ေလယာဥ္ပ်ံသန္းျခင္း ဆုိင္ရာ သမုိင္းေၾကာင္း

Posted on

Via : Academy

First Piloted Balloon Flight

၁၇၈၃ ခုႏွစ္ကတည္းက လူမ်ားသည္ Hot-Air Balloons ၿဖင့္ ေလထဲတြင္ ေအာင္ၿမင္စြာပ်ံသန္းႏုိင္ခဲ့ႀကသည္ ။ ၿပင္သစ္လူမ်ိဳး ညီအကိုႏွစ္ဦးမွၿပဳလုပ္ၿပီး ခရီးသည္ႏွစ္ဦးတင္ေဆာင္ကာ ေၿမၿပင္မွ ၃၀၀ ေပ အၿမင့္ထိပ်ံတက္နိင္ခဲ့သည္ ။

Aerial Steam Carriage

၁၈၄၅ ခုႏွစ္တြင္ Henson and Stringfellow ဆိုသူႏွစ္ဦးမွ Steam Engine ၿဖင့္ ေလယာဥ္ပ်ံတည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ။ သို ့ေသာ္ Steam Engine ၏ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္ေလးလံမႈေႀကာင့္ ေၿမၿပင္မွပ်ံမတက္ႏုိင္ခဲ့ေပ၊

Otto Lilienthal

၁၉- ရာစု ႏွစ္လယ္ပိုင္း တြင္ဂ်ာမန္ အင္ဂ်င္နီယာOtto Lilienthal မွ ငွက္သ႑ာန္ေတာင္ပံၿဖင့္Gliders ၿပဳလုပ္ၿပီးေလထဲတြင္ပ်ံသန္း
ခဲ့သည္ ။ သူသည္ေလထဲတြင္ အႀကိမ္- ၂၀၀၀ ခန္႔ ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး ၁၈၉၆ ခုႏွစ္တြင္ Gliders ပ်က္က်ၿပီးေသဆံုးခဲ့သည္ ။

Wright Flyer in Flight

၁၉၀၈ ခုႏွစ္က Orville Wright သူ ့ေလယာဥ္အား Control လုပ္ေနတဲ့ပံုျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ငါးႏွစ္အႀကာမွာေတာ့သူသည္ကမ ၻာေပါ ္တြင္ပထဆံုးေလယာဥ္ကို ပ်ံသန္းနိဳင္ခဲ့သည္ ။ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု National Air and Space Museum တြင္ သူ၏ေလယာဥ္ကိုၿပသထားပါသည္ ။

glider airplane

ဂလိုက္ဒါေခၚ ေလယာဥ္ေလၽွာသည္ စက္မပါဘဲ ပ်ံသန္းႏိုင္ ေသာ ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဂလိုက္ဒါကို ေတာင္ဆင္ေျခ ေလၽွာမွ အရွိန္ျဖင့္ ေလၽွာခ်လိုက္ေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ ေလယာဥ္ပ်ံ သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာာ်ကားျဖင့္ ဆြဲ၍ ေျပးေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ ေလဟုန္စီးကာ ေလယာဥ္ပ်ံကဲ့သို႔ ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။ ဂလိုက္ဒါ သည္ အလြန္ေပါ့ေသာေၾကာင့္ အထက္သို႔ တိုက္ခတ္ေနေသာ ေလစီးေၾကာင္းထဲတြင္ အေတာ္ျမင့္ျမင့္ ပ်ံတက္ႏိုင္ၿပီးလၽွင္ ခရီး အေတာ္ေဝးေဝးသို႔လည္း ပ်ံသန္းသြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စက္ပါေသာ ေလယာဥ္ပ်ံတို႔ေလာက္ကား ၾကာျမင့္ေဝးလံစြာ မပ်ံသန္းႏိုင္ေခ်။

ဂလိုက္ဒါတြင္ စက္မပါသည္မွအပ ေလယာဥ္ပ်ံမွာကဲ့သို႔ပင္ အၿမီး၊ ေတာင္ပံႏွင့္ ကိုယ္ထည္မ်ားပါရွိသည္။ အေတာင္ႏွင့္ အၿမီးတြင္လည္း ေလယာဥ္ပ်ံမွာကဲ့သို႔ပင္ ထက္ေအာက္ဘယ္ညာ သို႔ တက္ဆင္းလွည့္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ပဲ့မ်ားအသီးသီး တပ္ဆင္ ထားေလသည္။ လူတို႔သည္ ဂလိုက္ဒါကို ေလယာဥ္ပ်ံမေပၚမီ အခ်ိန္က အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားႀကံစည္ခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္မွ ဂလိုက္ဒါကို ေအာတိုးလီလီယင္သဲ ႏွင့္ ဂစ္စတပ္ အမည္ရရွိေသာ ညီေနာင္၂ ဦးတို႔က ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ပ်ံကို ေရွးဦးစြာ ႀကံစည္ခဲ့ၾကေသာ ႐ိုက္ညီေနာင္တို႔ပင္လၽွင္ ဂလိုက္ဒါမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့ၾကရေလသည္။

Sopwith Pup

ပထမကမာၻစစ္အတြင္း ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ အခ်ိန္က ေက်ာ္ႀကားတဲ့ Sopwith Pup အမည္ရ ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီး တနာရီ ၁၁၅ မိုင္ အထိပ်ံသန္းႏုိင္ကာ Design လဲဆန္းသစ္လာပါသည္ ။

Graf Zeppelin Airship

၁၉၂၈ ခုနွစ္ကတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမဏီ ေလသေဘၤာ Graf Zeppelin ျဖစ္သည္ ။ အရွည္ ၇၇၂ ေပ ရွိၿပီး gas ႏွင့္ေမာင္းႏွင္သည္ ။ ဤေလသေဘၤာသည္- ၉ -နွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးအတၱလန္တစ္ သမုဒၵရာကို ၁၃၉ ႀကိမ္ၿဖတ္ကာ ကမာၻတစ္ပတ္လည္း ခရီးသြားခဲ့သည္ ။

DC-3 Commercial Plane

၁၉၃၆ ခုႏွစ္ တြင္ကမာၻေပၚတြင္ အေက်ာ္ႀကားဆံုး Douglas DC-3 ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ဤေလယာဥ္တြင္ ေလယာဥ္နည္းပညာအမ်ားအၿပားသည္လဲ ေရွးကထက္ အဆင့္ၿမင့္လာခဲ့ပါသည္

ဂ်က္ေလယာဥ္


ဂ်က္ေလယာဥ္ သည္ နယူတန္၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တြန္းကန္မႈႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈသည္ အင္အားျခင္းညီသည္ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ကိုမွီ၍ ေနာက္ဖက္သို႔ ဓာတ္ေတြ တြန္းထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕သို႔ေ႐ြ႕လ်ားေစေသာ စက္မ်ိဳးျဖင့္ ပ်ံသန္းေသာ ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ဂ်က္စက္မွာ ႁပြန္ေခါင္းသဖြယ္ျဖစ္၍ တစ္ဖက္စြန္းေလာင္စာကို အရွိန္မျပတ္ ႐ႈိ႕ၿမိဳက္၍ ဓာတ္ေငြ႕ကို တစ္ဖက္စြန္းမွ ကန္ထုတ္ေလသည္။ ေလကို စုတ္ယူ၍ ဖိႏွိပ္အားျဖင့္ ဖိ၍ ေပါက္ေလာင္ခန္းသို႔ သြင္းကာ၊ ေလာင္စာကိုသြင္း၍ ေပါက္ေလာင္ေစကာ ဓာတ္ေတြကန္ထြက္ေစျခင္းျဖင့္ ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝွစ္တဲက တီထြင္၍ မွတ္ပုံတင္ၿပီး၊ ဂ်ာမန္ ဟိန္ကဲလ္ဂ်က္ျဖင့္ ၁၉၃၉-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းကာ ၿဗိတိသၽွ ဂလြိဳက္စတာကို ဝွစ္တဲစက္ျဖင့္ ၁၉၄၁-ခုႏွစ္၌ ပ်ံသန္းေစသည္။ ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ ႐ိုး႐ိုးေလယာဥ္ထက္ လ်င္ျမန္၍ ပန္ကာလည္း မပါေခ်။

Sikorsky’s VS-300 Helicopter

၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ Igor Sikorsky အမည္ရ အင္ဂ်င္နီယာတဦးမွ 75-HP ရွိေဒါင္လိုက္ ပ်ံနိင္တဲ့ ရဟတ္ယာဥ္ကို တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္ ။

တုိက္ေလယာဥ္

ပထမ ကမၻာစစ္ ကတည္းက ေလယာဥ္မ်ားကို စစ္ပြဲတြင္ အကဲၾကည့္ရန္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္နက္ တပ္ဆင္ထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုမူ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွ စတင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား သည္ စစ္ဘက္သုံး ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျခား ေလယာဥ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ ေျမျပင္ ၊ ေရျပင္မ်ားသို႔ တိုက္ခိုက္ ဗုံးႀကဲ ရန္အတြက္ လက္နက္မ်ိဳးစုံ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၊ ေလေၾကာင္းစိုးမိုးေရး ေလယာဥ္မ်ား ၊ ဘက္စုံသုံး တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။

AirForce One

အေမရိကန္ သမၼတ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာရန္အတြက္ သီးသန္႔ေလယာဥ္တစ္စင္း အသုံးျပဳရန္ အႀကံအစည္မွာ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အဲယားဖို႔စ္ ဝမ္း (Air Force One) ဆိုသည္မွာ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမ်ားတြင္ သုံးေသာ ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး ေခၚဆိုမႈ သေကၤတ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတကို သယ္ေဆာင္လာေသာ အေမရိကန္ေလတပ္မွ မည္သည့္ေလယာဥ္ကို မဆို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သမၼတကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အသုံးျပဳေသာ ေလတပ္ေလယာဥ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းေလ့ ရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ေလတပ္မွ မည္သည့္ ေလယာဥ္မဆို သမၼတ စီးနင္းလိုက္ပါ လာပါက အဲယားဖို႔စ္ ဝမ္း ေခၚဆိုမႈ သေကၤတကို အသုံးျပဳေလ့ ရွိသည္။ အဲယားဖို႔စ္ဝမ္းသည္ အေမရိကန္ သမၼတ၏ ထင္ရွားေသာ သေကၤတတစ္ခု ႏွင့္ သူ၏ ဩဇာႀကီးမားမႈ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္ၿပီး အဲယားဖို႔စ္ဝမ္းေလယာဥ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးႏွင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သူ အမ်ားဆုံး ေလယာဥ္လည္း ျဖစ္သည္။

Boeing 747 in Flight

၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္သစ္ Boeing 747 အမည္ရ ႏွာမည္ေက်ာ္ Jumbo Jet ေလယာဥ္ကို Cargo-Transport အၿဖစ္စတင္ သံုးစြဲခဲ့သည္၊ ဤေလယာဥ္သည္ Jet Engines -၄ လံုးရွိၿပီး တစ္နာရီကို ၅၅၀ မိုင္ အထိပ်ံသန္းနိဳင္သည္

Concorde Airplane

ၿပင္သစ္လုပ္အသံထက္ႏွစ္ဆၿမန္တဲ့ Concorde ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ တြင္ခရီးသြားမ်ားကို စတင္ ပို ့ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေလယာဥ္တစင္း ပ်က္က်ကာ ခရီးသည္ ၁၁၃ ဦး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ေလေႀကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္မႈ ကိုရပ္နားခဲ့သည္။

Stealth Aircraft

အေမရိကန္စစ္တပ္သံုးရန္သူ ့ေရဒါကမမိႏုိင္တဲ့(ေၿဖာက္ႏုိင္တဲ့) F-117A Stealth Fighter ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ အခ်ိန္ က ပါရွန္ စစ္ပြဲမွာ အသံုးၿပဳခဲ့ပါသည္ ။

Leave a Reply