ကမာၻ႔အဆုိးရြားဆုံး ႏ်ဴကလီးယားေပါက္ကြဲမႈ ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားတေစၦၿမဳိ႕

Posted on

Via : Academy

“ ခ်ာႏုိဘိုင္း” ႏ်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ယခင္ကဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စု၀င္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံတြင္တည္ရွိခဲ့သည္ ။ ထိုစက္ရံုတြင္ ၁၉၈၆ ဧၿပီလ ၂၆-ရက္ နံနက္အခ်ိန္က ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး ႏ်ဴကလီးယား မေတာ္တဆမႈၿဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ ထိုမေတာ္တဆမႈ မွေရဒီယိုသတၱဳၾကြ အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ ယူကရိန္း , ဘီလာရပ္ , ႏွင့္ ရရွား နိဳင္ငံမ်ားထိပ်ံ ့နွံခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္ကလူဦးေရ – ၂ သိန္းေက်ာ္အားေဘးလြတ္ရာသို ့့ေရႊ ့ေၿပာင္း ေပးခဲ့ရသည္၊

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ယူကရိန္းနိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံံတစ္ႏုိင္ငံအၿဖစ္ တည္ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ခ်ာႏုိဘိုင္း မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အေထြေထြ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ မ်ားစြာ ကုန္က်ေနဆဲၿဖစ္သည္ ။ထိုစက္ရံုသည္ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ အႀကီးဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားတြင္ တခု ပါဝင္ခဲ့သည္။ “ ခ်ာႏုိဘိုင္း ” ႏ်ဴကလီးယားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု သည္ “ Pripyat” ၿမိဳ ့ၿပင္တြင္နီးကပ္စြာ တည္ရွိၿပီး “ ခ်ာႏုိဘိုင္း” ၿမိဳ ့ႏွင့္ ၁၁-မိုင္ အကြာ ၊ယူကရိန္း , ဘီလာရပ္ နယ္စပ္နွင့္ ၁၀ မိုင္ သာကြာေဝးသည္ ။ ထို ့အတူ ယူကရိန္းၿမိဳ ့ေတာ္ Kyiv (Kiev) ေၿမာက္ဖက္ မိုင္ ၇၀ – အကြာ တြင္တည္ရွိသည္ ။

ခ်ာႏုိဘိုင္း စီမံကိန္းအား ၁၉၇၀ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ဓါတ္ေပါင္းဖို – ၄ ခုရွိၿပီး ဓါတ္ေပါင္းဖိုတခုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္ ။ ထို စက္ရံု ၄ -ရံုမွ ဓါတ္အား ပမာဏ သည္ ယူကရိန္း နိင္ငံသံုးစြဲေနသည့္ ဓါတ္အား၏ ၁၀% ရွိသည္ ။ မေတာ္တဆၿဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ေပါင္းဖို – ၅ ႏွင့္ ၆ အား တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။ထိုမေတာ္တဆမႈသည္ ၁၉၈၆ ဧၿပီလ ၂၆-ရက္ နံနက္အခ်ိန္က ဓါတ္ေပါင္းဖို အမွတ္ ၄ အား ရပ္တန္႔ေနစဥ္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲမႈ

ထို ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖို မ်ားသည္ တည္ေဆာက္ထားသည္ ဒီဇိုင္းအရ ဓါတ္ေပါင္းဖိုရပ္တန္ ့စဥ္ ဓါတ္အားတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ပါ၀ါ အနည္းငယ္ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ Operatorမ်ား ၏ ေပါ့ဆမွဳေၾကာင့္ရုတ္တရက္ဓါတ္အားၿမင့္ တက္လာၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ထိုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ဓါတ္ေပါင္းဖို ေခါင္မိုးတြင္ႀကီးမားသည့္ အေပါက္ႀကီးၿဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေရဒီယိုသတၱဳႀကြ အမႈန္အမႊား မ်ားသည္လည္း ထိုအေပါက္မွတဆင့္ ေလထဲသို ့အၿမင့္ ၁-ကီလိုမီတာအထိၿပင္းထန္သည့္အဟုန္ၿဖင့္လြင့္စဥ္သြားခဲ့ၿပီးသည္ ။

စက္ရံုမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ေလာင္စာ ( Reactor core ) မွာ အရည္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္ ။ ခန္ ့မွန္းေၿခေရဒီယိုသတၱဳၾကြပမာဏ (100 to 150 million curies of radiation) ခန္ ့ ေလထဲသို ့လႊင့္စဥ္သြားခဲ့သည္ ။ေလာင္ေနေသာမီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခ်ိန္- ၂ ပတ္ႀကာခဲ့သည္။ ေလထဲသို႔လႊင့္စင္သြားခဲ့သည့္ ေရဒီယိုသတၱဳၾကြအမွဳန္အမႊားမ်ားေၾကာင့္ ေဘာ့စနီးယား ၊ ပိုလန္ ၊ ဆြီဒင္ နိင္ငံမ်ား၏ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ေရဒီယုိသတၱၾကြမႈ Radiation levels ျမင့္္ခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီ၂၈ ေန ့တြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေဘး ၿပသနာတခု အၿဖစ္တပ္လွန္႔ခဲ့ရသည္ ။

မေတာ္တဆၿဖစ္ၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုမွ ေရဒီယိုသတၱဳၾကြ ပ်ံလြင့္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ သဲ ၊ဘိလပ္ေၿမ ႏွင့္ ခဲသတၱဳ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ဖံုးအုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။ေရဒီယိုသတၱဳၾကြမ်ား ေျမေအာက္ေရထဲမေရာက္ရွိေစရန္ ကြန္ကရစ္ အကာအရံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ပ်က္စီးသြားသည့္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုအား ကြန္ကရစ္ၿဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာ ပိတ္ဆို ့ခဲ့ၾကသည္ ။

အစ တြင္ ဆိုဗီယက္ တို ့မွ ေပါက္ကြဲမႈအတြင္းေသဆံုးသူ ၂ – ဦး သာရွိသည္ဟုေၾကၿငာခဲ့ၾကသည္ ။ ၾသဂုတ္လ – လယ္တြင္ ေသဆံုးသူ ၃၁ -ဦးအထိၿမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေပါက္ကြဲမႈ အား ရွင္းလင္းေရးၿပဳလုပ္စဥ္ ဓါတ္ေရာင္ၿခည္သင့္၍ ေသဆံုးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးစာရင္းအရ ေသဆုံးသူေပါင္း ၅၆ဦး ရွိိခဲ့ရာ ၄၇ဦးမွာ ထုိမေတာ္တဆမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ ၉ဦးမွာ သုိင္းရြိဳက္ကင္ဆာျဖင့္ေသဆုံးခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ဓါတ္ေပါင္းဖိုနံပါတ္-၄ သည္ လံုးဝပ်က္စီးသြားခဲ့သည္ ။ ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ၿပန္႔လြင့္မႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေပါင္းဖို နံပါတ္ – ၁ ႏွင့္၂ အား ၁၉၈၆ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ၿပန္ၿပီးလည္ပတ္ခဲ့သည္။ အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုနံပါတ္ – ၃ အားၿပန္လည္ျပဳၿပင္ၿပီး၁၉၈၇ တြင္လည္ ပတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေဘးရန္သင့္ၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ

ခ်ာႏုိဘိုင္း မေတာ္တဆ ၿဖစ္ၿပီး ၃၆ – နာရီအတြင္း အနီးရွိ“ Pripyat” ၿမိဳ ့မွ လူ ၅၀၀၀၀ – ခန္ ့သည္ ခ်က္ခ်င္းၿမိဳ ့ကိုစြန္႔ခြာထြက္ေၿပးခဲ့ရသည္ ။ ပထမ ရက္သတၱပါတ္အတြင္း ခ်ာႏုိဘိုင္း စက္ရံုမွ ၂၈၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ ေဒသ အတြင္း လူတစ္သိန္းခန္႔ကို ေရႊ ့ေၿပာင္းေပးခဲ့ရသည္ ။ ထို နယ္ေၿမသည္“ Pripyat” ၿမိဳ ့မွ ၃၀ – ကီလိုမီတာ အခ်င္း၀က္ စက္ကြင္းေဒသၿဖစ္ၿပီး ’30-km zone’ ဟုေခၚသည္ ။ေနာက္ပိုင္း ယူကရိန္း ႏွင့္ ဘီလာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ ၂ -သိန္းခန္ ့ေရႊ ့ေၿပာင္းေပးခဲ့ရသည္ ။

ေရဒီယိုသတၱဳၾကြ အမႈန္အမႊားမ်ားသည္ ေၿမၿပင္ေပၚသို ့က်ေရာက္ေသာအခါ ၊ လယ္ေျမ ႏွင့္ ေၿမဆီလႊာကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင့္ ေအာက္ေၿခမွ ေရကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ယူကရိန္း ႏွင့္ ဘီလာရပ္ ေဒသမ်ားမွ လယ္ေျမမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရသည္ ။ ေလထဲ ၊ေရထဲမွသတၱဳႀကြ အမႈန္အမႊားမ်ားေႀကာင့္ လူမ်ား၏က်န္းမာေရး ကိုခန္ ့မွန္းရန္အလြန္ခက္ခဲ သြားခဲ့သည္။ ကင္ဆာ ၊အဆုတ္ေရာဂါ၊ အေထြေထြက်န္းမာေရးက်ဆင္းမႈ နဲဲ ့ေႀကာက္ရြံ အားငယ္မႈမ်ားၿမင့္တက္ခဲ့သည္၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္ လုပ္သား သန္းတစ္ဝက္သည္လည္း ေဝဒနာ ခံစားခဲဲဲဲဲဲဲဲဲ့ရသည္။

ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး ႏ်ဴကလီးယားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု Design, အေပၚေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအၿပားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၉၀ တြင္ယူကရိန္းပါလီမန္မွ ၅-ႏွစ္အတြင္းလံုးဝပိတ္ပစ္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္းဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ေႀကာင့္ ဆက္ၿပီးလည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္၊ ၁၉၉၁ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုနံပါတ္ – ၂ ၏ တာဘိုင္းမီးေလာင္ၿပီးပိတ္ၿပစ္ခဲ့ရသၿဖင့္ လည္ပါတ္ႏုိင္သည့္ဓါတ္ေပါင္းဖို ၂ – လံုးသာ က်န္ရွိခဲ့ေတာ့သည္ ။

၁၉၉၆ ဧၿပီလ တြင္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ ႏွင့္ G-7 နိင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ခ်ာႏုိဘိုင္း စက္ရံုအားလံုးအား ၂၀၀၀ – ခုႏွစ္တြင္ လံုး၀ပိတ္ပစ္ရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ ။ G-7 နိင္ငံမ်ားမွ ခ်ာႏုိဘိုင္း စက္ရံုသန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းရန္အတြက္ ယူကရိန္း နိင္ငံအား အေမရိကန္ေဒါ ္လာ သန္း ၃၀၀ – ေပးအပ္ရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ယူကရိန္း နိင္ငံသည္ ၁၉၉၆ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ ဓါတ္ေပါင္းဖိုနံပါတ္ – ၁ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ဒီဇင္ဘာတြင္ စက္ရံု တခုလံုးအား လံုးဝ ပိတ္ၿပစ္ခဲ့သည္။

Nuclear Ghost Town ( ယူကရိန္းနိင္ငံ Pripyat ၿမိဳ ့ )

“ Pripyat” ၿမိဳ ့သည္ ယူကရိန္းနိင္ငံ ေၿမာက္ဖက္ Pripyat ၿမစ္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္ ။ ထို ၿမိဳ ့အား အနီးရွိ “ ခ်ာႏုိဘိုင္း ” ႏ်ဴကလီးယားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု အား လည္ပါတ္သည့္ လုပ္သားမ်ားေနထိုင္ရန္ ၁၉၇၀ – ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ -ရက္ေန ့အခ်ိန္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ “ Pripyat” ၿမိဳ ့လူဦးေရ တၿဖည္းၿဖည္းမ်ားၿပားလာၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ အခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၅ – ေသာင္း ခန္ ့အထိရွိလာခဲ့သည္ ။

“ ခ်ာႏုိဘိုင္း” ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္အားေပးစက္ရံု မေတာ္တဆ ၿဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္တေန ့ ၁၉၈၆ ဧၿပီလ ၂၇ – ရက္ ေန ့တြင္ လူမ်ားသည္ ထိုၿမဳိ႕မွ ေႀကာက္ရြံမႈ ႏွင့္ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကသည္ ။ ယေန႔အခ်ိန္ ထိ “ Pripyat” ၿမိဳ ့ရွိ အေဆာက္အဦး မ်ား ႏွင့္ အနီးပါတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရဒီယို သတၱဳၾကြ Level ၿမင့္တက္လွ်က္ရွိေနဆဲၿဖစ္ၿပီး
လူ၀င္ေရာက္ ၊ လူေနထိုင္ခြင့္မျပဳေပ ။

လူသူကင္းမဲ့ ေနသျဖင့္ “ Pripyat” ၿမိဳ ့အား ႏ်ဴကလီးယားတေစၦၿမဳိ႕( Nuclear Ghost Town) ဟု အမည္ေပးထား ၾကသည္ ။


ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး နျူကလီးယားပေါက်ကွဲမှု နှင့် နျူကလီးယားတစ္ဆေမြို့ (unicode)

Via : Academy

“ ချာနိုဘိုင်း” နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံသည် ယခင်ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဝင် ယူကရိန်း နိုင်ငံတွင်တည်ရှိခဲ့သည် ။ ထိုစက်ရုံတွင် ၁၉၈၆ ဧပြီလ ၂၆-ရက် နံနက်အချိန်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး နျူကလီးယား မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည် ။ ထိုမတော်တဆမှု မှရေဒီယိုသတ္တုကြွ အမှုန်အမွှားများသည် ယူကရိန်း , ဘီလာရပ် , နှင့် ရရှား နိုင်ငံများထိပျံ့နှံခဲ့ရာ ထိုအချိန်ကလူဦးရေ – ၂ သိန်းကျော်အားဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်း ပေးခဲ့ရသည်၊

ယနေ့အချိန်တွင် ယူကရိန်းနိင်ငံသည် လွတ်လပ်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ရှိနေပြီဖြစ်သည် ။ သို့သော် ချာနိုဘိုင်း မတော်တဆမှုကြောင့် ယနေ့အချိန်အထိ ကျန်းမာရေး နှင့် အထွေထွေ ထိန်းသိမ်းစရိတ် များစွာ ကုန်ကျနေဆဲဖြစ်သည် ။ထိုစက်ရုံသည် ယခင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ အကြီးဆုံးသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများတွင် တခု ပါဝင်ခဲ့သည်။ “ ချာနိုဘိုင်း ” နျူကလီးယားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ သည် “ Pripyat” မြို့ပြင်တွင်နီးကပ်စွာ တည်ရှိပြီး “ ချာနိုဘိုင်း” မြို့နှင့် ၁၁-မိုင် အကွာ ၊ယူကရိန်း , ဘီလာရပ် နယ်စပ်နှင့် ၁၀ မိုင် သာကွာဝေးသည် ။ ထို့အတူ ယူကရိန်းမြို့တော် Kyiv (Kiev) မြောက်ဖက် မိုင် ၇၀ – အကွာ တွင်တည်ရှိသည် ။

ချာနိုဘိုင်း စီမံကိန်းအား ၁၉၇၀ တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ။ ဓါတ်ပေါင်းဖို – ၄ ခုရှိပြီး ဓါတ်ပေါင်းဖိုတခုလျှင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁၀၀၀ မီဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည် ။ ထို စက်ရုံ ၄ -ရုံမှ ဓါတ်အား ပမာဏ သည် ယူကရိန်း နိင်ငံသုံးစွဲနေသည့် ဓါတ်အား၏ ၁၀% ရှိသည် ။ မတော်တဆဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဓါတ်ပေါင်းဖို – ၅ နှင့် ၆ အား တည်ဆောက်နေချိန်ဖြစ်သည် ။ထိုမတော်တဆမှုသည် ၁၉၈၆ ဧပြီလ ၂၆-ရက် နံနက်အချိန်က ဓါတ်ပေါင်းဖို အမှတ် ၄ အား ရပ်တန့်နေစဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှု

ထို နျူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖို များသည် တည်ဆောက်ထားသည် ဒီဇိုင်းအရ ဓါတ်ပေါင်းဖိုရပ်တန့်စဉ် ဓါတ်အားတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ ပါဝါ အနည်းငယ် ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် Operatorများ ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ရုတ်တရက်ဓါတ်အားမြင့် တက်လာပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဓါတ်ပေါင်းဖို ခေါင်မိုးတွင်ကြီးမားသည့် အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ရေဒီယိုသတ္တုကြွ အမှုန်အမွှား များသည်လည်း ထိုအပေါက်မှတဆင့် လေထဲသို့အမြင့် ၁-ကီလိုမီတာအထိပြင်းထန်သည့်အဟုန်ဖြင့်လွင့်စဉ်သွားခဲ့ပြီးသည် ။

စက်ရုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး အပူချိန်ကြောင့် နျူကလီးယား လောင်စာ ( Reactor core ) မှာ အရည်ပျော်သွားခဲ့သည် ။ ခန့်မှန်းခြေရေဒီယိုသတ္တုကြွပမာဏ (100 to 150 million curies of radiation) ခန့် လေထဲသို့လွှင့်စဉ်သွားခဲ့သည် ။လောင်နေသောမီးကို ထိန်းချုပ်ရန် အချိန်- ၂ ပတ်ကြာခဲ့သည်။ လေထဲသို့လွှင့်စင်သွားခဲ့သည့် ရေဒီယိုသတ္တုကြွအမှုန်အမွှားများကြောင့် ဘော့စနီးယား ၊ ပိုလန် ၊ ဆွီဒင် နိင်ငံများ၏ ကောင်းကင်ယံတွင် ရေဒီယိုသတ္တကြွမှု Radiation levels မြင့်ခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့် ဧပြီ၂၈ နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေး ပြသနာတခု အဖြစ်တပ်လှန့်ခဲ့ရသည် ။

မတော်တဆဖြစ်ပြီးနောက် ဓါတ်ပေါင်းဖိုမှ ရေဒီယိုသတ္တုကြွ ပျံလွင့်မှုကိုလျော့ချရန် သဲ ၊ဘိလပ်မြေ နှင့် ခဲသတ္တု တန်ချိန် ၅၀၀၀ ခန့်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခဲ့ကြသည် ။ရေဒီယိုသတ္တုကြွများ မြေအောက်ရေထဲမရောက်ရှိစေရန် ကွန်ကရစ် အကာအရံများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ။ နောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားသည့် ဓါတ်ပေါင်းဖိုအား ကွန်ကရစ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာ ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည် ။

အစ တွင် ဆိုဗီယက် တို့မှ ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းသေဆုံးသူ ၂ – ဦး သာရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့ကြသည် ။ ဩဂုတ်လ – လယ်တွင် သေဆုံးသူ ၃၁ -ဦးအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ပေါက်ကွဲမှု အား ရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်စဉ် ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်၍ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးစာရင်းအရ သေဆုံးသူပေါင်း ၅၆ဦး ရှိခဲ့ရာ ၄၇ဦးမှာ ထိုမတော်တဆမှုတွင် ပါဝင်သောအလုပ်သမားများဖြစ်ပြီး ကျန် ၉ဦးမှာ သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာဖြင့်သေဆုံးခဲ့သော ကလေးငယ်များဖြစ်သည်။

ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ချိန်တွင်ဓါတ်ပေါင်းဖိုနံပါတ်-၄ သည် လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့သည် ။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ပြန့်လွင့်မှုလျော့နည်းသွားပြီးနောက် ဓါတ်ပေါင်းဖို နံပါတ် – ၁ နှင့်၂ အား ၁၉၈၆ နိုဝင်ဘာလ တွင်ပြန်ပြီးလည်ပတ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ပျက်စီးခဲ့သည့် ဓါတ်ပေါင်းဖိုနံပါတ် – ၃ အားပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး၁၉၈၇ တွင်လည် ပတ်ခဲ့ကြသည်။

ဘေးရန်သင့်ပြီးနောက်ဆက်တွဲ

ချာနိုဘိုင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပြီး ၃၆ – နာရီအတွင်း အနီးရှိ“ Pripyat” မြို့မှ လူ ၅၀၀၀၀ – ခန့်သည် ချက်ချင်းမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသည် ။ ပထမ ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ချာနိုဘိုင်း စက်ရုံမှ ၂၈၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ဒေသ အတွင်း လူတစ်သိန်းခန့်ကို ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည် ။ ထို နယ်မြေသည်“ Pripyat” မြို့မှ ၃၀ – ကီလိုမီတာ အချင်းဝက် စက်ကွင်းဒေသဖြစ်ပြီး ’30-km zone’ ဟုခေါ်သည် ။နောက်ပိုင်း ယူကရိန်း နှင့် ဘီလာရပ် နိုင်ငံများမှ လူ ၂ -သိန်းခန့်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရသည် ။

ရေဒီယိုသတ္တုကြွ အမှုန်အမွှားများသည် မြေပြင်ပေါ်သို့ကျရောက်သောအခါ ၊ လယ်မြေ နှင့် မြေဆီလွှာကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ရေမျက်နှာပြင် နှင့် အောက်ခြေမှ ရေကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ယူကရိန်း နှင့် ဘီလာရပ် ဒေသများမှ လယ်မြေများစွာပျက်စီးခဲ့ရသည် ။ လေထဲ ၊ရေထဲမှသတ္တုကြွ အမှုန်အမွှားများကြောင့် လူများ၏ကျန်းမာရေး ကိုခန့်မှန်းရန်အလွန်ခက်ခဲ သွားခဲ့သည်။ ကင်ဆာ ၊အဆုတ်ရောဂါ၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးကျဆင်းမှု နဲ့ကြောက်ရွံ အားငယ်မှုများမြင့်တက်ခဲ့သည်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့် လုပ်သား သန်းတစ်ဝက်သည်လည်း ဝေဒနာ ခံစားခဲဲဲဲဲဲဲဲ့ရသည်။

ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး နျူကလီးယားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ Design, အပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာ အများအပြားပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ။ ၁၉၉၀ တွင်ယူကရိန်းပါလီမန်မှ ၅-နှစ်အတွင်းလုံးဝပိတ်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းဓါတ်အား လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဆက်ပြီးလည်ပတ်ခဲ့ကြသည်၊ ၁၉၉၁ အောက်တိုဘာလတွင် ဓါတ်ပေါင်းဖိုနံပါတ် – ၂ ၏ တာဘိုင်းမီးလောင်ပြီးပိတ်ပြစ်ခဲ့ရသဖြင့် လည်ပါတ်နိုင်သည့်ဓါတ်ပေါင်းဖို ၂ – လုံးသာ ကျန်ရှိခဲ့တော့သည် ။

၁၉၉၆ ဧပြီလ တွင် ယူကရိန်း နိုင်ငံ နှင့် G-7 နိင်ငံများ ဆွေးနွေးပြီးနောက် ချာနိုဘိုင်း စက်ရုံအားလုံးအား ၂၀၀၀ – ခုနှစ်တွင် လုံးဝပိတ်ပစ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည် ။ G-7 နိင်ငံများမှ ချာနိုဘိုင်း စက်ရုံသန့်ရှင်းရေး နှင့် ပိတ်သိမ်းရန်အတွက် ယူကရိန်း နိင်ငံအား အမေရိကန်ဒေါ ္လာ သန်း ၃၀၀ – ပေးအပ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည် ။ နောက်ဆုံး ယူကရိန်း နိင်ငံသည် ၁၉၉၆ နိုဝင်ဘာလ တွင် ဓါတ်ပေါင်းဖိုနံပါတ် – ၁ နှင့် ၂၀၀၀ ဒီဇင်ဘာတွင် စက်ရုံ တခုလုံးအား လုံးဝ ပိတ်ပြစ်ခဲ့သည်။

Nuclear Ghost Town ( ယူကရိန်းနိင်ငံ Pripyat မြို့ )

“ Pripyat” မြို့သည် ယူကရိန်းနိင်ငံ မြောက်ဖက် Pripyat မြစ်အနီးတွင် တည်ရှိသည် ။ ထို မြို့အား အနီးရှိ “ ချာနိုဘိုင်း ” နျူကလီးယားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ အား လည်ပါတ်သည့် လုပ်သားများနေထိုင်ရန် ၁၉၇၀ – ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ -ရက်နေ့အချိန်က စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ။ “ Pripyat” မြို့လူဦးရေ တဖြည်းဖြည်းများပြားလာပြီးနောက် ၁၉၈၆ အချိန်တွင် လူဦးရေ ၅ – သောင်း ခန့်အထိရှိလာခဲ့သည် ။

“ ချာနိုဘိုင်း” နျူကလီးယား ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ မတော်တဆ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်တနေ့ ၁၉၈၆ ဧပြီလ ၂၇ – ရက် နေ့တွင် လူများသည် ထိုမြို့မှ ကြောက်ရွံမှု နှင့် စွန့်ခွာခဲ့ကြသည် ။ ယနေ့အချိန် ထိ “ Pripyat” မြို့ရှိ အဆောက်အဦး များ နှင့် အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေဒီယို သတ္တုကြွ Level မြင့်တက်လျှက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး
လူဝင်ရောက် ၊ လူနေထိုင်ခွင့်မပြုပေ ။

လူသူကင်းမဲ့ နေသဖြင့် “ Pripyat” မြို့အား နျူကလီးယားတစ္ဆေမြို့( Nuclear Ghost Town) ဟု အမည်ပေးထား ကြသည် ။

Leave a Reply