္းဟိုတယ္သည္ နိုင္ငံေတာ္ ဧည့္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟိုတယ္ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္တြင္ အခန္း (၁၀) ခန္း၊ ေရခိ်ဳးခန္း (၇) ခန္း အျပင္ အေကာင္းဆံုး အျပင္အဆင္မ်ားေၾကာင့္ ေဈးနႈန္းၾကီးျမင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

1962 Ferrari 250 GTO ေမာ္ေတာ္ကား
ေဒၚလာ – (၃၅) သန္း

ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ၀ယ္ယူသူ အေပၚမူတည္ျပီး ေျပာင္းလဲသြားေလ့ရိွသည္။ ဖာရာရီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီး၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ (၃၅) သန္း ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဈးအၾကီးဆံုး ကားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းကားမွာ ၁၉၆၂ ထုတ္ 250 GTO ေမာ္ဒယ္ ျဖစ္ျပီး၊ ျဗိတိန္ ေရွးေဟာင္းကား စုေဆာင္းသူ တစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

PrestigeHD Supreme Rose Edition တီဗီြ
ေဒၚလာ – (၂ ဒသမ ၃) သန္း

ရုပ္ထြက္ အေကာင္းဆံုး တီဗီြကို တန္ဖိုးအၾကီးဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တီဗီြေဘာင္ကို မိေက်ာင္းသားေရမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ခမ္းနားမႈ အေပါင္းနွင့္ ျပည့္စံုေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တီဗီြကို စိန္၊ ေရႊ မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရႊေရာင္အဆင္းနွင့္ လွပေနသည့္ တီဗီြတစ္လံုး ျဖစ္ခဲ့ျပီး ျမင္ရသူအဖို႔ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

Dodge Tomahawk V10 Superbike ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္
ေဒၚလာ – (၇၀၀၀၀၀)

စူပါဆိုင္ကယ္ ျဖစ္ျပီး အလြန္လ်င္ျမန္သည့္ အရိွန္ျဖင့္ ေမာင္းနွင္နိုင္စြမ္းရိွသည္။ Dodge Toma-Hawk V10 အမိ်ဳးအစား ျဖစ္သည္။ ဘီးေလးဘီး ပါ၀င္ျပီး ေရွ႕ဘီးနွစ္ဘီး နွင့္ ေနာက္ဘီးနွစ္ဘီ တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘီးေလးဘီး၏ အေလးခိ်န္သည္ ေပါင္ (၁၀၀၀) နီးပါးရိွသည္။(၂ ဒသမ ၅) စကၠန္႔အတြင္း (၀) မိုင္မွ (၆၀) မိုင္အထိ သြားလာနိုင္ျပီး တစ္နာရီကို မိုင္ (၃၀၀) ေက်ာ္ အထိ ေမာင္းနိုင္စြမ္းရိွသည္။

Transmission Audio Ultimate System စပီကာ
ေဒၚလာ – (၂) သန္း

အသံထြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စပီကာ ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ထားျပီး စပီကာ အတဲြလိုက္ တစ္စံုသည္ (၅) တန္ေက်ာ္ရိွသည္။ ေလယာဥ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အလူမီနီယံမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ စပီကာမ်ားသည္ အလြန္ရွည္လ်ားျပီး အသံထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုးၾကီးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Messenger News Journal

Leave a Reply