ေတာင္ကုိရီးယား ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား မကြဲမီ ေရွးေရွးတုန္းက ပုံရိပ္မ်ား

Posted on

ယေန႔ ေတာင္ကုိရီးယား နဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားလုိ႔ အားလုံးသိၾကတဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းသာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးမွာမွ ႏွစ္ပိုင္းကြဲခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံႏွစ္ပုိင္းကြဲရျခင္းမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီ ကိုရီးယားကို ကိုလိုနီနယ္အျဖစ္ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ဂ်ပန္တို႔က ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ပေယာဂေၾကာင့္ဆိုလၽွင္ မွားမည္မထင္ပါ။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေလာက္က ေယာ္လတာၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံတြင္ ကိုရီးယားအေရး၌ စစ္ဆင္မႈလြယ္ကူေစရန္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ မ်ဥ္းေၾကာင္း ၃၈ ဒီဂရီ၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းကို ဆိုဗီယက္တပ္မ်ားက သိမ္းယူရန္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ပိုင္းကို အေမရိကန္တပ္မ်ားက သိမ္းယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနည္းအရ စစ္ဆင္မႈ လြယ္ကူေစရန္ အၾကမ္းဖ်င္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးဆုံးေသာအခါ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အျမင္တိုမႈေၾကာင့္ ထိုနယ္နမိတ္အတိုင္းပင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ကြဲျပားလ်က္ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိေနရသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက ကိုရီးယား ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းကို တစည္းတလုံးတည္း ပူးေပါင္းေစ၍ ႏိုင္ငံႀကီး ၄ ႏိုင္ငံက ၅ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အယူအဆခ်င္း မတူညီမႈေၾကာင့္ ထိုစီမံခ်က္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မာရွယ္ ကင္အီဆြန္း ႀကီးမႉးေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက ‘ကိုရီးယား ျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ’ဟု တည္ေထာင္လိုက္၍ ဩဂုတ္လတြင္ ေဒါက္တာ ဆင္မန္ရီးႀကီးမႉးေသာ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ‘ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ’ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းကြဲသြားေလေတာ့သည္။

ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ကြဲမထြက္ခင္က ကုိရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွးေဟာင္းပုံရိပ္ေတြကို သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။

janggi လုိ႔ေခၚတဲ့ ကုိရီးယားရုိးရာခ်က္စ္ကစားနည္းကုိ ကစားေနၾကစဥ္ ၊ ၁၉၀၃ခုႏွစ္

ဆုိးလ္ၿမဳိ႕တြင္ ဆန္ဖြပ္ေနၾကတဲ့ ကုိရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား ၊ ၁၉၀၃ခုႏွစ္

 

ကုိရီးယားဘဏ္ ၊ ဆုိးလ္ ၊ ၁၉၁၀ခုႏွစ္

 

အေရွ႕ဂိတ္တံခါးေပါက္ ၊ ဆုိးလ္ ၊ ၁၉၀၄ခုႏွစ္

 

Aeryon ခန္းမ ၊ ၿပဳံးယမ္း ၊ ၁၉၁၀ခုႏွစ္

 

Cheomseongdae နကၡတ္တာရာေမွ်ာ္စင္ ၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္

 

Myeongdong ျပည္နယ္ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္

 

ဆုိးလ္ၿမဳိ႕အနီး ေတာင္ကုန္းေပၚက ျမက္အိမ္တစ္လုံး ၊ ၁၉၀၃ခုႏွစ္

 

၁၉၀၀ ၀န္းက်င္က ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Dongdaemun နယ္ေျမရဲ႕ျမင္ကြင္း

 

ၿပဳံးယမ္းၿမဳိ႕ျမင္ကြင္းတစ္ခု ၊ ၁၉၁၀-၁၉၃၀

 

၁၉၀၀ ၀န္းက်င္က ကုိရီးယားရပ္ကြက္တစ္ခုျမင္ကြင္း

 

၁၉၀၀ ၀န္းက်င္က ကုိရီးယားရပ္ကြက္တစ္ခုျမင္ကြင္း

 

အေရွ႕ဂိတ္တံခါးေပါက္ ၊ ဆုိးလ္ ၊ ၁၉၃၀ခုႏွစ္

 

ၿပဳံးယမ္းက Taedongmun လမ္းျမင္ကြင္း ၊ ၁၉၁၀ခုႏွစ္

 

ၿပဳံးယမ္းက Yongmyong ဘုရားေက်ာင္း ၊ ၁၉၃၀ခုႏွစ္

 

Kangwon ၿမဳိ႕က Sogwang ဘုရားေက်ာင္း ၊ ၁၉၂၀ခုႏွစ္

 

ကုိရီးယားကုိ ဂ်ပန္ေတြက်ဴးေက်ာ္ ဖ်က္စီးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ရွိတဲ့ ဗုဒၶအထိမ္းအမွတ္တုိင္မ်ား(dangganjiju) ၊ ၁၉၁၄ခုႏွစ္

 

ဆုိးလ္ၿမဳိ႕က Gyeongbuk-gong နန္းေတာ္ ၊ ၁၈၈၂ခုႏွစ္

 

နန္းၿမဳိ႕ရုိးအျပင္ဘက္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာျမင္ရတဲ့ Nam San ေတာင္ ၊ ၁၈၈၂ခုႏွစ္

 

Jangseung ရြာက ၀ိဥာဥ္အထိမ္းအမွတ္တုိင္မ်ား

 

ဂ်ပန္လက္ေအာက္ခံဘ၀ေရာက္ရွိစဥ္က ခ်ာ့ခ်္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေရွ႕ျမင္ကြင္း

 

ၿပဳံးယမ္းၿမဳိ႕က Botandai နယ္ေျမကုိ အေပၚစီးမွျမင္ရစဥ္

 

ထူးျခားတဲ့ေက်ာက္ေဆာင္ကမ္းေျချဖစ္တဲ့ Sea Diamond Korea ျမင္ကြင္း

 

ဆုိးလ္ၿမဳိ႕နန္းေတာ္အတြင္းက Geunjeongjeon ခန္းမ ၊ ၁၉၀၀ခုႏွစ္

 

အမ်ားသုံးေရတြင္းတစ္ခု ၊ ၁၉၀၄ခုႏွစ္

နန္းၿမဳိ႕ရုိး နဲ႔ ေမ်ာ္စင္

ပထမဆုံး streetcar ၊ ဆုိးလ္ ၁၈၉၀ခုႏွစ္

 

ဆီးေဆာကစားနည္း ကစားေနၾကတဲ့ မိန္းမပ်ဳိမ်ား ၊ ၁၉၃၁ခုႏွစ္

 

ရုိးရာထီးနဲ႔ ကုိရီးယားမိန္းမပ်ဳိႏွစ္ေယာက္ ၊ ၁၉၀၀ခုႏွစ္

 

ဆုိးလ္ၿမဳိ႕အနီး Yung Sanၿမဳိ႕မွာရွိတဲ့ ဟန္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္း

 

၁၉၀၄ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ လူကုံထံမ်ားသုံးစြဲေနဆဲျဖစ္တဲ့ ေ၀ါယာဥ္စနစ္

 

ကုိရီးယားအင္ပါယာရဲ႕ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ Sunjong


တောင်ကိုရီးယား နှင့် မြောက်ကိုရီးယား မကွဲမီ ရှေးရှေးတုန်းက ပုံရိပ်များ (unicode)

ယနေ့ တောင်ကိုရီးယား နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားလို့ အားလုံးသိကြတဲ့ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းသာဖြစ်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာမှ နှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုရီးယားနိုင်ငံနှစ်ပိုင်းကွဲရခြင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ ကိုရီးယားကို ကိုလိုနီနယ်အဖြစ် အုပ်စိုးခဲ့သည့် ဂျပန်တို့က ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် စစ်ရှုံးခဲ့ရသည့် ပယောဂကြောင့်ဆိုလျှင် မှားမည်မထင်ပါ။

၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ လောက်က ယော်လတာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော မဟာမိတ်နိုင်ငံကြီးများ၏ ညီလာခံတွင် ကိုရီးယားအရေး၌ စစ်ဆင်မှုလွယ်ကူစေရန် မြောက်လတ္တီတွဒ် မျဉ်းကြောင်း ၃၈ ဒီဂရီ၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းကို ဆိုဗီယက်တပ်များက သိမ်းယူရန်နှင့် တောင်ဘက်ပိုင်းကို အမေရိကန်တပ်များက သိမ်းယူရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ဤအစီအစဉ်မှာ သေနင်္ဂဗျူဟာနည်းအရ စစ်ဆင်မှု လွယ်ကူစေရန် အကြမ်းဖျင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးဆုံးသောအခါ မဟာမိတ်နိုင်ငံကြီးများ၏ အမြင်တိုမှုကြောင့် ထိုနယ်နမိတ်အတိုင်းပင် ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း ကွဲပြားလျက် ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေရသည်။

၁၉၄၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မော်စကိုမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးက ကိုရီးယား တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းကို တစည်းတလုံးတည်း ပူးပေါင်းစေ၍ နိုင်ငံကြီး ၄ နိုင်ငံက ၅ နှစ်ခန့် ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ဆိုဗီယက်နှင့် အမေရိကန်တို့ အယူအဆချင်း မတူညီမှုကြောင့် ထိုစီမံချက် ပျက်သုဉ်းခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မာရှယ် ကင်အီဆွန်း ကြီးမှူးသော မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက ‘ကိုရီးယား ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ’ဟု တည်ထောင်လိုက်၍ ဩဂုတ်လတွင် ဒေါက်တာ ဆင်မန်ရီးကြီးမှူးသော တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ‘ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ’ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် တောင်ကိုရီးယား နှင့် မြောက်ကိုရီးယားဟူ၍ နှစ်ပိုင်းကွဲသွားလေတော့သည်။

တောင် နှင့် မြောက်ကွဲမထွက်ခင်က ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းပုံရိပ်တွေကို သုတဇုန် မိတ်ဆွေများအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။

Leave a Reply