မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္ ၅ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ဆယ္တန္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးပထမေနရာကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသူမ်ား

Posted on

တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲသည္ ႀကဳိးစားသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ သိပ္မခက္လွေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဂုဏ္ထူးမ်ားပါဖုိ႔ ေတာ့ခက္ခဲလွသည္။ ထုိထက္ပုိ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ မွ ၁၀ အထိ ၀င္ရန္မွာ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွၿပီး အဆင့္ ၁ ေနရာကုိရရန္အတြက္မႈ မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာ၍ မလုိေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ႏုိင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ ေနရာကို မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္တုိင္တုိင္ (၅) ႀကိမ္ ဆက္ ရရွိခဲ့သူမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆုိလွ်င္ အလြန္အမင္းအံၾသသြားႏုိင္ပါသည္။ မသိေသးသူမ်ားအတြက္ ထုိမိသားစု အေၾကာင္းကုိ ဗဟုသုတ အျဖစ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

ဦးဟုတ္စိန္

ယခင္က ဘဂၤလားစာေမးပြဲ (ေခၚ) ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကုိ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္၌ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းမွ ေမာင္ဟုတ္စိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က စိန္ေပါလ္ေက်ာင္း ႏွင့္ စိန္ဂြ်န္းေက်ာင္းတုိ႔မွာ အဓိကၿပဳိင္ဘက္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဟုတ္စိန္ သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလြန္ေတာ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ထူးခြ်န္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ရခ်ိန္တြင္ ေမာင္ဟုတ္စိန္မွာ အသက္(၁၉) ႏွစ္ သာ ရွိေသးသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ကာလကတၱားတုိ႔၌ ပညာသင္ဆု ရခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့သည္။

၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၱား တကၠသုိလ္မွ ဘီေအဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါဠိ၊ ျမန္မာစာဆရာ ၊ စာရင္းကုိင္ ၊ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ၊ အတြင္း၀န္ ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး စသည္ျဖင့္ ရာထူးမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ မွစတင္ကာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ပါဠိ-ျမန္မာ-အဘိဓာန္ က်မ္းကုိျပဳစုခဲ့သည္။ ယေန႔တုိင္ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ အားကုိးအားထားျပဳရသည့္ အဘိဓာန္က်မ္းမ်ားကုိ အသက္ထက္ဆုံးျပဳစုသြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၉၄ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

သား ေမာင္ေစာလႈိင္

ဦးဟုတ္စိန္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမေမတုိ႔မွ သား ေမာင္ေစာလႈိင္ကုိ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေစာလႈိင္သည္ ဒုတိယ မ်ဳိးဆက္ အျဖစ္ ဖခင္ေျခရာကုိ နင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ပထမ ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ဦးေစာလႈိင္မွာ ေနာင္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ၀င္ေရာက္ အမႈထမ္းခဲ့ရာ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္၀န္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေျမး ခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္


ဦးေစာလႈိင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚညြန္႔ရီတုိ႔မွ သမီး သန္းသန္းတင္(ခ်ယ္ရီ) ကုိ ဖြားျမင္ပါသည္။ သန္းသန္းတင္သည္ စိန္ဂြန္းကြန္ဗင့္(ယခု လသာ ထ-၂) ေက်ာင္း၌ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းသန္းတင္မွာလည္း ဖခင္ ႏွင့္ အဘုိးတုိ႔၏ ေျခရာကုိ ဆက္နင္းႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ေနရာကို St Mary Diocesan အမ်ဳိးသမီးအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသုိလ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ မီးယပ္ ႏွင့္သားဖြားပါရဂူ ေဆးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္ အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

ျမစ္ ေစာ၀င္းျမင့္

ေဒါက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္သည္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မြန္ ႏွင့္ လက္ဆက္ကာ သားေစာ၀င္းျမင့္ ၊ သမီး စမ္းယုမြန္ ႏွင့္ သားေမာင္ၿဖဳိးသန္႔ထူးတုိ႔ကုိေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဦးဟုတ္စိန္၏ စတုတၳမ်ဳိးဆက္ျဖစ္သူ ေမာင္ေစာ၀င္းျမင့္က အေဘး၊ အဘုိး ၊ မိခင္ တုိ႔၏ ေျခရာကုိ ထပ္မံနင္းႏုိင္ခဲ့ျပန္သည္။ ေစာ၀င္းျမင့္သည္ ဒသမတန္းစာေမးပြဲကုိ အထက၂ ကမာရြတ္ မွ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပထမ ရခဲ့သည့္အျပင္ ထုိေခတ္ကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၇ မွတ္ ကုိ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမစ္ စမ္းယုမြန္

ေစာ၀င္းျမင့္ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္စဥ္က ညီမျဖစ္သူ စမ္းယုမြန္မွာ သတၱမတန္းသာ ရွိေသးသည္။ စမ္းယုမြန္သည္လည္း ဦးဟုတ္စိန္၏ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ အားထား ျခင္းကုိခံရသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စမ္းယုမြန္သည္ ဒသမတန္း စာေမးပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခဲ့သည္။ အေဘး၊ အဘုိး ၊ မိခင္ ၊ အစ္ကုိ တုိ႔၏ ေျခရာကုိ နင္းမွနင္းႏုိင္ပါ့မလား ဟူ၍ စမ္းယုမြန္၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကုိ ရင္တမမ ႏွင့္ တေဆြမ်ဳိးလုံး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ ထင္သည့္အတုိင္းပင္ စမ္းယုမြန္သည္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္ ၁ ျဖင့္ ဗုိလ္စြဲ ခဲ့ျပန္ပါသည္။

အလြန္တရာ ခက္ခဲလွေသာ ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ ေနရာကို မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္ တုိင္တုိင္ (၅) ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ဗုိလ္စြဲခဲ့ေသာ ဦးဟုတ္စိန္၏ မိသားစုမ်ဳိးဆက္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ထူးျခားလွပါေတာ့သည္။ (အငယ္ဆံုး ၿဖိဳးသန္႔ထူးကလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တတိယ ရရွိခဲ့ပါတယ္။)

ကုိးကား
ပုဂၢဳိလ္ထူးတုိ႔ရဲ႕ဘ၀တစ္ေကြ႔ – တင္ႏုိင္တုိး

Leave a Reply