သိသလုိလုိနဲ႔ လူအမ်ားစု မကြဲျပားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ား

Posted on

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္္ တူသလုိလုိနဲ႔ ကြဲျပားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးတခ်ဳိ႕ကုိ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ မွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

Alligators – မိေက်ာင္းေခါင္းတုိ တြင္ တုိ၍ ၀ုိင္းေသာ(U ပုံစံ) ႏွာတံရွိသည္။ တိုလြန္းေသာေျခေထာက္မ်ားႏွင့္ ႀကီး မားေသာ ကိုယ္ထည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုန္းေပၚတြင္ အသြားအလာ ေႏွးေကြးသည့္ျပင္ ကို႐ိုးကားရား ႏိုင္လွေပသည္။

Crocodiles – မိေက်ာင္းေခါင္းရွည္တြင္မူ ရွည္လ်ားေသာ V ပုံစံ ႏွာတံရွိသည္။ မိေက်ာင္းေခါင္းရွည္သည္ မိေက်ာင္းေခါင္းတိုထက္ ပို၍ ရန္မူတတ္ေလသည္။

Great Britain – ဂရိတ္ၿဗိတ္တိန္တြင္ စေကာ့တလန္ ၊ ေ၀းလ္ ႏွင့္ အဂၤလန္ သုံးႏုိင္ငံပါ၀င္သည္။

United Kingdom – Uk တြင္မူ စေကာ့တလန္ ၊ ေ၀းလ္ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ တုိ႔ပါရွိသည္။

Poisonous – အပင္ ၊ အစားအစာစသည္တုိ႔ကုိ စားေသာက္၍ျဖစ္ေစ ၊ ထိေတြ႔၍ ျဖစ္ေစ အဆိပ္မိျခင္းကုိ Poisonous ဟုေခၚသည္။

Venomous – သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ေကာင္အကုိက္ခံရ၍ အဆိပ္မိသည္ကုိ Venomous ဟုေခၚသည္။

Rabbits – အေကာင္ငယ္ၿပီး အနည္းငယ္တိုေသာနား ၊ တိုေသာေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းမ်ား ပုိင္ဆိုင္သည္။ အေရာင္မွာ solid color ရွိသည္။ Rabbit ငယ္မ်ားကုိ bunny ဟုေခၚသည္။

Hares – Rabbit မ်ားထက္အေကာင္ပိုႀကီးကာ ပုိ၍လွ်င္ျမန္သည္။ ရွည္ေသာနားရြက္ ၊ ရွည္ေသာေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းမ်ား ရွိသည္။ သူတုိ႔၏ အေမႊးအျမင္မ်ားတြင္မူ အမည္းစက္မ်ားရွိသည္။ Hare ငယ္မ်ားကုိမူ Leveret ဟုေခၚသည္။

Turtle – Turtle မ်ားသည္သူတုိ႔ဘ၀၏ အခ်ိန္အမ်ားစုကုိ ေရထဲတြင္သာ ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္။ ေပါ့ပါးေသာ အခြံမ်ားကုိပုိင္ဆုိင္သည္။
ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာမူ ႏွစ္ ၂၀ မွ ၄၀ ၾကားသာရွိသည္။ အသက္အရွည္ဆုံး Turtle ၏အသက္မွာ ၈၆ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

Tortoise – Tortoise မ်ားမွာမူ သူတုိ႔၏ အခ်ိန္မ်ားစြာကို ကုန္းေပၚတြင္သာ ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္။ ႀကီးမားေလးလံေသာအခြံမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ အႏွစ္ ၈၀ မွ ၁၅၀ ၾကားရွိသည္။ အသက္အရွည္ဆုံး Tortoise ၏အသက္မွာ ၁၈၆ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

Seal – နားေပါက္ပါေသာ္လည္း နားရြက္မပါ။ ရွည္လွ်ားေသာ လက္သည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ၿပီး ကုိယ္ခႏၶာတြင္ အေမႊးအျမင္မ်ားထူထပ္သည္။
အရြယ္အစားအားျဖင့္ Sea Lion မ်ားထက္ ေသးငယ္ကာ အေကာင္အႀကီးဆုံးမွာ ၆ေပခန္႔ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃၀၀ခန္႔ ရွိတတ္သည္။

Sea Lion – သိသာထင္ရွားေသာ နားရြက္မ်ားပါရွိသည္။ တုိေသာ လက္သည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ၿပီး ကုိယ္ခႏၶာတြင္ အေမႊးအျမင္နည္းပါးသည္။ အရြယ္အစားအျဖင့္ ၈ေပခန္႔အထိရွိၿပီး အေလးခ်ိန္မွာမူ ၆၅၀ေပါင္ ခန္႔အထိေလးသည္။ အႀကီးဆုံး Seal Lion အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ Steller’s sea lion မွာ မူ အလြန္ႀကီးမားၿပီး ၁၀ေပခန္႔ ရွည္ကာ ေပါင္ ၂၂၀၀ ခန္႔ေလးသည္။

Weather – ယာယီျဖစ္ေပၚေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားကိုေဖာ္ျပရာတြင္ သုံးသည္။

Climate – ေနရာတစ္ခု သုိ႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏ ပ်မ္းမွ်ရာသီဥတုကို ၿခဳံ၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ သုံးသည္။

Sphinx – ဂရိဒ႑ာရီမ်ားထဲပါရွိသည့္ ထူးဆန္းသည့္ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ စဖင့္ (Sphinx) ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “လည္ၿမဳိ ကို ညွစ္သူ”ျဖစ္သည္ ။ ငွက္တေကာင္ရဲ႕ ေတာင္ပံတစ္စုံရယ္၊ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ရယ္ ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ ့ ဦးေခါင္းတစ္လုံးရယ္ တြဲစပ္ထုဆစ္ထားတဲ ့ သတၱ၀ါကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻအေက်ာ္ၾကားဆုံ စဖင့္ရုပ္မွာ ဂုိင္ဇာပိရမစ္ႀကီိးမွာရွိတဲ့ စဖင့္ရုပ္ျဖစ္သည္။

Sphynx – အေမႊးမရွိေသာေၾကာင္တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ၁၉၆၆ခုႏွစ္က ကေနဒါတြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အေမႊးမရွိဟုဆုိေေသာ္လည္း သူ၏ခႏၶာကိုယ္ကို အေမႊးႏုကဲ့သုိ႔အေရျပားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသျဖင့္ ေခ်ာေမြ႔သည္။ ႀကီးမားေသာမ်က္လုံး ၊ နားရြက္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္သည္။

Armadillo – Armadillo ဆိုတာ ေၾကးခြံမာေတြနဲ႔ဖံုးလႊမ္းလ်က္႐ွိၿပီး အႏၱရာယ္႐ွိေသာအခါ ေဘာလံုးတစ္လံုးလိုလံုးေခြေနတတ္ေသာ
သတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္ျခင္းတူသည္။ သူတုိ႔၏အေၾကးခြံမ်ားမူ ေထာင္မေနပဲ ျပားကပ္ေနတတ္သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၆နာရီခန္႔အိပ္တတ္သည္။

Pangolin – Pangolin မ်ားသည္လည္း ေၾကးခြံမာမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ အေၾကးခြံမ်ားမွာ အၿမီးဖ်ားမွ ဦးေခါင္းထိတုိင္ေအာင္ ရွိသည္။ သင္းေခြခ်ပ္ တစ္ေကာင္ရဲ႕ အရြယ္အစားသည္ အရွည္ ၁၂ လက္မကေန ၃၉ လက္မထိ ရွိႏိုင္သည္။ ျခေကာင္နဲ႔ ပုရႊက္ဆိတ္ေတြမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အဓိကအစားအစာျဖစ္သည္။ အစာေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေစးကပ္တဲ့ လွ်ာေတြနဲ႔ တို႔ထိဖမ္းယူ စားေသာက္ေလ့ရွိသည္။ ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ လူမ်ားစားေသာက္ရန္အတြက္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားစြာ အသတ္ခံေနရသည္။

Butterfly – လိပ္ျပာသည္ ေန႔ခင္းတြင္ ပ်ံသန္းၾက ၍ ညဥ့္တြင္ အိပ္ၾကသည္။ နားေသာအခါ၌ အေတာင္မ်ာကို ယင္း၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ေထာင္၍ ထားသည္။ လိပ္ ျပာ၏ အာ႐ုံမွင္မ်ားမွာ ေသး၍အဖ်ားတြင္ အဖုကေလးမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ လိပ္ျပာ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ေသးေသးသြယ္သြယ္ျဖစ္သည္။

Moth – ပုိးဖလံမ်ားကမူ လိပ္ျပာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ညဥ့္ဖက္တြင္ ပ်ံသန္းၾက၍ ေန႔ဖက္တြင္ အိပ္ၾကသည္။ နားသည့္အခါတြင္ အေတာင္ပံမ်ားကို ျဖန္႔ထားေလသည္။ ပိုးဖလံ၏ အာ႐ုံမွင္အဖ်ားတြင္မူ အဖုကေလးကို ေတြ႕ရ မည္မဟုတ္ေခ်။ ပိုးဖလံ၏ ခႏၶာ ကိုယ္မွာမူ ႀကီး၍ဆူၿဖိဳးေလသည္။

ဗဟုသုတ အနည္းငယ္ေတာ့ ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခုလုိမ်ဳိး စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဗဟုသုတပုိစ့္ေလးေတြကုိ အၿမဲဖတ္ခ်င္ရင္ သုတဇုန္ေပ့ ကုိ ဆီးဖက္စ္ လုပ္ထားလုိက္ပါလုိ႔ 🙂

Photos : Bored Panda

Leave a Reply