ကမာၻ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ နာမည္ေက်ာ္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား

Posted on

Via : TechSpace နည္းပညာဂ်ာနယ္

မီးေတာင္မ်ားဟာ ကမၻာ့ဖ်က္ဆီးမႈ အၾကီးဆံုးေသာ အင္အားစုမ်ားအနက္တစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးမွဳအၾကီးမားဆံုးေသာ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ၊ သူတို႕ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရွိႏိုင္မလား ? ကၽြန္ေတာ္တို႕ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိခဲ့တဲ့ မီးေတာင္မ်ားကို ေလ့လာစမ္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႕…

ကမၻာတစ္လႊားမွာ လက္ရွိ သက္ဝင္ေနေသာ မီးေတာင္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႕ကို သရုပ္ခြဲထုတ္ႏိုင္ကာ ယင္းမီးေတာင္မ်ားရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းနီးပါးက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို စက္ဝုိင္းပံုဝန္းရံထားတဲ့ ‘ မီးကြင္းၾကီးမ်ား’ လို႕ေခၚဆိုၾကတဲ့ေနရာမွာတည္ရွိေနပါတယ္။ အဆုိပါေဒသကို တစ္ခါတစ္ရံမွာ ‘ ပစိဖိတ္ ခါးပတ္စက္ဝန္း’ လုိ႕လည္း ကိုယ္စားျပဳေခၚဆိုၾကပါတယ္။

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳအမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ ေခ်ာ္ရည္ေခ်ာ္ခဲမ်ားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမွဳက ကမၻာ့အေပၚယံလႊာသို႔ ျပင္းအားနဲ႕ထိုးေဖာက္လာရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး ကြဲျပားသြားၾကပါတယ္။ ေခ်ာ္ရည္ေခ်ာ္ခဲမ်ားမွာ ဆီလီကြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားျပီး အပူခ်ိန္နည္းတဲ့အခါမွာ ေရြ႕လ်ားမွဳေႏွးေကြးကာ သိပ္အေဝးၾကီးမသြားႏိုင္ပါဘူး။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေႏွးေကြးစြာေရြ႕လ်ားျခင္းက ေခ်ာ္ရည္မ်ားကို ပ်စ္ခြ်ဲေသာ အစိုင္အခဲမ်ားလွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေစျပီး မီးေတာင္မ်ားကို ရွည္လ်ားေစကာ ကေတာ့ပံုစံမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ယင္းတို႕ကို Stratovolcano သို႕မဟုတ္ Composite Volcano လုိ႕ေခၚဆိုပါတယ္။ အဆိုပါအမ်ိဳးအစားမ်ားက အမ်ားစုေတြ႕ရေသာ ဘံုအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ျပီး နာမည္ေက်ာ္ဥပမာမ်ားအျဖစ္ Krakatoa နဲ႕ Vesuvius တို႕ပါဝင္ပါတယ္။

မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား

Stratovolcano မီးေတာင္မ်ားရဲ႕ ေခ်ာ္ရည္မ်ားဟာ အလြန္ထူထဲေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားက လြတ္ေျမာက္ဖို႕ အလြန္ ခက္ခဲပါတယ္။အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕ပါဝင္မႈျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ျပာမ်ားနဲ႕ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားကို ၁နာရီမုိင္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ အလြန္ေဝးကြာေသာ အကြာအေဝးသို႕ လြင့္စင္ထြက္ေစပါတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈၾကီးေတြက အလြန္တရာျပင္းထန္တဲ့အတြက္ မီးေတာင္မ်ားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကိုလည္း ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တုန္းက ေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ Mount St. Helens မီးေတာင္ဟာ သူ႕ရဲ႕ ထုထည္ပမာဏရဲ႕ ၁၃ ရာခိုင္ႏွဳန္း ဆံုးရွံဳးခဲ့ရျပီး သူ႕ရဲ႕ လက္ရွိအျမင့္ကေန ေပေပါင္း ၁၃၀၀ ဝန္းက်င္ နိမ့္က်သြားပါတယ္။

ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားထဲမွာ ဆီလီကြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ နည္းပါးတဲ့အခါ ပ်စ္ခြ်ဲမႈ နည္းပါးပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေခ်ာ္ရည္ပူအမ်ိဳးအစားေတြက အစိုင္အခဲအျဖစ္ မေအးခဲမီ အေတာ္ေဝးေဝးကို စီးဆင္းသြားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နဲ႕ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ေနတဲ့ပံုစံျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဟာဝုိင္ရီကၽြန္းမ်ားဟာ ပင္လယ္ေရေအာက္မွာရွိတဲ့ မီးေတာင္အစဥ္အတန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနပါတယ္။ အဲဒိထဲက အၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ Mauna Loa က ကမၻာေပၚမွာ အၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရျပင္အထက္ ေပေပါင္း ၁၃၆၈၀ ျမင့္မားကာ ပင္လယ္ေရေအာက္ ေနာက္ထပ္ ရွစ္မိုင္ေလာက္ ရွည္လ်ားကာ တိုးခ်ဲ႕သြားပါတယ္။ ဟာဝုိင္ရီကၽြန္းမ်ားဟာ ကမၻာ့ လွဳပ္ရွားမွဳအျမင့္မားဆံုးေသာ မီးေတာင္ျဖစ္တဲ့ Kilauea ရဲ႕ ပင္မအိမ္ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ပံုမွန္ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါတယ္။

မီးေတာင္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားခဲြရာတြင္ လွဳပ္ရွားေနေသာမီးေတာင္ (active)၊ မီးေတာင္ရွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မလွဳပ္ရွားေသာမီးေတာင္ (dormant) သို႕မဟုတ္ မီးေတာင္ေသ(extinct) ဆုိျပီး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ မီးေတာင္ရွင္မ်ားဟာ မၾကာခဏေပါက္ကြဲေလ့ရွိျပီး ထပ္ခါထပ္ခါ ေပါက္ကြဲမွဳျမင့္မားပါတယ္။ မီးျငိမ္းေတာင္မ်ားကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ေပါက္ကြဲမႈ မရွိဘဲ မီးေတာင္ေသမ်ားကေတာ့ သမိုင္းတေလွ်ာက္ တစ္ခါမွ် လွဳပ္ရွားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ မီးေတာင္တစ္ခုရဲ႕ သက္တမ္းဟာ လအနည္းငယ္ကေနျပီး ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ တည္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႕ ဒီလိုမ်ိဳး သရုပ္အမ်ိဳးအစားခြဲမွဳေတြက အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ အတိအက်ေတာ့မေျပာဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုၾကတာကေတာ့ သိပၸံနည္းက်အရ အဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႕ဆိုပါတယ္။

ရွင္သန္ျခင္းနဲ႕ ေသဆံုးျခင္း

မီးေတာင္မ်ားဟာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႕ ေသဆံုးျခင္း ၊ ပ်က္ဆီးေစျခင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဓိကထင္ရွားတာကာေတာ့ ေခ်ာ္ရည္ေပ်ာ္ခဲမ်ား ေပါက္ကြဲမွဳက အနည္းဆံုးေတာ့ ပ်က္စီးမွဳမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳတစ္ခုက ၾကီးမားေသာ ျပာတိမ္တိုက္ထုထည္ၾကီးမ်ားကို လႊင့္ထုတ္ျပီး ယင္းတို႕ထဲမွာ ျပိဳကြဲလာေသာ အမႈန္႕မ်ားနဲ႕ ဖန္မွဳန္မ်ားစြာပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ အဲဒါေတြက မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေစျပီး အသက္ရွဳမွဳနဲ႕ပတ္သက္လို႔ အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွပါတယ္။ ထို႕ျပင္ ရာသီဥတုကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစျပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳမ်ားဟာ ငလ်င္လွဳပ္မွဳမ်ားနဲ႕ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားမွာ ဆူနာမီလႈိင္းလံုးၾကီးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဆုိပါ ဆူနာမီလိွဳင္းလံုးၾကီးမ်ားက ပင္လယ္မ်ားအနီးနဲ႕ အေဝးက ကြ်န္းမ်ားစြာေတြမွာ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြကို မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ေစပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ပ်က္စီးမႈ စြမ္းအားေတြရွိေနေသာ္ျငားလည္း မီးေတာင္မ်ားဟာ လူသားေတြအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳမႈေတြရွိေနပါေသးတယ္။ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္က မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္းအေစာကာလေတြမွာ မီးေတာင္မ်ားက ဖန္လံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္ျပီး အဆိုပါဓာတ္ေငြ႕မ်ားဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲသြားျပီး ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ မီးေတာင္မ်ားရဲ႕ ေျမဆီၾသဇာေတြက အဟာရဓာတ္အလြန္ျမင့္မားတဲ့အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။ အေပၚယံလႊာတစ္ဝက္မွာရွိေနတဲ့အပူဓာတ္ေတြက ကမၻာ့ေျမၾကီးရဲ႕ အပူစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳျပီး စြမ္းအင္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

မီးေတာင္ လွဳပ္ရွားေပါက္ကြဲမႈ သက္ေသမ်ားကိုစၾကဝဠာတစ္လႊားနဲ႕ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ရဲ႕ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာမ်ားစြာေတြ႕ရသလို ျဂိဳဟ္ရံလမ်ားမွာလည္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဗီးနပ္စ္ျဂိဳဟ္မွာ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ မီးေတာင္မ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိရျပီး မ်ားစြာေသာမီးေတာင္ေတြကိုေတာ့ ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ၆၇ ခုေသာလေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Io မွာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္ရဲ႕ ဆြဲငင္အားေလ်ာ့က်လာသည့္အတြက္ အတြင္းပိုင္းပြတ္တိုက္လႈပ္ရွားမွဳမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာကာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးမ်ား

မီးေတာင္တစ္ခုဟာသူ႕ရဲ႕ထိပ္ဝကေနေပါက္ကြဲတဲ့အခါ အကိ်ဳးရလဒ္မ်ားအေနနဲ႕ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ ေသဆံုးမွဳေတြ ၊ ဖ်က္စီးမွဳေတြၾကံဳေတြ႕ရေစပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ကမၻာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္ အထင္ရွားဆံုးေသာမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးရွစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Thera, Greece , 1600BC

ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာ ေလ့ရွိေသာ Minoan လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဟာ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ Thera ကၽြန္းမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ကာ ယင္းမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳနဲ႕အတူ ဆူနာမီလွိဳင္းလံုးၾကီးမ်ားစြာ လိုက္ပါလာျခင္းကလည္း ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။

Vesuvius ,Italy, 79AD 


နာမည္ေက်ာ္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Mount Vesuvius မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳက Pompeii ရဲ႕ ေရွးေခတ္ ေရာမျမိဳ႕ၾကီးကို ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျမိဳ႕ၾကီးမွာ ျပာနဲ႕ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားဖံုးလႊမ္းက်န္ရစ္ခဲ့ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕သက္ေသသာဓကအျဖစ္ Pliny the Younger မွာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

Etna ,Sicily , 1669

Mount Etna က ဥေရာပမွာ အၾကီးမားဆံုးေသာ မီးေတာင္ရွင္ၾကီးျဖစ္ကာ ကမၻာတစ္လႊားႏွစ္ကာလရွည္လ်ားစြာေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့မီးေတာင္အျဖစ္မွတ္တမ္းဝင္ပါတယ္။ အၾကီးမားဆံုးေသာ ပ်က္စီးေစမွဳကို 1669 ခုႏွစ္တုန္းက ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီး တစ္ပါတည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေျမငလ်င္လွဳပ္မွဳက Nicolosi မွာရွိတဲ့ အိမ္တိုင္းကို ပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

Tambora, Indonesia , 1815


သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေလထဲကို မ်ားစြာေသာ ျပာမ်ားထုတ္လႊတ္ခဲ့မွဳ အၾကီးမားဆံုးေသာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးျဖစ္ျပီး ကမၻာ့ရာသီဥတုကို ခဏတာေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကနဲ႕ ဥေရာပရွိ ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

Krakatoa, Indonesia, 1883

1883 ခုႏွစ္မွာေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ Krakatoa မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးက လူေပါင္း 36,000 ေလာက္ကို ေသဆံုးေစခဲ့ပါတယ္။ ေလးၾကိမ္ဆက္တိုက္ေပါက္ကြဲမွဳၾကီးရဲ႕အသံကို မိုင္ေပါင္း ၃၀၀၀ အကြာကေနအထိၾကားခဲ့ရျပီး အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစခဲ့ပါတယ္။

Pelee,Caribean, 1902


1902 ခုႏွစ္တုန္းက Martinique ရဲ႕ Caribbean ကၽြန္းစုေတြမွာရွိတဲ့ Mount Pelee မီးေတာင္ေပါက္ကြဲတဲ့အခါ ဆိပ္ကမ္းအေျခစိုက္ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ St Pierre ျမိဳ႕ဟာ လံုးဝ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးနဲ႕ ကေလးသူငယ္ေပါင္း 30,000 ေလာက္ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။

St Helens,USA, 1980


1980 ခုႏွစ္တုန္းက Washiton State မွာ အျပင္းထန္ဆံုးေပါက္ကြဲခဲ့ျပီး 5.1 မဂၢနီက်ဳျပင္းအားရွိတဲ့ငလ်င္ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းကလူေပါင္း ၅၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Eyjafjallajokull, Island , 2010


ဒီမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရႈံးမွဳ ေတြမရွိခဲ့ေသာ္လည္း 2010 မွာေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ Eyjafjallajokull မီးေတာင္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ျပာတိမ္တိုက္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစကာ ကမၻာတစ္လႊားေလေၾကာင္းသြားလာမွဳမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခရီးသြားေတြက ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရပါတယ္။

ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား

ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားလား (သို႕မဟုတ္) ေရွးေခတ္ နတ္ဘုရားမ်ားလား ? မ်ားစြာေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ မီးေတာင္မ်ားရဲ႕ စြမ္းအားမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီးသူတို႕ရဲ႕သီးျခားကိုယ္ပိုင္အယူအဆေတြရွိေနပါတယ္။ ဂရိဒ႑ာရီမွာ Hephaestus ( Vulcan to the Romans) နတ္ဘုရားက မီးနတ္ဘုရားျဖစ္ျပီး သတၱဳျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ကမၻာေျမေအာက္ မီးေတာင္မ်ားမွာျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ ပန္းပဲဆရာတစ္ဦးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းရြက္ျပီး သူတို႕ရဲ႕လက္နက္မ်ားအားလံုးကိုျပဳလုပ္ပါတယ္။ Hephaestus ရဲ႕ ပန္းပဲဖိုဟာ အီတလီမွာရွိတဲ့ Atena မီးေတာင္ထိပ္ဝေအာက္ေျခမွာရွိပါတယ္။ ဆိုၾကတာကေတာ့ သူက ေဒါသထြက္လာတဲ့အတြက္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ကေန မီးမ်ားကိုထုတ္လႊင့္ျပီး ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

ဟာဝိုင္ရီလူမ်ိဳးမ်ားအဖို႕ Pele က မီး၊ အလင္းေရာင္၊ ေလ နဲ႕ မီးေတာင္မ်ားရဲ႕နတ္ဘုရားမတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ဟာဝုိင္ရီကၽြန္းေပၚမွာရွိတဲ့မီးေတာင္အားလံုးနဲ႕ပတ္သက္ျပီးတာဝန္ရွိကာ သူမဟာ အဆုိပါမီးေတာင္မ်ားကို Kilauea မီးေတာင္ထိပ္ဝမွာရွိတဲ့သူမရဲ႕အိမ္ျဖစ္တဲ့ Helemaumau ကေနထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ အဲဆိုပါမီးေတာင္ဟာ ကမၻာမွာ အလွဳပ္ရွားဆံုးမီးေတာင္ျဖစ္ပါတယ္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမွဳမ်ားဟာ သူမရဲ႕ ခ်စ္သူ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ Lohiau အတြက္ အခ်စ္စစ္ကိုျပသတယ္လုိ႕ဆိုပါတယ္။

New Zealand မွာရွိတဲ့ Maoris က Ruaumoko နတ္ဘုရားဟာ ငလ်င္ ၊ မီးေတာင္နဲ႕ရာသီဥတုမ်ားရဲ႕နတ္ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ ေကာင္းကင္နတ္ဘုရား Rangi နဲ႕ ကမၻာေျမရဲ႕မိခင္ Papa ရဲ႕အငယ္ဆံုးသားျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ငယ္စဥ္တုန္းက မေတာ္တဆ ကမၻာေျမထဲသို႕ ပစ္ခ်ခံခဲ့ရျပီး သူဟာ အဲဒိေနရာကေန ကမၻာတစ္လႊား ငလ်င္နဲ႕မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။


ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် နာမည်ကျော် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ (unicode)

Via : TechSpace နည်းပညာဂျာနယ်

မီးတောင်များဟာ ကမ္ဘာ့ဖျက်ဆီးမှု အကြီးဆုံးသော အင်အားစုများအနက်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဖျက်ဆီးမှုအကြီးမားဆုံးသော ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေရှိနိုင်မလား ? ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းတလျှောက် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ မီးတောင်များကို လေ့လာစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့…

ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ လက်ရှိ သက်ဝင်နေသော မီးတောင်ပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့်ကို သရုပ်ခွဲထုတ်နိုင်ကာ ယင်းမီးတောင်များရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကို စက်ဝိုင်းပုံဝန်းရံထားတဲ့ ‘ မီးကွင်းကြီးများ’ လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါဒေသကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ‘ ပစိဖိတ် ခါးပတ်စက်ဝန်း’ လို့လည်း ကိုယ်စားပြုခေါ်ဆိုကြပါတယ်။

မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအမျိုးအစားများဟာ ချော်ရည်ချော်ခဲများရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုက ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာသို့ ပြင်းအားနဲ့ထိုးဖောက်လာရာ လမ်းကြောင်းများအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားကြပါတယ်။ ချော်ရည်ချော်ခဲများမှာ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး အပူချိန်နည်းတဲ့အခါမှာ ရွေ့လျားမှုနှေးကွေးကာ သိပ်အဝေးကြီးမသွားနိုင်ပါဘူး။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နှေးကွေးစွာရွေ့လျားခြင်းက ချော်ရည်များကို ပျစ်ချွဲသော အစိုင်အခဲများလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေပြီး မီးတောင်များကို ရှည်လျားစေကာ ကတော့ပုံစံများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ယင်းတို့ကို Stratovolcano သို့မဟုတ် Composite Volcano လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးအစားများက အများစုတွေ့ရသော ဘုံအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်ဥပမာများအဖြစ် Krakatoa နဲ့ Vesuvius တို့ပါဝင်ပါတယ်။

မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများ
Stratovolcano မီးတောင်များရဲ့ ချော်ရည်များဟာ အလွန်ထူထဲသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပါဝင်သော ဓာတ်ငွေ့များက လွတ်မြောက်ဖို့ အလွန် ခက်ခဲပါတယ်။အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲများ၊ ပြာများနဲ့ ချော်ရည်ပူများကို ၁နာရီမိုင် ၂၀၀ နှုန်းနဲ့ အလွန်ဝေးကွာသော အကွာအဝေးသို့ လွင့်စင်ထွက်စေပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုကြီးတွေက အလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့အတွက် မီးတောင်များရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်တုန်းက ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ Mount St. Helens မီးတောင်ဟာ သူ့ရဲ့ ထုထည်ပမာဏရဲ့ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ လက်ရှိအမြင့်ကနေ ပေပေါင်း ၁၃၀၀ ဝန်းကျင် နိမ့်ကျသွားပါတယ်။

ချော်ရည်ပူများထဲမှာ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် နည်းပါးတဲ့အခါ ပျစ်ချွဲမှု နည်းပါးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ချော်ရည်ပူအမျိုးအစားတွေက အစိုင်အခဲအဖြစ် မအေးခဲမီ အတော်ဝေးဝေးကို စီးဆင်းသွားက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဟာဝိုင်ရီကျွန်းများဟာ ပင်လယ်ရေအောက်မှာရှိတဲ့ မီးတောင်အစဉ်အတန်းများကြောင့် ဖြစ်တည်နေပါတယ်။ အဲဒိထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Mauna Loa က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေပြင်အထက် ပေပေါင်း ၁၃၆၈၀ မြင့်မားကာ ပင်လယ်ရေအောက် နောက်ထပ် ရှစ်မိုင်လောက် ရှည်လျားကာ တိုးချဲ့သွားပါတယ်။ ဟာဝိုင်ရီကျွန်းများဟာ ကမ္ဘာ့ လှုပ်ရှားမှုအမြင့်မားဆုံးသော မီးတောင်ဖြစ်တဲ့ Kilauea ရဲ့ ပင်မအိမ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက ပုံမှန် ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။

မီးတောင်များကို အဓိကအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲရာတွင် လှုပ်ရှားနေသောမီးတောင် (active)၊ မီးတောင်ရှင်ဖြစ်သော်လည်း မလှုပ်ရှားသောမီးတောင် (dormant) သို့မဟုတ် မီးတောင်သေ(extinct) ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ မီးတောင်ရှင်များဟာ မကြာခဏပေါက်ကွဲလေ့ရှိပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ပေါက်ကွဲမှုမြင့်မားပါတယ်။ မီးငြိမ်းတောင်များကတော့ နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများကြာသည့်တိုင်အောင် ပေါက်ကွဲမှု မရှိဘဲ မီးတောင်သေများကတော့ သမိုင်းတလျှောက် တစ်ခါမျှ လှုပ်ရှားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ မီးတောင်တစ်ခုရဲ့ သက်တမ်းဟာ လအနည်းငယ်ကနေပြီး နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင် တည်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဒီလိုမျိုး သရုပ်အမျိုးအစားခွဲမှုတွေက အကောင်းဆုံးအဖြစ် အတိအကျတော့မပြောဆိုနိုင်ပါဘူး။ အချို့က ပြောဆိုကြတာကတော့ သိပ္ပံနည်းကျအရ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။

ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်း

မီးတောင်များဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ သေဆုံးခြင်း ၊ ပျက်ဆီးစေခြင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဓိကထင်ရှားတာကာတော့ ချော်ရည်ပျော်ခဲများ ပေါက်ကွဲမှုက အနည်းဆုံးတော့ ပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုက ကြီးမားသော ပြာတိမ်တိုက်ထုထည်ကြီးများကို လွှင့်ထုတ်ပြီး ယင်းတို့ထဲမှာ ပြိုကွဲလာသော အမှုန့်များနဲ့ ဖန်မှုန်များစွာပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒါတွေက မိုင်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျံ့နှံ့သွားစေပြီး အသက်ရှုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အန္တရာယ်ကြီးမားလှပါတယ်။ ထို့ပြင် ရာသီဥတုကို များစွာထိခိုက်စေပြီး လယ်သမားများအတွက် ပြဿနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများဟာ ငလျင်လှုပ်မှုများနဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဆိုပါ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးများက ပင်လယ်များအနီးနဲ့ အဝေးက ကျွန်းများစွာတွေမှာ အခြေချနေထိုင်သူတွေကို များစွာ ဖျက်ဆီးပစ်စေပါတယ်။

ဒီလိုမျိုး ပျက်စီးမှု စွမ်းအားတွေရှိနေသော်ငြားလည်း မီးတောင်များဟာ လူသားတွေအတွက် များစွာ အကျိုးပြုမှုတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်က မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းအစောကာလတွေမှာ မီးတောင်များက ဖန်လံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ပြီး အဆိုပါဓာတ်ငွေ့များဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အောက်ဆီဂျင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ မီးတောင်များရဲ့ မြေဆီဩဇာတွေက အဟာရဓာတ်အလွန်မြင့်မားတဲ့အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရန်မြေများကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အပေါ်ယံလွှာတစ်ဝက်မှာရှိနေတဲ့အပူဓာတ်တွေက ကမ္ဘာ့မြေကြီးရဲ့ အပူစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး စွမ်းအင်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။

မီးတောင် လှုပ်ရှားပေါက်ကွဲမှု သက်သေများကိုစကြဝဠာတစ်လွှားနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာများစွာတွေ့ရသလို ဂြိုဟ်ရံလများမှာလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ မီးတောင်များစွာကိုတွေ့ရှိရပြီး များစွာသောမီးတောင်တွေကိုတော့ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ရဲ့ ၆၇ ခုသောလတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Io မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ရဲ့ ဆွဲငင်အားလျော့ကျလာသည့်အတွက် အတွင်းပိုင်းပွတ်တိုက်လှုပ်ရှားမှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

နာမည်ကျော်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးများ

မီးတောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ထိပ်ဝကနေပေါက်ကွဲတဲ့အခါ အကျိုးရလဒ်များအနေနဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်များဖြစ် သေဆုံးမှုတွေ ၊ ဖျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့ရစေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတလျှောက် အထင်ရှားဆုံးသောမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးရှစ်ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။

Thera, Greece , 1600BC

ရေကြောင်းခရီးသွားလာ လေ့ရှိသော Minoan လူ့အဖွဲ့အစည်း ဟာ ဂရိနိုင်ငံရဲ့ Thera ကျွန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ကာ ယင်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့အတူ ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးများစွာ လိုက်ပါလာခြင်းကလည်း ဖျက်စီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။

Vesuvius ,Italy, 79AD
နာမည်ကျော်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mount Vesuvius မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုက Pompeii ရဲ့ ရှေးခေတ် ရောမမြို့ကြီးကို ဖျက်စီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့ကြီးမှာ ပြာနဲ့ ချော်ရည်ပူများဖုံးလွှမ်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သက်သေသာဓကအဖြစ် Pliny the Younger မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။

Etna ,Sicily , 1669
Mount Etna က ဥရောပမှာ အကြီးမားဆုံးသော မီးတောင်ရှင်ကြီးဖြစ်ကာ ကမ္ဘာတစ်လွှားနှစ်ကာလရှည်လျားစွာပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့မီးတောင်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးသော ပျက်စီးစေမှုကို 1669 ခုနှစ်တုန်းက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး တစ်ပါတည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေငလျင်လှုပ်မှုက Nicolosi မှာရှိတဲ့ အိမ်တိုင်းကို ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။

Tambora, Indonesia , 1815
သမိုင်းတလျှောက် လေထဲကို များစွာသော ပြာများထုတ်လွှတ်ခဲ့မှု အကြီးမားဆုံးသော မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကို ခဏတာပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကနဲ့ ဥရောပရှိ ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။

Krakatoa, Indonesia, 1883

1883 ခုနှစ်မှာပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ Krakatoa မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြီးက လူပေါင်း 36,000 လောက်ကို သေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ လေးကြိမ်ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုကြီးရဲ့အသံကို မိုင်ပေါင်း ၃၀၀၀ အကွာကနေအထိကြားခဲ့ရပြီး အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ပျောက်ကွယ်စေခဲ့ပါတယ်။

Pelee,Caribean, 1902
1902 ခုနှစ်တုန်းက Martinique ရဲ့ Caribbean ကျွန်းစုတွေမှာရှိတဲ့ Mount Pelee မီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ ဆိပ်ကမ်းအခြေစိုက်မြို့ဖြစ်တဲ့ St Pierre မြို့ဟာ လုံးဝ ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်ပေါင်း 30,000 လောက်သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။

St Helens,USA, 1980
1980 ခုနှစ်တုန်းက Washiton State မှာ အပြင်းထန်ဆုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး 5.1 မဂ္ဂနီကျုပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့် မြောက်ပိုင်းကလူပေါင်း ၅၇ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။

Eyjafjallajokull, Island , 2010
ဒီမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု တွေမရှိခဲ့သော်လည်း 2010 မှာပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ Eyjafjallajokull မီးတောင်ကြောင့် များစွာသော ပြာတိမ်တိုက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ ကမ္ဘာတစ်လွှားလေကြောင်းသွားလာမှုများကို အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ခရီးသွားတွေက စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။

ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ

ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များလား (သို့မဟုတ်) ရှေးခေတ် နတ်ဘုရားများလား ? များစွာသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မီးတောင်များရဲ့ စွမ်းအားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့သီးခြားကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေရှိနေပါတယ်။ ဂရိဒဏ္ဍာရီမှာ Hephaestus ( Vulcan to the Romans) နတ်ဘုရားက မီးနတ်ဘုရားဖြစ်ပြီး သတ္တုပြုလုပ်ခြင်းများကို ကမ္ဘာမြေအောက် မီးတောင်များမှာပြုလုပ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘုရားသခင်အတွက် ပန်းပဲဆရာတစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းရွက်ပြီး သူတို့ရဲ့လက်နက်များအားလုံးကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ Hephaestus ရဲ့ ပန်းပဲဖိုဟာ အီတလီမှာရှိတဲ့ Atena မီးတောင်ထိပ်ဝအောက်ခြေမှာရှိပါတယ်။ ဆိုကြတာကတော့ သူက ဒေါသထွက်လာတဲ့အတွက် မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကနေ မီးများကိုထုတ်လွှင့်ပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။

ဟာဝိုင်ရီလူမျိုးများအဖို့ Pele က မီး၊ အလင်းရောင်၊ လေ နဲ့ မီးတောင်များရဲ့နတ်ဘုရားမတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဟာဝိုင်ရီကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မီးတောင်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိကာ သူမဟာ အဆိုပါမီးတောင်များကို Kilauea မီးတောင်ထိပ်ဝမှာရှိတဲ့သူမရဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့ Helemaumau ကနေထိန်းချုပ်ပါတယ်။ အဲဆိုပါမီးတောင်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အလှုပ်ရှားဆုံးမီးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများဟာ သူမရဲ့ ချစ်သူ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် Lohiau အတွက် အချစ်စစ်ကိုပြသတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

New Zealand မှာရှိတဲ့ Maoris က Ruaumoko နတ်ဘုရားဟာ ငလျင် ၊ မီးတောင်နဲ့ရာသီဥတုများရဲ့နတ်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ကောင်းကင်နတ်ဘုရား Rangi နဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့မိခင် Papa ရဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်စဉ်တုန်းက မတော်တဆ ကမ္ဘာမြေထဲသို့ ပစ်ချခံခဲ့ရပြီး သူဟာ အဲဒိနေရာကနေ ကမ္ဘာတစ်လွှား ငလျင်နဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။

Leave a Reply