အေမရိကန္ရဲ႕ တေစၧအေျခာက္ဆုံးတံတားတစ္စင္း (သုိ႔) Old Alton Bridge

Posted on

ေရးသားသူ – ႀတိသိခၤ

တက္ဆက္(Texas)႐ွိ ေအာ္(လ)တန္တံတားေဟာင္းႀကီး(Old Alton Bridge)သည္ အေမရိကန္႐ွိတေစၧေျခာက္သည္ဟု အေက်ာ္ၾကားဆံုးတံတားမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ ။ ထိုတံတားကို ၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈအနည္းငယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ထိုတံတားကို ယခုအခ်ိန္အထိ အသံုးျပဳေနၾကသည္ ။ ေဒသခံမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ျဖစ္စဥ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္႐ွိၿပီး ထိုအရပ္ေဒသက ဆိတ္ေက်ာင္းသမားဟုေခၚသည့္ လယ္သမားႀကီး ကူကလပ္(ဇ)ကလန္(Ku Klux Klar)အေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားစြာကို ၾကားသိရသည္ ။

လူအခ်ိဳ႕ေျပာၾကသည္မွာ အကယ္၍ သင္သည္ ေဟာလိုဝင္းညတြင္ ထိုတံတားေပၚသို႔သြား၍ သင္၏ကားဟြန္းကို ႏွစ္ခ်က္တီးလိုက္ပါက ဆိတ္ေက်ာင္းသမား၏ ရဲရဲနီေနေသာ မ်က္လံုးတစ္စံုကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား၏ စကားအရမူ လိေမၼာ္ေရာင္ထြက္ေပၚလာသည့္ ထူးျခားေသာျမဴမ်ားဆိုင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရလွ်င္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကည့္ပါက ထူးျခားေသာဓာတ္ပံုမ်ားစြာကို ရ႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိရသည္ ။ ထိုတံတားႀကီးသည္ ‘႐ွင္းမျပႏိုင္ေသာ သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္ မ်ားကို ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ ‘ (THE ASSOCINTION FOR THE STUDY OF UNEXPLAIND PHENO-MENA)(ASUP)အဖို႔ အာရံုစူးစိုက္မိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

ထိုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂြၽိဳင္းေမနာ(Joy Maner)သည္ ေအာ္(လ)တန္တံတားေဟာင္းႀကီးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔ကို ညဘက္တြင္ စံုစမ္းမႈမ်ား အပါအဝင္ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈျပဳခဲ့သည္ ။ ဂြၽိဳင္းေမနာေျပာျပသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္ ။
” ညဘက္ ၁၁ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ထိုတံတားသို႔လာေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားကို ျပသသည္ ။ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားျဖစ္သည္ ။”ထိုစကားကို ဆိုခဲ့သည္ ။

ဂြၽိဳင္းေမနာႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မိတ္ေဆြတစ္ဦးတို႔သည္ ပထမ အႀကိမ္ ထိုေနရာသို႔ ေရာက္႐ွိခဲ့စဥ္က တံတား၏ဘယ္ဘက္ စမ္းေခ်ာင္းကမ္းေဘးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ ဂြၽိဳင္းေမနာ တို႔ႏွစ္ဦးလံုး၏မ်က္ႏွာကို ေအးစက္ေနေသာ ေရေအးႏွင့္ လွမ္းပက္ျခင္းခံလိုက္ရသည္ ။ ထိုသို႔ေသာ ေအးစက္မႈမ်ိဳးကို အလြန္သိသာစြာ ခံစားလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအေၾကာင္းအရာကို သိသိမွတ္မွတ္ခံစားရၿပီးေနာက္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လာရာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ တစ္ေယာက္ေယာက္ လိုက္ပါလာသည္ဟု ခံစားရၿပီး ဂြၽိဳင္းေမနာတို႔ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္၍ေက်ာကုန္းမ်ားကို ထိုးႏွက္သည္ကို ခံၾကရျပန္သည္ ။ ျပဳလုပ္သူကိုမူ မျမင္ေတြ႔ရေပ ။

ထိုစဥ္က ဂြၽိဳင္းေမနာ သိ႐ွိခံစားရသည္မွာ သူမ၏ ဘယ္ ဘက္လက္ေမာင္းကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ကဆြဲထားသည့္ အတြက္ ခပ္တင္းတင္းျဖစ္ေနသည္ဟူေသာ အသိျဖစ္သည္ ။ အဆိုပါစံုစမ္းမႈမ်ား ၿပီးစီးသြားေသာအခါ ေမနာသည္ ထိုေနရာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျဖစ္ အပ်က္မ်ား၏ ထင္႐ွားသည့္အေထာက္အထားတစ္စံု တစ္ရာကိုမူ မေတြ႔ရေပ ။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုတံတားတြင္ တေစၧေျခာက္သည္ဆိုသည့္တစ္ခ်က္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေၾကာင္း ႐ွင္းျပခဲ့သည္ ။

အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ ေသဆံုးၾကၿပီးေနာက္ ထိုေနရာကို စြဲလန္းစိတ္ျဖင့္ မကြၽတ္မလြတ္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္ ။ လတ္တေလာစံုစမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အီးဗြီပီ(EVP) အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ ဖမ္းယူရ႐ွိသည့္စကားသံမွာ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားကို အံ့ျသမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ ။ “တို႔ေတြအားလံုး ဒီမွာေနၾကတယ္” ဟူေသာ စကားသံပင္ျဖစ္သည္ ။ စူးစမ္းေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ျမဴမ်ား ဆိုင္းေနျခင္းကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္မိသည္ ။ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ’ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဝိညာဥ္သည္ ဤပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပေနျခင္း ‘ေပေလာဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမိသည္ ။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႔အတြက္ ေစလႊတ္ထားေသာ စူးစမ္းေလ့လာသူအသစ္မ်ားသည္ ေအာ္(လ)တန္တံတားအိုႀကီး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႔႐ွိခ်က္အသစ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ေလ့႐ွိသည္ ။ ထိုအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ထူးဆန္း၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသမွ် သည္ ထိုတံတားေပၚမွ ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ႐ွိေနေပေတာ့သည္။

Via : Jupiter Koko


အမေရိကန်ရဲ့ တစ္ဆေအခြောက်ဆုံးတံတားတစ်စင်း (သို့) Old Alton Bridge (unicode)

ရေးသားသူ – တြိသိင်္ခ

တက်ဆက်(Texas)ရှိ အော်(လ)တန်တံတားဟောင်းကြီး(Old Alton Bridge)သည် အမေရိကန်ရှိတစ္ဆေခြောက်သည်ဟု အကျော်ကြားဆုံးတံတားများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည် ။ ထိုတံတားကို ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ထားသော ထိုတံတားကို ယခုအချိန်အထိ အသုံးပြုနေကြသည် ။ ဒေသခံများပြောကြားချက်အရ ဖြစ်စဉ်ပေါင်းမြောက်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်လျှက်ရှိပြီး ထိုအရပ်ဒေသက ဆိတ်ကျောင်းသမားဟုခေါ်သည့် လယ်သမားကြီး ကူကလပ်(ဇ)ကလန်(Ku Klux Klar)အကြောင်းနှင့် အခြားကြောက်မက်ဖွယ်ရာများစွာကို ကြားသိရသည် ။

လူအချို့ပြောကြသည်မှာ အကယ်၍ သင်သည် ဟောလိုဝင်းညတွင် ထိုတံတားပေါ်သို့သွား၍ သင်၏ကားဟွန်းကို နှစ်ချက်တီးလိုက်ပါက ဆိတ်ကျောင်းသမား၏ ရဲရဲနီနေသော မျက်လုံးတစ်စုံကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပေသည် ။ အချို့သောလူများ၏ စကားအရမူ လိမ္မော်ရောင်ထွက်ပေါ်လာသည့် ထူးခြားသောမြူများဆိုင်းနေသည်ကို တွေ့ရလျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ပါက ထူးခြားသောဓာတ်ပုံများစွာကို ရရှိသည်ဟု သိရှိရသည် ။ ထိုတံတားကြီးသည် ‘ရှင်းမပြနိုင်သော သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် များကို လေ့လာသည့်အဖွဲ့ ‘ (THE ASSOCINTION FOR THE STUDY OF UNEXPLAIND PHENO-MENA)(ASUP)အဖို့ အာရုံစူးစိုက်မိရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် ။

ထိုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျွိုင်းမေနာ(Joy Maner)သည် အော်(လ)တန်တံတားဟောင်းကြီးနှင့် ပတ်သတ်သည့် ဖြစ်ရပ်များစွာတို့ကို ညဘက်တွင် စုံစမ်းမှုများ အပါအဝင် အသေးစိတ်လေ့လာမှုပြုခဲ့သည် ။ ဂျွိုင်းမေနာပြောပြသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည် ။
” ညဘက် ၁၁ နာရီကျော်အချိန်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ထိုတံတားသို့လာရောက်ပြီး အမျိုးမျိုးသောသဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကို ပြသသည် ။ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်ဆန်းများဖြစ်သည် ။”ထိုစကားကို ဆိုခဲ့သည် ။

ဂျွိုင်းမေနာနှင့် အဖွဲ့ဝင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးတို့သည် ပထမ အကြိမ် ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က တံတား၏ဘယ်ဘက် စမ်းချောင်းကမ်းဘေးတွင် လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည် ။ တစ်နေရာအရောက်တွင် ဂျွိုင်းမေနာ တို့နှစ်ဦးလုံး၏မျက်နှာကို အေးစက်နေသော ရေအေးနှင့် လှမ်းပက်ခြင်းခံလိုက်ရသည် ။ ထိုသို့သော အေးစက်မှုမျိုးကို အလွန်သိသာစွာ ခံစားလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည် ။ ထိုအကြောင်းအရာကို သိသိမှတ်မှတ်ခံစားရပြီးနောက် အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှ ဆက်လက်လျှောက်လာရာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှ တစ်ယောက်ယောက် လိုက်ပါလာသည်ဟု ခံစားရပြီး ဂျွိုင်းမေနာတို့ကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ကျောကုန်းများကို ထိုးနှက်သည်ကို ခံကြရပြန်သည် ။ ပြုလုပ်သူကိုမူ မမြင်တွေ့ရပေ ။

ထိုစဉ်က ဂျွိုင်းမေနာ သိရှိခံစားရသည်မှာ သူမ၏ ဘယ် ဘက်လက်မောင်းကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကဆွဲထားသည့် အတွက် ခပ်တင်းတင်းဖြစ်နေသည်ဟူသော အသိဖြစ်သည် ။ အဆိုပါစုံစမ်းမှုများ ပြီးစီးသွားသောအခါ မေနာသည် ထိုနေရာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဖြစ် အပျက်များ၏ ထင်ရှားသည့်အထောက်အထားတစ်စုံ တစ်ရာကိုမူ မတွေ့ရပေ ။ သို့ဖြစ်၍ ထိုတံတားတွင် တစ္ဆေခြောက်သည်ဆိုသည့်တစ်ချက်သာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည် ။

အဆိုပါဒေသတွင် နေထိုင်သူအချို့သည် သေဆုံးကြပြီးနောက် ထိုနေရာကို စွဲလန်းစိတ်ဖြင့် မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည် ။ လတ်တလောစုံစမ်းလေ့လာချက်များအရ အီးဗွီပီ(EVP) အသံဖမ်းစက်ဖြင့် ဖမ်းယူရရှိသည့်စကားသံမှာ စူးစမ်းလေ့လာသူများကို အံ့ဩမှုဖြစ်စေခဲ့သည် ။ “တို့တွေအားလုံး ဒီမှာနေကြတယ်” ဟူသော စကားသံပင်ဖြစ်သည် ။ စူးစမ်းလေ့လာသူများအနေဖြင့် လိမ္မော်ရောင်မြူများ ဆိုင်းနေခြင်းကို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိသည် ။ ခန့်မှန်းချက်အရ’ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ဝိညာဉ်သည် ဤပုံစံဖြင့် ဖော်ပြနေခြင်း ‘ပေလောဟု မှတ်ချက်ပြုမိသည် ။

လေ့လာရေးအဖွဲ့အတွက် စေလွှတ်ထားသော စူးစမ်းလေ့လာသူအသစ်များသည် အော်(လ)တန်တံတားအိုကြီး နှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိချက်အသစ်များကို အစီရင်ခံစာ ပေးပို့လေ့ရှိသည် ။ ထိုအစီရင်ခံစာထဲတွင် ထူးဆန်း၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များစွာ ပါဝင်နေသမျှ သည် ထိုတံတားပေါ်မှ ဝိညာဉ်ဆိုးများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေပေတော့သည်။

Via : Jupiter Koko

Leave a Reply