ျမန္မာေတြ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့တဲ့ စႀကၤာမင္းသားေလး ဆုိတာ

Posted on

ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားမ်ားသည္ သီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ “ပြဲႀကီးသိမ္းလွ်င္ ဘုန္းမီးေနလ ထီးနန္းရ ဗုဒၶရာဇာဘြဲ႔မည္သာႏွင့္ စႀကၤာမင္းေလာင္းေပၚလိမ့္မည္” ဟူေသာ တေဘာင္စကားကုိယုံကာ စႀကၤာမင္းေလာင္းကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ႀကဖူးသည္။ ၿပည္သူမ်ား ႏွင့္ ပထမံဂုိဏ္း၀င္သူေတာ္စင္အေပါင္းတုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနႀကသူမွာ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ၿမစ္ ၊ ဘႀကီးေတာ္၏ သားေတာ္ ၊ သာယာ၀တီမင္း၏ တူေတာ္ ေညာင္ရမ္းၿမဳိ႕စား မင္းသားေလးပင္ၿဖစ္သည္။

ဒီလုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့သည္မွာလည္း အေႀကာင္းရွိသည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလးသည္ အလြန္ဘုန္းႀကီးသည္ဟု ဆုိႀကသည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလးသည္ ဘႀကီးေတာ္ႏွင့္ ဆင္ၿဖဴမိဖုရားမွ ဖြားၿမင္ေသာ သားေတာ္ၿဖစ္သည္။ မေမြးမီ ႏွင့္ ေမြးစအခ်ိန္တြင္ ငလွ်င္ၿပင္းစြာလႈပ္သည္။ ကသစ္ပင္မွေရထြက္သည္။ ဖြားၿပီးခုႏွစ္ရက္အႀကာတြင္ မယ္ေတာ္နတ္ရြာစံသည္။ ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦးလည္း ေပၚသည္။ ရုပ္ရည္လကၡဏာအေနႏွင့္လည္း အလြန္ေခ်ာေမာလွပ၍ လက္၀ါးတြင္ ခရုပတ္ ႏွင့္ မွဲ႔ရွင္မ်ား ထူးၿခားစြာေတြ႔ရၿပီး နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿပည္သူမ်ား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ႀကသည့္ မင္းသားေလးၿဖစ္သည္။

ဘုိးေတာ္မင္တရားၾကီးက အလြန္ခ်စ္ယုံၾကည္ေတာ္မူျပီး ျမစ္ေတာ္ စၾကၤာမင္းေလးအား ေညာင္းရမ္းျမိဳ ႔ကုိ အပုိင္စားေပးေတာ္မူလုိက္၍ ေညာင္ရမ္းမင္းသားတြင္ခဲ႔သည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလးအတြက္ ျမပုခက္ဝယ္ရန္ ေငြေတာ္ ၈ သိန္းထုတ္ေပးျပိး ယိုဒယားကိုသြားေရာက္ ဝယ္ယူေစခဲ႔တဲ့့အထိ ဘုိးေတာ္မင္းတရားက ခ်စ္ရွာေတာ္မူသည္။ ခမည္းေတာ္ဘႀကီးေတာ္မင္းက ၀မ္းကြဲႏွမေတာ္ၿမေတာင္မင္းသမီးလက္သုိ႔ အပ္ႏွံေစာင့္ေရွာက္ေစခဲ့သည္။ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ေဖခင္ၿဖစ္သည္။

သာယာ၀တီမင္းသည္ ေနာင္ေတာင္ ဘႀကီးေတာ္ထံမွ ထီးနန္းကုိလႊဲယူခဲ့ၿပီး ေနာင္ေတာ္အား မဟာသက်သီဟဘုရားအနီး အိမ္ၿဖဴေတာ္တြင္ထား၍ ေစာင့္ရွာက္ထားခဲ့သည္။ တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသားကုိလည္း သားေတာ္အရင္းကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးလွသၿဖင့္ သားေတာ္ႀကီးမ်ားၿဖစ္တဲ့ ၿပည္မင္းသား ၊ ပခန္းမင္းသားတုိ႔ႏွင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးကာ အေဆာင္အေယာင္မ်ားခ်ီးၿမွင့္သည့္အၿပင္ လက္နက္မ်ားလည္း အကုန္အစင္ၿပန္၍ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ခ်ီးၿမွင့္ေၿမွာက္စားထားေသာ္လည္း ေညာင္ရမ္းမင္းသား ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ပုန္ကန္ရန္ႀကံစည္ခဲ့သည္။

သာယာ၀တီမင္းသည္ သတင္းႀကားႀကားခ်င္း ေညာင္ရမ္းမင္းသားအား ေႀကးတုိက္အတြင္း အက်ဥ္းခ်ထားကာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူအားလုံးကုိ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း စစ္ေဆးေမးၿမန္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ၿပစ္မႈထင္ရွားသၿဖင့္ ၁၈၃၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ၊ ၿမေတာင္မင္းသမီး ၊ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ အၿခားအေပါင္းအပါမ်ားအား ကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။ သာယာ၀တီမင္းက ” ငါ့သားမ်ားႏွင့္ မျခား သူေကာင္းျပဳထားပါလ်က္ ျပဳရက္ေလျခင္း” ရယ္ ဟုလည္းမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၿပည္သူမ်ားကေတာ့ ပုန္ကန္ထႀကြတာေတြဘာေတြ နားမလည္ခဲ့။ သူတုိ႔ခ်စ္တဲ့မင္းသားေလးကုိ သတ္ပစ္ရက္တယ္ ဟူ၍သာ မင္းသားေလးအတြက္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ သနားခဲ့ႀကသည္။ ထုံးစံအတုိင္း ေရႊႀကက္ယက္ အနီး ေရတြင္ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရစဥ္က စႀကာမင္းသား(ေညာင္ရမ္းမင္းသား) မွာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ ေရခ်ခံရစဥ္က ကမ္းလုံးကြ်တ္ လုိက္ပါႀကည့္ၿပီး တိတ္တိတ္ ႀကိတ္ငိုသူမ်ားလည္း ငိုႀကသည္။ အာဏာသားမ်ားက ရာဇ၀တ္သားထည့္ထားသည့္ ကတၱီပါအိတ္ကုိ မၿပီး ေရထဲပစ္ခ်လုိက္ႀကသည္။

ထုိအခ်ိန္မွာ ၿဖဴၿဖဴအခုိးအေငြ႔ေတြ သမ္းတက္လာၿပီး ကတၱီပါအိတ္ကုိ သယ္ေဆာင္သြားေႀကာင္း ၿမင္ႀကသူမ်ားကလည္း ၿမင္ႀကသည္ဟု ဆုိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ငလွ်င္ၿပင္းစြာလႈပ္၍ ေလႀကီးမုိးႀကီး တုိက္ခတ္ေႀကာင္း သိရသည္။ ထုိမွစ၍ စႀကာမင္းသားေလး မေသေတာ့ဘူး ဘုိဘုိးေအာင္ လာကယ္သြားၿပီ တစ္ေန႔ၿပန္ေရာက္လာလိမ့္မည္ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ သတင္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေတာ့သည္။

“ဆင္ၿဖဴမသား ၊ ေရသုိ႔လား
နဂါးလည္း ယူလတၱံ
သိႀကားလည္း ေဆာင္လတၱံ “ ဟူေသာ တေဘာင္စကားလည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ တစ္ေန႔စႀကာမင္းေလး ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ကုိ ထူေထာင္ရန္ၿပန္လာလိမ့္မည္ဟု ယုံႀကည္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဂ်ာမနီ အာဏာရွင္ ဟစ္တာလာ၏ နာဇီစႀကၤာတံဆိပ္ကုိ ၿမင္ရခ်ိန္တြင္ ၿမန္မာတုိ႔က စႀကာမင္းၿပန္တာေတာ့မည့္ နိမိတ္ဟု ဆုိႀကၿပန္သည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း စႀကာမင္းအား ဘုိးဘုိးေအာင္ ကယ္တင္သြားသည္ဟူေသာ စကားကုိ ယုံခဲ့ႀကၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း မင္းကြန္းအရပ္ရွိ စႀကာမင္းေကာင္းမႈေတာ္ ၿမသိန္းတန္ေစတီတြင္ ၿမင္းခံေတာ္ေမာင္ညဳိၿမင္ေတြ႔လုိက္သည့္အတုိင္း စႀကာမင္းကေလးသည္ ေရြလေရာင္ၿမင္းကို စီးလ်က္ ရဇိတေတာင္တန္းသုိ႔ ထြက္သြားသည္ဟူေသာ စကားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာသည္အထိ ေၿပာမဆုံးခဲ့ေခ်။

က်မ္းကုိး

စႀကာမင္းႏွင့္ သာယာ၀တီမင္း – ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး
ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ရုပ္ပုံလႊာ – တင္ႏုိင္တုိး
ၿမန္မာ့သမုိင္းထဲက အထင္ကရဇာတ္ေကာင္မ်ား – ေမာင္ႀကည္သန္႔


မြန်မာတွေ စောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ စင်္ကြာမင်းသားလေး ဆိုတာ (unicode)

မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသည် သီပေါဘုရင် ပါတော်မူပြီးနောက် “ပွဲကြီးသိမ်းလျှင် ဘုန်းမီးနေလ ထီးနန်းရ ဗုဒ္ဓရာဇာဘွဲ့မည်သာနှင့် စင်္ကြာမင်းလောင်းပေါ်လိမ့်မည်” ဟူသော တဘောင်စကားကိုယုံကာ စင်္ကြာမင်းလောင်းကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ပြည်သူများ နှင့် ပထမံဂိုဏ်းဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ စောင့်မျှော်နေကြသူမှာ ဘိုးတော်ဘုရား၏ မြစ် ၊ ဘကြီးတော်၏ သားတော် ၊ သာယာဝတီမင်း၏ တူတော် ညောင်ရမ်းမြို့စား မင်းသားလေးပင်ဖြစ်သည်။

ဒီလို စောင့်မျှော်ခဲ့သည်မှာလည်း အကြောင်းရှိသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးသည် အလွန်ဘုန်းကြီးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးသည် ဘကြီးတော်နှင့် ဆင်ဖြူမိဖုရားမှ ဖွားမြင်သော သားတော်ဖြစ်သည်။ မမွေးမီ နှင့် မွေးစအချိန်တွင် ငလျှင်ပြင်းစွာလှုပ်သည်။ ကသစ်ပင်မှရေထွက်သည်။ ဖွားပြီးခုနှစ်ရက်အကြာတွင် မယ်တော်နတ်ရွာစံသည်။ ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦးလည်း ပေါ်သည်။ ရုပ်ရည်လက္ခဏာအနေနှင့်လည်း အလွန်ချောမောလှပ၍ လက်ဝါးတွင် ခရုပတ် နှင့် မှဲ့ရှင်များ ထူးခြားစွာတွေ့ရပြီး နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားများနှင့် ပြည်သူများ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည့် မင်းသားလေးဖြစ်သည်။

ဘိုးတော်မင်တရားကြီးက အလွန်ချစ်ယုံကြည်တော်မူပြီး မြစ်တော် စင်္ကြာမင်းလေးအား ညောင်းရမ်းမြို့ကို အပိုင်စားပေးတော်မူလိုက်၍ ညောင်ရမ်းမင်းသားတွင်ခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးအတွက် မြပုခက်ဝယ်ရန် ငွေတော် ၈ သိန်းထုတ်ပေးပြိး ယိုဒယားကိုသွားရောက် ဝယ်ယူစေခဲ့တဲ့အထိ ဘိုးတော်မင်းတရားက ချစ်ရှာတော်မူသည်။ ခမည်းတော်ဘကြီးတော်မင်းက ဝမ်းကွဲနှမတော်မြတောင်မင်းသမီးလက်သို့ အပ်နှံစောင့်ရှောက်စေခဲ့သည်။ ငယ်နာမည်မှာ မောင်ဖေခင်ဖြစ်သည်။

သာယာဝတီမင်းသည် နောင်တောင် ဘကြီးတော်ထံမှ ထီးနန်းကိုလွှဲယူခဲ့ပြီး နောင်တော်အား မဟာသကျသီဟဘုရားအနီး အိမ်ဖြူတော်တွင်ထား၍ စောင့်ရှာက်ထားခဲ့သည်။ တူတော်ညောင်ရမ်းမင်းသားကိုလည်း သားတော်အရင်းကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးလှသဖြင့် သားတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့ ပြည်မင်းသား ၊ ပခန်းမင်းသားတို့နှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးကာ အဆောင်အယောင်များချီးမြှင့်သည့်အပြင် လက်နက်များလည်း အကုန်အစင်ပြန်၍ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ချီးမြှင့်မြှောက်စားထားသော်လည်း ညောင်ရမ်းမင်းသား နှင့် အပေါင်းအပါများက ပုန်ကန်ရန်ကြံစည်ခဲ့သည်။

သာယာဝတီမင်းသည် သတင်းကြားကြားချင်း ညောင်ရမ်းမင်းသားအား ကြေးတိုက်အတွင်း အကျဉ်းချထားကာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူအားလုံးကို တောင်ဥယျာဉ်တော်အတွင်း စစ်ဆေးမေးမြန်းတော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ၁၈၃၈ခုနှစ် ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ညောင်ရမ်းမင်းသား ၊ မြတောင်မင်းသမီး ၊ လက်ဝဲဝင်းမှူး နှင့် အခြားအပေါင်းအပါများအား ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ သာယာဝတီမင်းက ” ငါ့သားများနှင့် မခြား သူကောင်းပြုထားပါလျက် ပြုရက်လေခြင်း” ရယ် ဟုလည်းမိန့်တော်မူခဲ့သည်။

သို့သော် ပြည်သူများကတော့ ပုန်ကန်ထကြွတာတွေဘာတွေ နားမလည်ခဲ့။ သူတို့ချစ်တဲ့မင်းသားလေးကို သတ်ပစ်ရက်တယ် ဟူ၍သာ မင်းသားလေးအတွက် မခံမရပ်နိုင်အောင် သနားခဲ့ကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ရွှေကြက်ယက် အနီး ရေတွင်ဖျောက်ဖျက်ခံရစဉ်က စကြာမင်းသား(ညောင်ရမ်းမင်းသား) မှာ အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ရေချခံရစဉ်က ကမ်းလုံးကျွတ် လိုက်ပါကြည့်ပြီး တိတ်တိတ် ကြိတ်ငိုသူများလည်း ငိုကြသည်။ အာဏာသားများက ရာဇဝတ်သားထည့်ထားသည့် ကတ္တီပါအိတ်ကို မပြီး ရေထဲပစ်ချလိုက်ကြသည်။

ထိုအချိန်မှာ ဖြူဖြူအခိုးအငွေ့တွေ သမ်းတက်လာပြီး ကတ္တီပါအိတ်ကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း မြင်ကြသူများကလည်း မြင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ငလျှင်ပြင်းစွာလှုပ်၍ လေကြီးမိုးကြီး တိုက်ခတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုမှစ၍ စကြာမင်းသားလေး မသေတော့ဘူး ဘိုဘိုးအောင် လာကယ်သွားပြီ တစ်နေ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မည် ပါးစပ်ရာဇဝင် သတင်းစကားများ ပျံ့နှံ့သွားတော့သည်။

“ဆင်ဖြူမသား ၊ ရေသို့လား
နဂါးလည်း ယူလတ္တံ
သိကြားလည်း ဆောင်လတ္တံ ” ဟူသော တဘောင်စကားလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးသည့်တိုင်အောင် တစ်နေ့စကြာမင်းလေး ကုန်ဘောင်မင်းဆက်ကို ထူထောင်ရန်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စွာ စောင့်မျှော်ခဲ့သူများလည်းရှိသည်။ ဂျာမနီ အာဏာရှင် ဟစ်တာလာ၏ နာဇီစင်္ကြာတံဆိပ်ကို မြင်ရချိန်တွင် မြန်မာတို့က စကြာမင်းပြန်တာတော့မည့် နိမိတ်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ တချို့ကလည်း စကြာမင်းအား ဘိုးဘိုးအောင် ကယ်တင်သွားသည်ဟူသော စကားကို ယုံခဲ့ကြပြီး အချို့ကလည်း မင်းကွန်းအရပ်ရှိ စကြာမင်းကောင်းမှုတော် မြသိန်းတန်စေတီတွင် မြင်းခံတော်မောင်ညိုမြင်တွေ့လိုက်သည့်အတိုင်း စကြာမင်းကလေးသည် ရွေလရောင်မြင်းကို စီးလျက် ရဇိတတောင်တန်းသို့ ထွက်သွားသည်ဟူသော စကားကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသည်အထိ ပြောမဆုံးခဲ့ချေ။

ကျမ်းကိုး

စကြာမင်းနှင့် သာယာဝတီမင်း – ဒဂုန်ခင်ခင်လေး
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရုပ်ပုံလွှာ – တင်နိုင်တိုး
မြန်မာ့သမိုင်းထဲက အထင်ကရဇာတ်ကောင်များ – မောင်ကြည်သန့်

မြန်မာတွေ စောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ စင်္ကြာမင်းသားလေး ဆိုတာ

မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသည် သီပေါဘုရင် ပါတော်မူပြီးနောက် “ပွဲကြီးသိမ်းလျှင် ဘုန်းမီးနေလ ထီးနန်းရ ဗုဒ္ဓရာဇာဘွဲ့မည်သာနှင့် စင်္ကြာမင်းလောင်းပေါ်လိမ့်မည်” ဟူသော တဘောင်စကားကိုယုံကာ စင်္ကြာမင်းလောင်းကိုစောင့်မျှော်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ပြည်သူများ နှင့် ပထမံဂိုဏ်းဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ စောင့်မျှော်နေကြသူမှာ ဘိုးတော်ဘုရား၏ မြစ် ၊ ဘကြီးတော်၏ သားတော် ၊ သာယာဝတီမင်း၏ တူတော် ညောင်ရမ်းမြို့စား မင်းသားလေးပင်ဖြစ်သည်။

ဒီလို စောင့်မျှော်ခဲ့သည်မှာလည်း အကြောင်းရှိသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးသည် အလွန်ဘုန်းကြီးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးသည် ဘကြီးတော်နှင့် ဆင်ဖြူမိဖုရားမှ ဖွားမြင်သော သားတော်ဖြစ်သည်။ မမွေးမီ နှင့် မွေးစအချိန်တွင် ငလျှင်ပြင်းစွာလှုပ်သည်။ ကသစ်ပင်မှရေထွက်သည်။ ဖွားပြီးခုနှစ်ရက်အကြာတွင် မယ်တော်နတ်ရွာစံသည်။ ဖွားဖက်တော် ခုနှစ်ဦးလည်း ပေါ်သည်။ ရုပ်ရည်လက္ခဏာအနေနှင့်လည်း အလွန်ချောမောလှပ၍ လက်ဝါးတွင် ခရုပတ် နှင့် မှဲ့ရှင်များ ထူးခြားစွာတွေ့ရပြီး နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားများနှင့် ပြည်သူများ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြသည့် မင်းသားလေးဖြစ်သည်။

ဘိုးတော်မင်တရားကြီးက အလွန်ချစ်ယုံကြည်တော်မူပြီး မြစ်တော် စင်္ကြာမင်းလေးအား ညောင်းရမ်းမြို့ကို အပိုင်စားပေးတော်မူလိုက်၍ ညောင်ရမ်းမင်းသားတွင်ခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးအတွက် မြပုခက်ဝယ်ရန် ငွေတော် ၈ သိန်းထုတ်ပေးပြိး ယိုဒယားကိုသွားရောက် ဝယ်ယူစေခဲ့တဲ့အထိ ဘိုးတော်မင်းတရားက ချစ်ရှာတော်မူသည်။ ခမည်းတော်ဘကြီးတော်မင်းက ဝမ်းကွဲနှမတော်မြတောင်မင်းသမီးလက်သို့ အပ်နှံစောင့်ရှောက်စေခဲ့သည်။ ငယ်နာမည်မှာ မောင်ဖေခင်ဖြစ်သည်။

သာယာဝတီမင်းသည် နောင်တောင် ဘကြီးတော်ထံမှ ထီးနန်းကိုလွှဲယူခဲ့ပြီး နောင်တော်အား မဟာသကျသီဟဘုရားအနီး အိမ်ဖြူတော်တွင်ထား၍ စောင့်ရှာက်ထားခဲ့သည်။ တူတော်ညောင်ရမ်းမင်းသားကိုလည်း သားတော်အရင်းကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးလှသဖြင့် သားတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့ ပြည်မင်းသား ၊ ပခန်းမင်းသားတို့နှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးကာ အဆောင်အယောင်များချီးမြှင့်သည့်အပြင် လက်နက်များလည်း အကုန်အစင်ပြန်၍ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ချီးမြှင့်မြှောက်စားထားသော်လည်း ညောင်ရမ်းမင်းသား နှင့် အပေါင်းအပါများက ပုန်ကန်ရန်ကြံစည်ခဲ့သည်။

သာယာဝတီမင်းသည် သတင်းကြားကြားချင်း ညောင်ရမ်းမင်းသားအား ကြေးတိုက်အတွင်း အကျဉ်းချထားကာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူအားလုံးကို တောင်ဥယျာဉ်တော်အတွင်း စစ်ဆေးမေးမြန်းတော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ၁၈၃၈ခုနှစ် ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ညောင်ရမ်းမင်းသား ၊ မြတောင်မင်းသမီး ၊ လက်ဝဲဝင်းမှူး နှင့် အခြားအပေါင်းအပါများအား ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ သာယာဝတီမင်းက ” ငါ့သားများနှင့် မခြား သူကောင်းပြုထားပါလျက် ပြုရက်လေခြင်း” ရယ် ဟုလည်းမိန့်တော်မူခဲ့သည်။

သို့သော် ပြည်သူများကတော့ ပုန်ကန်ထကြွတာတွေဘာတွေ နားမလည်ခဲ့။ သူတို့ချစ်တဲ့မင်းသားလေးကို သတ်ပစ်ရက်တယ် ဟူ၍သာ မင်းသားလေးအတွက် မခံမရပ်နိုင်အောင် သနားခဲ့ကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ရွှေကြက်ယက် အနီး ရေတွင်ဖျောက်ဖျက်ခံရစဉ်က စကြာမင်းသား(ညောင်ရမ်းမင်းသား) မှာ အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ရေချခံရစဉ်က ကမ်းလုံးကျွတ် လိုက်ပါကြည့်ပြီး တိတ်တိတ် ကြိတ်ငိုသူများလည်း ငိုကြသည်။ အာဏာသားများက ရာဇဝတ်သားထည့်ထားသည့် ကတ္တီပါအိတ်ကို မပြီး ရေထဲပစ်ချလိုက်ကြသည်။

ထိုအချိန်မှာ ဖြူဖြူအခိုးအငွေ့တွေ သမ်းတက်လာပြီး ကတ္တီပါအိတ်ကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း မြင်ကြသူများကလည်း မြင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ငလျှင်ပြင်းစွာလှုပ်၍ လေကြီးမိုးကြီး တိုက်ခတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုမှစ၍ စကြာမင်းသားလေး မသေတော့ဘူး ဘိုဘိုးအောင် လာကယ်သွားပြီ တစ်နေ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မည် ပါးစပ်ရာဇဝင် သတင်းစကားများ ပျံ့နှံ့သွားတော့သည်။

“ဆင်ဖြူမသား ၊ ရေသို့လား
နဂါးလည်း ယူလတ္တံ
သိကြားလည်း ဆောင်လတ္တံ ” ဟူသော တဘောင်စကားလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးသည့်တိုင်အောင် တစ်နေ့စကြာမင်းလေး ကုန်ဘောင်မင်းဆက်ကို ထူထောင်ရန်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်စွာ စောင့်မျှော်ခဲ့သူများလည်းရှိသည်။ ဂျာမနီ အာဏာရှင် ဟစ်တာလာ၏ နာဇီစင်္ကြာတံဆိပ်ကို မြင်ရချိန်တွင် မြန်မာတို့က စကြာမင်းပြန်တာတော့မည့် နိမိတ်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ တချို့ကလည်း စကြာမင်းအား ဘိုးဘိုးအောင် ကယ်တင်သွားသည်ဟူသော စကားကို ယုံခဲ့ကြပြီး အချို့ကလည်း မင်းကွန်းအရပ်ရှိ စကြာမင်းကောင်းမှုတော် မြသိန်းတန်စေတီတွင် မြင်းခံတော်မောင်ညိုမြင်တွေ့လိုက်သည့်အတိုင်း စကြာမင်းကလေးသည် ရွေလရောင်မြင်းကို စီးလျက် ရဇိတတောင်တန်းသို့ ထွက်သွားသည်ဟူသော စကားကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသည်အထိ ပြောမဆုံးခဲ့ချေ။

ကျမ်းကိုး

စကြာမင်းနှင့် သာယာဝတီမင်း – ဒဂုန်ခင်ခင်လေး
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရုပ်ပုံလွှာ – တင်နိုင်တိုး
မြန်မာ့သမိုင်းထဲက အထင်ကရဇာတ်ကောင်များ – မောင်ကြည်သန့်

Leave a Reply