ေက်ာက္ေသြး (Ferric Ammonium Citrate)၏ ေဆးဖက္၀င္ပံုအေၾကာင္း

Posted on

ေက်ာက္ေသြး(Ferric Ammonium Citrate) သည္ ျမန္မာတို႔ ေသြးေဆးတိုင္းလိုလို၌ တြဲဖက္၍ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ေက်ာက္ေသြးကို အျမတ္တႏိုးသံုးဆြဲသလို ေက်ာက္ေသြးသည္ လူတို႔၏ ေသြးလွည့္ပတ္မွဳ ေသြးျဖဴဥမ်ားကို အက်ိဳးျပဳမွဳ႕ ေသြးအားတိုးတက္မွဳ႕ ႏွလံုးေသြးမ်ားကိုမွန္ကန္ေအာင္ အက်ိဳးျပဳမွဳ႕၊ ကုန္ဆံုးသြားေသာ ေသြးမ်ားအစား လွ်င္ျမန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏွိဳင္မွဳ႕စသည့္ ဂုဏ္ထူးဝိေသသအေပါင္းတို႕ ျပည့္စံုေစပါသည္။

ေက်ာက္ေသြးဟူရာ၌ ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္ေသြး႐ိုင္းႏွင့္ သန္႕စင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွလာေသာ ေက်ာက္ေသြးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္ေသြးကိုသာ ေဆးဝါးမ်ား၌ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေလ့ရွိ၏။ ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္ေသြးမ်ားသည္ ပို၍ စြမ္းအင္ဂုဏ္ထူးတို႕ျဖင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း ခံယူၾကသည္။

ေက်ာက္ေသြးသည္ သဘာဝေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားမွ သူ႕အလိုေလွ်ာက္ ယိုစီးက်ဆင္းလာေသာ အႏွစ္ၾသဇာအဆီမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ေက်ာက္ေသြးဟူသည္ ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္မက ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးမ်ားအတြင္းတြင္ ေက်ာက္မ်ားသည္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ ေန ႏွင့္ အျခားဓါတ္သတၱဳပစၥၥည္းမ်ား၏ အေတြ႕အထိတို႔ျဖင့္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ေက်ာက္ႀကိဳ ေက်ာက္ၾကားမ်ားမွ စိမ့္ယိုစီးဆင္းလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ေသြးထြက္ရာ အရပ္ေဒသမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဗန္ေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္၊ ခ်င္းေတာင္၊ တနသ္ာရီတိုင္း ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တို႕မွ ထြက္ရွိေပသည္။ ေက်ာက္ေသြးကိုယူရာ၌ လြယ္လြယ္ကူကူကားမဟုတ္ေပ အလြန္ျမင့္မားမတ္ေစာက္သည့္ ေက်ာက္စြယ္ ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္နံရံႀကီးမ်ားမွ တေရြ႕ေရြ႕ယိုစီးက်ဆင္းေနျခင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲရယူရျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ေသြးရွာသူမ်ားသည္ ေက်ာက္နံရံႀကီးမ်ားတြင္ ႏြယ္ႀကိဳးမ်ားခ်၍လည္ေကာင္း ျငမ္းဆင္၍လည္ေကာင္း ခက္ခဲစြာတက္ယူၾကရသည္။ ထိုသို႕ တက္ယူရာ၌လည္း နံနက္ေစာေစာ အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္သြားေရာက္၍ တစိမ့္စိမ့္စီးဆင္းေနေသာ ေက်ာက္ေသြးမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ရယူၾကရသည္။
အနည္းငယ္အခ်ိန္ေနာက္က်၍ သြားေရာက္ပါလွ်င္ ေက်ာက္ေသြးမ်ားကိုတစက္မွ ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါေက်ာက္ေသြးမ်ားကို ေမ်ာက္သတၱဝါမ်ားသည္ အလြန္ႀကိဳက္၍ နံနက္လင္းလွ်င္ အုပ္အသင္းႏွင့္လာေရာက္စားေသာက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေက်ာက္ေသြး႐ိုင္းမ်ားကို ေရျဖင့္ေဖ်ာ္၍ မီးမွ်င္းမွ်င္းျဖင့္ ျပန္၍ခ်က္ယူရေလသည္။ ခ်က္နည္းမွာ ေက်ာက္ေသြး႐ိုင္းကို သန္႕စင္ေသာေရႏွင့္ေဖ်ာ္ရသည္။ ေနာက္ အဝတ္ျဖင့္ အထပ္ထပ္စစ္၍ မီးမွ်င္းမွ်င္းျဖင့္ျပန္ၿပီး ခ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ႏွင့္အရသာ

ေက်ာက္ေသြးသည္ ေအး၏။ အနည္းငယ္ငန္ၿငိၿငိရွိ၏။ သက္တက္တက္ ရွတတရွိ၏။ ညႇီ၏။ ကိုယ္ပူနာ မူးေဝနာ ေသြးေဖာက္ျပန္နာ အားအင္ကုန္ခန္းေသာ အနာတို႕ကိုႏိုင္နင္း၏။ အထူးသျဖင့္ေက်ာက္ေသြးသည္ ႏွလံုးကိုေအးျမ၍ အားရွိတည္ၿငိမ္ေစၿပီးႏွလံုးေသြးအားကိုတိုးေစသည္။အျခားအပူနာမ်ားကိုလည္း ႏိုင္နင္းသည့္ဂုဏ္ထူးဝိေသသမ်ားရွိေပသည္။

ျမစ္ျခင္းၿပီး႐ိုးရာေဆးနည္း

၁။ ေက်ာက္ေသြး ေရြးငယ္ခန္႕ကို ေန႕စဥ္ေရေအးျဖင့္ စားသံုးသြားပါကအေမာခံႏွိဳင္၏ ။ မ်က္စိၾကည္လင္၏။အသားအရည္တြန္႕ျခင္းနည္းပါး၏။

၂။ က်ားမ မေရြး ပန္းေသပႏ္ူညႇိဳး တပိန္ပိန္တလိန္လိန္ရွိလွ်င္ ေက်ာက္ေသြး ေရြးႀကီးတေရြးသားခန္႕ကို ႏို႕စစ္စစ္ႏွင့္ ေန႕စဥ္မွီဝဲေပးရ၏။

၃။ ကာလဝမ္းႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေက်ာက္ေသြးကို မန္က်ည္းေစ့ခန္႕ ေရေႏြးက်က္က်က္တြင္ ေဖာ္စပ္၍(၃)နာရီျခား တႀကိမ္တိုက္ေပးရ၏။

၄။ သည္းေျခ႐ူးႏွင့္ စိတၱဇေဝဒနာရွင္မ်ားအား အရြယ္လိုက္၍ ေက်ာက္ေသြးကို ၾကံရည္(ေရခဲမပါ)သၾကားတို႕ျဖင့္ တိုက္ေကၽြးရ၏။

၅။ သည္းေျခေရာင္ၿပီး အသားဝါေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေက်ာက္ေသြး ေရြးငယ္သာသာကို ဆန္ေဆးရည္ သၾကားတို႕ျဖင့္ ေရာစပ္ၿပီး တေန႕ (၃) ႀကိမ္တိုက္ေပးရသည္။မ်က္စိအဝါေရာင္မွ ျဖဴလာသည္အထိျဖစ္၏။(အေအးမိေသာလူနာအား ေခတၱရပ္ထားပါ။)

၆။ ေသြးအန္ ေသြးဝမ္းသြား ေသြးသြန္လြန္သူမ်ားအတြက္မူ ေက်ာက္ေသြး ေရြးႀကီးေစ့ခန္႕ကို တေန႕လွ်င္(၃)ႀကိမ္ သၾကား ၾကံရည္ ရရာျဖင့္တိုက္ရ၏။ ေက်ာက္ေသြးသည္ သိပၸံနည္းျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္ေသြး ႏွင့္ ျပည္တြင္းထြက္ေက်ာက္ေသြးဟူ၍ ယၡဳအခါ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ ၎ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ေလသလပ္မခံၾကပဲ နဳးညံ႕ၾကသည္။ ေလသလပ္ခံလွ်င္ အရည္ေပ်ာ္၍သြားေပသည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးပညာအလို

အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ေသြးသည္ သံဓါတ္ေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါသံဓါတ္သည္ ေသြးအားနည္းသူမ်ား နာလန္ထလူမမာမ်ား သံဓါတ္လိုအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေသြးအန္သူ၊ ေသြးသြန္သူ၊ အားအင္ခ်ိနဲကသူမ်ားအတြက္ အထူးပင္လိုအပ္လွသည္။

သံဓါတ္သည္ ေသြးနီက်ိတ္မ်ားအားရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ပစၥၥည္းျဖစ္ၿပီး သာမာန္ေသြးကလပ္စည္းမ်ား အေရာင္အဆင္းကိုလဲ အားေပးသည္။ က်န္းမာသူတို႕တြင္ ေသြးနီအိမ္မ်ားသည္ ေန႕စဥ္ၿပိဳကြဲ၍ ေသြးနီးက်ိတ္မ်ား ကိုယ္ခႏၶာ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၾက၏။ ဘိုလီ႐ူးဆင္းေခၚေသာ ဓာတ္တမ်ိဳးသည္ အေရာင္အဆင္းေျပာင္းလဲ၍ ဆီးႏွင့္က်င္ႀကီးတို႕တြင္ ပါဝင္ထြက္သြား၏။ ၎တို႕ႏွင့္အတူ သံဓာတ္္မ်ားလဲ ပါဝင္သြားသည္။ သို႕ရာတြင္ သံဓါန္တို႕သည္ ေန႕စဥ္စားသံုးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အစာအဟာရတို႕မွ ျပန္လည္ရရွိသည္။

မက်န္းမာေသာသူတို႕မွာ ဤကဲ႕သို႕မဟုတ္ဘဲ ေသြးမ်ားဆံုးရွွံုးျခင္းျဖင့္ ေသြးနီက်ိတ္မ်ားနည္းပါးၿပီးလွ်င္ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္၍လာေတာ့၏။ ဤအခါတြင္ သံဓါတ္ပါဝင္ေသာ ေဆးဝါးတို႕မွာ ခရီးေရာက္၍ ေသြးအားတိုးလာေပသည္။ေက်ာက္ေသြးသည္ သံဓာတ္အမ်ားဆံုးပါဝင္သည္ ပရေဆးပစၥၥည္းျဖစ္ေပသည္။

ေပ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေက်ာက္ေတာင္ ေတြကေန သဘာ၀အေလ်ာက္ စီးက်သည္။rock sweat လို႔လည္းေခၚၾကသည္။ ဟိမ၀ႏၱာ ၊ တိဘက္ေတာင္တန္း၊ခ်င္းေတာင္တန္း ၊ ကရင္​ျပည္​နယ္​၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္က ေတာင္တန္းေတြကအမ်ားဆံုး ထြက္ၾကသည္။ humic acids၊ fulvic acids ေတြနဲ႔ DAP လို႔ေခၚတဲ႔ dibenzo-α-pyrones ဓါတ္ေပါင္းေတြအျပင္ အျခားဗီတာမင္ဓါတ္ေပါင္းေတြလည္​း ၾကြယ္၀သည္။

ျဒပ္ေပါင္းၾကြယ္၀မႈအေပၚမူတည္ျပီး အ၀ါေရာင္ကေန အနက္ေရာင္အထိ ေတြ႔ရတတ္သည္။ ခဲမွတ္ 20°C ေအာက္မွာရွိသည္ေသြးတိုးကိုထိမ္းညွိေပးႏိုင္သည္၊၊ ေသြးအသြင္းသၾကားဓါတ္ကို ထိမ္းေပးႏိုင္တဲ႔အတြက္ ေသြးတိုးနဲ႔ဆီးခ်ိဳသမားေတြအတြက္ေကာင္းသည္။ တက္ထရိုစတုန္း ကိုျမွင္႔တင္ေပးႏိုင္သည္။ ပန္းေသ၊ ပန္းညိဳး ၊သုတ္လႊတ္ျမန္ တာေတြအတြက္လည္​း ေကာင္းသည္​။

ေက်ာက္ေသြး(shilajit) စစ္စစ္ကို တစ္ခါေသာက္ရင္၂၅၀မီလီဂရမ္ကေန ၅၀၀မီလီဂရမ္အထိ တစ္ရက္ႏွစ္ၾကိမ္ ထမင္းစားျပီးတိုင္းေသာက္သံုးႏိုင္သည္။ ၂၄ ရက္ေက်ာ္မွ သိသာတယ္လို႔ေရးထားၾကသည္​။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြက အမ်ားၾကီးစားရင္ သံဓါတ္လြန္ကဲလို႔ျဖစ္တဲ႔ ေရာဂါေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္​။

Via : ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆးမ်ား / အစြမ္းထက္ျမန္မာေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

PS : ေက်ာက္ေသြးစစ္မစစ္ သိခ်င္ရင္ေတာ့ ေက်ာက္ေသြးတစက္ကို ေရဖန္ခြက္ထဲထည့္ၾကည့္ ၾကြက္ျမီးတန္းၿပီးေအာက္ကိုခ်က္ခ်င္းက်ရင္ ေက်ာက္ေသြးအစစ္ျဖစ္တယ္လို ့ သိရပါတယ္။
—————–
ကျောက်သွေး (Ferric Ammonium Citrate)၏ ဆေးဖက်ဝင်ပုံအကြောင်း (unicode)

ကျောက်သွေးသည် မြန်မာတို့ သွေးဆေးတိုင်းလိုလို၌ တွဲဖက်၍ ပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မြန်မာတို့သည် ကျောက်သွေးကို အမြတ်တနိုးသုံးဆွဲသလို ကျောက်သွေးသည် လူတို့၏ သွေးလှည့်ပတ်မှု သွေးဖြူဥများကို အကျိုးပြုမှု့ သွေးအားတိုးတက်မှု့ နှလုံးသွေးများကိုမှန်ကန်အောင် အကျိုးပြုမှု့၊ ကုန်ဆုံးသွားသော သွေးများအစား လျှင်မြန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနှိုင်မှု့စသည့် ဂုဏ်ထူးဝိသေသအပေါင်းတို့ ပြည့်စုံစေပါသည်။

ကျောက်သွေးဟူရာ၌ ပြည်တွင်းထွက် ကျောက်သွေးရိုင်းနှင့် သန့်စင်ပြီး နိုင်ငံခြားမှလာသော ကျောက်သွေးဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်။ ပြည်တွင်းထွက် ကျောက်သွေးကိုသာ ဆေးဝါးများ၌ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိ၏။ ပြည်တွင်းထွက် ကျောက်သွေးများသည် ပို၍ စွမ်းအင်ဂုဏ်ထူးတို့ဖြင့် ပြည့်စုံကြောင်း ခံယူကြသည်။

ကျောက်သွေးသည် သဘာဝကျောက်တောင် ကျောက်ဆောင်များမှ သူ့အလိုလျှောက် ယိုစီးကျဆင်းလာသော အနှစ်ဩဇာအဆီမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ကျောက်သွေးဟူသည် နှစ်ပေါင်း ရာထောင်မက ကျောက်တောင်ကြီးများအတွင်းတွင် ကျောက်များသည် ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ နေ နှင့် အခြားဓါတ်သတ္တုပစ္စည်းများ၏ အတွေ့အထိတို့ဖြင့် သဘာဝအလျှောက် ကျောက်ကြို ကျောက်ကြားများမှ စိမ့်ယိုစီးဆင်းလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်သွေးထွက်ရာ အရပ်ဒေသများမှာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ၊ မြောက်ပိုင်း၊ ဗန်မော်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ချင်းတောင်၊ တနသာ်ရီတိုင်း မော်လမြိုင်ခရိုင်တို့မှ ထွက်ရှိပေသည်။ ကျောက်သွေးကိုယူရာ၌ လွယ်လွယ်ကူကူကားမဟုတ်ပေ အလွန်မြင့်မားမတ်စောက်သည့် ကျောက်စွယ် ကျောက်တန်း ကျောက်နံရံကြီးများမှ တရွေ့ရွေ့ယိုစီးကျဆင်းနေခြင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲရယူရခြင်းဖြစ်သည်။

ကျောက်သွေးရှာသူများသည် ကျောက်နံရံကြီးများတွင် နွယ်ကြိုးများချ၍လည်ကောင်း ငြမ်းဆင်၍လည်ကောင်း ခက်ခဲစွာတက်ယူကြရသည်။ ထိုသို့ တက်ယူရာ၌လည်း နံနက်စောစော အာရုဏ်တက်ချိန်တွင်သွားရောက်၍ တစိမ့်စိမ့်စီးဆင်းနေသော ကျောက်သွေးများကို အလျှင်အမြန်ရယူကြရသည်။
အနည်းငယ်အချိန်နောက်ကျ၍ သွားရောက်ပါလျှင် ကျောက်သွေးများကိုတစက်မှ ရရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါကျောက်သွေးများကို မျောက်သတ္တဝါများသည် အလွန်ကြိုက်၍ နံနက်လင်းလျှင် အုပ်အသင်းနှင့်လာရောက်စားသောက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါကျောက်သွေးရိုင်းများကို ရေဖြင့်ဖျော်၍ မီးမျှင်းမျှင်းဖြင့် ပြန်၍ချက်ယူရလေသည်။ ချက်နည်းမှာ ကျောက်သွေးရိုင်းကို သန့်စင်သောရေနှင့်ဖျော်ရသည်။ နောက် အဝတ်ဖြင့် အထပ်ထပ်စစ်၍ မီးမျှင်းမျှင်းဖြင့်ပြန်ပြီး ချက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ဂုဏ်နှင့်အရသာ

ကျောက်သွေးသည် အေး၏။ အနည်းငယ်ငန်ငြိငြိရှိ၏။ သက်တက်တက် ရှတတရှိ၏။ ညှီ၏။ ကိုယ်ပူနာ မူးဝေနာ သွေးဖောက်ပြန်နာ အားအင်ကုန်ခန်းသော အနာတို့ကိုနိုင်နင်း၏။ အထူးသဖြင့်ကျောက်သွေးသည် နှလုံးကိုအေးမြ၍ အားရှိတည်ငြိမ်စေပြီးနှလုံးသွေးအားကိုတိုးစေသည်။အခြားအပူနာများကိုလည်း နိုင်နင်းသည့်ဂုဏ်ထူးဝိသေသများရှိပေသည်။

မြစ်ခြင်းပြီးရိုးရာဆေးနည်း

၁။ ကျောက်သွေး ရွေးငယ်ခန့်ကို နေ့စဉ်ရေအေးဖြင့် စားသုံးသွားပါကအမောခံနှိုင်၏ ။ မျက်စိကြည်လင်၏။အသားအရည်တွန့်ခြင်းနည်းပါး၏။

၂။ ကျားမ မရွေး ပန်းသေပန်ူညှိုး တပိန်ပိန်တလိန်လိန်ရှိလျှင် ကျောက်သွေး ရွေးကြီးတရွေးသားခန့်ကို နို့စစ်စစ်နှင့် နေ့စဉ်မှီဝဲပေးရ၏။

၃။ ကာလဝမ်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်လျှင် ကျောက်သွေးကို မန်ကျည်းစေ့ခန့် ရေနွေးကျက်ကျက်တွင် ဖော်စပ်၍(၃)နာရီခြား တကြိမ်တိုက်ပေးရ၏။

၄။ သည်းခြေရူးနှင့် စိတ္တဇဝေဒနာရှင်များအား အရွယ်လိုက်၍ ကျောက်သွေးကို ကြံရည်(ရေခဲမပါ)သကြားတို့ဖြင့် တိုက်ကျွေးရ၏။

၅။ သည်းခြေရောင်ပြီး အသားဝါရောဂါဖြစ်လျှင် ကျောက်သွေး ရွေးငယ်သာသာကို ဆန်ဆေးရည် သကြားတို့ဖြင့် ရောစပ်ပြီး တနေ့ (၃) ကြိမ်တိုက်ပေးရသည်။မျက်စိအဝါရောင်မှ ဖြူလာသည်အထိဖြစ်၏။(အအေးမိသောလူနာအား ခေတ္တရပ်ထားပါ။)

၆။ သွေးအန် သွေးဝမ်းသွား သွေးသွန်လွန်သူများအတွက်မူ ကျောက်သွေး ရွေးကြီးစေ့ခန့်ကို တနေ့လျှင်(၃)ကြိမ် သကြား ကြံရည် ရရာဖြင့်တိုက်ရ၏။ ကျောက်သွေးသည် သိပ္ပံနည်းဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ကျောက်သွေး နှင့် ပြည်တွင်းထွက်ကျောက်သွေးဟူ၍ ယ္ခုအခါ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည်။ ၎င်း နှစ်မျိုးလုံးသည် လေသလပ်မခံကြပဲ နုးညံ့ကြသည်။ လေသလပ်ခံလျှင် အရည်ပျော်၍သွားပေသည်။

အနောက်တိုင်းဆေးပညာအလို

အထူးသဖြင့် ကျောက်သွေးသည် သံဓါတ်မြောက်များစွာပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါသံဓါတ်သည် သွေးအားနည်းသူများ နာလန်ထလူမမာများ သံဓါတ်လိုအပ်သူများနှင့် သွေးအန်သူ၊ သွေးသွန်သူ၊ အားအင်ချိနဲကသူများအတွက် အထူးပင်လိုအပ်လှသည်။

သံဓါတ်သည် သွေးနီကျိတ်များအားရှိစေရန် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး သာမာန်သွေးကလပ်စည်းများ အရောင်အဆင်းကိုလဲ အားပေးသည်။ ကျန်းမာသူတို့တွင် သွေးနီအိမ်များသည် နေ့စဉ်ပြိုကွဲ၍ သွေးနီးကျိတ်များ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ပျံ့နှံ့နေကြ၏။ ဘိုလီရူးဆင်းခေါ်သော ဓာတ်တမျိုးသည် အရောင်အဆင်းပြောင်းလဲ၍ ဆီးနှင့်ကျင်ကြီးတို့တွင် ပါဝင်ထွက်သွား၏။ ၎င်းတို့နှင့်အတူ သံဓာတ်များလဲ ပါဝင်သွားသည်။ သို့ရာတွင် သံဓါန်တို့သည် နေ့စဉ်စားသုံးသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အစာအဟာရတို့မှ ပြန်လည်ရရှိသည်။

မကျန်းမာသောသူတို့မှာ ဤကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ သွေးများဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့် သွေးနီကျိတ်များနည်းပါးပြီးလျှင် သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်၍လာတော့၏။ ဤအခါတွင် သံဓါတ်ပါဝင်သော ဆေးဝါးတို့မှာ ခရီးရောက်၍ သွေးအားတိုးလာပေသည်။ကျောက်သွေးသည် သံဓာတ်အများဆုံးပါဝင်သည် ပရဆေးပစ္စည်းဖြစ်ပေသည်။

ပေ ၅၀၀၀ ကျော် ကျောက်တောင် တွေကနေ သဘာဝအလျောက် စီးကျသည်။rock sweat လို့လည်းခေါ်ကြသည်။ ဟိမဝန္တာ ၊ တိဘက်တောင်တန်း၊ချင်းတောင်တန်း ၊ ကရင်​ပြည်​နယ်​၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေကအများဆုံး ထွက်ကြသည်။ humic acids၊ fulvic acids တွေနဲ့ DAP လို့ခေါ်တဲ့ dibenzo-α-pyrones ဓါတ်ပေါင်းတွေအပြင် အခြားဗီတာမင်ဓါတ်ပေါင်းတွေလည်​း ကြွယ်ဝသည်။

ဒြပ်ပေါင်းကြွယ်ဝမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အဝါရောင်ကနေ အနက်ရောင်အထိ တွေ့ရတတ်သည်။ ခဲမှတ် 20°C အောက်မှာရှိသည်သွေးတိုးကိုထိမ်းညှိပေးနိုင်သည်၊၊ သွေးအသွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် သွေးတိုးနဲ့ဆီးချိုသမားတွေအတွက်ကောင်းသည်။ တက်ထရိုစတုန်း ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ပန်းသေ၊ ပန်းညိုး ၊သုတ်လွှတ်မြန် တာတွေအတွက်လည်​း ကောင်းသည်​။

ကျောက်သွေး(shilajit) စစ်စစ်ကို တစ်ခါသောက်ရင်၂၅ဝမီလီဂရမ်ကနေ ၅၀ဝမီလီဂရမ်အထိ တစ်ရက်နှစ်ကြိမ် ထမင်းစားပြီးတိုင်းသောက်သုံးနိုင်သည်။ ၂၄ ရက်ကျော်မှ သိသာတယ်လို့ရေးထားကြသည်​။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အများကြီးစားရင် သံဓါတ်လွန်ကဲလို့ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်​။

Via : မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးများ / အစွမ်းထက်မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းများ

PS : ကျောက်သွေးစစ်မစစ် သိချင်ရင်တော့ ကျောက်သွေးတစက်ကို ရေဖန်ခွက်ထဲထည့်ကြည့် ကြွက်မြီးတန်းပြီးအောက်ကိုချက်ချင်းကျရင် ကျောက်သွေးအစစ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

Leave a Reply