Solar ျပား ႏွင့္ Controller အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

Via : Kyaw Swa Win

( နယ္ေတြ မွာ ဆိုလာျပား ႏွင့္ ဘကၳရီ ေၾကာင့္ မီးေလာင္၊ လူေသမူမ်ား႐ွိလာ၍ ဗဟုသုတ အျဖစ္တင္ျပပါသည္။ – ksw )

(၁) ဆိုလာအလင္းလွ်ပ္စစ္ဆိုသည္မွာ

ေနေရာင္ျခည္အလင္းစြမ္းအင္မွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို႔ တိုက္႐ုိက္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ နည္းပညာ ျဖစ္ပါ သည္။ ေနအလင္းေရာင္တြင္ပါ၀င္ေသာ အလင္းမႈန္မ်ားမွ ဆိုလာျပား အတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မႈန္မ်ားကို ႐ုိက္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂) ဆိုလာဆဲလ္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဆိုလာဆဲလ္ ဆိုသည္မွာ အလင္းစြမ္းအင္ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆဲလ္မ်ားသည္ မည္သည့္ စြမ္းအင္ ကိုမွ်သိုေလွာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အလင္းေရာင္ (ေနေရာင္ျခည္) မွမရ႐ွိေတာ့သည့္အခါ ဆဲလ္အတြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ စီးဆင္းမႈ မ႐ွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ညဘက္ပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခဲ့ပါက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား သိုေလွာင္ထားႏိုင္သည့္အရာ (အဓိကအားျဖင့္) ဘကၳရီ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

(၃) ဆိုလာဆဲလ္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ။

အလင္းမႈန္မ်ားသည္ ဆီလီကြန္အက္တမ္မ်ားမွ ပိုလွ်ံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မႈန္မ်ားကို ႐ုိက္ခတ္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မႈန္မ်ားကို ထြက္ရွိလာေစပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မႈန္မ်ား ထြက္ရွိရာမွ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားထြက္ေပၚ လာပါသည္။ အတြင္းပိုင္း လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္းသည္ ဆဲလ္၏ေ႐ွ႕မ်က္ႏွာျပင္႐ွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မႈန္မ်ားကို တြန္းကန္ေစျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ထြက္ေပၚလာေသာ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းသည္ အျခားဆဲလ္ (သို႔) အသံုးျပဳမည့္ ေနရာမ်ားဆီသို႔ ဆက္လက္ စီးဆင္းသြားျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ ထိုသို႔လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးရာတြင္ ဆိုလာဆဲလ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္မႈန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးသြားေစျခင္းမရွိပါ။ ေနေရာင္ျခည္ေကာင္းေကာင္းရရွိႏိုင္ေသာ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို ဆိုလာစနစ္အား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

(၄) ဆိုလာစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရ႐ွိလာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ

• ဆိုလာစနစ္သည္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျဖစ္၍ ကမၻာတည္သေ႐ြ႕ မကုန္ခမ္းႏိုင္ဘဲ အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း။

• ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႔မထြက္႐ွိ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အျမဲစိမ္းလန္းေနေစျခင္း။

• အလြယ္တကူ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။

• ေဘးအႏၲရယ္ ကင္း႐ွင္းျပီး လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။

• လႈပ္႐ွားမႈ အစိတ္အပိုင္းလံုး၀မပါသျဖင့္ ဆူညံမႈ မ႐ွိျခင္း။ ခြ်တ္ယြင္းပ်က္ဆီးမႈ နည္းပါးကာ ႏွစ္႐ွည္

အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ စရိတ္မ႐ွိျခင္း စသည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

(၅) Charge Controller ဆိုတာ ဘာလဲ။

Charge Controller ဆိုသည္မွာ ဘကၳရီအား အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္ျပီး အားသြင္းျခင္းအား ထိန္းညိွေပး ေသာစက္ ကိရိယာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိရိယာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘကၳရီအားသြင္းစဥ္ အားလြန္ျခင္းမျဖစ္ေပၚ ႏိုင္၍ အားလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ဘကၳရီပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ ေပးပါသည္။

(၆) Charge Controller ဘာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရတာလဲ။

သင္သည္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ လ်ွပ္စစ္ပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဘကၴရီအားျပည့္၊ မျပည့္အလြယ္တကူ သိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ အားလြန္သြားခဲ့လွ်င္ သင့္၏ဘကၴရီ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ Charge Controller ကို အသံုးျပဳရပါသည္။

(၇)ဆိုလာျပား မွမီးေလာင္ရျခင္းမ်ား။

ဆုိလာျပားမွ တစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ အားသြင္းရာ တြင္ အဓိကအေရးပါသည့္ (Charge Controller) ဘက္ထရီ အားျပည့္ခါနီးႏွင့္ ျပည့္ေသာအ ခါ လွ်ပ္စီးႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပး သည့္ ကိရိယာမတပ္ဆင္
ၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါြးနိုငိပါတယ္

‘‘ဆုိလာကေနထြက္တဲ့ ႀကိဳး ကို သင့္ေတာ္တဲ့ႀကိဳးမသုံးတာ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ေၾကး ႀကိဳးမသုံးတာ၊ ဆုိလာျပားကို သယ္လာ သယ္သြားလုပ္ရင္း ၀ိုင္ ယာႀကိဳးတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးေပါက္ တာကို ဂ႐ုမစုိက္မိတာ၊ ဆုိလာ ျပားကိုေခါင္မိုးေပၚထားတဲ့အခါ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္တုပ္ေႏွာင္ ျခင္း မျပဳမိဘဲ ဘက္ထရီေရာ ဆုိလာျပားအေနာက္မွာပါ အေပါင္း၊ အႏုတ္ငုတ္မွာ ႀကိဳးေခ်ာင္ေနတာ၊ ၾကားထဲမွာ ႀကိဳးဆက္ထား တဲ့ အပိုင္းေတြမွာမေသခ်ာတာ က မီးေလာင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္ ”

(၈) ဆိုလာျပား မွမီးေလာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားရေအာင္ ။

၁/Controller ခံသံုးပါ။

၂/အဝင္ၾကိဳးကို သတိမွတ္ထား ေသာoriginal ဝါယာျကိဳးကိုသာအသံုးျပဳပါ။

၃/အိမ္၌ လူမရွိသည့္အခါမ်ိဳး ခရီးရွည္ထြက္သည့္အခါမ်ိဳးတြငိ Controller or breaker main switch ပိတ္ထားပါ။

၄/ ဘက္တရီမွာ အားအဝင္မ်ား၍အသံုးမျပဳနိုင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ မီးေလာင္မႈမ်ားမျဖစ္ပါြးရေလေအာင္ ဆိုလာအဝင္ႀကိဳးကို breaker ခံပါ ပီးလ်ွင္controller ခံထားပါ ခရီးရွည္ထြက္လ်ွင္ ပိတ္ထားခဲ႕ပါ။

၅/ ေနပူျပင္းေသာေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလမ်ိဳးတြင္ဆုိလာျပားႏွင့္ ဘက္ထရီအုိးၾကား ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသည့္ ဆုိလာ၀ိုင္ယာႀကိဳးကို ေနအပူဒဏ္ခံႏုိင္ရန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္မလြန္ကဲရန္ ပိုက္လုံးထဲထည့္၍ အသုံးျပဳသင့္ေႀကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ။


Solar ပြား နှင့် Controller အကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

Via : Kyaw Swa Win

( နယ်တွေ မှာ ဆိုလာပြား နှင့် ဘက္ထရီ ကြောင့် မီးလောင်၊ လူသေမူများရှိလာ၍ ဗဟုသုတ အဖြစ်တင်ပြပါသည်။ – ksw )

(၁) ဆိုလာအလင်းလျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ-

နေရောင်ခြည်အလင်းစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နည်းပညာ ဖြစ်ပါ သည်။ နေအလင်းရောင်တွင်ပါဝင်သော အလင်းမှုန်များမှ ဆိုလာပြား အတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်မှုန်များကို ရိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၂) ဆိုလာဆဲလ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဆိုလာဆဲလ် ဆိုသည်မှာ အလင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆဲလ်များသည် မည်သည့် စွမ်းအင် ကိုမျှသိုလှောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မည်သည့်အလင်းရောင် (နေရောင်ခြည်) မှမရရှိတော့သည့်အခါ ဆဲလ်အတွင်း၌ လျှပ်စစ် စီးဆင်းမှု မရှိတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ညဘက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်ခဲ့ပါက လျှပ်စစ်စွမ်းအား သိုလှောင်ထားနိုင်သည့်အရာ (အဓိကအားဖြင့်) ဘက္ထရီ နှင့်ချိတ်ဆက် တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

(၃) ဆိုလာဆဲလ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အလင်းမှုန်များသည် ဆီလီကွန်အက်တမ်များမှ ပိုလျှံနေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ရိုက်ခတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ထွက်ရှိလာစေပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များ ထွက်ရှိရာမှ လျှပ်စစ်ဗို့အားထွက်ပေါ် လာပါသည်။ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်စက်ကွင်းသည် ဆဲလ်၏ရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို တွန်းကန်စေခြင်းဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် အခြားဆဲလ် (သို့) အသုံးပြုမည့် နေရာများဆီသို့ ဆက်လက် စီးဆင်းသွားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးရာတွင် ဆိုလာဆဲလ်များသည် မည်သည့်အခါမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်မှုန်များကို ကုန်ဆုံးသွားစေခြင်းမရှိပါ။ နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်သော မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို ဆိုလာစနစ်အား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

(၄) ဆိုလာစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ

• ဆိုလာစနစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြစ်၍ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မကုန်ခမ်းနိုင်ဘဲ အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း။

• ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့မထွက်ရှိ၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲစိမ်းလန်းနေစေခြင်း။

• အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

• ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။

• လှုပ်ရှားမှု အစိတ်အပိုင်းလုံးဝမပါသဖြင့် ဆူညံမှု မရှိခြင်း။ ချွတ်ယွင်းပျက်ဆီးမှု နည်းပါးကာ နှစ်ရှည်

အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်မရှိခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

(၅) Charge Controller ဆိုတာ ဘာလဲ။

Charge Controller ဆိုသည်မှာ ဘက္ထရီအား အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အားသွင်းခြင်းအား ထိန်းညှိပေး သောစက် ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကိရိယာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘက္ထရီအားသွင်းစဉ် အားလွန်ခြင်းမဖြစ်ပေါ် နိုင်၍ အားလွန်ခြင်းကြောင့် ဘက္ထရီပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ် ပေးပါသည်။

(၆) Charge Controller ဘာကြောင့် အသုံးပြုရတာလဲ။

သင်သည် ကျွမ်းကျင်သော လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့လျှင် ဘက္ထရီအားပြည့်၊ မပြည့်အလွယ်တကူ သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် အားလွန်သွားခဲ့လျှင် သင့်၏ဘက္ထရီ ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Charge Controller ကို အသုံးပြုရပါသည်။

(၇)ဆိုလာပြား မှမီးလောင်ရခြင်းများ။

ဆိုလာပြားမှ တစ်ဆင့် မီးလောင်မှုအချို့မှာ အားသွင်းရာ တွင် အဓိကအရေးပါသည့် (Charge Controller) ဘက်ထရီ အားပြည့်ခါနီးနှင့် ပြည့်သောအ ခါ လျှပ်စီးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေး သည့် ကိရိယာမတပ်ဆင်
ကြခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါြးနိုငိပါတယ်

‘‘ဆိုလာကနေထွက်တဲ့ ကြိုး ကို သင့်တော်တဲ့ကြိုးမသုံးတာ၊ အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ကြေး ကြိုးမသုံးတာ၊ ဆိုလာပြားကို သယ်လာ သယ်သွားလုပ်ရင်း ဝိုင် ယာကြိုးတစ်လျှောက် ကြိုးပေါက် တာကို ဂရုမစိုက်မိတာ၊ ဆိုလာ ပြားကိုခေါင်မိုးပေါ်ထားတဲ့အခါ သေချာစွာ တပ်ဆင်တုပ်နှောင် ခြင်း မပြုမိဘဲ ဘက်ထရီရော ဆိုလာပြားအနောက်မှာပါ အပေါင်း၊ အနုတ်ငုတ်မှာ ကြိုးချောင်နေတာ၊ ကြားထဲမှာ ကြိုးဆက်ထား တဲ့ အပိုင်းတွေမှာမသေချာတာ က မီးလောင်ဖို့အတွက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ”

(၈) ဆိုလာပြား မှမီးလောင်ခြင်းများ မဖြစ်ပွားရအောင် ။

၁/Controller ခံသုံးပါ။

၂/အဝင်ကြိုးကို သတိမှတ်ထား သောoriginal ဝါယာကြိုးကိုသာအသုံးပြုပါ။

၃/အိမ်၌ လူမရှိသည့်အခါမျိုး ခရီးရှည်ထွက်သည့်အခါမျိုးတွငိ Controller or breaker main switch ပိတ်ထားပါ။

၄/ ဘက်တရီမှာ အားအဝင်များ၍အသုံးမပြုနိုင်သောအခါမျိုးတွင် မီးလောင်မှုများမဖြစ်ပါြးရလေအောင် ဆိုလာအဝင်ကြိုးကို breaker ခံပါ ပီးလျှင်controller ခံထားပါ ခရီးရှည်ထွက်လျှင် ပိတ်ထားခဲ့ပါ။

၅/ နေပူပြင်းသောနွေရာသီအချိန်ကာလမျိုးတွင်ဆိုလာပြားနှင့် ဘက်ထရီအိုးကြား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့် ဆိုလာဝိုင်ယာကြိုးကို နေအပူဒဏ်ခံနိုင်ရန်နှင့် အပူချိန်မလွန်ကဲရန် ပိုက်လုံးထဲထည့်၍ အ သုံးပြုသင့်ကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည် ။ ။

Leave a Reply