အေမရိကန္သမုိင္းမွာ ပထမဆုံး သမၼတႏႈတ္ထြက္ေပးရတဲ့ ၀ါးတားဂိတ္အရႈပ္ေတာ္ပုံ

Posted on

အေမရိကန္နိင္ငံသမိုင္းတြင္ပထမဆံုး သမၼတႏုတ္ထြက္ေပးရသည့္ နိင္ငံေရးအရွဳပ္အေထြး တစ္ခုၿဖစ္ သည္ ။ ထိုသမၼတမွာ ရီပါပလီကန္ ပါတီမွ သမၼတ Richard Nixon ( ၁၉၆၉ – ၁၉၇၄ ) ၿဖစ္ၿပီး သူႏွင့္ သူ ့ ကိုေထာက္ခံသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဥပေဒအမ်ားအၿပားကိုခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကသည္ ။

ျပသာနာအစမွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၌ တည္ရွိသည့္ Watergate အေဆာက္အအံုမွ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ရံုးခန္းသို ့ အခ်က္ အလက္စာရြက္ စာတမ္း မ်ားခိုးယူရန္ ၀င္ေရာက္လာသည့္သူခိုး – ၅ ဦးကိုဖမ္းမိရာမွ စတင္ခဲ့သည္ ။ ထိုသတင္းမွာအစတြင္ ေသးငယ္သည့္ မီဒီယာစိတ္၀င္စားမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ေသာ္လည္း ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာမွ ထိုအမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားစြာကို White House-sponsored plan မ်ားဟုဖြင့္ခ်လိုက္သည္ ။

သတင္းစာမ်ားမွ ထို Watergate ရွဳပ္အေထြးတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားမွာ…သမၼတနယ္ဆင္ ႏွင့္အတူ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ John Mitchell, အိမ္ၿဖဴေတာ္ အၾကီးအကဲ John Dean, အိမ္ၿဖဴေတာ္ ၀န္ထမ္းအၾကီးအကဲ H. R. Haldeman, အိမ္ၿဖဴေတာ္၏ၿပည္ထဲေရးတာ၀န္ခံ John Ehrlichman တို ့ၿဖစ္သည္ဟုဖြင့္ခ်ခဲ့သည္ ။ ေဖါက္ထြင္း၀ိဇၨာ -၅ ဦး ကိုဖမ္းဆီးထားၿပီး ၁ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ Watergate အရွဳပ္အေထြးကိုၾကားနာစစ္ေဆးရန္ညႊန္ၾကား လိုက္သည္ ။ ထိုညႊန္ၾကားမွဳကို သမၼတနယ္ဆင္မွလက္ခံၿပီး ၁၉၇၃ ေမလတြင္စတင္ၾကားနာခဲ့သည္ ။

အိမ္ၿဖဴေတာ္ အၾကီးအကဲ John Dean မွ ထြက္ဆိုရာတြင္ …John Mitchell သည္ထို Watergate အရွဳပ္အေထြးတြင္သူ ့အားအမိန္ ့ ေပးခဲ့သည္ ၊ ဤၿပသာနာတြင္တာ၀န္အရွိဆံုးမွာ သမၼတျဖစ္သည္ဟု သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ထိုအခ်က္ကို သမၼတနယ္ဆင္ မွ အခိုင္အမာၿငင္းဆိုခဲ့သည္ ။

White house tapes

အိမ္ၿဖဴေတာ္တြင္သမၼတရံုးခန္း၌ သမၼတေၿပာစကားကိုသမိုင္းမွတ္တမ္းအေနၿဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္အသံဖမ္းစနစ္ ရွိသည္ ။ထိုစနစ္ကိုလူအနည္းငယ္သာသိရွိၿပီး ထိုလွ်ိဳ ့၀ွက္ tape recorder သည္နာရီ ၄၀၀၀ အထိ ထိန္းသိမ္းထားနိင္သည္ ။ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဆီးနိတ္ ၾကားနာမွဳေကာ္မတီမွ သမၼတနယ္ဆင္ အေနၿဖင့္ အၿပစ္မရွိေၾကာင္း သက္ေသၿပရန္ အိမ္ၿဖဴေတာ္ရွိလွ်ိဳ ့၀ွက္စကားေၿပာ အသံဖမ္းစက္ရွိအေခြကိုပို ့ေပးရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ ။

သို ့ေသာ္လဲသမၼတနယ္ဆင္မွ အမ်ိဳးသားလံုခ်ံဳေရးကို အေၾကာင္းၿပၿပီး ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ ။ ထိုအခါ အေမရိကန္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မွ ” နယ္ဆင္” အေနၿဖင့္ထိုအသံဖမ္းအေခြကို ၾကားနာမွဳေကာ္မတီသို ့ ပို ့ေပးရမည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္ ။ ေနာက္ဆံုးသမၼတနယ္ဆင္သည္ တည္းၿဖတ္ထားသည့္ White house tape ကိုသာေပးအပ္ခဲ့သည္ ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွလဲ ထို တည္းၿဖတ္လုပ္ထားသည့္ အေခြကိုၿငင္းပါယ္ခဲ့သည္ ။

၁၉၇၄ ဇူလိုင္ ၃၀ တြင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မွ သမၼတနယ္ဆင္သည္ အေမရိကန္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္ၿပီးအာဏာကိုမမွန္မကန္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ဟု ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သည္ ။ Watergate ရွဳပ္အေထြးကာလအတြင္း သမၼတနယ္ဆင္သည္လူထုေထာက္ခံမွဳ အၾကီးအက်ယ္ က်ဆင္းခဲ့သည္ ။ ၁၉၇၄ ၾသဂုတ္ ၅ – ရက္တြင္ FBI မွ Watergate ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လွ်ိဳ ့၀ွက္အသံဖမ္းအေခြ စစ္ေဆးမွဳကို ရပ္တန္ ့ရန္အမိန္ ့ေပးခဲ့သည္ ။

ေနာက္ဆက္တြဲၿပသာနာ

Watergate အရွဳပ္အေထြးနဲ ့အတူေပၚထြက္လာသည့္ နယ္ဆင္အာဏာအလြဲသံုးစားမႈတြင္ သူႏွင့္သူ ့ေနာက္လိုက္မ်ားဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမမွန္မကန္ ၾသဇာသံုးေပးခဲ့ၿခင္း ၊သမၼတမဲဆြယ္ပြဲအတြက္ေငြမ်ားစြာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလွ်ိဳ ့၀ွက္ရယူကာ သံုးစြဲခဲ့ၿခင္း ၊ ကေမာၻဒီးယားေဒသအား သူ၏ၾသဇာအာဏာသံုးကာ လွ်ိဳ ့၀ွက္ဗံုးႀကဲခဲ့ၿခင္း ၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ အပ်က္အစီးစာရင္းၿပဳစုသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ မမွန္မကန္ၿဖည့္စြက္ခဲ့ၿခင္း ၊ သမၼတ John F. Kennedy လက္ထက္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုလဲအမွားၿပန္လည္ၿဖည့္စြက္ေရးသားခဲ့သည္ ။

မည္သို ့ပင္ဆိုေစ သမၼတနယ္ဆင္သည္ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ားစြာကိုဗီယက္နမ္စစ္ေၿမၿပင္မွ ေနရပ္သို ့ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့သည္ ။

သမၼတနယ္ဆင္ ႏုတ္ထြက္ၿခင္း

သမၼတအာဏာျဖင့္ ထိုစြဲခ်က္ကို ပယ္ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သျဖင့္ အဆိုပါအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ ပက္သက္သည့္အေထာက္အထားမ်ားအား ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ၊ ၅ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးသို႔တင္ျပေပးခဲ့ရသည္။ အျပစ္ထင္ရွားေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ခံရသျဖင့္ ဩဂုတ္လ၊ ၉ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖင့္နစ္ဆင္သည္ အေမရိကန္သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေပးရသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ သမၼတျဖစ္သြားရသည္။

နယ္ဆင္ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတ Gerald Ford မွ အေမရိကန္သမၼတတာ၀န္ကို ရယူခဲ့သည္ ။ ေနာက္တလအၾကာတြင္သမၼတ Gerald Ford မွ နယ္ဆင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၿပစ္မွဳမ်ား အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္ ။ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရေသာ္လည္း နစ္ဆင္သည္ ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဆက္လက္၍လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

သူေသဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၉၉၆ အခ်ိန္ေရာက္မွ အိမ္ၿဖဴေတာ္၏ သမၼတရံုးခန္းမွ နယ္ဆင္လက္ထက္ လွ်ိဳ ့၀ွက္အသံဖိုင ္နာရီ၃၀၀၀ ခန္ ့ကို ၿပည္သူအား အသိေပးဖြင့္ခ်ၿပခဲ့သည္ ။ Watergate အရွဳပ္အေထြးသည္ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ သမၼတႏွင့္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္အၾကား အေမရိကန္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံကို အားၿပိဳင္မႈျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ဒီအခ်က္သည္ပင္လွ်င္အေမရိကန္ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒစနစ္ ၏ Checks and Balances ကိုေဖၚျပေနသည္ ။

Watergate သည္လည္း အေမရိကန္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားဥပေဒ အထက္တြင္ သမၼတအပါအ၀င္ မည္သူမွ မရွိဆိုသည္ကို သမိုင္းအၿဖစ္ ေထာက္ၿပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္ ။

Academy
Myanmar Wikipedia


အမေရိကန်သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး သမ္မတနှုတ်ထွက်ပေးရတဲ့ ဝါးတားဂိတ်အရှုပ်တော်ပုံ (unicode)

အမေရိကန်နိင်ငံသမိုင်းတွင်ပထမဆုံး သမ္မတနုတ်ထွက်ပေးရသည့် နိင်ငံရေးအရှုပ်အထွေး တစ်ခုဖြစ် သည် ။ ထိုသမ္မတမှာ ရီပါပလီကန် ပါတီမှ သမ္မတ Richard Nixon ( ၁၉၆၉ – ၁၉၇၄ ) ဖြစ်ပြီး သူနှင့် သူ့ ကိုထောက်ခံသူများသည် တရားမဝင်သည့် လုပ်ရပ်များနှင့်ဥပဒေအများအပြားကိုချိုးဖေါက်ခဲ့ကြသည် ။

ပြသာနာအစမှာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၇ ရက်တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၌ တည်ရှိသည့် Watergate အဆောက်အအုံမှ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ရုံးခန်းသို့ အချက် အလက်စာရွက် စာတမ်း များခိုးယူရန် ဝင်ရောက်လာသည့်သူခိုး – ၅ ဦးကိုဖမ်းမိရာမှ စတင်ခဲ့သည် ။ ထိုသတင်းမှာအစတွင် သေးငယ်သည့် မီဒီယာစိတ်ဝင်စားမှု တစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်း ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာမှ ထိုအမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အချက်များစွာကို White House-sponsored plan များဟုဖွင့်ချလိုက်သည် ။

သတင်းစာများမှ ထို Watergate ရှုပ်အထွေးတွင် အဓိကပါဝင်သူများမှာ…သမ္မတနယ်ဆင် နှင့်အတူ ရှေ့နေချုပ် John Mitchell, အိမ်ဖြူတော် အကြီးအကဲ John Dean, အိမ်ဖြူတော် ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲ H. R. Haldeman, အိမ်ဖြူတော်၏ပြည်ထဲရေးတာဝန်ခံ John Ehrlichman တို့ဖြစ်သည်ဟုဖွင့်ချခဲ့သည် ။ ဖေါက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ -၅ ဦး ကိုဖမ်းဆီးထားပြီး ၁ နှစ် အကြာတွင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်မှ Watergate အရှုပ်အထွေးကိုကြားနာစစ်ဆေးရန်ညွှန်ကြား လိုက်သည် ။ ထိုညွှန်ကြားမှုကို သမ္မတနယ်ဆင်မှလက်ခံပြီး ၁၉၇၃ မေလတွင်စတင်ကြားနာခဲ့သည် ။

အိမ်ဖြူတော် အကြီးအကဲ John Dean မှ ထွက်ဆိုရာတွင် …John Mitchell သည်ထို Watergate အရှုပ်အထွေးတွင်သူ့အားအမိန့် ပေးခဲ့သည် ၊ ဤပြသာနာတွင်တာဝန်အရှိဆုံးမှာ သမ္မတဖြစ်သည်ဟု သက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည် ။ သို့သော်ထိုအချက်ကို သမ္မတနယ်ဆင် မှ အခိုင်အမာငြင်းဆိုခဲ့သည် ။

White house tapes

အိမ်ဖြူတော်တွင်သမ္မတရုံးခန်း၌ သမ္မတပြောစကားကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းအနေဖြင့် သိမ်းဆည်းသည့်အသံဖမ်းစနစ် ရှိသည် ။ထိုစနစ်ကိုလူအနည်းငယ်သာသိရှိပြီး ထိုလျှို့ဝှက် tape recorder သည်နာရီ ၄၀၀၀ အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိင်သည် ။ သက်သေများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ဆီးနိတ် ကြားနာမှုကော်မတီမှ သမ္မတနယ်ဆင် အနေဖြင့် အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြရန် အိမ်ဖြူတော်ရှိလျှို့ဝှက်စကားပြော အသံဖမ်းစက်ရှိအခွေကိုပို့ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည် ။

သို့သော်လဲသမ္မတနယ်ဆင်မှ အမျိုးသားလုံချုံရေးကို အကြောင်းပြပြီး ငြင်းဆန်ခဲ့သည် ။ ထိုအခါ အမေရိကန်တရားသူကြီးချုပ်မှ
” နယ်ဆင်” အနေဖြင့်ထိုအသံဖမ်းအခွေကို ကြားနာမှုကော်မတီသို့ ပို့ပေးရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ။ နောက်ဆုံးသမ္မတနယ်ဆင်သည်
တည်းဖြတ်ထားသည့် White house tape ကိုသာပေးအပ်ခဲ့သည် ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှလဲ ထို တည်းဖြတ်လုပ်ထားသည့် အခွေကိုငြင်းပါယ်ခဲ့သည် ။

၁၉၇၄ ဇူလိုင် ၃၀ တွင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ သမ္မတနယ်ဆင်သည် အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ပြီးအာဏာကိုမမှန်မကန် အသုံးချခဲ့သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ။ Watergate ရှုပ်အထွေးကာလအတွင်း သမ္မတနယ်ဆင်သည်လူထုထောက်ခံမှု အကြီးအကျယ် ကျဆင်းခဲ့သည် ။ ၁၉၇၄ ဩဂုတ် ၅ – ရက်တွင် FBI မှ Watergate နှင့် ပတ်သက်သည့် လျှို့ဝှက်အသံဖမ်းအခွေ စစ်ဆေးမှုကို ရပ်တန့်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည် ။

နောက်ဆက်တွဲပြသာနာ

Watergate အရှုပ်အထွေးနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာသည့် နယ်ဆင်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွင် သူနှင့်သူ့နောက်လိုက်များဆက်နွယ်သည့် စီးပွားရေးအုပ်စုများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်များမမှန်မကန် ဩဇာသုံးပေးခဲ့ခြင်း ၊သမ္မတမဲဆွယ်ပွဲအတွက်ငွေများစွာကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှလျှို့ဝှက်ရယူကာ သုံးစွဲခဲ့ခြင်း ၊ ကမ္ဘောဒီးယားဒေသအား သူ၏ဩဇာအာဏာသုံးကာ လျှို့ဝှက်ဗုံးကြဲခဲ့ခြင်း ၊ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ အပျက်အစီးစာရင်းပြုစုသည့်ကိစ္စများတွင် မမှန်မကန်ဖြည့်စွက်ခဲ့ခြင်း ၊ သမ္မတ John F. Kennedy လက်ထက် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ကိုလဲအမှားပြန်လည်ဖြည့်စွက်ရေးသားခဲ့သည် ။

မည်သို့ပင်ဆိုစေ သမ္မတနယ်ဆင်သည် အမေရိကန် စစ်သားများစွာကိုဗီယက်နမ်စစ်မြေပြင်မှ နေရပ်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့သည် ။

သမ္မတနယ်ဆင် နုတ်ထွက်ခြင်း

သမ္မတအာဏာဖြင့် ထိုစွဲချက်ကို ပယ်ချရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်သဖြင့် အဆိုပါအရှုပ်တော်ပုံနှင့် ပက်သက်သည့်အထောက်အထားများအား ၁၉၇၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၅ရက်နေ့တွင် တရားရုံးသို့တင်ပြပေးခဲ့ရသည်။ အပြစ်ထင်ရှားကြောင်းဆုံးဖြတ်ခံရသဖြင့် ဩဂုတ်လ၊ ၉ရက်နေ့တွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရသည်။ သို့ဖြင့်နစ်ဆင်သည် အမေရိကန်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ထိုကဲ့သို့အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ပေးရသည့် တစ်ဦးတည်းသော သမ္မတဖြစ်သွားရသည်။

နယ်ဆင် သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒုတိယသမ္မတ Gerald Ford မှ အမေရိကန်သမ္မတတာဝန်ကို ရယူခဲ့သည် ။ နောက်တလအကြာတွင်သမ္မတ Gerald Ford မှ နယ်ဆင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများ အားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သည် ။ သမ္မတရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပေးရသော်လည်း နစ်ဆင်သည် ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကတွင် ဆက်လက်၍လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၂၂ရက်နေ့တွင် နယူးယောက်မြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။

သူသေဆုံးပြီးနောက် ၁၉၉၆ အချိန်ရောက်မှ အိမ်ဖြူတော်၏ သမ္မတရုံးခန်းမှ နယ်ဆင်လက်ထက် လျှို့ဝှက်အသံဖိုင ္နာရီ၃၀၀၀ ခန့်ကို ပြည်သူအား အသိပေးဖွင့်ချပြခဲ့သည် ။ Watergate အရှုပ်အထွေးသည် အမေရိကန်သမိုင်းတွင် သမ္မတနှင့်တရားသူကြီးချုပ်အကြား အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကို အားပြိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည် ။ ဒီအချက်သည်ပင်လျှင်အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေစနစ် ၏ Checks and Balances ကိုဖေါ်ပြနေသည် ။

Watergate သည်လဲ အမေရိကန်အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားဥပဒေ အထက်တွင် သမ္မတအပါအဝင် မည်သူမှ မရှိဆိုသည်ကို သမိုင်းအဖြစ် ထောက်ပြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည် ။

Academy
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply