အထုိင္မ်ား သူတို႔ အတြက္ အသက္ကယ္ေဆး ငါးမိနစ္

Posted on

ယေန႔လူသား အမ်ားစုအဖို႔ ႐ံုးမွာ ရွစ္နာရီၾကာ ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕ထိုင္၊ အိမ္ေရာက္ ေတာ႔လည္း တီဗီေရွ႕ထိုင္၊ ဖုန္းကိုင္ကာ မလႈပ္မရွား ေနၾကသည့္ အခ်ိန္က မ်ားလာသည္။

ယေန႔လို စမတ္ ဖုန္းေခတ္၊ အင္တာနက္ ေခတ္ႀကီးမ်ာ လူသားေတြ အလုပ္မ်ားစြာကို ထိုင္ရာမထ လုပ္ႏုိင္လာၾကရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း အထိုင္မ်ားသည့္ လူမႈပံုစံကို က်င့္သံုးမိမွန္း မသိ က်င့္သံုးမိ လာၾကသည္။ အထိုင္မ်ားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း မ်ားစြာက ေထာက္ျပ ထားၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပူရန္ေတာ့ မရွိ။ ေျဖေဆး ရွိေနၿပီ။ အထိုင္မ်ား သူမ်ား လမ္းၾကာ ၾကာေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏုိင္လို႔ စိတ္ပ်က္ရန္ မလို။ အားကစား ႏွင့္ ေဆးပညာ သိပၸံဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ေဖာ္ျပေနေသာ Medicine & Science in Sports & Exercise ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ သုေတသန တစ္ရပ္အရ အထိုင္မ်ား သူမ်ားပင္ တစ္နာရီလွ်င္ ငါးမိနစ္ခန္႔ လမ္းကေလး ေလွ်ာက္ေပး လိုက္႐ံုနဲဲ႔ ထိုင္ျခင္း၏ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ လိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္း မည္သို႔ ရွိသနည္း။

ခံုမွာ အေသ ထိုင္ေနသည့္ အခါ ေအာက္ပိုင္း ႂကြက္သားမ်ားက ၿငိမ္ေနသည္။ ထိုအခါ ႏွလံုးကို ေသြး လံုေလာက္စြာ ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းမေပးႏုိင္။ မလႈပ္ရွားေသာ ေျခေထာက္ ႂကြက္သားမ်ားသည္ ႏွလံုးမွ တြန္းလႊတ္ လိုက္ေသာ ေသြး မ်ားလာသည့္ အခါ ေသြးေၾကာမ်ား ခ်ဲ႕ထြက္ႏုိင္ စြမ္းလည္း ေလ်ာ့သြားသျဖင့္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေသြးအျပည့္ မဆင္းႏုိင္ဘဲ ေသြးအိုင္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။ ႏွလံုးမွ လာေသာ ေသြးမ်ားကို အျပည့္အ၀ လက္ခံ လည္ပတ္ ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ သလို၊ ႏွလံုးဆီသို႔ ျပန္တြန္း လႊတ္ေပး ရမည့္ ေသြးမ်ားကိုလည္း ျပည့္၀စြာ တြန္းလႊတ္ မေပးႏုိင္ျခင္းကို ေသြးအိုင္ လာျခင္းဟု ေခၚသည္။ ထိုင္ပါမ်ားရင္ ေျခေထာက္ေတြ ေလးၿပီး ေသြးေလး လာသည္ဟု ေခၚၾကျခင္းသည္ ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္တာၾကာလာတာႏွင့္အမွ် ကုိယ္ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းအလိုက္ နာက်င္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း

ခႏၶာေအာက္ပိုင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ ေႏွးသြားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲက ဖက္တီး အက္ဆစ္မ်ား ေသြးေၾကာေတြထဲ ပံုလာသည္။ ႏွလံုး ေသြးေၾကာမ်ား ထဲမွာလည္း ပံုလာသည္။ ပံုလာေသာ အက္ဆစ္မ်ား ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ႏွင့္ အာဟာရ ဓာတ္မ်ားကို ေသြးေၾကာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရာတြင္ပါ အဟန္႔ အတား ျဖစ္လာသည္။ ထိုင္ပါမ်ား သည့္အခါ လူက ေလးကန္လာကာ ေခါင္းမၾကည္ ျခင္းသည္ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

““လမ္းထ ေလွ်ာက္လိုက္တဲ့ အခါ ႂကြက္သားေတြ ႐ံႈ႕ႏုိင္ ဆန္႔ႏုိင္ ျပန္ျဖစ္သြားၿပီး အ၀င္ ေသြးကိုလည္း ပိုလက္ခံ ႏုိင္လာတယ္၊ အထြက္ ေသြးကိုလည္း ပိုတြန္းလႊတ္ ေပးႏုိင္လာတဲ့ အတြက္ ေသြး လည္ပတ္မႈ ပံုမွန္ ျပန္ေရာက္တယ္”” ဟု ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသူ ဆာရာသိုဆာက ေျပာသည္။ ထိုင္လုပ္ရတာ မ်ားသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းထ ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမည္သို႔ ရႏုိင္သနည္းကို မစၥသိုဆာ ႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ေတြ႕သုေတသန ျပဳခဲ႔သည္။

အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) ႏွစ္ ၾကား သာမန္ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္ ရွိသူ (၁၂) ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ သုေတသန ျပဳသည္။ ထို (၁၂) ဦးကို ပထမ အႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈတြင္ သံုး နာရီ ဆက္တိုက္ မလႈပ္မရွား ထိုင္ေစသည္။ ထိုသံုးနာရီ အတြင္း တစ္နာရီျခား တိုင္းမွာ ထိုလူမ်ား၏ ခႏၶာ ေအာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္) ေသြးေၾကာမ်ား အလုပ္ လုပ္ပံုကို ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ကိရိယာမ်ား၊ အာထရာေဆာင္းမ်ား သံုးကာ မွတ္တမ္းတင္သည္။

ဒုတိယေျမာက္ စမ္းသပ္မႈတြင္ သံုးနာရီ အတြင္း တစ္နာရီျခား တိုင္းမွာ ငါးမိနစ္ ထၿပီး ပံုမွန္ေလး လမ္းေလွ်ာက္ ေစသည္။ ေသြးေၾကာမ်ား အလုပ္ လုပ္ပံုကိုလည္း မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ စစ္တမ္း ၿပီးဆံုး၍ ရလဒ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သည့္ အခါ သံုးနာရီ ဆက္တိုက္ မလႈပ္မရွား ထိုင္သူမ်ား၏ ခႏၶာေအာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္) ေသြးေၾကာ မ်ားသည္ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားေနသူ တစ္ေယာက္ထက္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးခ်ိနဲ႔ကာ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္း သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ အားတက္စရာ တစ္ခ်က္မွာ တစ္နာရီလံုး မလႈပ္မရွား ထိုင္ေနၿပီးေနာက္ ငါးမိနစ္ ထလမ္း ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ေသြးေၾကာမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ မက်ဘဲ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားသူ ႏွင့္ တန္းတူ နီးပါးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တစ္နာရီ ထိုင္ၿပီးတိုင္း ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းေလး ထေလွ်ာက္ လိုက္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို စစ္တမ္းက ေကာင္းေကာင္း ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသြးေၾကာ ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားကို မၾကာမၾကာ အလုပ္ေပးျခင္း၏ အက်ဳိးျဖစ္သည္။

ၾကာၾကာ ထိုင္လုပ္ရသူမ်ား အဖို႔ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထေလွ်ာက္ျခင္း သည္ တစ္ေနကုန္ ထိုင္ေနၿပီး ညေန ႐ံုးဆင္းမွ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ျခင္း ထက္ပင္ ပိုအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ေၾကာင္းလည္း အျခား စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ေထာက္ျပ ထားသည္။ Mayo Clinic Proceedings ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သုေတသန တစ္ရပ္အရ တစ္ေန႔ ေျခာက္နာရီ အလုပ္ ထိုင္လုပ္ၿပီး ညေနက်မွ တစ္နာရီေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းထက္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းထ ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ပိုေခ်ဖ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႐ံုးမွာ ထိုင္လုပ္ရတာ မ်ားသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါေလာက္ ေရထ ေသာက္ရင္း လမ္းေလး ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဖုန္း ေျပာရင္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ ေျပာျခင္းမ်ဳိး ျပဳျခင္းသည္ ညေနက်မွ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ယူျခင္း ထက္ ပိုထိ ေရာက္သည္ကို မေမ့ဖို႔ စစ္တမ္းက အႀကံျပဳ ထားသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေသာ ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ့္စားပြဲမွာပဲ မၾကာ မၾကာ မတ္တပ္ ထရပ္ ေပးျခင္းသည္ပင္ ခႏၶာေအာက္ ပိုင္း ေသြးေၾကာမ်ား လည္ပတ္မႈ အားေကာင္း ေနေအာင္ ကူေပးျခင္း မည္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက လမ္းညႊန္ ထားသည္။

Messenger News Journal


အထိုင်များ သူတို့ အတွက် အသက်ကယ်ဆေး ငါးမိနစ် (unicode)

ယနေ့လူသား အများစုအဖို့ ရုံးမှာ ရှစ်နာရီကြာ ကွန်ပျူတာ ရှေ့ထိုင်၊ အိမ်ရောက် တော့လည်း တီဗီရှေ့ထိုင်၊ ဖုန်းကိုင်ကာ မလှုပ်မရှား နေကြသည့် အချိန်က များလာသည်။

ယနေ့လို စမတ် ဖုန်းခေတ်၊ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးမျာ လူသားတွေ အလုပ်များစွာကို ထိုင်ရာမထ လုပ်နိုင်လာကြရာ လူ့အဖွဲ့အစည်း သည်လည်း အထိုင်များသည့် လူမှုပုံစံကို ကျင့်သုံးမိမှန်း မသိ ကျင့်သုံးမိ လာကြသည်။ အထိုင်များခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက် စေကြောင်း လေ့လာမှု စစ်တမ်း များစွာက ထောက်ပြ ထားကြပြီ။ သို့သော် စိတ်ပူရန်တော့ မရှိ။ ဖြေဆေး ရှိနေပြီ။ အထိုင်များ သူများ လမ်းကြာ ကြာလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နိုင်လို့ စိတ်ပျက်ရန် မလို။ အားကစား နှင့် ဆေးပညာ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာများ ဖော်ပြနေသော Medicine & Science in Sports & Exercise ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထားသော သုတေသန တစ်ရပ်အရ အထိုင်များ သူများပင် တစ်နာရီလျှင် ငါးမိနစ်ခန့် လမ်းကလေး လျှောက်ပေး လိုက်ရုံနဲ့ ထိုင်ခြင်း၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများကို ချေဖျက်ပစ် လိုက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အကြောင်း မည်သို့ ရှိသနည်း။

ခုံမှာ အသေ ထိုင်နေသည့် အခါ အောက်ပိုင်း ကြွက်သားများက ငြိမ်နေသည်။ ထိုအခါ နှလုံးကို သွေး လုံလောက်စွာ ရောက်ရှိအောင် တွန်းမပေးနိုင်။ မလှုပ်ရှားသော ခြေထောက် ကြွက်သားများသည် နှလုံးမှ တွန်းလွှတ် လိုက်သော သွေး များလာသည့် အခါ သွေးကြောများ ချဲ့ထွက်နိုင် စွမ်းလည်း လျော့သွားသဖြင့် အောက်ပိုင်းသို့ သွေးအပြည့် မဆင်းနိုင်ဘဲ သွေးအိုင်မှု ဖြစ်ပွားသည်။ နှလုံးမှ လာသော သွေးများကို အပြည့်အဝ လက်ခံ လည်ပတ် နိုင်စွမ်း မရှိတော့ သလို၊ နှလုံးဆီသို့ ပြန်တွန်း လွှတ်ပေး ရမည့် သွေးများကိုလည်း ပြည့်ဝစွာ တွန်းလွှတ် မပေးနိုင်ခြင်းကို သွေးအိုင် လာခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ထိုင်ပါများရင် ခြေထောက်တွေ လေးပြီး သွေးလေး လာသည်ဟု ခေါ်ကြခြင်းသည် ထိုဖြစ်စဉ် ဖြစ်သည်။

ခန္ဓာအောက်ပိုင်း သွေးစီးဆင်းမှု နှေးသွားခြင်းကြောင့် သွေးထဲက ဖက်တီး အက်ဆစ်များ သွေးကြောတွေထဲ ပုံလာသည်။ နှလုံး သွေးကြောများ ထဲမှာလည်း ပုံလာသည်။ ပုံလာသော အက်ဆစ်များ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဦးနှောက်သို့ အောက်ဆီဂျင် နှင့် အာဟာရ ဓာတ်များကို သွေးကြောများမှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ရာတွင်ပါ အဟန့် အတား ဖြစ်လာသည်။ ထိုင်ပါများ သည့်အခါ လူက လေးကန်လာကာ ခေါင်းမကြည် ခြင်းသည် အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။

““လမ်းထ လျှောက်လိုက်တဲ့ အခါ ကြွက်သားတွေ ရှုံ့နိုင် ဆန့်နိုင် ပြန်ဖြစ်သွားပြီး အဝင် သွေးကိုလည်း ပိုလက်ခံ နိုင်လာတယ်၊ အထွက် သွေးကိုလည်း ပိုတွန်းလွှတ် ပေးနိုင်လာတဲ့ အတွက် သွေး လည်ပတ်မှု ပုံမှန် ပြန်ရောက်တယ်”” ဟု လေ့လာမှု စစ်တမ်း ပြုလုပ်ခဲ့သော အမေရိကန် နိုင်ငံ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသူ ဆာရာသိုဆာက ပြောသည်။ ထိုင်လုပ်ရတာ များသူများ အနေဖြင့် တစ်နာရီခြား တစ်ခါ ငါးမိနစ်လောက် လမ်းထ လျှောက်ခြင်းဖြင့် အကျိုးမည်သို့ ရနိုင်သနည်းကို မစ္စသိုဆာ နှင့်အဖွဲ့က လက်တွေ့သုတေသန ပြုခဲ့သည်။

အသက် (၂၀) မှ (၃၅) နှစ် ကြား သာမန် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် ရှိသူ (၁၂) ဦး၏ အကူအညီဖြင့် သုတေသန ပြုသည်။ ထို (၁၂) ဦးကို ပထမ အကြိမ် စမ်းသပ်မှုတွင် သုံး နာရီ ဆက်တိုက် မလှုပ်မရှား ထိုင်စေသည်။ ထိုသုံးနာရီ အတွင်း တစ်နာရီခြား တိုင်းမှာ ထိုလူများ၏ ခန္ဓာ အောက်ပိုင်း (အထူးသဖြင့် ခြေထောက်) သွေးကြောများ အလုပ် လုပ်ပုံကို သွေးပေါင်ချိန် ကိရိယာများ၊ အာထရာဆောင်းများ သုံးကာ မှတ်တမ်းတင်သည်။

ဒုတိယမြောက် စမ်းသပ်မှုတွင် သုံးနာရီ အတွင်း တစ်နာရီခြား တိုင်းမှာ ငါးမိနစ် ထပြီး ပုံမှန်လေး လမ်းလျှောက် စေသည်။ သွေးကြောများ အလုပ် လုပ်ပုံကိုလည်း မှတ်တမ်း တင်ထားသည်။ စစ်တမ်း ပြီးဆုံး၍ ရလဒ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည့် အခါ သုံးနာရီ ဆက်တိုက် မလှုပ်မရှား ထိုင်သူများ၏ ခန္ဓာအောက်ပိုင်း (အထူးသဖြင့် ခြေထောက်) သွေးကြော များသည် ပုံမှန် လှုပ်ရှားနေသူ တစ်ယောက်ထက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း နီးပါးချိနဲ့ကာ အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်း သွားကြောင်း တွေ့ရသည်။

သို့သော် အားတက်စရာ တစ်ချက်မှာ တစ်နာရီလုံး မလှုပ်မရှား ထိုင်နေပြီးနောက် ငါးမိနစ် ထလမ်း လျှောက်သူများသည် သွေးကြောများ စွမ်းဆောင်ရည် မကျဘဲ ပုံမှန် လှုပ်ရှားသူ နှင့် တန်းတူ နီးပါးရှိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်နာရီ ထိုင်ပြီးတိုင်း ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလေး ထလျှောက် လိုက်ခြင်း၏ အကျိုးကို စစ်တမ်းက ကောင်းကောင်း ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သွေးကြော နှင့် ကြွက်သားများကို မကြာမကြာ အလုပ်ပေးခြင်း၏ အကျိုးဖြစ်သည်။

ကြာကြာ ထိုင်လုပ်ရသူများ အဖို့ တစ်နာရီခြား တစ်ခါ ငါးမိနစ်လောက် ထလျှောက်ခြင်း သည် တစ်နေကုန် ထိုင်နေပြီး ညနေ ရုံးဆင်းမှ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခြင်း ထက်ပင် ပိုအကျိုး ကျေးဇူးများ ကြောင်းလည်း အခြား စစ်တမ်း တစ်ရပ်က ထောက်ပြ ထားသည်။ Mayo Clinic Proceedings ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသော သုတေသန တစ်ရပ်အရ တစ်နေ့ ခြောက်နာရီ အလုပ် ထိုင်လုပ်ပြီး ညနေကျမှ တစ်နာရီလောက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းထက် တစ်နာရီခြား တစ်ခါ ငါးမိနစ်လောက် လမ်းထ လျှောက်ခြင်းသည် ထိုင်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် သက်ရောက်သည့် ဆိုးကျိုးများကို ပိုချေဖျက် ပေးနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။

သို့ဖြစ်ရာ ရုံးမှာ ထိုင်လုပ်ရတာ များသူများ အနေဖြင့် တစ်နာရီခြား တစ်ခါလောက် ရေထ သောက်ရင်း လမ်းလေး လျှောက်ခြင်း၊ ဖုန်း ပြောရင် မတ်တပ်ရပ်ပြီး လမ်းလျှောက် ပြောခြင်းမျိုး ပြုခြင်းသည် ညနေကျမှ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ယူခြင်း ထက် ပိုထိ ရောက်သည်ကို မမေ့ဖို့ စစ်တမ်းက အကြံပြု ထားသည်။ လမ်းလျှောက်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိသော ရုံးခန်းများတွင် ကိုယ့်စားပွဲမှာပဲ မကြာ မကြာ မတ်တပ် ထရပ် ပေးခြင်းသည်ပင် ခန္ဓာအောက် ပိုင်း သွေးကြောများ လည်ပတ်မှု အားကောင်း နေအောင် ကူပေးခြင်း မည်ကြောင်း စစ်တမ်းက လမ်းညွှန် ထားသည်။

Messenger News Journal

Leave a Reply