၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံ 

Posted on

ကမာၻမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးရွိတဲ့အနက္ အခ်မ္းသာဆုံး နဲ႔ အင္အားအႀကီးဆုံးကုိ ျပပါဆုိရင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ေနာက္မွာေတာ့ တရုတ္ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ဂ်ာမဏီ ၊ ျပင္သစ္ ၊ အဂၤလန္ ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘရာဇီး ၊ အီတလီ နဲ႔ ကေနဒါ တုိ႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ၿပဳိင္ဘက္ ရုရွားႏုိင္ငံကေတာ့ ႏုိင္ငံအလုိက္ ခ်မ္းသာမႈစာရင္းမွာေတာ့ နံပါတ္ ၁၂ ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားဟာ ကမာၻ႔အဆင့္ ၁၆ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံကေတာ့ ႏုိင္ငံလုိက္ခ်မ္းသာမႈမွာေတာ့ အဆင့္ ၄၁ မွာ ပဲ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ အဆင့္ ၇၅ မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံအလုိက္ ခ်မ္းသာမႈအဆင့္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံလုိ႔ ဆုိလုိက္ရင္ ႏုိင္ငံအလုိက္မတြက္ပဲ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕၀င္ေငြနဲ႔ တြက္တယ္ ဆုိတာကုိ သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒီလုိတြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္ဟာ အဆင့္ ၁၀ အတြင္းမွာ မ၀င္ပါဘူး။ ၀င္ေငြအလုိက္အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံေတြကေတာ့-

၁၀ ။ ဆြစ္ဇာလန္( တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 63,379 ေဒၚလာ )

ကမာၻ႔အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဆြစ္ဇာလန္ ဟာ စီးပြားေရးမွာလည္း ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စာရင္းဝင္ႏွင့္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာ ဇူးရစ္ခ္်ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ တုိ႔ ရွိရာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ဆြစ္ႏုိင္ငံထုတ္ နာရီေတြဟာလည္း တန္ဖုိးႀကီးၿပီး ကမာၻေက်ာ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၆၃၃၇၉ ရွိတာေၾကာင့္ နံပါတ္ ၉ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အဓိက လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ စက္ကိရိယာအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ စက္ႀကီးမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ လက္ပတ္နာရီ ၊ ခ်ည္မွ်င္ ၊ ခရီးသြားလာေရး ၊ ဘဏ္ ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း ၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ ေဟာင္ေကာင္ (တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 64,533 ေဒၚလာ)

ေဟာင္ေကာင္ ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားကေတာ့ သီးျခားႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ပဲ ျမင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေခတ္မီၿပီး စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံဟာ လူဦးေရ ၇သန္းေက်ာ္သာ ရွိေပမယ့္ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကုိင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ ခရီးသြားလာေရး ၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ၊ ပလတ္စတစ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ပတ္နာရီ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ခရီးသြားလာမႈ၊ ကမၻာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ ေလ်ာ့သြားတာေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇မွာေတာ့ ျပန္လည္ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၈။ ကူ၀ိတ္ ( တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 66,673 ေဒၚလာ)

အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာ နံပါတ္ ၈ ေနရာက ရပ္ေနတာကေတာ့ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္အာရွ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမွာတည္ရွိတဲ့ အာရပ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္းကို အဓိကလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားစီးပြားေရးေတြလည္း အားေကာင္းတာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ေရနံေစ်းကြက္ ဖရုိဖရဲျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ အေျခအေနမပ်က္ခဲ့ပါဘူး။

Kuwaiti dinar ေငြေၾကးစနစ္ကုိသုံးစြဲၿပီး ဒီကူ၀ိတ္ေငြဟာ ကမာၻ႔တန္ဖုိးအႀကီးေငြေၾကးျဖစ္ကာ ၁ ကူ၀ိတ္ဒုိင္နာ ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၃၃ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ေရနံထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ၊ ဘိလပ္ေျမ ၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း ၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္္လုပ္ေရး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နဲ႔ ေရသန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။

၇။ ယူေအအီး (တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 68,662 ေဒၚလာ)

ယူေအအီးႏုိင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္က ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ေရနံထြက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံစာရင္း၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေခတ္မီအေဆာက္အဦးအမ်ားဆုံး ရွိရာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လူသိမ်ားတဲ့ ဒူဘုိင္းၿမဳိ႕ရွိတဲ့ႏုိင္ငံပါ။ ထူးျခားတာကေတာ့ ယေန႔ ယူေအအီးႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈဟာ ေရနံေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလာေရးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ တဲ့။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေရနံေစ်းေတြ အဆမတန္က်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ ယူေအအီးဟာ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ရပ္တည္ေနႏုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း ၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ သေဘၤာျပဳျပင္ေရး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ ဘိလပ္ေျမ နဲ႔ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေနာ္ေ၀ (တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 74,065 ေဒၚလာ)

ေအးခ်မ္းၿပီး ရာဇ၀တ္မႈနည္းပါးတဲ့ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးမွာလည္း ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ လူဦးေရနည္းပါးတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးလူဦးေရဟာ ၅သန္းေက်ာ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ေရနံ နဲ႔ ေလာင္စာဆီလုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္အတြင္း ေရနံေစ်းကြက္ က်ဆင္းမႈမွာ အနည္းငယ္ထိခုိက္ခဲ့ရပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းလည္း တုိးတက္လာေပမယ့္ အစုိးရရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀ဟာ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ရပ္တည္ႏုိင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရနံလုပ္ငန္းအျပင္ အျခား အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္း ၊ ငါးဖမ္းျခင္း ၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ေပ်ာ့ဖတ္ နဲ႔စကၠဴထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားလုပ္ငန္း ၊ သစ္မာတင္ပိုု႔ျခင္း ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း နဲ႔ ခ်ည္မွ်င္ အထည္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။

၅။ ဘရုႏုိင္း (တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 79,726 ေဒၚလာ)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ရဲ႕ အခ်မ္္းသာဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ စာရင္း၀င္ ဘရူႏုိင္းဟာ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္းမွာလည္း နံပါတ္ ၅ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ၾကြယ္၀ၿပီး လူဦးေရနည္းပါးေသာႏုိင္ငံျဖစ္ရာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း ျမင့္မားပါတယ္။ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံသားေတြဟာ အခြန္ေဆာင္စရာမလုိ ၊ ပညာေရးအခမဲ့ ၊ ေဆးကုသခြင့္ အခမဲ့ ရရွိထားၾကပါတယ္။ ေရနံအလြန္ထြက္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သုိက္မ်ားေပၚမွီခုိေနရသည္။

ေနာက္ ႏွစ္ ၃၀-၄၀အတြင္း ေရနံမ်ားကုန္ခမ္းေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိသည္။ ေရနံဟာ ဘ႐ူးႏုိင္းရဲ႕ အထိကပုိ႔ကုန္ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးဟာ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ေတြကေန ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားစားစား မရွိပဲ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ျခင္း ၊ ေရနံသန္႔စင္ျခင္း ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ ရွိသည္။

၄။ အုိင္ယာလန္ (တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 79,924 ေဒၚလာ)

အေနာက္ဥေရာပမွာ ရွိတဲ့ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔အတုိးတက္ဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဥေရာပရဲ႕စီးပြားေရး အျဖစ္ထြန္းဆုံးႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္၊စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈ တို႔တြင္လည္း အဆင့္ျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရတဲ့ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရ ၅သန္း၀န္းက်င္သာ ရွိေပမယ့္ တဟုန္တုိး တုိးတက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ပုိင္ဆုိၾကတာေၾကာင့္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး နံပါတ္ ၄ ေနရာက ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ဒီလုိတုိးတက္လာခဲ့မႈဟာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္း စီးပြားပ်က္ကပ္ အၿပီးမွာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိသာစြာ ေလ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အုိင္ယာလန္ရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ဓာတုပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ကြန္ပ်ဴတာ hardware နဲ႔ software ၊ စားေသာက္ကုန္ ၊ အရက္ ၊ ဘီယာ နဲ႔ က်န္းမာေရးဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ စင္ကာပူ ( တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 98,014 ေဒၚလာ)

ကမာၻ႔စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ တဟုန္ထုိး တုိးတက္ေနတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ စာရင္းမွာ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာ သိပ္ေတာ့အံၾသစရာ မေကာင္းလွပါဘူး။ စင္ကာပူသည္ စီးပြားေရးစနစ္အားျဖင့္ အလြတ္လပ္ဆုံး ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈ အေကာင္းဆုံး ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆုံး ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံး စသည့္ ေကာင္းမြန္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈျပင္းထန္မႈ ၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာင္းမြန္မႈ ၊ ျခစားမႈ ကင္းစင္ျခင္း ေတြဟာ စီးပြားေရးတုိးတက္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၊ ထိုင္ဝမ္ တို႔ႏွင့္ အတူ စင္ကာပူသည္ အာရွ က်ားေလးေကာင္တြင္ ကနဦး ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ ဂ်ီဒီပီ အရ အျခား က်ားသုံးေကာင္ကို ေက်ာ္တက္ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ေရနံသန္႔စင္ျခင္း ၊ ေရာ္ဘာ ၊ အစားအစာ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၊ သေဘၤာက်င္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းေတြဟာ စင္ကာပူရဲ႕အဓိက လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

၂။ လူဇင္ဘတ္ ( တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 110,870 ေဒၚလာ)

အက်ယ္အ၀န္း ဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ ၁ေထာင္မျပည့္တဲ့(၉၉၉မုိင္) ဒီႏုိင္ငံ ငယ္ေလးဟာ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္းမွာ နံပါတ္ ၂ ေနရာက ရပ္တည္ေနပါတယ္။ သာယာေအးခ်မ္းၿပီး ႏုိင္ငံဆုိေပမယ့္ လူဦးေရ ၆သိန္း၀န္းက်င္သာ ရွိတဲ့ႏုိင္ငံငယ္ေလးပါ။ စြမ္းအားျမင့္ လုပ္သားအင္အားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဇင္ဘတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဟာ ဥေရာပသမဂၢ ပ်မ္းမွ် တုိးတက္မႈႏႈန္းထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံငယ္ေသာ္ျငား စီးပြားေရးမ်ဳိးစုံကုိလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းတဲ့ အစိုးရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၊ သံ နဲ႔ သံမဏိ လုပ္ငန္း ၊ အုိင္တီနည္းပညာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကုန္စည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ၊ အစားအစာ ၊ ဓာတုေဆး၀ါး ၊ သတၱဳထုတ္ကုန္၊ တာယာ ၊ ဖန္ ၊ အလူမီနီယံ ထုတ္လုပ္ျခင္း နဲ႔ ခရီးသြားလာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၁။ ကာတာ ( တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ 128,702 ေဒၚလာ)

ကာတာႏိုင္ငံ ဟာ အေနာက္အာရွတြင္ တည္ရွိေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္ကၽြန္းဆြယ္ႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာ ကာတာကြ်န္းဆြယ္ေလး ေပၚမွာတည္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယ အႀကီးမားဆုံးေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ေရနံ အရင္းအျမစ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတာေၾကာင့္ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံး တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတာဆုိရင္ မမွားပါဘူး။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမွ ဘီလီယံ ႏွင့္ ခ်ီေသာ ေဒၚလာ အပိုေငြမ်ားေၾကာင့္ ကာတာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသတို႔တြင္ တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ေရနံကို အဓိကလုပ္ကုိင္ၿပီး စုစုေပါင္းစီးပြားေရးရဲ႕ ၇၀% ကုိ ေရနံမွ ရရွိပါတယ္။ အျခားအဓိက လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ နဲ႔ အျခားဓာတ္ေငြ႔မ်ား ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၊ ေနရံဓာတု ၊ သံမဏိ ၊ ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ သေဘၤာျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

( အထက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြဟာ Business Insider ရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ )

သုတဇုန္


၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၁၀ နိုင်ငံ (unicode)

ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးရှိတဲ့အနက် အချမ်းသာဆုံး နဲ့ အင်အားအကြီးဆုံးကို ပြပါဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့နောက်မှာတော့ တရုတ် ၊ ဂျပန် ၊ ဂျာမဏီ ၊ ပြင်သစ် ၊ အင်္ဂလန် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ဘရာဇီး ၊ အီတလီ နဲ့ ကနေဒါ တို့က အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ ပြိုင်ဘက် ရုရှားနိုင်ငံကတော့ နိုင်ငံအလိုက် ချမ်းသာမှုစာရင်းမှာတော့ နံပါတ် ၁၂ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။

အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၆ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ နိုင်ငံလိုက်ချမ်းသာမှုမှာတော့ အဆင့် ၄၁ မှာ ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ အဆင့် ၇၅ မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ နိုင်ငံအလိုက် ချမ်းသာမှုအဆင့် တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံလို့ ဆိုလိုက်ရင် နိုင်ငံအလိုက်မတွက်ပဲ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ တွက်တယ် ဆိုတာကို သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ဟာ အဆင့် ၁၀ အတွင်းမှာ မဝင်ပါဘူး။ ဝင်ငွေအလိုက်အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံတွေကတော့-

၁၀ ။ ဆွစ်ဇာလန်( တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 63,379 ဒေါ်လာ )

ကမ္ဘာ့အငြိမ်းချမ်းဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန် ဟာ စီးပွားရေးမှာလည်း ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးများ စာရင်းဝင်နှင့် စီးပွားရေး အချက်အချာ ဖြစ်သော ဇူးရစ်ခ်ျမြို့ နှင့် ဂျနီဗာမြို့ တို့ ရှိရာ နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ဆွစ်နိုင်ငံထုတ် နာရီတွေဟာလည်း တန်ဖိုးကြီးပြီး ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။

နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ ၆၃၃၇၉ ရှိတာကြောင့် နံပါတ် ၉ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိပါတယ်။ အဓိက လုပ်ငန်းတွေကတော့ စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး နှင့် စက်ကြီးများထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ လက်ပတ်နာရီ ၊ ချည်မျှင် ၊ ခရီးသွားလာရေး ၊ ဘဏ် နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

၉။ ဟောင်ကောင် (တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 64,533 ဒေါ်လာ)

ဟောင်ကောင် ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အများကတော့ သီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပဲ မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ခေတ်မီပြီး စီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံဟာ လူဦးရေ ၇သန်းကျော်သာ ရှိပေမယ့် အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။

ချည်မျှင်နှင့် အထည် ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း ၊ ခရီးသွားလာရေး ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊ အီလက်ထရောနစ် ၊ ပလတ်စတစ် ၊ နာရီ ၊ လက်ပတ်နာရီ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်ကတော့ တရုတ်ပြည်မကြီးက ခရီးသွားလာမှု၊ ကမ္ဘာနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ လျော့သွားတာကြောင့် ဟောင်ကောင်ရဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၇မှာတော့ ပြန်လည်ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

၈။ ကူဝိတ် ( တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 66,673 ဒေါ်လာ)

အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ နံပါတ် ၈ နေရာက ရပ်နေတာကတော့ ကူဝိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်အာရှ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ အာရပ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံထုတ်လုပ်ခြင်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားစီးပွားရေးတွေလည်း အားကောင်းတာကြောင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ ရေနံဈေးကွက် ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကူဝိတ်နိုင်ငံကတော့ အခြေအနေမပျက်ခဲ့ပါဘူး။

Kuwaiti dinar ငွေကြေးစနစ်ကိုသုံးစွဲပြီး ဒီကူဝိတ်ငွေဟာ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးငွေကြေးဖြစ်ကာ ၁ ကူဝိတ်ဒိုင်နာ ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၃၃ နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ရေနံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအပြင် ဓာတုပစ္စည်းများ ၊ ဘိလပ်မြေ ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး နှင့် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း ၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ၊ ဆောက်လုပ်ရေး နဲ့ ရေသန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။

၇။ ယူအေအီး (တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 68,662 ဒေါ်လာ)

ယူအေအီးနိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်က ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် ရေနံထွက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံစာရင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ခေတ်မီအဆောက်အဦးအများဆုံး ရှိရာနိုင်ငံဖြစ်ပြီး လူသိများတဲ့ ဒူဘိုင်းမြို့ရှိတဲ့နိုင်ငံပါ။ ထူးခြားတာကတော့ ယနေ့ ယူအေအီးနိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာမှုဟာ ရေနံကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာရေးတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် တဲ့။

ဒါကြောင့်လည်း ရေနံဈေးတွေ အဆမတန်ကျဆင်းခဲ့ပေမယ့် ယူအေအီးဟာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ ရပ်တည်နေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ ရေနံတူးဖော်ခြင်း ၊ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ၊ သင်္ဘောပြုပြင်ရေး ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ဘိလပ်မြေ နဲ့ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေး တို့ဖြစ်ပါတယ်။

၆။ နော်ဝေ (တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 74,065 ဒေါ်လာ)

အေးချမ်းပြီး ရာဇဝတ်မှုနည်းပါးတဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးမှာလည်း ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ လူဦးရေနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေဟာ ၅သန်းကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။ ရေနံ နဲ့ လောင်စာဆီလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်တာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်အတွင်း ရေနံဈေးကွက် ကျဆင်းမှုမှာ အနည်းငယ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းလည်း တိုးတက်လာပေမယ့် အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်တာကြောင့် နော်ဝေဟာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ ရပ်တည်နိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ရေနံလုပ်ငန်းအပြင် အခြား အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း ၊ ငါးဖမ်းခြင်း ၊ အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ပျော့ဖတ် နဲ့စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ သတ္တုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ဓာတုပစ္စည်းများလုပ်ငန်း ၊ သစ်မာတင်ပို့ခြင်း ၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း နဲ့ ချည်မျှင် အထည်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။

၅။ ဘရုနိုင်း (တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 79,726 ဒေါ်လာ)

အရှေ့တောင်အာရှ ရဲ့ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ စာရင်းဝင် ဘရူနိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာလည်း နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကြွယ်၀ပြီး လူဦးရေနည်းပါးသောနိုင်ငံဖြစ်ရာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း မြင့်မားပါတယ်။ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံသားတွေဟာ အခွန်ဆောင်စရာမလို ၊ ပညာရေးအခမဲ့ ၊ ဆေးကုသခွင့် အခမဲ့ ရရှိထားကြပါတယ်။ ရေနံအလွန်ထွက်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်များပေါ်မှီခိုနေရသည်။

နောက် နှစ် ၃၀-၄ဝအတွင်း ရေနံများကုန်ခမ်းတော့မည်ဟု ခန့်မှန်းထားရာ ခရီးသွားလာရေး နှင့် ရေထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ ရေနံဟာ ဘရူးနိုင်းရဲ့ အထိကပို့ကုန်ဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကနေ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများစားစား မရှိပဲ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်း ၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသာ ရှိသည်။

၄။ အိုင်ယာလန် (တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 79,924 ဒေါ်လာ)

အနောက်ဥရောပမှာ ရှိတဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဥရောပရဲ့စီးပွားရေး အဖြစ်ထွန်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်၊စီးပွားရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှု တို့တွင်လည်း အဆင့်မြင့်မားစွာ သတ်မှတ်ခြင်း ခံရတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၅သန်းဝန်းကျင်သာ ရှိပေမယ့် တဟုန်တိုး တိုးတက်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပိုင်ဆိုကြတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နံပါတ် ၄ နေရာက ရပ်တည်နေပါတယ်။

ဒီလိုတိုးတက်လာခဲ့မှုဟာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များ နှောင်းပိုင်း စီးပွားပျက်ကပ် အပြီးမှာ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ဥပဒေ စဉ်းမျဉ်းများကို သိသာစွာ လျော့ချပစ်ခဲ့ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အိုင်ယာလန်ရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ကွန်ပျူတာ hardware နဲ့ software ၊ စားသောက်ကုန် ၊ အရက် ၊ ဘီယာ နဲ့ ကျန်းမာရေးဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၃။ စင်ကာပူ ( တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 98,014 ဒေါ်လာ)

ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ တဟုန်ထိုး တိုးတက်နေတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းမှာ တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာ သိပ်တော့အံဩစရာ မကောင်းလှပါဘူး။ စင်ကာပူသည် စီးပွားရေးစနစ်အားဖြင့် အလွတ်လပ်ဆုံး ၊ တီထွင်ကြံဆမှု အကောင်းဆုံး ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု အများဆုံး နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန် အကောင်းဆုံး စသည့် ကောင်းမွန်မှုများနှင့် ပြည့်စုံသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်မှု ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အစိုးရ၏ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရေး ကောင်းမွန်မှု ၊ ခြစားမှု ကင်းစင်ခြင်း တွေဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။

ဟောင်ကောင်၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ ထိုင်ဝမ် တို့နှင့် အတူ စင်ကာပူသည် အာရှ ကျားလေးကောင်တွင် ကနဦး ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ပြီး လူတစ်ဦးချင်း အလိုက် ဂျီဒီပီ အရ အခြား ကျားသုံးကောင်ကို ကျော်တက် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း ၊ရေနံသန့်စင်ခြင်း ၊ ရော်ဘာ ၊ အစားအစာ နှင့် အဖျော်ယမကာ ၊ သင်္ဘောကျင်း ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၊ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေဟာ စင်ကာပူရဲ့အဓိက လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။

၂။ လူဇင်ဘတ် ( တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 110,870 ဒေါ်လာ)

အကျယ်အဝန်း ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁ထောင်မပြည့်တဲ့(၉၉၉မိုင်) ဒီနိုင်ငံ ငယ်လေးဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းမှာ နံပါတ် ၂ နေရာက ရပ်တည်နေပါတယ်။ သာယာအေးချမ်းပြီး နိုင်ငံဆိုပေမယ့် လူဦးရေ ၆သိန်းဝန်းကျင်သာ ရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးပါ။ စွမ်းအားမြင့် လုပ်သားအင်အားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် လူဇင်ဘတ်ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာ ဥရောပသမဂ္ဂ ပျမ်းမျှ တိုးတက်မှုနှုန်းထက်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။

နိုင်ငံငယ်သော်ငြား စီးပွားရေးမျိုးစုံကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့ အစိုးရရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက လုပ်ငန်းတွေကတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်း ၊ သံ နဲ့ သံမဏိ လုပ်ငန်း ၊ အိုင်တီနည်းပညာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊ ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း ၊ အစားအစာ ၊ ဓာတုဆေးဝါး ၊ သတ္တုထုတ်ကုန်၊ တာယာ ၊ ဖန် ၊ အလူမီနီယံ ထုတ်လုပ်ခြင်း နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။

၁။ ကာတာ ( တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ 128,702 ဒေါ်လာ)

ကာတာနိုင်ငံ ဟာ အနောက်အာရှတွင် တည်ရှိသော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ကြီး၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိသော ကာတာကျွန်းဆွယ်လေး ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယ အကြီးမားဆုံးသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ် နှင့် ရေနံ အရင်းအမြစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်နေတာဆိုရင် မမှားပါဘူး။

ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှ ဘီလီယံ နှင့် ချီသော ဒေါ်လာ အပိုငွေများကြောင့် ကာတာ အစိုးရသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပ နှင့် အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသတို့တွင် တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ရေနံကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပြီး စုစုပေါင်းစီးပွားရေးရဲ့ ၇၀% ကို ရေနံမှ ရရှိပါတယ်။ အခြားအဓိက လုပ်ငန်းတွေကတော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နဲ့ အခြားဓာတ်ငွေ့များ ၊ ဓာတ်မြေဩဇာ ၊ နေရံဓာတု ၊ သံမဏိ ၊ ဘိလပ်မြေ နှင့် သင်္ဘောပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

( အထက်ပါ အချက်အလက်တွေဟာ Business Insider ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ )

သုတဇုန်

Leave a Reply